You are on page 1of 68

Este posibil ca unele funcţii să fie diferite pentru dispozitivul dumneavoastră, în funcţie de

tipul de dispozitiv utilizat şi de furnizorul de servicii.

World Wide Web


http://www.samsungmobile.com Engleză (EU). 01/2009. Ediţia 1.0
Samsung C6625
manual
de utilizare
Iconuri pentru instrucţiuni

utilizarea Înainte de a începe, familiatizaţi-vă mai


întâi cu inconurile pe care le veţi întâlni
în acest manual:

manualului Avertisment — situaţii care ar putea duce la


rănirea dvs. sau a altora
Acest manual de utilizare a fost special elaborat
Atenţie — situaţii care ar putea duce la
pentru a vă ajuta să descoperiţi funcţiile şi
deteriorarea dispozitivului sau a altor
opţiunile dispozitivului dumneavoastră. Pentru a
echipamente
vă familiariza rapid cu dispozitivul, consultaţi
Ghidul de pornire rapidă. Note — note, sfaturi de utilizare sau
informaţii suplimentare
► Consultaţi — pagini cu informaţii
similare; de exemplu: ► p. 12
(înseamnă "vezi pagina 12")
→ Urmată de — ordinea opţiunilor sau a
meniurilor pe care trebuie să le
selectaţi pentru a efectua un anumit
pas; de exemplu: Apăsaţi <Start> →
<All Programs> →Camera (înseamnă
Start, urmată de All Programs (Toate
programele), urmată de Camera
ii (Camera foto))
[ ] Paranteze pătrate — taste; • Windows Media Player ® este marcă
de exemplu: [ ] (înseamnă tasta înregistrată a Microsoft Corporation.
Power). • Acest produs utilizează programe
< > Paranteze ascuţite — taste software licenţiate de MS, o
programabile care comandă diverse subsidiară a Microsoft Corporation.

utilizarea manualului
funcţii la fiecare ecran; de exemplu: Microsoft şi programele software cu
<Select> (înseamnă tasta programabilă marca Microsoft sunt mărci
Select). înregistrate ale Microsoft Corporation.
Înainte de a utiliza acest produs,
Drepturi de autor şi mărci înregistrate consultaţi TERMENII MICROSOFT DE
Drepturile pentru toate tehnologiile şi ACORDARE A LICENŢEI PENTRU
produsele care au în componenţă acest PROGRAMUL SOFTWARE
dispozitiv aparţin proprietarilor acestora: WINDOWS MOBILE 6.1, de la
sfârşitul acestui manual, pentru a afla
• Java™ este marcă înregistrată a Sun care sunt drepturile şi restricţiile.
Microsystems, Inc.
• Bluetooth® este marcă înregistrată a
Bluetooth SIG, Inc. worldwide—Bluetooth
QD ID: B013854.

iii
comunicare 2
Mesaje .................................................. 2
cuprins media
Cuprins ............... ...................................... 6
6

Radio FM .................................................... 8
Streaming Player ........................................ 8
Midomi ....................................................... 9
Adobe ® Flash ® Lite™ ............................... 9
Note vocale .............................................. 10
productivitate personală 11
Contacte .................................................. 11
Calendar ................................................... 12
Office Mobile ............................................ 13
Adobe ® Reader LE .................................. 15
Manager echipă ......................................... 16
Manager fişiere ........................................... 17
Sarcini ....................................................... 17
web 18
Internet Explorer ....................................... 18
Windows Live ........................................... 20
Messenger ............................................... 20
RSS Reader ............................................. 21
Podcast .................................................... 22
iv
conectare 24 TERMENII MICROSOFT DE
Utilizare Bluetooth wireless ........... ............ 24 ACORDARE A LICENŢEI PENTRU
Conectare prin USB ................................. 26 PROGRAMUL SOFTWARE MOBILE
Sincronizare dispozitiv ................................ 27 6.1 a
Conectare la Internet de la PC ................. 29
index i
Conectare la Internet sau la reţeaua

cuprins
dumneavoastră privată ..............................30
programe suplimentare 32
Jocuri ......................................................... 32
Java ......................................................... 32
Ceas uiversal .......................................... 33
Alarme ...................................................... 34
D-Day ....................................................... 34
Calculator ................................................. 34
Conversie rapidă ....................................... 35
Cronometru ............................................... 36
setări 37
reparaţii minore 48

v
Mesaje

comunicare Învăţaţi să utilizaţi funcţiile pentru mesaje. Pentru


instrucţiuni cu privire la introducerea textului,
consultaţi Ghidul de pornire rapidă.
Dispozitivul dumneavoastră vă permite să trimiteţi
şi să primiţi multe tipuri de apeluri telefonice şi de Trimiterea unui mesaj multimedia
mesaje, cu ajutorul reţelelor de telefonie mobilă şi al 1. La ecranul Home, apăsaţi <Start> →
Internetului. Messaging →SMS/MMS. (<Start - Mesaje →
SMS/MMS)
2. Apăsaţi <Menu> →New (<Meniu> →Nou)
3. Introduceţi numărul destinatarului sau apăsaţi
<Menu> →Add Recipients
(<Meniu> →Aăugare destinatar),
pentru a selecta un contact .
4. Apăsaţi <Menu> →Add Field →Subject
(<Meniu> →Adăugare câmp →Subiect).
5. Apăsaţi <Yes> (<Da>).
6. Introduceţi subiectul mesajului.
7. Deplasaţi-vă în jos şi introduceţi textul
mesajului.

2
8. Pentru a ataşa un obiect multimedia existent, 3. Pentru a configura manual contul de e-mail,
apăsaţi <Menu> →Attach →un tip de obiect debifaţi căsuţa de lângă opţiunea Try to get
(<Meniu> →Ataşare →un tip de obiect). e-mail settings automatically from
Pentru a insera un obiect multimedia, apăsaţi the Internet. (Încercaţi să obţineţi
<Menu> →Add →un tip de obiect. automat setările de pe Internet)
9. Apăsaţi <Send> (<Trimitere>) pentru a 4. Apăsaţi <Next> (<Următorul>).
trimite mesajul. 5. Selectaţi furnizorul de servicii de e-mail predefinit
şi apăsaţi <Next>.

comunicare
Crearea unui cont de e-mail Pentru a 6. Introduceţi numele dvs. şi apăsaţi <Next>.
putea trimite sau primi mesaje de tip e-mail, 7. Introduceţi server-ul de primire e-mail şi
trebuie mai întâi să creaţi un cont de e-mail. selectaţi tipul contului, apoi apăsaţi
1. La ecranul Home, apăsaţi <Start> → <Next>.
Messaging →New 8. Introduceţi un nume de utilizator şi apăsaţi
Email Account... (<Start> → Mesaje → <Next>.
Cont de e-mail nou...) 9. Introduceţi server-ul de trimitere e-mail şi apăsaţi
Pentru a crea uşor un cont de e-mail, apăsaţi <Next>.
<Start> →<All Programs> →Internet 10. Setaţi intervalul la care dispozitivul să se
services → Email Wizard (<Start> → conecteze la server pentru a verifica mesajele
<Toate programele> →ServiciInternet → de e-mail primite, la secţiunea Automatic
Email Wizard). Send/Receive (Trimitere/primire
2. Introduceţi adresa de e-mail şi parola dvs. şi automată) (dacă este necesar).
apăsaţi <Next> (<Următorul>). 11. Apăsaţi <Finish> (<Finalizare>).
Trimiterea unui mesaj de tip e-mail Preluarea e-mail-urilor de pe
1. La ecranul Home, apăsaţi <Start> → server-ul de e-mail
Messaging (<Start> → <Toate
programele>→Mesaje). Înainte de preluarea e-mail-urilor de la furnizorul
2. Selectaţi numele unui cont de e-mail. de servicii de Internet sau de la conexiunea VPN,
3. Apăsaţi <Menu> →New (<Meniu> →Nou). trebuie să creaţi un cont de e-mail.
4. La câmpul To introduceţi o adresă de e-mail sau Pentru a prelua mesajele din contul de Outlook,
apăsaţi <Menu> →Add Recipient vezi „Sincronizarea datelor” ► p. 28
comunicare

(<Meniu> →Adăugare destinatar), pentru 1. La ecranul Home, apăsaţi <Start> →


a selecta un contact. Messaging.
5. Deplasaţi-vă în jos şi introduceţi subiectul (<Start> → <Toate programele>→Mesaje)
mesajului. 2. Selectaţi numele unui cont de e-mail.
6. Deplasaţi-vă în jos şi introduceţi textul
3. Apăsaţi <Menu> →Send/Receive.
mesajului.
(<Meniu> →Trimitere/primire.)
7. Pentru a adăuga un ataşament, apăsaţi
<Menu> → Insert →un tip de ataşament Vizualizare mesaje
(<Meniu> → Inserare →un tip de ataşament).
Puteţi accesa directoarele cu mesaje, deoarece
8. Apăsaţi <Send> (<Trimitere>) pentru a există unul pentru mesaje text şi multimedia şi unul
trimite mesajul. pentru mesajele de tip e-mail .

3.
Pentru vizualizarea mesajelor , Pentru vizualizarea unui ataşament,
1. La ecranul Home, apăsaţi <Start> → 1. În mesajul e-mail deschis, deplasaţi-vă
Messaging. spre ataşament şi apăsaţi tasta Confirm.
(<Start> → <Toate programele>→Mesaje) 2. Apăsaţi <Menu> →Send/Receive.
2. Selectaţi SMS/MMS sau numele unui cont (<Meniu> →Trimitere/primire)
de e-mail. 3. Apăsaţi tasta Confirm pentru a deschide
Se va deschide Căsuţa poştală pentru contul ataşamentul şi apăsaţi <Open>
selectat.

comunicare
(<Deschidere>). Ataşamentul se va
3. Pentru a descărca mesajele de tip e-mail, deschide cu programul corespunzător.
selectaţi un e-mail din listă sau apăsaţi Pentru salvarea unui ataşament,
<Menu> →Download Message
(<Meniu> →Descărcare mesaj). 1. În mesajul e-mail deschis, deplasaţi-vă
spre ataşament şi apăsaţi tasta Confirm
Vizualizare sau salvare ataşamente pentru a descărca.
2. Apăsaţi tasta Confirm pentru a deschide
Este posibil ca ataşamentele e-mail-urilor ataşamentul şi apoi apăsaţi <Menu> →File->
să conţină viruşi care pot dăuna Save As... (<Meniu> →Fişier Salvare
dispozitivului dvs.. Pentru a vă proteja ca...)
dispozitivul, deschideţi ataşamentele 3. Setaţi un nume pentru fişier şi o locaţie de
numai dacă aveţi încredere în expeditor. memorie şi apăsaţi <Save> (<Salvare>).

4
Cuprins

media La Cuprins, puteţi vedea şi accesa toate fişierele


şi directoarele de pe dispozitivul dvs..

Învăţaţi să utilizaţi functiile media precum: Vizualizare fotografii


Radio FM, Streaming Player, Adobe® Flash® 1. La ecranul Home, apăsaţi <Start> →Contents
Lite™, şi Notele vocale. Manager →My Pictures (<Start> →
Cuprins →Fotografiile mele.)
2. Deplasaţi-vă spre imaginea mică a fotografiei şi
apăsaţi tasta Confirm pentru a o deschide.
În timpul vizualizării fotografiilor, puteţi accesa
următoarele funcţii:
• Puteţi trece de la o fotografie la alta,
deplasându-vă la dreapta sau la stânga.
• Pentru a mări sau micşora fotografia, apăsaţi
tasta Confirm şi apoi tasta programabilă din
stânga sau din dreapta. Pentru a reveni la
mărimea normală, apăsaţi [C].
• Pentru a edita fotografia, apăsaţi <Menu> →
Edit Image (<Meniu> →Editare imagine).

