You are on page 1of 25

1. Kakva je mrežna infrastruktura potrebna za e_Poslovanje?

• Dolaskom interneta je elektroničko poslovanje postalo dostupno i


najmanjim domaćim
tvrtkama, što je dovelo do pravog procvata i eksponencijalnog rasta
elektroničkoga poslovanja
• Tvrtke svih veličina sada mogu elektroničkim putem komunicirati, i to
preko javne
mreže (internet), preko mreža namijenjenih samo tvrtkama (intranet), tj. mreža
namjenjenih tvrtkama i njihovim poslovnim partnerima (ekstranet) i preko
privatnih mreža.

El. poslovanje se oslanja na klijentsko-poslužiteljsku arhitekturu sustava: korisnik


je klijent sustava a sustav je poslužitelj korisnika.
Počiva na primjeni standardnih servisa: www, e-mail, daljinski prijenos podataka.

- Elektroničko poslovanje predstavlja integriranu mrežu u kojoj kompanije,


klijenti/partneri, zaposlenici, dobavljači/kupci i proizvođači neprekidno
međusobno razmjenjuju kritične informacije brzinom i inteligencijom koja
zahtjeva uvođenje nove definicije poslovanja
- Povezujući ljude i sustave na potpuno nove načine, elektroničko poslovanje
proširuje tržišta, povećava učinkovitost, privlači i zadržava klijente, opunomoćuje
zaposlene i povećava dobit od investicije

2. Što je PGP

- PGP (Pretty Good Privacy) je program koji vam omogućava privatnost


elektroničke pošte. Riječ je o programu koji šifrira (enkriptira) vašu poštu tako
da je nitko ne može pročitati (dešifrirati, dekriptirati) osim upravo osobe kojoj je
namijenjen.
- Tekst nakon takvog procesa šifriranja nekoj trećoj strani izgleda kao
besmisleni niz slučajnih znakova, i takve kriptirane poruke su sposobne
"izdržati" i najsloženije kriptografske analize.

- tehnika enkripcije podataka koja je zbog učinkovitosti, jednostavnosti i činjenice


da je njegova upotreba besplatna, postao jednom od najpopularnijih tehnika
zaštite poruka prenošenih internetom
- temelji se na metodi enkripcije pomoću javnog ključa, koji podrazumjeva
korištenje dvaju ključeva: javnog koji se dostavlja svakome tko želi primiti
zaštićenu poruku, i tajnoga, kojeg primatelj koristi za enkripciju primljene poruke

3. Što su to "Virtualne organizacije" i kako se obavlja "prividno


poslovanje" (ali u ovaj odgovor može se uvrstiti i sve pod 21. pitanjem)

- Virtualna se organizacija poslovanja pokazuje dobrom osnovom za stvaranje


različitih
ad hoc asocijacija, poput konzorcija, kartela, udruga, interesnih zajednica,
koalicija i ostalih oblika privremenog organiziranja jer se smanjuju troškovi
projekata koji se izvode, odnosno smanjuje se rizik od gubitaka (šteta) koji mogu
nastati zbog toga što se neki započeti projekt mora prekinuti

- Najznačajnija korisna posljedica uspostavljanja virtualne organizacije poslovanja


je

1
potencijalno opća prisutnost poslovnog subjekta na različitim tržištima, što
naravno, povećava šanse za uspješno kontinuirano obavljanje poslovanja u cjelini

- Web preuzima ulogu svojevrsne virtualne trgovine, a određeni proizvod se na


Webu prodaje zainteresiranome kupcu

- Najpribližnije se može reći da se pod pojmom virtualnog (ili elektronskog)


trgovinskog centra podrazumjeva skup dve ili više elektronskih prodavnica, u
kojima se potrošačima nude neki proizvodi ili usluge, uz koje može biti uključen i
program pratećih usluga ili zabavnih sadržaja

- Poslovanje se odvija putem poslovnih procesa u digitalnom obliku - digitalna


pismenost omogućuje poboljšavanje usluga za korisnike smanjenjem vremenskih
ciklusa, dobivanjem boljih rezultata od ograničenih izvora te stvarnim trgovanjem

4. Obrazložite spremnost kompanije za uspješno uvođenje e_Poslovanja

Poslovodstvo kompanije mora donijeti strateški važnu odluku da li će u svoju


strategiju integrirati elektroničko poslovanje, jer ispravnim korištenjem e-
poslovanje postaje sigurna metoda povećanje prometa i profita.

Poslovi se obavljaju na drugačiji način i zbog toga se organizacija mora


transformirati. Potrebna su nova tehnološka i organizacijska znanja i izmjena
dotadašnjeg načina rada. Potrebno je ulagati u informatičku tehnologiju, ali i
obučiti zaposlenike na nov način rada.

U prvoj fazi treba napraviti analizu postojećeg stanja, u drugoj definirati posao na
«nov» način te u 3. izvršiti procjenu profitabilnosti prelaska na novi način rada.

5. Opišite arhitekturu e_Poslova

Arhitekturu e-poslovanja čine:


ponuda
potražnja i
• mreža kao sredstvo komunikacije bez koje ne bi bila moguća izvedba e-
poslovanja

6. Koji su kritični čimbenici uspjeha u ePoslovanju?

- i dalje postoje svi tradicionalni rizici, jer jedan računski centar može biti
uništen u požaru, ili neka veoma skupa oprema može biti predmet krađe

- Međutim ono što je u današnje vreme daleko važnije od na primer serverskog


hardwera su na njemu sačuvani podaci, dok je mnogo lošije od samog oštećenja
od požara neostvarena dobit zbog neobavljenih transakcija

- Napadi hakera ili virusi ne prouzrokuju fizička oštećenja, ali imaju za posljedicu
znatne troškove za firmu vezane za ponovno dovođenje sistema u prijašnje
stanje, kao i štetu nanjetu imidžu i poverenju kompanije kod kupaca, a mogući su
i odštetni zahtevi oštećenih klijenata na osnovu odgovronosti firme. Sve ovo na
kraju može imati između ostalog za posledicu i drastičan pad akcija kompanije na
berzi

2
- Čak i uz prebacivanje jednog dijela rizika na osiguravajuće kompanije ostaje
jedan dio koji moramo prihvatiti ukoliko se uopće želimo baviti el. poslovanjem

- Posebno se izdvajaju slučajevi vezani za moguće povrede integriteta i


poverljivosti podatak i dostupnosti sajta

7. Opišite katalošku trgovinu putem Interneta?

- Prije nekoliko godina, nitko nije mogao niti predvidjeti da će mala on-line
knjižara pokrenuta u garaži Seattlea biti vrijedna više od 20 milijardi dolara.
Naravno, riječ je o Amazon.com

- Još veću zaradu ostvarili su osnivači Netscapea, America Online-a, Yahoo-a i sl.
Vlasnici tih tvrtki, danas su bogatiji i većine malih država

- Pojavom virtualnih prodavaonica na Internetu, stvoreno je novo "online" tržište


koje ne poznaje granice. Više od 300 miliona ljudi širom svijeta trenutno pristupa
svjetskoj računalnoj mreži

Online kupovanje
• otac on-line kupovine: Jeff Bezos
• www.amazon.com – najveća online knjižara
• kupac principom click-on odabire željeni proizvod, stavlja ga u “virtualnu
košaricu” i kupuje pomoću nekog od načina plaćanja

Neke od hrvatskih online trgovina:

• http://www.hgspot.hr,
• http://www.e-burza.com/
• http://www.algoritam.hr/
• http://www.quelle.hr/
• http://www.neckermann.hr/
• http://www.knjigajeknjiga.com/
Ukucavanjem URL-a direktno dobivamo ponudu prodavača (npr. Knjižare ili
prodaja odjeće). Artikli su uglavnom ponuđeni po vrstama – višeslojni katalozi
(moguće je pretraživanje knjiga npr. Po područjima, po naslovima, po autorima).

