You are on page 1of 27

Mohd Basiran b Md Jamil

GBKSM
SMK Rasau Kerteh B5
Langkah -langkah Bijak Menjelang Peperiksaan

Kaedah Belajar Berkesan

Teknik Belajar Berkesan

Pengurusan Masa

Cara Cemerlangkan Otak

Amalan Peningkatan Daya Ingatan


Langkah -langkah Bijak Menjelang
Peperiksaan

Bersambung……..
Bersambung……..
Kembali……..
Kaedah Belajar Berkesan

Bersambung……..
Bersambung……..
trend

Kembali……..
Teknik Belajar Berkesan

Teknik Belajar 5R-STUV


Teknik Belajar Secara Pembayangan
Teknik Belajar PV3R
Kembali……..
Bersambung……..
Teknik Belajar 5R-STUV

Bersambung……..
Kembali……..
Teknik Belajar Secara
Pembayangan

Bersambung……..
Bersambung……..
Bersambung……..
Kembali……..
Teknik Belajar PV3R

Bersambung……..
Kembali……..
Rahsia-rahsia di sebalik
pengurusan masa pelajar
cemerlang.

Bersambung……..
Bersambung……..
Bersambung……..
Bersambung……..
Lain-lain masa yang perlu
diurus.

Bersambung……..
Kembali……..
Kembali……..
Kembali…….. Seterusnya……..
Seterusnya……..