Вы находитесь на странице: 1из 9

980 кл. отд.

РАЗПИСАНИЕ НА ЗАНЯТИЯТА Специалност: Авиац. Т-ка и технологии

Летен семестър-10/11 г.

Месец

 

Март

   

Април

   

Май

 

Седмица

Първа

Втора

Трета

Четв.

Пета

 

Първа

Втора

Трета

Четв.

Първа

Втора

Трета

Четв.

 

пета

Дата

 

28

 

7

 

14

 

21

28

   

4

 

11

 

18

25

2

 

9

16

23

 

30

 

1

                 

1.3

     

2.6

   

1.1

ТММ

1.2

МФ

1.5

ТММ

 

1.10

3.1 МФ

3.4

МФ

2.5

ТММ

СМАК

1.1

ПИК

1.6

пр.

СМАК

2.3 2.5

ПИК

2

Мит.

Сав.

 

Мит.

ТАД

Дод.

Сав.

Сав.

Мит.

Мар.

Стан.

АЛА

Мар.

Мар.

 

Стан.

3

1.1

М

1.3

у

М

1.7

с МФ

2.7

л МФ

2.2 ТАД

 

2.3 пр

ТММ

3.7

л

МФ

2.6

пр ТММ

4.7

пр.

2.11

М

2.3

л

Ден на славянската писменост

 

3.3

АЛА

Понеделник

4

Бел.

Бел.

Сав.

Сав.

Дод.

 

Мит.

Сав.

Мит.

МФ

Сав.

Бел.

АЛА

Мар.

отработва се на 28.05

 

Мар.

5

                 

Великден

 

2.3

   
 

1.1

ТАД

1.3

у

М

1.6

ТАД

1.7

ТММ

2.3 ТАД

2.7

ТАД

3.4

ТАД

2.6

пр ТММ

1.5

АЛА

СМАК

3.4

СМАК

6

Дод.

Бел.

 

Дод.

Мит.

Дод.

Дод.

Дод.

Мит.

Мар.

Мар.

 

Мар.

7

                     

1.4

пр.

ПИК

 
 

8

                 

Стан.

   

9

                           

10

                         

Дата

 

1

 

8

 

15

 

22

29

   

5

 

12

 

19

26

3

10

17

24

 

31

 

1

1.2

М

 

1.6

у

М

 

1.9 пр

ТММ

 

2.8

пр.

 

2.8

у

М

 

1.8

кр

СМАК

2.4

пр.

СМАК

2.4

АЛА

 

2.4

пр. ПИК

2

Бел.

Бел.

Мит.

ТАД

Дод.

Бел.

Мар.

Мар.

Мар.

Стан.

3

1.2

ТАД

1.4

М

1.8

ТАД

 

2.3

М

 

3.5

с МФ

3.5

пр.

2.8

у

М

1.2

АЛА

1.2

пр.

2.9

ТММ

2.10

пр.

ТММ

 

Ден на славянската писменост

3.4

л АЛА

4

Дод.

Бел.

 

Дод.

Бел.

Сав.

ТАД

Дод.

Бел.

Мар.

ПП

Чук.

Мит.

Мит.

Мар.

Вторник

5

 

1.3

МФ

1.8

кр.

1.11

пр.

2.1

ТММ

 

2.5

М

1.1

СМАК

1.4

пр.

СМАК

2.9

М

1.2

пр.

1.7

л

3.2

у

М

 

6

Сав.

МФ

Сав.

ТАД

Дод.

Мит.

Бел.

Мар.

Мар.

Бел.

ПП

Чук.

АЛА

Мар.

Бел.

 

7

1.1

МФ

1.4

пр.

 

1.11

пр.

     

3.6

ТАД

 

1.6

1.2

пр.

   

51

пр.

ФП

8

Сав.

ТАД

Дод.

ТАД

Дод.

Дод.

СМАК

Мар.

ПП

Чук.

Топ.

9

                             

10

                           

Дата

 

2

 

9

 

16

 

23

30

   

6

 

13

 

20

27

4

11

18

25

 
 

1

1.2

ТММ

 

2.2

2.3

л

 

2.4

ТАД

     

43

пр.

