Вы находитесь на странице: 1из 6

Paaralang Elementary ng Aurora

KINDERGARTEN
San Francisco, Quezon

MO V I N G U P
Pangkalahatang Pamunuan ng Samahan
ng Magulang at Guro sa KINDERGARTEN
Pangulo...........................................................Nelbert Perida CEREM O N Y
Pangalawang Pangulo..................................... Eden Cerodo
Ingat Yaman...................................................Janet dela Rosa
Kalihim..................................................................Jean Alega
Tagasuri.................................................. Marineth Amorado
Tagapamayapa......................................... Lemnard Penaojas
Elizabeth Burzon
P.R.O............................................................. Marissa Alvarez
Lakambini...................................................... Jonalyn Anilao

TAGAPAYO
Paksa : Kaagapay Tungo sa Pagbabagong Anyo ng Lipunan,
Gng. Oliva P. Ladesma
Tugon sa Hamon ng Sambayanan
Gng. Flordeleza T. Manrique
Gng. Rizza Fernandez Panauhing Tagapagsalita: Kgg. JOSELITO R. ALEGA
Gng. Susan F. Cruzado
San Francisco District
San Francisco, Quezon
Aurora Elementary School Covered Court
PASALAMAT Ika - 30 ng Marso, 2011
Ika - 1:30 ng hapon
Ang Samahan ng mga Magulang at Guro sa Aurora Elementary School,
Laout by: Nick Bantolo

Kindergarten ay nagpapasalamat sa lahat ng mga taong naghandog ng tulong at


_____________________________________________
suporta upang maisakatuparan nang maasyos matagumpay ang palatuntunang ito. Silbing Paanyaya
Mga Pamunuan ng Purok ng San Francisco
MGA BATANG NATATANGI
Outstanding
Darryl Amorado
John Andrei Malupa
FLORIDA O. AGUILA
District Supervisor Best in Readng Most Neat
Alvin Jay A. Alvarez Adrienne Merwin Elwess
Dante Jr., Mayamaya Raizel ANn Mayamaya
EUTIQUIO A. EMPLEO ESP-II Paaralang Elementarya ng Aurora Nea Camille Cortez Sandara Madera
Allysa Mae Burzon Dianna Rose Padolina
MIGUEL A. CO ESP-II Paaralang Sekondarya ng Pagsangahan

LAARNI A. GLORIA ESP-II Paaralang Elementarya ng Casay Best in Writing Most Industrious
Jamer P. Merano Micaela Calipay
LEILANI A. PREGELLANA ESP-I Paaralang Sekondarya ng Busdak Iresh Anne Pañares Iresh Anne Pañares
MARIBEL T. PEREZ ESP-I Paaralang Elementarya ng Tayuman Jhun Clyde Carabuena Darryl Amorado
ROSARIO R. CASTILLEJO ESP-I Paaralang Elementarya ng Central Annex
Best in Math Well Behaved
ERLINDA A. OROLA ESP-I Paaralang Elementarya ngPagsangahan Alessandra Aguila Adrienne Merwin Elwess
Raizel Ann Mayamaya Raizel Ann Mayamaya
MA. TERESA E. MEDINA ESP-I Paaralang Elementarya ng Loawan
Jhun Clyde Carabuena Alvin Jay A. Alvarez
ELIZABETH M. OJASTRO ESP-I Paaralang Elementarya ng Busdak
EGLENIA B. FLORES ESP-I Paaralang Elementarya ng DJV Best in Drawing Most Friendly
Alvin Jay A. Alvarez John Andrei Malupa
EDITHA B. MONTENEGRO ESP-I Paaralang Elementarya ng Mabunga Alessandra Aguila Aaron Joachim Rey
AQUILINO B. SUMAGUE HT-III Paaralang Elementarya ng Madagoldol Jhun Clyde Carabuena Allysa Mae Burzon
Adrienne Merwin Elwess
NEIL B. PACILAN TIC Paaralang Elementarya ng Mabuhay Well Grommed Sandra Madera
EMMANUEL B. AZARES TIC Paaralang Elementarya ng Nasalaan John Andrei Malupa Karzel Ann Mayamaya
Jay Mark Mendua
RODEL D. DIMATERA TIC Paaralang Elementarya ng Pantay Aaron Joachim Rey Thoughful
ERWIN E. MORRIS TIC Paaralang Elementarya ng Look Darryl Amorado Rudante Kharez Ramirez
John Andrei Malupa
ROSARIO E. CADIZ TIC Paaralang Elementarya ng Cawayan
PALATUNTUNAN