5
• Pentru a seta o fotografie ca fundal sau ca Trimiterea fişierelor
imagine pentru un contact, apăsaţi <Menu> 1. La ecranul Home, apăsaţi <Start> →
→Set as →o opţiune (<Meniu> →Setare Contents Manager.
ca →o opţiune). (<Start> → Cuprins)
• Pentru a vizualiza fotografiile ca slideshow,
2. Localizaţi şi deschideţi directorul unde se află
apăsaţi <Menu> →Play Slide Show
(<Meniu> →Redare slide show). fişierul.
Redare video 3. Selectaţi un fişier.
4. Apăsaţi <Menu> →Send →o opţiune

media
1. La ecranul Home, apăsaţi <Start> →
Contents Manager → My Videos. (<Start> de trimitere (<Meniu> →Trimitere →
→ Cuprins → Videourile mele) o opţiune de trimitere).
• Pentru a trimite un mesaj multimedia ,
2. Deplasaţi-vă până la imaginea mică a video-
selectaţi opţiunea asMMS (ca MMS).
ului şi apăsaţi tasta Confirm pentru a-l
deschide. Vezi "Trimiterea unui mesaj multimedia ."
► p. 2
Deschiderea documentelor
• Pentru a trimite un mesaj de tip e-mail ,
1. La ecranul Home, apăsaţi <Start> →
selectaşi opţiunea as Email (ca e-mail).
Contents Manager (<Start> → Cuprins).
Vezi „Trimiterea unui mesaj de tip e-
2. Localizaţi şi deschideţi directorul unde se mail”
află documentul. ► p. 4
3. Deplasaţi-vă până la document şi apăsaţi • Pentru a trimite wireless prin Bluetooth,
tasta Confirm pentru a-l deschide . selectaţi opţiunea via Bluetooth. Vezi
„Utilizare Bluetooth wireless”. ► p. 24
6
Radio FM 2. Introduceţi frecvenţa postului de radio pe care îl
doriţi şi apăsaţi <Done> (<Realizat>).
Puteţi asculta posturile favorite de radio cu
opţiunea Radio FM. Pentru a seta lista cu posturile favorite,
Ascultare Radio FM 1. La ecranul radio, deplasaţi-vă la stânga sau la
dreapta pentru a selecta postul de radio dorit .
1. Conectaţi căştile la mufa multifuncţională.
2. Apăsaţi <Set as favourite> (<Setare ca
2. La ecranul Home, apăsaţi <Start> →
favorit>).
FM Radio (<Start> →Radio FM).
3. Apăsaţi <OK>.
media

3. Deplasaţi-vă la dreapta sau la stânga, pentru


a găsi posturile de radio disponibile.
4. Pentru a regla nivelul volumului, Streaming Player
apăsaţi tasta de navigare în sus sau în Puteţi reda fişiere streaming de pe Internet.
jos. 1. La ecranul Home, apăsaţi <Start> →
Pentru ca sunetul să se audă la speaker,
Internet services →Streaming Player
apăsaţi <Menu> →Active loudspeaker (<Start> → Internet →Streaming Player).
(<Meniu> →Boxe active). 2. Apăsaţi <Open> (<Deschidere>).
Salvare posturi de radio 3. Introduceţi adresa URL a fişierului streaming
Pentru a salva manual posturile de radio, şi apăsaţi <Connect> (<Conectare>).
1. La ecranul radio, apăsaţi <Menu> → Puteţi selecta o adresă URL din lista de
Manual tuning (<Meniu> → Căutare manualăă). Recent history.

7.
.

Adobe® Flash® Lite™


Dispozitivul dvs. are şi un flash player, pentru
vizualizarea fişierelor Flash(swf).
Adobe Flash Lite 2.1 suportă cuprinsul
dezvoltat pentru Flash 7. Din cauza mărimii
fişierelor şi a capacităţii de memorie, este
posibil ca unele fişiere să nu poată fi
deschise pe dispozitivul dvs..

Pentru a vizualiza un fişier Flash,


1. La ecranul Home, apăsaţi <Start> →
Accessories →Adobe Flash Lite (<Start>
→ Accesorii →Adobe Flash Lite).
2. Localizaţi şi deschideţi directorul unde se
află fişierul Flash.
3. Deplasaţi-vă până la fişierul Flash şi apăsaţi
tasta Confirm.

8.
Note vocale
Puteţi utiliza opţiunea Voice Notes pentru a
înregistra şi a reda înregistrări vocale sau clipuri
sonore.
Înregistrarea unui clip vocal
1. La ecranul Home, apăsaţi <Start> →
Applications->Organizer →Voice Notes (<Start> →
media

Aplicatii→Organizator →Note vocale).


2. Apăsaţi <Record> (<Înregistrare>)
pentru a începe înregistrarea .
3. La terminarea înregistrării, apăsaţi <Stop>.
Clipul vocal este salvat automat .

Redarea unui clip vocal


1. La ecranul Home, apăsaţi <Start> →
Applciations ->Organizer
→VoiceNotes.
2. Deplasaţi-vă până la un clip vocal şi apăsaţi
tasta Confirm.
Redarea începe automat.

9.
Contacte

productivitate Învăţaţi să utilizaţi cărţile de vizită pentru contacte


pentru a păstra informaţii personale, cum ar fi
numele, numerele de telefon şi adresele.

personală Copiere cărţi de vizită pentru contacte


Puteţi copia cărţile de vizită pentru contacte, din
Învăţaţi să utilizaţi opţiunile: Contacte,
dispozitiv pe cartela SIM sau invers. La copierea
Calendar, Office Mobile, Adobe Reader LE,
unei cărţi de vizită din Outlook pe cartela SIM,
Manager echipă, Manager fişiere şi Sarcini.
puteţi păstra numai numele şi numărul de telefon
ale contactului. Pentru a copia o carte de vizită,
apăsaţi <Start -> Contacts →Copy Contact
→To Contacts or To SIM (<Start> →
Contacte ->Copiere contact →La Contacte
sau pe SIM).
Pentru a păstra informaţiile de contact, sincronizaţi
contactele din Outlook cu un PC (vezi
"Sincronizarea datelor" ► p. 28).

11.
Alocarea unui număr de apelare 3. Apăsaţi <Menu> →Edit (<Meniu> →Editare).
rapidă unei cărţi de vizită 4. Pentru a aloca un ton de apel , deplasaţi-vă
1. La ecranul Home, apăsaţi <Start> → până la Custom ring tone (ton
Phonebook (<Start> → Agendă). personalizat) şi deplasaţi-vă în stânga sau
în dreapta pentru a alege un ton de apel .
2. Deplasaţi-vă până la o carte de vizită şi
apăsaţi tasta Confirm. 5. Pentru a aloca o imagine , deplasaţi-vă la
3. Deplasaţi-vă până la un număr de telefon şi Picture (Imagine) şi deplasaţi-vă la
apăsaţi <Open Contacts> (<Deschidere >). dreapta pentru a alege o imagine .
productivitate personală

4. Apăsaţi <Menu> →Add to Speed Dial. 6. După ce aţi terminat, apăsaţi <Done> (<Realizat>).
(<Meniu> →Adăugare la apelare rapidă) Calendar
5. Deplasaţi-vă spre stânga sau spre dreapta, Utilizaţi opţiunea Calendar pentru a marca
pentru a seta un număr de apelare rapidă din întâlnirile, zilele de naştere sau alte evenimente.
câmpul de alocare al tastaturii (dacă este necesar). Crearea unui eveniment în calendar
6. După ce aţi terminat, apăsaţi <Done> 1. La ecranul Home, apăsaţi <Start> →
(<Realizat>). Calendar (<Start> → Calendar).
Alocarea unei imagini sau a nui 2. Apăsaţi <Menu> →New Appointment
ton de apel unei cărţi de vizită (<Meniu> →Întâlnire nouă).
1. La ecranul Home, apăsaţi <Start> → 3. Completaţi câmpurile şi setaţi datele pentru
Phonebook pentru a utiliza un contact din eveniment.
Outlook. 4. După ce aţi terminat, apăsaţi <Done>
2. Deplasaţi-vă până la o carte de vizită. (<Realizat>).
12
Modificare vizualizare Calendar Deschiderea şi editarea unui
1. La ecranul Home, apăsaţi <Start> → document Excel
Calendar (<Start> → Calendar). Pentru a deschide şi a vizualiza un document Excel,
2. Apăsaţi tasta programabilă din stânga 1. La ecranul Home, apăsaţi <Start> →
pentru a modifica modul de vizualizare Office Mobile →Excel Mobile (<Start> →
a calendarului. Office Mobile →Excel Mobile).
2. Localizaţi un fişier Excel şi selectaţi numele
Oprirea alarmei unui eveniment

productivitate personală
fişierului pentru a-l deschide.
Când sună alarma pentru un eveniment din 3. Pentru a mări sau a micşora o parte a
calendar pe care l-aţi setat anterior, apăsaţi documentului, apăsaţi orice tastă programabilă →
<Dismiss> (<Anulare>). <View> →Zoom → (<Vizualizare> →Zoom →)
opţiunea de mărire sau micşorare.
4. Pentru a închide documentul, apăsaţi <Menu>
Office Mobile → Close File (<Meniu> → Închidere fişier).
Cu Office Mobile, puteţi deschide şi edita fişiere Pentru a edita un document Excel ,
Word, Excel şi PowerPoint, cu dispozitivul dvs.. 1. La ecranul Home, apăsaţi <Start> →
Dispozitivul suportă fişierele create cu Office 97 şi Office Mobile →Excel Mobile.
cu versiunile mai noi. 2. Localizaţi un fişier Excel şi selectaţi numele
fişierului pentru a-l deschide.
3. Apăsaţi orice tastă programabilă →<Menu> →
Edit (<Meniu> →Editare).
13
4. Deplasaţi-vă până la o celulă şi apăsaţi tasta Pentru a edita un document Word ,
Confirm pentru a o selecta . 1. La ecranul Home, apăsaţi <Start> →
5. Intorduceţi valori sau text şi apăsaţi <Done> Office Mobile →Word Mobile.
(<Realizat>). 2. Localizaţi un fişier Word şi selectaţi numele
6. Dacă este necesar, repetaţi paşii 4 şi 5. fişierului pentru a-l deschide.
7. Pentru a salva documentul, apăsaţi <Menu> 3. Apăsaţi <Menu> →Edit.
→ File →Save As... (<Meniu> → Fişier (<Meniu> →Editare.)
→Salvare ca...) 4. Modificaţi documentul dvs..
productivitate personală

8. Introduceţi un nume de fişier, selectaţi o 5. Pentru a modifica formatul, apăsaţi <Menu>


locaţie de memorie şi apăsaţi <Save> → Format →un tip de format. (<Meniu> →
(<Salvare>). Format →un tip de format.)
Deschiderea şi editarea unui 6. Pentru a salva documentul, apăsaţi <Menu>
document Word → File →Save As... (<Meniu> → Fişier →
Pentru a deschide şi a vizualiza un document Word, Salvare ca...)
1. La ecranul Home, apăsaţi <Start> → 7. Introduceţi un nume de fişier, selectaţi o
→Office Mobile →Word Mobile. locaţie de memorie şi apăsaţi <Save>
2. Localizaţi un fişier Word şi selectaţi numele (<Salvare>).
fişierului pentru a-l deschide.
3. Pentru a mări sau micşora o parte a
documentului, apăsaţi <View> (<Vizualizare>)
→o opţiune de mărire sau micşorare.
14
Deschiderea şi vizualizarea Pentru a elimina toate formatările, apăsaţi
<Menu> → Format →Clear All. (<Meniu> →
unui slideshow PowerPoint Format →Ştergere completă.)
1. La ecranul Home, apăsaţi <Start> →
5. Pentru a adăuga imagini sau înregistrări vocale,
→Office Mobile → PowerPoint Mobile.
apăsaţi <Menu> →Insert Picture sau Insert
(<Start> → Office Mobile → PowerPoint
Recording (<Meniu> →Inserare
Mobile.) fotografie sau Inserare înregistrare).
2. Localizaţi un fişier PowerPoint şi selectaţi 6. Pentru a salva nota, apăsaţi <Done>
numele fişierului pentru a-l deschide.

productivitate personală
(<Realizat>).
3. Pentru a porni un slideshow, apăsaţi tasta
programabilă →<Menu> →Custom Show. Adobe® Reader LE
(<Meniu> →Show personalizat) Cu Adobe Reader LE, puteţi deschide şi vizualiza
4. Pentru a opri un slideshow, apăsaţi <End> documente PDF.
(<Sfârşit>). 1. La ecranul Home, apăsaţi <Start> →
Crearea şi editarea notelor <Applications →DocumentViewer->Adobe Reader
1. La ecranul Home, apăsaţi <Start> → LE (<Start> → <Aplicaţii> → Vizualizaredocument->
Office Mobile → OneNote Mobile Adobe Reader LE).
(<Start>→Office Mobile →OneNote Mobile.) 2. Apăsaţi <Open> (<Deschidere>).
2. Apăsaţi <New> (<Nou>). 3. Localizaţi un fişier PDF şi selectaţi numele
3. Creaţi nota dvs.. fişierului pentru a-l deschide.
4. Pentru a modifica formatul, apăsaţi <Menu> 4. Pentru a mări sau micşora o parte a
(<Meniu>) → Format → un tip de format . documentului, apăsaţi <Tools> → Zoom →
(<Instrumente> → Zoom →)o opţiune de
mărire sau micşorare.
15
Manager echipă Trimiterea unui mesaj membrilor
1. La ecranul Home, apăsaţi <Start> →
Cu Team manager, puteţi alcătui o echipă cu
Team manager.
membri la care le puteţi trimite un mesaj în acelaşi
timp. 2. Deplasaţi-vă până la o echipă.
3. Apăsaţi <Menu> →Send →(<Menu> →
Trimitere →)un tip de mesaj.
Alcătuirea unei echipe noi
1. La ecranul Home, apăsaţi <Start> → 4. Selectaţi numărul pentru un contact (dacă este
Team manager (<Start> → Manager necesar).
productivitate personală

echipă). 5. Introduceţi textul mesajului.


