Вы находитесь на странице: 1из 32

D11

D11 Spušteni plafoni 07/2009

D11 Knauf spušteni plafoni


D111 – drvena-potkonstrukcija
D112 – metalna-potkonstrukcija CD 60x27
D113 – metalna-potkonstrukcija CD 60x27 u nivou
D116 – metalna-potkonstrukcija UA 50x40 + CD 60x27

New
Design options for fire protection
F30 to F90 solely from below and from above
D11 Knauf spušteni plafoni
Proračun potkonstrukcije

2
D11 Knauf spušteni plafoni
Knauf ploče / rasponi obloge / učvršćenje obloge

Knauf ploče
Vrsta ploče Opšte Građevinska fizika Specifične
karakteristike primene
laka malo zaštita od zvučna statika / kvalitet tehnologija zaobljene
ugradnja dilatacionih požara zaštita meh. površine savijanja površine
spojeva otpornost

Knauf Diamant (tvrda gipsana ploča) GKFI *)


Knauf Fireboard A1 (specijalna ploča za zaštitu od požara)
KNAUF Piano (ploča za zvučnu zaštitu) GKB
KNAUF Piano F (ploča za zvučnu zaštitu) GKF / GKFI *)
Knauf požarnootporna ploča GKF / GKFI *)
Knauf masivna ploča GKF / GKFI *)
Knauf panelna ploča GKF / GKFI *)
Knauf građevinska ploča GKB / GKBI *)
ne odgovara odgovara više odgovara najviše odgovara
*) GKBI and GKFI (impregnirane) su najpogodnije za vlažne prostore

Knauf 4AK ploča GKF zakošene ivice sa sve 4 strane


za optimalni kvalitet površine ispuna čeonih i uzdužnih spojeva (papirnom) bandaž trakom
krstasti spoj

Dozvoljeni rasponi obloga prema DIN 18181 sve mere u mm

Debljine ploča Maksimalan osovinski razmak montažnih letvica/profila b


bez sa otp. na udar lopte D112 / D113
požarne otpornosti požarnom otpornošću Direktni držači / Nonius visilica
12.5 / 2x 12.5 500 jednoslojno dvoslojno
15 550 osovinski razmaci
montažnih profila /
18 625 250 500
letvica
20 Masivna ploča / Panelna ploča 625 prema str. 6-9 dokaz:
25 Masivna ploča 800 PZ 46/902 967-2 + aneks

Učvršćivanje Knauf ploča sa TN samoureznim vijcima rastojanje sredstava za učvršćivanje 170 mm


Obloga, Metalna potkonstrukcija (minimalni prodor 10 mm) Drvena potkonstrukcija (minimalni
Debljina lima prodor n)
debljine u mm (d n = prečnik)
TN 3.5 x 25 mm TN 3.5 x 35 mm
18 do 25 TN 3.5 x 35 mm TN 3.5 x 45 mm
2x 12.5 TN 3.5 x 25 mm + TN 3.5 x 35 mm TN 3.5 x 35 mm + TN 3.5 x 45 mm
2x 15 TN 3.5 x 25 mm + TN 3.5 x 45 mm TN 3.5 x 35 mm + TN 3.5 x 55 mm
18 + 15 TN 3.5 x 35 mm + TN 3.5 x 45 mm TN 3.5 x 45 mm + TN 3.5 x 55 mm
2x 20 / 25 + 18 TN 3.5 x 35 mm + TN 3.5 x 55 mm -

Višeslojna oblaganja

Kod višeslojnog oblaganja ploče pojedinačno


montirati na smicanje prema šemi polaganja.
1. Sloj ploča
Svaki sloj ploča čvrsto pritisnuti na
1250

potkonstrukciju i učvrstiti.
2. Sloj ploča
širina ploča

Kod montaže 1. sloja ploča, razmak vijaka može


1250

biti do max. 500 mm (za oblogu debljine


Širina ploča

25+18 mm/2x20 mm do max. 300 mm prema šemi


1250

montaže na str. 22), ukoliko se drugi sloj montira


odmah (istog dana).
1250

Kod višeslojnog oblaganja dovoljna je samo


ispuna spojeva 1.sloja bez gletovanja.

3
D11 Knauf spušteni plafoni
Razmaci od ivice / visina konstrukcije

Razmaci od ivice šeme, primeri sve mere u mm


Opcija 1 nenoseći spoj ( spoj ne nosi opterećenje plafona )
bez ivičnog učvršćivanja
UD profil kao pomoć pri montaži / u slučaju zaštite od požara i zvučne zaštite, učvršćenje UD profila, u razmaku od ca. 1 m

ca. 100 *) ca. 150 ca. 150 ca. 100 *) ca. 150
b a c a

ca. 100 *) ca. 100 *)

Opcija 2 noseći spoj


Učvršćenje UD profila za masivnu podlogu sa dopuštenim učvrsnim elementima: razmak
CD profile treba postaviti u UD profile sa min. naleganjem od 20 mm
Maksimalni dozvoljeni razmaci (profila, visilica) dati su tabelarno za svaki sistem

b b a a c c a a

za razmak vijaka
neophodno je šrafljenje ca. 100 *) ca. 100 *) ca. 100 *)
obloge za UD profil

Svi spojevi spuštenih plafona mogu biti urađeni ili prema opciji 1 ili opciji 2.
100 170 170 Napomena Detalji spojeva:
opcija 1 D111, D112, D116
opcija 2 D113

preporučuje se a = razmak visilica (raspon nosećih profila / letvica)


b

dodatno učvršćenje CD 60x27 c = razmak nosećih profila / letvica


UD 28x27

obloge za UD profil
(čvrsta ivica ploče) b = razmak montažnih profila / letvica
*) maks. prepust obloge

Visine konstrukcija Ukupna visina spuštenog plafona predstavlja zbir visilica, potkonstrukcije i obloge
Sistem Vešanje Potkonstrukcija
sa Nonius visilicom sa žicom plafon
ispod
plafona
min. mm

min. mm

min. mm

min. mm

min. mm
min. mm

mm mm
mm

Nonius Nonius Kombinovana Ankerfix- Kombinovana Visilica sa Direktni Kopča za ukupna


obuhvatna visilica visilica visilica sa visilica žicom za drv. držač direktnu letvica / profil visina
visilica žicom pokonstruk. montažu bxh mm
- do 180 50x30 + 50x30 60
D111 - - - - - -
110 - 50x30 + 40x60 90
1 60x27 27
D112 130 130 130 110 110 110 do 180
- 60x27 + 60x27 54
D113 - 130 130 110 110 110 do 180 - 60x27 27
UA 50x40 +
D116 130 - - - - - - - 67
CD 60x27
Primer proračuna D112 sa Nonius visilicom (130 mm) montažni i noseći profil (54 mm) i obloga (2 x 12,5 mm) = 209 mm,
ca. 210 mm iznosi potrebna visina konstrukcije spuštenog plafona
4
D11 Knauf spušteni plafoni
Vešanja, klase nosivosti prema DIN 18168-2

Samo za plafon ispod plafona, klasa nosivosti 0,10 kN (10 kg)

Kopča za direktnu montažu za CD 60x27 saviti bočne limove učvršćivanje na požarnootporni plafon
kod učvršćivanja spojnica na CD 60x27 Knauf univerzalni vijak
(vijcima za lim LN 3.5 x 9 mm): FN 4.3x35 / FN 4.3x65
klasa nosivosti 0,25 kN (25 kg) prema ABP P-VHT-1802/05-FN

0,25 kN (25 kg) klasa nosivosti


Ankerfix CD-kombinovana Visilica sa žicom ovešeno sa Učvršćivanje na drvenu potkonstrukciju
sidrena visilica visilica žicom s ušicom Knauf vijak sa ravnom glavom
sa osiguračem za CD 60x27 za drvenu FN 5.1x35 mm
za CD 60x27 potkonstrukciju prema ABZ Z-9.1-251

učvršćivanje za armirano-betonski plafon:


Knauf čelični sidreni ekser
prema ABZ Z-21.1-1519

0,40 kN (40 kg) klasa nosivosti

Direktni držač kruto vešanje za CD 60x27 / Učvršćivanje na drvenu potkonstrukciju


za drvene letvice 50x30 mm 2x Knauf TN 3.5x35 u krila
120 mm / 200 mm

ili
1x Knauf FN 5.1x35 u sredini
prema ABZ Z-9.1-251
Iseći i saviti direktni
držač prema Učvršćivanje za armirano betonsku
potrebnoj visina vešanja međuspratnu konstrukciju:
0 mm Knauf čelični sidreni ekser
m/5
60 m prema ABZ Z-21.1-1519

Nonius obuhvatna kruto vešanje za CD 60x27 za UA 50x40 / za drvene letvice


visilica
50x30 mm učvrstiti
Nonius obuhvatnu visilicu saviti oko profila i sa strane vijcima
spojiti uvlačenjem jednog kraja u drugi TN 3.5x25 ovešeno sa
gornjim delom Nonius visilice
i
Nonius osiguračem
135 mm
125 mm

po potrebi
Nonius spojnica

Nonius visilica donji deo CD-Univerzalna spojnica CD-Kombinovana


visilica
kruto vešanje kruto vešanje kruto vešanje
za CD 60x27 za CD 60x27 za CD 60x27

Učvršćivanje za drvenu
međuspratnu konstrukciju
Knauf vijak sa ravnom glavom
FN 5.1x35 mm
prema ABZ Z-9.1-251

spojnice učvrstiti za CD 60x27 učvršćivanje za armirano-betonsku


vijcima za lim LN 3.5x9 mm u slučaju: međuspratnu konstrukciju:
zaštite od požara odozgo kod zahteva zaštite od požara Knauf čelični sidreni ekser
(međuplafonski prostor) univerzalnu spojnicu (primenjenu kao visilicu) prema ABZ Z-21.1-1519
zaštite od požara odozdo i odozgo i CD 60x27 učvrstiti vijcima za lim LB 3,5x9,5 mm
i / ili
kod ukupnog opterećenja plafona

Dodatne mere kod : zaštite od požara odozgo (međuplafonski prostor) zaštite od požara odozgo i odozdo
Uputstvo
primeniti sredstva za učvršćivanje dozvoljena u slučaju zaštite od požara - Knauf čelični sidreni ekser (montiran u skladu sa ABZ Z-21.1-1519)
5
D11 Knauf spušteni plafoni
Vrste međuspratne konstrukcije, zaštita od požara odozdo i odozgo

Vrsta međuspratne konstrukcije I-III


Međuspratne konstrukcije sa vidnom Međuspratne konstrukcije od
kategorija I

nosećom konstrukcijom od čeličnih greda armirano betonskih greda prema


U/A vrednost -1 sa DIN 1045 sa ispunom od lakog
prenapregnutom olakšanom betonskom betona prema DIN 4158 odnosno
pločom prema DIN 4028 ili od od opeke prema DIN 4159 i DIN 4160.
porobetonskih ploča prema DIN 4223.

