Вы находитесь на странице: 1из 607

()

: ()

12


3- ,


, ..

, 2000
34
67.8
75
()
:
.., . . , . II ( 6), V ( 3); .., . .
, . V ( 4); .., . . , . V ( 5, . 1-6);
.., -. . , . - IV ( 5, . 3 4), V ( 2), VI, IX ( 2), XI ( 1,
.. ); .., -. . , . II ( 15), III (
.. ), V ( 5, . 7), VII, ( 3); . ., . . , . V (
1 .. ), ( 1 2 .. , 4);
A.M., . . , . - VIII ( 7, . 1, 2 .. , . 35), IX (
1), XI ( 2, 3); .., . . , . - I ( 1, . 1-8, 2, . 1-3, 5), IV ( 14,
5 .. , . 1 2), VIII ( 16, 8 .. , 7,
. 2 A.M. ); .., -. . , .
, I (. 9 1 . 4 2), III ( c .. ), IV ( 14, 5, . 1
2 .. ), V ( 1 .. ); VIII ( 16, 8
.. ), ( 1 2 .. ), XI ( 1
.. ), , - .

.
( ) .
,
.
( ) :
75 4 . 12. : /. . . .. 3- .,
. . .: , 2000. - 784 .
ISBN 5-85639-276-0 ( .)

() ,
,
,
, .
,
.
, , ,
.
. .
, .
,
.
34
67.8
,
1993
,
1993
,
1999
,
2000
ISBN 5- 85639-276-0 ( .)
3- .......................................................................8
2- ..............................................................9
I. ()
..............................................................................................18
1. ..................18
1. .............................18
2. .................................................................19
3. ........................................21
4. ................................................................................21
5. .............................................................................24
6. - ..................................................................25
7. ...........................................................................27
8. ...................................29
9. .......................................30
2. .................................32
1. ....................................................................32
2. ...............................................................33
3.

() ......................................................................................................34
4.
..................................................................................................................................................37
5. ()
.............................................................................................................................40
.......................................................................................................41
..........................................................................................................................42
II. ...................................................42
1. ..................................................................................................42
1. ............................................................................................42
2. - ......................................................44
3. .............................................................................46
4. ...............................................................47
5. ...................................................................................................51
2. ..............................................................................52
1. .......................................................................................................52
2. .................................................................................................54
3. ............................................................................................55
3. , .........................................................56
1. ..................................................................................................56
2. ................................................................................................58
3. ................................................................................................62
4. ......................................................................................................63
4. ....................................................................................63
1. .....................................................................................................63
2. .......................................................................64
3. .......................................64
4. .................................................................................................65
5. ()......................................................................65
1. ().........................................................65
2. .........................................................................67
3. ...............................................................................69
4. ...........................................................................70
6. ............................74
1. ......................................................74
2. ...................................................77
3. .......................................................................80
4. ................................................................................81
......................................................................................82
..........................................................................................................................83
III. -
............................................................................................................83

1. .......................................................................................................83
1. ............................................................................83
2. .........................................................................85
3. .............................................................................................................86
4. , .....................................................................................86
5. , ..........88
6. , .............................................................88
7. , .......................................................................90
8. ..........................................................................................92
9. .................................................................................................94
2. ..........................................................................95
1. .....................................................................................................95
2. ...........................................................................................96
3. ............................................................................................97
4. ..........................................................................98
5. .......................................................................................................99
6. , , .........................99
3. () , .......................................100
1. , , ........100
2. ............................................................................................102
3. , .................103
4. ..........................................................................104
4. , ......................................................104
1. ........................................104
2. ..................................................................................................105
3. , ............................................105
4. ...........................................................................106
5. ........................................................108
6. ..............................................................................................................109
7. .........................................................................109
8. ....110
9. ..........................................................................110
5. , , ..111
1. .
...........................................................................................................................111
2. , .....................114
3. ......................................................116
4. .........................117
5. .......................................................................................117
6. .............................................................................118
7. ...........................................................................................119
8. .........................................................................................................119
9. ......................................................120
10. , ......................122
....................................................................................122

........................................................................................................................123
IV. -
.......................................................................................................................123
1. .................................................................................123
1. .......................................................123
2. ......................................................124
2. ......................................................................................126
1. ..............................................................................................126
2. ..............................................................................................................126
3. ...............................................................................................................................130
4. - ....................131
5. ....................................................................................................133
3. ............................................................................................134
1. , ..........134
2. ....................................................................135
3. ...................................................................................136
4. ...........................................................................138
5. ,
..........................................................................................................................139
6. .......................................................................140
4. - ............................................................................141
1. ................................................................................................141
2. .................................................................................................................141
3. ..........................................................................................................142
4. ..........................................................................................................................143
5. .........................................................................................144
1. .........................................................144
2. ................................................................................................145
3. ............................................................................146
4. ...................................................................................................147
....................................................................................149
........................................................................................................................150
V. -
...........................................................................................................150
1. .................................................................................................................150
1. - ...........................150
2. .............................................................................................153
3. ..................................................................................................153
4. ....................................................................................155
5. ..................................................................................................155
6. ..........................156
7. ...............................156

8. ..........................................158
9. ...........................................................................................161
10. -
..................................................................................................................................162
11. - ............................................163
2. .......................................................164
1. ...............................................................164
2. - ....................................................166
3. .........................................169
4. -
.....................................................................................................................................170
5. : ....................................171
6. : .............................173
7. .....................................................................................................175
3. - -
............................................................................................................................177
1. , .......177
2. ................................180
3. ..................................................................181
4. - -
- .......................................................187
5. ................................................................................189
6. ..........................................................................................191
7. ...................................................................................................194
8. - ......................................................................195
4. .............................................................................195
1. ,
............................................................................................................195
2. -
..................................................................................................................................197
3. ........................200
5. .............................................................................200
1. ()...........200
2. - .....................................................201
3. ......................................................................................................202
4. ........................................................................................203
5. ......................................204
6. .......................................................................................................205
7. .................................................................................206
....................................................................................209
........................................................................................................................209
VI.
.......................................................................................210

1. ...................................210
1. .................................................................................210
2. ................................................................................210
3. .............................................................................................211
2. .....................................................................................................................211
1. .........................................................................................................................211
2. .................................................................................................211
3. ...........................................................................................212
4. ..........................................................................................212
3. ...................................................................................................................213
1. .........................................................................................................................213
2. () ...........................................................214
3. .......................................................................................215
4. () ...........................................................216
5. .................................................................................................217
....................................................................................218
........................................................................................................................218
VII. (, , )
...................................................................................................................................218
1. ..........................................................................................................218
1. ..................................................................218
2. ..............................................................................................................220
3. .............................................................................................221
4. ...............................................................................................222
5. ...................................................................................................223
6. .............................................................................................................................223
2. ...........................................................................225
1. .....................................................................................................225
2. ..................................................................................225
3. ..............................................229
4. .......................................................................................230
5. ................................................................232
6. .....................................................................................................232
3. ............................................................................................233
1. .........................................................................................................................233
2. ....................................................................................................234
3. .................................................................................................234
4. ...............................................................................................236
5. ................................................................................................236
6. ............................................................................................237
7. .............................................................................................238
8. ..............................................................................................239
9. ..................................................................................................................241

10. .........................................243
11. .
- .
................................................................................................................................................243
4. ...........................................................................................244
1. ......................................................................................244
2. ............................................245
3. .................................................246
4. ...................................249
5. ...................................................................................................249
6. .....................................................250
7. ...................................................................................................250
8. ...............251
9. .................................................................................................254
10. ..................................................................................................255
11. . .......................256
12. ..........................................................................................................256
13. .......................................................257
14. .................................................................................................258
5. ..................................................................................................................259
1. ..................................................................................259
2. .......................................................................................................261
3. ....................................................................................263
4. .................................................................................................263
5. ....................................................................265
6. .................................................................................................266
7. ..........................................................................................267
8. ....................................................................268
9. .........................................................................269
....................................................................................270
........................................................................................................................270
VIII. : ............................270
1. , ..............................271
1. ................................................................................271
2. .......................................................................................272
3. .........................................................................274
4. ...................................................................................276
5. ............................................................................................278
6. ..........................................279
7. ..........................................................................................280
8. ,
...........................................281
9. ,
.................................................................................................................283
10. ....................................................284

11. ...............................................................................................285
12. ............................................................................................................................287
13. ......................................................................................288
14. ............................................................................................289
15. .................................................................................................290
2. ................................................291
1. ...........................................................................................................................291
2. ...................................................................................................293
3. ()......................................................................................295
4. ...............................................................................................296
5. ........................................................................................................297
6. () ..............................................................300
3. ..............................................................................................302
1. .......................................................302
2. ........................................................................................................................305
3. .........................................................................305
4. .........................................................................................307
5. ...................................................................................................................308
6. ....................................................................................310
4. : ....312
1. ...........................................................................................................................312
2. .....................................................................314
3. ()............................................................318
5. ........................................................................................319
1. .........................................................................................................................319
2. ......................................................................................320
3. ........................................................................................324
4. ...........................................................................................................327
5. , ..................................328
6. ..........................330
7.
..........................................................................................................333
8. ...335
6. ...................................................336
1. .............................................................................336
2. : ...............................337
3. .................................338
4. : ..............................338
5. ...................................................................................340
6. .....................................341
7. .................................................................343
8. .................................................................................................345
7. ................................................................346
1. ..................................................................................................346

2. ..................................................................................................348
3. .................................................349
4. .............................................................................349
5. ...............................................................................................................350
8. , ...........................350
1. ................................................................................................350
2. ............................................................................................................351
3. ()..............................................352
4. , ...................354
....................................................................................355
........................................................................................................................356
IX. :
...................................................................................................356
1. ......................................................................................................356
1. .............................................................................356
2. ....................................................................358
3. ..................................................................................................................359
4. : .....................................................................................364
5. : , , ..........366
6. ............................370
2. ............................................................................................................371
1. .........................................................................................................................371
2. .................................................................................................................373
3. ...............................................................................................375
4. ....................................................................................................377
5. ....................................................................................378
6. ...........................................................379
....................................................................................380
........................................................................................................................380
X. ..........................................................................381
1. .............................................................................................381
1. ..................................................................................381
2. ........................................................................................384
3. , , ..................................................................386
4. ...................................................................388
2. -
.......................................................................................................................................389
1. ...............................................................................................389
2. .............................................................................................391
3. ...........................................................................392
4. .......................................................................................393
3. ......................................................................................395

1. ()......................................................395
2. .........................................................................398
4. , ..................................401
1. .................................................................................................................401
2. ...................................................................................................................403
3. ......................................................404
....................................................................................404
........................................................................................................................404
XI. ...405
1. ............................................................405
1. .........................................................................................................................405
2. .......................................................................................406
3. - ......................................................407
4. ()...........................................................................409
5. ()...................................................................412
6. .....416
7. ..417
8.
...............................................................................................421
9. ............................................................................................422
10. ..............................................................................................423
2.
- .................................................................................424
1. ........................................................424
2. .............................................................................................425
3. .............................................................................................426
4. .........................................................................................................428
3. ...........................................................429
1. ....................................................................429
2. .................................432
....................................................................................434
........................................................................................................................434
...................................................................................................435
3-
.
,
()
. , ,
.
.

,
, :
. , -
, ,
,
, , ,
, , , ,
. ,
, , , .
,
. , ,
, , , ,

. , , ,
. , ,
, , , ,
,

. .
.
,
, .
, .

,
,

. ,
,
, .
, 3
,
()

()


4, ,
2000 .
1999 .


,
..

2-

( 1- 1. ..)
. , , ,
,
.
. ,
,
. , ,
, , ,
.
, .
, , 1
(.: , 1993, . XIXIV).
,
.
,
2 ( 1- : .: , 1995).
,
,
. ,
, ,
,
,
. ,
,
.
, ,
, ,
. ,
- ,
- , ,
. , ,
, ,
,
.

,
-
, . ,
, -, ,
. ,
- . -, ,

,
, .
, ,
, .
,
, . , ,
,
.
,
, , , ,
. ,
,
. ,
,
,
.
.
, , , , ,
. , , , ,
, ,
, , , .
,
. ,
: , ,
, , .
; .
,

. , ,
, ,
. , .
, ,
.
-

. ,
.
, .

. ,

.
,
, . ,
. ,

, .
, ,
.
.
,
. ,
, .
:
, , , . ,
. ,
.

, .
, .
.
,
.
1995 .
..

I. ()

1.

1.
()
: ,
. ,
,
.

. , ,
( ),
, ,
, .
. ,
,
.
, ,
.
, , ,

( , )
. , , ,
XIX ,
.
. ,
, . ,

,
, ,
.
. ,
- . () :
. *.

,

**.
* Katz A. Staatsrecht. Grundkurs im ffentlichen Recht. Heidelberg: C.F. Mller Jur. Verl.,
1991. . : S. 8 f. . : Stern K. Das Staatsrecht der Bundesrepublik
Deutschland. Bd. 1. Grundbegriffc und Grundlagen des Staatsrechts, Strukturprinzpien der
Verfassung. Mnchen: C.H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung 1984, S. 7 ff.
** .: Stern K. a.a. O., S. 11.
, (
, ,
)
, ,
,
.
, ,
,
. ,
, ,
.
(, ,
, .), ,
- ,
.
, ,
, . ,
,
,
(, .),
"" , "",
. ,

"" "" ,
"" , ,
...*.
* . . .: , 1981. . 29.
11- , 1978 .
: Hesse K. Grundzge des
Verfassungsrechts der Bundesrepublik Deutschland. 18., erg. Aufl. Heidelberg: Mller, Jur.
Verl., 1991.
,
.. , .. ,
, ,
, *. ,
, , ,

, .
,
,
.
* .:
. .: , 1976. . 180182, 216220.
,
. 60- ,

(. .. ,
.. , .. ,
.. ). 1975 .
.. ,

.


, .
, ,
.
2.

.
,
,
, . ,

,
.

,
.
.
- ,
, .
, , ,
:
(
. 148 1991 .);
(. 94 1947 .).
:
, , , ,
, ,
( . 42
1976 . . 1992 .);
(. 27 1958 .),
(. 19 1946 .)*.
* 1947 ,
.
, , , 1946
, .
(
), :

(. 2 . 77 1991 .).
, ,
, ,
() :
(. 4 68
1949 . . 1990 .);
-
. ,

(. 19 1975 .).
, ,
,
. ,
.
, , :

, ,

(. 126 1992 .).


-
- .
,
. ,
.
, , ,
.
, ,
. , 1976 . 2 . 43
:
- ,
, , .

, .

.
- ,
. , ,

, ,
, ,

, .
3.
,
, .
,
,
, .
,
. ,
, , , .
,
. , ,
,
. , , ..
. , , ,
, .
,
, .
(.. , .. .) ,
(. .

) , , ,
. ,
, ,
, ,
.
, (
1 . V ). ,
, ,
,
(
).
, ,
3 . V.
,
. ,
, ,
.
4.
,
,
.
, .

,
, -
. ,
.
,
.
, -, ,
: (. 2 . 1 ),
( ), (.
20 1949 .), (.
1 1983 .), (. 1
) ..
,
- . -,
,
:
(. 67 1991 .),
(. 53 1978 .), (. 4
1868 .) . .
,

,
(, .)
,
: - ,
. . (. 5 , . 22
- 1972 .).
, ,
, . ,
- ,
(, ).


.
-
,
.
- ,
, , ,
( ), ,
() . , , .
, ,
( ), . ,
, ( , .),
.

(, ).
- ,

,
.
- : ,
. , . 16
: , ,

,
, ,
[]. ,
... [ ].

. ,
. , . 34

. 39,
, . 4047, , . 10,

.
-
, .
,
. , , . 27
, ,
(, , ),
.
(-),
. , . 47 1949 * :

, ...; . 37
,
.
* , ,
26 1950 ., .
26
1949 .
,
:
,
; ,
-,
. , ,
, . , . 6
:
.

; :
, .
,
, ,
, .
.
, , , . 5 1972.
-, - -.

. .

.
.
. (
, , , . 9

).

(
. 95
1992 .), (
,

. 69 ), (
. 23
). ,
(-
4 . 7
1974 .).

( ... . 53
) (
, , . 48
).
, -
,
*.
, , .
,
, ,
.
* , , . .
.
( . .)
, , .
,
.
(-, . .),
,
, ,
. Benda E., Klein E. Lehrbuch des
Verfassungsprozessrechts. Heidelberg: Mller, Jur. Verl., 1991, S. 12.
,
. ;
. ,

, .
, , ;

.

5.
:
.
, , ,
(
, ,
).
, .
,
.
, ,
(, , , ),
, ,
.
, ,
.
, .
, . ,
,
, .

, ,
(,
).
, .

( ,
, . .).

, .
,
.

().
, :
.
.
(. 4 ).
(, .) ,
(, ) .
(. 39
, . 28 ) / .
.
,
(),

, ,
.
6. -
-
, ,

(- , .),
,
.
-
, -
: .
.
, ,
, :

(. 74 ).

.

,
.

,
, .
,
. ,
.
-
.
, .
, ,
. ,
:
.
, .
... (. 5);
(. 15);
(. 64).
, ,
.
,
, ,
, .

,
,
.
(. . )
. ,
. 5, 15, 64 ,
,
, -
, ( ),
, .
,

.
. ,
,
.
()
,
.
- ,
,

,
.
.., . 49
. - ,
,
.
-
.
.., . 53
. - ,
,
. -
.

, .

. - ,
.
-
. -
- - ,
, , ,

.
-
.
, ,
,
,
.
. -
.
.
, , ,
, .
, . 73 ,
.
,
, .
- ,
, . ,
, .
. 74 ,
:

.
, ( .
.).
-
- .
-
,
.
- .

,
.
-
.
,
(,
).
: -
.
. , , ,
, , ,
, .
-

: ,
, .
7.

()

.
.
,
.
, ,
. -
, ,
(),
, .
,
,

(,

), . .

, .
.
,
,
, ,
.
. ,

. .

. , , ,
, .
,
(,
,
).
,
, , ;
.
;
(
1963 .
).
( )


. ,
,
(. 63), (. 67), (. 68-2),
(. 71), (. 65),
(. 25) .

(, . 72 ).
, ,
, , .
( ).
, ,
,
, .
, ,
,
, ,
- .
, ,
, (-
, ,
- . .).

, .
-
(, , ..) ,
(, , ..).
, .
:
.
.
- ()
, .
, , , , ,
, , , .. -
, -
,
, .. , ,

.
() , .

, .

, .

-
(, .).
(, , )
,
, .

, ,
.
, , ,
. ,
, ,
.
.
,
. ,
( ),
( ).
,
(
), . ,
, , ,

*.
* .: . . .: , 1999.
- ,

. ,
,
. ,
.

( ).
:
(), ;
-; ,
;
.
,

.
.

. ,
, ,

, *.
. , ,

, .
* 1994 ,
,
( . Communaut ).
,
,
. ,
. ,
. 2 . 145
, ,
,
(
).
.
,
(. , . .). ,
: ... , ,
*.
, ,
. , ,
-,
, ,
.
, .
* ., - . . .:
, 1996. . 106.
, ,
,
. ,
.
8.