2. Apăsaţi <New> (<Nou>). 6. Apăsaţi <Send> (<Trimitere>) pentru a trimite
3. Introduceţi detaliile despre echipă. mesajul.
4. După ce aţi terminat, apăsaţi <Done> Trimiterea unei întâlniri
(<Realizat>). 1. La ecranul Home, apăsaţi <Start> →
Adăugarea membrilor la echipă Team manager.
1. La ecranul Home, apăsaţi <Start> → 2. Deplasaţi-vă până la o echipă.
Team manager →o echipă. 3. Apăsaţi <Menu> →Set appointment
2. Apăsaţi <Add> (<Adăugare>). (<Meniu> →Setare întâlnire).
3. Selectaţi contacte şi apăsaţi <Done> 4. Introduceţi detaliile despre întâlnire.
(<Realizat>). 5. După ce aţi terminat, apăsaţi <Done> (<Realizat>).
4. Pentru a adăuga alţi membri, repetaţi paşii 2 şi 3. 6. Deplasaţi-vă în jos şi introduceţi textul mesajului.
7. Apăsaţi <Send> (<Trimitere>) pentru a trimite
mesajul.
16
Manager fişiere Marcarea sarcinii ca îndeplinită
După ce aţi îndeplinit o sarcină, reveniţi la ecranul
Cu File Manager, puteţi naviga printre toate
Tasks şi deplasaţi-vă până la numele sarcinii, apoi
fişierele şi directoarele din dispozitivul dvs.. La
apăsaţi <Complete> (<Finalizare>). După
ecanul Home, apăsaţi <Start> →Applications ->
ce aţi marcat sarcina ca îndeplinită, nu veţi mai
File Manager (<Start> → Aplicaţi< Manager
primi mementourile programate pentru acea
fişiere).
sarcină.
Apăsaţi <Menu> (<Meniu>) pentru a

productivitate personală
redenumi, şterge sau edita fişierele şi directoarele
dvs..

Sarcini
Cu Tasks, puteţi crea liste de rezolvat şi
mementouri.

Creare sarcini
1. La ecranul Home, apăsaţi <Start> →
<Applications> →Organizer →Tasks. (<Start> →
<Aplicaţii> →Organizator →Sarcini.)
2. Apăsaţi <Menu> →New Task (<Meniu> →Sarcină nouă).
3. Introduceţi detaliile pentru sarcină.
4. După ce aţi terminat, apăsaţi <Done> (<Realizat>). 17.
Internet Explorer

web Utilizaţi Internet Explorer pentru a naviga pe pagini


de Internet şi pentru a marca paginile favorite de
Internet ale dvs..
Învăţaţi să utilizaţi Internet Explorer, RSS Reader şi
Podcast. Navigarea pe o pagină de Internet
1. La ecranul Home, apăsaţi <Start> →
Internet Explorer (<Start> →Internet
Explorer).
2. Accesarea unei pagini de Internet :
• Apăsaţi <Menu> →Favourites
(<Meniu> →Favorite) şi selectaţi o
pagină marcată.
• Apăsaţi <Menu> →Address Bar
(<Meniu> →Bara de adrese) pentru a
introduce o adresă de Internet şi apăsaţi
<Go> (<Pronire>).
• Apăsaţi <Menu> →History
(<Meniu> →Istorie), pentru a selecta
o adresă de Internet din lista cu adresele
anterioare.
18
3. Pentru a închide conexiunea la Internet, la 4. Modificaţi directorul unde doriţi să salvaţi
ecranul Home, apăsaţi <Start> → Applications-> marcajul (dacă este necesar).
Accessories →Data Call Manager 5. Apăsaţi <Add>.
(<Start> → <Aplicaţii> →Accesorii →
Manager apeluri de date). Modificare setări browser
Deplasaţi-vă până la conexiunea pe care Din browser, apăsaţi <Menu> →Tools →
doriţi s-o închideţi şi apăsaţi <OK>. Options (<Meniu> →Instrumente →
Pentru a confirma dacă conexiunea este închisă, Opţiuni):

web
apăsaţi [ ] →Wireless Manager → • General: setările de sunet şi de afişare
Phone (Telefon) →tasta Confirm pentru browser
pentru a dezactiva opţiunile wireless. • Home Page (pagina de start):
Apăsaţi tasta Confirm din nou pentru a setaţi o pagină de Internet ca pagină
activa opţiunile wireless. de start
Adăugare marcaje • Connections (conexiuni): configuraţi
1. La ecranul Home, apăsaţi <Start> → setările conexiunii
Internet Explorer. • Memory (memorie): vizualizaţi informaţii
2. Accesaţi pagina de Internet dorită şi apăsaţi despre momoria utilizată pentru fişiere
<Menu> →Add to Favourites temporare, cookie-uri şi istorie
(<Meniu> →Adăugare la favorite).
3. Introduceţi numele paginii marcate şi adresa
(dacă este necesar).

19
Windows Live Setare Messenger şi înregistrare
1. La ecranul Home, apăsaţi <Start> →
Cu Windows Live, puteţi păstra legătura cu
Internet services → Messenger (<Start>
prietenii şi puteţi accesa rapid informaţii prin
→ <Toate programele> →Internet →
Internetul wireless.
Messenger).
1. La ecranul Home, apăsaţi <Start> →
Internet services→Windows Live 2. Deplasaţi-vă la stânga sau la dreapta pentru a
(<Start> → <Toate programele> → vă selecta modalitatea de înregistrare.
Internet →Windows Live). 3. Apăsaţi <Sign in>.
web

2. Deplasaţi-vă până la Sign in to


Windows Live (Înregistraţi-vă la Chat cu Messenger
Windows Live) şi apăsaţi tasta 1. Din ecranul de messenger, localizaţi şi
Confirm. selectaţi numele unui contact şi apoi
3. Urmaţi instrucţiunile de pe ecran apăsaţi <Send IM> (<Trimitere IM>).
2. Introduceţi un mesaj în câmpul de text din
partea de jos a ecranului şi apoi apăsaţi
Messenger <Send> (<Trimitere>).
Cu Windows Live Messenger, puteţi rămâne
disponibil pentru ceilalţi utilizatori şi vă puteţi
actualiza mesajele de tip e-mail, prin intermediul
unei conexiuni permanente la Internet. La primirea
unui mesaj nou sau când doriţi să accesaţi
serviciile de Internet, conexiunea va fi reluată.

20
3. În timpul chat-ului, puteţi efectua RSS Reader
următoarele acţiuni:
Învăţaţi să utilizaţi RSS reader, pentru a afla
• Inserare emoticon: apăsaţi <Menu> →
Add emoticon (<Meniu> → ultimele ştiri şi informaţii de pe paginile de
Adăugare emoticon) Internet favorite.
• Invitaţi un contact la chat: apăsaţi
<Menu> →Options →Add participant Creare feed
(<Meniu> →Opţiuni →Adăugare 1. La ecranul Home, apăsaţi <Start> →
<All Programs> →Internet →RSS Reader

web
participant)
• Transfer fişiere: apăsaţi <Menu> →Send (<Start> → <Toate programele> →Internet
(<Meniu> →Trimitere) → un tip de fişier → →RSS Reader).
un fişier 2. Apăsaţi <Menu> →Edit →New folder
• Înregistrare şi trimitere clip vocal: (<Meniu> →Editare →Fişier nou)
selectaţi Voice clip (clip vocal), (dacă este necesar).
înregistraţi clipul vocal şi apoi apăsaţi 3. Apăsaţi <Menu> →Edit →New feed
<Send> (<Trimitere>) (<Meniu> →Editare →Feed nou).
• Trecere de la lista de contacte la chat : 4. Introduceţi adresa unui RSS feed şi selectaţi
deplasaţi-vă la stânga sau la dreapta directorul unde doriţi să adăugaţi RSS feed-ul
4. Pentru a închide chat-ul, apăsaţi <Menu> şi apăsaţi <OK>.
→End conversation (<Meniu> →
Închidere conversaţie).

21
Importare feed-uri Găsirea de noi feed-uri
Puteţi adăuga feed-uri importând fişiere OPML. 1. La ecranul Home, apăsaţi <Start> →
1. La ecranul Home, apăsaţi <Start> → <All Programs> →Internet → RSS Reader.
<All Programs> →Internet 2. Apăsaţi <Menu> →Feed search
services →RSS Reader. (<Meniu> →Căutare feed).
2. Apăsaţi <Menu> →OPML →Import → 3. Introduceţi un cuvânt cheie şi apăsaţi <Search>
Select OPML file sau Enter OPML URL (<Căutare>).
(Selectare fişier OPML sau Dispozitivul dvs. caută feed-uri similare pe
web

Introducere URL OPML). Internet şi afişează rezultatele.


3. Localizaţi un fişier OPML sau introduceţi 4. Deplasaţi-vă până la feed şi apăsaţi <Add>
adresa unui OPML URL. (<Adăugare>) pentru a adăuga feed-ul
RSS în listă.
Citire feed-uri RSS Podcast
1. La ecranul Home, apăsaţi <Start> →
<All Programs> →Internet → Utilizaţi Podcast pentru a descărca fişiere audio
RSS Reader. sau video de pe Internet şi pentru a le reda pe
dispozitivul dvs..
2. Deplasaţi-vă până la un feed şi apăsaţi
<Update> (<Actualizare>) pentru Abonaţi-vă la un podcast
actualizare. 1. La ecranul Home, apăsaţi <Start> →
Internet services→Podcast →
3. După actualizare, apăsaţi <Done>
(<Realizat>). Podcasts.
4. Apăsaţi tasta Confirm pentru a selecta un feed 2. Apăsaţi <Menu> →Subscribe to Podcast.
actualizat. (<Meniu> →Abonare la Podcast)
22
3. Introduceţi o adresă de Internet (URL) şi Descărcare şi redare podcast
apăsaţi <Subscribe> →<Yes> 1. La ecranul Home, apăsaţi <Start> →
(<Abonare> →<Da>). Internet services →Podcast →
4. Urmaţi instrucţiunile de pe ecran Podcasts (<Start> → <Toate programele>
pentru a finaliza setarea. →Internet →Podcast → Podcast-uri).
2. Deplasaţi-vă până la un podcast şi apăsaţi
Căutare podcast <Get> (<Preluare>) pentru a-l
1. La ecranul Home, apăsaţi <Start> → descărca.

web
Internet services →Podcast → Podcasts Podcast-ul este redat automat în Windows
(<Start> → Internet →Podcast → Media Player.
Podcast-uri.).
2. Apăsaţi <Menu> →Search Podcast
(<Meniu> →Căutare Podcast).
3. Introduceţi un cuvânt cheie şi apăsaţi <Search>
(<Căutare>).
Dispozitivul caută rapoarte similare pe Internet
şi afişează rezultatele.
4. Deplasaţi-vă până la raport şi apăsaţi
<Add> (<Adăugare>) pentru a-l
adăuga la lista de podcast.