Međuspratne konstrukcije od armirano Međuspratne konstrukcije od


betonskih rebara prema DIN 1045 sa armiranog betona sa skrivenim
ispunom od lakog betona prema nosećim čeličnim gredama.
DIN 4158 odnosno od opeke prema
DIN 4159 i DIN 4160.
Kategorija II

Međuspratne konstrukcije sa vidnom nosećom konstrukcijom od čeličnih greda


U/A vrednost -1 betonskom pločom izlivenom na licu mesta prema
DIN 1045, ili od prefabrikovanih elemenata sa slojem betona koji utiče na statiku a
izvodi se na gradilištu prema DIN 1045 ili od prefabrikovanih
armirano betonskih ili prednapregnutih elemenata.
Kategorija III

Armirano betonski ili prednapregnuti betonski plafoni bez građevinskih Armirano betonske ili
elemenata od lakog betona ili opeke. prednapregnute betonske ploče
prema DIN 1045

Armirano betonski plafoni ili elementi Međuspratne konstrukcije od armirano


od armiranog betona prema DIN 1045 betonskih greda prema DIN 1045 s
odnosno DIN 4227 standardnog betona. gredicama i ispunom od standarnog
betona.

A.b. rebrasta međuspratna konstrukcija Noseći kasetirani plafoni prema


prema DIN 1045 bez ispune odnosno sa DIN 1045 od standardnog betona.
ispunom od standardnog betona.

Zaštita od požara odozdo i odozgo (međuspratna konstrukcija)


Spušteni plafoni u sadejstvu sa međuspratnom konstrukcijom građevinske vrste I-III
Knauf sistem Masivni plafon građevinske vrste
prema DIN 4102-4 Knauf sistem-konstrukcija Izolacija od Minimalna
I II III mineralne visina
obloga potkonst- vune u međupla-
rukcija međupla- fonskog
maks. prostora
min. fonskom između
Dokaz (vidi str. 7)
osovinski
debljina razmaci prostoru međuspratne
montažnih (vidi str. 7) konstrukcije
a

a
a

profila i obloge
b -a-
Klasa požarne otpornosti mm mm mm

K215 / K218 Knauf Fireboard plafon A1 sa čeličnom potkonstrukcijom Knauf Fireboard A1 (Z-PA-III 4.290)
25 nije dopušteno -
20 nije dopušteno 40
F90
15 nije dopušteno 200
25 S 80

20 nije dopušteno -
15 400 nije dopušteno 40 7
F90
12,5 nije dopušteno 200
20 S 80

15 nije dopušteno -
F90 12,5 nije dopušteno 40
15 S 80

6 Napomena Razmak visilica i nosećih profila, kao i ugradnja prema podacima iz K21 Knauf Fireboard plafoni A1
D11 Knauf spušteni plafoni
Zaštita od požara odozdo i odozgo (masivna međuspratna kosntrukcija)

Spušteni plafon u sadejstvu s masivnom međuspratnom konstrukcijom građevinske vrste I-III


Knauf sistem Masivni plafon građevinske vrste Knauf sistem-konstrukcija Izolacija od Minimalna
prema DIN 4102-4
I II III mineralne visina
obloga potkonst- vune u međupla-
rukcija međupla- fonskog
maks. prostora
min. fonskom između
osovinski
debljina razmaci prostoru međuspratne
montažnih (vidi str. 7) konstrukcije

a
a
profila i obloge

Dokaz
b -a-
Klasa požarne otpornosti mm mm mm

D112 / D116 Knauf spušteni plafon s čeličnom potkonstrukcijom Knauf požarnootporne ploče GKF A2
20 nije dopušteno -
F30
15 bez / G 40
20 nije dopušteno -
F30 12,5 nije dopušteno 40
15 500 G 40 7
20 nije dopušteno -
12,5 nije dopušteno 40
F30
15 G 40
12,5 G 80
2x 15 nije dopušteno -
25 (2x 12,5) nije dopušteno 40
F60
20 (2x 12,5) nije dopušteno 80
25 (2x 12,5) S 80
25 (2x 12,5) 400 nije dopušteno -
20 (2x 12,5) nije dopušteno 40
F60 7
15 500 nije dopušteno 80
20 (2x 12,5) u slučaju S 80
dvostruke
20 obloge nije dopušteno -
15 nije dopušteno 40
F60
12,5 nije dopušteno 80
15 S 80

F90 15 500 nije dopušteno 80 8

Napomene Razmak visilica (elemenata za učvršćivanja) + osovinski razmak nosećih profila prema Knauf tabelama za izabrani sistem.
Maks. razmaci jednostruka potkonstrukcija (samo montažni profil) sve dimenzije u mm

Potkonstukcija Razmak visilica / učvršćenja a “Hut” profil za ravan plafon 98x15x0.6


klasa nosivosti / opterećenja kN/m²

CD 60x27 1250 1200

“Hut” profil za ravan plafon 98x15 1000 950

Izolacioni sloj od mineralne vune prema DIN EN 13162, deo 3.1.1 Dokazi
Klase građevinskog materijala A 7 ABP P-3155/3992 Stručno mišljenje
Tačka topljenja Klase
S prema DIN 4102-17 G građevinskog IMS br.
debljine , specifična gustina materijala 8 DIN 4102-4, deo 6.5.5, tab. 99 GFT-3827/08-M 7
D11 Knauf spušteni plafoni
Zaštita od požara odozdo i/ili odozgo (međuplafonski prostor)

Spušteni plafoni, koji sami po sebi pripadaju nekoj klasi požarne otpornosti
odozdo Klasa zaštite Knauf sistem - konstrukcija
Bez zahteva za zaštitom od požara
međuspratne konstrukcije / krova od požara pri Obloga Potkons- Izolacioni sloj
požarnom dejstvu trukcija (kod zahteva zaštite
Vrsta / min. maks. osovinski od požara)
klasa Debljina razmak
odozgo odozdo odozgo građevinskog montažna letvica /
Spušteni plafon i međuspratna materijala montažni profil
konstrukcija iznad moraju da pripadaju min. min.
istoj klasi požarne otpornosti b debljina gustina
mm mm mm kg/m³

D111 Knauf spušteni plafon sa drvenom potkonstrukcijom

20 625
F30 Požarnootporne
ploče 2x 12,5 500 -
GKF, A2

F60 18 + 15 500

D112 Knauf spušteni plafon s čeličnom potkonstrukcijom

20 625
F30
2x 12,5 500
Požarnootporne
F60 ploče 18 + 15 500 -
GKF, A2

2x 20
F90 500
25 + 18

F30 15 500 mineralna S


vuna
40 (60) 40 (30)
18 625 +
F30 F30 mineralna S
vuna
Požarnootporne 2x 12,5 500 40 (60) 40 (30)
ploče 150 mm širine
GKF, A2 na nosećim profilima
F60 F60 18 + 15 500

2x 20 mineralna
vuna S
F90 F90 500
2x 40 (60) 40 (30)
25 + 18

D113 Knauf spušteni plafon s čeličnom potkonstrukcijom u istom nivou


mineralna
vuna G
18 500
40 -
F30
Požarnootporne 2x 12,5 500
ploče
GKF, A2
F60 18 + 15 400 -

F90 25 + 18 400

Mineralna vuna - izolacioni sloj prema DIN EN 13162, deo 3.1.1


Klase građevinskog Razmaci visilica i nosećih profila prema tabelama za izabrani sistem
materijala A klasa Napomena ili u slučaju zaštite od požara odozgo, prema str. 10
S Tačka topljenja , G građevinskog
prema DIN 4102-17 materijala
8 Dokaz ABP P-3400/4965 Stručno mišljenje IMS br. GFT-3827/08-M
D11 Knauf spušteni plafoni
Zaštita od požara odozdo i/ili odozgo (međuplafonski prostor)

Spušteni plafoni, koji sami po sebi pripadaju nekoj klasi požarne otpornosti napomena na str. 8
odozdo Klasa zaštite Knauf sistem - konstrukcija
Bez zahteva za zaštitom od požara Potkons- Izolacioni sloj
međuspratne konstrukcije / krova od požara pri Obloga
požarnom dejstvu trukcija (kod zahteva zaštite
Vrsta / min. maks. osovinski od požara)
klasa Debljina razmak
odozgo odozdo odozgo građevinskog montažna letvica /
Spušteni plafon i međuspratna materijala montažni profil
konstrukcija iznad moraju da pripadaju min. min.
istoj klasi požarne otpornosti b debljina gustina
mm mm mm kg/m³

D113 Knauf spušteni plafoni sa čeličnom potkonstrukcijom u istom nivou

F30 15 500

18 mineralna
vuna S
F30 F30 Požarnootporne 500
40 (60) 40 (30)
ploče 2x 12,5
GKF, A2

F60 F60 18 + 15 400


mineralna
vuna S
F90 F90 25 + 18 400
2x 40 (60) 40 (30)

Požarnootporne
F30 F30 ploče 2x 12,5 500 -
GKF, A2

CD-univerzalna spojnica
D116 Knauf spušteni plafoni sa čeličnom potkonstrukcijom UA / CD

20 625
F30
2x 12,5 500
Požarnootporne
F60 ploče 18 + 15 500 -
GKF, A2
2x 20
F90 500 mineralna
25 + 18 vuna

F30 15 500
mineralna
18 625 vuna S
F30 F30 40 (60) 40 (30)
2x 12,5 500 +
Požarnootporne
ploče mineralna S
vuna
F60 F60 GKF, A2 18 + 15 500 40 (60) 40 (30)
150 mm širine
2x 20 na nosećem profilu
F90 F90 500
25 + 18

Plafon ispod plafona

F30
požarnootporni plafon samo odozdo
D112, D116
F60 +
vidni plafon (npr. akustični dizajn plafoni)
F90
9
D11 Knauf spušteni plafoni
Zaštita od požara samo odozgo/samo odozdo i odozgo (međuplafonski prostor)

Maks. razmak profila zaštita od požara odozgo


Razmak Razmak visilica Klasa požarne otpornosti Mineralna vuna S
nosećih za zaštitu kod zahteva za zaštitom od požara
profila odozgo
vrsta min. min.
c a (iz međuplafonskog prostora) debljina gustina
mm mm mm kg/m³ šeme

D112 Knauf spušteni plafon sa metalnom potkonstrukcijom


150 mm
Nonius obuhvatna 40 (60) 40 (30)
visilica, direktni 150 mm širine na
850 750 držač, Nonius F30 do F60 nosećim profilima
visilica donji deo 40 (60) 40 (30)

Nonius obuhvatna
visilica, direktni 40 (60) 40 (30)
750 600 držač, Nonius
F90
40 (60) 40 (30)
visilica donji deo