. 100 .
1988 280 .

.
, ,
.

, ,
,
. ,
, .
, ,
, ,

.
,
() .

,
,
,
.

, , .
,
, .
.
,
(, , ,
. .).
, . ,
, .
9.
,
XVIII ,
, -
.
, ,
,
, .
, (
, ),
,
.
, ,
XVIII ,
, , ,
, .
, ,
.
-
, , ,
. (.. )
() , -

. ,
, ,
,
.
,
. , ,
. , , (,
, 1791 ,
), XIX
.
- XX ,

, , , -
, ,
.
-
- ( ),
, ,
.
, .
, ,
,
5 1917 .,
. ,
, , ,
,
, .
,
,
, .

, .

(
, ), ,
1936 ,
- ,

.
,
, - .
-, ,
,
,
,

, .

, .
, ,
,
*.
, I ,
( ,
), - , (,
, ),
( , ).
* .
,
(, . .).
, ,
,
.
.
,
, .
, , .,
.

, :
,
, ..
, .
.
XIX .

, XX . ,
, , ,
,
. , -
( ,
, . .)
.

,
.
, (
),
..

, ,
:
,
,

, .

.

,
.
,
.., -
-
(, ).
,
( ),
. ,
. 25
.

.

, ,
, , ,
,
. , ,
,
-? , .
, -
.
. ,
,
, 1946 ; , .

,
,
.
2.
1.
- ,
, ,
.
- ,


, .
.
, , ,
, .

,

,
- , ,
.
, , . ,
, -
, .
,
,

-
.
-
,
, ..
.
()
. , -
,
.
,
.
.

,
.
, . ,
,
.
2.
- .
, XIX ,
(, ,
).
. , . , .
, . , . , .-.
: ,
, , ,
.

,
,
.
, ,
.
-
- .
. , XVIIIXIX ,
.
.
XIX -. .
, . , . , . , . , .
, . , . , .
,
- , , ,
.
XX
. , . (), . (), . , .
(), . ().
,
, ,
..

. , . , . , . , . , .
, X. , . , . , . , .
, . , . , . , . , . , . , .
, . , . . ,
,
- .
, , .
, ,
, .
, ,
,

.

, ,
, ,
, ,
.
,

- .
, ,
- ( ,
- ..).

- . ,
,
,
. , ,
.
,
,
, .
- (
, , ) ,
, , , , ,
, , , ,
, , .
3.
()
-,
. ,


- . .. , .. , ..
, .. , .. , .. , .. , ..
, .. .
1917 .

, ,
.
1917 {, )
-. . , .
,
,
, ,

. , ,
, : , (
),

. , ,
, ,

,
, . ,
.
1917 ,
. , . , .. ..

,
.
,
. .. , .. ,
.. , ..
( )
, , ( ),
,
. ,
, , ,
.
20- ,
. , 1925 ..
. 19271929 ..
,
, - (,
) .

.. , .
1934 .. .
,
,
. ,
, 20- , 1935 1937
4- ,
.
, , ,
,
(, , )
.
. - ,
,
,
,
.
( )
;
, 80- .
,
, ,

.

, -

( 50- ).

, -
.

, 1949
. . ..
,
.
. ( )
, ( )
. , , , ,
50- (.. ,
.. , .. .) - ,

.
-
.

.


- , .
,
,
, ,
.
-
( 60-
),
.
, ,
,
() ,
.

- .
60-
,
,
( ).
.. , .. , .. .
50- 60-
,
,

. ,
.
70-80-
.
, , 60-

, .
,
. .. 60-70- .
1987
. , ,

- ( ,
) .

, ,
. , ..
, .. , .. , .. , .. ,
.. , .. , .. . ,
, .

.. , .. .*
*
. .. . . .

, .
.. 90- .
,
( )
. ,
;

, ,
- .
, 1990
, ,
.
, ,
,
-
.
, -
(
) . ,

, .

, 50-
60- .. , .. , .. , ..
, .. , .. , .. .
50-
. ,
,
.
60-
,
,
.
80-
. .. ,
1989
.

.
,
,
, ,
. , , ,
, ,
,
(
, , .).

.
4.

1991
,
- . ,
, .
,
,
, ,
,
. ,
, ,
, ,
- .

,
.
, ,
, , .

, ,
,
75 .
, .
- ,
,
.
. (, ) -
. ,
,
( , ..).
,
,
. .. ,
.. , .. , .. , .. , .. , ..
. , , , ,
,
.
.

. ,
,
, ,
, . .. .
, ,
.

.
, 1991 .
1996
. . .
.

. .. ( . ..
). , ( ),
,
.

. .. , .

, . ,
. ,
10 , ,
, , , , , , , . ,
,
, .

( . .. ),
.
( -
) . .
. , ,
,
, .

()
, . .. . ,
, ,
, , ,
.
,
.

- ..
.. .. ,
. , ,
9 (,
, , , , , , , ) ,
: , ,
.
, . ..
, .

.
, ,
, , , . , ,
,
.

.
- , ,
, . . .
-

. -

. . .. . . ..
,

. . . , .
.. . , , ,
, ..
.
-
.
.. , .. , .. (
), .. , .. ,
.. , .. , .. .
. . .. .
,
.
, ,
. . . , ..
, .. , .. , .. , .. , .. .

, . , ,
, 1998
, .. .. .
. 90-
. , . , . , .. .
, . , . .
; ,
- .
,
. .. , ..
, .. .

,
. , ,
.
,
.
,
,
. , 1991
,
; , ,
.
,

: ,
, ,
. ,
, .
.
5. ()


.
,
.
1990 ,
:
.


.
1989 ,
.
.
. ,
()
.

, .
()
() ,
: ,
, ,
. 15 :
, , , , , , , ,
, , , , , , .
,
- .
. .. ,
- ,

. , ,
,
.

, , .
, ,
. ,

. .. ..
.
,
,

*, ,
**. ,
,
, . , ,
.
.
* ., : Witkowski Z. (red.), Galster J., Gronowska ., Bie-Kacala A.,
Szszkowski W. Prawo konstitucyjne. Toru: TNOiK 1998; Hesse K. Op. cit.; lvares Conde E.
Curso de Derecho Constitucional, vol. I, II. Madrid: Tecnos 1992; Moraes A. de. Direito
constitucional. 5a_ed. revista e ampliada. So Paulo: Atlas, 1999.
** ., : . . Tpee, . :
- CPJ 1994; .
j. : .. 1995; Klma . stavn
prvo. Praha: Bohemia Iuris Kapitl 1997.
, ,
. ,
: 1) ( ,
, ); 2) ; 3) ; 4)
( ,

); 5) ; 6) ; 7)
; 8) ; 9)
*.
, .
* .: Schwartz . Constitutional Law. A Textbook. Second edition. N.Y. L.: Macmillan
Publishing Co. Inc. Collier Macmillan Publishers 1979.

.

,
(- , , )*.
* Richter I., Schuppert G.F. unter Mitarbeit von Bumke Ch., Harms K., Loebel H.Ch.
Casebook Verfassungsrecht. 3., vllig neubearb. Aufl. Mnchen: Beck 1996.

. - ,
,
(, , , ,

.).
,
- .
, .


,
.
,
,
.
: , ,
, . ,

.
,
, ,
.
, . ,
, ,
, .
, ,
,
.
,
,
. ,
, .

. ,
,
. , .
,
.
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.


() ?

?
?
- ?
?

?

?
8. ?
9.
, ?
10. ()
? ?

.. : . . 3, . . .: -, 1998.
.., .. . .: -
, 1998.
: . / . .
. .. . .: - , 1998.
: / . .-.
.. , . .. , . .. . .: , 1999.
.. : . .: ,
1999.
.. . .:
, 1993.
.. : . .: - , 1995.
.. . .: , 1996.
.. : . .: , 1999.
.. : . .: ,
1999.
.. : . .: ,
1997.
.. () :
. .: , 1998.
II.
1.
1.
,
, , , ,
,
, ,
. , ,
, ,
,
.
, ,

, ,
. , (. ) ,
.
()
, ,
,
,
, ,
, .
.
(),
,
.
. , ,
,
,
, .

. , ,

. ,
:
, .
, :
, .
,
.
, , ,
, , .
,
,
. ,

. ,
, .
,
.
, .
- ,
.
1787 , .
,
( . 105115
1949 .). 1975

(. 7880),
1999 ,
, .
, , 1874 ,

. , , (. 76, 82, 85,
86, 100, 111,112, 127134, 3, 1316).
.
(. 78),
(. 106) .

, -
.
1815 1983 .
.

,
. , ,
. , ,
. , 143
1968 ,
1989 .
, ,
.
1787 . 8 . I
(Letters of Marque),

,
, . XIX
,
, .

,
,
, .
,
.

, , ,
.

.

.
,

, ,
.
, ,
,
,
, . , ,
, ,
,
.
: ,
,
,
.

,
.

-. ,
, .
, ,
-, ,
. -,

.
,
( , ) . ,
, ,
.
. ,
4 . 15 1937 :
1. , - , .
2. , - , , ,
.
. 98 1946 ,
, , , ,
, .
2. -
,
, . ,
,
, *. , ,

(, ),
.
, , ,
, ,
, .
.
*
: ,
,
, .,
( .. . . . . 17. . 345).
1862 .
(18251864), , .. ,
. ., ,
. : ... , ,
; ,

( . . ? .: , 1905. . 3334).
. ,
..
, 1909 .
:
, , ,
? -, , .

. -,
.
,
. ,
. -, , ,
, , - .
, , , ,
.
,
, .
.
,
, ,
.
,
,
. ,

(, ,

).
, ,
. , ,
( ),
, .
, ,
-,

. , ,
,
,
, ,
. ,
.
,
XVII
, , ,

.

. ,

, ,
, , ,
XX : ,
,
, .
, , ,

.
, , -
.
,
.

1815 , ,
(
1830 ., .), -
.
: 1815 1983 14
, ,

.
.
:
; 72

, , ;
50 () .
. :
,
,
.. . 56:
. -
.
. (.
1 . 42); - (. 1 2 . 45).
.

. , , .
, .
133, ,
. 204207. ,

.
3.
,
.
.
, , , ,
. ,
.

.
, ,
,
.
.
. ,
, ,
. ,
. , , ,
, . ,
,
, , ,
. ,
.
,
. ,
.
.

( , ,
, , .).
, ,
. ,
,
, ,
.
, .

.

, ,
,
(. 1 . 1 . 41).
, , ,
, ,
(. 1 . 1 . 43).

,
.
4.
,
.
- .
.
, ,
. ,
.

.
. ,
,
.
, , , ,
. ,
,
, ,
.
,
.
- :
, .
,
.

.

. ,
. ,

. , ,
, .
,
,
, .
, ,
- ,
,
. ,
. ,
,
. , .
2 . 119 ,
. *... ,
, ,
, , :
* . 4 ,
, .
Bund (),
Confdration ().
, ,
. .
a)
;
b) , ,
;
...
d) ;
e)
.

. ,
, ,
, , .
, ,
, ,
. -
.
, ,

;
. ,
( , ..),
.
, , , ,
70- , ,
, , ,
. ,
,
.
, - .
, 21 1981
.
, , ,
,
.

. , ,
. .


,
.
,
( 1946 1958 ., 1947 ., 1949 .,
1978 ., 1976 . .).
, . ,
, ,
( )
(
-)
, .
1949
: ( )
(. 67).
.

: ,
, ,
, ,
,
.
XX , , ,
, ,

, .
,
,
,
.
,
, ,
. ,
1946 ;
1958 ,
,
.
1947
(. 99),
(. 91-),
. 1978
.
.
( ,
)

,
,
, -
.
, (.
. 2 1 . V).
, , ,
.

, -, , ,
.
.
1958 ,
,
(. 34). ,
. ,
1972 (. 45),
,
, .

1963 , ,
(.56).

():

. , 1950
, 1953
, 1971 ,
1976
, 1952
1975 .
.
. ,
, , () .
, ,
.
, , , .

.
,
, .
, .

() ,
,
,
. ,
,

(, ,
).

.
, ,
().
,
,
.
,
. , ,
,
( ).
1946 1958 , 1947 ,
1949 , 1976 , 1978 ,
1982 , 1989 , 1991 . .


, ,
, ,
.

,
, .
,
, -
. ,
. :
; ,

, ;
, ,
, , ,
.
, , ,
.

1946 , ...

- , . 11 . 9 ,
, ,
.

. 1920
1929 . 1 . 9 (

) 1955
.
,
1981 .

(. 51
1949 .).
, , , ,
. ,

,
,
.

, XX
,
: ,
,
,
.

, ,

, .
-
.
.
,
. ,


. 1946 (),
(. 2425), (. 1011), ( 20), (. 28), (. 93) .;

. 1995
,
: 69 1928 , 5 . 10
1974 ,
.
7 1992 .
. ,
(, )
().
25 1992 . ( 1982 1989 .),
.
, ,
.
,
, .
5.
.
.
( ) , ,
, .
,
- ( ..).
, ,
, (, ).
, .
-

. , , 1949
, . 23

; 1990

, , ,
.
.
. ,
, ,
, .
,
,
( ,
. .).

. . , . 2 . 5
1991 :
.
- ,
,
. ,
: - , , ,
, ,
.
, ,
.
,
. , , . 23
, : .


, .
. . 6, ,
.
.
. 47 ,
, ,
. , ,
, ,
. , , .
? , ,
, .
, ,
( , . 100
).
, , . , . 19
,
. :
, ,

? . , ,


, *.
. 3 . 1 ,
,
. . 1 2 . 19 ,


.
* , . 58 1977 ,
, 10
- .
, ,
.
2.
1.
.
.
, , ,
*.
.
* ., : .. ( ).
.: , 1981. . 121.
, , ,
.
, , ,
.

, , ,
1917 . ,

,
.
,
1974 , ,
,
1810 , 1974
1991 . ;
,
, - -
. 11

: : 1958 ; : 1960 ;
: 1964 ; :
1975 ; : 1976 ; :
1980 ; : 1984 ; :
1988 ; : 1992 ,
1968 ; :
1992 ; : 1992 .
, , , ,
1948 , : (,
) 1951 , 1951 .

,
. , ,

(, ).
,
, .
,
.
,
, .
, , ,
.
,
. , ,
, . , . 27
. 107
.
, ,
,
. , ,
, ,
.
.
, .
. ,
(), , , 1911
, ( ) 1978 ,
( ), ,
, .

, .
, ,
, (),
,

, , .
(Bernard Schwartz) :
... ,
. ... ,
. .
,
*.
* Schwartz . Constitutional Law. A Textbook. Second Edition. N.Y. L.: Macmillan
Publishing Co., Inc. Collier Macmillan Publishers 1979, p. 2.
, *,
, . ., , ,
1989 . ,
, ,
.
*
(, , ), , , .
, ,

. , -
,
.
, , ,
.
2.
, , ,
,
( ). ,
, :
(), ( ), ,
, .
,
,
.
.
, ,
,
, ,
. ,
(, ,
1946 ., ),
, .
,

, ,
, .
:
, ,
.
: ,
(, ).

. ,
,
.
.
.
,
,
, .
,
. ,

. , . XII XIII

,
.
. ,
,
.

, ,
. ,
, ,
, , -
, .

( ), ,
.
, ,
.
,
, ,
, , .
. ,

,
.
-

, . , ,
, , ,
(, )
.
3.
. ,
,
. ,
,

, ,
, .
,
, , .

, ,
.

.
.
, , ,

.

, ,
, .
,
. ,
, ,
.
,
, ,
, .
,
(, , )
,
.
(
).

.
,
,
. ,

Bundesrat ,
( ) .
,
,
.
,
.

. ,
, .
,
. , ,
.

, - , ,
.
rgime politique,
.
.

. ,
* , ,
, ,
, .

, , ,
, , ,
.
, (
,
).
* Hermet G., Badie ., Bimbaum P., Braud Ph. Dictionnaire de la science politique et des
institutions politiques. P.: 1996, p.238.

.
3. ,
1.

.
, .
.
( . octroyer ,
),

(). .
, , 1814 , XVIII
( )
:
, ,
...
1911 ,
1889 , 1937 . ,
, ,
( ). ,
, .
1962 . : (. .
III. .) ,

...

, ,
,
.
( ,
) ,
.
, ,
- .
, .
*.
,
.
,
.
1819 , ,
(. .) ,
.
.
, (
1689 ., 1709 .).
*
() 1924 . ( )
1978 21 1992 . ,
, 31 1992 .,
.
,
, .
1844 , 1866 , 1879 .


, .
, . 5 1878 : * ,
,
. 1879 ,
.
* ( . notable , , , ) ,
.
. .

. ,
- 1959 ,
. ,
1960 , , ,
11 1959 .,
, .
,
,
XIX . ,

.
,
( . constituante , ;
17891791 .), ,

.

. , , ,
,
, , 1975 .
,

.
,
, ,
.
,
(,
19451946 .).

(,
1848 .) ,
, (,
1946 .).


. ,
,
, (.
. 2). .
, ,
19451947 , 1975 1976 , 19901991
.
.

.

. , ,
,
, ,
. , ,
, ,
,
.
1946 ( ),

1947 , 1976 , 1978 ,
1991 , 1999 .
,
, (

),
, (
).

. , 1958
, 1980
,
1968 , 1971 ,
1976 ,
, .
2.
,
, .
. ,
, , , .
:
,
, ,

,
, , , ,
.... . 28
1793 :
, .
.

.
,
. ,
,
, .
, .
(, , )
().
, .
, ,
.
1848 (), 1911
, (
), 1960 .
, ,
.
, ,
,
. .
:
. , ,
.
,

, , ,
.
, 2/3
.

,
, - ,
, .
, 1947 , 1953
( ),
, ,
.
, ,
2/3 3/4 (.

. 38) .


; 2/3 , 1/5
, 500 .
,
.
-.
. ,
1974
(
).
(, ,
) .
2/3
. 1949
( ,
.) 2/3

( ) . ,
,
.


, (, .).
,
,
. :
, ,
. 1961
1983 . 6 . 245:
,

.
.
,
,
, ,
.
,
.
, ,
. ,

, .


, . .
,
.
.
, .
,

. ,
,
.
, . ,
,
.
, .
,
.
1999.
.
1815 1983 ,
1949 , 1972 19891990 ( 1989
.
).
,
.
(. 138, 192, 193, 195 ).
100 . , ,
.
.

, , .
,
.
,
(. . 2 1 . VI 2- . 3 ,
2000 .).
.
. 157163
, ()
2/3
(). .

( . . 2 1 . IX
3 ).

. , . 195
1831 ,
.
,
,
, .
, -
( ).
, 1993 . X,
,
68-1, 68-2, 68-3,
. , ,
, 11
115- 115-1, -,
.
.
,
, .
,
.
.

(. 128 1900 .).

,
(. 195 1999 .).

, , .
. V 2/3
.
,
( 7 ). 1982
, ,
- ,
, -
( )
.
,
.
, .
. , ,
150
.
, ,

.
.

,
. ,

, (. 89 ).

(. 110 ).
, .

.
,
(, 2/3
),
. .
. , , 1927 1958
,
.
(, ).


. . , . 71

.
50 . .
100 . 1/6 (. 2 . 41
). . 139
, ,
,
.
, ,

.