Klikom na željeni artikl dobivamo sve podatke o njemu. Ako je u ptanju knjiga:
dobivamo sliku naslovne stranice, podatke o autoru, veličinu knjige, broj stranica,
cijenu, da li je dostupna te je čak i opisan sadržaj knjige.

Nakon toga namse nude uvjeti kupnje koje možemo prihvatiti ili odustati od
kupnje. U slučaju prihvaćanja kupnje, artikl se «smješta u košaricu», a zatim nas
upute usmjeravaju prema postupku/uvjetima plaćanja i isporuke.

8. Na što se misli pod pojmom B2B elektronička trgovina?

- B2B (business-to-bussines), model elektronskog poslovanja predstavlja


poslovanje između poduzeća, tj. razmjenu proizvoda, usluga ili informacija sa
drugim firmama iz okruženja

3
- B2B povezuje sve učesnike u poslovnom procesu koji prethodi krajnjem
korisniku - dobavljače, posrednike, distributere...

- Dolazi do trenda prebacivanja poslovanja velikih korporacija na internet, koje


sada putem Weba počinju i međusobno poslovati

B2B distribucijski kanali tvore elektroničko tržište od kojega se očekuje da:


• omogući izravan i pravovremeni pristup informacijama o proizvodima i
uslugama
• pruža personalizirane (individualno prilagođene) e-usluge kojima se
učvršćuju odnosi u distribuciji
• pridonosi stvaranju pozitivne tržišne slike proizvođača i marke proizvoda

- Prije se internet upotrebljavao isključivo kao jednostrani medij za komuniciranje


s krajnjim kupcima, a sada postaje platformom na kojoj se odvija cjelokupno
poslovanje između tvrtki.

- Analitičari već procjenjuju kako će B2B postati novi model poslovanja, a oni koji
mu se ne prilagode na vrijeme zaostat će za konkurencijom.Ukratko, B2B
poslovanje postaje nešto bez čega se više neće moći, barem ukoliko se želi ostati
na vrhu

• Razmjena usluga, informacija i/ili proizvoda između tvrtki.


• Ovakav model e-poslovanja postaje dominantnim oblikom trgovanja
početkom 21. stoljeća, podrazumijeva vrlo tijesno povezivanje poslovnih
subjekata, što implicira uvođenjem općih standarda poslovne komunikacije
i intenzivniju primjenu ekstraneta kao komunikacijske infrastrukture koja
povezuje različite organizacije.
• Primjer: razmjena podataka između banaka
• Čimbenici: kompatibilnost, pronalaženje informacija, prilagođavanje
potrebama korisnika.

• modeli B2B trgovanja:


Model kataloga – Omogućuje tvrtkama iz određene djelatnosti obznanjivanje
njihovih proizvoda i usluga na jednome mjestu, kojemu se mogu obratiti
zainteresirani kupci i na kojemu se mogu “okupljati” prodavatelji. Tipično, takvim
su modelima svojstvene male količine obavljanih trgovinskih transakcija i
razmjerno lako predvidiva potražnja.

Model robne burze – Danas je to bez dvojbe najpopularniji model B2B


trgovanja. U osnovi, on pretpostavlja uspostavljanje online “burze” ili “parketa”
po uzoru na tradicionalne burze, na kojemu se zainteresirane strane (kupci i
prodavatelji) “sastaju” da bi obavili neke trgovinske transakcije. Takva se
elektronička burza financira (odnosno, izravnije rečeno, zarađuje) iz pristojbi
klijenata i/ili naplatom određenog postotka od vrijednosti obavljenih transakcija.

Model aukcije na veliko – Sličan je prethodno navedenom modelu, uz jednu


važnu razliku – kupci i prodavatelji na elektroničkim robnim burzama ne razlikuju
značajno u poimanju (percepciji) vrijednosti proizvoda, dok te razlike na
aukcijama mogu biti velike. Prirodno, takva su tržišta u velikoj mjeri
nepredvidljiva, a karakterizira ih i fragmentacija (segmentacija, okupljanje)
kupaca i prodavatelja u razmjerno homogene interesne skupine

4
9. Što se podrazumijeva pod pojmom globalizacija roba i usluga?

- E-market je novi trend u digitalnom načinu poslovanja gdje se virtualno na


jednom mjestu susreću ponuđači i potraživači

- Globalizacija omogućuje da taj način poslovanja nema granica u trgovini i


međusobnoj interakciji njezinih sudionika. Hrvatska bipoduzeća trebala prihvatiti
taj način suvremenoga trgovanja.

Globalizacija roba znači prepoznatljivost roba i usluga i izvan države u kojoj su


proizvedeni. U RH većina robe koju koristimo proizvedena je van zemlje. Što se
tiče Hrvatske, može se zaključiti da ona još nije globalnoprepoznata kao
proizvođač ili ponuđač i nema dovoljan i prepoznatljiv broj usluga proizvodnih
ispostava izvan svog područja.

10. Što je PKI?

- Skup tehnologija, protokola, standarda i usluga koji zajedno omogućavaju


sigurnu
komunikaciju temeljenu na sustavu javnih ključeva preko nesigurnih mreža.

PKI infrastruktura trebala bi pružiti sljedeće:


sigurnost u kvalitetu elektronički primljene ili poslane poruke
sigurnost u pošiljaoca i primaoca informacije
pouzdanost vremena i datume slanja informacije
• formalnopravnu valjanost elektroničke poruke u sudskim procesima

Komponente PKI sustava


Korisnik – sudionik u komunikaciji
Certifikator ili autoritet koji dodjeljuje certifikate odnosno potvrđuje da
konkretni javni ključ pripada konkretnoj osobi.
Certifikati mogu biti i hijerarhijski, što znači da krovni certifikator potvrđuje druge
certifikatore, koji mogu potvrđivati certifikatore ispod sebe, i tako do krajnjeg
korisnika .
Baza certifikata ili javna baza podataka u kojoj su navedeni važeći certifikati sa
svojim datumom isteka, te opozvani certifikati, s datumom opoziva.
Sustav za upravljanje certifikatima (objavljivanje certifikata, dohvat
certifikata po zadanim uvjetima, te provjera certifikata).
Sustav za rekonstrukciju izgubljenih ključeva.
Sustav za pouzdano vremensko označavanje dokumenata i potpisa

11. Što su upravljački informacijski sustavi u ePoslovanju?

ERP – Enterprise Resorce Planning predstavlja kičmu E-poslovanja. To je aplikacija


koja se sastoji od više modula koji posebno obrađuju poslovne proces.

ERP moduli posebno podržavaju glavne poslovne procese kao što su:

5
nabava
prodaja
proizvodnja
skladištenje
naplata
drugo

ERP prodavači: SAP, BAAN, ORACLE i dr.

12. Što su pametne kartice?

