You are on page 1of 31

BERIMAN KEPADA HARI AKHIRAT

UNIT 1: BERIMAN KEPADA HARI AKHIRAT


1.1 Kematian dan alam barzakh

Maksud
mati/ajal

Perpisahan roh daripada jasad dan merupakan satu kepastian


Proses perpindahan dr kehidupan di alam di dunia ke alam barzakh
Tempoh berakhirnya hidup manusia di dunia ini setelah roh keluar
daripada jasad seseorang ketetapan Allah
Semua makhluk yg bernyawa akan mati
Ajal merupakan ketetapan Allah yg tidak diketahui oleh manusia & tidak
dapat diubah ( Surah Al A'raf : 57 )

Maksudnya; Dan Dia lah (Allah) yang menghantarkan angin sebagai pembawa berita yang
mengembirakan sebelum kedatangan rahmatnya (iaitu hujan), hingga apabila angin itu
membawa awan mendung, Kami halakan dia ke negeri yang mati (ke daerah yang kering
kontang), lalu Kami turunkan hujan dengan awan itu, kemudian Kami keluarkan dengan air
hujan itu berbagai-bagai jenis buah-buahan. Demikianlah pula Kami mengeluarkan
(menghidupkan semula) orang-orang yang telah mati, supaya kamu beringat (mengambil pelajaran
daripadanya).

AJAL/MATI

Usaha mengingati mati Faedah mengingati mati

 Menyaksikan orang  Mendorong melakukan


nazak kebaikan
 Mengiringi jenazah ke  Mencegah melakukan
kubur kemungkaran
 Menziarah kubur  Istiqamah dlm melakukan
ibadat fardu & wajib
Amalan Yg berterusan
Pahalanya
walaupun telah
meninggal

Ilmu yang diajar,


dimanfaatkan oleh orang
lain

Sedekah Jariah spt :


Sumbangan Doa dari anak yang
soleh
tanah(wakaf) untuk
membina masjid

1
AMALAN MENG HADAPI MATI

Berbuat kebaikan dan Bertaubat


masyarakat
berkasih sayang sesama dan
mugkar dlm
manusia beristghfar
amar maaruf nahi
kepada Allah
Melaksanakan
nakirebmeM Melaksanakan semua
hara ek nagnabmus perintah Allah dan
malsI aragen naujamek menjauhi larangannya

Sabda Rasulullah; Tiga perkara yang mengiringi mayat , keluarga,


harta dan amalannya. Dua perkara akan pulang; harta dan
keluarga, manakala yg satu lagi akan tetap bersama mayat iaitu
amal perbuatan
Hukum Beriman: Wajib
Dalil: Hadis Rasulullah saw:
َ ْ ‫ما ال‬
‫قب ُْر‬ َ ّ ‫م إ ِن‬َ ّ ‫سل‬
َ ‫و‬َ ‫ه‬ِ ْ ‫عل َي‬
َ ‫ه‬ِ ‫صّلى الل‬ َ ‫ه‬
ِ ‫ل الل‬ُ ‫و‬ْ ُ‫ل َرس‬َ ‫قا‬َ
‫ر‬
ِ ‫ر الّنا‬ َ ‫ح‬
ِ ‫ف‬ ُ ‫ن‬ ْ ‫م‬ ْ ‫ح‬
ِ ٌ‫فَرة‬ ُ ‫و‬ ْ ‫ةأ‬ِ ّ ‫جن‬
َ ‫ض ال‬
ِ ‫رَيا‬
ِ ‫ن‬ْ ‫م‬ِ ‫ة‬ ً ‫ض‬
َ ‫و‬
ْ ‫َر‬.
Maksudnya: Rasulullah sawbersabda: Sesungguhnya kubur itu satu taman
daripada taman-taman syurga atau satu satu lubang daripada lubang-
lubang api neraka

ESREB ULREP BABES


HKAZRAB

kadit aisunaM nalaos bawajnem haduM


nud ek ilabmek riknaN rakgnuM takialaM
d hadum ngd raulek awayN
gnem tuaM-lakialaM akitek
baza adapirad tamaleS
akaren
baza rd tamaleS

ALA NAD ITAM ITAGNIGNEM TAMKIH


HKAZRAB

TAKARAYSAM
UDIVIDNI hagecneM .1 ARAGEN
ad hamaqitsi ukalreb gy narakgnumek
.1 adapirad sabeB .1
tafisreb nad takaraysam malad asauk naanughalaynep
d gnorodneM atres.2iharaiznem haraiZ habmatreb2. arageN .2
a nakukalem ALAM BARZAKH/
naknagnerem ALAM KUBUR
utanbmem ujam nad libats
naitamek nabeb

2
Bahasa:Pemisah
:Istilah
Suatu kehidupan di antara kehidupan -
di dunia dan di akhirat
Alam bagi orang yg telah meninggal -
dunia sementara menunggu hari
kebangkitan
Alam yang memisahkah di antara-
alam dunia dengan alam Akhirat
KEADAAN DI ALAM
BARZAKH
Soal Jawab dlm kubur :
Nikmat & Siksa di Alam Setiap mayat akan ditanya
barzakh : oleh Malaikat Munkar &
Nankir tentang ketuhanan &
Keadaan seseorg di alam kerasulan
barzakh bergantung kpd
amalan
- . mereka semasa di
dunia

Azab Siksa dan sengsara dalam


kubur:
Nikmat ketenangan dalam
kubur :
kafir, munafiq & orang

hingga remuk tulang

seperti ular dan kala


derhaka kpd ibubapa.