. . (, )
, ,
, .

( -),
, . ,
.
3.
,

,
.
. . 2 1884
:
. . 95
1946 , . 89 .
. 139
. ,
,
(. 100, . 1).
. 290, ,
15 , ;
,
, .
,
, ,
, ,
,
, , ,
,

,
(. 79, . 1 20
).
,
.

. 1791 ,
,
, ,
(. 4 . VII), 1801
(, ,
1793 .).
(. 6
. 110). . 284

,
, 4/5 .

. 1946 . 94

.
, 10 1940 .
. . 89 1958 ,
1968 :

(. 196).

, .
, . , 1922
. 196
1887 , 1982
,
1992 .
4.
, -
.
.

. , . 178 1919 ,
,
.

,
.
. , . 137
: 25 1815 . .
, ,
, - .
; .
, . 146 1990
, ,
, .
,

.
,
. 2 .
.
, , ,
.
, ,
,

. ,

.

4.
1.
,
, ,
.
,
(, , ,
).
,
,
,
, ,
, .
.
, ,
,
,
, .
, -

;
,
.
.
2.

, .

. , 1959 ,
20 ,
.

,
. ,
,
.
. , 60-
20 , 11,
15, 23, 22 *.
.
7 ,
1789 11 ( ,
, ),
11 , 1812 11. ,
, . ,

1814 , 1831
(, , 60-80- . ),
1868 .**
* . : Lambert J. Amrique Latine. Structure social et institutions politiques.
P.:1963, p.300.
** .: Grewe ., Ruiz Fabri H. Droits constitutionnels europeens. P.: 1995, . 3436.

.
1917 , , ,
, (. 136):
, ,
, . :
,
(. 4 .
120).
3.

.

, .
,
,
. .
,

,
. ,

(, . .).

, ,
. , , ,
, ,
, , -
.
, ,

, -
.
, ,
(, , . .).

4.
,
.
, , , .
, , .
,
, .
(, ).
, , .
5. ()
1. ()

,
.
,
.

,
. ,

, , ,
.
, , .
,
,
- ,
.
,

,
, ,
( / )
.
( , , )
,
.
.
. ,
: , ,
; ,
( ,
), .

.
; ,
. , ,
- , ,
. (
)
, ,
.
, XVII
,
( ) ,
, ,
. ,
, : . .
1803 . ,
,
, .
(
1891 ., 1917 . .).
, , .

,
.
.
( ) (Hans
Kelsen),
1920 , .

, ,
. ,
3 . X,
.
,
.

.
,
.
.
*.
,
, , ,
,
. ,
,

,
.
- , , ,
,
,
.
* .: La Documentation franaise. Document d'tudes. No 115. P. 1987, p. 3.
. ,

, , , ( )
, .
XX , , ,
.
, ,
, ,

.
-
. ,
:
, , .
: ,
. 59
1967 :
, ,
( .
.) .

.
,

. 1907
1906 , 1962
1973 . 1979
1989
.
2.

,
.
, . , . .
144 1991 , ,
, (
. . 13 1 . VIII)

.
,
, ; ,
,
.
.
.
, ,
,
.
(,
), , ,
. ,
.
,

,
.
,
, ,
,
. -
(, , .),
,
. ., .

. , . 105
1992 ,
.
,
. ,

(., , . 160
1991 .).

(., , . 4 . 1 . 149 ).
,
. ,
. , . 95
:
1. , ,
,
.
2.
, .
. 54 :

, ,
, ,
.
, , ,


?
,

, .
,
, .
?
,
, , .
, ,
.
, .
() ,
. ,
, ,
1789 (. 8).
, , .

, .

, 1966 ,
1966 ,
1950 ,
1969 .
,
, (
. 2 3).

. -,
,
. -,
,
,
,
. ?
, .

. ,

.
,

.
, , , .
,
. ,
. 109 ,
,
( )
.

.
2/3
.

, .
, . 4 . 188 1997

.

.
, , .
3.
.

.
( ,
). ,
, .

. , ,
, ,
. ,
, ,
( . 4 ).
.
,
. , ,
,
,
.

, . 39

.

.
,
. , , ,
, :
, ;
, , ,
.
.

.
, . ,

.
.
:
,
.
.

- . (
). -,
, ,
, . , ,
. , ,
:
,
. ,

.
.
,
.
, , ..
.

, ,
, ,
.
.
, ,
. ex tunc ,
,
, :

,
. , ,
, , , ..
, ,
.
ex nunc, ,
,
.
. 2 . 145 :
( ).
4.
:
, , , ,
,
, ( )
;
,
(, ),
(,
, ).

,
,
, ,
.
,
.

, , .

,
,
..
1795 . ,
1799 1852 ,
. 1946
,

(.. ), 7 ,
, ,
, 10 ,
.
(.. 1958 .) .

, , 18 . 8
, .

, , ,
, , .

, , . ,
. 75 1976 1992
:
, -,
(. );
- ,
(. r);

, , , , , -,
(. s).
. 90 :
,
, , ,
(. );
,
, , , , -,
(. ).
-
, ,

(. l m . 98 ).
,
1977 .
,
,
, .
, 25 ,
.
, ,
. ,
: ,
,
, ,
, ? ,
, .
,
.
,
, .
,
.
(

).

,
. , ,
, .
, , , , ,
. , ,
, , :
, , ,
. , ,
.
, , ,
, (, , ,
) , ,
,
.

. ,
, , ,
,
, .
:

1988 ;
1991 ;
-.

. , 1946
,
( ) 1992
. (
)
1990
1992 ; 1992
. ,
:
,
.

. . , ,
, ,
, .
, ,
, , ;
, .

, ,
. ,
, ,
,
*.
* Kelsen H. La garantie juridictionnelle de la Constitution. // Revue du droit public et de la
science politique en France. P.: 1928, 2. p.198.

, .
,
. , . 126 1990 :
, ,
.

, , .
,
ex nunc,
, ex tunc.
, ,
,
. ,
. 1 . 144,

(
);
2/3 ,
.
, 1982
1989 *
**. . 2 . 33-,
1952
1976 1997 ,
.
1985 ,
,
2/3 .
, 1997 , . 1 . 190,

, (. 1 . 239)
.
* ,
, , , .
** ,
1968 ,

,
,
1963 , .
, ,
.


, ,
. .
, , . 124
1992
, . 125129
. :

,

,
;
,
,
, ,
, ,
.

. ,
,
,

,
,
(, , ).

.
,
,
( ).


,
.

.
,
, ,
, ,

.

, .
()
, ,
, .
.
.
, , ( .
Guardian Counsil)*, . . 94
,
(), , 10-
.
,
.
, 10 .
(. 98) ,
, ,
(. 99).
* : .. . (.:
, 1986) .
, .
.
, (Islamic Council), 8
15 , .
,
,
. , , .
, ,
- , ,
( .
230).
6.

1.
- ,
.
- ,
,
,
.
.

,
, ,
( ).
:
*.

.
, ,
,
.
* Mop . . .-.: , 1959. . 68.
,
, .
. , . 1 . 2 :
,
.

, .
,
,
, , .
XVII XVIII (. , .
, . , .. , , .. , .. ,
. , . , . , . , .. , . .
)
.
.
1789 :
.
(. 1).

, ( ,
, , ..)
.
-
. XVII
:
, .
...
, .
.
! ,
!
,

: .
. , ,
. 3 :
, , ,

.

. ,
1948 , . 1, :
.
.

.

(
. )
. -
,
.

: ,
.
, , , , . 2
,
, .
, :
, ,
, . ,
, .
.

.
,
, , :
,
(. 8).
,
- .
(,
), , ,
.
,
,
. .

.

, , , ,
.

, ,
. 10 1972 : -

, . 11 ,
,
,
.
1982 1957
:
,
.
,
, ,
.
,
.

,
- . , ,
: ,

,
.

,
,
. , ,

: , ,
, ,
,
, . 3 . 1 .
:
, , , , ;
, ;
, .
. 2
, .

. . ,
. 13
,
, , ,

,
.

.
.
(,
).

,
, .
,
,
, , , ,
,

.
,
.
,
. ,
,
. ,
, , , 47 , . 2
,
22. , , ,
.
, , . 49
: , ,
.
,
(. . ),
.

. ,
- (. 11),
(. 29),
,
.
- , . 57
.
,
, .
.
. 49 :

. ,
, . . 34 65
: (
-
);

).
.
,

, ,
, . ,
,
,
, .
- ,
.

,
.
, ,

. , ,
(, , .).


. :
...!
2.
,
,

. ,
- ,
.
, , ,

, , . ,
:

, 1789 ,
1946 .
: ,
, ,
;
, .
(, ,
),
. , ,

, , , ,
, , ,
, . . ,
- , ,

. ,

,
.
,
- . ,
(),
(), (), (),
(), () . .
.
. ,
(, )
. .
:
. - ,
, .
, , ,
. , ,
*.
* . . : , 1978. . 63.

. ,
.
,
- . ,
,
, . .

, . , ,
. 1983

1987
* (
).
,
,
**.
3 6 1981 .
.
* rzecznik
,
. - (. II. . : .
, 1980, . 308) : 1. ,
; , ; ; 2. . ( ).
, .
** .: Llorka . Parlamentarismo constituciones en Espaa. Madrid: Istmo 1988, p. 131.

, ,

.
1874
,
, ,

. , , ,
, (. 3 . 18),
,
(. 23-),
(. 5 . 24-),
(. 32-), , , ,
(. 32-), (. 35),
(. 37-), (. 37-) .
1999 ,
, ,
. , . 80, ,
, , ,
,
, ,
, , ;
,
.

. ,
.
40- XX
. ,
, 3 1791 .
.
1879 ,
XIX .
1866 1923 , 1921
1920 , ,
1921 ,
- , , , ,
,
, .
. ,
. , . 102
: , ,
.
, , ,

, .
,

. , ,
,
, 1866 1923 .
,
;

,
1879 ;
, .
-
.
. ()
.
200- ,
, .


*. ()
. 2 . 70

(12 12 1992 .).
* .: . // . .: .., . .45.

. ,
, ,
. 164
:
- .
,
. ,
. , ,
. , ,
(--),
, ,
. 136
1982 :

.
,
:
, , .


. 2 . 12 : , ,
, , ,
.
, (. 4 . 12
),
*.
* . . . . . 52 .

. . : ,
, ,
, . ,
. .
... ,
...
,
- ,
...
*.
* .. //
, 1995. . 6. .18.
, ,
, , . ,
, ,
.
.
3.
,
, ,
,
.
,
. :
1978 . , ,
.

, ,
.

,

- . .

,
, *.
* Ewenson N. Two Brasilian Capitals: Architecture und Urbanism in Rio de Janeiro and
Brasilia. New Haven: 1975, p. 25. . : .. //
. .: , 1981. . 223.

. , ,
.
, (
). ,
,
,
. .
: ,
, , .
,
.
. ,
*.
, - .

, **.
* . . .: , 1975. . 43.
** . . 103.
(
, ,
, ,
- ..), (,
-), (, ,
1816 ., -).

. XIX
(
) . 1812
. , 11 1814 .
. 1835
, 1873 , 1874
. XX
, .
XIX
,
*.
* .: Repide P. Las calles de Madrid. Madrid: Afrodisio Aguado S.A., 1981, p. 174.

4.
- ,
,
. ,
. 3 5 . IV. ,
,
.

.
,
. ,

, ,
. , ,
,
.
- .
,
. ,

,
. ,
1849 , .
( 1910 .,
1994 .). , .
,
,
( , ),
, .
,
, . ,
,
, .

.
.

. , 1,
,

, .
(, )
.

,
,

.

:
, , ,
, - .
, , ,
, .
, .
,
( ,
) ,
, .
XVIII , ,
,
. .
: , ,
. 1920 . ,
. .
. 1928
55 729
48 000 .
; ,
. ,
. , , ,
, ,
*.
* . . .: -, 1992. . 167.
,
.
1.
2.
3.
4.
5.
6.


- ?

?
,
?
, ,
? ?

?
?
?

7.
.
8.
? ?
9.
?
10. ?
11. ,
?
12. ?

: , , , ,
, , , , . .: - , 1999.
, . 1 2. .: , 1987.
. .: , 1997.
(19891992):
. .: . , 1996.
. .: .
, 1997.
. .
.: , 1986.
: , , . :
, 1990.
. 3000 . : .
.: , 1996.
. . . .:
, 1997.
. . .: , 1978.
. .: -, 1992.
.. : - . .: ,
1993.
..
. .: , 1993.
: . .:
. , 1996.
.. : . .:
, , 1997.
. . .
.: , 1988.
.., .. . - . .:
, 1985.
. . .
. -: -, 1992.
. .: , 1990.

. .: , 1994.
.. . 19891990. .: ,
1991.
.. . .: , 1992.
.. . - . :
, 1991.
.. . . . .: , 1992.
III. -

1.
1.
.
,

.
, , ,
, .
, ,
() ,
, , ,
XVII XVIII . ,
, ,
. ,
- ,
.
.
, , .
,
. , (
, .. ), . ()
. ( )
,
, , , . ,
, , ,
:
.
, .

. ,
, ,
, , , ;
, ,
. ,

,
, .
, ,
1936 ,
( ),
, 60-
.
-
, . ,
, ,
. .
,
*.
, , ,

.
* .: Hesse . Grundzge des Verfassungsrechts der Bundesrepublik Deutschland. 18., erg.
Aufl. Heidelberg: Mller, Jur. Verl., 1991, S. 8 f. (. .
. .: , 1981. . 2526).
,
, ,
.
, , ,
(. 3).


1789 .
1. .
.
2.
. , ,
. ...
4. , .
,
,
. .
, 1791 ,
, : ,
,
, ;
, ,
,
, , ,
. ,

;
.

.
, , ,
, ,
.. ( , ).
:
, . .
,
, , .
, , , .
, .
, ,
,
. 1949
. 1 . 116:
, , ,

31 1937 .
.
,
. , 1978 :

, (. 15,
); ,
(. 16, . 2);
... (. 17,
. 3, ); ,
(. 18, . 1). . . 19
:
( ). ,
.
1946 ,
. ,
(. 15,
).
,

.
,
, ,
. , , .
1518 , .

, . 19 , , . 5, . 4, ,
1975 :
,
...,
.
2.
, .
.
, , ,
.
, ,
( ,
.),
, , . .
, XX ,
-
, , ,
, ,
- ,
,
, . .
XX
, ,
. ,
, . .
, ,

, , .

.
3.
()
. ,
. , .
, , . 1 . 11
,
. 2 ...
( . .). ,
.
- ,
- , , . ,
. 21 1947
,
.

1992 ,
( . 45).
, ,
,
. , ,
(
)
. ,
,
, ,
. ,
, ,
, .
,
. ,
( ), , ,
,
,
,
.
. ..
: ... .
, ,
*. ,


, .
1787 .
* . . .: .
, 1999. . 84.
4. ,

, ,
, . (),
, .
,

. , ,
, ,
.
, -
:
, .


*. , ,
, .
* .: , 2- . . .: , 1987. . 281.
,
,
. ,
, , , , ,
, , , .
:
.

. ,
.
, 1992 . 1 . 13 ,
,
.

,
. , ,
,
. ,
. ,
,
(., , . 53 1982 .),
:
, ,
,
.
,
.
,
- 1972 :
,
(. 67);
( . 68);
,
, ( . 68);

,
, (.
71). -
. , ,
, . ,

,
, .

. , . 1 . 35 ,
.... ,
, .
,
,
.
, ,
: . ,
. 53
(
), 54,
( ).
, , , ,
, : ,
. ,
, .
5. ,

.
,
. , . 45
,

( , ).
.

, , , . II . 3
1917 :
( ).

, . ,
. 1 . 24 1991 :
. ,
, .

.
, ,
. , IV , ,
,

,
(

); V
, VIII
, ,
.
, ,
, ( :
...). ,
,
.
, ,
, , .
I:
, -
,

;
.
,

, .
6. ,
,
,
.
, ,
, , ,

.
, . ,
,
.
.
( ).
,
. ,
.
, ,
,
,
. ,
, , .
,
.
. , , . 3

. 25 1991
,
, ,
. 2 :
,
.
.
II : ...
.
, , .
,
.
, ,
,
.
. 19
,
, 1867 ( ):
,
;

1976 .
,
. ,
,
. ,
,
, ,

.
.

,
.
, , ,

, .

.
, ,
, , ,
. ,
, .
,
. , . ,

,
, .
, ,
, .
,
. , , ,
: , ..
(),
: , , ..
, : , ,
, , ,
.. : -
- , .
7. ,

.

, .
,
,
. -
, ,
,
, ,
.
. , ,
. , ,
. , ,
,
.
, , .
,
,
, .
, -
.
,
. , ,
, ,
.

: , . ,
VIII ,
XVIII .


(), , .
,
(, ,
, ..).
. 3 ,
1994 :
1. .
2. .

.
3.
, , , , ,
, .
- (Behinderung).
. .
. 1 . 3
,
, :
, ,

.
*.
* Hesse . ..., S. 176 (.: . . . . 214-215).
, ,
, .
, ,
. ,
. ,

;
.
,
(., , . 3 . 41 ).
, , ,
, ,
.
,
,
. , -
,
.
,
,

.
,
,
.
:
,

.
: ()
,
, .
,
, ,
.
, .
,
-
(, , ),
.
(, , )
, ,
( . tribe ;
;
).
; , , , ,
.
,
, , , ,
.
( ), ,
, ( ).
,
.
. 60- XX

, . , ,
,
. , ,
, .
- ,
()
() : , , () ,
. 90-
- ,
, , ,

,
, .

, ,
.
, ,
, () ,
: ,
, ..
,
,
. ,
.
, .


, .
, .
, ,
,
, .

, ,
,
,
.
, (, ,
) , - ,
, , ,
. ,
, ,
.
8.
,
,
.
,
,
. ,
.
.
( ). , .
19 :
1.

, ,
. ,
( . .).
2.
.
,
,
.
. 3 . 31
1997 :
,

,
. .
, ,

,
.
, . ,
. 1 . 33 : .
,
, . , ,
,
.
. . ,
1852 , ,
,
: , *. ,
, ,
,
: ? .
, ? , .
* ., . . 2- . . 8. . 132.

, ,
,
. ,
. 12 ,
, , ,
, :
;

;
,

.

.
. 19 , , . 1 . 12, :
. .
, ,
, ,

*.
* Hesse . ..., S. 132 (.: . . . . 165).
,
,
.
(. 18): ,
, ( 5, 1),
( 5, 3), ( 8), ( 9),
, ( 10),
( 14) ( 16-)
, .
. , ,
,
.
, ,

(, . .).
9.
:
-. , , .

-,
.
, ,
, , , .,
. , . 1 . 57
: , . 3,
,
,
, , , , ,
. 56 1949
1990

,
.
( )
, ,
,
,
. .
, . 24
.
.
.
. . 25 ,
,
(,
. .).
, . 53
:
1. , (.
.), . ,
,
,
161, . 1, . b (
. .).
2. ,
14 I (,
. .), ,
(.. .
.), ( ,
. . .).
, 30 (
. .).
3. , ,
( - . .),
,
.
.
. 3 ,

. , , ,

. , . 47
. , ,
,
, .
, ,


(, , , ..),
. 3 8 .VIII.