- A smart card resembles a credit card in size and shape, but inside it is
completely different. First of all, it has an inside -- a normal credit card is a simple
piece of plastic. The inside of a smart card usually contains an embedded 8-bit
microprocessor. The microprocessor is under a gold contact pad on one side of
the card. Think of the microprocessor as replacing the usual magnetic stripe on a
credit card or debit card.

Pametne kartice (engl. Smart Card) omogućuju korisnicima pohranjivanje


elektroničkog novca većih (teoretski neograničenih) iznosa u
memorijsko/procesorskim čipovima na samim karticama, u formi digitalnih
poruka u funkciji elektroničkog novca ili pak informacija potrebnih pri digitalnoj
verifikaciji kod elektroničkog plaćanja.
• Uporabom pametne kartice može se uvelike skratiti vrijeme potrebno za
obavljanje
novčarske transakcije, ali i povećati razina zaštite i sigurnosti povjerljivih
podataka, tj. podataka koji moraju i smiju biti dostupni
• na jednoj “pametnoj” kartici moguće je pohraniti više aplikacije koje mogu
obrađivati
nekoliko različitih vrsta transakcija i/ili identifikacija (npr. osobna iskaznica,
kreditna kartica, vozačka dozvola..)
Pametna kartica je plastična kartica veličine kreditne kartice
Na sebi ima integrirani sklop koji sadrži određenu količinu memorije i/ili
mikroprocesor
S gornje strane nalazi se nekoliko bakrenih kontakata
Nema vlastito napajanje niti ulazno-izlazne jedinice
Otporna je na neovlašteno modificiranje (tamper-resistant)

Pametna kartica omogućava: pokretljivost, sigurnost

Uporaba pametnih kartica: kućno bankarstvo, elektronska razmjena podataka


(EDI), trgovanje, elektronska nabava, kupovina putem Interneta

13. Kako se stvarno obavlja elektronička kupovina?

Kupac principom click on odabire željeni proizvod, stavlja ga u virtualnu košaricu i


kupuje pomoću nekog načina plaćanja. Način plaćanja odabire sam kupac, te
unosi zahtjevane podatke i potvrđuje plaćanje. Nakon što kupac dobije potvrdu o
uplati vrši se isporuka.

6
U protokolu plaćanja sudjeluju 3 strane: kupac, trgovac i banka.

14. Što «uobičajena» trgovina može postići pomoću Interneta?

Uobičajena trgovina putem Interneta može postići brže kupoprodajne aktivnosti,


pojednnostavljenje samog procesa kupoprodaje, točnost, dostuponost 0-24,
jeftinije robe i usluge (nema radne snage, nema najma prostora, režija...)

15. Koji su ciljevi izrade strategije ePoslovanja?

• Strategija određuje načine i putove budućeg razvitka. Fokusira kretanje tvrtke


u ispravnom smjeru. Ona je put ka uspjehu, a odvija se u 3 faze:
1. analiza postojećeg sustava
2. formulacija strategije
3. implementacija

Promjena poslovanja i tehnologije znači nove prilike i prijetnje koje se mijenjaju


brzo. Dobrim strateškim planiranjem možemo uočiti prilike i izbjeći prijetnje, što
mora rezultirati poslovnim uspjehom.

• Ciljevi:
 Unapređivanje prodaje putem oglašavanja (prodajni kanal)
 Unapređivanje kupnje (nabavni kanal)
 Unapređivanje pružanja usluga korisniku (servisni kanal)
 Raditi globalno
 Prilagodba (integracija povećanja vrijednosti)
 Raspoloživost novih usluga i proizvoda
 Specijalizacija (niše gdje još nema nikog)
 Početak masovne proizvodnje i usluga.

16. Koje su osnovne organizacijske pretpostavke elektroničkog


poslovanja?

EP ostvaruje se intenzivnom primjenom informatičke, a posebice mrežne


računalne tehnologije. U tom smislu presudnu ulogu igra globalna mreža Internet.

Ostvaruje se na temelju klijent/server arhitekture i korištenjem internetskih


servisa dostupnih korisniku.

17. Što je u stvari elektroničko poslovanja?

• Elektroničko poslovanje je suvremeni oblik organizacije poslovanja, koji


podrazumijevaju intenzivnu primjenu informatičke i posebno internetske
tehnologije pri obavljanju ključnih ili jezgrenih poslovnih aktivnosti.

• Koncept e-poslovanja primjenjiv je u gotovo svim poduzetničkim


djelatnostima.

7
• Elektroničko poslovanje predstavlja danas najsuvremeniji oblik organizacije
poslovanja, kojemu teže svi gospodarski subjekti orijentirani aktivnom osvajanju
što boljih tržišnih pozicija i intenzivnom ulaganju u razvojne poslove

Dobro organizirano elektroničko poslovanje omogućuje lagano dobavljanje,


procesuiranje, distribuiranje i djelovanje na temelju informacija, upotrebljavajući
ih na posve nov i učinkovit način. Internet je stvorio potpuno novi prostor za
izgradnju novog gospodarstva kroz suradnju, proizvodnju i trgovinu

Prednosti:
 Smanjenje troškova poslovanja
 Smanjenje grešaka kod elektroničkih transakcija
 Jeftino, globalno publiciranje informacija

Tehnološki razlozi:
 Mogućnost digitalizacije različitih medija
 Jednostavnija obrada, pretraživanje, spremanje, kopiranje, prenošenje svih
vrsta medija

Nedostaci:
 Zaštita podataka od neovlaštenog pristupa i promjena
 Zaštita autorskih prava
 Zaštita privatnosti unutar i izvan poslovnih i ostalih organizacija
 Zaštita od virusa
 Ograničena propusnost mereže
 Ljudski faktor (otpor pri uvođenju tehnologije)

18. Koja su znanja i vještine potrebne za poduzetništvo u digitalnom


okruženju?

Potrebno je imati osobine Vođe:


 Poduzetni duh – pokretanje stvari
 Obavljanje poslova
 Ambicioznost
 Energičnost
 Ustrajnost
 Inicijativnost

Motiviranje suradnika, čestitost i svestranost, samopouzdanje, znanje o novoj


ekonomiji, sposobnost rasuđivanja, poznavanje digitalne ekonomije

19. Što vam je poznato o elektroničkom potpisu?

- Elektronički potpis – znači skup podataka u elektroničkom obliku koji su


pridruženi ili su logički povezani s drugim podacima u elektroničkom obliku i koji
služe za identifikaciju potpisnika i vjerodostojnosti potpisanoga elektroničkog
dokumenta

8
- elektronički potpis koji:

1. je povezan isključivo s potpisnikom,


2. nedvojbeno identificira potpisnika,
3. nastaje korištenjem sredstava kojima potpisnik može samostalno upravljati i
koja su isključivo pod nadzorom potpisnika,
4. sadržava izravnu povezanost s podacima na koje se odnosi i to na način koji
nedvojbeno omogućava uvid u bilo koju izmjenu izvornih podataka

- Napredan elektronički potpis ima istu pravnu snagu i zamjenjuje vlastoručni


potpis, odnosno vlastoručni potpis i otisak pečata ako je izrađen u skladu s
odredbama ovoga Zakona, te ako su ispunjeni ostali uvjeti propisani ovim
Zakonom i propisima koji su donijeti na temelju ovoga Zakona.

Često se elektronički potpis zamjenjuje za digitalni potpis, ali digitalni potpis je


samo jedna vrsta elektroničkog potpisa.

