You are on page 1of 16

1

PROGRAMA ZA NOVA GODINA


DESETTE DEVOJKI

UVOD: Ovie denovi obi~no n# pra{uvaa: Kade }e odi{ za nova godina? Kade }e
ja ~ekate Nova godina?

Denes dodeka pogledot na svetot e naso~en kon Novata godina, na{iot pogled
ovaa ve~er nie }e go naso~ime kon edna druga Nova godina, Nova godina koja
nikoga{ nema da prestane! Koga Hristos }e dojde, }e nastapi najprekrasniot
den, najprekrasnata nova godina, a do toga{ ostanuva da ~ekame.

No ostanuva edno pra{awe: NE - KADE ]E JA ^EKA[ NOVATA GODINA,


TUKU KAKO ]E JA ^EKA[ NOVATA VE^NA GODINA?

DENES ]E DOZNAEME KAKO TREBA DA JA ^EKAME VE^NATA I


SLAVNA NOVA GODINA!

Pesna:
159. SVETLI ZA HRISTA

1. O ne ~ekaj samo posebna prilika,


bratska raka za da podade{
i vo malku u{te denes bidi veren sal,
Svetli za Hrista sekoj ~as!

REF.: Svetli za Hrista sekoj ~as! (h2)


mo`ebi vo no}ta nekoj bara spas,
Svetli za Hrista, sekoj ~as!

2. Iskren nasmev mo`e tebe da ti pomogne


i od gri`i s# da is~ezne
ta`no srde mo`e tvoja re~ da ohrabri.
Svetli za Hrista sekoj ~as!

2. Glej, do tebe ima tolku mnogu potrebi


kolku mnogu nevolji i zlo
Kako Isus i ti slu`i, verno pomagaj
Svetli za Hrista sekoj ~as!

154. YVEZDI^KA SUM MALE^KA

1. Yvezdi~ka sum male~ka, male~ka, male~ka


yvezdi~ka {to prekrasno no}e bleska.

2. Svetam jas za Isusa, Isusa, Isusa


zraci moi bleskaat, nosat radost.

3. Poraka jas ispra}am sekomu, sekomu, sekomu


Spasitel e edinstven - samo Isus!
2
Govor:
“Toga{ nebesnoto carstvo }e bide kako desette devojki koi gi zedoa svoite svetilki
i trgnaa da go pre~ekaat mlado`enecot.” (Decata }e dojdat do odredenite mesta)

“Pet od niv bea nerazumni, a pet mudri. Za{to nerazumnite zedoa so sebe svetilki, no
ne zedoa maslo; a mudrite zedoa maslo vo sadovi, zaedno so svoite svetilki. Bidej}i
mlado`enecot se zabavi, site gi fati dremka.”
No, na polno} se ~u vikawe: ‘Eve go malado`enecot, pre~ekajte go” Doa|a
mlado`enecot! Pre~ekajte go! (decata se budat i gi popravaat svoite svetilki)

RAZUMNI NERAZUMNI

1. Nina Radi~evska 6. Sara Ivanovska


2. Sara Kolarovska 7. Dijana Stankovska
3. Bojana Stankovska 8. Lora Tomovska
4. Ana-Marija Kolarovska 9. Eva Tomovska
5. Sahara Demirovska 10. Ana Tomovska

MLADO@ENECOT: Hristijan Tomovski

Recital: (5-te mudri devojki)

NINA: Toa pove}e ne e son!


Koj }e spie sega, dodeka,
eve, polno} ot~ukuva
i mlado`enecot doa|a.

BOJANA: “Ukrasi se i pojdi mu vo presret!”

ANA-MARIJA: “Znam, dolgo ~eka{e ovaa no} da dojde:


Zar sega od krai{tata zemni glasovi da te budat?

SAHARA: Zar s# u{te misli{ deka ova ne e jave,


no, mlado`enecot doa|a, i polno}ta ot~ukuva, eve.”

SARA A jas, gi podigam o~ite svoi,


i mojata svetilka posjajna e sega,
Za{to tamu... tamu gore nekoj me ~eka,
o kolku golema, golema sre}a.”

5-te nerazumni devojki:

(me|u sebe zboruvaat) Lele, nie nemame maslo.

ANA: “Dajte ni od va{eto maslo"


DIJANA: "Za{to na{ite svetilki }e se izgasnat!”

3
5-TE mudri:
SAHARA: “Ne, ne mo`eme,
SARA: Za da ne bide malku i za nas i za vas, pojdete kaj trgovcite i kupete si!”

Nerazumnite devojki zaminuvaat - izleguvaat od salata.

NINA: Te ~ekam dodeka yvezdite gasnat...

BOJANA: Te ~ekam i koga sonceto tone...

ANA-MARIJA: Te ~ekam, Isuse, vo sekoj moment...

SARA K.: Te gledam... Doa|a{, ete!