D113 Knauf spušteni plafon sa metalnom potkonstrukcijom u istom nivou

CD-univerzalna
1250 650 F30 - -
spojnica

Nonius visilica
1250 650 donji deo, F30 do F60
CD-univerzalna 40 (60) 40 (30)
spojnica

Nonius visilica
40 (60) 40 (30)
donji deo,
1250 500 F90 40 (60) 40 (30)
CD-univerzalna
spojnica

D116 Knauf spušteni plafon sa metalnom potkonstrukcijom UA / CD


1200 brezon vijak M8 150 mm
40 (60) 40 (30)
1200 F30 do F60 150 mm širine na
Nonius obuhvatna
800 visilica nosećim profilima

1200 brezon vijak M8 40 (60) 40 (30)


1000 F90
Nonius obuhvatna
800 visilica

Više podataka na str. 8 i 9 Dodatne konstrukcijske mere


debljina / vrsta obloge Nivo spojnica za CD 60x27: saviti i učvrstiti za profil
razmak montažnih profila b (vijak za lim LN 3,5 x 9 mm)

mineralna vuna S Nonius visilica donji deo: učvrstiti za CD 60x27


(vijak za lim LN 3,5 x 9 mm)
CD-univerzalna spojnica kao visilica: učvrstiti za CD profil 60x27
(vijak za lim LB 3,5 x 9,5 mm)
učvršćenje za međuspratnu tavanicu: koristiti učvrsne elemente pogodne za zaštitu
od požara Knauf čelični sidreni ekser (montiran
10 u skladu sa ABZ Z-21.1-1519)
D11 Knauf spušteni plafoni
Izvođenje spojeva kod zahteva zaštite od požara

Učvršćivanje „lakih“ pregradnih zidova s tehnički klasifikovanim požarnootpornim spuštenim plafonima Šematski crteži

Za spuštene plafone mogu se pričvrstiti pregradni zidovi samo ukoliko ih neće dodatno ugroziti prevremeno obrušavanje zida
u slučaju požara.

Moguća su sledeća izvođenja spojeva zida i spuštenog plafona


Požarno dejstvo odozdo Požarno dejstvo odozdo ili odozgo / odozgo
Kod spuštenih plafona koji samostalno štite od požara odozdo: Kod spuštenih plafona s požarnom zaštitom odozdo i odozgo /
spoj zida s plafonom treba izvesti bez učvršćivanja CW- profila za odozgo: izvesti standardni klizni spoj s plafonom sa zazorom
UW-profil, a oblogu od ploča pružiti do vrha zida. od minimum 15 mm

bez šrafljenja Klizni spoj sa


spuštenim plafonom bez šrafljenja
za UW - profil za UW - profil
BSU BSO

Ukoliko za spojene pregradne zidove postoji zahtev zaštite od požara, spušteni plafon mora da poseduje
Napomena
min. istu požarnu otpornost

Požarnootporni spojevi (POS) sa pregradnim zidovima


Spušteni plafoni u spoju s masivnim plafonima građevinske vrste I-IV kao i spušteni plafoni sa zaštitom od požara samo odozdo ili odozgo,
koji odgovaraju klasi zaštite od požara F30 odnosno F90, mogu da se spoje s pregradnim zidovima prema dole prikazanim detaljima,
samo ukoliko i zid i plafon imaju jednaku klasu požarne otpornosti.
Podloga zida u predelu spoja mora biti ravna. Po potrebi preduzeti mere poravnavanja. Takođe je u predelu spoja potrebno posebno ispunjavanje
(dihtovanje) u svemu prema priloženim detaljima.

mineralna vuna
trake od ploča požarnootporna ploča tačka topljenja

požarnootporna ploča požarnootporna ploča


požarnootporna ploča
ispuna ispuna
ispuna
a
F30 / F60:
BSA 1 F90: BSA 2 BSA 3

trake od ploča

požarnootporna ploča požarnootporna ploča


ispuna

BSA 5 BSA 6
11
D11 Knauf spušteni plafoni
Plafon ispod plafona

Vidni plafon ispod požarnootpornog plafona

a 1 Požarnootporni plafon
Razmak visilica vidnog Knauf sistemski plafon D112, D116
plafona vidi pregled požarne zaštite na stranama 8 i 9
1 F30 to F90 samo odozdo
dokaz: videti str. 8

2
2 vidni plafon

ila
n.pr. akustični dizajn plafoni izolacioni

of
pr
sloj klase građevinskog materijala min. B1

ćih
c u slučaju da je vidni plafon od metala,

se
no
visina visilica treba biti min. 150 mm

ak
m
az
ir
sk
in
ov
os

b b
osovinski razmak montažnih profila

1 Osovinski razmaci požarnootpornih plafona 2 Maksimalni osovinski razmaci vidnog plafona sve mere u mm
Dodatno opterećenje visećeg plafona (vidnog plafona Osovinski Razmaci visilica*) Osovinski razmaci
≤ 0,15 kN/m2) mora se uzeti u obzir kod potkonstrukcije razmaci montažni profil
požarnootpornog plafona (vidi takođe stranu 2 „Osnove noseći profil
c klasa opterećenja a b
proračuna“)
kN/m²
Odstojanje potkonstrukcije požarnootpornog plafona
preuzeti iz podataka određenog plafonskog sistema 800 800 **) 500
(npr. D 112) pri čemu se uzima u obzir dodatna masa 1000 400 / 500 (kod akustičnog dizajn
vidnog plafona. plafona vidi D12)
1200 400 / 500
*) Učvršćenje se mora izvesti na montažnim profilima požarnootpornog plafona.
**) Kod osovinskog razmaka montažnih profila 400 mm (požarnootporni plafon) požarnootpornu ploču učvrstiti naizmenično na svaki drugi profil
Kod osovinskog razmaka montažnih profila 500 mm (požarnootporni plafon) požarnootpornu ploču učvrstiti na svaki montažni
. profil

Detalji R 1:5
D112-D112 Knauf plafon ispod plafona

Nonius visilica gornji deo


noseći profil CD 60x27
montažni profil CD 60x27 Nonius osigurač
Knauf ploče Nonius obuhvatna visilica 0,40 kN
GKF za CD 60x27
1

alternativno vešanje:
Kopča za direktnu montažu
2

vidi stranu 5 i tehnički list


D12 Knauf Cleaneo akustični
plafoni
direktni držač za CD 60x27
Knauf ploče Knauf univerzalni vijak FN 4,3x35 / FN 4,3x65
(prema ABP P-VHT-1802/05-FN)

ovešane profile vidnog plafona postaviti uvek poprečno u odnosu na montažne profile požarnootpornog plafona
Uputstvo
maksimalno opterećenje vidnog plafona po tački vešanja je 100 N
12
D11 Knauf spušteni plafoni
Zvučna izolacija prema DIN 4109 dodatak 1 i 2

Merodavna zvučna izolaciona moć kroz međuprostor spuštenog plafona R L,w,R


Spušteni plafon sa neperforiranom vidnom površinom Obloga Merodavna zvučna izolaciona moć
Visina visilica 400 mm kroz međuprostor spuštenog plafona
R L,w,R u dB
bez izolacionog sa slojem mineralne
sloja mineralne vune preko cele površine*)
Detalji mm vune

Spoj pregradnog zida sa jednoslojna


spuštenim plafonom, sloj 46 47 48
obloge u kontinuitetu

dvoslojna
53 54 54

Spoj pregradnog zida sa jednoslojna


spuštenim plafonom, 48 52 54
prekinuti sloj obloge

dvoslojna
55 57 57

Spoj pregradnog zida sa


spuštenim plafonom, obloga
odvojena zvučno-apsorbujućom
pregradom *) jednoslojna
60

Spoj pregradnog zida sa


masivnim plafonom,
prekinuta obloga i dvoslojna
konstrukcija spuštenog 55 63
plafona

Odvajanje međuplafonskog
prostora zvučno
apsorbujućom pregradom jednoslojna
od ploča 65

Spoj pregradnog zida sa


masivnim plafonom
(obloga izvedena do masivnog jednoslojna
plafona služi kao pregrada 65
u međuplafonskom prostoru
i štiti od prolaza zvuka)

*) zvučno-apsorbujuća pregrada od mineralne vune prema DIN EN 13162, vrednost linearnog otpora strujanja vazduha

Napomena Kod visina visilica većih od 400 mm, vrednosti treba umanjiti za 1 dB 13
D111 Knauf spušteni plafoni
Drvena potkonstrukcija

Noseće + montažne letvice / direktno vešanje

ca. 250 a
Osovinski razmak visilica
držača (ušvršćenja)

15 a.
c
0
)
0mm
x3
50
a(
ivc
let
c
ćih
se
no
ak
m
az
ir
sk
ca.

in
ov
b b obodno odstojanje

Os
100 opcija 1
Razmak montažnih letvica (50x30 mm)
videti str. 4

Maksimalni razmaci potkonstrukcije


sa požarnom zaštitom odozdo bez požarne zaštite sve mere u mm Učvršćenje
Osovinski c Razmaci visilica / držača a Noseća / montažna letvica
razmaci nosećih
letvica Klasa opterećenja kN/m² (videti str. 2)
1)

500 1200 950 800

600 1150 900 750

2)
700 1050 850 700

800 1050 800 -

2)
900 1000 800 - Učvršćenje nosećih letvica 50x30 mm
na montažne letvice 50x30 mm sa
1000 950 - - Knauf vijcima TN 4,3x55
shodno “opštoj dozvoli građ. nadzora br. Z-9.1-251

1100 900 - - Detaljnije informacije


bez zahteva zaštite od požara:
1200 900 - - razmak montažnih letvica strana 3
kod zahteva zaštite od požara:
1) upotrebiti visilicu klase nosivosti 0.40 kN osovinski razmaci montažnih letvica
2) ne važi za osovinski razmak montažnih letvica 800 mm odn. vrste/debljine obloge strana 8

14 Napomena Na upit je moguće dobiti drugačije razmake potkonstrukcije plafona (n.pr. kod drugih poprečnih preseka letvica)
D111 Knauf spušteni plafoni
Drvena potkonstrukcija

Direktno vešanje / direktni držač 0.40 kN Visilica sa žicom

uzdužni spoj ploča 2x Knauf


vijak
TN 3.5x35

čeoni spoj ploča uzdužni spoj ploča


noseća letvica 40x60 mm (bxh) alternativna strana učvršćivanja

čeoni spoj ploča

Detalji R 1:5
D111-A1 Spoj sa zidom od suvog maltera D111-D2 Spoj sa zidom od suvog maltera

montažna letvica direktni držač, višak lima po potrebi Knauf vijak TN 4.3x55
50x30 (bxh) saviti ili odseći, učvrstiti na letvicu s pomoć pri montaži, kod zahteva zaštite od požara -
Knauf ploča 2x Knauf vijkom TN 3,5x25 kao podloga
ispuna + razdelna Knauf čelični sidreni ekser BZN 6-5 suvi malter, kod zaštite od požara u predelu spoja
traka / Trenn-Fix (za armirano betonske plafone) postaviti lepak ili malter preko cele površine
noseća letvica element za učvršćivanje,
koji odgovara podlozi, razmak do 1m