- Elektronički potpis:
• niz znakova u elektroničkom obliku
• kreiran računalom
• ima istu pravnu snagu kao ručni potpis
• često se poistovjećuje sa digitalnim potpisom

ELEKTRONIČKI POTPIS

• niz znakova u elektroničkom obliku


• kreiran računalom
• ima istu pravnu snagu kao ručni potpis
• često se poistovjećuje sa digitalnim potpisom

TEHNOLOGIJE ELEKTRONIČKOG I DIGITALNOG POTPISA

• skenirani ručni potpis


• biometrijski potpis (Biometric Signature Verification)
• digitalni potpis (Kriptografija javnog ključa)

SKENIRANI RUČNI POTPIS

• digitaliziran ručni potpis u seriju bitova i upisan u datoteku potpisa


• provjera potpisa
o usporedba primljenog potpisa sa onim iz datoteke
o mijenjanje dokumenta nema utjecaja na izgled potpisa

BIOMETRIJSKI POTPIS (PROVJERA IDENTITETA)

• biometrika koristi dijelove tijela za identifikaciju

(dnk, mrežnica oka, obrazi, govor, ruke, otisak prstiju)


karakteristike dijelova tijela su pohranjene u datoteku radi identifikacije

• primjena
o kreditne kartice

9
o sigurnosni bedževi
o ulaz u kontrolirane prostore

20. Kada je neophodan reinženjering poslovnog procesa?

• BPR – business process reeingineering.


• Potpuna izmjena postupaka za smanjivanje troškova, poboljšanje kvalitete
usluga, maksimiziranje korisnosti tehnologije.

Reeinžinjering ili reedizajn poslovnog procesa neophodan je kada želimo smanjiti


troškove rada i poboljšati usluge korisnicima.

Postupak učinkovitog reeinžinjeringa:


 Postupak objektivizacije djelovanja, nova vizija djelovanja
 Identifikacija postupka za redizajn
 Mjerenje performansi postojećih postupaka
 Identificiranje mogućnosti uporabe ICT, eBusiness i ostalo
 Izrada prototipa novog postupka

21. Što znači «Poslovati kao prividna kompanija»?

To znači poslovati u elektronskom obliku za koji nam nije potrebno imati fizičku
adresu, zgradu, poslovne prostore, urede, zaposlenike, skladišta. Isto tako nema
ograničenog radnog vremena. Kompanija je uvijek dostupna potencijalnim
kupcima. Nema neljubaznih – mrzovoljnih službenika.

Dovoljno je imati računalo, tj. poslovati pomoću informatičke tehnologije putem


Interneta. Drugim riječima, nuditi i prodavati svoje usluge koje se oglašavaju
putem web stranica.

Kompanija ne vidi kupca niti kupac vidi kompaniju. Putem računala prenose
seinformacije, a ne stvarni proizvodi, a i plaćanje se vrši putem internet usluga.

Bitno je kupca zainteresirati i dobiti njegovo povjerenje. Kupac može dobiti sliku
proizvoda i glasovne poruke, ali ne može opipati ili omirisati proizvod. Sve se
ubrzano odvija i s bilo koje strane svijeta se može pristupiti kompaniji (ne treba
fizički putovati).

22. Koje su trenutno osnovne zapreke uspješnom razvitku B2B tržišta u


Republici Hrvatskoj?

- U Hrvatskoj nije problem u nedostatku kupaca spremnih na kupovinu putem


Interneta, već je problem u nesnalaženju trgovaca da svoju ponudu predstave i
na Internetu

 Infrastruktura
 Sigurnost
 Osnovne zakonske regulative

10
 Ekonomska nestabilnost
 Nedovoljno edukativne akcije
 Otpor pri mijenjanju tradicionalnog načina poslovanja

23. Koje su osnovne infrastrukturne pretpostavke elektroničkog


poslovanja?

- Preduslov razvoja mobilne elektronske trgovine je bez sumnje, dalji napredak i


uvođenje novih tehnologija mobilnih telekomunikacija. Praktično, postojeće
tehnologije su i jedino značajno ograničenje bržeg razvoja m-Commerce
tehnologija i sistema. U nekoliko narednih godina, očekuje se prelazak sa
današnje druge generacije mobilnih telekomunikacija (pre svega, GSM 900 i GSM
1800) na treću generaciju mreža i uređaja mobilne telefonije (3G)
24. Na što se misli pod pojmom cijeloživotno obrazovanje?

• Kao i u cijeloj informatičkoj branši tako i ova; vezana za e-Poslovanje zahtjeva


cijeloživotno obrazovanje.
• Svakim danom nastaju nove tehnologije koje moramo pratiti, sigurnosne rupe
koje
moramo pokriti radi što bolje zaštite naše e-Trgovine a sve radi prevencije
moguće štete. Isto tako, novim tehnologijama otvaramo sebi vrata u bolje sutra.

Znanje se udvostručuje sve većom brzinom. Nekada je to bilo svakih 50 godina, a


sada je to svakih 5 godina. Zbog toga se i uvela potreba cjeloživotnog
obrazovanja. Naime nemožemo očekivati da će znanje koje smo stekli u
školovanju biti dovoljno za naš radni vijek ako uzmemo u obzir da se znanje
udvostručuje svakih 5 godina.

25. Što se može očekivati od mPoslovanja?

MPoslovanje omogućuje dinamičnu promjenu lokacije. Koristi se na uređajima


male potrošnje što ima za posljedicu smanjenje troškova.

Nedostaci:
 Česti prekidi veze
 Nedovoljna usluga
 Sigurnost

MPoslovanje omogućeno je korištenjem: osobnih računala, Interneta, osobnih


pomagača (PDA), telefonije, globalnog sustava za pozicioniranje (GPS), beepera...

Nova dostignuća mPoslovanja: Bluetooth, WAP

Iz korisničkog ugla, sve m-Commerce servise možemo podijeliti na:


• bankarske usluge, burzovne usluge, online kupovinu i servise sadrzaja
(vremenska
prognoza, horoskop, novosti).
• Od posebnog značaja je uvođenje mobilnih telekomunikacija u zadatke i
procese
upravljanja odnosima sa korisnicima.

11
26. Što karakterizira horizontalno eTržište?

- Postoje dva osnovna tipa B2B trgovanja: vertikalni i horizontalni.

- Horizontalno se B2B trgovanje razlikuje od vertikalnoga po tome što nije


ustrojeno oko pojedinih industrijskih sektora, nego oko konkretnih proizvoda i
usluga, koji onda mogu zainteresirati moguće kupce u mnogim industrijskim
granama.

- drugim riječima, to su tržišta oko kojih se stvaraju međusektorske


(transindustrijske) zajednice dobavljača i kupaca. Osnove okupljanja poslovnih
subjekata u takve zajednice su različite, od komplementarnosti
ponuđenih/traženih proizvoda i/ili usluga do sličnog zemljopisnog (npt.
regionalnog) smještaja ili usmerenosti ponuđača i kupaca

- Takva su B2B mjesta za trgovinu specijalizirana za ponudu proizvoda poput


rezervnih dijelova, avionskih karata ili ponudu raznih usluga.