MGA BATANG NATATANGI Prosesyonal..........................................................................Pagpasok ng mga Mag-aaral,


mga Magulang at mga Guro
Pambansang Awit......................................................................... Gng. Susan F. Cruzado
Outstanding Calabarzon March
CJay A. Bautista Lalawigan ng Quezon
Princess Nicole C. Anilao Doksolohiya.................................................................................... Mga Piling Mag-aaral
Maria Bea M. Altamarino Pambungad na Pananalita.................................................... ROSARIO R. CASTILLEJO
Tressia Cassandra M. Aguilar Kindergarten Coordinator
Franchette Dinese L. Mensahe.......................................................................................... FLORIDA O. AGUILA
Tagamasid Pampurok
Best in Writing Most Punctual Pagpapakilala ng Panauhing Tagapagsalita............................. EUTIQUIO A. EMPLEO
Jezel Aventajado Keircom A. Delos Reyes Punong Guro II
Alec Eran G. Aala Rea Mae L. Palacio Panauhing tagapagsalita...................................................... Kgg. JOSELITO R. ALEGA
Rea Mae Palacio Adrian J. Peñaojas Punong Bayan
Mirra Shane A. Roxas Shaira D. Mapola Natatanging Bilang......................................................................... Mga Piling Mag-aaral
Shaira D. Mapola Princess Nicole C. Anilao Sayaw
Mary Joy A. Aala Cjay A. Bautista Tula.......................................................................................................... CJay A. Bautista
Jerazel C. Aguirre Pagkakaloob ng Katibayan............................................... GLORIA P. POTES, CESO VI
Most Neat Schools Division Superintendent
Tressia Cassandra M. Aguilar Most Behave ANIANO M. OGAYON, Ed. D.
Princess Nicole C. Anilao Joan P. Riego Asst. Schools Division Superintendent
Bea Carla Domingo FLORIDA O. AGUILA
Most Active Distirct Supervisor
Most Friendly John Wayne D. Abad Natatanging Bilang......................................................................... Mga Piling Mag-aaral
Tressia M. Cassandra Sayaw
Jhean Frence A. Gilapay Tula.................................................................................................... Craig Ashton Perez
Jezel B. Aventajado Akrostik
Paggawad ng Medalya at Laso sa mga bata
Well Groomed Awit Maramihan
Keircom A. Delos Reyes Pangwakas ng Pananalita...................................................................... Nelbert Perida
Leniel Jade Manga Pangulo P.T.A
CJay A. Bautista
Reynald Tadiosa Gng. Pia Jesusa G. Edades
Gabriel Andrei Cerado Guro ng Palatuntunan
R-Jay Sara
MGA BATANG TATANGAP NG KATIBAYAN
MGA BATANG NATATANGI
Outstanding
LALAKI BABAE
Adan Clifford
1. Alvasan, Dondon P. 1. Alvasan, Alyssa Mae Aepril M. Navarro
2. Alvasan, Samuel Joaquin 2. Alvasan, Shemae R. Gadela Kevin
3. Asinas, Khimeiel Lhander S. 3. Baclao, Zyra Mae P. Chinny Rui B. Dizon
4. Baclao, Arjhay 4. Dela Rosa, Anna Louise A.
5. Baer, John Carl 5. Dela Rosa, Carla Reyn
6. Buntag, Benedict B. 6. Diaz, Myla P. Best in Writing Best in Math
Angel A. Dela Peña Genan B. dela Rosa
7. Bunyi, Julius P. 7. Fuentes, Crisiel O.
Kazzy Nova A. Abordo Nelbert M. Perida
8. Casimiro, Jasyon Mike 8. Gadela, Chamelle M. Pamela Olgina Minard G. Leanillo
9. Castillejo, Godwin 9. Giron, Loisa L. Fatima Mariel Paran John Christian R. Baer
10. Edades, Zoren 10. Giron, Sheen Marian Minard G. Leanillo Most Friendly
11. Geron, Patrict 11. Hepana, Aira Jeanelle A. Ian Dave Narez Dearly F. Abanto
12. Lagos, Carl Jozef 12. Merano, Shiena R. John Christian Baer Kazzy Nova A. Abordo
13. Leonardo, Vincent Julius 13. Ojastro, Mariniel Jennea Lourine Alega Fatima Mariel M. Paran
14. Lorbes, John Clarence 14. Padolina, Azenette Shan Dearly F. Abanto Kyla Mae. R. Alvasan
15. Magtibay, Daniel 15. Polanes, IC A.
Most Neat Well Groomed
16. Majadillas, Uriel Adrian 16. Rovero, Anna Leah U.
Dearly F. Abanto Ronald S. Cobradilla
17. Manga, Felix Gabriel 17. Tadiosa, Aleah Dominique Kazzy Nova A. Abordo John Francis V. Tadiosa
18. Manlunas, Gaivriel Alexander 18. Valdepeña, Juliene Marie Angel A. Dela Peña Vince Errol A. Aala
19. Manzan, John Andrey 19. Valencia, Joyce Anne M. Jennea Lourine E. Alega Algene G. Pasaylo
20. Olivera, Reison 20. Veluz, Elize Mhel Kyzhyr Jane V. Bacalla Kevin Gadela
21. Palma, Earl Andrei 21. Villanueva, Ira.
22. Palatino, Renz Well Behaved
23. Perez, Craig Ashton Ronald S. Cobradilla
24. Pestelos, Frenz Karl Algene G. Pasaylo
25. Pregellana, Carl Ect
Gng. Rizza Fernandez
26. Roa, Patrick, Junson Tagapayo
27. Tagle, Jairo Penuel A.
28. Tives, Neil Adrian
MGA BATANG NATATANGI
MGA BATANG TATANGAP NG KATIBAYAN
Outstanding
Sofia Louise R. Pantoja