,
() , , ,
. , ,
. . 29
:

, .
, ,
, ,
.
,
.
,
.
.
.

.
. , . 20 1990
, ,
.
, ,
.
- ,
.
,

,
, (
, .).
, ,

. 1945 ,
1948 ,
1966
, .


, ,
. .
, 1950

, .
,
, ,

.
.
2.
1.
,
,

.
*,
, . ,
,
.
, .
* 1990
- .
. ,
, , ,
. , , 80-
,
- .
,
.
,
, , .
, ,
.
, ,
, .

, .
(, , , )
.
,
,
.
Staatsangehrigkeit ( ) Brgerschaft
( ), nacionalidad ( ;
, , ) ciudadana
( ), ( ;

.: ) . , . 30
, . 34
, , , ,
, : I) ; II)
. ,
, , .
, :
, .

,
.
(. . 3 . 1 2 . I).
, ,
.

, ,
,
. .
.
, , ,
. ,
. , ,
; 1912
1983 .
1976 , 1992 , ,
, ,
.
, .
, ,
, .
( ), ,
( ). , ,
.
2.
.
: ,
, .
.
.
.
,
, ,
.
. .


.
, .
. 30
, : I) ,
, (.. .
.) ; II) , -,
- -; III) ,
. , ,
, . ,
1965 , ,
, ,
. ,
, ,
. , , ,
.
.

.
,
, .
, . , . 1 . II

, 7- 9-
, ( )
, .
,
, - .

.
() , -
.
() ,
.

.
,
,
. , . 2 . 25
.

.
3.
, (

), , ,
, , .

.

,
.


, , , ,

. ,

, ,
. , ,
.
,
.

. , . 1 . 16
(Staatsangehrigkeit) .
, ,
. 2 . 11
,
; , , .
, ,
.


.

,
.
4.
, ,
. (
) , - .
,
.
.

(), ,
. , ,
-

.
,
.
, ,
, ,
,
. ,
. ,
. , . 3 . 16

,
.
. ,
(19181939 .) ,
. 1990

, ,
, .
(. 11 . 3) ,

, . ,
,
.
,
(, , ,
).

, ,
,
(,
). ,
,
.
5.

( ),
. ,
, *,
, ,
. .
*
,
, ,
. , . 1 . 28

,
,
. , ,
.
, . 1 . 13 :
,
(. .), , .
, ,
,
, , . . 2
, *
.
*
, ,
, .
(. 33, )
.
.
. 2 . 26 , ,
, ,

. , . 1 . 22
,
. .

, ,
.
:

, ,
, , ,
(. 32, , ).
6. , ,

, , ( , ,
, ).
, . 10 ,
,
,
. 1 . 16-
, :
, , .

, 1994
, . 16-
.
,
.
. ,
, .

),
. ()
, ,
. ,
1991 . 47 :
. ,
, .
. 19 , . 3
, .
:
...

,
(. 33, ).
, . 3 . 13
:
, .
, ,
.
3. () ,
1. , ,
, ,
,
. ,
, , .
. 2 . 2
:
. .
.
. ,
, .
, , . 102,
. :
.
. 1 . 2:
,

. .
1 . 104:
.
, .
,
. , ,
. ,
,
.

. . 1 54

, .
, , , . :
,
,
( 55, . 1).

. , . 2 54
, , , ;

, . 3 55 ,
, .

, ,
. ,
. 1 . 15, , :
. 3 . 3 . 40 (
) 1937 :
, ,

. .
, 1990 , . 14:
, . 27 :
, . 55,
,
,
( , 1974 .
, , ,
).


. , ,
.
, .

,
,
, ,
. ,
( ,
.), .
,
. ,
.
, ,
. IV,
, ,
,
,
,
. V
,
,
, ,
. VI
:
, ;
; , ;
, ;
.
. ,
(.
38), , ,
(. 39),
, ,
(. 40).
,
. 41.
, .

, .
.
, 48
.
24
, .
,
, .
. 42 ,
, ,

. ,
. ,
,
. ,
(.. ) .

(. 43), ,

, (.
44).
, . 45
,
.
, , ,
.
.
, ,
. , ,
. ,
, ( . 64),

(. 138), (
. 139). .
. ,
:
.
2.
, .
,
, , ,
. , . 16
,
, ,
, . ,
, , .
,


.

. ,
, , , .

,

. ,
, , . 13
. , ,
,
, .
, , ,
(. 3).
, ,
, , ,

, , , ,
, , .
, ,
.
.
, , , , ,
- . . 13
,
. 1 . 3, I , :

,
.
3. ,

.
, , ,
. ,
,
,
. .

(
, . .). ,
. 14 ,
, ,
, ,

.
. 15
,

.

. , ,
,
, ,
,
( 59).
. 32 , , ,

:
I. .

, .
2. , , ,
,
, .
.
,
,
. , . 35 1976
,
, , ,

.
, .
, ,
,
.
.
4.
. ,

,
,
.
, , . 16
:

,
.
.

.
,
, .
, ,

, ,
,
, .

,
,
, , ,
.
4. ,
1.
,
. , . 23

,
, .
. 33
1992 :
, ,

. ,

, .

.
, , ( .
lustratio ).
,
,
.
.. , ...
*.
.
, 90- ( 1993 .
, ), , ,
, ,
, .
* . . 96.
1991 ,

.
(,
), ( ) (
, ). 1992

.

.
, 2000 .
, ,
, ,
.
. ,
. 111 *.
*
.:

.
,

// : (
), 1996. 2 (15). . 27-29.
, . XII

, . XIII ,
,
,
.

.
.
2.
,
,
( , ,
.).
*.
* .: Moraes A. de. Direito constitucional. 5 ed. revista e ampliada. So Paulo: Atlas,
1999, p.214.
, ,
.

, .
, *
,
. , ,
: ,
,
, , , ..
*

.

,
. , ,
, , .
,
(. 2 . 32), .
.

( ). ,
(. 36, . III,
).

. VII.
3. ,
,
. ,
,
, , , ,
.

. , . 78 1953 ,

, ,
, ,

, , .

- .
, , ,
(
. 18).


(. 21 , . 4
, . 11 .), (. 39
, . 1 . 23 , . 43
.), (. 7, . 37 , 4
.).
,
.

2 3 . V.

4.

,
, .
,
,
, ,
( ). -
(, ), .
(: , )
, ,
( ),
, , , .
, , ,

- .
,
-
.
. .
,
.
: , , -
, ,
. , ,
.
, .
.
( )
, , -
, .
, .
( )
,
,
, .

, ,
. , ,
,
(
,
).
-
. 8 , :

1.
.
2.
.
,
, ,
. ,
.

1953 ( ).
,
.
,
, ,
, , ,
, .
.
,
.
,
.
,
; ,
.

: )
; )
; ) , ,

; ) , ,
,
,
.
, ,
.
( ,
), .

, ,
.
. ,
,
. ,
.
48

,
,
.
, ,
, .
,
,
, .
, ,
,
.
, ,
.
, ,
. ,
, .
.
5.
: ,
, ,
, ,
. , ,
,
,
.
, -
5 . V,
.
, . 16 1991 : )
, , ; ) ,
,
; ) ,
; )
; ) ; )
; )
. ,
,
.
. 20
:
1. :
a) , ,
;

b) , ,
;
c) ;
d)
.
.
2. .
3.
,

, .
4. ,
( I , .
.), , ,
, , .
5. ,
.
,
, .
, , , (,
), , ..
, , ,
.
, .
, , ,
30 .
-
, , ,
, , ,
. , ,
,
.
.
, (,
, : ,
, ).
, 1936
, ,
.
. 52 :

( . .).
, , , ,

,


.
, ,
, ,
.
6.
, ,
, .
(
,
). , , .
, . 50 :
(. .)
. . 29
:
1.
, .
2. , ,
,
,
.
, ,
,
, ,
.

:

( 64).
.
7.
,
.

() ,
.
,
.
,
(. 31):
...II)
,
,

;
III)
,
, , ,
.
, , . 32
, ,
,
, ,
- - ,
.

, . 47 :

.
,

. , .

.
.
, . 55
,
, ,
. , . 52
,
. 54 ,
, .
:

. , , , ,
, , . 54 ,
,
.
8.

,
. , , . 54
, :
. ,
: ,
, ,
, . . 50
, . 1 , , . 2,

, ,

.
,
. , ,
, .
9.

,
1776 .
, .
,
, : ,
. ,
.
,
,
, , ,
. ,
, , -
... ,
,
, ,
.
. 2
, , ,
-, , , ,
.
,
, , , ,

. ,
,
, ,
. , :
: .
,
,
.
, . 20 ,
,
, ,
. 4 :
, ,

. ,
,
.
. 32 :
,
,
,
, , .
, . 4 . 120 :
,
.
. 46 1993
,
.
. ,
, .
. 21 :
,
, ,
.
, , ,
.
5. , ,

1. .

,
, .
- ,
.
, ,
.
, : , ,
?
. ,
, .
, .
, .
,
,
,
.
,

, , ,
,
, .

. 17
.
1793 :
16.
,
, .
17.
, , , .
...
19.
, ,
, .
, ,
, ;

, ,
. .
,
.
, ,
.

,
,
, , .

, ,
.

,
, ..
, . 43 ,

,
,

.

. ,
,
. ,

1969 1874 . 22

(. 2) ,
(. 3).
, 1999 , . 26
,

:
1. .
2.
.
. 30
.
.
, ,
.
,
.
,
,
.
, , ,
.
. 41 ,
. , . 3
, . ,
,
(. 4).

, (. 5).

, ,
(. 6).
. 17 18
, , ,
, .
1831 . 17 1993
,
.
(
) ,
, . ,
. ,
1999


,
.
, , ,

( !)
, ,
, (. 11, 13). , . 22 -
,
.
(?!).
,
,
. (
!) .
( )
, ,
, ,
. .
, . 38
.

, , .
. 49
.
.

. .

.
, ,
.

.
,
, ,
, , , . XXVIIXXIX . 5
1988 .
:
,
;
;
, ;
,
, ,

;
,
, ,

.
, .
2. ,
-
. , ,
,
. , ,
( , ,
).

.
, ,
.
, , ,
,

(. . 1 . 118 1936 .).
,

,
.
. ,
,
, . : ,
, , .
, .
, , ,
.

1919 6:
.
,
.
,
(- ),
, ,
,

.
, I

, , ,
, - -, :
, ( . 1);
, ,
,

( . 3). . 4
:
, . , ,
, .
, ,
1966 ,
, . 1 . 35, ,
: ,
, ,
,
.
, ,
. 1981
, ,
.
, . 1 . 35,


. , . 1 . 40,
,
,
,

. ,
,
, *.
* .: lvares Conde E. Curso de Derecho Constitutional. Madrid: Tecnos 1992, . 392.
,
, (
),
, .
,
.
, , , .
,

.
2 3 . 70-b

, . . 2

. XX . ,

, ,
, . . 3
, ,
. ?
, .
.
. 1 . 22 ,

. , , ,
.
, , .
,
. , . XIII . 5
,
, .
. 5 ,

,
( ).
, .
.
, ,
,
( ..).
, ,
, ,
.. .

( . 56 ),
,
, , .
( ) ,
,
.
. 42
:
( ). 1993 ,
, : ,
.
.
,

, .
, . 37 ,

, (. 1)

,
(. 2).
,
( , ,
), ,
, ,
(, ,
). . 24 . 28 ,
( )
, ,

,
.

(. 40 , . 38 .).
: ,
,
. 3 . V
- .
3.
, ,
, . ,
1946 :
,
. 46 :


, , .

, , .
, ,
. , ,
.


. , 50-
.
-,
-, ,

. ,
,
. , ,
.

1992 .
4.

,
XX .
, ,
,
,
.

.
,

, (
).
. 1 . 45:
, , ,
. 3
, ,
. . 55
:
.
.
. 45 ,

.
5.

. . 8 . I
.
.
13.
;
.
14.
,
, ,
, .
. 31 :
1.

, ,
.
2.
,
.
3.
.

.

, . 56
. ,

, .
, ( ) ,
.
, . 33 :
, .
,
. ,
, , , ,
, .
6.
:
, .
,
, ,
.
, , , , , . 1 .
63 : ,
. . 2 . 75
, ,
, , ,
, .

,
. , ,
.
. , . 39
,
, , (.
1). , . . 2 :
, , ,
,

.
.
. 58:
( , .
.)
.
,
, ,
, .
, , :
, ,
. . 59
.
.

. , . 46
,
,
. ,
, , ,
trabajador, . . 47 ,
, , ,
,
. ,

.
7.

, , ,
.
. 32 :

.
,
. ,
.
. 52
:
1. ,
,
, .
2. ,
,
, .

3. .
4. ,
, .
5. ,
,
.
, ,
() . ,
.
, ,
, ,
.

,
.

,
. ,
.

, ,
,
,
.
, ,

, . , ,
,
, ,
.
,
,
,

( ).
. 58
, :
...
, ,
....
, , ,
, ,
, , .

8.

, 60- 70- . ,
,
, .
,
,
, .
,
.
,
, , .
, . 47 :
, ( ,
). , ,
, - ,
, ,
, , ( 4 . IV), ( )
.
9.
,
,
.
.
, ,
, . ,
; .

. , ,
, ,
, , .
, , ,
,
,
.
.
, ,
,
1791 , ,
,
.
(
), .

, . ,

, .
,
. ,
,
.
,
,
. ,
. , ,
. ,
, .

.
. 7
. , (, ..),
, . ,
, .

(, .).
.
. ,
.
, ,

.
,
. ,


, ,
. .
.
. 3 ,
,
. ,
, , ,
.
.
-
. , . 26 :

, .

, .
.
, ,
.
, , ,
.

, ,
, .

.

.

, .
, 1 . 24 1988
:

.
, .
, , ,
.
. 76 :
. ,
, ,
,
.
19
.
.

(. 59), : .
,
.
,
, (. 3943). ,
. 38, :
,
.
.
, . 39 : , ,
,
, , ,
,
. ,


, ,
. ,
, 10-
.

; .

.
,
, .
10. ,
.

. ,
XX (,
.)
,

( ,
, .).
, -
.
, . 54

,
(. 1). ,
,
, .
. 1 . 46 1971
: ,
. ,
,
, , .

, .
, . 60 : ( ), . 44 :
- ..., . 45
,
,
, , ,
- .
.


1. , ?
2. ,
?
3. , ?
4. ?
5. ?
?
?
6. ?
?
7. ? . ?
8. , , , ?
9. ?
?
10. , ?
11. ?
12. ?
13.
?
14. , ,
-
, ,
.


. .: , 1996.
. . 14. .: , 1993.

..

. .: , 1996.
.. . .: , 1994.
.. . . .: -
, 1996.
.. : . : , 1994.
. .: -, 1992.
..
. .: , 1995.
., ., . .
. .: : - . .
(COLPI), 1997.
. .: , 1993.
.., .. . --: -
. -, 1995.
. . .: -,

1993.
.. .
.: . , 1991.
. . .:
, 1995.
. .: , 1994.
.. . . . .: , 1992.
IV. -

1.
1.
( )
,
, ,
,

. ,
, ,
. ,
,
.
- , , ,
, . ,
,
.
.
,
,
.
,
, .
,
,
.
. ,
, , .
,
, .
, , , ,
,
.
,


.
(. 1 1 . III) . ,
, ,
,
. " ",
, , ,
. , ""
"" .

*.
* .: Hesse . Grunclzge des Verfassungsrechts der Bundesrepublik Deutschland. 18.,
erg. Aufl. Heidelberg: ller, Jur. Verl., 1991, S. 8 (. .
. .: , 1981. . 2526).
,

. :
) ,
) ( ),
) - ,
) .
, , , .
, ,
,
,
, , .

.

, ,
(, ) .
,
.
2.


.

, .

.
: ,
, ,

. ,

.
. 9 1 . I
,
,
,
.

( ),

, , ,
.
, 1936 ,

(). , ,
, , .
, -
1972 ,
, . 1982
. I ,
( ). 1976
1992 . I ,
.
, ,

, ,
( )
, .
, 1947 ,
, ,
I , :
, - ,
. ,

. , . 35 :
.
.
,
.
,
, .

1978 , I

,
. . 3 . 53
, .
, VII ,
.
1949 III
IV, .
. 37 ,

.
1988
,
I II,
,
VII VIII ,
,
. , VIII
, ,
, , , , ,
, .
-
, ,
. -
, ,
-
, , -
.
, *.
* ,
, -
(., : .
. .: , 1999).
. ., : .
. .: - , 1996 (. V.
); ..
. . .: . ., 1998 (. II.
- - );
.. . . .: , 1999 (.
4. , ,
).
(., : P. j. :
.., 1995, . ).
.

, ,
, . ,
.
,
, ,
- ,
. , ,
,
, ,
, .
2.
1.
,
,
, , , ,
. , ,
, ,
,
.
. 170 ,
,
.

. : ,
, , ,
, ,
, , ,
, ,
.
- ,
.
2.
-

.
, , ,
,
. ,
, .
, , ,
.
, . 73
1992 . ,

, ,
, .
,
: .
. , .
18 1991 : ,
, , ,
, ,
, ,
, . ,
,
, .
, , ,
.
, , -
,

, .
. , . 5 . 5
1992 ,
.
: .

. , .
,
(, ..),
(, , ..),
( , .). , ,
, , ,
,
. .
. ,
,
, ( . .).
, , ,
,
.

, ,
, , .
,
, , , , .
, ,
, , ,
- .

, ,
, ,
, .
, () (),
(, ..), , ,
.
(, , ),
, .
, , .

, ,
, .

, . ,
, ,
, .
. 17 1789 ,
: ,
,
.
, :
) ;
) ;
) ;
) ,
;
) (
, );
) ;
) (
; , ,
,
..);
) ,
.
,
,

-
. , ,
. ,
, ,
.
XX -
, ,
,

.
,
1946 : , ,

, .
, ;
, . 17
, , , .
. 34 1958
,
.
,
, ,
. ,
. 2 . 14 1949 .
. . 3
;
;
,
. .
15 , ,

,
.
,
,
, ..
.
. 18
. . 19
,
. , ,
, , .
.
. 20
, .
, ,
, , ,
.
. , ,
, ,
.
. 21 , ,

, .
, .
,
: , , .

( , )
. , . 22 :

, . , ,
:
? ,
.

-
,
. , . 23
,
, ,
. .
, ,
,
. ,

, . ,
.
, ,
.
,
,
,
*.
*
.: ..
: //
. . 2. .: , 1991. . 29-32.
. III
. . 69
, ,
, ,
. , , ,
.
, . 70

.

.
,
. . 72
,
. ,
. 73 , ,
,
, ,
.

.
,
,
, .
, , ,
,
, ,
, .
,

.
. , . 44
1979
, .
. 27 1917
( )
, ,
.
; .