ФП

2.7

ТММ

2.1

СМАК

3.1

М

1.5

пр.

ПИК

3.4

у

М

 

2

Мит.

МФ

Сав.

Дод.

Топ.

Мит.

Мар.

Бел.

Стан.

Бел.

3

1.3

ТАД

1.5

ТАД

 

2.1

М

2.2

ТММ

 

2.4

ТММ

3.7

ТАД

 

4.4

4.5

с

1.3

пр.

 

2.5

АЛА

3.4

у

М

 

4

Дод.

Дод.

Бел.

Мит.

Мит.

Дод.

МФ

Сав.

МФ

Сав.

ПП

Чук.

Мар.

Бел.

Сряда

5

1.2

ТММ

1.4

МФ

1.6

у

М

1.12

с

3.2

МФ

 

2.9

с

3.8 4.1

кр.

1.1

АЛА

 

1.3

пр.

45

пр.

ФП

48

пр.

ФП

2.7

л

 

6

Мит.

Сав.

Бел.

ТАД

Дод.

Сав.

ТАД

Дод.

МФ

Сав.

Мар.

ПП

Чук.

Топ.

Топ.

АЛА

Мар.

 

7

 

1.3

ТММ

1.6

у

М

2.8

МФ

   

3.6

МФ

3.8

ТАД

 

1.3

АЛА

1.3

пр.

1.8 кр.

АЛА

1.5

пр.

ПИК

3.2

СМАК

 

8

Мит.

Бел.

Сав.

Сав.

Дод.

Мар.

ПП

Чук.

 

Стан.

Мар.

9

                             

10

                             

Дата

 

3

 

10

 

17

 

24

31

   

7

 

14

 

21

28

5

12

19

26

 
 

1

 

1.5

М

1.6

ТММ

2.9

МФ

   

2.6

у

М

3.9 пр

1.5

СМАК

44

пр.

2.2

СМАК

2.5

СМАК

2.7

кр

СМАК

1.8

пр. 2.1

ПИК

 

2

Бел.

 

Мит.

Сав.

Бел.

ТАД

Дод.

Мар.

ФП

Топ.

Мар.

Мар.

Мар.

Стан.

3

   

1.5

с МФ

 

1.8

ТММ

2.5

ТАД

 

2.10

кр

4.2

МФ

3.12

пр

1.4

АЛА

2.8

ТММ

1.3

ПИК

3.3

М

2.8

кр.

АЛА

 

Четвъртък

4

Сав.

Мит.

Дод.

ТАД

Дод.

Сав.

ТАД

Дод.

Мар.

Мит.

Стан.

Бел.

Мар.

5

21

пр.

ФП

2.4

л 2.5

2.1

ТАД

2.6

ТАД

 

3.1

ТАД

 

3.10

3.12

пр

4.6

2.10

у

46

пр.

ФП

49

пр.

ФП

50

пр.

ФП

 

6

Топ.

МФ

Сав.

Дод.

Дод.

Дод.

ТАД

Дод.

ТАД

Дод.

МФ

Сав.

М

Бел.

Топ.

Топ.

Топ.

7

 

1.8

ТАД

           

3.13

с

 

2.1

АЛА

1.6

ПИК

3.1

АЛА

 
 

8

 

Дод.

ТАД

Дод.

Мар.

Стан.

Мар.

9

                           

10

                           

Дата

 

4

 

11

 

18

 

25

12.03

 

1

   

8

 

15

 

22

29

6

 

13

20

27

 

раб.съб

 

1

 

празник Национален празникНационален

1.5

М

 

2.2

М

1.4

пр.

ТММ

2.4

у

М

3.2

ТАД

1.2

СМАК

 

1.7

пр

СМАК

   

3.1

СМАК

3.3

СМАК

 
 

Бел.

Бел.

Мит.

Бел.

Дод.

Мар.

4.8 кр

Мар.

Мар.

2

       

Мар.

МФ

3

1.6

МФ

1.9

ТАД

 

1.4

пр.