27. Može li unaprijeđen CRM povećati učinkovitost ePoslovanja?

- Jedan od najvažnijih segmenata u savremenom poslovanju svakog poslovnog


sistema, pa tako i onih e-Commerce sistema, je upravljanje odnosima sa
korisnicima – customer relationship management (CMR)

- Vrši se postupak identificiranja, privlačenja i zadržavanja korisnika. Stvaraju se i


kontinuirano poboljšavaju odnosi s kupcem u svim pogledima.

CMR pokriva sljedeće aktivnosti:


• Automatizacija prodaje
• Help desk – usluge podrške korisnicima
• Aumatizacija tržišnih odnosa
• Omogućavanje lakog pristupa podacima
- Upravljanje odnosima sa korisnicima u e-Commerce sistemima (eCCRM) nije
samo pitanje CRM softvera. Da bi neki e-Commerce sistem postao customer-
centric, potrebno je izabrati pravu CRM strategiju, koja uključuje reinženjering
poslovnih procesa, brojne organizacione promene, kao i potpuno izmenjenu
korporativnu kulturu

- CRM predstavlja složeni skup poslovnih procesa i tehnologija za upravljanje


relacijama sa postojećim i potencijalnim korisnicima i poslovnim partnerima, u
marketingu, prodaji i podršci, preko svih raspoloživih kanala komunikacije.
Osnovni cilj CRM-a je da optimizira satisfakciju korisnika i partnera, uveća učešće
na tržištu, profit i poslovnu efikasnost, gradeći što je moguće snažnije relacije na
nivou organizacije

- e-Commerce kompanije moraju imati viziju kako da konstantno unapređuju


svoje odnose sa korisnicima, nudeći im uvek očekivani nivo kvaliteta servisa u
svim fazama, kao i u svim segmentima sistema (prodaja, podrška, marketing)

12
28. Koji su načini elektroničkog plaćanja?

• Konvencionalnim načinom plaćanja avansom, virmanom, gotovinskom


doznakom, i
slično.
• Elektroničkim plaćanjem putem kreditnih ili debitnih kartica, digitalnog
novca, elektroničkim čekovima itd.
Obzirom na tehniku obavljanja i poslovne učinke, valja razlikovati tri
oblika elektroničkog plaćanja i naplate:
• plaćanje kreditnim i debitnim karticama
• plaćanje elektroničkim (digitalnim) novcem
• plaćanje pametnim karticama

29. Kada je elektroničko poslovanje profitabilno?

- Transakcije su preko interneta danas nekoliko puta jeftinije od onih obavljenih


na bankovnom šalteru ili poštom.

Cilj svakog uspješnog el. poslovnog poduhvata počiva na strategiji organizacije


da uštedi ili stvori novac te unaprijedi ili ubrza samo poslovanje.

El. poslovanje možemo smatrati profitabilnim ukoliko nam donosi veću dobit od
uloženih sredstava.

30. Kako se obavlja elektronička nabava roba i usluga?

Tvrtke svih veličina sada mogu elektroničkim putem komunicirati, i to preko


javne mreže (internet), preko mreža namijenjenih samo tvrtkama (intranet), tj.
mreža namjenjenih tvrtkama i njihovim poslovnim partnerima (ekstranet) i preko
privatnih mreža. Najvažnija su područja elektroničkoga poslovanja: poslovanje
između tvrtke (business to business) te tvrtke i krajnjih kupaca (business to
consumer). Najveći udio poslovanja između tvrtki i kupaca zauzima on-line
kupovina potaknuta stalnim rastom broja korisnika.

Elektroničko je poslovanje na internetu prošlo do sada nekoliko faza:


● predstavljanje poduzeća na mreži
● prikaz kataloga robe i usluga
● prikupljanje zahtijeva kupaca
● preuzimanje narudžbi
● prodaja robe stanovništvu, pojedincima (B2C)
● poslovanje između tvrtki (B2B)

Elektronička trgovina omogućava ljudima on-line nabavu proizvoda te razmjenu


informacija o poslovnim transakcijama

Da bi se zadovoljile primarne trgovinske uloge,e-marketplace mora imati jedan


od sljedećih oblika:
• aukcija
• oglasnik
• burza

13
• katalog
• katalog sa on-line narudžbom
• robna razmjena
• fiksna cijena

Transakcije su preko interneta danas nekoliko puta jeftinije od onih obavljenih na


bankovnom šalteru ili poštom

31. Što znate o digitalnom potpisivanju poruka?

- Svrha digitalnog potpisa je da potvrdi autentičnost sadržaja poruke (dokaz da


poruka nije promenjena na putu od pošiljaoca do primaoca ), kao i da obezbedi
garantovanje identiteta pošiljaoca poruke

- Osnovu digitalnog potpisa čini sadržaj same poruke

Digitalni potpis je elektronički ekvivalent vlastoručnog potpisa.


Digitalni potpis temelji se na asimetričnom kriptoalgoritmu s javnim ključem.
Postupak digitalnog potpisivanja
Na osnovu poruke prvo se generira sažetak
Sažetak se kriptira privatnim ključem potpisnika
Pošiljatelj šalje pouku sa potpisom
Provjera potpisa
Primalac poruke prvo izračuna sažetak poruke
Dekriptira sažetak javnim ključem potpisnika
Ako se ova dva sažetka poklapaju znači da je potpisnik stvarno vlasnik privatnog
ključa koji odgovara javnom ključu koji je korišten kod dekriptiranja

Svrha potpisa je da:


• potvrdi autentičnost poruke (da poruka nije promijenjena na putu od
pošiljatelja do primatelja)
• Osigura garanciju identiteta pošiljatelja
• Pošiljatelj primjenom tehnologije koja se temelji na matematičkim
algoritmima stvara zapis određene dužine (npr. 16 slova ili brojeva) koji u
potpunosti oslikava cjelokupnu poruku. To znači da svaka promjena u
sadržaju poruke dovodi do promjene potpisa.
Kako funkcionira digitalni potpis?
• Osoba A napravi digitalni potpis na osnovu poruke koju želi poslati Osobi B.
• Šifrira ga svojim tajnim ključem i šalje zajedno s porukom.
• Osoba B po prijemu poruke dešifrira dobiven potpis njegovim javnim
ključem.
• Istim postupkom kao i kod Osobe A, Osoba B izrađuje potpis na osnovu
dobivene poruke.
• Ako je potpisi identični – poruka je identična

32. Što su to «digitalni certifikati»?

14
Certifikat je svjedodžba koja potvrđuje da je određeni korisnik u trenutku
izdavanja certifikata posjedovao privatni ključ koji korespondira javnom ključu
koji se nalazi u certifikatu.

Certifikat je u digitalnom obliku, a sadrži minimalno:


identifikator certifikata
osnovne podatke o nositelju certifikata
vrijeme i datum izdavanja certifikata
rok valjanosti certifikata
klasu certifikata
identitet izdavatelja certifikata
digitalni potpis izdavatelja certifikata i identifikaciju algoritma
javni ključ nositelja certifikata i identifikaciju algoritma
namjena javnog ključa nositelja certifikata
certifikat može sadržavati i mnoge druge podatke
Postoje tri najraširenija standarda koji propisuju oblik certifikata: X.509, SPKI i
PGP
• Sadržaj certifikata u tri dva standarda je različit, ali svi imaju gore
navedene osnovne elemente.

