Вы находитесь на странице: 1из 3

Back Image Music

from "Onegai Teacher" Composed by I've


Transcribed by Althea Chia

G =85
k kk k kk k
a 34 k kk kk kk k k kk jj k k k k k k k jj k k k kk k k kk
kk kkkk kk
mf

3 k k k k k k k k kkk
b4 k k k k k k k
with pedal

kk k kk
6

z
a kk z k k k k k jj k k
kk k kk k k k k kk k k k jj kk
k k kk kkkkk kkkkk k kk kkk
bk k k k kk k k

kk k
11

a kk k k k k jj k k k kk k k kk kk zz k k k k k jj zz
k kkk k k k k k k k k k k k kkk
k k
bk kk k k k k k

kk k k kk kk kk zz kk k k kk zz kk k k kk k
16
k kk kk zz kk kk kk kk kk kk kk kk k
a k t tk k
kk k fk kk kk
k k k k dk k k dk
b kk k kk k k k
k k k k
k
Anime Scores - free anime sheet music and more
http://animescores.tripod.com
2

kk zz kk k k k z kk k kk zz kk k k
k kz kk k k j kk k k k k k
t k t k
21

a tk k j k k
k k k k k kkk kk kk kkkk
b k k
k kk k k k kk

kk zz kk k k k z kk kk kk k k k k kk kk kk zz kk kk k kk zz k k
k k kk k k k k k kk
26

a t k k k z t t
k kk k dk k k k k dk k f k k k k k f k k k k k
bk k k k k
k k fk fk
f kSlowk and sweet k k fk k
k k fk j
j z l
31

a jz m
rit.
k k dkk
k
mp
kkk k zk k k k k zk k k k
k
b kk kk kk k k k k a f f j jjj zz f jjj zz
k j
k kk k j
36 fk fk k k k k k k k k
a fk f kk f k
f k f j jj k
k k
k k k k
k zk f k k k fk
mf

f j f j zkkk kk f k
a f jjj zzz jjj zz b fk

k k k kkk k
40
k f kk k k jk k f k k k k k k k
a fk k k fk kk
fk k k k f k z
z f f kk zzz
k k k fk k k k k k k s f k k s
bk fk k fk k
kk
3

kk zz k k k k k k k k k k kk
kk k k k k k k
k kk k k k k k kk k k k f k z k k
44

a k
kkk zzz j f f kk zzz
k jj k s kz s
k k k f k fk k f k fk k
b k t
kk k k
k k k k k k k
k k k
48

a k k k k k k
k k k k k k
k k k
k
k k k k k k kk k jjj k k k jj
b k k kk k t k t
k j
t k yk t
k k k
k k k k
k kk k kk
52

a
k
k kk jjj k kk k jjj
rit.

b k t k t
t t