ТММ

2.4

у

М

3.3

ТАД

2.7

М

1.1

пр.

2.2

АЛА

2.6

пр.

3.2

АЛА

 

4

Сав.

 

Дод.

2.10

кр МФ

Мит.

Бел.

Дод.

Бел.

ПП

Чук.

Празник на БА

Мар.

АЛА

Мар.

Мар.

Петък

5

40

пр.

ФП

2.6

МФ

41

пр.

ФП

 

3.3

МФ

42

пр.

ФП

 

3.11

 

Великден

1.1

пр.

47

пр.

ФП

1.7

ПИК

2.2

ПИК

 

6

Топ.

 

Сав.

Топ.

 

Сав.

Топ.

ТАД

Дод.

ПП

Чук.

Топ.

Стан.

Стан.

 

7

                       

8

   

9

                         

10

                       

стр. 62

980 кл. отд.

РАЗПИСАНИЕ НА ЗАНЯТИЯТА Специалност: Авиац. Т-ка и технологии

Летен семестър-10/11 г.

Месец Юни Юли Август Седмица Първа Втора Трета Четв. Пета
Месец
Юни
Юли
Август
Седмица
Първа
Втора
Трета
Четв.
Пета
Първа
Втора
Трета
Четв.
Първа
Втора
Трета
Четв.
04.06
Дата
6
13
20
27
4
11 25
18
1
8 15
22
раб.съб
1
4.1
АЛА
Изп.
Изп.
Мар.
2
3
4.2
АЛА
ФП
АЛА
Мар.
4
3.8
5
А
СМАК
Топ.
224
Мар.
6
7
Мар.
8
9
10
Дата
7
14 21
28
5
12 26
19 2
9 16
23
1
2
3
3.6
у
М
Бел.
4
53
пр.
5
ФП
6
Топ.
7
4.3
пр.
АЛА
Мар.
8
9
10
Дата
1
8
15 22
29
6
13 27
20 3
10 17
24
3.5
1
2.8
ПИК
СМАК
Изп.
Стан.
2
Мар.
3
3.5 АЛА
2.8
ПИК
МФ
Мар.
Стан.
4
5
3.6 АЛА
4.4
АЛА
А
225
Мар.
Мар.
6
2.6
пр.
7
ПИК
Сав.
Стан.
8
9
10
Дата
2
9
16
23
30
7
14 28
21 4
11 18
25
3.9
кр.
1
СМАК
2
Мар.
3
3.5
М
4.5 АЛА
Бел.
Мар.
4
52
пр.
5
ФП
6
Топ.
7
3.7
АЛА
4.6 АЛА
Мар.
Мар.
8
9
10
Дата
3
10
17
24
1
8
15 30
22 5
12 19
26
3.6
1
СМАК
Изп.
Мар.
2
3
ТАД
4
3.8 кр АЛА
4.7 пр АЛА
2.7
5
ПИК
Б
206
Стан.
6
4.8 кр АЛА
7
Дод.
Петр.
8
9
10
25
Изп.
М
Б202
Бел.
Петък
Четвъртък
Сряда
Вторник
Понеделник
Патронен празник на НВУ

стр. 63

ГРАФИК за провеждане на изпитите през летен семестър на учебната 2010/2011 г.

980 – кл. отд. – курсанти II курс, редовна форма Специалност "Авиационна техника и технологии"

Учебна дисциплина

Код

Съкращение

Часове

преподавател

1

Физическа подготовка II част

32001

ФП

30

подп. Топчийски

2

Практическа подготовка

34032

ПП

15

подп. Чуклев

3

Програмиране и използване на компютри

35003

ПИК

30

доц. Ю. Станчев

4

Аеродинамика на ЛА

33030

АЛА

60

к-н А. Маринов

5

Механика II част

33003

М

60

проф. Белниколов

6

Механика на флуидите

33004

МФ

60

полк. Савов

7

Теория на АД

34057

ТАД

75

доц. Додев

8

Строителна механика на ав. конструкции

33011

СМАК

45

м-р И. Маринов

9

Теория на механизмите и машините

33019

ТММ

45

м-р Л. Митов

   

Учебна

 

Дата на

Изпитна форма

Код

изпитната

дисциплина

форма

1

 

ФП

32001

13.6.2011

2

АЛА

33030

20.6.2011

3

М

33003

25.6.2011

4

Изпити

ТАД

34057

01.7.2011

5

МФ

33004

15.6.2011

6

     

1

 

ТММ

33019

 

2

ПИК

35003

 

3

СМАК

33011

 

4

Текущи оценки

     

5

     

6

   

стр. 64

981 кл. отд.