23
Utilizaţi Bluetooth wireless

conectare Vă puteţi conecta la alte dispozitive care au


Bluetooth wireless activat, la o distanţă de până la
10 metri (30 feet). Pereţii sau alte obstacole dintre
Învăţaţi să transferaţi date către şi de la dispozitivul dispozitive pot bloca sau perturba conexiunea
dumneavoastră prin Bluetooth wireless sau prin wireless.
cablu de date PC şi să sincronizaţi dispozitivul la
calculator cu ActiveSync. Învăţaţi să stabiliţi Pornirea opţiunii Bluetooth
conexiuni de date şi la reţea pentru a vă conecta la
wireless
Internet sau la reţeaua dumneavoastră privată.
1. La ecranul Home, apăsaţi <Start> →<All
Settings →More... → Connections →
Bluetooth →General Settings (<Start> →
Setări →Mai mult... → Conexiuni →
Bluetooth →Setări generale).
2. Apăsaţi <Menu> →Turn On Bluetooth
(<Meniu> →Activare Bluetooth).
3. Pentru ca alte dispozitive să găsească
dispozitivul dvs. şi să se conecteze la el,
apăsaţi <Menu> → Turn On Visibility
(<Meniu> →Activare vizibilitate).

24
Căutare şi conectare la un Trimiterea datelor cu
dispozitiv cu Bluetooth activat opţiunea Bluetooth wireless
1. La ecranul Home, apăsaţi <Start> → 1. Localizaţi un obiect sau un fişier pe care să-l
Settings →More... → Connections → trimiteţi.
Bluetooth →General Settings. 2. Apăsaţi <Menu> →Send →via Bluetooth
(<Start> →Setări →Mai mult... →
(<Meniu> →Trimitere →prin Bluetooth)
Conexiuni →Bluetooth →Setări sau <Menu> →Send Contact →Beam
generale)

conectare
(<Meniu> →Trimitere contact →Rază).
2. Selectaţi Add new device... (Adăugare 3. Selectaţi un dispozitiv din listă.
dispozitiv nou...)
Dispozitivul dvs. va căuta şi va afişa lista cu Primirea datelor cu opţiunea
dispozitivele care au Bluetooth activ .
Bluetooth wireless
3. Deplasaţi-vă până la un dispozitiv şi apăsaţi
1. La ecranul Home, apăsaţi <Start> →
<Next> (<Următorul>).
Settings →More... →
4. Introduceţi PIN-ul pentru Bluetooth şi apăsaţi
Connections →Beam (<Start> → Setări →
<Next> (<Următorul>).
Mai mult... →
Pentru a vă conecta la un alt dispozitiv cu Conexiuni →Rază).
Bluetooth activ, ambele dispozitive trebuie
2. Selectaţi căsuţa de lângă opţiunea
să utilizeze acelaşi PIN. Căştile sau kitul
Receive incoming beams
de hands-free pentru maşină utilizează un
PIN fix, cum ar fi 0000.
(Primire raze).
3. Apăsaţi <Done> (<Realizat>).
5. Apăsaţi <Done> (<Realizat>).
25
Setarea unui port COM Bluetooth Conectare prin USB
La conectarea la un dispozitiv Bluetooth care
suportă profilul Serial, puteţi stabili şi un port COM Setarea unei operaţiuni implicite
Bluetooth. pentru conexiunea USB
1. La ecranul Home, apăsaţi <Start> → Pentru a seta dispozitivul să efectueze o
Settings →More... → Connections → operaţiune implicită atunci când îl conectaţi la PC
Bluetooth →General Settings cu un cablu de date PC,
conectare

(<Start> →Setări →Mai mult... → 1. La ecranul Home, apăsaţi <Start> →


Conexiuni →Bluetooth →Setări Settings →More... → Connections →USB
generale). (<Start> → Setări →Mai mult... →
2. Apăsaţi <Menu> →COM Ports → Conexiuni →USB).
<Menu> →New Outgoing Port (<Meniu> 2. Setaţi modul USB implicit (ActiveSync sau
→Porturi COM →<Meniu> →Port nou de Mass storage (Stocare în masă)).
ieşire). 3. Apăsaţi <Done> (<Realizat>).
3. Selectaţi numele unui dispozitiv şi apăsaţi Pentru a utiliza ActiveSync, vezi "Sincronizarea
<Select> (<Selectare>). dispozitivului."
4. Selectaţi un port COM.
5. Selectaţi căsuţa de lângă opţiunea Secure
Connection (conexiune sigură) pentru a
crea o conexiune securizată între dispozitive.
6. Apăsaţi <Done> (<Realizat>).
26
Copierea fişierelor pe un card de Sincronizarea dispozitivului
memorie Cu ActiveSync, puteţi sincroniza dispozitivul
1. Introduceţi un card de memorie în dispozitiv. dvs. cu un calculator pentru a vă copia şi
2. Modificaţi conexiunea USB la Mass recupera datele.
storage (Stocare în masă).
3. Conectaţi dispozitivul la PC cu un cablu de Instalaţi ActiveSync pe calculatorul
date PC. dumneavoastră

conectare
4. Deschideţi un director pentru a vizualiza Pentru a putea sincroniza datele dvs., trebuie să
fişierele. instalaţi mai întâi Active Sync, fie de pe CD-ROM-ul
5. Copiaţi fişierele pe cardul de memorie şi furnizat, fie de pe pagina Microsoft (http://
invers. www.microsoft.com).
6. După ce aţi terminat, deconectaţi Pentru a instala ActiveSync de pe CD-ROM-ul
dispozitivul de la PC. furnizat,
1. Introduceţi CD-ROM-ul în PC.
2. Urmaţi instrucţiunile de pe ecran
pentru a finaliza instalarea.
3. După finalizarea instalării, urmaţi
instrucţiunile de pe ecran de la
Synchronization Setup Wizard pentru a
conecta dispozitivul la PC şi a crea un
parteneriat de partajare a datelor .

27
Tot manual, puteţi căuta şi copia fişiere de pe
Conectarea dispozitivului la dispozitiv la PC şi invers – din fereastra Microsoft
calculator cu un cablu de date PC Active Sync, apăsaţi Explore (Explorare).
1. La ecranul Home, apăsaţi <Start> → Pentru mai multe detalii despre sincronizarea
Settings →More... → Connections → datelor, consultaţi opţiunea ActiveSync Help.
USB (<Start> → Setări →Mai mult... → Configurarea unui server Exchange
Conexiuni →USB). 1. La ecranul Home, apăsaţi <Start> →
2. Modificaţi conexiunea USB la Applications -> ActiveSync (<Start> →
ActiveSync şi apăsaţi <Done> (<Realizat>). Aplicaţii -> ActiveSync).
conectare

3. Conectaţi un capăt la cablului de date PC la 2. Apăsaţi <Menu> →Configure Server


mufa multifuncţională de la dispozitivul dvs. şi (<Meniu> →Configurare server). Dacă
celălalt capăt la portul USB de la PC. nu aţi setat deja sincronizarea cu un server
Exchange, va apărea opţiunea Add
Sincronizarea datelor Server Source (Adăugare sursă server).
La conectarea dispozitivului la PC, ActiveSync ar 3. Introduceţi adresa dvs. de e-mail şi
trebui să înceapă automat să sincronizeze datele apăsaţi <Next> (<Următorul>).
dvs.. Puteţi începe sincronizarea şi manula, 4. Introduceţi o adresă de server.
apăsând Sync. Pentru a întrerupe sincronizarea 5. Pentru a stabili o conexiune securizată,
începută, apăsaţi Stop. selectaţi căsuţa de lângă opţiunea This
server requires an encrypted (SSL)
connection (serverul cere
conexiune sigură SSL).
6. Apăsaţi <Next> (<Următorul>).
28
7. Introduceţi numele de utilizator, parola şi • Use the above settings when roaming :
adresa domeniului. setaţi ca intervalele de sincronizare să fie
8. Apăsaţi <Next> (<Următorul>). utilizate chiar şi în roaming
9. Selectaţi tipurile de date pe care să le • Send/receive when I click Send:
sincronizaţi. setaţi ca sincronizarea să se realizeze de
10. După ce aţi terminat, apăsaţi <Finish> fiecare dată când trimiteţi sau primiţi un
(<Finalizare>). mail
3. După ce aţi terminat, apăsaţi <Done>

conectare
Modificarea intervalului de (<Realizat>).
sincronizare
Dacă, de obicei, vă sincronizaţi datele prin Partajarea conexiunii la Internet cu
intermediul unui server Exchange, puteţi configura un PC
setările atât pentru intervalele de vârf, cât şi pentru
celelalte. Puteţi să setaţi dispozitivul dvs. să fie modem
wireless pentru un PC şi să accesaţi Internetul de
Pentru a modifica intervalele de sincronizare , la PC.
1. Apăsaţi <Menu> →Schedule
(<Meniu> →Interval). 1. Conectaţi dispozitivul la un PC cu cablu de
date PC sau cu opţiunea Bluetooth wireless.
2. Setaţi opţiunile următoare:
• Peak times: setarea frecvenţei de 2. La ecranul Home, apăsaţi <Start> →
sincronizare în timpul orelor de vârf Internet services →Internet Sharing
• Off-peak times: setarea frecvenţei de (<Start>→Internet →Partajare Internet).
sincronizare în timpul celorlalte ore
29
3. Selectaţi un tip de conexiune la PC şi un • De la furnizorul de servicii de Internet (ISP)
tip de conexiune la reţea şi apoi apăsaţi sau de la furnizorul de servicii wireless :
<Connect> (<Conectare>). numărul de telefon sau punctul de acces de
Cât timp sunteţi conectat la Internet prin
la serverul ISP, numele de utilizator şi parola.
Internet Sharing, opţiunea ActiveSync Dispozitivul dumneavoastră ar trebui
este dezactivată. să fie deja configurat pentru accesul la
Internet. Dacă întâmpinaţi probleme la
accesarea Internet-ului, trebuie să editaţi
conectare

Conectarea la Internet sau la conexiunile. Dacă nu ştiţi exact ce informaţii


reţeaua dumneavoastră privată să introduceţi, întrebaţi furnizorul de servicii
de Internet.
Pentru a vă conecta la Internet sau la reţeaua dvs.
privată şi a transfera date, creaţi datele şi Instalarea conexiunilor de tip dial-up
conexiunile la reţea. 1. La ecranul Home, apăsaţi <Start> →
Settings →More... → Connections →Dial-
Înainte de a începe, obţineţi informaţiile
up (<Start> → Setări →Mai mult... →
de mai jos: Conexiuni →Dial-up).
• De la furnizorul de telefonie mobilă: 2. Apăsaţi <Menu> →Add (<Meniu>
informaţiile despre planul pentru →Adăugare), pentru a adăuga o
conexiunile de date, numărul de telefon nouă conexiune.
pentru server, numele de utilizator şi 3. Setaţi informaţiile pentru conexiune (vezi
parola.
"Dial- up" pentru detalii ► p. 42).
4. După ce aţi terminat, apăsaţi <Done> (<Realizat>).
30
conexiune.
Setare conexiuni GPRS
3. Setaţi informaţiile pentru conexiune (vezi
1. La ecranul Home, apăsaţi <Start> →
"Proxy" pentru detalii ► p. 43).
Settings →More... → Connections →
GPRS (<Start> → Setări →Mai mult... → 4. După ce aţi terminat, apăsaţi <Done>
Conexiuni →GPRS). (<Realizat>).
2. Apăsaţi <Menu> →Add Setare conexiuni server VPN
(<Meniu> →Adăugare), pentru a 1. La ecranul Home, apăsaţi <Start> →
adăuga o nouă conexiune. Settings →More... → Connections

conectare
3. Setaţi informaţiile pentru conexiune (vezi →More... →VPN (<Start> → Setări →
"GPRS" pentru detalii ► p. 43). Mai mult... → Conexiuni →Mai
4. După ce aţi terminat, apăsaţi <Done> mult... →VPN).
(<Realizat>). 2. Apăsaţi <Menu> →Add (<Meniu>
Setare conexiuni proxy server →Adăugare), pentru a adăuga o nouă
1. La ecranul Home, apăsaţi <Start> → conexiune.
Settings →More... → Connections → 3. Setaţi informaţiile pentru conexiune (vezi
More... →Proxy (<Start> → Setări →Mai "VPN" pentru detalii ► p. 44).
mult... → Conexiuni →Mai mult... → 4. După ce aţi terminat, apăsaţi <Done>
Proxy). (<Realizat>).
2. Apăsaţi <Menu> →Add (<Meniu>
→Adăugare), pentru a adăuga o nouă

31
Jocuri

programe Pentru a juca jocuri,


1. La ecranul Home, apăsaţi <Start> →
Entertainment (<Start> →
suplimentare <Toate programele> →Divertisment).
2. Selectaţi un joc din listă şi urmaţi
instrucţiunile de pe ecran.
Învăţaţi să utilizaţi opţiunile Jocuri, Java, Ceas
universal, Alarme, D-Day, Calculator, Jocurile disponibile variază în funcţie de
Convertire rapidă şi Cronometru. furnizorul de servicii sau de
regiune.Elementele de comandă şi opţiunile
de la jocuri pot varia.