D111-B1 Uzdužni spoj ploča D111-C1 Čeoni spoj ploča

učvršćenje sa Knauf Uniflott Knauf ploča učvršćivanje dopuštenim


dopuštenim elementima vijak TN 3,5x45 Vijak TN elementima zavisno od
zavisno od vrste vrste građevinskog materijala
panel ploča 20 mm, Knauf Uniflott + papirna
građevinskog noseća letva
širina pokrivanja 625 mm bandaž traka
materijala
montažna letvica 50x30 (bxh)
montažna letvica
50x30 (bxh)

15
D112 Knauf spušteni plafoni
Čelična potkonstrukcija

Noseći + montažni profil / ovešan

ca. 250 a
Razmak visilica
(učvršćenja)

15 a.
c
0
ila
of
pr
ćih
se
no
c
ak
m
az
ir
sk
in
ov
Os
ca. obodno odstojanje
100
b b
opcija 1
Osovinski razmak montažnih profila
videti str. 4

Maksimalno dopušteni razmaci potkonstrukcije


sa požarnom zaštitom odozdo bez požarne zaštite sve mere u mm Spojevi profila noseći profil / montažni profil
Osovinski c Razmaci visilica a samo plafon Noseći profil / montažni profil
razmaci nosećih ispod plafona Krstasta spojnica
profila Klasa opterećenja kN/m² (vidi str. 2) F 90 za CD 60x27
1) 1)

saviti do 90°
500 1200 950 800 750
pre montaže

600 1150 900 750 700

700 1100 850 700


2)
650 Sidrena spojnica
za CD 60x27
saviti za vreme montaže
2)
800 1050 800 700 -

900 1000 800 - -

1000 950 750 - -


Detaljnije informacije
2)
1100 900 750 - - bez zahteva zaštite od požara:
razmak montažnih letvica strana 3
1200 900 - - - kod zahteva zaštite od požara:
osovinski razmaci montažnih letvica
1) koristiti visilicu klase nosivosti 0,40 kN odn. vrste/debljine obloge strane 7 do 8
2) ne važi za osovinski razmak montažnih profila 800 mm maks. rasponi (zaštita od požara odozgo) strana 10

Moguće je dobiti drugačije razmake potkonstrukcije plafona (n.pr. kod drugih poprečnih preseka profila)
Uputstvo
Preporučuje se da se postavi odgovarajuća potkonstrukcija za eventualno dodatni plafon
16
D112 Knauf spušteni plafoni
Čelična potkonstrukcija

Direktni držač 0,40 kN Ovešano, npr. Nonius visilicom 0,40 kN

uzdužni spoj ploča

čeoni spoj ploča uzdužni spoj ploča


druge mogućnosti vešanja:
Ankerfix sidrena visilica 0,25 kN CD-kombinovana visilica
Nonius visilica 0,40 kN - sa žicom 0,25 kN
čeoni spoj ploča - sa gornjim delom Nonius visilice 0,40 kN
Nonius obuhvatna visilica 0,40 kN

Detalji R 1:5
D112-A2 Spoj sa zidom D112-D2 Spoj sa zidom

Knauf ploča montažni profil CD 60x27 sidrena spojnica ili krstasta spojnica
ispuna + noseći profil CD 60x27 UD-profil kao pomoć pri montaži, kod zaštite od
požara potrebno podlaganje prema str.8
razdelna traka/ direktni držač učvrstiti za noseći profil
Trenn-Fix vijcima za lim LN 3,5x9 mm element za učvršćivanje koji odgovara podlozi,
razmak do 1 m

D112-B2 Uzdužni spoj ploča D112-C2 Čeoni spoj ploča

Knauf čelični sidreni Knauf ploča Vijak TN Direktni držač


ekser Vijak TN Knauf Uniflott + montažni profil CD 60x27
noseći profil CD 60x27 Knauf Uniflott papirna bandaž traka Sidrena spojnica ili krstasta spojnica

Knauf 4AK ploča šeme

ispunjivač + ispunjivač +
papirna bandaž traka papirna bandaž traka Knauf 4AK ploča
izvođenje krstastog spoja (smicanje ivica nije neophodno)
ispuna sa papirnom bandaž trakom
zakošena ivica sa sve 4 strane
17
D112 Knauf spušteni plafoni
Čelična potkonstrukcija

Detalji R 1:5
D112-A1 Spoj sa zidom D112-D3 Spoj sa zidom

ca. 150 mm c ca. 250 mm a

Nonius osigurač Nonius visilica gornji deo


Nonius visilica donji deo
za CD 60x27 Nonius osigurač
Nonius visilica donji deo
Krstasta spojnica
za CD 60x27
za CD 60x27
noseći profil CD 60x27

ispuna + Trenn-Fix 65 montažni profil CD 60x27 montažni profil CD 60x27


elementi za učvršćivanje koji Krstasta spojnica
odgovara podlozi, razmak do 1 m noseći profil CD 60x27
suvi malter, kod zaštite od požara u predelu spoja Knauf ploča
postaviti lepak ili malter preko cele površine UD-profil kao pomoć pri montaži, kod požarne
zaštite potrebno podlaganje prema str. 11

D112-B4 Uzdužni spoj ploča D112-C4 Čeoni spoj ploča

Knauf čelični
sidreni ekser Žica sa ušicom
Žica sa ušicom Ankerfix
visilica sa žicom
Ankerfix sidrena spojnica
visilica sa žicom ili krstasta spojnica
Krstasta spojnica ili za CD 60x27
sidrena spojnica
za CD 60x27

Knauf ploča noseći profil CD 60x27


montažni profil CD 60x27 Knauf ploče Knauf Uniflott + montažni profil CD 60x27
noseći profil CD 60x27 Vijak TN papirna bandaž traka
Knauf Uniflott

D112-B5 Uzdužni spoj ploča D112-C1 Čeoni spoj ploča

Knauf
Nonius visilica
čelični sidreni ekser
gornji deo
Nonius visilica
gornji deo Nonius obuhvatna
Nonius osigurač visilica za CD 60x27
Krstasta spojnica ili Nonius osigurač
Nonius obuhvatna sidrena spojnica
visilica za CD 60x27
Sidrena spojnica
za CD 60x27

montažni profil CD 60x27 Knauf Uniflott


Vijak TN 3.5x35 Knauf ploče noseći profil CD 60x27
noseći profil CD 60x27
Panelna ploča 20 mm, Vijak TN montažni profil CD 60x27
širina 625 mm
18
D112 Knauf spušteni plafoni
Čelična potkonstrukcija

Detalji R 1:5
D112-A5 Klizni spoj sa zidom D112-D5 Klizni spoj sa zidom
opcija 1 opcija 2

Nonius visilica gornji deo


Nonius osigurač
Nonius visilica donji deo Nonius osigurač
za CD 60x27
Nonius visilica donji deo
krstasta spojnica ili sidrena za CD 60x27
spojnica za CD 60x27
noseći profil CD 60x27

sidrena spojnica montažni profil CD 60x27 Knauf požarnootporna ploča GKF


za CD 60x27 montažni profil CD 60x27
Knauf ploča Papirna bandaž traka + Knauf Uniflott
trake isečene od požarnootpornih ploča Vijak TN
Alu-kant profil za zaštitu uglova 23x15 ili ispuna ploča sa V-ivicom
+ n.pr. Trenn-Fix
Klizni spoj je pogodan i za izvođenje klase požarne otpornosti F30

D112-B6 Spoj zida sa spuštenim plafonom D113-B4 Spoj zida sa spuštenim plafonom

dijagonalno ukrućenje
perforiranom čeličnom trakom

ispunjivač + sloj mineralne vune preko Knauf Uniflott +


Trenn-Fix 65 cele površine, debljine Trenn-Fix 65
Zaptivni kit UW profil čelični tipl za šuplje zidove ili
Univerzalni vijak FN učvršćen univerzalni vijak FN učvršćen
za CD profil
za CD-profil
UW profil

obloga odvojena na spoju: požarnootporne spojeve zidova sa spuštenim


merodavna zvučna izolaciona moć kroz R plafonima videti na str. 11
međuprostor spuštenog plafona L,w,R 52 dB

D112-A3 Spoj sa zidom sa vidljivom fugom D112-A4 Spoj sa zidom sa vidljivom fugom

ca. 150 mm c ca. 150 mm c

Nonius osigurač
Nonius visilica donji deo Nonius osigurač
za CD 60x27 CD-kombinovana visilica sa
gornjim delom Nonius visilice
Krstasta spojnica
za CD 60x27 Krstasta spojnica

noseći profil CD 60x27


montažni profil CD 60x27 Profil za zaštitu montažni profil CD 60x27
uglova (po potrebi) noseći profil CD 60x27
Profil za zaštitu uglova (po potrebi)
UD profil 28x27 po izboru,
n.pr. U-profil za spoj sa zidom 28x27x48
kao pomoć pri montaži
element za učvršćivanje koji odgovara
podlozi, razmak do 1 m

19
D113 Knauf spušteni plafoni
Čelična potkonstrukcija u nivou

Noseći + montažni profil u nivou / ovešano

a a
razmak visilice razmak visilice
(elemenata za učvršćivanje) (elemenata za učvršćivanje)

20
12
<
ila
of
pr
ćih
se
no
c
ak
m
az
ir
sk
in
ov
Os
obodno odstojanje
b b b opcija 2
u slučaju D113 UD-profil kao noseći
Osovinski razmak montažnih profila profil po celom obodu, videti str.4

Maksimalni razmaci potkonstrukcije


bez požarne zaštite sa zaštitom požarnom odozdo sve mere u mm Povezivanje profila
Osovinski Razmak visilice a Osovinski razmak Noseći/montažni profili u nivou
razmak nosećih montažnih profila
profila klasa opterećenja kN/m² (vidi str. 2) Nivo spojnica
1) za CD 60x27
c b

1100 650 - 500


1250
- - 650 400
za dodatne mere kod zahteva zaštite od požara
odozgo, videti str. 10
1) Koristiti visilice klase nosivosti 0.40 kN

Univerzalna spojnica CD-Univerzalna spojnica


za CD 60x27
mesto
savijanja
kod zahteva zaštite od požara vešanje
izvesti Nonius visilicom, gornji deo
0,40 kN visilicu vijcima učvrstiti za
CD profil mesto savijanja
po potrebi
isporučuje se nesavijeno
po potrebi približno saviti
pri montaži tačno namestiti