Dipukul oleh malaikat


Diterima oleh orang

Meninggalkan solat,
derhaka kpd hukum

sentiasa mengigit
Rasa sekejap berada di

Kubur disempitkan
Islam yang fasiq &

Kubur gelap gelita


-

rusuk[rusuk kiri

tubuh sehingga
Binatang berbisa
kepada arahan ibu bapa

Antara siksaan

bertemu rusuk
sebanyak 7o hesta
mukmin yg bertaqwa &

menunggu akhirat
Melakukan solat, patuh

nikmat tersebut:

Cahaya menerangi
kubur sementara
Diterima oleh orang

Antara nikmat

Kubur diluaskan

tersebut :
-
-

kiamat.
kanan]
kuburnya
beramal soleh

Allah;
agruys namat

-
murah uabreB

takialaM helo
kiab ngd nayaliD

id adareb amapmueS

Latihan:
1. Apakah yang dimaksudkan dengan alam Barzakh
2. Nyatakan tiga persediaan dan bekalan yang perlu disediakan
untuk menghadapi alam barzakh
3. Huraikan tiga hikmah mengingati mati terhadap masyarakat
dan negara
4. Allah mewajibkan ibubapa mendidik anak-anak supaya
menjadi anak yang soleh, bincangkan
UNIT 2: HARI QIAMAT SATU KEBENARAN

3
nahansumek
halitsI iraH :
tamaiQ duskaM
& mala :
hurules narucnahek/
tarihka mala nagned itnagid
Bahasa:
aumeS . idaba lakek gnay
Kebangkitan
ilabmek nakpudihid aisunam
akerem nalama arikid ktu
nasalabmep irebid
& ahasu nagned lapmites gnay
akerem nataubreP
naruQ-la lilaD:

:Maksudnya
Sesungguhnya hari kiamat tetap akan datang, tidak ada sebarang syak tentang
kedatangannya; akan tetapi kebanyakan manusia tidak beriman (akan hakikat
.(itu

Qiamat Besar: Qiamat Kecil :


BAHAGIA
[Kubra] N
[Sughra]
Iaitu hari kehancuran QIAMAT Iaitu kematian –
& kemusnahan alam apabila seseorang
mengikut kehendak mati, telah datang
& ketentuan Allah kepadanya Qiamat

Nama-Nama lain bagi Hari Qiamat

Nama lain maksudnya Huruf Arab


qiamat
Yaumus-Sa'ah Masa yang ditetpkan ‫يوم الساعه‬
Yaumul-Hisab Hari perhitungan ‫يوم الحساب‬
Yaumul-Waqiah Peristiwa yang pasti ‫يوم الواقعه‬
Urusan agama ditadbir oleh
berlaku
Yaumul-
org yg bukan ahlinya
Peristiwa yang ‫يوم الحاقه‬
Haqqah sebenar
Wanita menyerupai
Yaumul- Qariah lelaki & Hari yang ‫يوم القارعه‬
sebaliknya menggemparkan
Yaumuz-
Amalan riba' berleluasa Hari ‫يوم الزلزله‬
Zalzalah Goncangan/gegaran
Maksiat berleluasa
Yaumul- Jaza' Hari Pembalasan Keluar‫الجزاء‬
Dajjal yg‫يوم‬
akan
Banyak berlaku peperangan,
Yaumul-Rajifah Hari Gempa ‫الراجفه‬manusia
menyesatkan ‫يوم‬
pembunuhan & fitnah
Yaumut- Hari Pemabalasan Keluar ‫الدين‬ ‫يوم‬al-
ad-Dabbah
Banyak berlaku
Tammah bencana
Ardi (sejenis binatang
Yaumul-Fasl
alam Hari Keputusan ‫يوم الفصل‬
dari bumi)
Yaumul-Wa’id
Wanita Hari Ancaman
lebih ramai dari lelaki ‫يوم الوعيدد‬
Keluat Yakjuj & Makjuj
Ramai wanita mendedahkan
Turun Iman Mahadi
aurat
Turun Nabi Isa
Tand kepada ibunya
Anak derhaka Tanda
a KeluarBesar
asap tebal
Manusia berlumba-lumba Matahari terbit dari arah
Tan mat

Kecil
Tan a /

Barat
Ala mat

bina bangunan tinggi.


Qia

4
d
da
-
:Waktu berlaku Qiamat
AISHAR

naujuT:
asaitnes aisunam ayapuS
nad adapsawreb ,aidesreb
aides paisreb
aynipadahgnem.

AKITEK NARABMAG
TAMAIQ UKALREB
-LA UDNAPREB
NARUQ

5
Firman Allah surah al-Hajj ayat 1 – 2

:Maksudnya
Wahai umat manusia, bertaqwalah kepada Tuhan kamu! Sesungguhnya gempa hari
kiamat itu suatu perkara yang amat besar. Pada hari kamu melihat (peristiwa-
peristiwa yang mengerikan) itu, tiap-tiap ibu penyusu akan melupakan anak
yang disusukannya, dan tiap-tiap perempuan yang mengandung akan
gugurkan anak yang dikandungnya; dan engkau akan melihat manusia mabuk,
padahal mereka sebenarnya tidak mabuk, tetapi azab Allah amatlah berat,
Apabila matahari digulung,gunung ganang dihancurkan, unta-unta
yang bunting ditinggalkan, binatang-binatang liar dikumpulkan dan
lautan dipanaskan

Apabila langit terbalik Apabila bintang-bintang jatuh


dan bumi diratakan berserakan, lautan panas meluap dan
kubur dibungkar

HIKMAT ALLAH
MENGADAKAN
HARI QIAMAT

Diberi pengadilan terhadap mereka dihitung pada hari akhirat


perbuatan baik atau jahat Manusia menghitung diri sebelum

Segera bertaubat kepada Allah swt Beriltizam melaksanakan ketaatan

Kehidupan manusia mempunyai Islam


matlamat untuk kebahagiaan yang dan negara yang berpandukan syariat
abadi Melahirkan masyarakat yang beriman

Latihan :
1. Nyatakan empat tanda kecil qiamat
2. Nyatakan perbezaan antara qiamat kecil dan qiamat besar
3. Tuliskan dalil naqli yg menunjukkan adanya Hari Qiamat
4. Huraikan dua hikmat Allah mengadakan hari Qiamat
5. bagaimanakah anda dapat mempamerkan sikap sebagai
seorang murid yang yakin dengan hari qiamat.
UNIT 3: PAHALA PENDORONG AMALAN KEBAIKAN

MAKSUD
PAHALA
PAHALA: Ialah ganjaran
baik yg disediakan Allah
utk org yg mentaatinya

6
Konsep pahala dan
dosa

Setiap perbuatan manusia yang berbuat kebaikan akan


mendapat ganjaran baik di dunia seperti penghargaan
atau hadiah dan di beri ganjaran ( pahala)
Setiap orang yang melakukan perbuatan buruk diberi
balasan buruk seperti cemohan atau hukuman dan
diberi(dosa) oleh Allah.
Pahala diberi atas setiap kebaikan yg kita lakukan contoh:
satu kebaikan diganjari 10 – 700 pahala malah mungkin lebih
dari itu.
Pahala & dosa inilah yang akan menentukan keadaan,
kedudukan & tempat manusia di akhirat
Setiap mukmin wajib beriman kepada adanya pahala & dosa.