CERTIFIKAT - elektronička identifikacija sudionika na mreži

• identificira računalo, osobu, poduzeće, certifikatora na mreži


• uz poruku, pošiljatelj dostavlja svoj digitalni potpis

POMOĆU CERTIFIKATA PRIMATELJ

IDENTIFICIRA POŠILJATELJA

o dešifriranjem poruke javnim ključem pošiljatelja


o provjerom u bazi certifikata

PROVJERA DIGITALNOG POTPISA

o kreiranje sažetka dokumenta iz primljenog dokumenta


o izrada sažetka dokumenta iz digitalnog potpisa
• ako su sažeci isti, poruka nije mijenjana u prijenosu

STRUKTURA CERTIFIKATA – norma ISO X.509 Ver 3

• Verzija certifikata
• Serijski broj certifikata
• Korišten algoritam za izradu digitalnog potpisa ( PKCS #1 HD5, RSA )
• Izdavač certifikata
• Valjanost certifikata ( od – do )
• Vlasnik certifikata
• Korišten algoritam za šifriranje javnog ključa ( PKCS #1, RSA )
• Javni ključ
• Vrsta certifikata ( klijent, server, osoba, poduzeće )

15
• Javni ključ izdavača certifikata
• Digitalni potpis izdavača certifikata

Certifikat Javnog Ključa

• Izdaje ga Certifikator nakon provjere identiteta tražioca i njegovog javnog


ključa
• Primatelj poruke može provjeriti da li javni ključ pripada pošiljatelju
• Ako tajni ključ korisnika bude obznanjen (poznat trećemu), vlasnički
certifikat treba opozvati
• Certifikator posjeduje bazu podataka certifikata te onu opozvanih
certifikata

(Certificate Revocation List (CRL))

Zakon o elektroničkom potpisu definira i proceduru za osnivanje certifikacijske


ustanove u Hrvatskoj, te zadatke certifikatora , kao što su:

• Izdavanje certifikata
o kreiranje javnog i tajnog ključa
o primanje zahtjeva za izdavanje certifikata
o utvrđivanje identiteta tražioca
o izdavanje certifikata
o upis u bazu podataka certifikata
• Opoziv certifikata
o suspenzija ako tajni ključ bude poznat trećima
o ukidanje
o upis u bazu podataka suspendiranih ili ukinutih

TKO MOŽE BITI CERTIFIKATOR ?

• državna ili privatna institucija uz dozvolu države


• mogu se koristiti i usluge poznatih svjetskih certifikatora ( npr. Verisign,
Thawte, ...)
• korisno je , pored certifikatora, imati registracijske ustanove ( RA ) koje
obavljaju
o Prikupljanje zahtjeva tražioca certifikata
o Provjera opravdanosti izdavanja certifikata
o Provjera podataka tražioca
o Davanje mišljenja certifkatoru o izdavanju certifikata

33. Koje su karakteristike digitalnog gospodarstva?

• Digitalno gospodarstvo = internet gospodarstvo = nova ekonomija = web


ekonomija.
• Uglavnom temeljeno na računalnoj tehnologiji:
 Digitalne komunikacijske mreže (internet, intranet)
 Računala
 Programska podrška (softver)

16
 Relacijska tehnologija pohrane podataka (database).

• SSL (Secure Socket Layer) protokol, koji je razvila firma Netscape, je


trenutno
najčešće korišćen metod za obavljanje sigurnih transakcija na mreži
• Podržava ga većina Web servera kao i klijenata uključujući Microsoft
Internet
Explorer i Netscape Navigator
• SSL osigurava privatnost, integritet podataka i autentičnost pošiljalaca
korištenjem
kombinacije šifriranjem javnim ključem, simetričnog šifriranja i digitalnih
certifikata.

34. Nabrojite i opišite koristi od ePoslovanja s poslovnog stajališta?

- Transakcije su preko interneta danas nekoliko puta jeftinije od onih obavljenih


na bankovnom šalteru ili poštom.

Razlozi su za primjenu elektroničkoga poslovanja:


● niži troškovi poslovanja u području
● nabava roba i usluga
● skladištenje robe
● marketing
● bolje usluživanje kupaca
● prilagođavanje zemlje promjenama u svijetu što je uvjet poslovanja s
inozemstvom.

Koristi:
 Jeftinija proizvodnja
 Veća prilagodba
 Brzina
 Eliminacija grešaka
 Globalni pristup
 Nema fizičkih ograničenja

35. Kakav je «značaj» SWOT analize u elektroničkom okruženju?

Značaj SWOT analize je pregledavanje, provjeravanje, usporedba i razvrstavanje


internih i eksternih čimbenika koji imaju određeni utjecaj na tvrtku.

S (strengths) - interno
-Što radite dobro?
-Koje prednosti imate?
-Jeste li vlasnik nekog patenta?
-Image?
-Odnosi s kupcima?
-Troškovi

W (weaknesses) - interno
-Što možete popraviti?

17
-Što radite loše?
-Image, loša reputacija?
-Visoki troškovi
-Nedostatak ključnih kompetencija
-Marketing?

O (opportunities) - eksterno
-Nezadovoljena tržišna potreba
-Mogućnost ulaska na nova tržišta
-Nove tehnologije
-Zakonske promjene

T (threats) - eksterno
-što radi konkurencija?
-Supstituti?
-Zakonske regulative
-Promjena potreba, ukusa potrošača?

36. Opišite osnovne pretpostavke razvitka i karakteristike digitalnog


gospodarstva?

Digitalno gospodarstvo uglavnom je temeljeno na računalnoj tehnologiji:


 Digitalne komunikacijske mreže (Internet, Intranet) – netware
 Računala – hardware
 Programska podrška – software
 Relacijska tehnologija pohrane podataka – dataware

Za pretpostavit je da će sam razvitak digitalnog gospodarstva napredovati


paralelno sa tehnologijom na kojoj se temelji.

Karakteristike:
o Globalno natjecanje na području cijena, ponude, kvalitete i sluge
o Uspješno zadovoljavanje različitih poslovnih modela
o Web bazirane aplikacije za podršku nabave, izravnu prodaju/kupovinu i
uslugu korisnika

37. Koji su osnovni modeli elektroničke trgovine s krajnjim korisnikom?

• modeli B2B trgovanja:


Model kataloga – Omogućuje tvrtkama iz određene djelatnosti obznanjivanje
njihovih proizvoda i usluga na jednome mjestu, kojemu se mogu obratiti
zainteresirani kupci i na kojemu se mogu “okupljati” prodavatelji. Tipično, takvim
su modelima svojstvene male količine obavljanih trgovinskih transakcija i
razmjerno lako predvidiva potražnja.

Model robne burze – Danas je to bez dvojbe najpopularniji model B2B


trgovanja. U osnovi, on pretpostavlja uspostavljanje online “burze” ili “parketa”
po uzoru na tradicionalne burze, na kojemu se zainteresirane strane (kupci i
prodavatelji) “sastaju” da bi obavili neke trgovinske transakcije. Takva se
elektronička burza financira (odnosno, izravnije rečeno, zarađuje) iz pristojbi
klijenata i/ili naplatom određenog postotka od vrijednosti obavljenih transakcija.

18
Model aukcije na veliko – Sličan je prethodno navedenom modelu, uz jednu
važnu razliku – kupci i prodavatelji na elektroničkim robnim burzama ne razlikuju
značajno u poimanju (percepciji) vrijednosti proizvoda, dok te razlike na
aukcijama mogu biti velike. Prirodno, takva su tržišta u velikoj mjeri
nepredvidljiva, a karakterizira ih i fragmentacija (segmentacija, okupljanje)
kupaca i prodavatelja u razmjerno homogene interesne skupine

38. Kakva je uloga informacijsko-komunikacijske tehnologije na razvitak


«digitalnog društva»?