Detaljnije informacije
kod zahteva zaštite od požara:
osovinski razmaci montažnih letvica
odn. vrste/debljine obloge strane 8 do 9
maks. rasponi (zaštita od požara odozgo) strana 10

20 Napomena Na zahtev je moguće dobiti drugačije razmake potkonstrukcije plafona


D113 Knauf spušteni plafoni
Čelična potkonstrukcija u nivou

Direktni držač Ovešano, n.pr. Nonius visilicom

Nonius visilica
Nonius visilica gornji deo gornji deo
Nonius visilica donji deo

Nonius spojnica
montažni profil, dužine 1190 mm
uzdužni spoj ploča Nonius osigurač
CD-univerzalna
spojnica Nonius visilica
ovešana gornji deo
Nonius visilicom
čeoni spoj ploča M6 / 16 mm
gornji deo
mogućnosti vešanja
Ankerfix sidrena visilica 0,25 kN
Nonius visilica 0,40 kN
uzdužni spoj ploča
noseći profil, kontinualan CD-kombinovana visilica
čeoni spoj ploča - sa žicom 0,25 kN CD-univerzalna spojnica ovešana
- sa gornjim delom Nonius visilice 0,40 kN gornjim delom Nonius visilice 0,40 kN

Detalji R 1:5
D113-A2 Spoj sa zidom (noseći) D113-D2 Spoj sa zidom (noseći)

< 1220 mm a
do ose nosećeg profila razmak visilica

montažni profil CD 60x27


montažni profil CD 60x27, dužine 1190 mm Nivo spojnica za CD 60x27

zahteva se šrafljenje obloge za UD profil UD profil 28x27 noseći profil CD 60x27


razmak vijaka zahteva se šrafljenje obloge za UD profil
element za učvršćivanje koji odgovara podlozi, razmak vijaka
razmak element za učvršćivanje koji odgovara podlozi,
suvi malter, kod zaštite od požara u predelu razmak
spoja postaviti lepak ili malter preko cele površine

razmak montažnih profila

D113-B2 Uzdužni spoj ploča D113-C2 Čeoni spoj ploča

Nivo spojnica Knauf ploča


Knauf ploče montažni profil CD 60x27, za CD 60x27 Vijak TN
direktni držač pričvrstiti dužine1190 mm noseći profil CD 60x27 Knauf Uniflott +
za noseći profil vijkom noseći profil CD 60x27 montažni profil CD 60x27, papirna bandaž traka
za lim LN 3,5x9 Knauf čelični sidreni ekser dužina1190 mm
c c
razmak nosećih profila razmak nosećih profila

21
D112/113 Knauf spušteni plafoni
Požarna zaštita F90 - samo odozdo

D112 F90 samo odozdo vidi takođe strana 8 šema ugradnje mere u mm

osovinski razmak montažnih profila


Obloga GKF

500 500 500 500 500 500


25 + 18 mm

ca. 100
1. sloj ploča
ili
masivna
2x 20 mm građevinska ploča
GKF, 25 mm,

2. sloj

1. sloj
širine 625 mm
Vijci za učvršćivanje
2. sloj ploča
Knauf Razmak
samourezni vijci učvršćenja požarnootporna
ploča 18 mm,
širine 1250 mm
1. sloj: TN 3,5x35 300 mm *)
2. sloj: TN 3,5x55 170 mm osovinski razmak visilica
c c c c vidi stranu 16
ca.150
*) min. 3 vijka po širini ploče osovinski razmak nosećih profila vidi stranu 16

D113 F90 samo odozdo vidi takođe strana 8 šema ugradnje mere u mm

osovinski razmak montažnih profila


Obloga GKF

400 400 400 400 400 400 400 400


25 + 18 mm 1. sloj ploča
masivna
građevinska ploča
GKF, 25 mm, širine
2. sloj

1. sloj
625 mm (na nosećim
profilima, po sredini)
Vijci za učvršćivanje
2. sloj ploča
Knauf Razmak
samourezni vijci učvršćenja požarnootporna
ploča 18 mm,
širine 1250 mm
1. sloj: TN 3,5x35 300 mm *)
2. sloj: osovinski razmak
TN 3,5x55 170 mm
1250 1250 1250 visilica
*) min. 3 vijka po širini ploče < 1220 vidi stranu 16
osovinski razmak nosećih profila

Detalji R 1:5
D112F90vu-D2 Spoj sa zidom D112F90vu-B1 Uzdužni spoj ploča

noseći profil Nonius visilica donji deo 0,40 kN


CD 60x27 učvršćena za noseći profil vijcima
za lim LN 3,5x9 mm

UD-profil 28x27 kao podloga kod zahteva Masivna građevinska ploča


zaštite od požara, videti str. 11 montažni profil CD 60x27 GKF 25 mm
element za učvršćivanje koji odgovara podlozi, Vijak TN 3.5x55 požarnootporna ploča GKF 18 mm
razmak do 1m Knauf Uniflott

D113F90vu-D3 Spoj sa zidom (noseći) D113F90vu-B3 Uzdužni spoj ploča

a
razmak visilica
element za učvršćivanje koji odgovara podlozi,
razmak montažni profil CD 60x27

zahteva se šrafljenje obloge za UD profil


razmak vijaka Masivna građevinska ploča
montažni profil CD 60x27 GKF 25 mm
dužina1190 mm požarnootporna ploča GKF 18 mm
400 mm
razmak nosećih profila noseći profil CD 60x27 Vijak TN 3.5x35
22
D11 Knauf spušteni plafoni
Spojevi sa zidovima / Dilatacioni spojevi

Detalji R 1:5 sve mere u mm

D111-D8 Spoj sa zidom sa upuštenom fugom D112-D4 Spoj sa zidom sa upuštenom fugom
požarnootporni požarnootporni

Žica sa uškom noseći profil CD 60x27


2x Knauf vijak Visilica sa žicom montažni profil
TN 3,5x35 za drvenu Sidrena spojnica
noseća letvica potkonstrukciju, za CD 60x27
40x60 (šxv) pričvrstiti sa strane

Trake od Knauf požarnootpornih ploča GKF


Profil za zaštitu uglova (po potrebi)
UD profil 28x27x0,6
Trake od Knauf požarnootpornih ploča GKF elementi za učvršćivanje koji odgovaraju
Profil za zaštitu uglova (po potrebi) podlozi razmak od 1 m
drvena letva 30x50 (bxh) suvi malter, kod zaštite od požara u predelu spoja
elementi za učvršćivanje koji odgovaraju postaviti lepak ili malter preko cele površine
podlozi razmak od 1 m

D111-C3 Dilatacioni spoj D112-C3 Dilatacioni spoj


izvođenje pri zahtevima izvođenje pri zahtevima
zaštite od požara zaštite od požara

Knauf ploča GKF trake od Knauf GKF ploča


zalepiti jednostrano trake od Knauf GKF ploča
Alu kant profil za zaštitu zalepiti jednostrano
uglova (po potrebi) Knauf Fugenfüller Leicht-om ca. 100 mm
Knauf Fugenfüller Leicht-om
> 25 > 25 Alu kant profil za zaštitu >25 >25 >25
uglova (po potrebi)
>a a a a >a

D113-C4 Dilatacioni spoj


izvođenje pri zahtevima
zaštite od požara

trake od Knauf GKF ploča CD-univerzalna spojnica CD 60x27


zalepiti jednostrano ca. 100 mm
CD 60x27 kontinualan
Knauf Fugenfüller Leicht-om
>25 >25 >25
Alu kant profil za zaštitu
uglova (po potrebi) a a >a

23
D116 Knauf spušteni plafoni
Čelična potkonstrukcija UA/CD

Ovešani noseći UA profil i montažni CD profil

ca. 250 a
Razmak visilica
(učvršćivanja)

15 a.
c
0
ila
of
pr
ćih
se
no
c
ak
m
az
ir
sk
in
ov
Os
ca. obodno odstojanje
100
b b
opcija 1
Osovinski razmak montažnih profila videti str. 4

Maksimalni dopušteni razmaci potkonstrukcije


1)
bez požarne zaštite s zaštitom od požara odozdo sve mere u mm Spojevi profila
s zaštitom Razmaci vešanja a noseći profil UA/ montažni profil CD
od požara odozdo Nonius obuhvatna visilica (0.40 kN) samo plafon
ispod Krstasta spojnica za UA profil
Klasa opterećenja kN/m² (vidi str. 2) plafona F90
c

500 2600 2050 1600 1200

600 2450 1950 1300 1000 savidi do 90°


2) pre montaže
700 2300 1850 1100 850
2)
800 2200 1650 1000 -

900 2150 1450 - - Detaljnije informacije


1000 2050 1300 - - bez zahteva zaštite od požara:
razmak montažnih letvica strana 3
2)
1100 2000 1200 - - kod zahteva zaštite od požara:
osovinski razmaci montažnih letvica
1200 1950 - - - odn. vrste/debljine obloge strane 7 + 9
maks. rasponi (zaštita od požara odozgo) strana 10
1300 1900 - - -

1400 1850 - - -

1500 1750 - - -
1) razmak visilica max. 1700 mm
2) ne važi za razmak montažnih profila 800 mm

Na zahtev je moguće dobiti drugačije razmake potkonstrukcije plafona.