Java
Java reprezintă directorul unde sunt păstrate
jocurile şi aplicaţiile descărcate.

Descărcarea aplicaţiilor
1. La ecranul Home, apăsaţi <Start>
Entertainment →Java → o aplicaţie (<Start>
→<Toate programele> →Divertisment
→Java → o aplicaţie).
2. Apăsaţi <Download> (<Descărcare>).
32
Lansarea aplicaţiilor 4. Deplasaţi-vă în sus sau în jos pentru a
1. La ecranul Home, apăsaţi <Start> selecta o ţară sau un oraş.
Entertainment →Java →o aplicaţie. 5. Apăsaţi <Done> (<Realizat>).
2. Apăsaţi <Menu> (<Meniu>) pentru a 6. Pentru a seta ora de vară <Menu>
accesa lista cu diferitele opţiuni şi setări →Apply DST(<Meniu> →Aplicare DST).
pentru aplicaţia dvs..
Adăugaţi un ceas universal pe afişaj
Ceas universal

programe suplimentare
Pe afişaj, puteţi vizualiza ceasuri cu două fusuri orare
diferite.

Cu ceasul universal, puteţi monitoriza ora dintr-un După ce aţi creat un ceas universal,
alt oraş sau dintr-o altă ţară.
1. La ecranul Home, apăsaţi <Start> →
<Applications →Organizer →World
Crearea unui ceas universal
Clock (<Start> → <Aplicaţii> →
1. La ecranul Home, apăsaţi <Start> →
Organizator →Ceas universal).
Applications ->Organizer →World
Clock (<Start> → <Aplicaţii → 2. Deplasaţi-vă până la ceasul universal pe care
Organizator →Ceas universal). doriţi să-l adăugaţi.
2. Deplasaţi-vă până la un ceas universal şi 3. Apăsaţi <Menu> →Set as home screen
apăsaţi <Assign> (<Alocare>). (<Meniu> →Setare ca ecran principal).
3. Deplasaţi-vă la stânga sau la dreapta pentru a 4. Apăsaţi <OK>.
selecta un fus orar.
33
Alarme D-Day
Învăţaţi cum să setaţi şi să controlaţi alarmele Utilizaţi opţiunea D-Day, pentru a calcula câte zile
pentru evenimente importante . mai sunt până la un anumit eveniment sau câte
zile au trecut de la un anumit eveniment .
Setarea unei alarme noi 1. La ecranul Home, apăsaţi <Start> →
1. La ecranul Home, apăsaţi <Start> → Applications →Organizer →D-Day →
<Applications→Organizer →Alarms <New> (<Start> → <Aplicaţii> →
(<Start> → <Aplicaţii> →Organizator → Organizator →D-Day → <Nou>).
programe suplimentare

Alarme). 2. Introduceţi detaliile pentru contor, în fiecare


2. Deplasaţi-vă până la o locaţie liberă pentru câmp.
alarmă şi apăsaţi <Edit> (<Editare>). 3. După ce aţi terminat, apăsaţi <Done>
3. Setaţi detaliile alarmei. (<Realizat>).
4. După ce aţi terminat, apăsaţi <Done>
(<Realizat>).
Calculator
1. La ecranul Home, apăsaţi <Start> →
Oprirea unei alarme
Accessories →
Când sună alarma,
Calculator (<Start> → Accesorii →
• Apăsaţi <OK> pentru a opri alarma Calculator).
fără amânare. 2. Utilizaţi tastele aferente calculatorului
• Apăsaţi <Dismiss> (<Anulare>) pentru a pentru a efectua operaţii matematice
opri o alarmă, cu amînare sau apăsaţi de bază.
<Snooze> (<Amânare>) pentru a opri
sunetul alarmei pe durata amânării.
34
Convertire rapidă Pentru a adăuga alte monede şi cursuri de schimb,
Cu opţiunea Smart Converter, puteţi converti 1. Repetaţi paşii 1 şi 2 de mai sus.
măsurătorile sau valutele dintr-o unitate în alte. 2. Apăsaţi <Menu> →Add rate (<Meniu> →
Pentru convertirea valutei, trebuie să setaţi mai Adăugare curs).
întâi o monedă de bază şi un curs de schimb. 3. Introduceţi denumirea unei monede şi cursul
Adăugare monede şi cursuri de de schimb.
schimb 4. Apăsaţi <Done> (<Realizat>).
Convertire măsurători

programe suplimentare
Valoarea monedei de bază este întodeauna 1. 1. La ecranul Home, apăsaţi <Start> →
Trebuie să introduceţi cursuri de schimb pentru <Applications> →Accessories →Smart
alte monede, pentru o unitate a monedei de bază.
Converter (<Start> → <Aplicaţii> →
Cursurile de schimb se modifică des. Pentru a
Accesorii →Convertire rapidă).
obţine o conversie corectă, trebuie să introduceţi
un curs de schimb actual . 2. Selectaţi tipul măsurătorii.
Pentru a seta moneda de bază, 3. Deplasaţi-vă la dreapta sau la stânga pentru a
1. La ecranul Home, apăsaţi <Start> → modifica unitatea de bază (dacă este necesar).
Applications ->Accessories →Smart 4. Deplasaţi-vă în jos şi introduceţi cantitatea de
Converter →Currency (<Start> → bază.
<Aplicaţii> →Accesorii →Convertire 5. Deplasaţi-vă în jos şi apoi în stânga sau în
rapidă →Moneda). dreapta pentru a modifica unitatea de
2. Apăsaţi <Menu> →View rates (<Meniu> → convertire (dacă este necesar).
Vizualizare cursuri). 3. Deplasaţi-vă la stânga sau Pe afişaj apare rezultatul convertirii.
la dreapta pentru a selecta o monedă de bază şi apăsaţi
<Done> (<Realizat>).
35
Cronometru
1. La ecranul Home, apăsaţi <Start> →
<Applications> →Accessories → StopWatch
(<Start> →<Aplicaţii> →
Accesorii → Cronometru).
2. Apăsaţi <Start> pentru a porni cronometrul.
3. Apăsaţi <Record> (<Înregistrare>)
programe suplimentare

pentru a înregistra timpii.


4. După ce aţi terminat, apăsaţi <Stop>.
5. Apăsaţi <Reset> (<Resetare>)
pentru a elimina toţi timpii înregistraţi.

36
Învăţaţi despre setările dispozitivului dvs..

Setări
Pentru a accesa setările,
La ecranul Home, apăsaţi <Start> →Settings
(<Start> →Setări).
Pentru a accesa mai multe opţiuni pentru
setări, deplasaţi-vă în jos sau selectaţi
opţiunea More... (Mai mult...)
Telefon
Controlaţi modul în care dispozitivul dvs.
administrează telefoanele cu caller ID, precum
şi alte setări pentru apel.
Toate apelurile
• Band Selection: setarea dispozitivului să
funcţioneze în reţeaua UMTS sau GSM.
• Call Cost: vizualizarea costului apelurilor,
dacă pe cartela SIM sau USIM
• Call Options (Opţiuni pentru apeluri)
Any key answer: setare să puteţi răspunde
la un apel cu orice tastă (fără[ ] şi [ ])
Show SIM contacts: setare pentru a putea
vedea contactele de pe cartela SIM sau USIM.
37
Phone number: vizualizarea numărului dvs. • Reţele
de telefon Current network: vizualizare reţea curentă
Voice mail number: setaţi numărul pentru Network selection: setarea dispozitivului
căsuţa vocală, primit de la furnizorul de servicii pentru a selecta, automat sau manual, o listă
Text messages service centre: setaţi de reţele celulare
numărul pentru serviciul de mesaje text, primit Pentru a beneficia de serviciile unei alte
de la furnizorul de servicii reţele, trebuie să selectaţi una care are
Country code: setaţi codul ţării dvs. acord de roaming cu reţeaua dvs. de
Setări

Dialling code: setaţi codul zonei dvs. bază.


• Caller ID: setaţi ca identitatea apelantului să • Closed User Group: setarea dispozitivului
fie trimisă în funcţie de preferinţele dvs. sau să restricţioneze apelurile de şi spre un grup
de setările reţelei selectat de utilizatori
• Canale Apeluri de voce
Enable channels: setare pentru a • Call Barring: restricţionarea apelurilor
primi mesajele emise de celule efectuate sau primite
Receive channel list: setare pentru a primi Restricţionare apeluri primite
lista cu canalele de emisie disponibile în reţea
- Off: setare pentru a dezactiva restricţionarea
Language: setaţi limba pentru afişarea apelurilor
mesajelor de la celula de emisie - When roaming: setare pentru a
• Fixed Dialling: setare pentru a permite restricţiona apelurile primite când nu sunteţi
efectuarea apelurilor numai către un număr în zona de bază
limitat de numere de telefon - All calls: setare pentru a restricţiona toate
apelurile primite
38
Apeluri video (Videocalls)
Restricţionare apeluri efectuate
- Off: setare pentru a dezactiva restricţionarea • Outgoing Image: setaţi imaginea
apelurilor efectuate utilizată în timpul unui apel video
- Int’l calls except to home: setare • Call Fail Options: setaţi dispozitivul să
pentru a restricţiona apelurile spre alte ţări încerce din nou efectuarea unui apel video sau
decât ţara dvs. de bază să trimită un mesaj text când apelul de voce nu
- Int’l calls: setare pentru a restricţiona este conectat
apelurile către numere internaţionale • Call Barring: restricţionarea tuturor

Setări
- All calls: setare pentru a restricţiona toate apelurilor primite şi efectuate
apelurile efectuate
• Call Forwarding: redirecţionarea • Call Forwarding: redirecţionarea
apelurilor primite spre un alt număr
apelurilor primite spre un alt număr
Unconditional: setare pentru a Numere proprii (Own numbers)
redirecţiona toate apelurile de voce Salvaţi-vă numărul dvs. de telefon pe cartela SIM
No Reply: setare pentru redirecţionarea sau USIM. Numărul salvat cu afectează numărul
aplurilor în caz că nu răspundeţi de telefon al abonatul efectiv, aflat pe cartela SIM
Busy: setare pentru redirecţionarea sau USIM.
apelurilor în timpul unui apel
Unavailable: setare pentru redirecţionarea
apelurilor când dispozitivul este închis
Data Calls: setare pentru restricţionarea
tuturor apelurilor de date
• Call Waiting: setare pentru a fi alertat de
primirea unui apel în timpul altui apel
39
Sunete (Sounds) • DNSe: setarea opţiunilor DNSe (Digital
• Ring Tone: setare ton de apel pentru apelurile Natural Sound Engine) de mai jos, pentru a
primite îmbunătăţi efectele de sunet:
• Notification 3D Sound: setarea unui efect de sunet 3D
Reminders: setare ton pentru mementouri EQ Mode: setarea unui efect de
New email: setare ton pentru mesajele e- egalizator
mail primite Reverb: setarea unui efect de ecou
Setări

New text message: setare ton pentru


mesajele text primite Afişaj
New voice message: setare ton
pentru mesajele vocale primite Ecranul Home
New instant message: setare ton • Home screen layout: setarea unui model
pentru mesajele instant primite pentru ecranul Home
SIM toolkit messages: setare ton • Show Recent Programs: setarea afişării
pentru mesajele SIM toolkit primite opţiunii Recent Programs când apăsaţi <Start>
• Sunete din sistem • Colour scheme: setarea unei culori
Exclamation: setare ton pentru exclamaţii • Background image: setarea unui fundal
Question: setare ton pentru întrebări • Time out: setarea intervalului de timp care
Warnings: setarea dispozitivului să emită un trebuie să treacă pentru a se reveni din ecranul
sunte de avertizare (de ex., când bateria e curent în ecranul Home
pe terminate)
• Keypad Tone: setare ton pentru taste
40
Profilul Setări regionale
Modificaţi profilul de sunet (vezi Ghidul de pornire • Language: setarea limbii de afişare
rapidă). (pentru toate meniurile şi aplicaţiile)
• Locale: setarea regiunii dvs.
Data şi ora • Short date style: setarea unui format de dată
Controlaţi modul de afişare a datei şi a orei. • Long date style: setarea unui format de dată
• Time zone: setarea fusului orar • Time format: setarea unui format de oră

Setări
• Date: setarea datei actuale • Positive number: setarea modului de
• Time: setarea orei actuale afişare a numerelor pozitive
• Time zone updating: selectarea unui • Negative number: setarea modului
mod de actualizare a orei şi a datei actuale de afişare a numerelor negative
Manual only: setarea manuală a orei şi a • Positive currency: setarea modului
datei de afişare a monedei pozitive
Prompt first: dispozitivul vă va întreba mai • Negative currency: setarea modului
întâi dacă doriţi să actualizaţi informaţiile de de afişare a monedei negative
timp
Automatic: Dispozitivul dvs. va primi
informaţiile de timp de la reţea şi va actualiza ora
automat. Această opţiune este disponibilă
numai dacă este suportată de reţea.