DALIL : Firman Allah Swt SURAH Al-Zalzalah ayat 7

aynduskaM
:
breb apaises akaM
aynlama tarus malad)
( .(

Hikmah Keimanan kepada adanya pahala & dosa


akan :
a. Mendorong sesorang melakukan amal soleh
b. Menjauhkan diri daripada melakukan yg ditegah
syarak
c. Ikhlas melakukan amal ibadat & kebajikan

inaruN namaL:
:adbasreb was hallulusaR
s akam idnes 063 nagned
nimem ,hibsatreb lilhatreb
gnaro nalaj uggnaggnem
a aggnihes ,narakgnumek
tubesret gnaro akam ,ilak
– .akaren[
OFNI
MALSI

Tahukah anda kebaikan yg kita lakukan bukan sahaja mendapat


pahalaTahukah anda kebaikan yg kita lakukan bukan sahaja mendapat
;pahala lipatganda tetpi mempunyai banyak kelebihan antaranya

7
Nur Nur
Keluasa Kasih
n rezeki pada dalam Kekuata
wajah sayang n pada
hatiwaj manusia badan
ah

HIKMAH GANJARAN PAHALA

Sebagai dorongan dan motivasi


nad tamhar adapek gnorodneP
untuk sentiasa melakukan
tws hallA gnayas hisak
kebaikan

& nainomrahek nimajneM


araysam nakrihaleM takaraysam ,udividni naarethajesek
lA adapek awqatreb aragen nad

Melahirkan individu yang baik, berfikiran


positif dan boleh memberi sumbangan untuk
kemajuan hidup

Menghadiri majlis ilmu


di masjid, surau atau
Beriltizam dlm dimana-mana shj
melakukan kebaikan secara istiqamah
Berdamping dgn teman
yg suka melakukan
kebaikan
Berusaha
memastikan setiap
kebaikan yg
HAKGNAL
dilakukan berkualiti Berjihad
NAKTAKGNINEM menegakkan syariat
ALAHAP Islam bagi
mengangkat
tamaddun manusia
Melakukan amalan
dgn ikhlas semata-
huggnus-huggnusreB
mata kerana Allahumli imaladnem
ktu tairays
aratna nakazebmem
nagnaral uata nahurus

UNIT 4: DOSA JAMINAN KE NERAKA

MAKSUD
DOSA aynnagnaral raggnalem
uata hatnirep ihutamem
it gnay AYNabmah adapek
hallA helo nakijnajid gnay
kurub nasalab
ASOD halaI :

8
DALIL : Firman Allah Swt SURAH Al-Zalzalah ayat 8

: Maksudnya
aubreb apaises naD(
aynlama tarus malad( )

kalid gnay natahajek paiteS


aid kutnu tarihka irah adap KONSEP
nutnureb gnilap gnay gnarO DOSA
tws hallA helo aynasod
nakanugid gnay naatakreP
;halai

ُُ ‫صَيا‬ َ
‫ن‬ ْ ِ‫ الع‬- ِ‫سيئ ّة‬ ْ ْ ‫الذ ّْنب– ال ِث‬
ّ ‫ ال‬- ‫م‬

ASOD NAIGAHAB

LICEK ASOD RASEB ASOD

gy taiskam nataubreP gnay taiskam nataubreP


TREGNEP
namukuh nakutnetid kadit id namukuh nakutnetid
naruQ-la helo ainud id uata naruQ-la helo ainud
irebid kadit &,sidah uata namacna irebid nad ,sidah
tarihka id baza namacna tarihka id baza

HOTNOC irid surugnem kadiT anizreB


PAHGNEM

id hapmas gnaubmeM hausar amirenem/ irebmeM


tapmet hadad naanughalayneP
NAKSU

mawa hunubmem
ASOD

ARAC

kadit gy arakrep nakukaleM


hadeafreb

ASOD ASOD
RASEB LICEK
llA dpk tabuatreB -
AHUSAN
h inalajnem aleR nakijabek nakukaleM
- -
m ek nakpadahid uhdraf tadabi nakianuneM -
tes gy namukuh tanus nalama-nalama nakukaleM -
nad ;uduwreb ,hakedesreb itrepes
tairays naruQ-la acabmem
kkaynabrepmeM -
rafhgitsi nakkaynabrepmeM -
adapek adapek 9
tws hallA tws hallA
Memperbanyakkan amalan sunat Menginsafi azab yang akan
bagi mendekatkan diri kepada ditempoh oleh org yg melakukan
Allah swt dosa di akhirat
LANGKA
H
Menambah ilmu pengetahuan
Meninggalkan kejahatan dan MENJAU agama dgn menghadiri majlis
kemungkaran serta menunjukan HI DOSA ilmu, membaca buku atau
sikap tidak menyukainya melayari laman wb yg berfaedah

Mengelakkan diri daripada Menjauhi tempat maksiat yg


bergaul dgn orang yg melakukan boleh mendorong melakukan
kejahatan dosa

ubmeM
nakitk daek
ali
hallA m m dpk
beS aisuna hret
iaga b pada
la
ata nasa ep ma
gy nala lid
s u br k a
nata kam u
id nak inud
is a
gy ta kalid HAMKIH
naku NASALABMEP
ASOD
s ek natahajek
agruy id n
s am
nakku lebes ak uk al em
mu tukat
asod
mireb ayapuS
rd na
id na
gro ir eM
ebm
khisr

LAHAP
ASOD
A
ALAHAP N
AAZEBREP

ASOD NAD

kiabek narajnaG - natahajek nasalaB -


n tpd aynukaleP - aynukaleP
akaren baza tpd -
ab dahret kadiT -
nakukalid gy asod ngd lapmiteS -
lahap tapadneM alibapa asod tapadnem- kadiT -
uses nakukalem tainreb
uleb nupualaw natahajek utauses nakukalem
lA tamhar adnaT - aggnihes
aisunam aynnakukalem
adapek tws hallA nalidaek adnaT -
aisunam 10
Latihan 1:
1. Nyatakan pengertian pahala
2. Tuliskan dalil naqli mengenai pahala
3. Kemukakan tiga hikmat ganjaran pahala disedikan Allah kepada
orang yang berbuat baik
4. Terangkan tiga langkah meningkatkan pahala
5. Keimanan terhadap pahala boleh mendorong seseorang menjadi
insan berguna kepada masyarakat dan negara.
Jelaskan pernyataan di atas.