Uputstvo U slučaju da će se montirati plafon ispod plafona (≤ 0,15 kN/m2 ),
24 preporučljivo je uključiti ga u proračun potkontrukcije.
D116 Knauf spušteni plafoni
Čelična potkonstrukcija UA/CD

Detalji R 1:5
D116-A1 Spoj sa zidom D116-D1 Spoj sa zidom

ca. 150 mm c ca. 250 mm a

Nonius visilica
gornji deo
Nonius visilica gornji deo
Nonius obuhvatna Nonius obuhvatna
visilica za UA 50x40 visilica za UA 50x40
Nonius osigurač Nonius osigurač
Krstasta spojnica noseći profil UA 50x40
za UA 50x40
noseći profil
UA 50x40

UD-profil 28x27 montažni profil CD 60x27 Vijak TN


ispuna + Knauf ploča UD-profil 28x27 kao moguća pomoć pri montaži, kod
Trenn-Fix/razdelna traka
element za učvršćivanje koji zaštite od požara obavezno podlaganje prema str. 11
odgovara podlozi, razmak ≤ 625 mm ispuna + Trenn-Fix/razdelna traka

ca. 100 mm

D116-B1 Uzdužni spoj ploča D116-C1 Čeoni spoj ploča

Knauf čelični sidreni


Knauf čelični sidreni ekser ekser
Nonius visilica Nonius visilica
gornji deo gornji deo
Nonius obuhvatna
Nonius osigurač visilica za UA 50x40
Nonius obuhvatna noseći profil UA 50x40 Nonius osigurač
visilica za UA 50x40 Krstast spojnica
Krstasta spojnica za UA 50x40
za UA 50x40

montažni profil Knauf ploča


montažni profil Knauf ploče CD 60x27 Vijak TN
CD 60x27 Vijak TN Knauf Uniflott + papirna bandaž traka
noseći profil UA 50x40 Knauf Uniflott

ca. 200 mm

Nastavljanje UA profila
s UW-profilom 50x40
UW-profil 50x40x0,6
vijak za lim LB 3,5x16 montažni profil CD 60x27
UA-profil 50x40x2,0
25
D11 Knauf spušteni plafoni
Ostali detalji

Detalji R 1:5
Plafon sa zvučno-apsorbujućom pregradom ugradnja prema tehničkom listu D16 plafonski ugradni elementi

Uniflott
Vijak TN Knauf Trennwandkitt (zaptivni kit)
UW profil
Knauf čelični sidreni
ekser

Visina -H-
Knauf ploča Obloga pregrade
Visina -H- Knauf ploča
Knauf CW profil m mm
izolacija 12,5
UW profil
2x 12,5
Ukoliko je razmak čeličnih sidrenih eksera
smanjen za 50 %, dozvoljene visine se
mogu udvostručiti
učvrstiti UW profil sa Knauf CW profilom
Vijak TN Knauf ploča

Plafonska kaskada pod 45° ugradnja prema tehničkom listu D19 Knauf Dizajn plafoni

Multi spojnica za Ugaoni nastavak


CD-profil 60x27 ili za CD-profil 60x27

Multi spojnica sa
adapterima 135°
CD 60x27

Vijak Vijak TN Adapter za multi spojnicu


TN 3,5x25 adapter n.pr. 135°
Knauf V-frezovana ploča
pod 45°

Multi spojnica sa adapterima 135° alternativa: spojnica za CD-profil sa


Knauf ploča (po potrebi skratiti spojnicu) ugradnom spojnicom za CD-profil

LaVita zaštitne ploče ugradnja prema tehničkom listu K736 Knauf LaVita ploče za zaštitu od zračenja
Zaštita: visoko frekventni elektromagnetni talasi / niskofrekventna električna naizmenična polja

Izvođenje spoja
i prelaza zida
i plafona

LaVita Lim za odvod pokrivanje čeonog


uzemljenje preko potencijalnog balansa provodljiva strana
spoja ploča sa LaVita zaštitna
LaVita zaštitna ploča 12,5 mm
Knauf univerzalni vijak FN 4,3x35, LaVita limom za odvod ploča
učvršćenje za metalnu potkonstrukciju provodljivi spoj u uzdužnom pravcu
LaVita lim za odvod za La Vita zaštitne ploče
provodljiva strana
LaVita zaštitna ploča 12,5 mm

D12 Knauf Cleaneo akustični plafoni / D15 Knauf obloge drvenih tavanica / D16 plafonski ugradni element
Više informacija
( n.pr. revizioni otvori, rasveta, plafonske pregrade)
26
D11 Knauf spušteni plafoni
Utrošak materijala izabranih primera

Utrošak materijala po m² plafona bez dodatka za škart Količine se odnose na plafonsku površinu od: 10 m x 10 m = 100 m²

Oznaka Jedinica Količina kao prosečna vrednost


koso štampano = nisu Knauf materijali D111 D113
1 2 1 2 3
spoj sa zidom
UD profil 28x27x0,6; dužine 3 m m 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
materijal za učvršćivanje koji odgovara podlozi
kom 0,4 0,4 0,7 0,7 0,7
n.pr. Knauf čelični ekser kod armiranog betona
potkonstrukcija
Knauf čelični ekser (kod armirano betonskih plafona) 1,2
odn. kom 1,3 2 0,7 1,2
dozvoljeni materijal za učvršćivanje -
direktni držač za CD 60x27 - - 0,7 1,2 1,2
Vijci za lim 2x LN 3,5x9 mm (učvršćeni na CD-profil) - - 1,4 2,4 2,4
odn. kom
direktni držač za drvenu letvicu 50x30 1,3 2 - - -
Knauf samourezni vijci 2x TN 3,5x25 mm (učvršćivanje na letvicu) 2,6 4 - - -
ili
Žica sa ušicom 1,3 2 0,7 1,2 -
Ankerfix sidrena visilica sa osiguračem - - 0,7 1,2 -
odn.
Kombinovana visilica za CD 60x27 kom - - 0,7 1,2 -
odn.
Visilica sa žicom za drvene potkonstrukcije 1,3 2 - - -
Knauf samourezni vijci 2x TN 3,5x35 mm (učvršćivanje na letvicu) 2,6 4 - - -
ili
Nonius visilica gornji deo - - 0,7 1,2 1,2
Nonius osigurač - - 0,7 1,2 1,2
Nonius visilica donji deo - - 0,7 1,2 1,2
Vijci za lim 2x LN 3,5x9 mm (učvršćivanje na CD-profil) - - - - 2,4
odn.
CD kombinovana visilica - - 0,7 1,2 -
odn. kom
CD univerzalna spojnica (kao visilica) - - 0,7 1,2 -
M 6 / 16 - - 0,7 1,2 -
2x Nonius visilica gornji deo - - 1,4 2,4 -
Nonius spojnica - - 0,7 1,2 -
2x Nonius osigurač - - 1,4 2,4 -
Vijci za lim 2x LB 3,5x9,5 mm - - - 2,4 ** -
CD profil 60x27x0,6; dužine 4 m m - - 0,8 0,8 0,8
Multi spojnica za podužno nastavljanje CD-profila ili ugaoni nastavak za CD-profil kom - - 0,2 0,2 0,2
CD profil 60x27x0,6; dužine 1,19 m m - - 1,9 1,9 1,9
Nivo spojnica za CD 60x27 - - 1,5 1,5 1,5
Vijci za lim 4x LN 3,5x9 mm (učvršćivanje na CD profil) kom - - - - 6
odn.
CD univerzalna spojnica 3 3 -
Noseća letvica 50x30 mm m 1,2 1,5 - - -
Montažna letvica 50x30 mm m 2,1 2,1 - - -
Knauf samourezni vijak TN 4,3x55 mm (učvršć. montažne letvice na noseću letvicu) kom 2,5 3,2 - - -
mineralna vuna (voditi računa o požarnoj zaštiti - vidi strane 6 do 10) m² p.p. p.p. p.p. p.p. 1
Knauf ploče (vidi dole) m² 1 2 1 2 1
Učvršćenje (učvršćenje Knauf ploča)
Knauf TN 3,5 x 25 mm - - 27 9 27
samourezni TN 3,5 x 35 mm kom 17 9 - 27 -
vijci TN 3,5 x 45 mm - 17 - - -
Obrada spojeva
Razdelne trake odn. Trenn-Fix 65 m 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
Knauf Uniflott kod ručne obrade spojeva; 25 kg džak odn. 5 kg džak kg 0,3 0,5 0,3 0,5 0,35
Knauf Jointfiller Super kod mašinske obrade spojeva; 20 kg džak kg 0,4 0,6 0,4 0,6 0,45
Papirna bandaž traka m 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45

D111 D113
1 Standard 1 Standard
Knauf ploče GKB / GKBI 12,5 mm Knauf ploče GKB / GKBI 12,5 mm
visilica: 1000 mm; noseća letvica: 900 mm; montaž. letvica: 500 mm visilica: 1100 mm; noseća letvica: 1250 mm; montaž. letvica: 500 mm

2 Standard F30 samo odozdo 2 Standard F30 samo odozdo


Knauf ploče GKB / GKBI odn. GKF / GKFI 2x 12,5 mm Knauf ploče GKB / GKBI odn. GKF / GKFI 2x 12,5 mm
visilica: 850 mm; noseća letvica: 700 mm; montaž. letvica: 500 mm visilica: 650 mm; noseća letvica: 1250 mm; montaž. letvica: 500 mm

3 F30 samo odozgo


*) klasa opterećenja kN/m² **) neophodno samo kod požarne otpornosti Knauf ploče GKF / GKFI 15 mm
p.p. = po potrebi visilica: 650 mm; noseća letvica: 1250 mm; montaž. letvica: 500 mm
27
D11 Knauf spušteni plafoni
Utrošak materijala izabranih primera

Utrošak materijala po m² plafona bez dodatka za škart Količine se odnose na plafonsku površinu od: 10 m x 10 m = 100 m²

Oznaka Jedinica Količina kao prosečna vrednost


koso štampano = nisu Knauf materijali D112 D116
1 2 3 4 1 2 3
spoj sa zidom
UD-profil 28x27x0,6; dužine 3 m m 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
materijal za učvršćivanje koji odgovara podlozi
kom 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
n.pr. Knauf čelični sidreni ekser kod armiranog betona
potkonstrukcija
Knauf čelični sidreni ekser
odn. kom 1,2 1,5 2,1 2,4 0,7 1 1,4
dozvoljeni materijal za učvršćivanje
Direktni distancer za CD 60x27 1,2 1,5 2,1 2,4 - - -
kom
Vijci za lim 2x LN 3,5x9 mm (učvršćen na CD-profil) 2,4 3,0 4,2 4,8 - - -
ili
Žica s ušicom - - - - -
Ankerfix sidrena visilica sa osiguračem kom 1,2 1,5 - - - - -
odn.
Kombinovana visilica za CD 60x27 - - - - -
ili
Nonius visilica gornji deo 1,2 1,5 2,1 2,4 0,7 1 1,4
Nonius osigurač 1,2 1,5 2,1 2,4 0,7 1 1,4
Nonius visilica dornji deo 1,2 1,5 2,1 2,4 - - -
kom
Vijci za lim 2x LN 3,5x9 mm (učvršćivanje na CD-profil) - - 4,2 4,8 - - -
odn.
CD kombinovana visilica za CD 60x27 1,2 1,5 2,1 - - - -
odn.
Nonius obuhvatna visilica za CD 60x27 1,2 1,5 2,1 2,4 - - -
Nonius obuhvatna visilica za UA 50x40 kom - - - - 0,7 1 1,4
CD-profil 60x27x0,6; dužine 4 m m 3,2 3,2 3,5 3,5 2,1 2,1 2,1
Multi spojnica ili ugaoni nastavak za CD-profil kom 0,6 0,6 0,7 0,7 0,4 0,4 0,4
UA-profil 50x40x2,0 m - - - - 1,1 1,1 1,1
UW-profil 50x40x0,6 (kao uzdužna spojnica UA-profila) m - - - - 0,04 0,04 0,04
Krstasta spojnica za CD 60x27 2,3 2,3 2,9 2,9
odn. kom 4,6 4,6 5,8 5,8 - - -
Sidrena spojnica za CD 60x27
Krstasta spojnica za UA 50x40 kom - - - - 2,3 2,3 2,3
mineralna vuna (voditi računa o požarnoj zaštiti - vidi strane 6 do 10) m² p.p. p.p. p.p. 1,2 p.p. p.p. 1,2
Knauf ploče (vidi dole) m² 1 2 2 2 1 2 2
Učvršćivanje (Učvršćivanje Knauf ploča)
Knauf TN 3,5 x 25 mm 17 9 - - 17 9 -
samourezujući TN 3,5 x 35 mm kom - 17 13 13 - 17 13
vijci TN 3,5 x 55 mm - - 21 17 - - 21
Obrada spojeva
Razdelne trake odn. Trenn-Fix 65 m 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
Knauf Uniflott kod ručne obrade spojeva; 25 kg džak odn. 5 kg džak kg 0,3 0,5 0,8 1 0,3 0,5 0,8
Knauf Jointfiller Super kod mašinske obrade spojeva; 20 kg džak kg 0,4 0,6 - - 0,4 0,6 -
Papirna bandaž traka m 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45

