You are on page 1of 2

Conceptul de marketing si functiile acestuia.

Prima denumire a marketing-ului a fost formulata de asociatia americana de


marketing(AMA)potrivit careia marketing-ul vizeaza realizarea activitatiilor economice
care dirijeaza fluxul de bunuri si servicii de la producator la consumator /utilizator.
Conform def. Lui W Staton marketing-ul este un intreg sistem de activitati economice
referitoare la programarea,stabilirea preturilor , promovarea si distribuirea produselor si
serviciilor menite sa satisfaca cerintele cumparatorilor actuali si potentiali.
Ppotentiali=Pefectiva+nonconsumatori relativi
Nonconsumatori-relativi
-absoluti
Philip Kotler
Marketingul reprezinta activitatea umana indreptata in directia satisfacerii nevoilor si
dorintelor prin intermediul procesului de schimb precizand tot odata ca activitatea umana
specifica marketingului are loc in legatura cu pietele.
Conform definitiei lui Denner marketingul reprezinta analiza permanenta a cererii pe de o
parte si pe de alta parte stabilirea si punerea in actiune a mijloacelor de satisfacere a
acesteia in conditiile unui profit optim.
Mk=satisfacerea cererii+obtinerea de profit.
Functiile marketingului
1Functia premisa-investigarea pietei , a necesitatilor de consum.
2Functia mijloc-conectarea dinamica a intreprinderii la mediul economico-social la care
isi desfasoara activitatea.
3Functie obiectiv-satisfacerea in conditii superioare a cererii
4Functie obiectiv-maximizarea profitului.

Piata intreprinderii
In abordarea de marketing piata reprezinta o categorie economica a productiei de marfuri
in care isi gaseste expresia totalitatea actelor de vazare-cumparare private in conexiune cu
relatiile pe care le genereaza si cu spatial in care se desfasoara.
Piata intreprinderii reprezinta gradul efectiv sau potential de patrudere in consum a
produselor sau serviciilor unei intreprinderi.
Produsele unei intreprinderi se regasesc si in oferta altor intreprinderi ca urmare a
existentei unei piete a produsului , in consecinta piata produsului reprezinta o
subdiviziune a pietei totale si poate fi definita prin gradul de penetrare al acestuia in
consum sau de solicitare de catre consummator are in vedre posibilitatile prezente si
viitoare de desfacere.
Piata totala este constitutiva din ansamblul pietelor , intreprinderilor si in acelasi timp din
totalitatea pietelor produselor care fac obiectul actelor de vanzare-cumparare.
Simplificand rezulta ca suma pietelor intreprinderilor este egala cu suma pietelor
produselor.
Sfera pietei intreprinderii
In acceptiunea practica date notiunii de piata aceasta priveste nu numai oferta reala ci si
alte elemente cum ar fi cerere nesatisfacuta , cerere in formare , cerere potentiala , oferta
pasiva,etc.
1In functie de avaluarea gradului de libertate al pietelor
a) piata libera in cadrul careia actele de vanzare-cumparare se desfasoara
nestingherit in cadrul unor limite impuse indirect prin mijloace
economice(parghii) :impozite , taxe.
b) Piata controlata in cadrul careia actele de vanzare-cumparare sunt dirijate prin
masuri administrative(stabilirea centarlizata a preturilor , a furnizorilor , a
formelor si mijloacelor de transport).
2In functie de categoria de clienti carora li se adreseaza produsele :
a)piata de consum in cadrul careia se exprima cererea consumatorilor individuali in
calitate de persoana fizice.
b)piata afacerilor este alcatuita din totalitatea firmelor sau organizatiilor care cumpara
bunuri si servicii in scopul obtinerii altor bunuri si servici.
3 In functie de obiectul tranzactiilor
a)piata bunurilor materiale
a.1.piata bunurilor de productie
a.2.piata bunurilor de consum
b)piata serviciilor-de productie
-de consum
Dimensiunile pietei intreprinderii
Abordarea de marketing a pietei presupune realizarea unor distinctii clare intre piata
efectiva si piata potentiala.
In ceea ce priveste dimensiunile unei piete acestea vizeaza 3 aspecte.
-aria
-structura
-capacitatea
Aria pietei :
1.Dupa locul unde se desfasoara relatiile de vazare-cumparare piata poate fi –interna
-externa