You are on page 1of 3

ADITZ TRINKOAK (ORAINALDIA)

EGON JOAN ETORRI IBILI

nago noa nator nabil

hago hoa hator habil

dago doa dator dabil

gaude goaz gatoz gabiltza

zaude zoaz zatoz zabiltza

zaudete zoazte zatozte zabiltzate

daude doaz datoz dabiltza

ADITZ TRINKOAK (IRAGANA)

EGON JOAN ETORRI IBILI


NENGOEN NINDOAN NENTORREN NENBILEN

HENGOEN HINDOAN HENTORREN HENBILEN

ZEGOEN ZIHOAN ZETORREN ZEBILEN

GEUNDEN GINDOAZEN GENTOZEN GENBILTZAN

ZEUNDEN ZINDOAZEN ZENTOZEN ZENBILTZAN

ZEUNDETEN ZINDOAZTEN ZENTOZTEN ZENBILTZATEN

ZEUDEN ZIHOAZEN ZETOZEN ZEBILTZAN

Ariketa honetan egon aditza landuko duzu. Horretarako, osa itzazu beheko esaldiak.

/opt/scribd/conversion/tmp/scratch5487/49280916.doc
1. __________ dago? Josuren ondoan dago
2. _____________ondoan bizi naiz (eliza)
3. ________________gainean daude (aulkia)
4. Sardexkak_____________gainean daude (mahai)
5. Zure galtzerdiak_____________azpian daude (ohe)
6. Zuhaitz _______________azpian etzanda dago (bat)
7. Ni____________atzean eserita nago (Ines)
8. Nor dago__________________aurrean? (ni)
9. Zure jaka________________atzean dago (ate)
10. Nire betaurrekoak_________________barruan daude (tiradera)
11. Amaia_________________dago; bere logelan (goi)
12. Tren-geltokia hor _________________dago (behe)
13. Josuren anaia_______________artean eserita dago (gu)
14. Inesen neba______________________artean dago (Ander eta Miren)
15. __________________nago! (aspertu)
16. _________________zaude (gainditu)
17. _________________dago eserleku hau? (okupatu)
18. Aurreko gurpila__________________dago (zulatu)
19. Nola dago komuneko argia:_______________ala itzalita? (piztu)
20. __________________dago (ordaindu)
21. Horko botila hori_________________dago (huts)
22. Gaur oso urduri __________________(zu)
23. Horiek beti__________________barreka
24. Zuekin lasai___________________(ni)
25. Zopa oso______________________dago (bero)
26. Hauek ondo__________________baina haiek hobeto
27. Hori txarto _____________dago (esan)
28. _______________zaudete, ala? (nekatu)
29. Oso pozik___________________irakasleekin (gu)
30. _________________ondoko kabina hondatuta dago (etxe)

Ariketa honetan egon aditza landuko duzu. Horretarako, zuzen itzazu beheko esaldietako
erroreak.

/opt/scribd/conversion/tmp/scratch5487/49280916.doc
1. Zure zapatak ohe azpian dago
2. Non dago liburuak? Mahai gainean
3. Zuek ez zaude nekatuta?
4. Mikel eta Jon nekatuta nago
5. Zer dago armairuko barruan?
6. Argi guztiak gaude itzalita.
7. Umeak atearen ondoan eserita dago
8. Non dago zure lagunak?

/opt/scribd/conversion/tmp/scratch5487/49280916.doc