Recitacija NADICA:
Ene go! Doa|a, glej! Itaat noze vo sjaj!
Na glavata mu mnogu kruni,
o~ite mu ogan `iv,
nametka crvena ko rubin-krv
kosata mu sjajno bela.
tvojot Prijatel doa|a vo slava!
O, gledaj go toj carski lik
i slu{ni go toj najmil vik: DOA\A[, GOSPODI, DOA\A[ TI!

GLASNIK NAJAVUVA vleguvaj}i niz vratata: Stanuvajte, stignuva gospodarot,


stanuvajte, podgotvete se za svadbata!

(mudrite devojki gi palat svoite svetilki: po mo`nost baterii)

Mlado`enecot doa|a: HRISTIJAN

Govor: A, koga zaminaa da kupat, dojde `enikot i tie vlegoa so nego na svadbata i
vratata se zatvori” (Vratata se zatvora)

potoa doa|aat 5-te nerazumni (tropaat na vratata i vikaat)


“Gospodaru, gospodaru, otvori ni!”

Mlado`enecot - HRISTIJAN: “Navistina vi velam, ne ve poznavam!”

Govor: “Bra}a, zatoa stra`ete, za{to ne go znaete ni denot ni ~asot!”

Recitacija SAWA:
Otfrli gi praznite sni{ta,
otrezni gi o~ite svoi
soberi sila, stani vo skok!
Pojdi mu vo presret
dodeka trae glasniot vik:
“Izlezi i gledaj,
mlado`enecot doa|a
i site }e go vidat!”

4
Pesna:
158. DAJ MI MASLO ZA LAMBA DA GORI

1. Daj mi maslo za lamba da gori


Daj mi pred jas da tonam v son aleluja
Daj mi maslo za lamba da gori,
no}ta temna pred da nastapi.

REF.: Slavete go slavete go, site slavete go Tvorecot


Slavete go slavete go, site slavete go Isusa.

2. Daj da baram jas lu|e za nebo


daj da bidam jas ribar tvoj aliluja
daj da baram jas lu|e za nebo
da gi vodam pred da zgasne sjaj.

3. Daj mi maslo za lamba da sveti


za da bleskam vo sekoj mig, aliluja
daj da {iram jas nebesna qubov
da Ti slu`am verno, radosno.

Recitacija NADICA:
O, nevesto, crkvo Bo`ja,
Zemi go krasniot venec svoj,
i ~istata obleka, bela
Glej, doa|a mlado`enecot tvoj.

Doa|a den, nabli`uva, ete,


Da se ostvari negoviot Zbor veten
Doa|a den koga }e ogree sonceto na pravdata
i obnovena, }e zableska zemjata.

SARA K.: “Pogledot svoj kreni go gore,


za{to tamu vo visini nebesni
samo sre}a te ~eka i kristalno more.”

DIJANA: “Go ~ekam toj den, i,


so radost }e go vidam
patot do mojata sre}a
za{to mojot Bog go sledam...
Toga{ moite noze }e trgnat
po neproodni pateki ve~ni.
A o~ite moi, likot Negov
}e go gledaat sre}ni.”

5
Recitacija IZABELA:

Za tebe zboruvam Isuse


Site moi nade`i i sni{ta
ja objavuvaat vesta:
te ~ekam Tebe, za{to znam,
koga }e dojde{ ve~en `ivot i mir }e imam
a koga }e te zdogledam so radost }e voskliknam:
Isuse, Tebe... Tebe te ~ekam!

Ti si mojata idnina... moj najsre}en ~as...


koga beskone~no niz vekovi...
nikoj pove}e ne }e n# odvoi nas!
Gi podavam svoite race vo presret tvoj
gi podavam svoite race kon beskone~en prostor toj.
Tamu kade {to }e go imam veteniot mir tvoj
Tamu kade {to Tvojta qubov vladee,
O, radosen i voshiten go ~ekam toj nov den golem.

Pesna
160. O SVETILNIK ISUSOV JAS SUM

1. O svetilnik Isusov jas sum, znaj


mir i qubov nosam vo srcata
Bo`ji zbor delam jas so bli`nite svoi
i im nosam sal' radost, bleskav nebesen sjaj.

REF.: Ti blagodaram, Tatko moj


- mi daruva{ qubov vo srceto.
Zatoa sekomu sakam da mu ka`uvam za tebe.
I svetlina nosam Tvoja, vo ovoj gre{en svet
za qubov da se {iri, dojdi i ti, brate, so mene.

2. O svetilnik Isusov jas sum, znaj


i na site lu|e objavuvam
Doa|a Isus vo svoj nebesen sjaj
sega dojdi, dojdi! - veli tvoj Isus Spas.

6
Recitacija :

Blizu e no}ta! Vremeto e mra~no,


~ekori po zemjata temnina ma~na
a pod nejnata nametka sekavi~no raste
kakol, na ~ove~ka, {iroka lea mra~na.

Vo temninata na grevot bezgri`no rastat


Sonuvaat i mislat, zora koga }e ima?
No ovaa no}, pred da se razbudat,
}e svetne sonce od dale~ni mesta.