Best in Math Punctual LALAKI BABAE


Sofia Louise R. Pantoja Aira Jeanelle A. Hepana 1. Aala, Vince Erro A. 1. Abanto Dearly F.
Excellent in English Khimciel Lhander Asinas
Carla Reyn M. dela Rosa Well-Behaved 2. Abala Mark D. 2. Abordo Kazzy Nova A.
Sofia Louise R. Pantoja Julienne Marie M. Valdepeña 3. Adan, Clifford Kane P. 3. Alega Jennea Lourine E.
Best in Writing Anna Louise A. Dela Rosa
Alyssa Mae J. Alvasan Neat 4. Baer, John Christian R. 4. Alvasan Kyla R.
Best in Reading Alyssa Mae J. Alvasan 5. Bautista, Jofriel A. 5. Bacalla, Kyzhyr Jane V.
Craig Ashton Perez Carla Reyn M. Dela Rosa
6. Belarmino, Marwin E. 6. Bacus, Roxan C.
Best in Drawing Sofia Louise R. Pantoja
John Clarence N. Lorbes Aleah Dominique L. Tadiosa 7. Cacal, Mark Daniel B. 7. Cadag, Kyla May D.
Best in Coloring Joyce Ann L. Valencia 8. Cobradilla, Ronald S. 8. Carabuena Tria P.
IC A. Polanes Well-Groomed
Active Earl Andrei R. Palma 9. Dela Rosa, Jenan B. 9. Dela Peña, Angel A.
Joyce Anne L. Valencia Dondon P. Alvasan 10. Faeldin, Raphael M. 10. Delos Santos Janice G.
Carl Josef H. Lagos Zaren A. Edaes
Jun Son Patrick P. Roa John Andrey A. Manzan
11. Flores, Mark George J. 11. Dizon, Chenny Rui B.
Earl Andrei R. Palma Friendly 12. Gabao, Jhammel O. 12. Lachica Rielna L.
Jairo Penuel A. Tagle Anna Leah U. Rovero 13. Gadela, Kevin L. 13. Lanete, Larissa Mae B.
Samuel Joaquin A. Alvasan Patrick C. Geron
Neil Adrian P. Tives Shemae R. Alvasan 14. Leanillo, Minard G. 14. Manzo, Rica Mae T.
Cooperative Ira O. Villanueva 15. Narez, Ian Dave N. 15. Navarro, Aepril M.
Reison R. Olivera Carl Josef H. Lagos
Elize Mhel M. veluz Azenetter Shande D. Padolina 16. Pasaylo, Algene G. 16. Olgina, Pamela A.
Sheen Marian Giron Industrious 17. Perida, Nebert Jr M. 17. Paran, Fatima Mariel M.
Benedict B. Buntag Criziel O. Fuentes
18. Saligumba, John Mark 18. Rocas, Alexis Jane V.
Uriel Adrian V. Majadillas Renz P. Palatino
John Carl M. Baer Crisiel O. Fuentes 19. Tadiosa, John Francis V.
Zyra Mae P. Baclao Renz P. Palatino
Attentive Frenz Karl A. Pestelos
Gaiuriel Alexander T. Manlunas Mariniel A. Ojastro
Julius P. Bunyi Jayson Mike B. Casimiro Gng. Olive P. Ladesma
Myla P. Diaz Thoughtful Tagapayo
Chanelle M. Gadela Godwin R. Castillejo
Vincent Julius T. Leonardo Ira O. Villanueva
Arjay T. Baclao Anna Leah U. Rovero
Azenette Shane D. Padolina Sofia Louise R. Pantoja
Most Helpful
Shiena R. Merano
MGA BATANG TATANGAP NG KATIBAYAN MGA BATANG TATANGAP NG KATIBAYAN

