Вы находитесь на странице: 1из 2

CABINET ECOGRAFIE

Dr. NICOLAE POPESCU


Medic primar MF
Doctor în ştiinţe medicale
Competenţă ecografie generală

B-dul Carol I ,nr. 67


Tel : 0252-325157
Mobil : 0722-213910
Dr.Turnu-Severin

BULETIN ECOGRAFIC
Anul….…..…..luna………..ziua………….

Numele…………………………….……..Prenumele…………………………………………….
Sex :M/F; vârsta..………….ani
Domiciliul:Judetul………..………….Localitatea…………..…………………………………

REZULTATUL EXPLORARII

Ficat……………………………………………………………………..………………………….
………………………………………………..…………………………………………………….
……………………..……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………...
Colecist………………………………………………………………….……………………….
…………………………………………………..
…………………………………………………….
………...............................................................................................................................................
CBP……………VS………………………VP……………………………………………………
Pancreas:
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
Antrul gastric, stomac……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….
Splina:
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….
Rinichi……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………..
Vezica urinară:…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
Aparat .genital:……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
Concluzii:…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….

Вам также может понравиться