You are on page 1of 3

Se realizeaza si colectarea si monitorizarea gazelor rezultate din descompunerea deseurilor din

depozit. Este un amestec de metan si co2. Aceste gaze sunt periculoase, fiind gaze cu efect de sera si trebuiesc
colectate fie cu ajutorul unui sit. Pasiv fie cu unui system de colectare active. Sist de colectare pasiv se
realizeaza prin introducerea in pozitie verticala in masa de deseuri a unor conducte perforate in care gazele intra
in mod pasiv, ulterior are loc arderea acestor gaze la supr depozitului. Sist activ consta in introducerea unor
conducte si a unui sist de pompare in interiorul depozitului, gazele fiind colectate si transportate catre un sistem
in care sunt depozitate. De acolo sunt prelucrate si transform in energie termica sau electrica.
Cant de gaz metan care rezulta din descompunerea deseurilor depinde de compozitia acestora, nutrientii
existenti, bacteriile prezente, ph si umiditate. Pentru ca producerea de gaz metan si colectarea sa sa fie eficienta
economic, depozitul trebuie sa aiba o capacitate mare, in general gazul metan se colecteaza in cazul depozitelor
cu o capacitate de 1 milion de tone.

Celula, orizontul si frontul de lucru

Celula reprezinta unitatea de dezvoltare a unui depozit de deseuri, adica spatiul in care deseurile sunt
depuse imprastiate, compactate si acoperite cu un strat de material inert. Depozitul se dezvolta celula cu celula
intr-o anumita ordine stabilita initial. Celula este practic alcatuita din fundament/radier, masa sau volumul de
deseuri depuse si stratul de material inert de la suprafata. Se realizeaza compactarea deseurilor si a stratului
izolator petru a spori capacitatea celulei.
Orizontul este stratul definitiv de deseuri, depus intr-o celula, imprastiat si compactat. Peste orizont se depune
stratul de material izolator, orizonturile fiind plasate pana cand se atinge H maxima a celulei la sfarsitul zilei de
lucru. Aceasta H maxima este de 2-3 m.
Frontul de lucru reprezinta latimea si lungimea randului pe care sunt depuse deseurile intr-un orizont. Latimea
trebuie sa fie de 2 ori mai mare decat latimea utilajului care imprastie si compacteaza deseurile. Lungimea este
astfel aleasa incat sa fie atinsa H maxima a celulei la sfarsitul zilei de lucru.
Uneori dezvoltarea depozitelor se realizeaza cu celule suprapuse sub forma unui fagure.

Geosinteticele:
Sunt materiale sintetice realizate din diferite categorii de polimeri. Polimerii cei mai folositi sunt polietilena de
joasa, medie si inalta densitate, polipropilena, poliestenii, poliamidele, si policlorura de vinil.
Geosinteticele sunt geotextile, geomembrane, geogrile si georetele, geocompozite si geocelule.
Geotextilele au functie de filtrare si drenaj, sunt permeabile si sunt realizate din poliesteri sau polipropilena. Au
o grosime de pana la 1 cm si se livreaza ca de altfel toate celelalte geosintetice in baloturi mari cu lungimi de
100-200 m. In cazul geotextilelor, latimea acestor baloturi variaza de la 5-10 m.
Geomembranele au functie de etanseizare. Sunt impermeabile si ssunt realizate din polietilena. In cazul lor
grosimea este de zeci de cm pana la 5 m.
Geogrilele si georetelele au functie de armare si consolidare. Au aspect de retele cu ochiuri de forma patrata,
dreptunghiulara sau romboidala; aceste ochiuri avand dimensiuni de la 1-14 cm. Se fabrica din polietilena de
inalta densitate.
Geocompozitele sunt realizate din amestecuri a mai multor polimeri la care se adauga bentonita si nisip si pot fi
folosite pentru una sau mai multe din fct mentionate anterior.
Geocelulele sunt materiale folosite pentru cresterea capacitatii portante a terenurilor si de asemenea pentru
posibilitatea de a supra inalta corpurile depozitelor de deseuri. Sunt materiale rezistente si cu aspect 3D.
Tratarea mecano-biologica:

