You are on page 1of 1

AKUJANJI “JANJI SAYA’

Saya ....................................................................
murid kelas .............................................. berjanji
kepada ayah dan ibu akan belajar bersungguh-
sungguh sehingga berjaya (x3). Saya juga berjanji
akan memberi perhatian kepada semua pengajaran
guru dalam kelas, akan membuat semua kerja rumah
dan mematuhi segala peraturan sekolah. Akhir sekali,
saya berjanji akan mencapai kejayaan yang
cemerlang iaitu mendapat semua A dalam semua
pelajaran dalam setiap peperiksaan. Ayah dan ibu,
doakan semoga anakmu ini berjaya. Amin