. ,
.
, . 5 6 .
, . 4 . 5
, (?) ,
, ,
.
3.
,
- . ,
, . ,
. , - ,
, .
, ( ,

, . .). (
, ), ,
.
,
. , ,
, , ,
.
,
. ,
,
, ,
..
,
.
, . 1
, . . 40
,
, ,
,
,
.
, : 1980
; 1983 40-
30- ; 1986
; 1995
.
. 42,

.
. 28 29 ,
8 ;
;
, ,
; 16 ;
, . ,
:
.
4. -

,
. , ,
,

, ,

.
, . 1 . 128

. . 2
.
(, ..) ,
,
, . 130
,
, , ,
.
.
, , ,
, ,
.
,
:
,
. , . 15 1993 ,

,
,

-
,

.

,
. , 1993 . 15
:
(?!).
,
.

.
. 131
,
,

.
( )

,
.
.

,
, ,

.
, . 41

,
. . 43
,

,

, .
.
,
. . 44
:
,
,
, (.. ,
),
, , .
,
,
,
(. 46).
, . 47
, , ,
,

.

,
,
1890 .
,
. ,
.
, ,
. , ,

. 1995 . 171,
. , ,
, ,
.
. 172
,
.

, ,
, ,
, ,
, .
,

,
, .

. , , ,

, ,
.
, 1993 . 7 :
,
.
. . 8
:
,
. . 9
,
, . 10
. . 11 ,
,
, , ,
.
. 14 ,
,
, ,
, ,

. ,

.

. , ,
, . 16
1993 . . 17
, ,
( 1993
).
.
, , ,
, ,
,

.
. 18
.

. . 30

, ,

,
,
. ,
, ,
(
). 31
, ,

. . 34
,
. . 32
,
, ,
.

- .
5.
,
(
) .
.
,
, ,
.

.
, . VII 1946 (. 8391)
,
.
.
,
. (,
, )
.
,
,

.
,
.
, ,
,
.

. ,
,
.
.
,
.
, ,
- . , . 3
4 . 134
( )
;
,
. (.
111). ,
,

, ,
,
,
.
,
,
.
, (expressis verbis)
, ,
. , . 138 1991
,
,
,
.

, . ,

(),
(),
-,
.
. 5 1

. VIII, . 6 5 .
, ,
, ..
, ,
. 2 8 . VIII.
3.
1. ,
(
), .
, ,
.
, ,

. ,
,
. ( )
,
.
, .
,

, .

,
, ,
() .
, ,
, ,
.

.


.
, ,
- .
, , .
: .
,
(,
), ,
,
.

. 2 . 25 :

. . 1 . 45

, , , ,

. . 2 1 . V
,
.

,

. , ,
( 1971 ., 1978 ., 1986 ., 1997 . .).
2.

. ,
,
- ,
, ,
,

.
, , ,
.

. . 37

, .

(, ,
). , ,
, , ,
,
, (..
, , ..). , . 28, . 2,
.

.
, ,
1980 , . II
, . III
.
-

. 1 :

,
. ,

.
, . 33 :
, . ,
. 1. . 34
, ,
, ,
.

1982 , . 2

. ,
, .
, , ,
, -
, . -
, ,
,
.
3.

() , ,
, . .
-
.
-
. ,
( ..) ,
,
.
,
. , .
.
, 20 ,
. , . 116
(, , ,
, ')
, (
). ,
1972
.

. 2
,
. 17 ,
(, , , )
, , ,
.
,
.
-
.
-
. 2 1 . XI, ,
.
, , ,
.
. , ( ,
) ,
,
(, , ..)
,
, .
, ,
.
(
) , .
,
, ,
. , , ,
1949 .
,
.
, ,
,
- .
, ,
- ,
, .
1992 (. 33) ,
- -
. ,
, ,

, ,
,
.


, ,
, .
. 34 ,

.
, (, ,
) .
,
(,
). ,
, , , () , . .

(, , 1948 .
).
1991 (
) .

*.
* .: ., .
// . 1998. 4(25); 1999. 1 (26).
().
()
,
.
,
. , ,
(, , ,
), .
, ,
, :
, , , ,
, ,
, .
, , , ,
, . ,

.
.
4.
,
.
, .

.
, .
, . 24 ,
,
.
, .
. 21 . 1 1975
, ,
; , .
2 . 4 .

,
. , . 71 1999
, , ,
, ,
, , ,
.
.
. 4 :
, .
,
.
: . 30
, ,
, ,
. 72

. , . 56 1991 ,
.
.
, , ,
. ,
.

:
,
(. 25);
( . 49).
, ,
. 49
:
,
.
,
.

5. ,


, ,
.
, - ,
.
,

.
;
.

, ,
,
, .
.
.
1947 , 1949
, 1978 . 45:
...2.
,
,
.
3. , ,

,
.

.
,
1992 . . 1 ,
, ,
. . 1 . 10
, ,
, .
, , , ,
.

. 3
, , .
1. , ,
, .

,

. , . 1 . 24 :
( ),
. 6 , ,
.
, , ,
.

.
. 196 200 ,

,
, ,
, ,
. ,
- ,
.

, . ,
, ,
.

. , . 2 . 33
, .
3
, , ,
,
.
. 21 ,
:
,
,

,
, ,
, .
,
, .
, ,
. ,
1946 ,
, , , ,
, . ,
,
, ,
.
,
,

. .
, ,
, .
.
,
.
,
(, ..) ,
, ,
,
.
1990 . .
56 , (. . )

,
. . 57 ,

.
,
-
.
6.

. , ,
, ,
.
, ,
.
,
.
. 51 :
1. ,
,
.
2.
,
, , ,
.
3.
.
, . 170
. II . 5
.

4. -
1.

.
: .

,
. ,
, ,
- .
- ,
, - .
,
, ,
. , -
, , ,
. -
, , , ,
.
- .
,
, .
- , -
, , , ,
.
2.
,
.

.
() () .
,
.
. 27 ,

.

.
.

.

. ,

,
.
,
.
, , .
.
, , ,

,
, . , . 39,
, :
, ,
.
:
a)
, (
. .),
;
b) .
,
.

.
,
,
;
c)
, .

, ,
, ,
- .
,
, . ,
,
, , ..
.
3.
.
,
.
,
,
, , , -

.
,
.
.
, , ,
. ,
, , .
, - (. 10 5 . III),
.

.
, , ,
, ( . 33). . 9 :
.
.
1949 1990 70-g
:
I.
, .
2. ,
.
. 2,
.
,

.

, . 39
, :
,
.
:
...ch) ,
. ;
d)
, ,
;
e) .
, ,
, ;
f)
;
g) ,

;

h)
.
,
;
i)
.
,
:
. . ch ,


, , ,
,
,
. . ,
,
,
;
,
, -,
.
4.
- .

, , .
-,
. ,
.
,
,
.

, . 4

.

- ,
, .
.
, , . 3 . 16
.

.
, ,

, .
. 29 . . 2 3 ,
,
, ,
, , .
, ,

. , ,
.
, ,
, *.
* .: . . // . 1998.
4 (25) - 1999. 1 (26). . 49.
5.
1.
, ,
, ,
.
,
()
().

, . . ,
.

, .

, . , . .
,
(, ..)

(, )
.
()
,
. ( ),
*.
,
.
, , ,
()
,
.

( ) , ,
(. 3 . V 3 . XI).

1993 ,
**, , ,
.
( )
, , .
* .
,
. ,
,
( ),
.
** .: ..
(- ). .: , 1992. . 124132.
(, ) .
.

.

.
,
.

.
, ,
. ,

; ,
, ,
, ; , ,
, ,
, ..
, . ,
, ,

.
, . (
) ,
, .
.

2.

, , .
, , ,
.
*. ,
.
( ),
(
** ,
, , , - .),
, , .
* , , . , . ..
: 1)
; 2) ; 3)
- ; 4)
(.: .. // .
1982. 5. . 44). ,
,
. ,
-
, .
**
,
.

. ( )
. ,
- ,
,
.

.
.
, -,
,
.
.

, , , .
,
*.
,
(,

.).
* , - ,
,
(, ).

,
.
,
:
1) , ,
2) , ,
.
3.
,

,
. :
?
, ,
. , -,
-
, -,
.
, , , ,

.
6 . II ,
,
, .

.
.
,
. ,
, ,
, , .. (,
).
.
, .
.
,
, ,
,

,
..
*, (, ,
).
, ,
, .
, , ,
- , , ,
, ,
, , ,
. :
, , ,
. , ,
,
. , . ,
,
, .
* .
,
- . ,
, ,
, ,
, .

.

,
,
.
, ,
,
, . , ,
-
,
, , , ,

, ,
.

, ,
.
. ,
,
,

.

, , .
.
,
, .
, , ,
.
, ,
, ,
.
.
,
.
,

. ,
, , ,
, , , .
:
.
, ,
-, ,
.
4.
, , ,
( ) .
,

.

, ,
. .
,
,

,
.
.
.

,
,

. , , ,
.
,
() (
),
, .
, .
, ,
, , , .

. , ,
, , ,
, ,
.
,
:
,
() , ,
, ,
, ,
.
. , , ,
. ,

,
,
.
XIX
, (,
, ).
,

. , ,
,
.

. ,
, ,
.

,
.

. ,
, .

, .
. ,
. ,
.
(, - )
.
. .
( )
, .
, , , ,
.
.
,
, ,
, ,
.
, ,
, ,
. .
()
() .

, , ,
, , .
( , - )
,
,
,

.
,
, .
. ,
. , , ,
. , 1933
,
. (
, . , ,
)
. 1967
, 7 , 1970
,
1973 ;
,

.
.
, .
.
,
,
- .

1.
?
2. - ?
3. ?
?
? ?
4. ?
5.
( ),
.
6.
, .
7. ?
8. -
?
9. -
?
10. ?
11.
.
12. -
, ?
13. ?
, ,
?
14. -
.
15. -
?
? ?
16. -
?
?
17.
.
?

, .
, .

..

. .: , 1996.
. .: , 1996.
..
. .: , 1995.
.., .. . --: -
. -, 1995.
. . . .: ,
1990.
: - . .: , 1995.
.. . , ,
. .: , 1993.
.. . .:
, 1992.
., . . Heidelberg: R. v. Decker's Verlag, 1996.
. . .
.: , 1997.
., .. .
Heidelberg: R. v. Decker's Verlag, 1996.
. .: , 1994.
.., .. . : , 1997.
.. . .: , 1992.
. ( ). .: , 1995.
V. -

1.
1. -
.
, (
, ),
, , , state,
tat, Staat, Estado, stat,
pastwo, llam ., ,
.
, -
.
, (,
) .
,

. -
.
, . 1 . 1 1978 :
,
, ,
. ,
( ) ,
,
,
.
,
.
. 97 , , , ...
. ,
, , .

, , , . 149,
, , ,
, . ,
,
() ,
.
, ,
, ,
.
1917
, (. 3, ),
, .
(., , . 26,
).
1920 1929 ,
,
,
, , .
, ,
,
, , ,
. ,
,

(, ),
(, ..)
.
, , ,
( ), ,

, ,
, .
,
,
.
.
, ,
,

. ,

,
,

,
, .
,

.
.

.
,

.
(, ..)
, ,
( , ..).
,
.
.
.
,
(,
).
.
.

, , ,
.
, ,
.
,
-, ,
.

, .
,
.
.

,
.
.
,

,

.

.

. ,

.
- ,
.
-;
1994
.
,
. , , .
*
, , , , .
.
1949 (. 1 . 20)
, 1958 (. 1)
, , ,
1991 (. 3 . 1) ,
.
. .
* ,
.
, ,
, .
2.
,
.
. 3
1947 , :
, ,

,
,
.
, ,
*.

, .

.
, ,
,
. ,
,
. ,
,
, .
* .: Hesselberger D. unter Mitarbeit von Nrenberg H. Das Grundgesetz. Kommentar fr
die politische Bildung. Bonn: Bundeszentrale fr politische Bildung, 1990, S. 163 f.
:
) ;
)
, ( , ,
, .);
) (,
);
) ;
) ( , 1990
,
,
).


, .

() , .
3.
, , . 3 . 20
,
, .
, -, .
, ,
: ,
(,

, ..). . 3 . 79
, ,
, ,
, . 1,
, . 20,
,
.
. 3 . 20 .
( ),
, .
, . .
, , , , :
, .

1933 , .

:
) .
,
.
. II III;
) .

, , , 1791
V 1787 :
,
.
. , . 31 1946
:
- , ,
. . 3 . 5 1975
, ,
- , ,
( ).
. 66 :
.
,
;
) , ,
,
. , . 2 3 . 3
1976
,
,
. (. 28),


,
, .
;
) . ,
. 1 . III .
. 76 : ,
; .
. 64 :
;
) .
. VI.
, . 3
. 3 ,
. , . 1 . 5 1990
,
;
)
. (. 25)
(. 1 . 9)

. .
118 1991 ,
, ,
.
.
. 2 3 . 91
1997 ,
,
, ,
.

. , , ,

,
.
, ,
, .
1999 . 5
1982 :

. , , , - 10

, , .
.

(. Rule of Law), ,
,
, - .
4.

( , , ) ,
, .
,

- ,
.
, .
-
, (. 3 4 5).
,
(
, ).
, ,

.

( ,
.). , , ,
,
( , .),
.

:
, ,
.
, , .
,
,

. , ,

- .
5.

, . , . 7
,
.
, 1929 1984 .
, ,

. . 8

.


.
,
.
, , 1921 , . ,
.
, ,

,
. .
, ,
,
. , ,
1974 . 6 1 . 2 , 2
,
- .

, ,
, ,
, .
() *.

( 4).
* .: .. . . .: , 1994. . 3440.
6.

. . 3
1988 ,
:
I) , ;
II) ;
III)
;
IV) , ,
, , .
1999 . 2:
1.
.

2. , ,
.
3.
.
4.
.
, , ,
,
, .
.
(
), .

( )
, .
.
7.

, .
, .
,
,
.
, . 9 ,
,

. ... . . 11
1947

... . 26 :
1. ,
, ,
. .
2. ,
.
..

-. ,
1946
: , ,
.
- .
, , ,

.

. , . 1
1955
. ...
. 1981
.

,
, , ,
( )
.
.
24. 1.
.
1-.
,

.
2.
;
,
.
3.
, , .
25.
.
.
, , .
. 10 ,
.
1946 ( ):
,
.
, ,
. , . 7
1992
.
.

. ,
1992 , ,
,
.
() ,

, .

( . 2). , . 78
1992
() ,
-.
. 88
,
. , ,
.
(
) . ,
5 . 10
,
,
.
3/4 , , ,
.
, , 1994 ,
. , ,
,
( , .),
, .

. , :

. .
,
,
, ,
, ,
,
, ,
,
,

.
, , ,
, ,
. ,
,
. , : ,
.
. .

8.
,
, (
, ).
,
(, , , , ).
, ,
, , (,
), (,
, ).
.
,
,
,
.
(, )
(, ).
,
.
-


, .
,
. .
.
, , , ,
, .
, ,
. (
), , .
() (),
, ,
, .
.

.

. 1 1937 . 2 2
1949 1990 .
:
,
,
,
.
,

, ,
.
,
. XVIII
. . ,
, ,
, : ,
. ,

.

. ,
. .
,
,
(. . 4 2 . 3 4 3 . VI).
, ,
(, , , ).
,
. , 2
,
, .
.
,
- .
,
.
,
1947 19911994
, :
; ;
, , -,
; ,
, ;
, ;
,
. , ,
, .

,
. . 4 8 . VIII.

. ,
, ,

.
, ad hoc ( )

, ,
.
,
,
, . ,

,
.

,
( , ,
, .. ),
. ,
, .

, ,
, ,
- .
.
.
. I ,
. II ,
. III
, .
,
,
.
, .
:
,
..,
( . 49).
,

.

,
- .
, 1946 1958 ,
,
,
.

,
, .

. , . 1 . 114

, .
,
(. 26). . 2 . 66

, ,
, ; . 97
,
* , . 117 ,

....
* ,
(, . .
), .
, ,
( ). .

()
,
,

( . . XI). , . 117120
, . 128

.
9.

.
( ) , , ,
, , ..

, ., ,
.
,
. , ,
, .
( ),
, .
, , .

:
(
)?
.
.

.
. ,
. 2 . III , . 3
.
,
(., , VIII , . V
, . VIII ).

(., , . 5 1919 .).

(., , . XII ).
,

, , ,
.
, . ,
. 10,
. , . ,
86 : ,
. 92,
,
. 93 :
,
. ,
, .
10. -

,
, .
, .
.
, .

( ), () . ,
. 62 1991
.

.

,
( )
. , ,
,
, .
, ,
,
.
, , , .
, . 110
. . 118
, , ,
, , ,
,
, , ,
() ,
, ,
.
, , ,
, ,
.
,
, . , ,
. , . 1 . 40 :
, .
. ,
.
.
. ,
. 68 ()
, , , , ,
. .
.
.
,
(
). , . 1 . 38
, , ,
( ).

, . ,
,
(, , ,
.).
,

. ,
( ) ,
, ,
. ,
.
. : .
.

. , . 2 . 65

.
.
( )
( ,
) . , . 88
1831 , ;
, . 3 . 56
( ).
11. -

( .).
.

. ,
,
.

. 1 . 8 : ,
, - ,
,
.
. VIII (. 133138),
, , , , ,
,
.
, .
.

,
, , -.

,
.
. 9 .

,
, - ,
( ). ,
.
, ,

.
. 52
, ,
,

.

, , .
, (.
. 4 3 . VI), .
,
,
. , . 68
...;
. 87
, ,
....
,
. , . 65-

, (..
)
. 115-b ( ).
, ,
.

,
, .
,
,
. , , . 29
:
.
, , ,
, ,
.

, ,
( . .).

.

. ,
. 5
.
, . -
, 60-
, .
, : , !
, 1989
, ,
.
,

( . 59
).
, . 4 . III
(. 9394). ,
, ,
,
.
2.
1.
pars, .
,
,
.
, , , ,
, , -
.
- .

,
, ,
. ,
,
;
, ( . .) .

,
,
. , ,
,

. ,
. ,
,
,
.
, (
, ..),
, ,
, .
-
,
.
, , .
: ,
,
, .
,
, ( . elector, . electeur
). ,
, .
(, , )

, :
.
.

,
,
. ,
, ,

.
, ,
.
, , ,
,
,

.

, *.
.
* .: .. . .:
- , 1981. . 184.


, .

, , , ,
..


.
, ,
,
.

.
,
.
,
,
.
,
.
,
,

. ,
,
,
.
, (.. ), , ,
.
.

.
40- 60-
,
.
.
,
, ,
- .

.


.

.
, , ,
, - ,
, , ,
.

.
2. -
- ,
,
.

, ,
, (
), , - (
) . .
, , - .
-
,
() . ,
, ,
, ,
.

, . ,
, ,
, ?
, . , , ,
.
, ,
?
, -
,
20 ,
. ,
,
, ,
. 1997 , ,
, .
-
,
, .
- ,
.

XIX
. (, .. )
,
,
. , .
,
, , .

, ,
.
, .
, (free trade).
XIX
, , .
XX ,
,
,
, -
.
, .

.
() - (),
(
) .

, , .
.
,
. , , ,
(, , )
,
.
,
- (,
, - ,
, )
, -
, , , ,
. XX
, .
.
, XX
-

.
.
,
.

