You are on page 1of 4

12 thieme mag. zomer ’07 nr.

1 CASE

Heineken

Timmeren aan tevredenheid


Zowel voor Heineken Nederland BV als voor het grensoverschrijdende megacon-
cern Heineken International verleent Thieme GrafiMedia Groep diensten. Welk
bedrijf wat doet voor de groene brouwer, en hoe dat gaat, leest u hier …

1. • Thieme Amsterdam drukt de arbeidsvoorwaardenboekjes en mailingen van de afdeling Arbeidszaken voor


Heineken Nederland, vaak spoedopdrachten
• Bianca van den Haak is secretaresse van de afdeling Arbeidszaken van Heineken

‘Recente opdrachten stemmen dik tevreden’


Thieme Amsterdam werkt nu een jaar met Heineken samen. ‘Thieme houdt
ons steeds beter op de hoogte van de stand van zaken rond onze opdrachten.
De communicatie is een sterk punt geworden’, zegt Bianca van den Haak.
‘In het begin waren er wel wat startproblemen. Het waren meer com- In het begin beloofden ze daardoor levertijdstippen die ze soms niet
municatiekwesties dan kwaliteitsproblemen. Ik weet dat er intern bij konden waarmaken. Nu zijn ze realistischer en overleggen ze meteen
Thieme GrafiMedia Groep iets in de communicatie is veranderd. Over als ze ergens over twijfelen. We worden beter op de hoogte gehouden
de laatste twee opdrachten – een nadruk van boekjes over de Sociale en ik krijg alle ruimte om bijvoorbeeld rechtstreeks met de productie-
Begeleidingsregeling en een mailing – ben ik dik tevreden’, zegt Bianca begeleider te bellen. Het komt steeds vaker voor dat ze me verrassen
van den Haak. door een dag eerder te leveren dan afgesproken.’

Vriendelijke mensen Opvallend vindt ze de vriendelijkheid van de


medewerkers van Thieme. ‘Ze doen alles om je een plezier te doen.
CASE nr. 1 zomer ’07 thieme mag. 13

2. • Thieme Print4U verzorgt al het drukwerk voor de trainingen aan de Heineken University, van naamkaartjes
tot cursusmappen
• Anita Goudswaard is trainingcoördinator voor Heineken University

‘De inzet van Thieme is helemaal ok’


Thieme en Heineken werken samen sinds Heineken de interne afdeling Repro-
grafie een jaar geleden ophief en het werk uitbesteedde. ‘We hadden misschien
meer moeten investeren in de kennismaking met elkaar. Sommige oplossingen
waren dan eerder gevonden’, zegt Anita Goudswaard.
‘Het niveau waarop de coördinatoren van Thieme GrafiMedia Groep gekopieerd te kunnen worden. Scheelt ons een halve dag werk. Zo zul-
met ons meedenken, is hoog en ze hebben een grenzeloze inzet. Als ik len er wel meer handige oplossingen zijn, die we nog níet benutten.’
een probleem heb, als er een drukwerkklus maar niet wil lukken, dan
blíjven ze intern zoeken naar andere oplossingen. Ik hoef niet alle alter- De communicatie over en weer is soms nog wennen. ‘De interne re-
natieven zelf te verzinnen. Dat is fijn’, zegt Anita Goudswaard. pro-afdeling had aan één woord natuurlijk genoeg. Aan de mensen
van Thieme moet ik zaken vaak wat langer uitleggen, maar dat is een
Handig ‘Tot voor kort voegden we bijvoorbeeld zelf met de hand tab- kwestie van wennen. Het komt voor dat iets anders terugkomt dan ik
bladen in cursusmappen in. Een van de coördinatoren van Thieme verwachtte. Wel altijd van perfecte kwaliteit overigens! En gelukkig
ontdekte dat per toeval, gelukkig. Die tabbladen blijken gewoon mee- gaat de communicatie wel steeds beter.’
14 thieme mag. zomer ’07 nr. 1 CASE

3. • GPB, onderdeel van Thieme GrafiMedia Groep, verzorgt de grafische vormgeving voor reclamemateriaal van
Heineken, vooral posters
• Paulien Leeuwenburgh is medewerker Traffic Support bij Heineken Nederland

‘GPB is snel en kosteneffectief’


Sinds Thieme in huis is, heeft Paulien Leeuwenburgh een keer of wat een op-
dracht aan GPB gegund, om te kijken hoe dat zou uitpakken. ‘Ik was de eerste
keer al positief verrast.’
‘Het viel me mee wat een bedrijf zonder enige ervaring met onze brand ‘Mijn ervaring met Thieme GrafiMedia Groep is dat de contactper-
manuals kon leveren. Het ging eigenlijk meteen wel goed’, zegt Paulien sonen goed luisteren, echt meedenken en met bruikbare suggesties
Leeuwenburgh over de eerste opdracht die GPB uitvoerde. Sindsdien komen. Zo opperde iemand van Thieme laatst een leaflet met satijn-
heeft GPB een aantal posters voor haar ontworpen. glans af te werken. Kostte niets meer en zag er beter uit.’