Latihan 2:

1. Nyatakan pengerian dosa menurut syarak


2. Jelaskan dalil al-Quran yg menunjukkan dosa akan dibicarakan
3. Terangkan perbezaan antara dosa besar dan dosa kecil
4. Huraikan cara-cara penghapusan dosa yg ditentukan oleh syarak
5. Huraikan Cara-cara menghindarkan diri daripada melakukan dosa

UNIT 5 : PADANG MAHSYAR DAN SYAFAAT

5.1 PERHIMPUNAN DI PADANG MAHSYAR

11
MAKSUD MAHSYAR
Bahasa: Tempat berhimpun
Istilah: Satu tempat perhimpunan agung bagi seluruh makhluk di
akhirat
selepas dibangkitkan dari kubur untuk dihisab segala amalan
manusia semasa di dunia

Dalil: Firman Allah surah al-Kahfi; 47

Maksud: Dan (ingatkanlah) hari Kami bongkar dan terbangkan gunung-ganang dan
engkau akan melihat (seluruh) muka bumi terdedah nyata; dan Kami himpunkan mereka
(di padang Mahsyar) sehingga Kami tidak akan tinggalkan seorangpun dari mereka.

Keadaan manusia di Padang


[‘Asi
munafik,fasik dan
[& Solihin kejahatan [kafir,
Anbiya, Auliya’] banyak melakukan
Beramal Soleh menderhaka &
Beriman & Orang
Golongan Kafir,
Mereka tidak merasa Meraka berada dlm keadaan cemas, gelisah
Golongan
sebarang kesusahan & & menanggung pelbagai penderitaan
kesengsaraan[berada dlm sementara menunggu perbicaraan. Mereka
[keadaan selesa dan tenang mengalami penderitaan & azab yg sangat
dahsyat.

Anta
Mata ra azab
h
Bere ari seje yg dira Hikmah beriman dengan
ndam ngka sai :
Men dala l d i at Mahsyar
gh
Berja arungi m air pa as kepal
lan m air pe nas a Sentiasa yakin bahawa amal soleh
engg lu h y an boleh melepaskan sesusahan di
unak yang b g mend
an m idih Mahsyar
usuk Padang
uka
dll Sentiasa muhasabah diri serta
berusaha memperbaiki kelemahan
Mendorong diri kearah kebaikan
& mencegah kemungkaran

12
5.2 SYAFAAT DI PADANG MAHSYAR

MAKSUD SYAFAAT:
Bahasa: Permohonan meminta sesuatu kebaikan untuk org lain
Istilah: Permohonan kepada Allah oleh Anbiaya’ dan solihin untuk
umat
dan orang yang diizinkan mendapat syafat
atau Keistimewaan yang dikurniakan Allah kepada
Nabi Muhammad & sesiapa sahaja yang dikehendakiNya
untuk memohon dari Allah bagi memberi pertolongam
kepada
manusia di akhirat

SINEJ
TAAFAYS

arhguS taafayS.2 )) ‫صغري‬


ibaN dpk susuhk nakainrukiD
: kutnu was dammahuM
agruys malad ek helos gnaro nakkusameM
TAAFAYS .1 basih apnat
kusam
TAAFAYS/AMZU naka gy malsI tamu naksapeleM
agruys
ARBUK malad
: ek nakkusam id & akaren
ibaN taafayS
gnay
was nial log dpk aguj nakainruk gnaY
dammahuM
kutnu hallA nakniziid
& akaren
naktapecrepmem dprd malsI tamu nakraulegneM
nalama basih agruys ek nakkusamid
tareb amas gnay log nakutneneM
aisunam
ek nakkusam id asod & alahap nagnabmit
agruys
agruys id gnaroeses tajrad nakkianeM

Org yang melazimkan diri membaca al-Quran .1


ANTARA Org yg sentiasa bersalawat kepada Rasulullah .2
GOLONGA saw
N YG Org yg menziarahi Rasulullah saw semasa .3
LAYAK junjungan hidup atau menziarahi maqam baginda
MENERIM setelah baginda wafat
A ’Org yg berdampingan dgn ulama .4
SYAFAAT Orang yg mati syahid .5

iban-ibaN nad lusaR-lusaR


FAYS
IREB
MEP
TAA

iban tabahas-tabahaS nad takialaM


kamalU nad ilaw-ilaW
allA nakniziid gnay nimkuM nad 'adahuyS
hgilab mulebes itam gnay kanak-kanak
13
Hikmah
beriman
dengan
Syafaat
Mendorong kasih dan cinta akan Rasulullah dgn
membanyakkan salawat serta menunjukkan akhlak
baginda
Memuliakan para ulama’ dan org soleh
Membuktikan kasih sayang Nabi dan rahmat Allah
kepada manusia
Membuktikan manusia memerlukan pertolongan

Hikmah beriman
dengan
Mahsyar

Mendorong seseorang itu menunaikan tanggungjawab


seperti yang diperintahkan oleh Allah swt
Yakin terhadap keadilan Allah swt
Sentiasa Muhasabah diri dan memperbaiki kelemahan
yang ada
Yakin bahawa amalan soleh boleh menyelamatkan
seseorang daripada kesengsaraan di Mahsyar

LATIHAN :

1. Tuliskan semula dalam bentuk jadul maksud- maksud dii


bawah:
a) Pahala & Dosa
b) Syurga & Neraka
c) Ajal, & Alam Barzakh
d) Mahsyar, Syafaat, Hisab, Mizan & Sirat

2. Apakah perkara pertama yang akan di hisab Allah diakhirat


nanti.
3. Apakah maksud Mahsyar dari istlah
4. Tuliskan dalil naqli yg menunjukkan adanya mahsyar
5. Huuraikan dua Allah mengadakan syafaat
6. Jelaskan pertolongn yg telah anda hulurkan terhadap rakan
sekelas nyatakan sebab anda berbuat demikiann.

