You are on page 1of 5

BIDERMAJER (v knjigi Romantika na Slovenskem)

oznaka za meščansko kulturo v prvi polovici 19. stol


-teme, ki poudarjajo meščanske vrednote
-družina
-spodobnost, spoštovanje družbenih načel

-slikarstvo je konzervativno
-najbližje klasicističnemu okusu
-zloščene, zglajene površine
-običajne, standardne kompozicije

-MIhael Stroj, Jožef Tominc, Langus predstavniki bidermajerja


-preciznost detajlov

-slovenska romantika je usmerjena na slovensko pokrajino (veliko motivov gorskega


sveta)

IMPRESIONIZEM

-Slog, ki se je razvil v Franciji med 1860 in 1890.


-po letu 1874 po skupni razstavi se oni začnejo predstavljat kot skupina
-impresionizem – vrata v modernizem

SKUPNE ZNAČILNOSTI IMPRESIONISTOV


-neposredna vizualna senzacija v trenutni minljivi naravi
-natančnoopazovanje naravnih fenomenov, ki se spreminjajo s svetlobnimi
situacijami in atmosfersiki učinki
-stvarnost je spremenljiva, gibljiva, drugačna – predmeti se spreminjajo
-zanima jih optična resnica
-svetloba, zaznava, neposredna izkušnja!!!!!!!!
-svetloba razkraja predmete

MOTIVI IMPRESIONIZMA
-vsakdanji svet
-podobe pariških ulic, koncertov, družabnih dogodkov
-opazovanje narave, krajine, tihožitje

IMPRESIONISTIČNA TEHNIKA
-neposredno nanašanje barve na platno brez predhodnih skic, naznačene
kompozicije in perspektive
-kompozicije izgledajo naključne
-pastozne barve na površino, ki se povežejo in združijo šele v očesu
-ta tehnika odgovarja trenutku stanja in spreminjanja

EDOUARD MANET
-avtor je zelo razburil tedajno javnost, salon (razstave, ki so namenjene širši javnosti
v 19.stol) je slike zavrnil.
-razstavil jih je v Salonu zavrnjenih
Zajtrk na travi, 1863
-proporci so čudni
-gola ženska v družbi dveh oblečenih moških
-ni več prave perspektive ( je namerno popačena)
-sodoben kontekst, oba moška sta oblečena po takratni pariški modi
-ta podoba asociera na prostitutke..
-slika ne ponuja alegoričnih poudarkov
-ni namiga na kakšno višje vsebino
-izginja senčenje, ki tvori oblost telesa, poteze postajajo bolj odprte, neposredne in
vidne
-poudarjena barvitost
-ukinjanje kalsične perspektive (figura v ozadju sili v ospredje, s tem slika izgublja
globino, postaja le površina)
-stran od mitologije v sodoben svet!poudarjanje slikarskih značilnosti (podobe barve,
čopiča)!!!!!

Olimpija, 1863
-ne gre za nobeno venero, mitološko figuro..gre za neko žensko
-akt
-služabnica ji prinaša rože od oboževalcev
-golota ni v pomenu mitologije, sexualna podoba
-izrazita odsotnost senčenja
-zavrne vse norme akademističnega slikarstva
-primerja z igralsko karto
-sproščenost podobe, ki predstavlja sliko kot dvo dimenzionalno
-svetlo temni kontrast
-v ospredju so barve
-ni podrobnosti (anatomskih detajlov..)
-vsakdanji kontekst (ni več mitoloških)
-motivno se usmeri v svet vsakdanjega življenja
-odraža moderno družbo
-v ospredju so naravni zakoni slike (kako pred kaj)
-poudarjena ploskovitost podobe

-v 19.stol se pojavi fotografija – ogromno portretistov izgubi službo.. v umetnosti ni


več potrebe po 3D upodabljanju, zato je ta ploskovitost

Bar v Folies-Bergeres, 1822


-žanr
-motiv iz vsak danjega življenja sodobnega Pariza
-odsev v ogledalu je nerealen
-izraz na obrazu, drža

