You are on page 1of 2

cccccccccccccccccccccccccccJOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN (1765-1815)c

c c c 


 c c c c
 c c c c c 
c c c c

c c c c  c ! c "c

c c 
c#c c 
 ccc cc
$c % c & c c c c c

" c c 'c

 c ( ()c 'c "
c #c c
$"
c
cc!c c cc*c
 )c "
c 'c ( ()c c c c c c +, c

c
 
cc -.cc
c c c cc,"cc
 
c c 
 c c c /c 'c 0( c 12
c #c
3c c "
c 
 c
 c c 
"
c 
c 'c
 c 
c 
 c "
 c c c 'c c ) c
 + c(c
c cc
 cc4c
 c c 1
c "c 
c ,
c c c 
c
c c 
 c c
" c 'c

 c #c "
c
c c c (c 
c c c c 'c c -c
c "
cc c c 
cc
 )
cc c
cc

c 
 c c 
c c .c 
 c 2c c
c 2"c c 5 c 'c c c c c " c c
c c c 6c cc)c c'c c
2 c
c+cc 
cc7
c'c
 cc " cc
2
cc
" cc cc 
c#c3cc2"
c

 c 'c c 
 c 

c 
c 
"
c 2 c c c

"c c (c c c c
 c 6 c
'c c #c 
c #c c c 2"
c 
 c
"c c c c c !c 
")c c 2c c
 c 'c c c c "c $ c 2 c

 
c c 2

'c !c 2c c c 


c c
8
 c 0
) c 9 c c c c .c c "
c c #c

c 
c (c
 c
cc
#c3cc"'cc.c"
cc5
" c:c c 
c#c-4cc"'c"c,c
c ccc c:


c)c ccc 
cc" ccc"c cc

c 'c 
c c 7 c 6 c /'c 
c c (
" c c c c 
c #c .c c
 "
c ccc
c"
 c'cc.cc(

cc.-c 2cccc 
c
 
c
c cc cc#ccc c cc cc

 c'c c c
 c'c
c c c c 
 c c "2"c 
c #c "
c c c c "
c c
"
 c c cc(c'c"
 cc:c

#c.cc 
c(c

c
c0

c'c6 cc; cc&cc c"c&
 cc)c-c'c
c

 cc c(c

c
c2 c
c6 cc; cc0c 
cc c "
 c
c  c"c&, cc-*cc2"
cc cc cc
cSudcc#c-cc
c
c .3c "c  c 'c c 3c c  c c c  c c c <c c "
c c
 
c c 
 c c c c c c 'c c 
c c c Sentimientos de la Nación,c

 c
c
 cc)c cc 
 cc c:
) "c 
cc
c 2c
'cc4cc2"
cc 
 c"c cActa de Independencia.c

#c -3c c "


c (c
 c c c " c c $c 
)c 
c 
 c c 6c 'c  )c c
7
c$c

cc )c'c0

cc (
cc2c

c#c cc 


 cc
 'cc c 
cc:
) "c#c c" c(cc2c

c0 c + ccc c


'c c'cc 
 c c 
cc
c 2cc<cc"
cc.<c#ccc 
c c

c c = +c 
)c c c $c 
c c 
c c c 
c 
 c 
c c
 c
6 c c  c c c 
 c c c --c c 
c c Decreto Constitucional para la
libertad de la América Mexicana.c

c ccc
 c
 cc 
 c c 
cc c'c
 c(cc 
c
c c c #c -.c c "
c c .*c c c 5"c "c 'c c 'c c -c c
2"
c cc cc/)cc)c c cc" c'cc)c*cc 
c c0 'c
(c c 
c c 'c c 
 
c 
c ) c 

 c c 


c 6 c c --c c c
cc+, c'cc)c-c(c 
c
c'c
c#c-cc "
c cc c
c"
c'c(c( cc$c
 c# c

#c.-.c c cc
 cc"
cc
c#c.4c>c=
 c
cc
 cc
# c!c2c c"
c#c4cc "
cc-*c c
 c(
c2 ccc "cc
c7 c
c