14
UNIT 6: AL-HISAB PERHITUNGAN YG ADIL
3. HISAB
Ialah : Kiraan amalan manusia di dunia samada baik @
jahat,
kecil @ besar

PROSES PELAKSANAAN AL-HISAB

ma aumes gnutihgnem naka hallA -


ata licek ada amas nakukalid gnay
naka nakukalid gy nalama aumeS -
arihka irah dp alumes nakgnayatid
naknupmaid gy asod ilaucek
c ukub irebid naka aisunam paiteS -
aR takialaM helo silutid gy nalama
alama padahret itkub iagabes ditA
tahaj uata
m arac ngd basihid gy gro tapadreT -
ac ngd basihid gy gro tapadret nad
hasus
nakiynubmeynem gy nimkum grO -
aka hallA ,ainudid nial gro nabiaek
a id aynnabiaek nakiynubmeynem

helos lamareb
basiH&araC
namireb gnarO :
nagned aynnalama basihid naka
alakanam,
ek nakukalem kaynab gy gnarO
itilet nagned basihid naka

malad utauses nakukalem adapsawreB .1


aumes anarek asod nakukalem tukaT .2
basiH id naka
AMKIHnakkujnuneM
asaukek nad nagnugaek .3
-LA H
kagenem ayapus aisunam gnorodneM .4
BASIH
namilazek ihuajnem nad
bek nakukalem aiunam nakkalaggneM 5.
hallA adapirad narajnag naktapadnem
tarihka

15
Melahirkan masyarakat Supaya manusia tidak
yang sentiasa bersaing menyimpang daripada
utk melakukan matlamat hidup
kebajikan
Mendorong manusia KEPENTIN
supaya tidak Memberi motivasi ke
GAN arah melakukan amal
melakukan kezaliman BERIMAN soleh
DGN AL-
HISAB

Membantu masyarkat yg Melahirkan pemimpin yg


sanggup berjihad memper menjalankan tugas dgn jujur,
tahankan kesucian Islam amanah & bersungguh-
sungguh

 Hikmah Hisab :
1. Yakin bahawa Allah memberi balasan
yg seadil-adilnya & setimpal dengan amalan
seseorang semasa di dunia
2. Mendorong manusia mengerjakan
amalan baik & menjauhi amalan jahat /
maksiat
3. Menunjukkan keagungan &

LATIHAN:
1. Nyatakan pengertian beriman kepada al-Hisab
2. Jelaskan dalil yg menunjukkan berlaku al-Hisab pd hari
Akhirat
3. Terangkan proses al-Hisab di hari Akhirat
4. Huraikan tiga kepentingan beriman kepada al-Hisab terhadap
kehidupan
5. “Keiman kepada al-Hisab membentuk masyarakat yang
bertamaddun”. Huraikan pernyataaan ini dengan mengemukakan
hujjah anda.

16
UNIT 7:AL-MIZAN NERACA KEADILAN

gnabminep uata acareN -


acaren turunem aisunam halama nagnabmiT -
MAKSUhallA nalidaek
alad nakamalejid naka aisunam D nalama aumeS -
MIZAN kutneb
naziM-la sata id nakkatelid nad mirij
lida nad tapet huruleynem nagnabmiT -
ILAD
L

a:’ayibnA-la haruS

aynduskaM:
aK (haltagni) naD
ama gnabminem)
aret naka apaises
acsen ,(nupilakes)
kuc nad ;(gnutihid.

Mendorong kita Memantapkan


rajin & istiqamah aqidah sahsiah
melaku kan amalan seseorang akan
soleh keadilan Allah swt
NAGNITNEPEK
NAMIREB
ADAPEK
NAZIM-LA
Syahsiah akan mengamalkan sifat
mantap dalam adil dan tegas
melakukan pendirian dalam
.kebaikan kehidupan

17
HUBUNGAN ANTARA AL-MIZAN DENGAN AL-HISAB
Al-Mizan proses
Hubungan al- penentuan
Mizan dengan keputusan
al-Hisab menyatakan balasan
….ialah syurga atau neraka
selepas berakhir al-
Al-Mizan Hisab. Al-Hisab
berlaku selepas ialah proses
selesai al- menthabitkan
Hisab amalan manusia
sama ada baik atau
jahat

PERBEZAAN KONSEP AL-MIZAN DI AKHIRAT DGN PERTIMBANGAN DI DUNIA


PERTIMBANGAN DI DUNIA
AL-MIZAN DI AKHIRAT

d lida huruleyneM -
pnat nakanaskaliD -
some ihuragnepid nimajret kadit nad satabreT -
isanimirksid aynnatapetek
nad
saget nad pateT isome huragnep - adapek hadedreT -
rihaz nakrasadreB isanimirksid
-
habu-habureb heloB -
jhs rihaz nakrasadreB.

 Hikmah beriman dengan Mizan :


1. Menunjukkan keadilan & kekuasaan Allah
2. Mendorong manusia membuat amal kebaikan
3. Berusaha menghindari diri daripada perbuatan yg
dimurkai Allah
4. Segera bertaubat & beristighfar dari dosa yg dilakukan

18
UNIT 8: TITIAN AS-SIRAT
Bahasa: Jalan
Istilah: Titian ( jambatan) yg merentangi antara syurga
-la itre hakapA
& neraka ?gnab tariS
mes helo iulalid kutnu. anam macaM
tariS takikaH: - aynapur
nay ajas hallA aynaH
irecid amuC,aynrabel
sulah hibel & gnadep

Orang Beriman Orang kafir,


& Beramal Munafik &
Soleh Cepat & ingkar kpd
Mudah melaluinya Allah : Susah
melaluinya

NAADAEK
AISUNAM
ATNILEM GNAY
TARIS
Semua manusia akan melalui titian as--
sirat
Kepantasan menyeberang titian-

nakpakgnaleM
adapek naayacrepek
namI nukur

ukalid gy nalamA NAMIREB NAGNITNEPEK udividni nakrihaleM


ngd natapetreb TARIS-SA NAGNED kiab gnay milsum
hallA

nalama nakkaynabmeM
iulalem hadum raga
taris-sa naitit

19
HIKMAH BERIMAN AMALAN SUPAYA
KEPADA AS-SIRAT BERJAYA MELINTASI
TARIS-SA
Membuktikan keadilan &
kekuasaan Allah
nakukalem hamaqitsireB
taat itrepes nakiabek
Yakin amal solehnad
boleh
apab ubi adapek
menyelamatkan narutarep
seseorangihutamem
halokes
Meningkatkan diri kepada
Allah swt makah mukuh ihutameM
hallA helo nakpatetid gy
kadit ,talos itrepes
Memberi motivasi
kaditkepada
nad kara munim
manusia berlumba-lumba anizreb
ke arah kebajikan
ayapus irid arahilemeM
ricnilegret kadit
hallAkepada
Membei keinsafan jahnam adapirad
adapek ayacrep :tps
manusia agar menjauhi
larangan Allah swt nad namI nukur
nukur nakanaskalem
malsI

Latihan:
1. Nyatakan takrif As-Sirat dari sudut syarak
2. Jelaskan keadaan manusia ketika melintasi titian As-
Sirat
3. Tuliskan dalil naqli yg menunjukkan adanya As-Sirat
4. Huraikan du hikmah Allah mengadakan As-Sirat
5. Bincangkan amalan yg mesti dilakukan di dunia supaya
berjaya melintasi titian As-Sirat.