, ,
, ,
,
, . ,
,
, ,
,
,
( !). ,
, ,
, ,
.
.
,
( ,
),
,
, .
,
. -,
. -
.
,
. ,
(,
) ,
,
(, ).
, ,
.
, . ,
, (. 4 . 11),
,
, .

,
(, , .).
.
, ,
, . ,

( ), 1991 ,
. 90-
. -
.
,
, .

, ,
. , ,

, (
), (. .
), . ,
, ,
, .
,
, , ..,

(). .
, ..* ,
, ,
.
.
. , ,
, -
... .
* , 90-
: , ,
, , ,
. .
, .
,
.
- ,
,

. (),
- . -
, (
, , ),
.
,
- .
,

(, - ).
, ,
(, , ).
,
. , ,
,
.
3.
,
: .

, .
.
. , ,
. ,

,
.
, ,

( 1 % ).
, .
, .
,

(),
-

,
.

, , .. ,

,
.

,
. ,
. .
, ,
. ,
. ,
,
. , ,
.
.
,
,

. ,
. .

.
,
. -
(, - ),
-
.
, ,
. ,
( , , ).
, , .
4. -

,
.
XIX ,

, .

: ,
, v. ,
.

:
1) ,
;
2) ;
3) ;
4) ;
5) - ;
6) ,
.

,
,
. ,
, ,
. .

.


(, ),
(, ) . ,
.
- , ,
, , 1965 ,
1969 , 1974 .
, ,
. , ,

31 1989 .
.
-
.
;
. 21 : ....
. 9 (
) . 21 . . 1 . 21
. .
.
,
.
, ,
, ,
(), .
. 2 : ,


, .
.
. 11 ,
:
1.
.
2.
.
3. .
,
.
4. ,
, ,
.
. 4
- . ,
- ,

. , , ,
, ,
,
.
.
(, , )

,
, .
,
,
: , ..
, ,
, ,
, .
,
.
1967

,


.

,
, (, ,
, ).
5. :


, .
, , ,
, .

, .
.

,
.1977 .
,
.
.

. :
I) ;
II) ;
III)
;
IV) , ,

.
,
, .
,
, .
:
, ,
,
,
.

,
, .
,

,
, ,
,
(.. )
( ,
).

:
)
) .
3 .
300 300
. 65
.
, . .
,
, ,
, - ,
( ),

.
1,5 % ,
; , .


.
,
: ,
, ,
, - .
,
.
.
, .
5 . ,
10 ( 31
),
,
.
,
.
6. :

.
,

, ,
, .
- ,
, ,
,
.

. ,
, .
.. ,
:

;
;
*.
* .: . . .: ,
1999. . 179-183.
, ,
. ,
, , ,
.

.
, , , .
,
, , .
,
,
( ). ,
1988
20 . ,
50 . . 2 .
,
20 % .

( 500. ).
, 11 .
(, , )
, .
,
.
,
,
(, , , ,
.).
, XXXIII 1989
:
) ,
,
;
)
.

.
,
.
, .
,

, ().
,
,
(. . 3, . VIII, 4, . 2).
2/3
. ,
.
,

, .

(, , ).
,
. 8 11 3 . VII.
,
.
, 54 1978
.
, ,
, .
, .
, ,
. 3
1987 , ( ):
,
()
,
, ( ),

. .

.
, ,
, 3 %
. ,
- (
).

.
: ,
, 6 , , 9 .
.

: (),
(, ), (),
, .
:
,
, ,
.

.
,
()

( 6
).
7.
,
, ,
,
.
, , -
, ,
.

. - ,
. , ,
, , , .

.
( )
, , , , , .

.
,
, :
, ,
.
,

. ,

.
-
- , ,
,
,
.
.

,
,
.
. ,
, , .
,
(, - 1994 .).
. , ,

1993 ( 38 ) ( -
).
,
. 60- .

, , , .
,
.
1966 1979 ,
19761990 , 19771980 ( ),
1966 1998 .
. ,
1989 ,


, .
,
,
, -
.
,

. , , ,
, .

.
. ,

,
.
:
, .
,
.
, ,
,
, , .
,
( ).
, , , , ,
.

. , . 5 1976
1992 , -,


,
.
1973
,
, ,
. ,
1991 , . 21 , , , ,
.

,

, ,
. , 1967
1981 ,

()
.
. ,
, *.
* .: . , , . .:
, 1990. . 165-166.
.
, , , . , ,
.
.
3. - -

1. ,

.
- -

: , , ,
, ,
, , ,
, . ,

, . .. ,
,

*.
* Lipset S. V. Political Man: The Social Bases of Politics. N. Y.: 1960, p. 8889.

,
,
, .
-, .
-
. ,


, ..
. , . 1 . 12 :
, ,
,
,
.
48
1992 : .
-,
, ,
(, ,
.) ,
,
( , ) (
); .
,
,
. (,
) ,
.
- -

, .
. , . 1 . 12
:
.
- -
, .
,
, , ,

, .
. ,
26 1991 . ,
"" -
*, ,

:
...
, ,
...**.
, ,
. ,

, ,
.
. .
, . 2 11
1985 .
. , 29 :

( ). . 18 :
, ,
, .
, . 1 . 58
, . 4 . 59 :
,
,
, .
* : ., ., .
: . .: - , 1998. . 395.
** .: . . 396.

. : .1 . 37
(
), . 43
(
, , ,
, .
, ,
), . 1 . 27
1991 , 1993
(

), .

:
; ,
;
, , ,
,

, .
.

, , .
, , . ,

.
.
,
.
, ,
.

, .
, ,
, .

.
(
, , ,

). ,


.

.
1)
.
,
.

,
, ,
,
. ,
,

. ,
-, , ,
,
. ,

,
, .


,
( ),
,
, , .


,
.
2)
.
-

, .

, .
, , 1983 ,

;
.
3)
, .

.
( ) ,

, ,
( ) .
.
4) .

.
,
( ).,

,
.
1933 :
- -
()
.

. -,
, .

. ,
, ,
,
,
,
.. (
- -),
. , , , 1989
,
.

. (
)
,
,
, *.
* . ,
,
. ,
. , , , 1986 ,
, , ,
. ,
. 1966

, -, . ,
1970 1976 (19701974),
(19701974), (19711976),
(19731976), , (19731976),
(19731974), (19731976),
( 1976 .). 1972
, . 1976
,
.

,
.
- ,
;
,
-
,
, ..

2.

.
, , , .
, ,
. ,
-
.
: .
, , :
,
, ..
,
, .
-,
.

:
1) . ,

, . .
.
, (, , ).
.
, , ,
, *.
. . ,
, .
, ,

, .

**;
* Melucci A. Nomads of the Present. L.: 1989, p. 56.
** Diani ., Eyerman R. Studying Collective Action. L.: 1992, p. 9.
2) . ,
, .

,
;
3) .

,
;
4) .
,
( ) ;
5) .
,

. . . ,

*.
* Zald M.N., Ash R. Social Movement Organizations: Growth, Decay and Change. Studies in
Social Movements. N. Y.: 1969, p. 464.
( )
, ,
.
, .
3.

.

,
.

,
:
( ,
).
: , . d . 86


, . 1 . 87 1992
() , .

,

.
. , ,


, ,
,
, ,

.
(),
, -,
,
,
,
, ,
, ,
,
,
,
, , , .
9
,
. ,
,
:
, .
. 10, (?!). ,
-
,
, ,
.
. 6 1976 ,
().
,

, , , ,
. 1992 . 6 .

,


,
. . 7 ,

, .

,
; ,
. 7 ,
;
,
.

1992 .

.
, - .
, ,
. , ,
(. .) 1990
( 50
), . 142 :

,
;
.
,
,
.

, .
( . corporatio *)
,
. ( , ..)

,
.
,
, ,
( ,
XX **).
* , , ,
.
** , -, , XIX
.

,
, , ,
.
1791
( ) .1 : ,

,

. XIX ,
,
,

.
XIX XX

-.

.
( ,
. .)

.
XX ,
,
- ,
.

1919 , .
XIX .

.
, (, )
. 1881 :
,
- ...
,
*.

. 165 .
:
* . : .., .. 18711918 .
- . , 1984. . 72.
) ;
)
;
) :

;
) ,

( ,
);
) (
, ,

, ;
; - );
)
.

,
1921 , 1921 ,
1922 1928 . ,
. 68 :
, :
, , , ,
, ,

.
89 , ,
.
, , ,
,
.

,
. 1921
(
) - ,
, ,
,
. , ,
,
, , ,
*.
* . . : , 1921. .
552.

,
, ,
.
,
. ,
,
,
( ). , ,
, ,
.

,
(, . . ,
) *.
* ., : .., ..
1918-1939 . .: - , 1962. . 350-386.
, , 1943 ,
1974 , 1977 , 1992 ,
.
(, . 5 1933 :
...),
,
,
.

(. V 1933 .),
(
1945 .), ,
,
, - (
, .), - (,
, .), ( ,
), ( ,
).

(, . 20
1933 . ,
,

, ..., . 16 ,
... ,
, ,
).

. ,
, ,

,
,
(. 103 1933 .). ,

, , ,
.

. 165
1963 ,
,
, , - . - ,
.
(. . ,
),

, , . . . 168
, , :
, - -
,
,

. (, . 176 1963 .
,
, ,
), ,
.
, , ( ).
,
,
. ,

1974 ,
, .
,
, .
( , ,
). , . 99 :

.

, .


, .
. 1 . 43 1972
,
( ), ,

(,

, , ..).
,


, .
, ,

. ,
,
. .

:

? ,
, .
- , ,
, ,
, ,
.
, . ,
. , 1989
, ,

.
, ,
. 11
( ). ,

,
. ,

*. ,

. 11 ,
- , ,
**. ,
, ,
,

(

,
),
. , ,
,
. , , ,
,
.
* .: ., ., . . . . 398.
** .: . . 399.

,
, ,
.
-
.
4. - -
-
-
.
-,
(),
. 3 4 . III.
,

. ,

(), , . ,
,
*.
,
(,
).
, , .
* Hesse . Grundzge des Verfassungsrechts der Bundesrepublik Deutschland. 18., erg.
Aufl. Heidelberg: Mller, Jur. Verl., 1991, S. 168 (.: .
. .: , 1981. . 205).
-,
(,
, ..).

. ,
. 23 , . 39 ,
. 3 . 9 , . 28 1946 .,
( ) 17 . 2
1974 .
, -
,
( ,
,
..). . 7
, . 51 52 (
) . 3


.


.
-,
. ,
,
( . 18).
. 5 . 22 . . 3
. 9 ,

.
,


, ,

, ,
. , ,
. ,
. 43
,
, .
. 44 ,
,
,
,
,
*. 37 ,
,
,
. . 35 1992

, .
, . 3 2
: ,
,
,
( ).
* ,
,
, ,
, ,
.


. . 2 . 12 ,
,
, .
1990 ,
,
, ,

.
,

;
.
,
.
. 8 . 1 : ,
.
, ,

. 1989
, . 2
1971 1980
.
,
.
1979 1989 .
. 26 ,
; . 14
(, , )
,
.

,

.

. , . 3 . 22 :
.
.
,
, , , , . 44
.
,
,

- - . , , ,
, , , , . 2 . 20
() .

;
.
( ),
( )
. ,
(. 650 , . 599
). ,

(. 22 , .
649 ).

, , ,
, .
-,
.
.
,
- ,
. , . 6
, . 7
, ,
, ,
, ,
,
, . ,
.
.
.
5.

,
( , -
, , . .).
,
, .
: ,
, ,

,

, ,
, .

( ,
..). , ()
34 ;
500 ,
. ,

. 19

.
( - )
.

. ,
,
.
, - ,
. 3,

.
, , .
- ( ,
..), .
,

,
.
( ).
,
.

.
(. . 2
3 . VIII).
.
.
(, .1 . 28
1999 . , ,
, ,
, ),
,
(, . 2 . 49 :

),
(, 29 :

.
), (, . 2
. 59 : ,
,
,
).

. , . 7 ,
( )
.
,
.
. . 37

. 17 . 2
: ,
,
, . 4
: ,
, ,
. XVI . 123
: ,
, , ...


. , , . 2 . 131
,
,

,
.
, (
) ( . lock-out -),
,

. ,
. , . 2 . 14
65 1977 :
, ,
,
.
,
,

. ,
,
.
-
. ,

, .
,
. , . 4 . 29 1946 :
.
, ,
, . ,
, .
XVII . 123 :
. . XIX
: ,
,
,
.
6.
,
.


.

. ,
, ,
1791 , 1800
.
, XIX
,
. XX
.

, . 3 . 9
( ). . 1 . 23

, -
, . . 28
: ,
.
1946 ,

.
. 39
.
. ,
.
,
. ,
, ,

. .

,
, .
, . 8
, (profissional ou
sindical) :
I
,
,
;
II
,
,
,
;
III

,
;
IV ,

,
, ;
V
;
VI
;
VII , ,
;
VIII


,
,
,
, .
.

,
.
. 2 . 131 ,
.

, .
,
, ,
(
,
),

.
,
. ,
, ,
, .
,
, .
,
,
,
.
, . 40
. . 2 . 28
. ,
,
, . 9
. 3
.
,
, ,
. 9 .
. . 23 (..
); ,
;
;
,
( ,

).
,
. . 28, ,

.

,
,
(. 2 ),
,

( . 1 . 40 ) . .
/
.
, 1966 (.
8), .
XX ,
, , ,
, ,
(
),
..
80- , ,
,
. ,
, 1517 %.
,
, , (
,
),

,
. ,
;
,
, . .

. , ,

. , ,
, , , ,
. . 1 . 28
.
, ,
,
, . ,

,
.
.
,

. ,
(
).
,

( ) (
). ,
90 %
,
, , .

(.
99)


,
(, )

.

.

, , , 80-
, ,

( ,
),
. 50 , . 38
, . 40 , . 57 . 37 ..
54 (1992 .), . 60
, . 4 . 37 .
,
. (, , )
,
, ,
,
, .

. , . 5 . 38
:
.
7.
, ,
, , ,
, , ,
.
,

. .
XIX ,
XX .

,
.
, , ,
.
, , ,
..,
. , (,
) .
,
, .

. , . 2 . 51 ,

, , , .
. 97
, ,
.

, .
, ,

(),

.
8. -
, , .
- ,
, ,

.
-
, , *.
* , ,
,
.

. , . 1 . 59 1997 ,
-
.

4.
1. ,


,
(, ).
, ,
,
*. , , , , ,
,
,
.
.
*
, ().
,
. .
,
, , , ,
.,
, ,
, ,
.
XX .
, ,
,
, , . ,
. , ,
(88 %), 260
( ), 86 50 .
.
(47,3 %), (44,4 %).
,
, , ,
(-
, ,
.).
, ,
( ).
, -
() . ,
, ,
, ,

(, , ,
, .).

-
,


. .
(10,4 . . , 3 .
)
, .
, -
, .
,
. -,
, , .
, ,
, , - (), , -,
-, , -,
, , -. ,
.
, 1943 .
54
-, 45
. - -,
-, .
,
, .
..

.

.
,
.

, , ,
, -
.
, ,
, , ,
,
. ,
, .
- ,

(, , , , .).


:
) .
,
1976 ( ) .
,
,
;
) . ,
, , -
. ,
,
. ;
) .
, 60-
,
,
, - .
,
. ,
1030 (,
) ,
.
.
( , )
.
20-
, ,
, ,
.
,
, ().
2. -

. 2 3 . III, . 4
4 . IV . 5 1 . ,
,
.

,
. ,
, ,
(. 24, . II . 9 . 27). . I
. 3 ,

, ,
, ,
.
, , , .
,
, .
,
. , 1991
, .
,
, . , . III,
,
.

. (
II), .
,
.
.
,
. 1991 . 9
,
, ,
,
.
,
.

, *.
, .
,
, ,
, .

. 12
1988 ,
,
, ,
.
, ,
1 % **.
* .: .. . . . 36.
** .: . . 34.

. ,
1905
. ,

,
, , . ,
, .
, ,
, ,
. . 7
,
, 1929 1984
( , ,
). . 8
,
.
1984
,
.
,

.
;

. ,
() ,
.
.
, ,
,

, ,
.

,
. .
, ,
. ,
, 30 (. 2
, . 7 , . 1
.). , :
. . 19
. ,
,
(. 101). (, )

,

,
. ( , ,
) ,
.

,
.
.
-
*.
* .: .. . . .: ,
1986. . 113, 132-134.

,
, ,
- .
, ,
. ,
, . 19
.
(): .
, . 17, 40, 41 1972

.
,

, . ,
, (),
,
, . 57 ,
,
.
- ,
, , ,

() ,
(. 110, 112
). ,
() , .

;

.
(, , ).
, ,
.
1982 , (. 2). . 5 . 24

, ,
, ,
.

. , 1967 . 3
, -
,
.
, ,
, ,
, ,
, ,
,
, ,
.

- .
3.
,

. .

.
, , ,
. 30-
,
.

, .
, (57
%), , 28 %, .

, , . ,
( 1966
.), ( 1917 .),
( 1915 .),
, ( , 1973 .),

( 1933 .), ( 1855 .),


( 1941 .),
.
( )
, .
5.
1. ()

. ,
, ,
, , ,
, ,
.
,

, ,
, ,
.
,
.
, ,
, -
. , . 3 . 88
( ), . 1 . 82
( ),
,
. ,
,
,
.
. ,
, ,
- .
,

.

, , .
-
:

,
, ,
, ..


, ,
,
, , ,
.
, ,
, ,
, ,
.
:
.
, ,
. ,
,
,

. , ,
,
.
,
,
. ,
, , .
( )
. ,
,
.
, ,
.
,
.
, ,
.
.
,
,
, .
, . 1 . 14
, ,
.
1974
,
, ( 2 . 6).
,
, , , ,

, , , ,
, ,
(., , . 7 . 30 , . 21
, . 3 . 14 ).
2. -

.
. 5 4 . III
,
, , ,

, . ,
,
, .
, .
, 1992
,
1997 .
.
-
.
, 1881 ,

1984 , 1986 ,
1986 .

1974 , APT
( ) 1974 ,
1966 , 1963 .
, ,
.
3.

. :
,
*.
* .: ..
. .: , 1988.
.
,
,
. , . 2 . 15


. 3 . 20
,
, .
,
,
13 ,
. .
. , ,

.

,
. , ,
, .
.

.
,
,
.
.

.

.
, ,
.
,
, .
, ,
, .

*.

25 %
. 6
.
, ,
, .
* .: ..
. .: - , 1985.
.

,

,
..
(. . 8 3 . VII).
,
. , ,
,
,
(),
, ,
(, ).

, . ,
. 9 . 14 ,
.
. 5 . 30 ,
.

. 1955

. . 1 . 55 ,

.
4.

.
- , ,

, , ,
. . ,
,

.

, ,
,
.
,
1890 , 1914 . 1934
,
,
.

,
-

,
15 % .
,

.
1965 ,
1973 ,
, 500 .
,
. 60- ,
,

. 1963
,
- .

. , . 44
1992 , , -
,
.
5.