‘Het meeste grafisch design blijven we uitbesteden aan onze vaste Bruikbare ideeën Ook andere onderdelen van Thieme zijn haar goed
reclamebureaus. Daar kunnen we mee lezen en schrijven. Zij zijn bevallen. ‘Alles wat we bij Thieme Print4U neerleggen, wordt mooi:
creatief sterk en helemaal ingevoerd in onze voorschriften en manier posters, hangkaarten voor winkels. Bovendien ligt de prijs-kwaliteit-
van werken. Maar GPB is weer snel, flexibel en efficiënt. Dat maakt het verhouding heel gunstig. Thieme GrafiMedia Groep heeft mijn ver-
de moeite waard om in dit bureau te investeren.’ trouwen gewonnen. Ze drukken steeds meer voor ons.’

Start samenwerking Tender Heineken voor outsourcen repro-afdeling Begin samenwerking Print4U Amsterdam, GPB en Heineken

april 2005 eind 2005 juli 2006


CASE nr. 1 zomer ’07 thieme mag. 15

4. • Heineken Nederland gebruikt EASY™ van Thieme ICT Services voor alle huisstijlproducten en interne formulieren.
Medewerkers van Heineken krijgen een autorisatie voor onderdelen die voor hen relevant zijn en kunnen zo zelf de
variabele informatie invullen en drukwerk bestellen
• Jan Bakker is binnen Heineken verantwoordelijk voor de autorisatie en begeleiding voor EASY™

‘De eerste doosjes visitekaartjes zien er goed uit’


Heineken gebruikt sinds begin april EASY™ voor huisstijluitingen, zoals brief-
papier en visitekaartjes, en voor interne formulieren. In de loop van 2007 volgen
formats voor ander intern drukwerk. Heineken is tevreden over de kwaliteit van
de prints.
‘EASY™ is een gebruiksvriendelijk en efficiënt systeem. De digitale Bakker verwacht overigens dat de problemen van voorbijgaande aard
prints zijn stukken goedkoper dan drukwerk en de kwaliteit blijkt net zijn. Zijn ervaringen met de coördinator van Thieme wijzen in de goe-
zo goed. De eerste doosjes zijn afgeleverd en die zien er goed uit’, stelt de richting. ‘Zij luistert zorgvuldig, reageert snel en je merkt aan haar
Jan Bakker vast. kennis dat ze al lang in de drukkerijwereld rondloopt. Ik heb een hoge
pet van haar op.’
Strubbelingen Tot zover niets dan lof dus. Maar het is geen start zonder
strubbelingen. ‘Wat me soms tegenviel, was het tempo van Thieme.
Heineken heeft zeer veel onderdelen. Ik vermoed dat Thieme de com-
plexiteit van Heineken aanvankelijk een klein beetje heeft onderschat.’

The World of Heineken


Adequaat communicatie en vM-design, bedrijven van Thieme een coördinerende chief editor aangenomen. Omdat Heineken
GrafiMedia Groep, nemen naast onderdelen van de website en het natuurlijk als geen ander weet wat ze verwach-ten van hun uitingen
intranet twee bladen van Heineken International voor hun rekening: als het gaat om kwaliteit, sturen zij natuurlijk mee in het proces.
personeelsblad Horizon en relatiemagazine The World of Heineken. Er is daarom sprake van een echte sámenwerking. -Heineken is
Directeur John Nieuwenhuizen over een samenwerking die sinds een zeer professionele klant, is zeer zorgvuldig in het bewaken van
2005 floreert. kwaliteit. Het is goed om te zien dat wij die kunnen leveren en pro-
actief meedenken. We leveren dan ook op beide fronten – design
‘We zijn benaderd door Heineken voor een totaalpakket: strategie, en tekstschrijven – kwalitatief hoogstaande producties. Heineken
begeleiding, vormgeving, tekstschrijven, drukwerk én distributie. Dat beoordeelt ons op waarde én op kwaliteit. Ook dat is prettig
betekende onder andere dat Thieme GrafiMedia Groep moest werken. Na het herontwerp van Horizon van een jaar geleden, ligt
investeren in twee native speaking Engelstalige tekstschrijvers. Via er nu vergevorderd werk voor een redesign van The World of
ons eigen netwerk en wervingbureaus hebben we een (web) editor en Heineken.’

Apparatuur repro Heineken volledig ondergebracht bij Thieme Print4U Thieme ICT Services levert bestelapplicatie Introductie restyling World of Heineken
op voor huisstijlelementen

eind 2006/begin 2007 april 2007 mei 2007 2008