Вы находитесь на странице: 1из 2

Sangeethame amara sallapame (2)

Manninu vinninte varadhaaname�


Vedhaneyeppolum vedhanthamaakkunna
Naadhanu santhaana kaivalyameee�. ( Sangeethame )

Aadima chaithanya naabhiyil viriyum


Aayiramithalulla thaamarayil (2)
Rachana chathuran chathurmughanunarnnooo..aaa�aaaa�aaaa
Sarggam thudarnnoo..kalayiloru swargam vidarnnoo
madhuramadhu�(2)
Nidhila suma nalina dhala kadhanahara mridhulathara
Hridaya sadhana lathikayaninjooo�� ( Sangeethame )

Oomkaara naadhathin nirvrithi pulkiya


Maanavamaanasa manjariyil (2)
Muraleelolan muraharanunarnnooo�
Sarggam thudarnnoo..kalayiloru swargam vidarnnoo
madhuramadhu�(2)
Nidhila suma nalina dhala kadhanahara mridhulathara
Hridaya sadhana lathikayaninjooo�� Sangeethame

Sangeethame�.sanidha�.padhani..
Sangeethame..amarasallapame��..(2)

Dhapa maga nidhapama sanidhapa Garimagarisani padhani


sangeethame
Garimagari sanidha gamapadhani
sangeethame�.amarasallapame

Ririga sariga sarinisariga risarisani risanidhapa


gamapadhanisa
Padha mapa sani garigasanisa dhapanisa sarinisa

Garigasanisa magarisariga�rigamagarini..dhanigaridhani
Dhadhani dhapama panidhapamaga Gama mapa padha dhani
nisa sari riga gama riga

Garirisa nisari saasasaasa sagari sanidha Sanidhani


dhapama panidha dhapama gaagaga
Maneedha mapama padhanisa rigasaarisani

Garisanisa risanidhani sanidhapadha Garisani garisanidha


risani risanidhapa
Sanidha saridhapama gamapadhapa Mapadhanisa padhani sani
Gamapadha gamaapadhapa mapadhanima paadhanisa padhanisa
padhaanisani garisanidha ..risanidhapa sanidhapasa
padhanisa padhanisari nisariga garisanidha risanidhapa
gamapadhani��sangeethame amarasallapame..

Оценить