You are on page 1of 2

Analiza - Szeregi liczbowe

Zadanie 1. Wyznaczyć sumę szeregu:


∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞
X 1 X2n + 1 X 2n + 3n X n X n2 X n3
1) , 2) , 3) , 4) , 5) , 6) .
n=1 n(n + 2)
2
n=1 n (n + 1)
2
n=1 5n n=1 5n n=1 5n n=1 5n

Zadanie 2. Dla jakich x ∈ R szereg (x2 − 3x + 1)n jest zbieżny?


P

Zadanie 3. Stosując kryterium d’Alemberta zbadać szeregi:


X 1 X 1 X n X n
1) , 2) , 3) , 4) ,
(2n − 1) · 22n−1 (2n + 1)! 3n (n + 1)!
X 5n X n! X (n!)2 X 2 · 5 · . . . · (3n − 1)
5) , 6) n
, 7) , 8) ,
n! n (2n)! 1 · 5 · . . . · (4n − 3)
n
π X n 1
n2 sin
X X
9) , 10) , 11) n .
2n 2n + 1 ln (n + 1)

Zadanie 4. Stosując kryterium Cauchy’ego zbadać szeregi:


n
1 1 X n n −n
arc sinn , 4)∗ 2(−1)
X X X
1) n , 2) 3) , .
ln (n + 1) n 2n + 1

Sprawdzić, że szereg nie reaguje na kryterium d’Alemberta.
Zadanie 5. Stosując kryterium Leibniza orzec o zbieżności szeregów:

1 1 (−1)n 1
(−1)n+1 √ (−1)n+1 (−1)n+1 sin .
X X X X
1) , 2) , 3) √ , 4)
4
n ln(n + 1) n+1− 3n n

Zadanie 6. Stosując kryterium porównawcze zbadać szeregi:


X 1 X 1 X n X n
1) , 2) , 3) , 4) ,
(2n − 1) · 22n−1 (2n + 1)! 3n (n + 1)!
X n! n
π π π nX
n2 sin
X X X
5) n
, 6) sin , 7) , 8) tg , 9) ,
n 2n 2n 4n 2n + 1
1 X X 1 X ln n X 1
,
10) 11) , 12) √ , 13) √ ,
3n − 1 ln(n + 1) 4
n5 n nn
X √ √  X 1 √ √  X 1
14) n− n−1 , 15) n2 + n − 1 − n2 − n − 1 , 16) sin .
n n
Zadanie 7. Stosując warunek konieczny, twierdzenia arytmetyczne, bądź definicję zbadać zbieżność
szeregów:
1 1 1 n
(−1)n+1
X X X X
1) , 2) , 3) arc tg , 4) ,
n(n + 3) n(n + 1)(n + 2) 2 n2 n+1
X √
3
√  X n+1 2n X X 1 n
 
5) n+1− 3n , 6) ln , 7) , 8) 1+ ,
n n+3 n
n X1 1

1
n · (−1)(n+1) , (−1)[sin n] , (2n − ),
X X X
9) 10) 11) − 2 , 12)
n n n
X  1
(2n − n3 ), (3n − 2n ), arc tg(n + 1)2 − arc tg n2 ,
X X X
13) 14) 15) 16) cos .
n

1
Zadanie 8. Stosując kryterium kondensacyjne zbadać zbieżność szeregów:
X 1 X log5 n ∞
X 1 X 1
1) , 2) , 3) 2 , 4) √
2n n n=2 nln n n n
∞ ∞
X 1 X 1
5) , 6) p
, p ∈ R.
n=3 n ln ln n n=3 n ln n (ln ln n)

Zadanie 9. Wyznaczyć iloczyn Cauchy’ego następujących szeregów:


X 1 X 1 X n X 1 X 2n X 3n
1) · , 2) · , 3) · .
5n 5n 3n 3n n! n!
Zadanie 10. Zbadać zbieżność następujących szeregów:
s
X n+1 X 1 X 1 X n3
1) , 2) , 3) √ , 4) ,
n3 + 1 n − 4n + 4
3 2
n + 2n 3n
s 2 !2
X n+1 X n2 + 1 X 1  n + 1 n X n2 + 1
5) , 6) , 7) , 8) ,
n n3 3n n n3 + 1
1 Xn+1 1 X (−1)n
n
X X
9) √ √ , 10) · (−1) , 11) , 12) ,
n+ n+1 n n ln n n − ln n
X (−1)n 1
  X 1 1

n
X
13) , 14) (−1) n ln 1 + , 15) cos n+1 − cos n ,
(ln n)n n 2 2

πX X 1 X n[3 + (−1)n ]n X (−1) n
n
16) , tg 17) √ , 18) , 19)
3n 2 n 5n n+π
oraz przy założeniu, że a > 0:
s
X n X 1 X (na)n X 1
20) n, 21) , 22) , 22) .
a 1 + an n! aln n
Zadanie 11. Zbadać zbieżność bezwzględną i warunkową szeregów:
1 1 X sin nx n(n+1) 1
(−1)n √ , (−1)n √
X X X
1) 2) , 3) , x ∈ R, 4) (−1) 2 ,
n n
n n n

X 1

sin n X
n+1
√ √ X n(n+1) n
5) 1− n , 6) (−1) ( n + 1 − n), 7) (−1) 2 √ ,
2 n n2 + 1 − 1
(−1)n (−1)n+1
!
X
n 1 X 1n n
X
8) (−1) , 9) [(−1) − 1] , 10) √ + √ .
n + ln2 n n + 3n n n+1
a2n i b2n są zbieżne, to zbieżne są też szeregi
P P
Zadanie 12. Pokazać, że jeśli szeregi
X |an |
(an + bn )2 ,
X X
|an bn |, .
n
Zadanie 13. Rozważmy szeregi an i bn , gdzie bn = a2n−1 + a2n dla n ∈ N. Pokazać, że:
P P
P P
(a) jeżeli an jest zbieżny, to bn jest zbieżny,
P P
(b) jeżeli bn jest zbieżny oraz n→∞ lim an = 0, to an jest zbieżny,
(c) jeżeli an = (−1)n (1 − n1 ), to bn jest zbieżny pomimo rozbieżności an .
P P

lim nan 6= 0, to szereg an jest rozbieżny.


P
Zadanie 14. Dowieść, że jeżeli n→∞
Zadanie 15. Dowieść, że jeżeli an , an > 0, jest zbieżny przy czym {an }∞
P
lim nan = 0.
n=1 maleje, to n→∞
P P
Zadanie 16. Dowieść, że jeżeli szeregi an , bn są zbieżne i jeden z nich jest bezwzględnie zbieżny,
P
to szereg an bn jest bezwzględnie zbieżny.