D112 D116
1 Standard F30 ispod međ. konstrukcije g.vrste II - III 1 Standard
Knauf ploče GKB / GKBI odn. GKF / GKFI 12,5 mm Knauf ploče GKB / GKBI 12,5 mm
visilica: 950 mm; Noseći profil: 1000 mm; montažni profil: 500 mm F30 ispod međ. konstrukcije g.vrste II - III
Knauf ploče GKF / GKFI 12,5 mm
2 Standard visilica: 2050 mm; Noseći profil: 1000 mm; montažni profil: 500 mm
Knauf ploče GKB / GKBI 2x 12,5 mm
F30 samo odozdo / F60 ispod međ. konstrukcije I - III 2 Standard
Knauf ploče GKF / GKFI 2x 12,5 mm Knauf ploče GKB / GKBI 2x 12,5 mm
visilica: 750 mm;Noseći profil: 1000 mm; montažni profil: 500 mm F30 samo odozdo / F60 ispod međ. konstrukcije I - III
Knauf ploče GKF / GKFI 2x 12,5 mm
3 F90 samo odozdo visilica: 1300 mm; Noseći profil: 1000 mm; montažni profil: 500 mm
Knauf ploče GKF / GKFI (masivne građevinske ploče) 2x 20 mm
visilica: 700 mm; Noseći profil: 800 mm; montažni profil: 500 mm 3 F90 samo odozdo i odozgo
Knauf ploče GKF / GKFI (masivne građevinske ploče) 2x 20 mm
4 F90 samo odozdo i odozgo visilica: 800 mm; Noseći profil: 1000 mm; montažni profil: 500 mm
Knauf ploče GKF / GKFI (masivne građevinske ploče) 25 + 18 mm
visilica: 600 mm; Noseći profil: 750 mm; montažni profil: 500 mm
28 *) klasa opterećenja kN/m² p.p. = po potrebi
D11 Knauf spušteni plafoni
Predračunski opisi

Poz Opis Količina Jed. cena Ukupna cena

....... Obloga plafona/ spušteni plafon * DIN 18168-1,


Ugradna visina u m ............., Visina vešanja u cm.............,
Klasa požarne otpornosti prema DIN 4102-2 F30/ F60/ F90/ F120*,*
povezani sa međuspratnom tavanicom građ. vrste I/ II/ III * DIN 4102-4,*/
za plafonsku oblogu otpornu na dejstvo požara samo odozdo zbog zaštite međuspratne konstrukcije, */
za spušteni plafon otporan na dejstvo požara samo odozdo zbog zaštite
međuspratne konstrukcije i međuplafonskog prostora, */
za spušteni plafon otporan na dejstvo požara iz međuplafonskog prostora zbog zaštite
prostorija koje se nalaze ispod, */
za spušteni plafon otporan na dejstvo požara iz međuplafonskog prostora i odozdo zbog
zaštite prostorija koje se nalaze ispod, međuspratne konstrukcije i međuplafonskog prostora *,*
učvršćen za armirani beton/ drvene grede, razmak u cm........./
čelični nosač, tip......, razmak u cm.........., *
jednostruka/ dvostruka obloga od Knauf ploča GKB/ GKBI/ GKF/ GKFI/ *
12,5/ 15/ 18/ 20/ 25/ * mm / LaVita zaštitnih ploča GKF 12,5 mm *,
ispuna spojeva prema brošuri “Najviši kvalitet za završnu obradu površina”
kvalitet ispune spojeva Q1, osnovno špahtlovanje površina koje će biti završno obrađene/.......*/
kvalitet ispune spojeva Q2, standardno špahtlovanje*.
Proizvod/ sistem: Knauf spušteni plafon D111/D112/D113/D116 * .......... m² ............. RSD ............ RSD

....... Obloga plafona/ spušteni plafon * DIN 18168-1,


Ugradna visina u m ............., Visina vešanja u cm.............,
Klasa požarne otpornosti prema DIN 4102-2 F30/ F60/ F90*,*
povezani sa međuspratnom tavanicom građ. vrste I/ II/ III * DIN 4102-4,*/
za plafonsku oblogu otpornu na dejstvo požara samo odozdo zbog zaštite međuspratne konstrukcije, */
za spušteni plafon otporan na dejstvo požara samo odozdo zbog zaštite
međuspratne konstrukcije i međuplafonskog prostora, */
učvršćen za armirani beton/ drvene grede, razmak u cm........./
čelični nosač, tip......, razmak u cm.........., *
izvodjenje požarnootpornog plafona pomoću nosećih i montažnih profila,
ovešanih direktnim držačem/ Nonius visilicom *,
jednostruka/ dvostruka obloga od Knauf požarnootpornih ploča GKF,
debljine 20/2x12,5/ 18+15/ 20+20/ 25+18 * mm
izvodjenje vidnog plafona pomoću montažnih profila/ nosećih i montažnih profila*,
ovešanih kopčom za direktnu montažu/ direktnim držačem * za montažne profile požarnootpornog plafona ,
obloga od Knauf ploča GKB 12,5 mm,
ispuna spojeva prema brošuri “Najviši kvalitet za završnu obradu površina”
kvalitet ispune spojeva Q1, osnovno špahtlovanje površina koje će biti završno obrađene/.......*/
kvalitet ispune spojeva Q2, standardno špahtlovanje*.
Proizvod/ sistem: Knauf plafon D112 ispod požarnootpornog plafona D112/D116* .......... m² ............. RSD ............ RSD

....... Obrada površina sa povišenim zahtevima, kao dodatak spuštenim plafonima,


Standard kvaliteta Q3 prema brošuri “Najviši kvalitet za završnu obradu površina”,
Tolerancija površine sa povišenim zahtevima prema DIN 18202, tabela 3, 7. red,
Na plafonu, visina plafona u m.............., podloga od gipsanih ploča,
Izvođenje masom za gletovanje po čitavoj površini.
Proizvod: Knauf Top Finish ili Knauf Readygips .......... m² ............. RSD ............ RSD

....... Obrada površina sa najvišim zahtevima, kao dodatak spuštenim plafonima,


Standard kvaliteta Q4 prema brošuri “Najviši kvalitet za završnu obradu površina”,
Tolerancija površine sa povišenim zahtevima prema DIN 18202, tabela 3, 7. red,
Na plafonu, visina plafona u m.............., podloga od gipsanih ploča,
Zaglađivanje do srednjeg sjaja npr. Stuccolustro / ostale tehnike visoke
glatkoće završne obrade*,
Nanošenje specijalnog prajmera, belo pigmentovanog, na organskoj bazi,
Proizvod: Knauf Putzgrund

I kao završni premaz preko cele površine, debljina sloja: 2 mm, glatka površina.
Proizvod: Knauf K1 ili Knauf Multi-Finish .......... m² ............. RSD ............ RSD

* Precrtati nevažeće podatke Ukupno ............... RSD


29
D11 Knauf spušteni plafoni
Konstrukcija + montaža

Poz Opis Količina Jed. cena Ukupna cena

....... Obloga plafona/ spušteni plafon * DIN 18168-1,


Ugradna visina u m ............., Visina vešanja u cm.............,
Klasa požarne otpornosti prema DIN 4102-2 F30,*
povezani sa međuspratnom tavanicom građ. vrste I/ II/ III * DIN 4102-4,*/
za plafonsku oblogu otpornu na dejstvo požara samo odozdo zbog zaštite međuspratne konstrukcije, */
za spušteni plafon otporan na dejstvo požara samo odozdo zbog zaštite
međuspratne konstrukcije i međuplafonskog prostora, */
učvršćen za armirani beton/ drvene grede, razmak u cm........./
čelični nosač, tip......, razmak u cm.........., *
Obloga:
jednostruka od Knauf požarnootpornih ploča GKF (4AK) 12,5 mm/
dvostruka obloga od jednog sloja Knauf ploča GKF 12,5 mm i jednog sloja Knauf ploča GKF (4AK) 12,5 mm*,
Obrada površina sa povišenim zahtevima,
Standard kvaliteta Q3 prema brošuri “Najviši kvalitet za završnu obradu površina”,
Tolerancija površine sa povišenim zahtevima prema DIN 18202, tabela 3, 7. red,
Nanošenje: Knauf Readygips/ Jointfiller/ Fugenfüller Leicht * i bandaž traka.
Proizvod/ sistem: Knauf spušteni plafon D111/D112/D113/D116 * 4AK .......... m² ............. RSD ............ RSD

....... Spoj kao ugaoni profil/ fuga/ UD profil *, klizni/ krut/


požarna otpornost.........*, za oblogu plafona/ spušteni plafon *,
po celom obodu, izvođenje prema crtežu br. .......... .......... m ............. RSD ............ RSD

* Precrtati nevažeće podatke Ukupno ............... RSD

Konstrukcija
Knauf spušteni plafoni se učvršćuju za noseći Dilatacione fuge objekta prenose se na konstruk- Primenom Knauf LaVita-zaštitnih ploča postiže se
plafon direktno kao plafonske obloge, sa žicama ili ciju gipsanog spuštenog plafona. Kod dužina većih zaštita od visokofrekventnih elektro-magnetnih
krutim elementima kao ovešani plafon. Standardne od ca. 15 m ili kod veoma suženih plafonskih talasa i niskofrekventnih električnih naizmeničnih
građevinske ploče tipa GKB/GKBI impregnirane, površina (npr. naglih smanjenja preseka plafonskih polja (elektro smog).
požarnootporne ploče GKF/GKFI ili LaVita-zaštitna površina) potrebno je ugraditi dilatacione spojeve. Knauf čelični profili su fabrički zaštićeni od korozije
ploča učvršćuju se na drvenu potkonstrukciju od Spojevi ploča sa drugim vrstama građevinskih i ovakva zaštita je dovoljna za unutrašnje prostorije,
nosećih i montažnih letvica (D111), na metalnu materijala, posebno stubovima, ili kod građevinskih uključujući kuhinje i kupatila. Kod ostalih područja
potkonstrukciju od nosećih i montažnih profila elemenata koji su izloženi toplotnim izvorima npr. primene, npr. kod uticaja spoljnog vazduha,
(D112/D116) ili na metalnu potkonstrukciju u istom kod ugradnih rasvetnih tela treba razmaknuti, npr. potrebne su dodatne mere zaštite od korozije.
nivou od nosivih i montažnih profila (D113) . izvođenje s upuštenom fugom. (prema DIN 18168-1 tab.2)