^udesni ne{ta }e do`iveat


koga povorki silni }e se javat
so venci i pesni vo obleka bela.
]e go sledat verno svojot Car vo slava.

Truba }e se ori niz zemjata


a vo carstvoto na radost i ve~en mir
mlado`enecot, so sre}a opojna i pesna milna
svoite svatovi }e gi zbira.

Znam deka ve}e dolgo vreme sonuva{ i ~eka{


da po~ne nebesnata svadba i toj radosen ~as
i po taa dolga beskrajna trpeza kopnee{,
kade {to Isus }e ni slu`i nam.

A svadbena obleka, dal’ ima{,


i slaven venec na `ivotot tvoj,
I dali go ~uva{ ~esno
podgotven da zastane{ kraj svojot Bog.

Gledaj doa|a mlado`enecot, stani smelo!


Neka ne te pla{i stra{niot mrak
Oble~i ja Hristova pravda, negovoto ruvo!
taka podgotven }e bide{ za trubniot znak.

7
163. ISUSOV SVETILNIK

1. Jas go slu{nav toj svet povik


povik da bidam svetilnik
{to pra}a sjaen svoj zrak
na patnikot vo mrak.

REF.: Mojot `ivot da sveti sega za sekoj {to go bara patot prav
jasna svetlina da im pra}am na site {to se sega v temnina.
patot prav da go pronajdat {to vodi kon toj prekrasen najsakan nebesen dom.
Mojot `ivot da sveti sega za sekoj {to go bara patot prav.

2. Koga Isus pak }e dojde vo svoj nebesen slaven sjaj


I toga{ sekoj spasen }e {iri svetlina.

164. @IVOTOT MOJ DA SVETI

1. Sakam ko son~evi zraci da osvetlam cel svet


Vreden ko' p~ela da bidam {to bara {aren cvet

REF.: Na bli`nite moi nade` da nosam vo no}ta


da {iram jas qubov, svetlina za ISUSA.

2. Qubezen sakam da bidam so site sekoj den


ne`en, vnimatelen da sum, dobar i poslu{en .

3. Isuse daj mi ti sila da bidam svetlina


za da go pobedam grevot, da bidam samo Tvoj

165. BIDI MALA SVE]A


(br. 72 vo prvata pesnarka)

1. Bidi mala sve}a, svetlina vo no}.


Bidi mala sve}a, zrak na nade` daj.
Isus ~eka na tebe, prav pat ti da osvetli{, o
bidi mala sve}a, zrak na nade` daj!

2. Bidi mala sve}a, ne gubi ti sjaj.


Bidi ti za site, spas vo temnina.
Sega jasno osvetli, pat za ve~en Bo`ji raj, o
bidi mala sve}a, zableskaj!

Zabele{ka:
Decata treba da bidat oble~eni vo obleka od Isusovoto vreme. Podgotvete kruna za
mlado`enecot i svetilki za 10-te devojki. Ve`bajte ja programata so pomo{ na
ednostavnite upastva. Ako nemate ili ne mo`ete da nabavite svetilki, mo`ete da gi
napravite od karton. Svetilkite na mudrite devojki treba da imaat plamen~iwa,
dodeka na 5-te nerazumni treba da bidat “izgaseni”.

8
9
10
11
12
13
DESETTE DEVOJKI (KRE[O)

00:58.Fitil da v`arime maslo da stavime


~asot {tom nastapi da sme podgotveni.

Deset mladi devojki sme lambi da zapalime


~ekaj}i da ni dojde slavniot mlado`enec.

^ekaa, no od umor, site son gi obzede (son gi svlada desette)


no}ta be{e dolga docnea svatovite.

Stanete, stanete ide mlado`enecot


lambi zapalete za da go presretnete.

Stanete, stanete ide mlado`enecot


lambi zapalete za da go presretnete.

SUZE: Bezumni bea pet


i ta`no zaplakaa
dajte ni malku maslo
lambite ni zgasnaa.

Imame samo za nas


mudro odgovorija
podobro odete
kaj trgovci da kupite.

SITE: Doa|a, ene go,


ide mlado`enecot
svatovi vlezete
vrata zatvorete.

SITE: Doa|a, ene go,


ide mlado`enecot
svatovi vlezete
vrata zatvorete.
Vo no}ta brzo odat
pet ta`ni devojki
da najdat malku maslo
za da gorat svetilki.

Nie zadocnivme o
Gospode, pu{ti n#
Odgovor ta`en dojde

(MA[KO:) Vistina, ne ve poznavam!

Fitil da v`arime
maslo da stavime
~asot {tom nastapi
da sme podgotveni.

14
PREVOD: MELITA TOMOVSKA 2011 GODINA
PESNITE VO PROGRAMATA SE SAMO PREDLOG
VO SABOTA ]E SE DOGOVORIME KOI PESNI^KI ]E SE PEJAT.

15
16