Digitalno društvo se zasniva na korištenju informacijsko – komunikacijske


tehnologije pa možemo zaključiti da sam razvoj te tehnologije je ključan za
budućnost digitalnog društva.

Utjecaj Interneta osijeća se u svim segmentima života i rada. On je u vrlo


kratkom vremenskom razdoblju izmijenio način na koji ljudi rade i dolaze do
informacija, te je postao jedan od najdostupnijih informacijskih kanala na svijetu.

39. Kako se obavlja elektronička aukcija u Internet okruženju?

- Online aukcijama i aukcijskim prodajama bavi se toliki broj sajtova da se one


mogu smatrati jednim od najekspanzivnijih poslovanja na Internetu

Aukcijski modeli: glavna obilježja


• Neprijeporno najpopularniji oblik posredovanja u elektroničkom poslovanju.
• Aukcijsko web mjesto organizira dražbe (aukcije) na kojima mogu
sudjelovati tvrtke i pojedinci, i kao prodavači i kao kupci.
• Broker (operator aukcije) prodavaču naplaćuje proviziju, koja može biti
u fiksnom iznosu ili u proporciji s vrijednošću obavljenih kupoprodajnih
transakcija.
• Prodavač prihvaća najpovoljniju cjenovnu ponudu (engl. Bid) kupaca,
iznad unaprijed utvrđenog minimuma.
• Posebno su zanimljive tzv. flash aukcije, koje su otvorene vrlo kratko
vrijeme (od nekoliko sati do jednoga dana), na kojima se roba nudi po
izrazito niskim početnim (iskličnim) cijenama.

Rješava se problem da kupac i prodavatelj moraju biti na istoj fizičkoj lokaciji


(dovoljno je biti na istoj web adresi).

Aukcija svake robe ima zajedničke karakteristike:


 Traje određeno vrijeme
 Ima određenu početnu cijenu
 Dostava se vrši na određenu lokaciju
 Kupac mora platiti robu putem nekog sredstva plaćanja

Problem: zlouporaba, prijevara, etika, osiguranje plaćanja

19
40. Što su vertikalna eTržišta?

Predstavljaju središta okupljanja ponuđača i kupaca u okvirima jednog


gospodarskog
sektora, odnosno skupine ili klastera (engl. Cluster) srodnih industrija ili
djelatnosti. Povezuju poslovne subjekte što participiraju u lancu ponude,
odnosno finalizacije stanovite skupine proizvoda ili usluga.

Primjeri: naftna industrija/petrokemija, proizvodnja hrane, papira, itd.

41. Koje se metode šifriranja podataka koriste u ePoslovanju?

2 osnovna načina šifriranja:


• Simetrično
• Asimetrično ili šifriranje privatnim i javnim ključem

42. Koje su pretpostavke za obavljanje elektroničkog poslovanja?

 Raspolaganje informacijskom prometnicom i davateljem usluga


 Uređaji i alati za stvaranje, publiciranje i distribuciju multimedijskih
sadržaja
 Posjedovanje poslovne infrastrukture
 Metode i pribori za zaštitu podataka (enkripciju)
 Standardizacija svih aspekata mreže (što osigurava mogućnost
komuniciranja sa svakim)
 Obučeni kadar

43. Što je elektronička trgovina?

- E-market je novi trend u digitalnom načinu poslovanja gdje se virtualno na


jednom mjestu susreću ponuđači i potraživači
- Globalizacija omogućuje da taj način poslovanja nema granica u trgovini i
međusobnoj interakciji njezinih sudionika. Hrvatska bipoduzeća trebala prihvatiti
taj način suvremenog trgovanja

- To su virtualne tržnice gdje kupci, dobavljači, distributeri i prodavači pronalaze i


izmjenjuju informacije. Početak e-marketplace u Europi datira od 1996. godine
kada je britanski Telekom postao jedna od prvih organizacija koja je uspostavila
PDE – privatnu digitalnu razmjenu poznatu kao BT tržnica

- Način trgovanja na e-marketplace:

20
Vrste e-marketplaces-a
1. e-marketplace osnovan od strane kupaca koje je osnovao kupac
2. e-marketplace osnovan od strane ponuđača koje je osnovao ponuđač
3. neovisni e-marketplace
4. e-marketplace osnovani od strane davatelja tehnologije koje je osnovao
davatelj tehnologije
Sve vrste imaju zajedničko da tvore virtualnu tržnicu gdje kupci, dobavljači,
distributeri i prodavači pronalaze i izmjenjuju informacije o svojim potrebama
putem jednog sutava za razmjenu informacija (softversko rješenje koje tvori
sustav zvan e-marketplace).
Prva vrsta e-marketplace-a je isključivo B2B, dok ostale tri vrste mogu biti i B2C.

Elektroničko je poslovanje imperativ trenutka i još više skorašnjeg razdoblja za


uspješno uključivanje u globalna kretanja u društvu.

Digitalno gospodarstvo karakterizirano je upravo sveopćom informatizacijom uz


visoku učinkovitost izravnog povezivanja poslovnih subjekata.

Internet nije više pojam o kojem se raspravlja. On je, sa svim svojim funkcijama,
jasna odrednica budućih razvojnih kretanja.

Mrežno orijentirano gospodarstvo sve više postaje oblik u kojem se obavlja


planiranje, nabava, proizvodnja, marketing, prodaja, naplata roba i usluga.

Vizija potpune informatizacije horizontalnih i vertikalnih elektroničkih tržišta u


razvijenim zemljama postaje stvarnost.

44. Na što se misli pod pojmom B2C?

- B2C poslovanje okrenuto je krajnjem korisniku – klijentu. Zadatak B2C e-


commerce šeme je širenje tržišta, kao i zadovoljavnje potreba postojećih
korisnika kako u domenu prodaje roba i usluga, tako i u domenima pružanja
informacija, servisa i podrške u eksploataciji. B2C podrazumeva servise brze i

21
pouzdane komunikacije, sofisticiranog dizajna i provere validnosti podataka.
Medijum B2C je primarno Internet

•- Razmjena usluga, informacija i/ili proizvoda između tvrtke i kupca, tj.


elektroničko
trgovanje između tvrtke i kupca.
• Ovaj model predstavlja potpunu orijentiranost na kupca i osnovni cilj B2C
sustava je
zadovoljiti njegove potrebe za informacijama, uslugama i proizvodima.

Ključni čimbenici u B2C koceptu:


– veći broj potrencijalnih kupaca
– jednostavan način pretraživanja usluga, roba i informacija
– kupac je na prvom mjestu
– prilagođavanje potrebama korisnika
Primjer: www.hgspot.hr, www.amazon.com

45. Što je to mudar radnik (radnik znanja)?

Onaj koji zna definirati potrebe za informacijama, zna kako i gdje doći do
informacija i razumije što one znače, donosi odgovarajuće odluke i održava
odgovarajuće etičke i zakonske standarde

Mudri radnici nadmašuju okruženje u odnosu 4:1.

46. Koje su osnovne razlike između elektroničkog poslovanja i


elektroničke trgovine?