20
UNIT 9: SYURGA GANJARAN KEBAIKAN

hadni gy namat haubeS [hannaJ-la


BAHA [
MAKSUiagablep SA
nad tamkin ngd ihunepid
D naaselesek
SYURGA
ISTILA
H
ngd ihunepid gy nasalabmep tapmeT
nakaidesid gy idaba lakek gy tamkin
namireb gy aynabmah-abmah ktu hallA
akerem sapeles helos lamareb nad
tarihka irah adap alumes naktikgnabid
LILAD

331:narmI-ilA haruS

aynduskaM :
gy lama-lama nakajregnem) adapek umak halareges naD
& ,umak nahuT irad nanupmaek (tapadnem kutnu kiab
tignal alages saules ayngnadib gy agruyS (tapadnem)
nakaidesid gy ,imub nad
;
awqatreb gnay gnaro-gnaro igab

nakpakgneleM
tarihka irah dp kiab & nami nukur
nakitsamem
narajnag nakirebid
ng
naka nakiabek
t i natahisek
n hadiqa
pe an an
naknikayeM
e m
K nakkalaggneM
ri aisunam
e
b nakukalem
a da a
p rg
ke yu
nakiabek
s
NAMA-NAMA
Nama-nama syurga; Maksud Perkataan Arab

Jannatu Adnin Tempat kediaman


‫دن‬ ْ َ‫ة ع‬ ُ ّ ‫جَن‬
Jannatu Na’im Tempat dipenuhi
nikmat ِ ‫ةالن ّعِي ْم‬ ُ ّ ‫جَن‬
Jannatu Makwa Tempat berteduh
‫مأ َْوى‬ َ ‫ةال‬ ُ ّ ‫جَن‬
Jannatu Firdaus Tempat kediaman
‫س‬ ْ ُ ّ ‫جن‬
ِ ْ‫ة الِفْرد َو‬ َ
Jannatu Amin Tempat yang aman
‫ن‬
ٌ ْ ‫مي‬ ِ َ‫م ا‬ٌ ‫مَقا‬ َ
Darul Khulud Tempat yang kekal
ِ‫حل ُوْد‬ُ ‫داُرال‬ َ
Darussalam Tempat yang selamat
‫لم‬ َ ‫س‬ ّ ‫داُرال‬ َ
tapadreT
dawsA lurajaH gy tabahas
rd lasareb ngd nakijnajid
agruys irah dp agruys
tarihka
21
Rasululah diper
lihatkan keadaan
syurga semasa
Isra' & Mikraj

Nabi Adam &


Terdapat dalil /
Bidadari jelita Pelayan yg Hawa pernah
Dapat melihat
bukti dalam Al BUKTI Wildan
sentiasa dipanggil tinggal di
wajah Allah
Quran KEWUJUDAN
menemani & yg terdiri dr syurga
melayan SYURGA
remaja lelaki
penghuni syurga
KETINGGIA
N NIKMAT
SYURGA

Kata-kata aluan Mahligai yg indah Bumi dr perak &


& ucapan lunak daripada emas air sungai dr susu,
kpd penghuni dan perak madu arak & air
syurga lazat

Taman indah &


Pakaian dari Makanan yg lazat terbentang luas,
sutera & terhidang dipenuhi pohon
perhiasan dr mengikut cita & alunan suara
emas dan perak rasa penghuni dgn irama yg
merdu

:Rasulullah saw bersabda


Apabila kamu ingin memohon syurga, pohonlah syurga .1
GALERI
Firdaus. Iaa adalah syurga yg tertinggi & dikelilingi dgn
ILMU
.syurga-syurga lain. Dia atsnya “Arsyirrahman
Baginda pernah berselooroh dgn seorang perempuan tua .2
dgn berkata;” Wanita tua tidak masuk syurga”, wanita itu
menangis, llau Rasulullah saw menjelaskan bahawa
penghuni syurga dikembalikan menjadi muda dan mereka
.tida tua selam-lamanya

Menjadi motivasi kpd manusia utk


patuh kpd Allah & melakukan amalan
Hikmah soleh
diadakan
Syurga &
Neraka 22
Menunjukkan Allah Maha Adil memberi
pembalasan di atas setiap perbuatan
manusia

Meyedarkan manusia bahawa hari akhirat adalah


hari pembalasan yg kekal abadi

Memberi kesedaran kpd manusia bahawa nikmat


dunia amat sedikit, rendah nilainya berbanding dgn
nikmat syurga

Latihan:
6. Nyatakan pengertian syurga menurut bahasa dan
istilah
7. Tuliskan dalil naqli yg menunjukkan kewujudan syurga
8. Terangkan lima jenis nikmat dalam syurga
9. Huraikan tiga hikmat Allah mencipta syurga
dijanjikan kepada org yang bertaqwa
10. Keyakinan terhadap syurga boleh melahirkan umat yg
cemerlang. Huraikan.

Melengkapkan rukun iman dan memastikan kebenaran aqidah


Menghalang manusia melakukan maksiat
Menambahkan keyakinan bahawa setiap kejahatan akan diberikan balasan
kejahatan
Keimanan kita terhadap neraka adalah sebahagiaan daripada keimanan
kepada hari akhirat
Sesiapa dikalngan umat Islam yg mendustakan kewujudannya akan
menjadi murtad
Berdasarkan firman Allah swt surah al-Baqarah ayat 24;

UNIT 10: NERAKA BALASAN KEJAHATAN


Maksudnya:
…. maka peliharalah diri kamu dari api neraka yang bahan-bahan bakarannya: manusia dan batu-batu
(berhala), (iaitu neraka) yang disediakan untuk orang-orang kafir.
KONSEP NERAKA DAN KEPENTINGAN BERIMAN
Tempat balasan siksa yg kekal abadi di akhirat yg
MAKSUD 23
disediakan oleh Allah kpd orang kafir dan orang Islam yg
NERAKA melakukan dosa
NAMA-NAMA NERAKA
N ama-nama neraka; Maksud Perkataan Arab

Neraka Saqar Api yg membakar kulit


‫قْر‬ َ ‫س‬ َ
Neraka Jahim Tempat balasan siksa
yg abadi
‫حْيم‬ ِ ‫ج‬ َ
Neraka Sa'ir Api yg menyala-nyala
‫عْير‬ ِ ‫س‬ َ
Neraka Jahannam [Bahasa Ibrani] Tempat
balasan abadi selepas
‫م‬
َ ّ ‫هن‬ َ ‫ج‬ َ
mati
Neraka Hawiah Api yg sangat panas
‫ة‬
ٌ َ ‫هِاوي‬
َ
ْ َ‫ل َظ‬
Neraka Luzza Api yg bergejolak
‫ى‬
َ َ‫حط‬
Neraka Hutamah Api yg dinyalakan
‫ة‬
ٌ ‫م‬ ُ

Rasululah diperlihatkan
keadaan neraka semasa Terdapat dalil / bukti dalan Al
Isra' & Mikraj Quran
Kewuj

Nerak
Bukti

udan

Api yang digunakan pd hari ini


Batu 'Sijjil' yg dijatuhkan
a

membuktika kewujudan api


neraka yg panasnya melebihi oleh burung Ababil di
7o x ganda Mekah berasal dari

Di dunia manusia membuat penjara utk


menghukum penjenayah, sudah tentu di
akhirat Yaang Maha Adil menyediakan neraka
utk mnghukum org yg ingkar

24
Api neraka tersangat panas, Wajah penghuni cacat dan Makanan penghuni
boleh meleburkan, hodoh, kulitnya digantikan neraka buah zakkum dr
kepanasannya semakin dgn kulit baru apabila pohon berduri yg keluar
bertambah setiap hari, warna disambar api, tubuh badan dari dasar neraka jahim.
api hitam pekat keranan mereka dijadikan besar Apabila dimakan menjadi
terlampau panas dan terlalu bertambah azab. Seprti kotoran minyak yg
lama dinyalakan sebatang gigi geraham mendidih dlm perut. Jika
sebesar bukit Uhud setitik jatuh ke bumi
musnah dunia
Penghuni neraka
sentiasa dl sengsara,
tiada berpeluang KEPERITAN AZAB Minuman penghuni
bertaubat, meraung NERAKA neraka air danor [air yg
kesakitan, mengherdik keluar dr bangkai atau
dan menyalahkan sesama mayat busuk] kotoran
sendiri, menyesal dan Penghuni neraka diazabkan darah dan tanah penghuni
mennagis sehingga dgn pelbagai bentuk siksaan neraka, air panas yg
mengalirkan air mata cth: tangannya dibelenggu di menggelegak yg meng
darah, berputus asa dan leher, dibelit dgn rantai yg hancurkan isi perut
panjangnya 70 haster dan
dipatuk oleh binatang-binang
yg amat berbisa seperti ular
dan kala jengke

KESAN BERIMAN KEPADA NERAKA

Melahirkan Menimbulka
Menambahka Menginsafka Mendorong
perasaan n kesedaran
n keyakinan n org yg meningkatka
takut akan meninggalka
terhadap berdosa agar n ketaqwaan
azab Allah n
kekuasaan segera dan amalan
dan kemungkara
Allah bertaubat soleh
mengharapk n
an rahmat

Menunju
kkan
Allah
Setiap dosa Maha
& kesalahan Balasan Adil
Menepa
yg terlepas utk org yg memberi Membukti
ti janji
di dunia mengingk pembala kan
HIKMAT Allah yg
tidak ari san di keadilan
ADANYA disebut
terlepas kewujudan atas mutlak
kan di
NERAKA menerima Allah &
perintahny
dalam setiap Allah pd
hukuman kitab hari
Allah a perbua
suci akhirat
tan
manusi
a
an
Langkah as
ka
leM
menghindari eS n
amalan yg areg b kra muk ak
fhgit
s ir e tai sad uhnipmadneM
surujnem & ra buatreb ray reb ro ig
ta pa
s mila g
asod adapek aliba et ma na
lr ls I
ru j n a
m
25
kale
naku asod
ah
All

Me per
ke ab a
ya

ng itan
az rak
pa

ne
su an

ins
a k
rdo eri

af
Be mb an ri

i
an
me kuat inda oda
h g
ke ng t &
me ksia
ma itan
a
sy
Latihan:
11. Nyatakan pengertian neraka
12. Tuliskan dalil naqli mengenai neraka
13. Terangkan tiga hikmat kewujudan neraka
14. Huraikan tiga langkah mengatasi amalan yg
menjuruskan kepada dosa
15. Azab neraka amat dahsyat dan menggerunkan.
Jelaskan tiga perbezaan di antara keperitan azab neraka
dengan
kesengsaraan hidup di dunia

UNIT 11: PERSEDIAAN MENGHADAPI HARI AKHIRAT


Muqaddimah :
Beriman / percaya kepada hari akhirat adalah rukun iman yang ke-5
Setiap mukmin wajib benar-benar percaya bahawa Allah akan
membinasakan seluruh alam ini (dikenali sabagai Hari Qiamat),
Setelah itu manusia dihidupkan semula untuk menerima
pembalasan terhadap amalan mereka didunia ( setelah manusia
melalui suatu proses / perjalanan yang diatur Allah di akhirat )

26
nakdujuwid
atikgnabek

lakek gnay
urab malA
hallA helo
alumes n
LILAD

aisunam

haduses
sapeles
IRAH

tamaiq

idaba

malA
TARIHKA

irha
gy

.
TARIHKA

perkara yang salah (buruk dan

.orang-orang yang soleh


bagai kebajikan. Mereka
dan menyuruh berbuat segala
kepada Allah dan hari akhirat,

keji), dan mereka pula segera

mengerjakan berbagai-
Maksud: Mereka beriman

sifatnya), adalah dari


melarang daripada segala
Surah Ali-Imran: 114

-
perkara yang baik, dan

(yang demikian

-
segera pada
DUSKAM
TARIHKA

? tarihkA
ukalreb itsap tarihkA irah nikaY iraH
basihid naka nalama paites nikaY nagned
akaren agruys nasalabmep nikaY namireb
,asoD ,naziM nadujuwek nikaY araC hak
,hkazraB malA ,alahaP anamiagaB
gnadaP ,taris /naitit,taafayS
lajA & rayshaM

PERSEDIAAN MENGHADAPI HARI


QIAMAT

 Beriman kpd Allah & Rasul serta semua rukun iman


 Bekorban harta, tenaga, fikiran & nyawa utk menegakkan agama
Allah
 Sentiasa melakukan amal soleh &
 Menegakkan perkara makruf (kebaikan) & mencegah
kemungkaran (keburukan)

Agar umat Islam mendapat


ganjaran yang baik daripada Supaya manusia mencukupkan
bekalan untuk hari Akhirat
Allah swt

Agar berhati-hati Kepentingan Agar manusia


dalam sesuatu persediaan meningkatkan amalan
perbuatan menghadapi Hari kepada Allah swt
Qiamat
Sebagai ingatan kepada manusia Supaya manusia tidak
bahawa segala amalannya akan tergolong dikalangan orang
mendapat pembalasan di akhirat yang rugi

27
Berakhlak mulia Suka bantu org
lain

Istiqamah dlm Rajin dan


setiap pekerjaan bersungguh -
yg baik sungguh

DI DUNIA

FAKTOR
MENCAPAI
KEJAYAAN
DI DUNIA
DAN DI
AKHIRAT
DI AKHIRAT

Memperbaiki amalan
Berpegang kpd ahli sunat
Sunnah wa al-Jamah

Menyempurnakan ibadat Melaksankan amar maaruf


wajib dgn sebaiknya nahi mungkar dlm
kehidupan
OL
BE
AL

SE

AL
AI

M
N

N
G
A

A
B

A
S
E

AMALAN SOLEH HURAIAN ATAU CONTOH

MENUNTUT
ILMU

BERAKHLAK Membantu guru denganmenjaga kebersihan sekolah


MULIA

JIHAD Berjaya meningkat potensi diri & mengatasi tipu daya nafsu
syaitan 28
Menuntut & menyampaikan ilmu yg bermanfaat kepada
orang lain

BERSEDEKAH Memberi bantuan sama ada berbentuk kebendaan atau


perkhidmatan
MENJAGA
HUBUNGAN ALLAH Taat kepada perintah Allah dan berkasih sayang sesama
& MANUSIA muslim

UF

OL
SE
AY

HI

DI
A’
M

M
N

H
D

G
U

K
A
A

A
R

R
B

AMAR NAHI
MAKRUF MUNGKAR

 Menjaga harta  Menasihati rakan


sekolah yg ponteng sekolah
 Mematuhi disiplin  Melaporkan kpd
sekolah guru sekiranya
 Menjaga berlaku pergaduhan
kebersihan sekolah &peras ugut
serta  Mencegah
persekitarannya perbuatan meniru
 Membantu guru dlm ujian
dan rakan yg  Menghindar dr
memerlukan perbuatan merokok &
Latihan:
16. Nyatakan maksud hari Qiamat
17. Sebutkan tiga kepentingan membuat persediaan
menghadapi akhirat
18. Jelaskan dua langkah untuk mencapai kejayaan di
dunia dan akhirat
19. Huraikan maksud amar makruf dan nahi mungkar
20. Senaraikan tiga amalan soleh yang telah anda lakukan
di sekolah.

UNIT 12: KESAN BERIMAN KEPADA HARI AKHIRAT

29
Kepada

HARI QIAMATKESAN POSITIF BERIMAN KPD


 Sentiasa menjaga kesucian aqidah drpd
individu
perkara yg melemahkan & merosakkannya
 Sentiasa mematuhi perintah
&larangan Allah
 Berakhlak & berperibadi mulia
 Suka melakukan amal kebajikan
 Menunaikan ibadat dengan kusyuk dan
mengharapkan keredaan Allah swt
 Bercakap dgn percakapan yg baik dan
bermanfaat
 Bersikap adil terhadap diri sendiri

Kepada  Berkasih sayang dan hotmat


Keluarga
menghormati antara anggota keluarga
 Menunaikan hak sebagai anak, ibubapa
dan sanak saudara
 Mewujudkan suasana ibadat dalam
rumahtangga seperti membaca al-Quran,
berzikir dan berpuasa sunat

Kepada
masyaraka  Masyarakat hidup dalam keadaan
t aman & harmoni
 Usaha mengajak masyarakat
melakukan kebaikan & mencegah
kemungkaran dapat di laksanakan
 Perbuatan maksiat dapat dicegah dlm
masyarakat
 Bekerjasama dalam meningkatkan
kualiti hidup
 Bersikap mengutamakan orang lain
 Masyarakat tidak irihati terhadap
kejayaan orang lain.

30
TAQWA KEPADA ALLAH SWT

Melakukan perkara yg bermanfaat dan


menggunakan masa lapang, kekayaan &
IBADAT kesihatan utk menambahkan amal ibadat

AT Memakai pakaian menutup aurat, kemas,


AKHIR PAKAIA bersih dan sopan
HARI N
A Mesra dan bersopan santun dgn ibubapa,
KEPAD guru, rakan-rakan dan org yg lebih tua
AN AKHLAK

Tekun belajar dan memberi sumbangan ilmu


BERIM
serta mengajak orang lain melakukan
YG
ORANG
ILMU kebaikan
CIRI

Membuat perancangan yg teliti utk


melaksanakan sesuatu tugas atau kerja
PERKHIDMATAN

Berzikir/bertahlil
akhirat
peristiwa hari
menerangkan
al-Quran yang
mengkaji ayat
Menyelidik dan
Allah kepada org

sama ada secara


dapat mengenal

kebenaran janji

bersendirian atau
ilmu: supaya

dlam majlis zikir


yg beriman
Menuntut

Allah dan
meyakini

LANGKAH
MENINGKATKAN
IMAN KEPADA
HARI AKHIRAT
kubur
jenazah ke
mengiringi
serta
solat jenazah
menunaikan
Menziarahi dan
unsur dakwah
seperti forum,
Mengadakan
program ber

bengkel ber
ceramah &

tema hari
akhirat

alam
daripada bencana
mengambil iktibar
Berfikir dan

Latihan:
1.Jelaskan tiga kesan beriman kpd hari akhirat terhadap individu &
masyarakat Islam
2.Terangkan tiga ciri orang yg beriman kepada hari akhirat
3.Terangkan empat cara meningkatkan keimanan kepada hari akhirat
4.Masyarakat bertaqwa adalah masyarakat yg diberkati. Huraikan
bagaimana masyarakat yg bertaqwa mendapat limpahan kebrkatan Allah
swt.

31