You are on page 1of 1

Antoni Vidal Ferrando (Santanyiner, 1945) poeta, narrador i mestre, la seva obra parteix de la seva

identitat illenca per a construir un discurs sobre la persona actual. Com a poeta ha guanyat els
premis AUSIÀS MARCH, CIUTAT DE PALMA i LA FLOR NATURALS ALS JOCS FLORALS
DE BARCELONA, entre d'altres. Dels seus llibres podem destacar CALVARI I EL BATEC DE
LES PEDRES. Els últims anys han vist la llum diverses antologies poètiques, entre elles EL JARDÍ
DE LES DELICIES, i A COPS DE FERRO I ÀLGEBRA, a cura de D. Sam Abrams.
Com a narrador s'ha de recordar la seva trilogia sobre la Mallorca del segle XX, iniciada amb LES
LLUNES I ELS CALÀPETS i completada amb LA MÀ DEL JARDINER, premi Sant Joan de
novella i L'illa dels dólmens.
Durant un temps s'ha dedicat a la historia i, de resultes d'aquesta etapa han sortit alguns assaigs, el
mes important dels quals es La població i propietat de la terra en el municipi de Santanyí (1868-
1920).
Actualment viu a Santanyí, la terra dels seus somnis, on va tenir com a mestres els poetes Blai
Bonet i Bernat Vidal i Toms.