- Za razliku od B2C modela koji podrazumeva poslovanje preduzeća sa krajnjim


korisnicima, B2B povezuje sve učesnike u poslovnom procesu koji prethodi
krajnjem korisniku - dobavljače, posrednike, distributere...

47. Nabrojite i opišite koristi od ePoslovanja s korisničkog gledišta?

- Prednosti e-market-a za kupca

• kvalitetan i učinkovit način pretraživanja, usporedbe i kupovine proizvoda


• svaka transakcija može uštedjeti vrijeme i novac
• obnovljene i pravovremene informacije o dostupnosti i cijenama proizvoda
• direktni kontakt s prodavačem ili proizvođačem

Koristi:
 Prihvatljivo i lagano korištenje
 Veličina ponude i izbora
 Uštede svih vrsta
 Osobnost

22
 Bez pritiska tijekom poslovanja

48. Koji su sigurnosni mehanizmi omogućili razvitak i primjenu


elektroničkog poslovanja?

Autorizacija : osiguranje da samo korisnici i programi koji za to imaju odobrenje


mogu pristupiti podacima (lozinka, kriptiranje pametnih kartica)

Sigurnost podataka i transakcije : osiguranje privatnosti, integriteta i povjerljivosti


poslovnih Transakcija i poruka (kriptiranje porke pomoću tajnog odnostno javnog
ključa i privatnog ključa)

Šifriranje transakcija (kriptiranje)


Digitalni potpis i digitalni certifikat te sigurnost i neporecivost istih

49. Opišite «prodavaonicu» na webu?

Prodavaonica na webu je prividna (virtualna) tj. ne postoji u fizičkom svijetu. Ona


postoji na web poslužitelju i zbog toga je bitna sigurnost, pouzdanost i brzina
poslužitelja.

Za pristup prodavaonici nam treba računalo i mogućnost pristupa Internetu, te


točan URL. Prodavaonicu karakterizira otvorenost, dostupnost 24/7.

Za privlačenje kupaca bitan je izgled web stranice te brzina očitavanja stranice.


Što je bolje dizajnirana stranica, bolje opisan proizvod i pogodnija cijena, izazvati
će veći interes kod kupaca.

• Mjesto gdje se sreću prodavač i kupac. Oprema prilagođena razmjeni


informacija, roba, usluga, naplate, transakcija. Osigurana institucionalna
infrastruktura za učinkovito obavljanje trgovine.
 Kupovna strana- 1k:Mp
 Prodajna- 1p:Mk
 Razmjena- M:M
 Javnost- otvorenost svima. Privatnost- raspoloživo samo pozvanima.

50. Koje su osnovne značajke konkurentnosti na eTržištu?

Prije se internet upotrebljavao isključivo kao jednostrani medij za komuniciranje s


krajnjim kupcima, a sada postaje platformom na kojoj se odvija cjelokupno
poslovanje između tvrtki. Može se na prvi pogled činiti kako takav poslovni
obrazac nije važan poput dosadašnjega modela, ali podaci i projekcije za
sljedećih nekoliko godina to opovrgavaju.

Analitičari već procjenjuju kako će B2B postati novi model poslovanja, a oni koji
mu se ne prilagode na vrijeme zaostat će za konkurencijom.Ukratko, B2B
poslovanje postaje nešto bez čega se više neće moći, barem ukoliko se želi ostati
na vrhu

23
• Konkurentnost u Internet okruženju: uključuje prepravke za sudjelovanje,
stara pravila se ne primjenjuju, samoorganizacija.
• Žestoka konkurencija: skromniji kupci, razni zahtjevi, brza usporedba,
diferencijacija i privatnost.
• Jezične barijere se premoščuju, zemljopisno odredište nije značajno, veličina
tvrtke nije presudna, digitalni proizvodi se ne troše.

51. Što znate o elektroničkom novcu?

Elektronički novac, odnosno elektronička gotovina je jedan od načina ostvarivanja


elektroničkog oblika plaćanja. Pojava ovog oblika plaćanja je direktna posljedica
širenja Interneta i mogućnosti koje mreža donosi, a jedna od njih je i kupovina
preko Interneta u kojoj je donedavno neka od kreditnih kartica igrala ključnu
ulogu.

Porastom broja korisnika ove usluge smisao trgovine putem kartica gubi
profitabilnost jer se svaka obrada broja kreditne kartice naplaćuje trgovcima 10$
(što znaci da banka na eShop-u s milijun kupaca moze zaraditi barem 10M$).

Takve stvari ne vesele trgovce a ni potencijalne kupce koji također ovom


prigodom ostave u posredničkoj banci dio novca.

Financijske transakcije u obliku elektroničke poruke zaštićene od zloupotrebe


kriptografskim metodama. Tehnologija elektroničkog novca omogućuje
korisnicima slanje digitalnih poruka koje djeluju kao nalozi za isplatu odredenog
iznosa s nekog računa ili pak polaganje novca na bankovni račun.

6 je svojstva digitalnog novca: nezavisnost, sigurnost, osobnost, off-line palćanje,


prenosivost, djeljivost.

Korist: mogućnost smanjivanja troškova naplate, praktičnost


Nedostaci: potencijana ilegalna zlopotreba, mala rasprostranjenost u RH

Uključuje i pojam elektroničkog novčanika, nalazi se na pametnoj kartici u


kojeg banka upisuje određenu sumu “elektroničkog novca”, koja se smanjuje
kada korisnik plaća karticom.

52. Što su to elektronički čekovi?

El. Čekovi su jedan od digitalnih načina plaćanja. Nalaze se u elektroničkom


obliku, koriste digitalne potpise i odobrenja, zahtjevaju korištenje digitalnih
certifikata, dokazivanje autentičnosti
Isporučuju se putem Interneta ili telefonski.

Da bi se takvo poslovanje moglo koristiti, korisnik mora imati:


 Bankovni račun
 Ustupiti podatke o svom bankovnom računu (Secure Pay)

Da bi prodavač postao član Secure Pay-a mora ispuniti određene uvjete : mora
imati više od 250$ i 2% od svake transakcije.

24
53. Koje su osnovne prepreke uspješnijeg razvitka i primjene
ePoslovanja u RH?

 Infrastruktura
 Sigurnost samog poslovanja
 Osnovne zakonske regulative
 Ekonomska nestabilnost
 Nedovoljno edukativne akcije
 Otpor pri mijenjanju tradicionalnog načina poslovanja

54. Koji su neophodni pravni činitelji razvitka ePoslovanja?

Zakon o elektroničkom potpisu – stupio na snagu 07/02/2002, a primjenjuje se od


01/04/2002

- donošenje podzakonskih propisa/pravilnika

Pravna regulativa obuhvaća:


 Kvalificirani certifikat
 Kvalificirani ovjerovitelj
 Registar davatelja usluga certificiranja
 Krovni ovjerovitelj (Root certification Authority)

55. Što znate o pojmovima G2C i C2G?

Government tocitizen & Citizen to government

G2C označava odnos Vlade i građanina, a C»G odnos građanina i vlade. Državni
organi potiču komunikaciju između građana i vlade i gradskih uprava.

U odnosu G2C građani mogu koristit informativne sadržaje Vlade, servise koji su
tradicionalno bili dostupniisključivo osobno, sada su dostupni online. Građani
zahvaljujući tome komuniciraju s Vladom/gradskom upravom putem internet
servisa poput info (on)line sistema, foruma, knjige utisaka i e-maila.

25