Вы находитесь на странице: 1из 10

Capitolul IV

DETERMINAREA ADAOSURILOR DE PRELUCRARE ŞI


CALCULUL DIMENSIUNILOR INTERMEDIARE
In acest capitol nu mai trec in culoare rosie ce trebuie voi sa
schimbati intrucat este doar pentru exemplificare, putini dintre voi au
piese care se apropie de cea luata in considerare aici

4.1.Suprafaţa cilindrică interioară 12


Pentru obţinerea cotei de Φ 90 0+0.054 mm corespunzătoare acestei
suprafeţe sunt necesare următoarele prelucrării:
-strunjire de degroşare;
-strunjire de finisare;
-rectificare de degroşare;
-rectificare de finisare.

a) adaosul pentru rectificarea de finisare


Din relaţia 3.3 –191 [1]:

2 2
2Apimin 2 Rzi 1 Si 1 2. ρ i 1 εi
Unde:
2Apimin - adaosul de prelucrare minim pentru operaţia (faza) I considerat pe
diametru;
Rzi-1 – înălţimea neregularităţilor profilului rezultată la operaţia (faza)
precedentă i-1;
Si-1 – adâncimea stratului superficial defect format la operaţia (faza)
precedentă i-1;
ρi-1 – abaterile spaţiale ale suprafeţei de prelucrat faţă de bazele tehnologice
ale piesei rămase după efectuarea operaţiei (fazei) precedente i-1;
εI - eroarea de instalare a suprafeţei de prelucrat la operaţia (faza) considerată
i.
Din tabelul 8.12-293 [1] se extrage Rzi-1, Si-1 :
Rzi-1= 10 μm
Si-1= 20 μm
Din relaţia 1.130-61 [1]⇒ εi= εb- εf , unde :
εb- eroarea de bazare;
εf- eroarea de fixare.
Din tabelul 1.33- 74 [1], ţinând cont că piesa se bazează pe suprafaţa
+0.5
cilindrică exterioară degroşată la Φ 135 −0,5 mm, prinderea se face în
mandrină universală ⇒ εf = 140 μm, εb= 0 μm ⇒ ε= 0+140 =140 μm.
Valorile abaterilor spaţiale remanente după diferite operaţii de
prelucrare prin aşchiere se calculează pe baza legii copierii abaterilor
spaţiale a semifabricatelor brute la o scară de micşorare cu formula 4.10-218
[1]: ρ = k⋅ ρsf, unde k se ia din tabelul 4.8- 219 [1].
Din capitolul 8.2- 291 [1] la semifabricate turnate abaterea spaţială este:

∆y . l
2 2
ρsf ρax
ρax -deplasarea axei din tabelul 8.3 [1]: ρax = 1000 μm;
Δy⋅ l – înclinarea axei găurii;
l- lungimea găurii turnate, l=25 μm;
Δy=5 μm/mm- înclinarea specifică din tabelul 6.3- 260 [1]

2 2
ρsf 1000 125 1008 µm
După strunjire de degroşare k= 0,06 ⇒ ρ= 0,06 ⋅ 1008=60,48 μm.
După strunjire de finisare k=0,025 ⇒ ρ= 0,025 ⋅ 1008=25,2 μm.
După rectificare de degroşare k=0, ρ= 0.
În urma acestor calcule şi extrageri din tabele se poate calcula 2Apimin

2
2 . Apim in 2 . ( 10 20) 2 . 140 340 µm

Din 3.47-207 [1] deducem: di-1min = dimax-Apimin-Ti-1, unde :


dimax = 90+0,054 mm
Ti-1= 140 μm. ( toleranţa la rectificarea de degroşare )
Dimensiunea minimă înainte de rectificarea de finisare:
di-1 min= 90,054-0,34-0,14=89,574 mm
Se rotunjeşte şi:
di-1min = di-1nom= 89,60 mm
di-1max= di-1min+ Ti-1= 89,6 + 0,14 = 89,74 mm
Operaţia de rectificare de degroşare se va executa la cota 89 ,6 00.14 mm.
2Apinom= 90-89,6 =0,4 mm

b) adaosul pentru rectificarea de degroşare


Rzi-1=20 μm (din tab. 8.12 [1])
Szi-1=20 μm
ρi-1= 25 μm (calculat la pct.a)
εi = 140 μm
2 2
2 . Apimin 2 . ( 20 20 ) 2 . 140 25 364 µm
Ti-1= 250 μm
dimax=89,74 mm (calculat la pct. a)
di-1 min= 89,74-0,364-0,25 = 89,126 mm
Se rotunjeşte di-1 min ⇒
di-1 min= di-1 nom= 89,1 mm
di-1 max= 89,1+0,25 =89,35 mm
Operaţia de strunjire de finisare se va executa la cota Φ89 ,100 , 25 mm
2Apinom = 89,6-89,1=0,5 mm