Este procesul in care intervin atat operatiile mecanice pentru prelucrarea deseurilor cat si procesul de
compostare. In urma tratarii m-b rezulta compostul folosit ca ingrasamant. Tratarea m-b se poate realiza prin
urm procese: Procese aerobe in spatii deschise, procese aerobe in spatii partial inchise, procese aerobe in spatii
complet inchise si procese anaerobe.
Procesele aerobe in spatii deschise:
Se desfasoara in instalatii deschise cu capatitati relativ mici de 25.000 tone/an. In aceste spatii deseurile
trebuie sa fie acoperite pentru a impiedica poluarea atm si de asemenea pentru a fi protejate de intemperii.
Costurile in cazul acestor procese sunt de aprox 25-30 euro/ tona de deseuri. In acest caz tratarea dureaza aprox
12 saptamani.
Procesele aerobe in spatii partial inchise:
Se desfasoara atat intr-o instalatie deschisa, dar si intr-o hala inchisa in care au loc operatiile
premergatoare, adica separarea metalelor din deseuri, maruntirea lor, cernerea si omogenizarea. Instalatiile au o
capacitate de aprox 50.000 tone/an. Costurile e aproximativ 30-40/ tona de deseuri
Procesele in statiile inchise
In acest caza instalatiile au o cap de 100.000 t/an. Aerul e introdus in instalatii cu ajutorul unor conducte
si inainte ca aerul rezidual sa fie eliminat este epurat prin sisteme speciale de epurare. Costurile sunt mai mari
50-70 euro/tona.
Procesele anaerobe
Se desfasoara in instalatii complet inchise in absenta o2 rezultand gaz metan. In cazul acestor instalatii
umiditatea, temp si omogenizarea deseurilor se asigura automat.

Subiecte examen:
- Definiti deseurile, deseurile periculoase si enumerati principalele probleme generate de deseuri
- Deseurile menajere si procedeele de tratare a acestora
- Deseurile industriale si metodele de tratare la care pot fi supuse; transportul transfrontalier de deseuri
periculoase
- Deseurile agro-alimentare si cele nucleare
- Depozite necontrolate de deseuri
- Depozite controlate de deseuri
- Compostarea rezidurilor si procedee e realizare a acesteia
- Incinerarea rezidurilor solide si evacuarea deseurilor periculoase
- Reciclarea diferitelor categorii de deseuri
- Planul national de gestionare a deseurilor- scop, continut, si modalitati de abordare: integrata si
traditionala
- Principiile care stau la baza activitatilor de gestionare a deseurilor conform planului national
- Gestionarea deseurilor municipale si asimilabile cu acestea din Romania in perioada 1998-2008
- Obiective generale pentru gestioanrea deseurilor
- Alternative de atingere a obiectivelor strategice: colectarea selectiva si optimizarea transportului
deseurilor
- ...........................................................................: recuperarea deseurilor de ambalaje si biodegradabile
- ............................................................................: recuperarea deseurilor din constructii si demolari si a
namolurilor din statiile de epurare a apelor uzate orasenesti
- ............................................................................: recuperarea deseurilor de echipamente electrice si
electronice, a vehiculelor scoase din uz si a anvelopelor uzate
- ............................................................................: tratarea mecano-biologica, tratarea termica sau
incinerarea si eliminarea finala sau depozitarea
- Gestionarea deseurilor industriale in Romania. Exemple privind gospodarirea deseurilor din industria
miniera
- Analize chimice ale compozitiei deseurilor
- Determinarea compozitiei rezidurilor menajere
- Elemente ale transferului deseurilor
- Factorii principali urmariti la proiectarea unor gropi de gunoi
- Etapele amenajarii unui depozit inchis, ecologic. Descrierea amplasarii, criterii de amplasare si
elementele componente ale unui depozit inchis
- Colectarea si epurarea scurgerilor si monitorizarea si controlul gazelor din gropile de gunoi
- Celula, orizontul si frontul de lucru
- Geosinteticele
- Tratarea deseurilor
- Sisteme de compostare