CLAUDE MONET
-znanstveno je preučeval spreminjanje svetlobe
-ni več slikal nekega danega predmeta ampak je slikal njegovo slikovno zgradbo

Impresija
-slika po kateri je gibanje dobilo naslov
-tematika je naklučno izbrana
-utrinki vsakdanjega življenja
-kritike je motilo to, da slike niso imele jasne razlage (ni kompozicije, vsebine)

Senene kopice, 1891

Postaja Saint-Lazare, 1877


-motiv industrializacije

Lokvanji

Le Moulin de la Galette
-utipanje mestnega življenja
-zasledovanje trenutnosti, minljivosti

Zajtrk veslačev, 1880-81


-zanima ga jutranja svetloba
-svetlobni učinek ki osvetli druščino

EDGAR DEGAS
-ni tipičen impresionist
-je bolj risarski
-zaradi motivov je impresionist
-uvedel je zelo nenavaden način slikovnih kompozicij
-nenadni, drzni kompozicijski rezi na katere je močno uplivala fotogafija

Absint, 1876
-obup, odsotnost

SLOVENKI IMPRESIONIZEM

-šola Antona Ožbeta v Munchnu


-1904 Salon Miethke
-slovenska zavet, narodna identiteta (šilrili so jo v svetu)

IVAN GROHAR
-simbolni motivni svet
-tipična prepoznavna slovenska pokrajina
-močna simbolistična nota

Pomlad, 1903
-kozolet
-tipična slovenska podeželska pokrajina

RIHARD JAKOPIČ
-tipična impresionstična tehnika
-jakopičev paviljon je postavil
-sodeloval pri ustanovitvi Narodne galerija, razstavišča sodobne umetnosti –
jakopičev pavlijon

Križanke, 1909

Spomoni

Zeleni pajčolan, 1915

Slepec, 1926
-gre za veli bolj ekspresionistično delo
-simbolika: figura ki je giblje

Črednik, 1910
-umika se v daljavo, nevemo kam gre
-pomika se v zastrto svetlobo
-skrivnostna, nanavadna figura

MATIJA JAMA
-bil je najbližje fr. Impresionizmu
-zanimali so ga odsevi v vodo..
-proučuje motiv innjegove spremembe
-je najbolj analitičen

Most čez dobro, 1904

MATIJA STRNEN
-mojster ženske figure, ki jo umešča v interijerje

Rdeči parazol, 1904


-kontarst med rdečo in zeleno
-ta rdečina od dežnika se prenese na ženski obraz

POSTIMPRESIONIZEM

-SKUPINA UMETNIKOV, KI SO DELOVALI PO IMPRESIONIZMU


-Iskanje novih poti, novih oblik v likovni umetnosti
-težnja po intelektualnejšem odnosu do umetnosti

GEORGES SEURAT
-njegove slike so matematično natančne
-tehnika pointilizem – postavljanje komplementarnih točk eno ob drugo

Kopalci

HENRI DE TOULOUSE-LAUTREC
-bohemsko življenje
-nočno pariško življenje
-eden od začetnikov umetniškega plakata, razvil je zelo samosvoj slog, močno
stilizirane poenostavljene figure
-močne udarne barve
-izrazito izpostavljanje pomembnih poudarkov
-japonizem (posnema japonsko grafiko)
-litografija
-tekst je vklučil enakovredno s podobo, v ospredju je tekst

La Goulue, 1891
-plesalka veliko je pijančevala
-plesalka can-cana
-ni pravilnih proporcev, smao da je telo naznačeno

Macesen, 1904
-nenavadna kompozicija
-v sredi je vertikala
-ne gre samo za drevo ampak kako je osamljeno, golo drevo simbol umetnika
-z imenom in priimkom se je podpisal na drevo
-simbol avtorjeve osamljenosti
-tipičen primer groharjeve simbolike

Škofja Loka v snegu, 1905

Sejalec, 1907
-utrjevanje slovenske identitete je navzoča v pokrajini in tipičnega slovenskega
človeka, kmeta
-za tedanjo preživetje je bilo kmetijstvo zelo pomembno
-ko sonce šele vstaja on že hodi po polju in seje
-seje prihodnost in upanje