c) adaosul pentru strunjirea de finisare


Rzi-1= 50 μm (din tabelul 8.12[1])
Si-1= 50 μm
ρi-1= 60,4 μm (calculat la pct.a)
εi = 140 μm (tab. 1.33 [1] )
2 2
2 . Apimin 2 . ( 50 50 ) 2 . 140 60 504 , 6 µm
Ti-1= 540 μm
dimax= 89,35 mm (calculat la pct. b)
di-1 min= 89,35 – 0,5046 –0,540= 88,3 mm
Se rotunjeşte di-1 min⇒
di-1 min= di-1 nom= 88,3 mm
di-1 max= 88,3+ 0,54 =88,84 mm
Operaţia de strunjire de degroşare se execută la cota 88 ,3 0+0 , 54 mm
2Apinom=89,1-88,3=0,8 mm

d) adaosul pentru strunjire de degroşare


Rzi-1+Si-1= 300 μm (din tab. 8.10 [1])
ρi-1=ρsf =1008 μm (calculat la pct.a )

2 2
2 . Apimin 2 . 300 2 . 1008 400 2768 , 9 µm
εI = 400 μm (tab. 1.33 [1])
Ti-1= 1400 μm
dimax = 8,84 mm (calculat la pct. c)
di-1 min= 88,84-2,768-1,4= 84,672 mm
Se rotunjeşte di-1 min
di-1 min= di-1 nom= 84,7 mm
di-1 max= 84,7+1,4=86,1 mm
Semifabricatul se va turna la cota Φ 84 ,7 0+1.4 mm
2Apinom= 88,3- 84,7=3,6 mm

4.2 Suprafaţa cilindrică exterioară 7


+0 , 014
Prelucrările succesive în scopul obţinerii cotei Φ 130 −0 , 039 mm sunt
următoarele:
-strunjire de degroşare;
-strunjire de finisare;
-rectificare de degroşare;
-rectificare de finisare.

a) adaosul pentru rectificarea de finisare


Rzi-1= 10 μm (din tab.8.12 [1])
Si-1 = 20 μm
ρi-1 = 0 μm (prelucrarea exterioară pe bazare exterioară tab. 1.3 [2])
εi =140 μm
2
2 . Apimin 2 . ( 10 20 ) 2 . 140 340 µm
Ti-1= 63 μm
dimax = 130-0,014= 129,986 mm
Din 3.14-201 [1] ⇒ 2Apinom= 2Apimin+ Ti-1
2Apinom=340+63= 403 μm
Înaintea rectificării de finisare
di-1max= dimax+ 2Apinom= dimax+ 2Apimin+Ti-1 (din rel. 3.45-207 [1])
di-1max=129,986+ 0,403= 130,389 mm
Se rotunjeşte di-1max: di-1max= di-1nom=130,40 mm
di-1 min= di-1 max- Ti-1= 130,4-0,063= 130,337 mm
Deci rectificarea de degroşare se va efectu la cota Φ 130 −0.063 mm.
0

b) adaosul pentru rectificarea de degroşare


Rzi-1=20 μm; (tab. 8.12 [1])
Si-1 = 20 μm;
ρi-1 = 0 μm;
εi =140 μm.
2 . Apimin 2 . ( 20 20 ) 2 . 140 360 µm
Ti-1= 160 μm
dimax = 130,4 mm (calculat la pct.a )
2Apinom=360+63= 520 μm
Înainte de rectificarea de degroşare: di-1max= 130,4+ 0,52 =130,92 mm
Se rotunjeşte di-1max ⇒ di-1 max= di-1 nom= 130,9 mm
di-1 min= 130,9- 0,16= 130,74 mm
Deci strujirea de finisare se va executa la cota Φ130 ,9 0−0.16 mm.

c) adaosul pentru strunjirea de finisare


Rzi-1=50 μm; (tab. 8.12 [1])
Si-1 = 50 μm;
ρi-1 = 0 μm; ( din tab. 1.3 [2])
εi =140 μm.
2Apimin= 2(50+50)+ 2⋅ 140=480 μm
Ti-1= 630 μm
dimax = 130,9 mm
2Apinom=480+630= 1110 μm
Înainte de strunjirea de finisare
di-1max=130,9+1,11= 132,01 mm
Se rotunjeşte di-1max ⇒ di-1 max= di-1 nom= 132 mm
di-1 min= 132 - 0,63= 131,37 mm
0
Deci strunjirea de degroşare se va face la cota Φ132 −0.63 mm

d) adaosul pentru strujirea de degroşare


Rzi-1+SI-1= 300 μm (din tab. 8.10 [1])
ρi-1 = 0 μm;
εi =400 μm (din tab. 1.33 [1]).
2Apinom= 2⋅ 300+2⋅ 400=1400 μm
Ti-1= 1600 μm
dimax = 132 mm (din pct.c)
2Apinom= 1400+1600=3000 μm
Înainte de strunjirea de degroşare di-1max=132+3= 135 mm
Se rotunjeşte di-1max ⇒ di-1 max= di-1 nom= 135 mm
di-1 min= 135 - 1,6= 133,4 mm
Deci turnarea se va efectua la cota Φ135 0−1.6 mm
Pentru o urmărire mai uşoară a datelor necesare aceste calcule se vor
centraliza în tabelul următor:
Tabel 4.1
4.3. Suprafeţe realizate dintr-o singură fază

a) suprafeţele frontale 1 şi 9

Cele trei cote din schiţa sunt:


