You are on page 1of 1

Cuti Haji file:///C:/INDUKSI/haji/CT_027_files/CT_027_A.

htm

Cuti Haji

Rujukan : Perintah Am 34 dan 35 dan 55 Bab ‘C’


Pekeliling Perkhidmatan Bil. 4 Tahun 1984
Pekeliling Perkhidmatan Bil. 9 Tahun 1991

Syarat dan Kadar :

Syarat :

A) JKK

a) Anggota perkhidmatan yang berjawatan tetap yang telah berkhidmat tidak kurang 4 tahun dan
telah disahkan dalam jawatan;

B) SSB dan SSM

Kemudahan mengenai Cuti Haji dalam Perintah Am 34 dan 35 Bab ‘C’ dan Pekeliling Perkhidmatan Bil.
4 Tahun 1984 adalah dikekalkan dengan pindaan-pindaan berikut:

a) Cuti Haji boleh diluluskan kepada anggota beragama Islam yang berjawatan tetap dan telah
disahkan dalam jawatan. Kemudahan ini juga dipanjangkan kepada anggota sementara
yang telah berkhidmat tidak kurang daripada 6 tahun secara berterusan.

Kadar :

40 hari diberi satu kali sepanjang perkhidmatan pegawai.

Agensi Terlibat : Perkhidmatan Awam

Tarikh Kuatkuasa : 1 Januari 1992

1 of 1 23/05/2011 10:12PM