РАЗПИСАНИЕ НА ЗАНЯТИЯТА Специалност: Електроника

Летен семестър-10/11 г.

Месец

 

Март

   

Април

   

Май

Седмица

Първа

Втора

Трета

Четв.

Пета

 

Първа

Втора

Трета

Четв.

Първа

Втора

Трета

Четв.

пета

Дата

 

28

 

7

 

14

 

21

 

28

   

4

 

11

 

18

 

25

 

2

 

9

 

16

 

23

 

30

 

1

ТЗУ 1

А

ТЕС 1.3

НПЕ 1.6

А

ТЕС 1.11

ТЕС 2.1

 

НПЕ 2.4

А

ТЗУ 19

А

ТЗУ 22

А

 

ЕМУ 1.4

А

114

ТЗУ 26 л

А

АФС 6.3 пр

А

 

ЕМУ 4.3

А

114

   

401

А

504

 

405

А

504

А

504

 

405

 

401

 

401

 

401

 

508

2

Гергов

Т. Петрова

Иванова

Т. Петрова

Т. Петрова

Иванова

Гергов

Гергов

М. Тодоров

Гергов

М. Маринов

М. Тодоров

3

НПЕ 1.1

А

ТЗУ 3

А

ТЗУ 6

А

ТЗУ 9

А

НПЕ 1.13 л

А

 

ТЕС 2.4 пр

ТЗУ 19

А

ТЕС 3.1

НПЕ 3.3

А

ТЕС 3.8

НПЕ 3.8

А

Ден на славянската писменост

отработва се на 28.05

АФС 7.4

А

   

405

 

401

 

401

 

401

 

504

А

504

 

401

А

504

 

405

А

504

 

405

 

401

Понеделник

4

Иванова

Гергов

Гергов

Гергов

Иванова

Т. Петрова

Гергов

Т. Петрова

 

Великден

Иванова

Т. Петрова

Иванова

М. Маринов

5

АФС 1.1

А

НПЕ 1.4

А

ТЕС 1.7 пр

ТЕС 1.12

ТЗУ 12 пр

А

 

ТЗУ 15

А

АФС 3.5 пр

А

ТЕС 3.2

ТЕС 3.6

ФП 52 пр

ФП 53 пр

 
   

401

 

405

А

504

А

504

 

401

 

401

 

508

А

504

А

504

СК, ЗСП Топчийски

СК, ЗСП Топчийски

 

6

М. Маринов

Иванова

Т. Петрова

Т. Петрова

Гергов

Гергов

М. Маринов

Т. Петрова

Т. Петрова

7

                         
 

8

 

9

                           

10

Дата

 

1

 

8

 

15

 

22

 

29

   

5

 

12

 

19

 

26

 

3

 

10

 

17

 

24

 

31

 

1

АФС 1.2

А

 

АФС 1.6

А

ТЗУ 10

А

НПЕ 1.14 с

А

 

АФС 3.3

А

ТЕС 2.8

АФС 4.1

А

ТЗУ 23

А

АФС 4.5 пр

А

АФС 4.7 с

А

ТЕС 3.10 с

   
   

401

 

401

 

401

 

405

 

401

А

504

 

401

 

401

 

401

 

401

А

504

2

М. Маринов

М. Маринов

Гергов

Иванова

М. Маринов

Т. Петрова

М. Маринов

Гергов

М. Маринов

М. Маринов

Т. Петрова

3

ТЕС 1.1

ТЗУ 4

А

ТЕС 1.8 с

НПЕ 1.9

А

ТЗУ 13 пр

А

 