I-cota piesei finite;
II-cota după strunjirea suprafeţei 1;
III-cota semifabricatului.
Tsf= 1000 μm
Tp= 400 μm
Cota I Φ26 +−00..22
Prima dată se strunjeşte suprafaţa 1 la cota II apoi se strunjeşte suprafaţa
9 la cota I.
Apinom= 3,5 mm (din tab. 5.12 [3])
Ti -1= 150 μm (strunjire degroşare)
Apimin=Apinom-Ti -1
Apimin= 3500-150= 3350 μm
Înainte de strujirea suprafeţei 9:
Li-1 max= Limax+Apinom
Li-1 max= 26,02+3,5=29,52 mm
Se rotunjeşte Li-1 max ⇒
Li-1 max=Li-1 nom=29,5 mm
Li-1 min =Li-1 max-Ti-1=29,5-0,15=29,35 mm
Deci strunjirea suprafeţei 1 se va face la cota II ( 29,5 0−0.15 mm )
Pentru strunjirea suprafeţei 1 avem:
Ti-1=1000 μm (semifabricat)
Apinom= 3 mm (din tab. 5.12 [3])
Apimin= 3000-1000= 2000 μm
Li-1 max= 29,5+3=32,5 mm
Se rotunjeşte Li-1 max ⇒
Li-1 max=Li-1 nom=32,5 mm
Li-1 min= 32,5 –1= 31,5 mm
Deci turnarea se va executa la cota III ( 32 ,5 0−1 mm).

b)suprafaţa cilindrică exterioară 2


Se obţine prin strunjire de degroşare la cota Φ135 +−00..55 mm
Apinom=3500 μm (din tab.5.12 [3])
Apimin=Apinom- Ti –1
Ti –1=1600 μm (turnare)
2Apimin= 3500-1600= 1900 μm
Înainte de strujirea de degroşare:
di-1 max=di max+ 2Apinom
di-1 max=135,5 +3,5 =139 mm
di-1 max= di-1 nom= 139 mm
di-1 min= di-1 max-Ti-1
di-1 min= 139-1,6=137,4 mm
Deci turnarea se va efectua la cota Φ139 0−1.6 mm

c) suprafaţele frontale 3 şi 6

suprafaţa 3
Apinom=4000 μm
Ti –1=1000 μm (turnare)
Li-1 max= 7,2 mm
Cota II 7 +−00..22 mm
Apimin=Apinom- Ti –1=4000-1000=3000 μm
Li-1 min =Li-1 max-Apimin-Ti-1
Li-1 min=7,2-3-1=3,2 mm
Se rotunjeşte Li-1 min ⇒
Li-1 min=Li-1 nom=32,5 mm
Li-1 max= Li-1 nom+Ti-1= 3,2+1=4,2 mm
Deci cota I va fi 8,2 0+1 mm.
suprafaţa 6
Apinom=4000 μm
Ti –1=1000 μm
Li-1 max= 11,2 mm
Apimin=4000-1000=3000 μm
Li-1 min=11,2-3-1=7,2 mm
Se rotunjeşte Li-1 min ⇒
Li-1 min=Li-1 nom=7,2 mm
Li-1 max= 7,2+0,1=8,2 mm
Deci cota I’ va fi 7,2 0+0.1 .

d)suprafaţa cilindrică exterioară 5


Această suprafaţă se obţine prin strunjire de degroşare.
2Apinom=3500 μm (din tab.5.12 [3])
Ti –1=1600 μm (turnare)
2Apimin=2Apinom- Ti –1=3500-1600=1900 μm
Înainte de strunjirea de degroşare
di-1 max=di max+ 2Apinom
di-1 max=175,5 +3,5 =179 mm
Se rotunjeşte di-1 max⇒
di-1 max= di-1 nom= 179 mm
di-1 min= di-1 max-Ti-1=179-1,6=177,4 mm
0
Deci turnarea va avea loc la cota Φ 179 −1, 6 mm.

e)suprafeţele 10 şi 11
+0 , 3
Au aceeaşi condiţie determinantă Φ100 −0,3 mm
2Apinom=3000 μm
Ti –1=1600 μm
di-1 max=100,3 mm
2Apimin=2Apinom- Ti –1=3000-1600=1400 μm
di-1 min= di-1 max-Apimin-Ti-1
di-1 min= 100,3-1,4-1,6=97,3 mm
Se rotunjeşte di-1min ⇒
di-1 min= di-1 nom= 97,3 mm
di-1 max= di-1 min+Ti-1
di-1 max=97,3+98,9 mm
Semifabricatul se va turna la cota Φ 97 ,3 0+1, 6 mm.
Pentru a urmări mai uşor rezultatele calculelor acestea se vor centraliza într-
un tabel.
TABEL4.2