.
, ,
, (, ,
, .), , /
. ,

, ,

2 . 300 . .
, ,
1974
( 1
. 7). ,
, , , ,
, ,
, , ,
( 4 5 . 7).
, ,
,
,
, ,
, ,

, ,
.
,
. ,
,
.

, ,
.

.

,
.
,
,
.

,
. ,
,
,
, (
). 90 .

, - .
.
.
,
.
, ,
. , . 5
. 20 ,
,
,
.

, , , 7 . 7
,
, ,
, , ,
.
. 21
.


,
24 .
24 , .
(. 3 4 . 14)
.
:
) ;
) ;
)

;
) ,
.
24
; 24
, .
, ,
.
6.
,
,
. , ,
. ,
, . , . 8 . 14
, ,
.
: ,
,
, -,
,
, , ,
, ,
.., ,

( 1 . 3
, ,
).
:
; ,
;
; ,
, ;
; , ,

.

,
. 6 . 14

( , .).

, , ,
, ,

, ,
, .

, ,
,
. . 38, . 1 , . 2 ,
:
,

, ,
;

,
;
,
,
(, , ).
7.
, ,
,
, , ,
, , , . ,
, ,
. , ,
,
;
, , .
, ,
.

, : ,
, .
, ,
,

( .).
-
, , .
,
-
.
()
; .
,
, ,
.
, ,
- .
, .
, , , ,
.

.
.

( , .)
, . ,
,
.
,
,
(,
).

, .
, .
. 20- 30- , ,
,

. ,
1924, 1928 1932 .
1936 ,
19,6 %. , . 57,1 %, . 42,9
% . . , 62,5 % .
, ,
,
. ,
, , ,
. *.
* . : .. : .

.: . 1977. . 1517.
,
,
.
: , , , ,
.
; -
.
,
, , ,
,
. ,
,
.
. 1,5 . ,
3 . 60 . .
1,5 . 4 %,
5 . 2,5 %. . 1,6 . ,

2,4 %.
,
100 *. , ,
, , .
1938 .
* . : . .: , 1978. .
8991.

. , 1947
,
, .
,
, .
, :
,
, .

. , ,

.
,
,
, .

.
,

-
. , 1977 ,
, ,
,
, , .

, , ,
.
( ),
.
,
, ,
,
, ,
- ,

.
.

. ,
1968 , ,
, 72
; 1978 -
( 48
). 1968
72
; .
1979 ,

.
, ,
.
, ,
. , ,
, - ,
. , . ,
: ,
, ,
, . ,
, ,
,
.
*.

* Le Figaro, 1972, 14 mars.


,
,
, .

, .
, , ,
, ,
, , .
,

.

1. ? ?
?
2. ,
, , ?
3.
?
4. ?
5. ?
? ?
6. ?
?
, - .
7. ?
8. ?
9. ?
?
10. ?
? - ?
11. ?
?
12. ?
13. , ?
.
14. ? ?
15. ? ?
16. ?
? .
17. - ?
18. , ?
? ,

? .
19. ? - ?
20. ?
?
21. ?
?

A.M. : , , .
: - . -, 1988.
..
( ): . .: , 1990.
. .: -, 1992.
.. . .: ,
1990.
.. . .:
, 1984.
.. . . .: , 1994.
.. : .
.: , 1993.
.. : . .: ,
1997.
..
. .: , 1988.
.. : . .: , 1995.
.. . .:
. , 1998.
VI.

1.
1.

, .

.
.
, , ,
, ,
,
.
,


. ,
,
() ,
: ,
, , ,
, , , ,
.
, , ,
.
.
2.
,
.
,
,
, .
( .
- ),
. ( .
) ,
,
.
. ,
. ,
1931 , 1947 .
, I
1975 , 1978
.
, ,
. ,
,
. ( - ,
) ,
.
. (
), ( ).

, .
, .

.

3.

.

, .
, *.

. 4 5 . IV , **.
, , ,

.
* ., : ..
. . . ... - . . .:
, 1989. . 10-12.
**
. ., : ..
. . .: , 1997, .: ,
1994. . 5560. , , . .. , . ..

.
,
, .

.
, .
2.
1.
.
, .
( ).
1945 .
: ,


( ), , ,
.
.
, . 1 1946
, ,
.
. 56 1978 .
, , , .
1831 , , .
. , ,
.
2.
,
.
,
. ,
,
. , ,
, -,
. ,
- .
( ).
, .
,
, .
, , 1972
.
, ,
. :
, , ,
( )
*.
* .: .
. .: , 1992. . 18.
,
.
3.
, , .
,
.
,

, (. . 2
2 . VII). ,
.
, .
.
, ,
, , (. veto
). , ,
, , ,
. ,
1974
1989-.
, ,
, .
,
. , , , ,
, , ,
, .
,

.

,
.
4.
,

,
(, , , ,
, .).

, ,
, .
, ,
, (
), , ,
, ( ) ,
, .
, .
, , ,
, .
, ,
()
, .


, (
).

( )
. ( )
( . 6 6 . VIII
,
),
.
( )
,
: ,
,
,
, .
,
, .
,

. , ,
, . ,
, ,

. -
, (
) .
, , (,
, .)
( 19551993 .) ,

.
, , ,
( ) ,
.
, .
,
: .
.

, , , , ,

.

3.
1.
( . res publica ) ,
,
.

1875
. -
.
XX ,
. -
, ,
. ,
XX ,
, .

, , ,
, ,
. ,
.
, ,
. ,
,
( , , ,
..)
(, ..),
, .
,
(, - ..)
, ,
, . . 1933 , .
1960 ,
1967 , . 1973 . , ,
. ,
. ,
1973 ,
.
,
: ,
(
).
, .
, .
, ,

.
() (
) .
/ -,
,
, .. .
,
, .
, , ,
,

.
2. ()
,
(
), .
,

(checks and balancies). , .
,
.
,
. ,
. ,
,
, ,
.
:
, .

.
, .
.
, ,
, .
,
(

, ).
, , ,
,
() ,
. ,
,

, , ( )
.
, ,
, .
.

, .
, , ,
,
.
.
. ,
, ,
,
. 15 20 , ,
.
3.
,
.
,
, ,

.
,
, , , ,
. , . 74
1949 42- 44-
.
, ,

. , :
, , .
(
) .

(, ) (, ).
. ,
, , , , , .
,
, .
, , ,
,
.
, ,

.

,
, ,
.
4. ()
,
. .
, 1958
,
.
,
.
,
.
, , ,
,
. , ,
- ,
, . ,
1986 , . ,
,
. ,
,
.
, ?
,
, , , ,
,
. 1993
,
,
.
.

, , ,
,
( ),
(
). , , ,
1 , .
, ,
(, , , , , ,

), ,
,
, , (
, ) ,
, . ,
,
: , ,
. , ,
, ,
. ( , )
,
.
.
. ( )
( ) ,

, , ,
, .
5.
,
, , ,
, ,
, ,

, .
,
() ,
, , (. .
) ,
, .
?
,

, ,
.
, , ,
. , ,
, , .
:
1)
(
) ,
/ ( );
2) ,
;

3) ,

( .. ,
8- ),
,

, (
).
,
.
.
, ,
.
: ,
, . .
; , ,
, .
, .
, : ,

.
, , ,
( , ,
:
, ),
, , ,
. ,
.

.
, ( ),

.
.
1.
2.
3.

4.

5.


? , ,
?
?
?
?
?
,
,
?

. - , , ?
6. ?
?
7.
. .
8.
? .

. .
.: , 1986.
. --: ; .: , 1997.
: , , . :
, 1990.
. 3000 . . .
.: , 1996.
A.M. : , , .
: - . -, 1988.
..
( ). . .: , 1990.
. . .: ,
1985.
. . . .: ,
1990.
.. . .:
, 1984.
.., .. . - . .:
, 1985.
. . .: , 1997.
:
. .: -, 1994.
.. . .: , 1994.
.. . .: , 1998.
. . .: -, 1990.
.. . .: , 1988.
.. . .: , 1992.
.. : . .: , 1995.
VII. (, ,
)
1.
1.

,
,

.

,
, .
,
,
. , ,
,
, , ,
.

, , , ,
.
, , ,
.
.
.
.
,
1948 . 3 . 21 :
;
,
,
, .

.
, ,
( - , ,
),
1966 ,
-,
. . 25

: )
, ; )
,

.
.

1950 , 1952 , :


,
.
. 20 1948 . 23
1969 : 1.
: )
,
; ) ,

, .
, ,
. :

? , , ,
, .
.
. , .
8 1 . V, ,
, . ,
,
.
, , .
, , ,
.
,
/ , ,
. ,
,
, .
, ,
,
, .
, ,
. :
.
, ,
.
, ,
.
,
, -
,
, -
,
. ,

,
,
,
. ,
.
.
, , ,
. 1 2 .
,
.
(,
).
.
. , ,
,
,
, .
,
.
2.
. , ,
, -.
(
), .
, ,
, .
, , , .
, .
, ,
: .
, (,
), ,
(,
)*. :
,
, , , ?
* ., : .. .
. .: . , 1998. . 300301; ..
. . .: , 1999. . 199200. ,
, ,
.
, ( )


(, ),
( ),
. ,
, , ,
, , , -
.
-
,
, , ,
. ,
. ,
.
- . ,
, ,
,

, , , ,
.
, .
, ,
, .
() .
, (,
, , ,
). ,
- (
) ,
.
, , ,
, (),
. (
)
,
.
. ,
,
,
.

, , ,
, .

.
,

.
, , .
. ,
,
.
.
3.

, ,
() . ,
() , .

, .

, ,

. .
,
.
45 , 57 .

,
, .
, ()
. .
:
- , ,
. ,

, 80 %
.
.
, .
, 21 1995 .
, .
,
, .
(
). ,
,
, .
( 1932, 1936, 1940 1944 .),
XXII ,
1951 .

,
, , .

, ,
.
, , (, ) ,
, , .

. ,
2/3 . , ,
.
, ,
,
.
,
. , . 3 . 98 1997
2/3
,
.
,
, ,
. , 1944
, . , ,
, .
. 1 3 . VIII.

, , , ,
-
(. 5 1 . IX).
4.
.

, .
,
. .
, (
), ,
, .
,
-,
.
, ,

.
4 .
5.
.
,
,
. ,
, , ,
, -. ,
.
, ,
.
, -
. ,
- .
,
. (. L.86 L. 117), ,
.
, ,
, , , .

, .
- ;
.

, - .
,
(, , ).


. ,
,
. 2 4 . III
.
6.
.
,
, ,
,
.
,
, (,
). ,
. ,

, ,
.

, , ,
(., , . 1 3
).
,
( , , 1936,
, 1959 .),
. , , ,
,
,

.
- , ,
,
, .
, ,

1982 . ,
,
. ,
,
(
, , ).

.
.
,
.
,
.

, , .
; ,
,
, . ,
, ? ,
, , ?
, ,
, :
, ,
, .
, .
: ,

.
,
, , .
, ,
.
- 1903 ,
, 1887
1906 .
,
( 21 ). 6
, 6 ,
,
, .
: , 25 %
(, , ,
, ) 12 % (). 40
% ,
25 % *. -
(
), - ,

.
* .: The Book of the States, 19981999. Lexington, 1998, vol. 32, p. 222225.
1920
1929 .
. 6 . 60
.
,
( . .).
( . .),
( . .) .

2/3 .
.


... .
1919 ,
.

, , ,
,

.

2.
1.
,
,
. ,
, ,
.
,
( ), , (
), .

, ,
1936 , . ,
. 1 . 38
1949 : ,
, , . . 1 . 68
1978 ( . .)
300 400 , , , ,
* , .
* ,
,
.
sufragio,
, , .

votacin, derecho electoral.

, ,
, , ,
. .
, ,
.
.
2.
, (
)
. , , ,
.
,
, (),
.
,
. , ,

, , .
, / ,
.
, ,

.
.

(
, , ,
). :
,
(),

,
, - .
.
.

,
. ,
1992 150
( 186), 109
18 , 1921 ,
, , , 16 .
. ,
, , 50-
. : ,
,
, ,
,

. ,
. , , , ,
, .

. ,
2 . 3 1974
() ,
...
. 1 . 26
, 19
.

, ,

. , , ,
, ( ,
), , ,
.
,
,
. ,
, 6 (
), ,
. ,
,
. ,
,
. .
,
.
,
,
.
, . ,
. 2 . 3 . I
1787
, 7 , 9
.
, .
, ,
, ,
, .
, , ,
. ,
, ,
10 14 ,
. ,
, , XX

. .
. 23 1867 ,
,
, , ,
, , ,
(,

,
, ).
, ,
. , ,
, ,
, 1971 .

.
, .

, . ,
. ,
,
, ,
. , 4 . 14
1988 .
:
,
.
, , . ,
, .
. ,
,
; , , ;
.

, , ,
.
,
. , . 1 . 3
1983 , ,
,

. ,
( )
. , . IV VI .
38 1917
( ) ,
, ,
,
, .
,
. , ,
, . ,
, ( ),

- ( )
- ( ).
,
. ,
(
), ,
, ,
, ,
,
, (
,

);
, , , -
..
,
: ,
,
;
,
;
.
.
,
, , . .,
. , ,

,
,
,
,
.
,
.

:
-.
1793 (, ) . 4
, , 21 , ,
,
, , ;
, , ,
, *.
,
.

, ,
.
, 5 1992 , .6:
* .: . XVII XIX .
.: , 1957. . 334. ,
1936
. ,
.
1. ...
-,
, , , ,
5 ,
.
2. , ,
, , ,
1
.
, . 9
.
, 15
, 1992
. , ,
. ,
,
. . 1 . 8-b
, , ,
, - -,
,
-, ,
, .
.

.


. :
,
,
, .
,
, , ,
, . 3
.
, 25 1992 .

(. 883),
.
, , :
,
.
,

, 1963 , 1976 ,
1981 , 1982 , 1985 .
( )
. 1981
, -
.
, , -
-, , ,

, (. 2 . 8b ). ,
. ,
, .
-,
.
, . 8-b
,
- .
3.
.
, ,
, . ,
,
: , .
, ,
, .
, . . 5
5 1985
:

.
.
. . ,
, , . 1 . 38
1949 ,
. ,


, (.
. 7 4 ),
. -
*.
* .: Stern . Das Staatsrecht der Bundesrepublik Deutschland. Bd. 1. Grundbegriffe und
Grundlagen des Staatsrechts, Strukturprinzipien der Verfassung. Mnchen: C.H. Beck'sche
Verlagsbuchhandlung 1984, S. 314.
( . absens
). ,
.
, .
, - (, ,
..), , .
,
, , ,
, . .

,
,
,
. , ,
, ,
(. 9).
,
.
1947
, . 48:
, . .
, ,
,
.
, , 6 ,
, 6 10 ,

.
,
*.
* : .
. .: , 1992. . 52.
, ,
, 90 % . ,
, .

, , ,
,
, , ,
- , .
,
, , .
, ,
. .
4.

.
.

, .

, ,
; , . ,
,

.
(
);
, . ,
1948
(
), , -
, .
, .
,
, ..
,
. , (,
, )
, ,
, .
,
, .
:
( )*.
,
(. 3).
* , .
: , .
,

.
,
(, ,
. . ) ,
.
,
, ,
( ).
1974
,
.
- ,
. , , -
*.
, .
* .: .
. . 51.
, ,
,
,
.
150 ,
, 1992 25 . , 330 30
;
. 150 10 ,
.
( ,
) - ( ,
),
, ,
. 500 100
, ( )
, . 12
, ,
, .
, .
5.

.
()
.

, (, , , ),
(, , , ),
.
,
, .
,
. , , ,
. ,
, , ( ) ,

.
,
.
,
. ,
.
, ,
. ,
,
. . -,
, , ,
, ,
. ,
.
,
.
.
.
. 1 . II
, ( )
.
, . , ,
,
300, 600 900 . . , 10 .
. , 151 .
,
32 (30 + 2 );
301 . , 62
. 50 . , 850
. , 92 .
, 502 (151 + 301 + + 50) .
, 94 .
1298 (149 + 299 + 850) . , 2,5
, 92.
,

.
6.

. ,
.
,
. ,
1789 , 1871
. 1872 .
,

.
, ,
. , ,
. ,
, .

,
,
,

,
1969 ,
, ,
,
.


. ,
,
(),
, , .
, ,
,
:

,
, , .
,
. ,
100 % . ,

( , ..
), ,
.
3.
1.
,

, , . , ,
, ,
, - .

, ,
.
, , , ,
,
. :
1) . ,
. ,

(
), 2 8 ;
2) ,
,
. ,
, . ,
. 2 1 ,

;
3) ( . .);
4) (, . .);
5) ;
6) ;
7) ;
8) ;
9) ;
10) / ;
11) .
, . ,
. 24, , ,
. ,
. ,
, . , ,
, , ,
(
), . .
,
. ,
1977
,
( ).
,
.

.
2.
.
, , , ()
. ,
,
.
, ,
. , .
, 1992 . 17 ,
, 30
.
() , 60
. , ,
. -
. . f . 1 . 63
.
. 2 . 54
, . 56
30 , ,
30 .
, , .
.
. ,
. 3 . 26
( )
. . , ,
.
.
. 1 , ,
.
, :
, . ,
,
.
3.
,
.
,
- (,
, . .), ,
,
, . ,
,

, , , .
.
,
. , ,
, , ,
- ( 1974 .),

-
, , , , .

, , ,
. ,
. , 2 3 . 63
1831 ,
() ,
,
150 ( ).
.
, ,
. ,
.
10 ,
6 , 3
, .
, (,
, ).
.
,
.
1 15
, () .

.

1956 1993

,
, .
,

. :
1) (
);
2)

25 %; 33 1/3 %,
;
3)
;
4) ;
5) ( ) ,
, .

.
(
, )
(, .. )
(, .. , ,
, , , . .
).
,
,
. ,
. , ,
,
(,
),

, . :
, .
,
,
().
, .
,
.
,
. ,
,
.
, 100 200 .
,
.
, .
,
( ,
, ).

4.
,

. ,
,
.

- .
(), 500
2 . . ,
100 800 , 50
100 .
,
. , . 62 ,
, , .
5.
(, , ..)
. :
, ,
- ;
, ,
- ;
, .

,
.
,
.

,
. ,
- ,
,

(, ).
,
.
,

.
(
*) ,
,
, .
(..
) ,
,

(
, )
,
. .

( ) (
);
.

.

,
, ,
, .
* ,
, .

. ,
(Returning Officer)
, , ,
, ,
, ,
, ,
, ,
, .
6.

,
.
,
,
. .
*.
* Carlson R.J. Voter Registration Systems in Canada and Western Europe. N.Y. 1974, p.1.
, ,
() ().
. ,
, , ,
.
, ,
, .

. ,

15 , ; ,
,
.
,
.
, (
, ).
,
,
.

/ . ,
,
, , , ,
. ,
,
.
;
, , ,
, .
,
,
( ..).
,
( ),
,
, ,
,
. ,
, .
7.
:
, ,
, , .
:
1) . , ,

, , ,

,
;
2) . ,
(
) 200 500 ,

, 100
, . ,
,
25 . ,
,
3 .
( );
3) .

