You are on page 1of 2

Daripada :

Mohamad Zaini bin Mohamad,


Centre for Profesional Development,CPD
Level 1, Education Building,
International Islamic University Malaysia,
50728,Kuala Lumpur.
27 January 2011

Assalamualikum w.m.t

Kepada :
Pn. Siti Hawa binti Abdul Latif,
Sr. Manager, Finance Division,
IIUM, Gombak.
Per : Rayuan meluluskan pinjaman computer

Saya seperti mana nama dan alamat di atas ingin memohon rayuan daripada
pihak puan untuk
menimbang semula permohonan saya bagi tujuan membeli sebuah
komputer.

1. Seperti mana yang sedia maklum, saya daripada jabatan Centre for
Profesional Development,CPD. Oleh yang demikian banyak kerja-kerja
Editing Audio Visual perlu dilakukan dan ditambah pula penggunaan yang
kerap dan terhad di Studio CPD.

2. Memandangkan perkara tersebut saya mengambil alternatif ini untuk


mempermudahkan dan cepat melakukan aktiviti pengauditan audio visual
dan graphic di samping dapat membantu pencapaian APAR saya pada setiap
tahun.

Adalah diharapkan permohonan dan rayuan saya ini mendapat perhatian dan ihsan
daripada pihak puan.

Sekian, terima kasih.

Mohamad Zaini b. Mohamad,


4993, Centre for Profesional Development,CPD