ТЗУ 16

А

ТЗУ 20

А

ЕМУ 1.1

А

114

НПЕ 2.13пр

А

НПЕ 3.4

А

ЕМУ 1.6 л

А

114

АФС 6.4

А

 

Ден на славянската писменост

АФС 7.5 с

А

 

А

504

 

401

А

504

 

405

 

401

 

401

 

401

 

504

 

405

 

401

 

401

4

Т. Петрова

Гергов

Т. Петрова

Иванова

Гергов

Гергов

Гергов

М. Тодоров

Иванова

Иванова

Камбушев

М. Маринов

М. Маринов

Вторник

5

НПЕ 1.2

А

АФС 1.3 пр

А

ТЗУ 7

А

АФС 2.3 пр

А

ТЕС 2.2

 

ТЕС 2.5 с

ТЗУ 20

А

НПЕ 2.11

А

ТЕС 3.4

ТЗУ 25 пр

А

 

АФС 6.5

А

ЕМУ 4.4 пр

А

114

   

405

 

508

 

401

 

508

А

504

А

504

 

401

 

405

А

504

 

401

 

401

6

Иванова

М. Маринов

Гергов

М. Маринов

Т. Петрова

Т. Петрова

Гергов

Иванова

Т. Петрова

Гергов

ТЕС 3.9 пр

М. Маринов

Камбушев

                       

А

504

   
 

7

                     

Т. Петрова

 

ФП 51 пр СК, ЗСП Топчийски

8

9

                             

10

Дата

 

2

 

9

 

16

 

23

 

30

   

6

 

13

 

20

 

27

 

4

 

11

 

18

 

25

 
 

1

ТЗУ 2

А

НПЕ 1.5

А

НПЕ 1.7

А

ТЗУ 11 с

А

ТЕС 2.3

 

ТЗУ 17

А

ТЕС 2.9

ФП 43 пр

АФС 4.3

А

ЕМУ 1.5 пр

А

114

АФС 5.1

А

АФС 6.5

А

ЕМУ 4.1

А

114

 
   

401

 

405

 

405

 

401

А

504

 

401

А

504

СК, ЗСП Топчийски

 

401

 

401

 

401

2

Гергов

Иванова

Иванова

Гергов

Т. Петрова

Гергов

Т. Петрова

М. Маринов

Камбушев

М. Маринов

М. Маринов

М. Тодоров

3

ТЕС 1.2

ТЕС 1.4

ТЕС 1.9

ТЕС 1.13пр

НПЕ 2.1

А

 

НПЕ 2.5

А

НПЕ 2.8 л

А

ТЕС 3.3

ЕМУ 1.3

А

114

НПЕ 3.5 с

А

НПЕ 3.7

А

ЕМУ 3.1

А

114

ЕМУ 4.1

А

114

 
 

А

504

А

504

А

504

А

504

 

405

 

405

 

504

А

504

 

405

 

405

4

Т. Петрова

Т. Петрова

Т. Петрова

Т. Петрова

Иванова

Иванова

Иванова

Т. Петрова

М. Тодоров

Иванова

Иванова

М. Тодоров

М. Тодоров

Сряда

5

НПЕ 1.3

А

ТЗУ 5

А

ТЕС 1.9

 

АФС 2.5 с

А

 

ТЕС 2.6

АФС 3.6 с

А

НПЕ 2.12

А

 

ТЕС 3.7

ФП 45 пр

ФП 48 пр

АФС 7.1

А

 
   

405

 

401

А

504

 

401

А

504

 

401

 

405

НПЕ 2.13пр

А

504

СК, ЗСП

СК, ЗСП

 

401

6

Иванова

Гергов

Т. Петрова

М. Маринов

Т. Петрова

М. Маринов

Иванова

А

504

Иванова

Т. Петрова

Топчийски

Топчийски

М. Маринов

 

7

     

НПЕ 1.10

А

           

АФС 5.2

А

     

8

405

Иванова

 

401

М. Маринов

9