Montaža
Potkonstrukcija strukciju , direktnim držačem, Nonius visilicom Trennwandkittom (zaptivnim kitom) prema DIN
Učvršćivanje na međuspratnu konstrukciju (učvršćenom za profil u slučaju požarne zaštite 4109, prilog 1, deo 5.2 ; porozne zaptivne trake kao
drvenu: Samoureznim vijcima (primena vijaka u odozgo ili ukupne težine plafona 0,4 kN/m2) ili npr. dihtung traka po pravilu nisu pogodne za to.
skladu sa dozvolom građevinskog nadzora ). Nonius obuhvatnom visilicom. Za razmake
Obloga
armirano betonsku: Knauf čeličnim sidrenim učvršćivanja na plafonima i osne razmake profila /
Gipsane ploče polažu se poprečno u odnosu na
ekserima za plafon (primena i montaža prema letvica videti sistemsku tabelu. Noseće letvice/
nosive letvice (D111) / noseće profile
dozvoli građevinskog nadzora). profile povezati s visilicama i postaviti prema
(D112/D113/D116).
ostali građ.materijali: Primena posebnih učvrsnih potrebnoj visini u istom nivou.
Čeone spojeve ploča treba izvesti uz pomak od
sidrenih elemenata koji su dopušteni za pojedinu Spojevi profila/letvica
min. 400 mm i pričvrstiti vijcima na letvice/ profile.
vrstu materijala D111: noseća letvica 50/30 s montažnom letvicom
Kod postavljanja 4AK-ploča (sve četiri ivice
Požarna zaštita odozgo: tiplovi bez požarno 50/30: samourezni vijak TN 4,3x55 mm
upuštene) moguće je izvesti krstasti spoj ploča
tehničkog sertifikata o pogodnosti od čelika D112 : CD-noseći/montažni s krstastom spojnicom
sa ispunom spojeva uz upotrebu bandaž trake.
minimum M8 s duplo dubljom dubinom prodora od ili sidrenom spojnicom
S učvršćivanjem ploča početi od sredine ploča ili
dubine zahtevane izveštajem o dozvoli, minimum 6 D113: CD- noseći/ montažni profil sa krstastom
krajeva ploča, da bi se izbeglo savijanje. Ploču
cm, zatezno opterećenje maksimum 0,5 kN. D113: spojnicom u nivou ili CD-univerzalnim spojnicom
pritisnuti uz potkonstrukciju , razmak TN vijaka
vešanje CD-profila 60/27/0,6 mm s Nonius D116: UA- noseći profil/ CD- montažni profil s UA-
170 mm (str. 3, 22).
visilicama. D116: ovešati UA-profile 50/40/2mm s krstastom spojnicom
Spojeve s drugim građevinskim elementima
Nonius obuhvatnom visilicom ili brezonom sa Spoj sa zidom s UD profilom 28/27 kao noseći
izvesti sa razdelnim trakama/ Trenn-Fix i
navojima M8 sa podloškom i navrtkom. spoj, pomoć pri montaži ili kod zaštite od požara;
ispunjivačem ili akrilom, kod zahteva zaštite od
Ovešati sa žicom s ušicom i Ankerfix sidrenom učvršćivanje materijalom za učvršćivanje koji
požara podložiti s profilom/ trakama od ploča.
visilicom sa osiguračem (pričvrstiti osigurač), odgovara podlozi, razmak učvršćivanja maks. 625
univerzalnom spojnicom, CD-kombinovanom mm (noseći) ili 1m max. (nenoseći).
visilicom ili visilicom sa žicom za drvenu potkon- Kod zahteva zvučne zaštite pažljivo zaptivanje
30
D11 Knauf spušteni plafoni
Pričvršćenje tereta, obrada spojeva / površina

Pričvršćivanje tereta za Knauf spušteni plafon


Rasvetna tela, šine za zavese i sl. mogu se Svi veći tereti, ako ih nosi potkonstrukcija su Kod zahteva zaštite od požara nije dozvoljeno
učvrstiti na plafon od ploča univerzalnim dodatna opterećenja i uračunavaju se u samo učvršćivanje tereta na oblogu odnosno potkon-
tiplovima, tiplovima za šuplje zidove i tiplovima s opterećenje spuštenog plafona prema dijagramu strukciju, već samo na međuspratnu konstrukciju.
oprugom na strani 2. Sistem “Plafon ispod plafona” omogućava
Direktno na oblogu učvršćeni pojedinačni tereti Sva dodatna opterećenja učvrstiti direktno na ugradnju vidnog plafona ≤0,15kN/m2 u slučaju
ne smeju preći 0,06 kN / po rasponu ploče. međuspratnu konstrukciju. zaštite od požara.

Obrada spojeva
Tehnika obrade spojeva gletovanja kao fino izjednačavajući sloj pre Temperatura obrade/Klima
šmirglanja spojeva ploča.
Kod viših vizuelnih zahteva , npr. kod osetljivog ● Sa ispunjavanjem odn. obradom spojeva
reflektnog svetla, idealne su Knauf ploče s gipsanih ploča treba započeti nakon što je
Izvođenje
4-AK-ivicom za perfektno gletovanje s papirnom isključena mogućnost promene dimenzija ploča
bandaž trakom, Fugenfüller Leicht-om ili ● Kod višeslojnog oblaganja, spojeve donjih usled npr. promena temperature i vlage u prostoru
Readygips-om. Kod ploča sa 4-AK ivicom slojeva samo ispuniti, a spojeve završne obloge i (nakon sušenja livenog estriha).
uobičajeni pomak sečenih ivica od bar 400 mm, pregletovati. ● Pri ispuni spojeva temperatura prostorije ne
može biti zamenjen montažom i obradom mnogo ● Glave vijaka takođe pregletovati ispunom. sme biti niža od +10oC (50oF).
efikasnijeg krstastog spoja. ● Preporuka: Ravno sečene ivice ploča završne ● Takođe i kod livenog asfalta ploče ispunjavati
obloge nezavisno od materijala za gletovanje tek nakon polaganja estriha.
Materijal za ispunu spojeva obraditi s papirnom bandaž trakom.
● Kao osnovni premaz cele površine pregleto-
● Bez bandaž trake: ručno ispunjavanje s Knauf
vanih Knauf ploča koristiti Knauf Spezialgrund
Uniflottom, Knauf impregniranim Uniflottom
K459 radi regulisanja moći upijanja i zbog optičkog
● Sa bandaž trakom: ručno ispunjavanje sa
sjedinjenja površine sa povišenim zahtevom
Knauf Fugenfüller Leicht-om ili mašinska obrada
kvaliteta prema formularu sa uputstvima br. 2
spojeva s Ames-aparatom i Knauf Jointfiller-
„Gletovanje gips ploča- kvaliteta površina“ od
Super-om.
IGG-a.
● impregnirani Uniflott je dodatno vlagootporan i
iste boje kao Knauf impregnirane ploče
● Finish-Pastös uptrebljavati kao završni sloj

Obrada površina
Pre završnog premazivanja, na ploče očišćene Na Knauf ploče mogu se naneti sledeće obloge: alkalnih smola, boje od plimerisat smola, poliure-
od prašine, treba naneti temeljni premaz. Pri ● Tapete: papirne, tekstilne i plastične tapete. tanske boje (PUR), boje od epoksidnog laka (EP)
tome treba voditi računa o usklađenosti temeljnog Smeju se koristiti samo lepkovi s metilcelulozom prema zahtevu i svrsi upotrebe.
i završnog premaza odn. završne obloge. prema odredbi br.16, tehničke odredbe za tapetar-
Radi usklađivanja različitih upijajućih osobina ske radove i radove s lepkom, Frankfurt/Main ● Alkalne obloge poput krečnih, vodenostaklenih
obrađenih površina i kartona, preporučuju se 2002. Nakon nanošenja papirnih tapeta i tapeta od i silikatnih boja nisu pogodne kao premazi podloga
prajmeri npr. Knauf Tiefengrund/ Spezialgrund/ staklenih vlakana, obezbediti izdašnu provetrenost od gipsanih ploča.
Putzgrund. radi dobrog sušenja.
U slučaju oblaganja tapetama preporučuje se ● Disperziono-silikatne boje mogu se koristiti uz
podloga, kako bi se, u slučaju renoviranja, ● Malteri: Knauf strukturni malteri, npr. malteri od odgovarajuću preporuku proizvođača boja i
olakšalo skidanje tapeta veštačkih smola, tanki malteri, Knauf akustični tačnog pridržavanja uputstva.
Nakon lepljenja tapeta ili malterisanja osigurati malteri, gletovanje celih površina kao npr. Knauf
dobru provetrenost radi bržeg sušenja. Readygips ili Board-Finish, mineralni malteri uz Površine od gipsanih ploča koje su duže vreme
gletovanje s papirnatim bandaž trakama. Nakon bile izložene svetlu bez zaštite mogu požuteti
nanošenja maltera od veštačkih smola i celuloznih nakon što se osuši završni premaz, zato se
maltera obezbediti izdašnu provetrenost radi preporučuje eksperimentalni premaz preko
dobrog sušenja. nekoliko ploča i pregletovanih spojeva. Pouzdana
mera sprečavanja pojave opisane pigmentacije je
● Premazi: plastične disperzione boje otporne na nanošenje posebnih zaštitnih temeljnih premaza
pranje i čišćenje, premazni materijali sa višebojnim na gipsane ploče pre primene završnog premaza.
efektom, uljane boje, mat lakovi u boji, boje od

31
D11 Knauf spušteni plafoni
Izjava o usklađenosti

Izjava o usklađenosti izvođača suvomontažnih radova

Izvođač suvomontažnih radova:


(ime, adresa)

.............................................................................................................................................................................

Gradilište / objekat: .............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

Gradilište / Datum ugradnje: .............................................................................................................................................................................

Građevinski element / zahtevi / .............................................................................................................................................................................


plafonski sistem:

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

Ovim se potvrđuje da je prethodno navedeni sistem Knauf spuštenog plafona ugrađen prema uputstvima i detaljima, te materijalima u skladu sa
tehničkim listom D11 Knauf spušteni plafoni, izdanje 07/2009:

........................................................................................................... ...........................................................................................................
Mesto, datum Potpis

D11 / ser. / SRB / 07.09 / FB / D