You are on page 1of 7

7.

MAKINAK ETA
AURRERAPEN
TEKNIKOAK

INGURUAREN EZAGUERA
LEHEN HEZKUNTZA 6. MAILA
IBAIZABAL
Laburpen- Ariketak: Nekane R.
MAKINAK

1.-ZER DIRA MAKINAK?

……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………..…

2.- ZERTARAKO SORTU ZIREN?

……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………..…

3.- MAKINA MOTAK

……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………..…

4.- GAUR EGUN ZERTARAKO ERABILTZEN DITUGU MAKINAK?

o ………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….......
...........................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………..
o ………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………..
o ………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….
o ………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
MAKINAK ETA ENERGIA

1.- ZER BEHAR DUTE MAKINEK FUNTZIONATZEKO?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Erabiltzen duten energia mota…

1. ………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….......
...........................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………..
2. ………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….……………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………
3. ………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………..…….
4. ………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..………………………
MAKINAK ETA ENERGIA
MAKINA BAKUNAK
1.- ZER DIRA?
……………………………………………………………………………………………………..………………………………………………
…………………………………….……………………………………………………………………………………………………………….
MAKINA BAKUNAK :
1.-TXIRRIKA

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………..………………………………………………………………………………….…
2.-PLANO MAKURTUA

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….…
3.-ZIRIA

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
4.-TORLOJUA

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
5.-PALANKA
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………….…
MAKINA KONPLEXUAK

1.- ZER DIRA?


……………………………………………………………………………………………………..………………………………………………
…………………………………….……………………………………………………………………………………………………………….
2.-
• OPERADORE ENERGETIKOEK
……………………………………………………………………………………………………..………………………………………………
…………………………………….……………………………………………………………………………………………………………….
• OPERADORE MEKANIKOEK
……………………………………………………………………………………………………..………………………………………………
…………………………………….……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………..………………………………………………
…………………………………….……………………………………………………………………………………………………………….

MAKINEKIN LAN EGITEA

ARTISAU EKOIZPENA
EKOIZPEN INDUSTRIALA

1. …………………………………………………….
1. ………………………………
2. ……………………………………………………. ..…………………..………..
3. ……………………………………………………… 2. ……………………………..
4. ……………………………………………………… ………………….…………..
3. ………………………………
………………………………
4. ………………………………
…………………..………….
MAKINAK ARDURAZ ERABILTZEA
ZIENTZIA, TEKNOLOGIA ETA GIZARTEA