LALAKI BABAE LALAKI BABAE


1. Aala, Aleck Eran G. 1. Aala, Mary Joy A. 1. Abiya, Laurence A. 1. Aguila, Alessandra
2. Abad, John Wane R. 2. Aguilar, Tressia Cassandra M. 2. Alvarez, Alvin Jay A. 2. Alfueto, Rosamarie
3. Bautista, Cjay A. 3. Aguirre, Jerazel C. 3. Amorado, Darryl L. 3. Aurinto, Xyrezelle M.
4. Bien, Yandel C. 4. Altamarino, Ma. Bea M. 4. Astorias, Kenmart A. 4. Bargabino, Angelica
5. Cerodo, Gabriel Andrei A. 5. Anilao, Princess, Nicole C. 5. Carabuena, Jhun Clyde 5. Burzon, Allysa Mae O.
6. Delos Reyes, Keircom A. 6. Aurinto, Queen KC Q. 6. Dadula, Nikko James S. 6. Calipay, Micaela I.
7. Hepega, Adrian D. 7. Aventajado, Jezel B. 7. Dela Rosa, Patrick 7. Cortez, Nea Camille A.
8. Malupa, Elmark F. 8. Domingo, Bea Carla 8. Espada, Justine 8. Elwess, Adrienne Merwin
9. Manga, Leniel Jade P. 9. Flores, Cathleen F. 9. Indico, Jeff Julius 9. Garcia, Rhealyn
10. Olgina, Krain Saik G. 10. Gardion, Princess Althea A. 10. Malupa, John Andrei F. 10. Javier, Mariel
11. Olgina, Zet G. 11. Garcia, Zarina Joy 11. Mayamaya, Dante, Jr. H. 11. Madera, Sandara P.
12. Padre, John Lawrence R. 12. Gilapay, Jhean Prence A. 12. Mendoza, Cyrus 12. Marismo, Cargetel
13. Patropez, Reynan 13. Labayo, Jessica A. 13. Mendua, Jay Mark P. 13. Mayamaya,. Raizel Ann
14. Peñaojas, Adrian J. 14. Leonardo, Franchette Dinese L. 14. Merano, Jamer P. 14. Nosce, Jennifer
15. Rafol, Bryan G. 15. Mapola, Shaira D. 15. Patropez, David John R. 15. Padolina, Diana Rose
16. Rocas, Frank Justine R. 16. Monares, Jennifer P. 16. Perilla, Justine P. 16. Palacio, Kesha Mae L.
17. Sara, Arjay F. 17. Osera, Stephanie 17. Pines, Jay R M. 17. Palatino, May Ann J.
18. Tadiosa, Reynald T. 18. Palacio, Rea Mae L. 18. Rey, Aaron Joachim R. 18. Palatino, Mylene B.
19. Tolores, Reynald F. 19. Quimora, Dianna R. 19. Rioflorido, Dimple L. 19. Pañares, Iresh Anne A.
20. Villanueva, Jelwin S. 20. Riego, Joan Mae P. 20. Rosales, Julius 20. Ramirez, Rudante Khariz
21. Villanueva, John Carlo L. 21. Rodique, Shaimine Joy B. 21. Toyco, Aljohnry R. 21. Riego, Anna Jane
22. Roxas, Mirra Shane A. 22. Valenzuela, Joey 22. Salazar, Airish R.
23. Yanson, Jomar
24. Tamayo, Ronald

Gng. Flordiliza T. Manrique


Tagapayo Gng. Susan F. Cruzado
Tagapayo