41
Conexiuni După selectarea imprimantei
Controlaţi opţiunea Bluetooth wireless sau Bluetooth implicită, puteţi imprima
conexiunea USB şi setaţi conexiunile de tip dial- imagini de la Contents Manager.
up, GPRS, proxy şi VPN, pentru a vă putea
• OBEX Settings: modificarea setărilor OBEX
conecta la Internet sau la reţeaua dvs. privată.
pentru primirea fişierelor
Manager Wireless (Wireless manager) • My Information Settings: verificaţi
Setarea activării sau dezactivării funcţiilor wireless numele şi adresa dispozitivului dvs.
Setări

ale dispozitivului dvs. sau a opţiunii Bluetooth


wireless.
USB
Controlul modului de comportare a dispozitivului
Raza (Beam) la conectarea sa la un PC.
Setarea dispozitivului să primească raze pentru a
primi date de la alte dispozitive Bluetooth . Dial-up
Pentru setarea conexiunilor dial-up, apăsaţi
Bluetooth <Menu> →Add (<Meniu> →Adăugare),
• General Settings: controlul opţiunii pentru a accesa următoarele opţiuni:
Bluetooth wireless (vezi "Utilizarea opţiunii • Description: setarea denumirii conexiunii
Bluetooth wireless" ► p. 24) dial-up
• BPP Settings: setaţi o imprimantă • Connects to: setarea tipului de reţea
Bluetooth implicită, atunci când imprimante utilizată la conexiunea la Internet
Bluetooth sunt conectate la dispozitivul dvs. • Phone number: introduceţi numărul dvs. de
telefon
42
• User name: setarea numelui de utilizator • Secondary DNS: setarea adresei server-ului
• Password: setarea unei parole pentru domeniului secundar (DNS)
conexiunea dial-up • IP address: introducerea adresei gateway
• Domain: introduceţi numele domeniului IP primită de la furnizorul de servicii

GPRS Proxy
Pentru a seta conexiunile GPRS, apăsaţi Pentru a seta conexiunile proxy, apăsaţi <Menu> →
<Menu> →Add (<Meniu> →Adăugare), Add (<Meniu> →Adăugare), pentru a accesa

Setări
pentru a accesa următoarele opţiuni: următoarele opţiuni:
• Description: setarea unei denumiri pentru • Description: setarea unei denumiri
conexiunea GPRS pentru conexiunea proxy
• Connects to: setarea tipului de reţea • Connects from: setarea tipului de reţea de
utilizată pentru conexiunea la Internet la care să se conecteze
• Access point: setarea numelui punctului de • Connects to: setarea tipului de reţea
acces utilizată pentru conexiunea la Internet
• User name: setarea numelui de utilizator • Proxy (nume:port): setarea numelui şi
• Password: setarea unei parole pentru portului unui server proxy
conexiunea GPRS • Type: setarea tipului de reţeau utilizată pentru
• Authentication Type: setarea tipului de conectarea la server-ul proxy
autentificare • User name: setarea numelui de utilizator
• Primary DNS: setarea adresei server-ului
domeniului principal (DNS)
43
• Password: setarea unei parole pentru • IPSec authentication: setarea tipului
conexiunea proxy de autentificare, dacă setaţi tipul VPN să fie
IPSec/L2TP
VPN
• IPSec Pre-shared key: setarea unei chei
Pentru a seta conexiunile VPN, apăsaţi <Menu>
pre-partajate, dacă setaţi tipul Pre-Shared
→Add (<Meniu> →Adăugare), pentru a
accesa următoarele opţiuni: Key
• Description: setarea unei denumiri pentru Manager Agps
Settings

conexiunea VPN Setaţi opţiunile de descărcare pentru opţiunea


• VPN type: setarea tipului de VPN Assist GPS. Înainte de activarea acestei opţiuni,
• Server: setarea numelui server-ului de VPN închideţi toate aplicaţiile deschise, pentru o
• Connects from: setarea tipului de reţea de utilizare optimă a GPS-ului.
la care să se conecteze • Status: descărcarea datelor GPS actualizate
• Connects to: setarea tipului de reţea • Settings: setarea opţiunilor pentru
utilizată pentru conexiunea la Internet descărcarea datelor GPS
• User name: setarea numelui de utilizator Setări operator
• Password: setarea unei parole pentru Verificaţi furnizorul dvs. de servicii, în funcţie de
conexiunea VPN cartela SIM sau USIM pe care o utilizaţi.
• Domain: setarea numelui domeniului
Înregistrarea domeniilor (Domain
Enrol)
Înregistrarea a noi nume de domenii la resursele
companiei dvs.
Securitate • Reset: revenire la setările din fabrică
Setarea condurilor de securitate şi • Mobile Tracker: setarea dispozitivului să
administrarea certificatelor sau modulelor trimită mesaje de urmărire presetate, către
de securitate. familia sau prietenii dvs., în cazul în care cineva
• Device Lock: setarea unui cod de blocare încearcă să utilizeze dispozitivul dvs. cu o altă
cartelă SIM sau USIM. Este posibil ca această
• Enable SIM Lock: setarea dispozitivului să
opţiune să nu fie disponibilă, din cauza
utilizeze numai cartela SIM sau USIM ; Când
anumitor opţiuni suportate de furnizorul de

Setări
SIM sau USIM Lock este activată, nu puteţi
servicii al dvs.
utiliza alte cartele SIM sau USIM în dispozitiv
• Enable SIM PIN: setarea dispozitivului să Instalare e-mail (Set-up Email)
solicite PIN-ul de fiecare dată când îl porniţi
Crearea unui nou cont de e-mail .
• Change PIN2: modificare PIN2
• Certificates: vizualizare certificate de Indicator mesaje (Message Ticker)
securitate. Aceste certificate ajută la
Setarea pe afişaj a unui indicator pentru mesajele
păstrarea în siguranţă a datelor personale
ale dvs. şi vă ajută să evitaţi viruşii şi alte noi. Când primiţi un mesaj nou, mesajul cu
programe periculoase imaginea selectată apare pe ecran.
• Change Barring Password: modificarea
parolei de restricţionare a apelurilor Opţiuni trimitere SMS (SMS
• Change Reset Password: sending options) Modificarea
modificarea parolei dispozitivului setărilor pentru trimiterea mesajelor
text.
45
Programe administrate (Managed • Light Sensor: setarea dispozitivului să
programs) utilizeze senzorul de lumină pentru a determina
utilizarea luminii de fundal şi a luminii de la
Vizualizarea programelor instalate anterior.
tastatură
Ştergerea programelor
• Keypad light on: setarea luminii de la
Ştergerea programelor pe care le-aţi instalat pe
tastatură să se aprindă (Any time) sau setaţi
dispozitivul dvs. Deplasaţi-vă la un program şi
perioada pentru care lumina de la tastatură să
apăsaţi <Menu> →Remove (<Meniu> →
rămână aprinsă (Custom time), cu
Setări

Ştergere).
următoarele opţiuni
Administrarea alimentării (Power • Start time: setarea timpului de start
management) pentru funcţionare a tastaturii
• Battery: vizualizarea stării bateriei • End time: setarea timpului de sfârşit
• Backlight time: setarea întârzierii până pentru funcţionarea tastaturii
la stingerea luminii din fundal Informaţii despre proprietar (Owner
• Display time: setarea întârzierii până information)
la stingerea afişajului
Setarea informaţiilor dvs. de contact.
• Display Brightness: setarea luminozităţii Informaţii despre memorie (Memory
afişajului
information)
• Keypad light time: setarea întârzierii până
Vizualizarea informaţiilor despre memoria utilizată
la stingerea luminii la tastatură
de dispozitiv şi despre cardul de memorie. Pentru
formatarea unui card de memorie, apăsaţi
<Menu> → Format Storage Card
(<Meniu> → Formatare card de stocare).
Acest lucru ajută la identificarea direcţiilor şi
Numele dispozitivului (Device modelelor de utilizare, pentru îmbunătăţirea
name) versiunilor viitoare ale produselor .
Setarea numelui dispozitivului dvs. Părerea clientului
(Costomer
Accesibilitate feedback)
• System font size: setarea dimensiunii
Setarea dispozitivului să trimită răspuns despre
textului de pe afişaj modul în care utilizaţi produsele Windows Mobile.

Setări
• Multipress time out: setarea întârzierii la Acest lucru ajută la identificarea direcţiilor şi
apăsarea unei taste la introducerea textului modelelor de utilizare, pentru îmbunătăţirea
• Confirmation time out: setarea întârzierii versiunilor viitoare ale produselor .
până la expirarea unei acţiuni neconfirmate
• In-call alert volume: setarea volumului Actualizare Windows
tonului de alertă în timpul unui apel Setarea dispozitivului să descarce actualizări
esenţiale sau referitoarela securitate, de pe pagina
Despre (About) de Internet a Microsoft, Microsoft oferă actualizări
Vizualizarea informaţiilor despre dispozitivul dvs. pentru sistemul de operare Windows şi pentru
dispozitivele hardware Windows, pentru ca
Raportarea erorilor dispozitivul să fie mereu actualizat, pentru a fi
(Error reporting) protejat împotriva ameninţărilor de securitate.
Setarea dispozitivului să trimită răspuns despre
modul de utilizare a produselor Windows Mobile.
47
reparaţii minore
Dacă întâmpinaţi probleme la dispozitivul dvs., încercaţi procedurile de mai jos înainte de a contacta un
profesionist în reparaţii.

În timpul utilizării, este posibil Mesaj Încercaţi următoarele:


să apară mesajele de mai jos: Cartela SIM sau USIM este
Mesaj Încercaţi următoarele: blocată, de obicei ca urmare a
Verificaţi dacă cartel SIM sau Solicitare introducerii unui PIN incorect de
Defecţiune la USIM este instalată corect. PUK mai multe ori. Trebuie să
SIM introduceţi PUK-ul primit de la
La utilizarea pentru prima dată a furnizorul de servicii
dispozitivului sau la solicitarea PIN
ului, trebuie să introduceţi PIN-ul Dispozitivul nu are semnal (nu sunt
Introduceţi furnizat odată cu cartel SIM sau liniuţe la bara de semnal).
PIN-ul USIM. Pentru a dezactiva această • Dacă tocmai aţi pornit dispozitivul, aşteptaţi
pentru opţiune, apăsaţi <Start> → <All aprox. 2 minute pentru ca dispozitivul să
SIM Programs> → Settings → găsească reţeaua şi să primească semnal.
Security → Disable SIM PIN. • Este posibil să nu aveţi semnal în tuneluri sau
ascensoare. Deplasaţi-vă într-o zonă deschisă.

