You are on page 1of 5

c BORANG PENCALONAN

GURU PENYELARAS BESTARI SEKOLAH


BTPNNS NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

A. BUTIR-BUTIR PERIBADI DAN PERKHIDMATAN

1. Nama Penuh:……………………………………………………………...

2. No. Kad Pengenalan:…………………………………………….(Lama)


……………………………………………
(Baharu)

3. Alamat Rumah:……………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

4. No. Telefon:……………………………………………………..(Rumah)

.. ……………………………………………………(Bimbit)

5. Taraf Perkahwinan:……………………………………………………….

6. Lantikan Pertama
Tarikh Lantikan:…………………………………………………...

Tarikh Disahkan:………………………………………………….

7. Lantikan Terkini
Nama Jawatan:……………………………………………………

Gred Jawatan:…………………………………………………….

Tarikh Lantikan:…………………………………………………...

Tarikh Disahkan Jawatan:……………………………………….

8. No. Fail Diri(SPP):………………………………………………………..

9. No. Fail Diri(KPM: KP(PP)……………………………………………….

10. No. Fail Diri (SPP):SPP………………………………………………….

11. No. Fail Diri (JPNS):……………………………………………………...

1
c BORANG PENCALONAN
GURU PENYELARAS BESTARI SEKOLAH
BTPNNS NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

12. Pengalaman Bekerja:

Bil. Tempat Bertugas *Jawatan Tempoh

*Senaraikan jawatan penting/utama sahaja

13. Penganugerahan Yang Diterima

Bil Nama Anugerah Dianugerahkan Oleh Tahun

B. MAKLUMAT TEMPAT BERTUGAS

1. Nama dan Alamat Sekolah:……………………………………………..

………………………………………………………………………………
2. Kategori Sekolah: Bandar/Luar Bandar

3. Gred Sekolah: A/B/Kurang murid

4. No. Telefon:……………………… No. Faks:…………………………...

2
c BORANG PENCALONAN
GURU PENYELARAS BESTARI SEKOLAH
BTPNNS NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

C. MAKLUMAT AKADEMIK DAN IKHTISAS

1. Kelulusan Akademik:……………………………………………………..

Tahun lulus:……………………………………………………………….

2. Kelulusan Ikhtisas:………………………………………………………..

Tahun lulus:……………………………………………………………….

Pusat Pengajian:………………………………………………………….

Pengkhususan:……………………………………………………………

3. Bidang Kemahiran dan Kepakaran:…………………………………….

D. KURSUS/SEMINAR/LATIHAN/KONVENSYEN
(Yang berkaitan dengan ICT sahaja. Satu salinan sijil yang disahkan
hendaklah disertakan.)

Bil Nama kursus/seminar/… Penganjur Tempat Tempoh

3
c BORANG PENCALONAN
GURU PENYELARAS BESTARI SEKOLAH
BTPNNS NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

E. SUMBANGAN / PENGLIBATAN DI PERINGKAT DAERAH / NEGERI /


KEBANGSAAN
(Aktiviti yang berkaitan dengan ICT. Sila gunakan lampiran jika ruang
tidak mencukupi)

Bil Nama Aktiviti Peringkat Tahun/Tempoh

F. Saya ………………………………………………………(No. Kad


Pengenalan:………………………..) mengaku bahawa semua maklumat
yang diberikan adalah benar.

…………………………………………… ………………………
(Tandatangan Guru Yang Dicalonkan) Tarikh

G. Saya mengesahkan bahawa segala maklumat yang diberikan di atas


adalah benar. Guru ini layak untuk dicalonkan sebagai Guru Penyelaras Bestari
sekolah ini kerana:

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………….. ……………………..
Tandatangan Pengetua/Guru Besar Tarikh

Nama:

Jawatan:

Cap rasmi sekolah

4
c BORANG PENCALONAN
GURU PENYELARAS BESTARI SEKOLAH
BTPNNS NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

H. SOKONGAN DARI PEGAWAI PELAJARAN DAERAH

Pencalonan pegawai yang bernama……………………………………………

(No. Kad pengenalan: ………………………………………………………dari

Sekolah ……………………………………..adalah disokong/tidak disokong.

……………………………………………... ……………………..
Tandatangan Pegawai Pelajaran Daerah Tarikh

Nama:

Jawatan:

Cap rasmi PPD:

I. PENGAKUAN JABATAN PELAJARAN NEGERI SEMBILAN

Pencalonan di atas adalah diterima/ditolak.

………………………………………………. ………………………
Tandatangan Pengarah Pelajaran Tarikh

Nama:

Jawatan:

Cap rasmi Jabatan: