Вы находитесь на странице: 1из 1

CUPRINS:

1.Hidrocarburile aromatice policiclice……............................................................ 3

1.1 Distributia in sol……………………………………………………………… 4

2. Metode analitice de determinare a HAP in sol………………………………… 4

5
2.1 Pretratamentul……………………………………………………….
5
2.2 Tehnici de extractive………………………………………………….
6
2.2.1 Extractia prin ultrasonicare…………………………………………
7
2.2.2 Extractia Soxhlet…………………………………………………
7
2.2.3 Extractia Soxhlet automata…………………………………………
7
2.2.4 Extractia cu flui sub presiune………………………………………
8
2.2.5 Extractia cu apa fierbinte sub presiune,……………………………
8
2.2.6 Extracti asistata cu microunde………………………………………
9
2.2.7 Extractia cu fluid supercritic…..…………………………….……...
12
3. Curatirea…….………………………….............................................................
12
4. Analiza instrumentala…………………………..……………………………...
12
4.1 Cromotagrafia lichida de inalta performanta (HPLC)…………………….…
13
4.1.1 Elutia………………..……………………………………………. 13
4.1.2 Detectia……………………………………………………………. 13
4.2 Cromotografia cu gaz (GC)………………………………………… 13
4.2.1 Gazul purtator…………………………………………………….. 13
4.2.2 Tehnici de injective…………………………………………………
14
4.2.3 Programarea temperaturii…………………………………………..
14
4.2.4 Detectia……………………………………………………………...
14
4.2.5 Identificarea…………………………………………………………
14
4.2.6 Cuantificarea………………………………………………………...
15
5 Concluzii……………………………………………………………… 16
6 . Bibliografie……………………………………………………………