48
• Este posibil să vă aflaţi între zone de Selectaţi un contact pentru a-l suna dar apelul nu
servicii. La pătrunderea într-o zonă de se efectuează.
servicii, ar trebui să primiţi semnal. • Asiguraţi-vă că la informaţiile despre contact
Aţi uitat codul de securitate, PIN-ul sau PUK-ul există numărul corect.
• Dacă este necesar, introduceţi din nou numărul şi
Dacă uitaţi sau pierdeţi aceste coduri, contactaţi
salvaţi-l.
vânzătorul sau furnizorul de servicii al dvs.
Cel cu care vorbiţi nu vă poate auzi.
Apar linii albe pe afişaj.
• Asiguraţi-vă că nu blocaţi microfonul
Este posibil să apară linii albe pe afişaj imediat încorporat.
după pornirea dispozitivului, după o lungă perioadă

reparaţii minore
• Apropiaţi microfonul încorporat de gură..
în care nu a fost utilizat sau dacă aţi scos bateria • Dacă utilizaţi căşti, asiguraţi-vă că acestea
fără a fi oprit mai întâi dispozitivul. Afişajul ar trebui
sunt conectate corect.
să revină la normal în scurt timp.
Calitatea sunetului este proastă.
Introduceţi un număr, dar acesta nu se
• Asiguraţi-vă că nu blocaţi antena internă.
formează.
• Când vă aflaţi în zone cu semnal slab, este
• Asiguraţi-vă că aţi apăsat [ ]. posibil să pierdeţi conexiunea. Deplasaţi-vă
• Asiguraţi-vă ca aţi accesat reţeaua celulară în altă zonă şi încercaţi din nou.
corectă.
• Asiguraţi-vă că nu aţi setat restricţionarea
apelurilor pentru acel număr de telefon.

49
Dispozitivul vă solicită să ştergeţi din date.
Bateria nu se încarcă în mod
corespunzător şi dispozitivul se opreşte Mai există foarte puţină memorie disponibilă.
Mutaţi datele pe un card de memorie sau ştergeţi
singur în timpul încărcării.
obiecte mai vechi din aplicaţii.
• Deconectaţi dispozitivul de la încărcător,
scoateţi bateria şi puneţi-o la loc şi Dispozitivul nu se poate conecta la
încercaţi s-o încărcaţi din nou. Internet
• Este posibil ca terminalele bateriei să fe • Asiguraţi-vă că aţi introdus setări valabile
murdare. Ştergeţi ambele contacte aurii cu o pentru furnizorul de servicii de Internet .
cârpă curată şi moale şi apoi încercaţi s-o • Asigzraţi-vă că aţi activat conexiunea wireless
încărcaţi din nou. la furnizorul de telefonie mobilă şi că semnalul
reparaţii minore

• Dacă bateria nu se mai încarcă complet, nu este obstrucţionat.


aruncaţi bateria veche la locaţia • Asiguraţi-vă că aţi introdus numele şi parola
corespunzătoare şi înlocuiţ-o cu o baterie nouă. corecte.
Dispozitivul s-a încălzit tare.
La utilizarea simultană a mai multor aplicaţii,
dispozitivul are nevoie de mai multă energie şi este
posibil să se încălzească. Acest lucru este normal şi nu
ar trebui să afecteze ciclul util sau performanţele
dispozitivului dvs.

50
Nu puteţi găsi un dispozitiv cu Bluetooth activat. Nu puteţi asculta muzică la casca
• Asiguraţi-vă că Bluetooth-ul este activat la Bluetooth.
ambele dispozitive. • Asiguraţi-vă că dispozitivul este conectat la
• Asiguraţi-vă că distanţa dintre dispozitive nu cască.
este mai mare de 10 metri şi că înte acestea nu • Asiguraţi-vă că formatul de muzică pe
există pereţi sau alte obstacole. careîncercaţi s-o ascultaţi este suportat de
• Asiguraţi-vă că setările pentru fiecare cască.
dispozitiv le permite să fie vizibile pentru alte • Asiguraţi-vă că distanţa dintre cască şi dispozitiv
dispozitive. nu este mai mare de 10 metri şi că între acestea
• Asiguraţi-vă că ambele dispozitive sunt nu există pereţi sau alte obstacole.
compatibile cu tehnologia Bluetooth
wireless.
• Asiguraţi-vă că la ambele dispozitive a fost
introdus PIN-ul corect.

51
TERMENII MICROSOFT DE ACORDARE A LICENŢEI PENTRU
PROGRAMUL SOFTWARE WINDOWS MOBILE 6.1
Aceşti termeni pentru acordarea licenţei reprezintă După cum este descris mai jos, prin utilizarea
un acord între dvs. şi Samsung Electronics Inc. anumitor opţiuni, v-aţi dat acordul pentru
("Compania"). Vă rugăm să-i citiţi. Se aplică transmiterea anumitor informaţii standard
programelor software din dispozitivul dvs. pentru serviciile pe bază de Internet.
Programele software includ şi mediile separate Utilizarea programelor software, inclusiv la
pe care primiţi programele software. acest dispozitiv, reprezintă acceptul dvs. cu
Programele software de la acest dispozitiv includ privire la aceşti termeni. Dacă nu îi acceptaţi,
programe software licenţiate de Companie de nu utilizaţi dispozitivul sau programele
la Microsoft Corporation sau de la afiliaţii software. În acest caz, contactaţi Compania
acesteia. pentru a afla politica de returnare a sa pentru
Termenii se aplică şi pentru rambursare sau credit.
• actualizări, AVERTISMENT: Dacă programele software
• suplimente, conţin tehnologii comandate prin voce, acestea
• servicii pe bază de Internet şi necesită atenţie din partea utilizatorului.
• servicii de asistenţă Distragerea atenţiei de la drum în timpul
pentru aceste programe software, cu excepţia condusului poate cauza accidente sau alte
cazului în care acestea sunt însoţite de alţi termeni. consecinţe grave.
În acest caz, se aplică respectivii termeni
a
Chiar şi ocazional, distragerea atenţiei poate fi b. Programe Microsoft incluse şi licenţele
periculoasă, dacă acest lucru se întâmplă în timpul suplimentare necesare. Cu excepţia celor
condusului într-un moment esenţial. Compania nu menţionate mai jos, aceşti termeni de
oferă declaraţii, garanţii sau alte dovezi că licenţiere se aplică tuturor programelor
utilizarea programelor software este legală, sigură Microsoft incluse în programele software. În
sau recomandată în timpul condusului sau în cazul în care termenii de licenţiere pentru
timpul utilizării altor vehicule motorizate. acele programe vă conferă alte drepturi
care nu intră în conflict cu aceşti termeni de
Dacă respectaţi termenii de licenţiere, aveţi licenţiere, atunci vă bucuraţi şi de acele
următoarele drepturi: drepturi.
1. DREPTURI DE UTILIZARE. i. Prezentul acord nu vă coferă nici un
Puteţi utiliza programele software la dispozitivul drept cu privire la Windows Mobile
pentru care aţi achiziţionat respectivele Device Center, Microsoft ActiveSync
programe software. sau Microsoft Outlook 2007 Trial,
2. DREPTURI DE UTILIZARE ŞI/SAU CERINŢE care au licenţe separate.
DE LICENŢIERE SUPLIMENTARE. c. Recunoaşterea vorbirii. Dacă
a. Utilizare specifică. Compania a proiectat programele software au şi componente
acest dispozitiv pentru o utilizare specifică. de recunoaştere a vorbirii, trebuie să ştiţi
Puteţi utiliza programele software numai la să recunoaşterea vorbirii este un proces
o astfel de utilizare. statistic şi că este posibil să apară erori în
timpul procesului.

b
Nici Compania, nici Microsoft sau furnizorii Astfel, trebuie să respectaţi limitările rehnice ale
lor nu sunt răspunzători pentru daunele programelor software, care vă permit să le utilizaţi
apărute din cauza erorilor de la procesul de numai în anumite moduri. Este interzis să:
recunoaştere a vorbirii. • ignoraţi limitările tehnice ale programelor
d. Funcţionalitatea telefonului. Dacă software;
programele software de la dispozitiv includ • să cercetaţi sursele, să decompilaţi sau
funcţionalitatea telefonului, toate sau unele să dezasamblaţi programele software;
din programele software de la dispozitiv
• să faceţi mai multe copii ale programelor
este posibil să nu meargă, dacă nu aveţi un
software, contrar specificaţiilor din acest
abonament la o reţea wireless de
acord;
telecomunicaţii ("Operator mobil") sau dacă
reţeaua Operatorului mobil nu funcţionează • să publicaţi programele software pentru ca
sau nu este configurată să funcţioneze cu alţii să le copieze;
dispozitivul. • să închiriaţi sau să împrumutaţi programele
3. DOMENIUL LICENŢEI. Programele software software; sau
sunt licenţiate, nu vândute. Prezentul acord vă • să utilizaţi programele software pentru
conferă numai anumite drepturi de utilizare a servicii de hosting comerciale .
programelor software. Compania şi Microsoft îşi Cu excepţia celor specificate în prezentul
rezervă restul drepturilor. Cu excepţia cazului în acord, drepturile de acces la programele
care vi se conferă alte drepturi prin lege, în ciuda software din acest dispozitiv nu vă dau dreptul
acestei restricţii, puteţi utiliza programele de a implementa brevete Microsoft sau alte
software numai conform limitărilor din prezentul drepturi de proprietate intelectuală ale
acord. Microsoft în programe software sau dispozitive
care accesează acest dispozitiv.
c
Puteţi utiliza tehnologiile de acces la distanţă Prin utilizarea acestor opţiuni, vă daţi acordul
din programele software, precum Remote pentru transmiterea acestor informaţii. Microsoft
Desktop Mobile, pentru a accesa nu va utiliza aceste informaţii pentru a vă identifica
programele software de la un calculator sau sau pentru a vă contacta.
un server. Informaţii despre dispozitiv. Următoarele opţiuni
Dvs. sunteţi responsabil pentru obţinerea utilizează protocoale de Internet, care trimit
licenţelor necesare pentru utilizarea informaţii despre dispozitiv sistemelor aferente,
protocoalelor de accesare a altor programe informaţii precum adresa protocolului de
software. Internet,, tipul sistemului de operare,
4. SERVICII PE BAZĂ DE INTERNET. Microsoft browser-ul, denumirea şi versiunea
oferă servicii pe bază de Internet, cu programul programului software pe care îl utilizaţi şi
software. Microsoft le poate modifica sau anula codul de limbă al dispozitivului unde aţi
în orice moment. instalat programul software. Microsoft
utilizează aceste informaţii pentru a vă pune la
a. Acordul pentru serviciile pe bază de Internet. dispoziţie servicii pe bază de Internet.
Opţiunile software de mai jos se conectează
• Opţiunea de actualizare a Windows Mobile.
la Microsoft sau la sistemele furnizorului
de servicii prin Internet. În unele cazuri, nu Opţiunea de actualizare a Windows Mobile
veţi primi o notificare separată la conectare. vă oferă posibilitatea de a instala actualizări
Puteţi dezactiva unele dintre aceste opţiuni ale programului software, dacă acestea sunt
sau puteţi să nu le utilizaţi. disponibile. Puteţi alege să nu utilizaţi această
Pentru mai multe informaţii despre aceste opţiune. Compania şi/sau Operatorul mobil se
opţiuni, vizitaţi http://go.microsoft.com/ poate să nu suporte această opţiune sau
fwlink/?LinkId=81931. actualizarea dispozitivului dvs.

