You are on page 1of 2

Măştile populare reprezintă un segment reprezentativ în cultura populară a

judeţului Neamţ. Măşttile cele mai des folosite în jocurile practicate cu ocazia Anului
Nou sunt cele de capră, urs, cerb, căiuţ, moş şi babă. O serie de alte măşti şi jocuri
centrate în jurul asestora, cum ar fi cazul măştilor de lup, struţ, leu, etc au dispărut sau
sunt rar întâlnite.
Jocurile cu măşti de Anul Nou cunosc o mare varietate tematică, dintre acestea amintesc
jocul caprei, al cerbului, al ursului şi al căiuţilor .
Jocul caprei se întâlneşte în Bălţăteşti, Bahna (capra cu scaieţi), Bicazu Ardelean,
Toşorog (capra clămpănitoare), Damuc (capra cu iezi), Hangu (capra cu tacsim),
Timişesti (capra mută), Răuceni, satul Oglinzi (capra bătrână şi capra tânără).
Jocul cerbului este întâlnit în localităţile Grinties, Ceahlau, Ion Creangă şi în
majoritatea localităţilor de pe Valea Siretului.
În Borleşti, Bărgaoani, Mărgineni, Zăneşti, Ion Creangă, Urecheni, Tazlău,
Coştişa. este ptacticat mai ales jocul căiuţilor.
Jocul ursului este practicat în special în special în Garcina, Răuceşti, Pipirig,
Târpeşti, Tarcău, Girov, Brusturi-Drăgăneşti, Piatra Şoimului şi Hangu.
Tot în perioada Anului Nou se practică o serie de piese de teatru folcloric de
inspiraţie haiducească cum ar fi Jianu, Bujor, Haiducii din Carpaţi, Coroi, în zona
localităţilor Pipirig, Petricani, Bălţăteşti, Tarcău, Dobreni, Grumăzeşti, Răuceni, iar
Arnăuţii, se joacă în zona localităţilor Agapia, Bălţătesti, Urecheni, Petricani, Văratec,
Timişesti, Tg. Neamţ şi Valea Seacă.
Măştile sunt realiyate din diferite materile în special din blană şi material textil.

Bibliografie

Adăscăliţei, Vasile - Teatrul folcloric din judeţul Iaşi,C.C.E.S. Iaşi, 1969.

Burada, T. Th.- Istoria Teatrului în Moldova,vol.1Iaşi,1915

Lahovary, George – Marele Atlas al României, Bucureşti

Oprişan, Horia Barbu - Teatrul fără scenă, ed. Meridiane,


Bucureşti,1981
Pavel, Emilia – Măşti populare moldoveneşti, Muzeul
Etnografic Iaşi, 1972

Pavel, Emilia- Jocuri cu măşti (Podişul Central Moldovenesc),


C.C.E.S. Iaşi

Popa, Vasile G.- Teatrul popular românesc, ed. Grai şi Suflet-


Cultura Naţională, Bucureşti,2006

Vulcănescu, Romulus - Măştile populare, ed. Ştiinţifică,


Bucureşti, 1970

*** Sărbători şi Obiceiuri, Răspunsuri la chestionarele


Atlasului Etnografic Român - vol. IV, Moldova,
ed.Enciclopedică, Bucureşti, 2004