d
• Drepturile digitale pentru Windows Media . Programele software Microsoft care includ
Proprietarii actuali utilizează sistemul de WMDRM, vă vor solicita acordul înainte de
administrare a drepturilor digitale pentru îmbunătăţire. Dacă nu acceptaţi
Windows Media (WMDRM), pentru a-şi îmbunătăţirea, nu veţi putea accesa
proteja proprietatea intelectuală, inclusiv conţinutul care necesită îmbunătăţirea.
drepturile de autor. Acest program software şi b. Utilizarea necorespunzătoare a serviciilor
programele software ale terţilor, utilizează pe bază e Internet.
WMDRM pentru a reda şi a copia conţinutul Nu aveţi voie să utilizaţi aceste servicii dacă
protejat cu WMDRM. Dacă programul nu le provocaţi defecţiuni sau împiedicaţi pe
reuşeşte să protejeze conţinutul, este posibil altcineva să le utilizeze. Nu puteţi utiliza
ca proprietarii să solicite Microsoft să îi serviciile pentru a încerca să obţineţi
anuleze capacitatea programului software de accesul neautorizat la orice servicii, date,
a reda sau copia conţinutul protejat cu contrui sau reţele, în nici un fel.
WMDRM. Anularea nu afectează conţinutul. 5. NOTIFICĂRI PRIVIND STANDARDUL
La descărcarea licenţelor pentru conţinutul VIZUAL MPEG-4. Programul software poate
protejat, sunteţi de acord că Microsoft poate include o tehnologie de decodificare a MPEG-
include şi o listă de anulare cu licenţele. 4. Această tehnologie reprezintă un format e
Proprietarii conţinutului vă pot solicita să compresie de date, pentru informaţii video.
îmbunătăţiţi WMDRM pentru a accesa MPEG LA, L.L.C. necesită această notificare:
conţinutul lor. UTILIZAREA ACESTUI PRODUS ÎN ORICE
MOD CARE RESPECTĂ STANDARDUL
VIZUAL MPEG-4 ESTE INTERZISĂ

e
CU EXCEPŢIA CAZURILOR CÂND SE Dacă acesta este inclus, atunci puteţi să-l
UTILIZEAZĂ PENTRU (A) DATE SAU instalaţi şi să-l utilizaţi conform termenilor de
INFORMAŢII (i) GENERATE SAU OBŢINUTE acordare a licenţei care îl acompaniază. Dacă
GRATOS DE LA CLIENTUL NEIMPLICAT ÎN nu primiţi aceşti termeni, atunci puteţi instala şi
AFACERI ŞI (ii) NUMAI PENTRU UZ utiliza numai o (1) copie a programului
PERSONAL; ŞI (B) ALTE UTILIZĂRI software, pe un singur calculator .
SPECIFICE ŞI LICENŢIATE SEPARAT DE
8. ACCESUL LA REŢEA. Dacă utilizaţi o reţea,
MPEG LA, L.L.C.
cum ar fi reţeaua angajatorului, administratorul
Dacă aveţi întrebări despre standardul vizual
de reţea ar putea restricţiona opţiunile şi
MPEG-4, vă rugăm contactaţi MPEG LA,
funcţionalitatea dispozitivului dvs..
L.L.C., 250 Steele Street, Suite 300,
Denver, CO 80206; www.mpegla.com. 9. ASISTENŢĂ PENTRU PRODUS. Contactaţi
6. CERTIFICATE DIGITALE. Programul Compania pentru a afla opţiunile de asistenţă.
software utilizează certificate digitale în Utilizaţi numărul pentru asistenţă, oferit
formatul X.509. Aceste certificate digitale împreună cu dispozitivul.
sunt utilizate pentru autentificare . 10. LINK-URI CĂTRE ALTE PAGINI DE
7. SOFTWARE DE CONECTARE . Pachetul INTERNET. Dacă programul software oferă
pentru dispozitivul dvs. poate să includă link-uri către alte pagini de Internet, acele lin-
software-ul Windows Mobile Device uri vă sunt oferite ca avantaj, iar includerea
Center sau Microsoft ActiveSync. unui link nu implică faptul că Microsoft susţine
respectiva pagină de Internet.

f
11. COPIA DE SIGURANŢĂ. Puteţi să faceţi o Înainte de transfer, repsectiva terţă partă
singură copie de siguranţă a programului trebuie să fie de acord că aceşti termeni se
software. Puteţi utiliza această copie numai aplică pentru transferul şi utilizarea
pentru a reinstala programul software la programului software. Nu puteţi păstra copii
dispozitiv. ale programului software, nici măcar copia de
12. DOVADA LICENŢEI. Dacă aţi achiziţionat siguranţă.
programul software pe dispozitiv sau pe disc, 14. INTOLERANŢA LA GREŞELI. Programul
sau pe un alte mediu, programul software software nu tolerează greşelile. Compania
licenţiat este identificat de o copie reală cu a instalat programul software la dispozitiv
eticheta unui Certificat de autenticitate real. şi este răspunzătoare pentru modul în care
Pentru a fi valabilă, eticheta trebuie să fie lipită acesta funcţionează pe dispozitiv.
pe dispozitiv sau să fie inclusă în pachetul 15. RESTRICŢIONAREA UTILIZĂRII. Programul
software al Companei. Dacă primiţi eticheta software Microsoft a fost proiectat pentru
separat, aceasta nu este valabilă. Ar trebui să sisteme care nu necesită funcţionarea în caz
păstraţi eticheta pe dispozitiv sau pe pachet, de eroare. Nu aveţi voie să utilizaţi programul
pentru a demonstra că aveţi licenţă pentru software Microsoft la dispozitive sau sisteme la
software, Pentru a identifica software-ul original care funcţionarea incorectă a acestuia ar
Microsoft, vezi http://www.howtotell.com. putea cauza accidentarea sau rănirea unor
13. TRANSFERUL CĂTRE TERŢI. Puteţi persoane. Astfel de cazuri pot exista la
transfera programul software către terţi, centrale nucleare, la navigarea aeriană sau la
numai cu dispozitivul, cu eticheta Certificatului sistemele de control aeriene şi la controlul
de autenticitate şi cu aceşti termeni de traficului aerian.
acordare a licenţei.
g
16. NU EXISTĂ GARANŢII PENTRU SOFTWARE. • revendicările cu privire la încălcarea
Programul software este furnizat „aşa cum e”. contractului, nerespectarea garanţiei
Dvs. vă revin riscurile utilizării acestuia. Microsoft sau condiţiilor, răspunderea strictă,
nu oferă garanţii sau condiţii speciale. Orice neglijenţă sau altă grevare permisă de
garanţie pe care aţi primit-o cu privire la legea aplicabilă.
dispozitivul dvs. sau la software, nu este oferită Se aplică chiar şi în cazul în care Microsoft ar
de Microsoft sau de afiliaţii săi. Dacă legea fi trebuit să ştie că exista posibilitatea apariţiei
locală permite, Compania şi Microsoft exclud unor daune. Limitarea de mai sus s-ar putea
toate garanţiile implicite de comercializare, să nu se aplice în cazul dvs., dacă în ţara dvs.
conformitate cu un anumit scop sau neîncălcare. nu este permisă excluderea sau limitarea
17. LIMITAREA RĂSPUNDERII. Puteţi recupera daunelor accidentale sau cauzale sau a altor
de la Microsoft sau de la afiliaţii săi numai tipuri de daune.
daune directe de până la cincizeci de dolari 18. RESTRICŢII PRIVIND EXPORTUL.
(50,00 $) sau echivalentul acestora în Programul software se află sub incidenţa
moneda locală. Nu puteţi recupera alte legilor şi normelor de export ale Statelor Unite.
daune, inclusiv pentru pierderea profiturilor sau Trebuie să respectaţi toate legile şi normele de
pentru daunele speciale, indirecte sau export locale şi internaţionale care sunt
accidentale. Această limitare se aplică pentru: relevante pentru programul software. Aceste
legi includ restricţii ale destinaţiilor, ale
• orice aspect legat de software, de servicii, de
utilizatorilor finali sau ale utilizării finale.
conţinut (inclusiv codul), de pe pagini de
Pentru mai multe informaţii, consultaţi
Internet ale terţilor sau din programe ale terţilor
şi
www.microsoft.com/exporting.
h
index
ActiveSync conectarea la alte contacte
server Exchange, 28 dispozitive, 25 alocare imagini sau
instalare 27 primirea datelor, 25 tonuri de apel, 12
intervale, 29 trimiterea datelor, 25 alocare numere
sincronizare, 28 formare rapidă, 12
calculator, 34 copierea contactelor, 11
Adobe Flash Lite, vezi media
calendar cuprins, vezi media
Adobe Reader LE, 15 modificare vizualizare, 13
creare evenimente, 12 oprire conversie
alarme alarme evenimente, 13 adăugare monede, 35
setare, 34 convertire monede, 35
oprire, 34 certificat, 45
convertire măsurători, 35
setare cursuri de schimb, 35
Bluetooth ceas
activare, 24 modificare ceas universal, 33
port COM, 26 setare alarme, 34
oprire alarme, 34

i
data şi ora, 41 media documente Word, 14
deschiderea fişierelor, 6
D-Day, 34 podcast-uri, 22
redare fişiere Flash, 9
redare clipuri vocale, 10
afişaj, 40 RSS reader, 21
înregistrare clipuri vocale, 10
Server Exchange, vezi securitate, 45
mesaje
ActiveSync
e-mail, 4 sunete, 40
manager fişiere, 17 multimedia, 2
vizualizare, 4 cronometru, 36

index
radio FM
messenger sarcini
ascultare, 8
stocare posturi, 8 chat, 20 creare, 17
instalare şi înregistrare, 20 marcare la finalizare, 17
jocuri, 32
Office Mobile manager echipă, 16
Java, 32 documente Excel, 13
OneNote, 15 note vocale, vezi media
limba, 41 slideshow PowerPoint, 15
manager wireless, 42

j
Informaţii despre certificarea Ratei telecomunicaţii radio şi terminale (R&TTE).
specifice de absorbţie (SAR - Specific Pentru informaţii suplimentare privind SAR şi
Absorption Rate) standardele EU asociate, vizitaţi site-ul Web de
comunicaţii mobile Samsung
Aparatul este în conformitate cu standardele
din Uniunea Europeană (UE) care limitează
expunerea umană la energie de radiofrecvenţă
(RF) emisă de echipamente radio şi de
telecomunicaţii. Aceste standarde împiedică
vânzarea de telefoane mobile care depăşesc
un nivel maxim de expunere (cunoscut ca Rată
specifică de absorbţie sau SAR) de 2,0 W pe
kilogram de ţesut organic. În timpul testării,
valoarea maximă SAR înregistrată pentru
acest model a fost de 0,661 W/kg. La utilizare
normală, valoarea reală SAR este probabil
mult mai mică, deoarece aparatul a fost
conceput să emită numai energia de RF
necesară pentru a transmite un semnal către
cea mai apropiată staţie de bază. Prin emiterea
automată de niveluri mai mici atunci când este
posibil, aparatul reduce expunerea generală la
energie de RF. Declaraţia de conformitate de
pe spatele acestui ghid al utilizatorului
demonstrează conformarea aparatului cu
directiva europeană privind echipamentele de
Declarăm prin aceasta că toate seturile esenţiale de teste radio
au fost efectuate şi că produsul numit mai sus este în
conformitate cu toate cerinţele de bază ale Directivei EC
1999/5/EC.

Declaraţie de conformitate (R&TTE) Procedura de evaluare a conformităţii produsului la care se face


referire în art. 10 este detaliată în Anexa [IV] a Directivei CE
Noi, Samsung Electronics 1999/5/EC şi a fost îndeplinită cu participarea următoarelor
organisme:
declarăm pe propria răspundere că produsul
BABT, Balfour House, Churchfield
Road, Walton-on-Thames, Surrey,
Telefon mobil GSM : C6625 KT12 2TD, UK*Identification mark:
0168

Produsul la care face referire în această declaraţie, încărcătorul Documentaţia tehnică este păstrată la:
şi acumulatorul său, sunt în conformitate cu următoarele
standarde şi/sau alte acte normative. Samsung Electronics QA Lab.

Siguranţă EN 60950-1 : 2001 +A11:2004 şi va fi pusă la dispoziţie la cerere.


(Reprezentant în EU)
EMC EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005)
EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) Samsung Electronics Euro QA Lab.
EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002) Blackbushe Business Park,
Saxony Way, Yateley,
EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007)
Hampshire, GU46 6GG,
SAR EN 50360 : 2001EN 62209-1 : 2006 UK*2009.01.14Yong-Sang
Park / S. Manager
Radio EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
(locul şi data emiterii)(numele şi semnătura persoanei autorizate)
EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)
*Aceasta nu este adresa Centrului de Service Samsung. Pentru adresa sau
EN 301 908-1 V2.2.1 (03-2003) numărul de telefon al Centrului de Service Samsung, consultaţi certificatul
EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007) de garanţie sau contactaţi magazinul de unde aţi cumpărat telefonul.

EN 301 908-2 V3.2.1 (09-2007)