, , ,
.
,
(. 7), ,
.
().
, , ,
,
, . ,
, ,
.
(, ,
. 3 2 . V).
. ,

, ,
, 0,1 %, 500
.
, ,
. ,
,
, , .
,
. ,
.
3 % , , , , 3,5 %,
.
, , (,
, ), , , ,
. ,
, ,
. ,
5 % , 4 % (. . 12
) .
(. . 7 12 )
1/3 3/4.

, ,

.

.
,
()
.

1962 500
, , ,
.
30 ,
1/10
. 18
,
15 .
8 .
, , ,
,
,
. ,
1959
, . 3 . 54
( );
,

, .
,
.
8.
, (
, ),
.
. .
, XVIIIXIX , -

(, ,
, ,
, ).
, , , ,
, ,
, , ,
. , . V,


,
.
,
.
, ,
(-,
, .).
60 % ,
.
, .
, ,
, ,
. ,
.
(, , , .)
,
; .

,
, 5 % .
.

.

, ;
, , ,
;
(.. ) .
,
,
.
,
. , , .
,
100 .
25 . ,
2 . .
, .
.
,
,
.
, 2 . V, ,
. , ,

,
2/3 ,
(.. ),
300 . 2 %
. 20 %
, ,
,
.

. ,
1881 , 1907 ,
. , ,
,
,
( ,
),
.
(
).

,
. ,
, ,
.
, .

. ,
,

( ) ,
(

). :
, ,
.
, , ,
1988
, , ,

, ,
.
( ).

( ).
(, , ), ,

.
,
.
.
1/20 ,
5 % ,
1/4 , .
,
.
9.
,
,
,
,
.
;
.
,
(
,
).
,

. ,
,
,
. , , ,
, . , ,
, ,
.

. , 1970
1979
,
.
, , ,
:
, . .
,
,
, .
, .
,
,

. ,
, , ,
, , , ,
( ),
.
,
().
,
,
. .

,
. ,
,
,
, -
,
.
, ,
,
,
.
,
,
, , , .
,
, . ,
,

(.. )

. ,
6 .
, .
,
.
,
,
. ,
(,
; , ,
, ; ,
; ,
, , ).
, ,

.
. .
,
, .
.
() 1928 ,
, ,
( 4).
,

, .
,
.
.
10.
,
.
,
, .
.
,
,
.

.
,
, , , . , 4 .
14 1972 ,
, -,
/ , -, ,
. ,
, ,
, .
, , ,
.

.
,
, , .

, ,
.

( ),

, , .

.
,
, ,
.
11. .
- .


, ,
, .
, ,
, . ,

( . .),
,
, .., .
. ,
,
10 . , ,

, ,
, ,
. ,

, ,
,
.
.
, .

( )
.
,
, , , ,
.
-
.

. ,
,
(
, ),

. ,
.
,
: ) ; )
; )
; )

. ,
.
.
,
, , .
,
, ( ) ,

-
,
. , . 148

, ,
.
4.
1.
,
,
. ,
, ,
. , , ,
.
, ,
, (. majorite
): ,
. , (,
), .
, ,
,
: ,
( , ).
.

,
, ,
. 1793
-. 40- XIX

.

1855 .
- 1893 1896 .
,
(1898 .).
(1906 .), (1907 .),
(1911 .) (). XX
152 . 60 .
,
.
, ,
. ,
,
,
,
. ,
,
..
. , ,
, , ,
,
.
,
.

,
.
, ,
.
, 1993 ,
, ,
. ,
.


.
2.
, ,
, ,
. : , ,
.

,
. 150 ,
,
- ( ) 43 ,
.
( )
, .
, ;
(, ,
,
).

: , .
, ,
, (
).

, .
. ,
, 50 . ,
, 19 . , 12 .,
10 . 9 . ,
31 . ,
, . , ,
. , , .
, , , .
, ,
, . ,
1951 13 713 . (48 %)
312 (51,35 %), 13 948 . (48,8 %) 295
(47,2 %). 1974 ,
: , 11 857 . (38,3 %), 296
(46,6 %), , 11 654 . (37,5 %),
301 (47,4 %).
, , ,
- ,
,
.
,
, .
3.
,
, .
: )

( , *); )
; ) .

, .
* ,
,
1977
. ,
,
, .

; ,
. ,
. , ,

25 % + 1 .
,
. ,
10 % ,
20 % +
1 . ,

,
, :
L. 1 26 ( 86-825 11 1986 ., . 1).
, :
1) ;
2) ,
.
...
.

, ,
,
. ,
: ,
. , , ,
, . ,
,
,
, - , ,
, .
1958 ,
, (18,9 %),

10 ,
, 17,6 %, 188 ,
19 !
, .
, 20 .
( , , ).
. 60 . , 40
. ,
,
, ,
, , , ,
40 % .
,
( ),
, , 60 %
, , 40 % .
.
I

I

II

III

IV

12

12

12

12

12

= 5

= 0

II

II
III
IV

18

18

= 2

12

12

12

= 3


, ,
. ,
( ) -
. ,
:

,
, -
.
,
. , ,
;
.

? .
( ),
, . ,

, ,
,
,
.
,
12,5 % (. . 1/8) , (
: );
, ,
,
,
, .
:
, (
, ).
. ;
, , ,
..
, , ,

.
,
, ,
,
. ,
.

1958
,
,
; . -
.

, ,

.
( ),
. .
.
, , ,
, 1, , (
), 3 ( ),
2 ( , ),
,
. , 50 .
() : 19
. , 12 ., 10 . 9 . .
(25 001), , .
(
), ,
.
, 1 . ,
5 . 3 . . : 19
. + 1 . = 20 .; 12 . + 5 . = 17 .; 10 . + 3 . = 13 .
. :
13 . , 10 .
, 3 . . , -
.
, , , ..
. .
,

. , , ,
,
. ,
, .
4.
( ),
.
.
, ,
.
, ( )
. , 2/3
, .
, ,
.
65 % ,
.

, , ,
,
, .
1993 (
)
.
5.
, ,
. ,
,
. ,

, .
, .
..
(17431794) 1793
, (
).
.
100 .
. , , 200 . ,
59 % , 41 %.
, , ,
. 41 . (..
82 .). , 59 .
, .
, 118 . ,
,
. , ,
.

,
.
, , , .

1921 . .
,
,
. , , ,
, 90 % ,

, 10 % . , ,
,
.

6.
, (, , 1993 . ,
1985 . , ),
,
, .
,
, - ,
. ,
(.. ). ,
,
, , ,
. ..
1793 .
, ,
. ,
. ,
,
.
, ,
. ,
, , ,
, .
,
.
- .

, . : 60 %;
28 12 %. , 2/3 ,
, ,
.
, . : 1 35 %, 28, 2
25, 12 %. , .
. 1902 1993 ,
.
7.
,
,
(, ),
:
, , , - ,
. ( . cumulatio ).
, ,
18701980 .
, ,

,
(, , ).
,
.
:
,
;
, (

);
,
;
, ;
, , ,
.
:
.

. , ,

, *.

.
* . ..
. .: , 1958. . 90.
8.
, , ,

, .
, , , .

,
,
. , ,
,
. (
) .
,
,

*. , , ,
1993
.
* .: .. //, 1993. 3.
.82.

,
, ,
. ,
,
. () , 120
. ,
(, ,
). 386 () 152
, 58
, .
,
. ,
,
/ .
,
.
,
, .

. ,
. 62
(

, .

.
( , )
, .
.
1855 ( ) (Hare)
, : : , ,
. , ,
, , ,
. ,
,
. ,
, , .. .
,
(Droop) 1868
- (Hohenbach-Bischof, ,
) 1888 . : [:(+1)]+ 1,
- : :(+1).
, .
.
,

, 400 . .
126 . , 94 .,
88 ., 65 . 27 . .
400 000 : 8 = 50 000.
:

126 000 : 50 000


2
26 000

94 000 : 50 000
1
44 000

88 000 : 50 000
1
38 000

65 000 : 50 000
1
15 000

27 000 : 50 000
0
27 000

,
() 150 . (37,5 %). ,
-, : 400 000 : (8 + 1) = 44 444.

126 000 : 44 444

37 112

94 000 : 44 444

5 112

88 000 : 44 444

43 556

65 000 : 44 444

20 556

27 000 : 44 444

27 000

, 133
336 (33,3 %).
( ).
:
.
,
.
,
.
, . : 2, 2, 2,
1, 1. 65 . , 27
., 2,4 . .
. : 3,

2, 2, 1, 0. ,
20 . , ,
,
42 47 . . ,
.
, (
) ,
.
. ,
, 2/3 .
,
,

. 1792
-
(1743 1826).
:
- 126 000 : (2 + 1) = 42 000
- 94 000 : (1 + 1) = 47 000 ( )
- 94 000 : (2 + 1) = 31 333 ( )
- 88 000 : (1 + 1) = 44 000
- 65 000 : (1 + 1) = 32 500
- 27000 : (0 +1) = 27 000
, ,
: 3, 2, 2, 1, 0.
,
. .
,
, - ,
, .

,
, ,
1993 .

, .
,
. , ,
, ,
.

. ,
, .

,
.
.
. , 1882 ()
' (d'Hondt)
, : 1, 2, 3, 4 . .
(, ,
, , , ).
. , . 1 . 155 1976
,
'.
,
; '. . 1910 : 1, 3, 5, 7 . .
, , . (,
) , ,
-, 1,4, 3, 5, 7
. , , ,
, .
: 1, 4, 7, 10
. . ,
.

'.

126 000

94 000

88 000

65 000

27 000

63 000

47 000

44 000

32 500

13 500

42 000

31 333

29 333

21 666

9000

31 500

23500

22 000

16 250

6750

, , ,
: 3, - 2, 2, 1, 0. ,
. 42 .
.
, .

63 000

47 000

44 000

32 500

13 500

42 000

31 333

29 333

21 666

9000

31 500

23 500

22 000

16 250

6750

25 200

18 800

17 600

14 000

5400

. - .

126 000

94000

88000

65 000

27 000

42 000

31 333

29 333

21 250

9000

25200

18 800

17 600

13000

5400

: 2, 2, 2, 1, 1.
. ,
. , , .

1,4

90 000

67 142

62857

46 428

19 285

42 000

31 333

29333

21 666

9000

25 200

18 800

17 600

13 000

5400

18 000

13 428

12 571

9285

3857

, . ,
, -.

126 000

94 000

88 000

65 000

27 000

31 500

23 500

22 000

16 250

6750

18 000

13 428

12 571

9285

3857


. ,
( ) 40 ,
, -,
.

.
, ,
. ,
, ,
, . , ,
, ,
.
9.
.
,
, ,

. .
.
,
,
, .
, , ,
5 % , , 4 % , , 3
% ( ) ( ), 1,5 %
. . 1993
391 ( ,
, ), 69
; 5%,
8, 7 % .
8 %, - -- 12,5 %.
,
. , 1990
-, 4- ,
18,5 % . ,
,

, ,
,
.
, .
, . 2 . 155
.
10.

,
, . .
,
, - ,
. ,
, , .
,
. , , ,
180 . (88 000 + 65 000 + 27 000). '
:

1
126 000
94 000
180 000
2
63 000
47 000
90 000
3
42 000
31 333
60 000
4
31 500
23 500
45 000
5
25 200
18 800
36 000
, , . ,
, ,
,
, .
:

1
2
3

88 000
44 000
29 333

65 000
32 500
21 666

27 000
13 500
9000

, ,
.

11. .

, (,
). ,
(, ). , ,
.
, .

,
, . ,
, ,
.
, ,
, . , ,
. ,
,
. , ,
.
, .
,
, , , , .
,
, .
, ,
1991 .
.

, , ,
.
.
,
.
. , , , ,

.
1991 *.
* .: . . 80.
,
,
, ,
, ,
.

12.
( ; . panachage )

.
( ),
.
,
,
.
.
.
. 65 . . ,
-1 51 . ,
-2 61 ., -3 63 ., -4 58 ., -5 65 ., -6 68 . (..
3 . , ),
-7 60 . -8 57 . . : (59 000 +
61000 + 63 000 + 58 000 + 65 000 + 68 000 + 60 000 + 57 000) : 8 = 61 375 .
,
. ,
-6, -5 . .
.
, , , ,
.

, ,
, .
13.
, ,
.

,

.

. . ,

. 1821 . .
1937 . 5 . 2 . 16
( ), . 4 . 80
1949 (
).
,
. .. : ... , ,
.., ,

, .
, ,
,
; ,
, , ,
, .
, ,
, ,
, , .
*.
* . . . . . . 117.
. ,
,
, .
, , 1,
.
2 ..
(),
.

.
( , , ). ,
,
.
,
.
,
. ,
, ,
.
,
. -
, .
, .

,
.
,
. .*
* . . . 309334.

() (the single transferable vote).
, , ,

, , .
.
, 100 000
, ,
, : 55 000,
20 000, 5000, -11 000, - 9000. . : [100 000 : (3 + 1)] + 1
= 25001. , 29 999
. , :
3000, 6000, 35 000, 10 000. (..
) 1000. 29
999 : : 55 000 = 0,5454. 3000 0,5454 = 1636
, 20 000 + 1636 = 21 636. 5000 +
3273 = 8273 ; 11 000 + 19 090 = 30 090;
9000+5454.= 14 454. 545.
5089
(.. 30 090 - 25 001).
5089 ,
. , 19 090 ,
, : 400, 7000 10 690,
(.. ) 1000.
5089 : 19090 = 0,2666.
21 636 107 21 743 .
8273 + 1866 = 10 139 , 14 454 + 2850 = 17 304 .
267 + 545 = 812.
25 001 .
, ,
, , 10 139
: 3060 , 7000
79 . 25 003 ,
24304, 891. .

. ,
.
, , 1923 ,
.
14.


,
, .

.
: 1) ,
(, )

; 2) ,
, , .

, ,
( ).

. , (14
99),
, (.. 85 99)
. ,
, 98 , 30 % .
,

; , ,

. ,
.

: 1)
(-); 2)
(-); 3) ,
.
-
, 90- . ,
, 27 28 1994 .
(475 630) (238 315)
, , 155 77
,
. , ,

.
,
. ,
, .
, ,
, .

.
, ,
,
.
-
. ,
.
3500 . 1982

,
, , .

.

, ,
.
, . , 5
% , .
. 3/4
, 51 % .
,
, .
,
, .

, 450
: 225
225
.
, (
), , , .
5.
1.
. referendum ,
. ,
. (,
)
, .

- , - .
/ ,

, .


( , ).
( . plebiscitum
).
; . :
, ,
, . ,
/
, , ,

..,
.
.
,
,
, .
(
),
. , 1976-1978
, :
,
,
. ,
( )
(, 1995 .)

( , 1936 .).
, , ,

, . (, )
; ,
.
,
1971 ,
.
. 14
, . . 49,
, . XV
, .
,
. . ,
.

,
.
( ),
( )*. ,
, . 21
1993 .
1988 (
) ( ),
.

,
.

,
.
* Moraes A. de. Direito constitucional. 5_ed. revista e ampliada. So Paulo: Atlas, 1999, p.
218.
, ,


. ,
( )
. , . 11
1958

,
, ,
,
, , ,
;
. ,
,
, , . 11
,
1962 1969 ,
.
, ,
,
.
,
. -,
. , ,
, ,
. -,

.

.
.
, ,
. , 1793 1994
: 414 , 1900
57 , 1971 1980
(87); 1981 1990 76 , 1991 1993 33.
200 149 ,
93 , 30 ,
49 , 64 . 799

. (43
), (44), (22), (18), (13), (19),
(11)*.
* .: Butler D., Ranney A. Referendums. Around the World. L.: 1994, p. 5.
2.
, -
, .
, ,
- -. ,
, (
),
(, ,
). ,
,
. , - .
.
,
. , . 2 . 151
,

()
. . 140 1999
* :
;

;
, ,
, ;

.
* ,

, .
, (. 3 .
142 ). (. . 3
. 1 6 . VI) (. 4 . 142
). (..
) .
, :
;

, ;

, ,
(. . ) .

(100 .)
, .
, .
,
*.
* .: Jovii M. Referendum. Pokuaj uporednopravnog izuavanja. Beograd, 1957, s. 11.
M. , , ,
1874 ,
.
, ,
. ,
,
.
() ,
, .
, . 141 1999
50 . 8
:
;
,
;
,
;
- , : )
; ) ; )
.
,
, , ,
.

,
.
.
, ,
.
,
. ,
, .
- ,
, .

, ,
. , 1955
.
,
. 12
.
1972 53,49 %
. ,
, ,
. ,
, ,
,
, . .
( 4 . 8 1974 .).
,
.
3.
, ,
(, ).
, ,
,

,
. .
, . 1 5
1958 1972 ,
( 2, . 1)
.
,
, , .
. ,
VIII ,
, ,
, .
, , ,
, ,
. , , . 1 . 5 2
1980
.

.

, - .
, , , .

4.
, .
. 2 ,
,
1874 ,
. . 140
141 ,
.

. , . 75
, ,
.
. , ,
a , , ,
.
,
,
. 1. , ,
, ,
.
, ,
.

. ,

, .

1953 . . 6 42
, ( , , .).
,
, . 75

, .
, , .
, ,
. .
1921 ,
1919 , . 48
.
(, ),
.
,
. ,
. 20 ,

,

,
,
, ,
.
,
,
. .
, LXV 1990
,
:
;
;
;
, .
:
;
;
, .
,
. .

,
. , ,
,
, .
,
, , , ,
.
;
,
.
.
5.

, .
, : ,
, , .

, ,
, .

.

, ,

,
.
,

.
,
.

.
, . 5 19 1949 1990
,
(). . g . 1 30-
.
1989 XVII
,
, 50
50 . .

( ).
2/3
, , .
,
.

,
, .
(
)
1/4 , ,

, 10 25 %
.
, ,
,
.
.
,
, ,
. . 73
1991 ()
,
150
. . ,

.
1990
() .
. 87
,
.
,
, ,

() .

. 75 500 .
. . 138

, 1/5
. 1970- 1975
, ,
,
,
.

(, , , , ),
,
, .
( )
, .
,
, , ,
. ,
,
- , .
,
,
. .
- ,
. (
, ),
, .
.
(. . 59 1793 .)
,
. ,
. 95 1992
, 350 . .
:

, , .

, , .

(, ).
500 . ( 1/5
) . 138
.
,
2/3 .
, , ,

. , , . 75
. 500
. .
, ,
;

.
6.
, , .
.
.
, ,
, . .
.
,
,
. - (, )
,
,
. ().
,
, ,
(
).
. 6 . 139
. 100 . ,
,
,
, , .
, ,
.
,

,
.
, ,
,
(. .
), .

,
10,5 7,5 ;
, ,
(,
).
7.
: ,
,
, ,
, ,
.
. ,
,
.
, . 11,
(..
) , ,
. , ,
,
, ,
3 % .
( ) 15
, 10

.
, ,
,
, .
, ,

,
( )
. ,
, .
10 20 0
, .
,

,
, .
. ,
, .
, .

, .
,

.
,
.

.

, : ) ; )

; )
; )
, ,
, .
.
8.

. ,
,
.
. ,
,
( ,
).
,

. ,
.
,
, .
, . 1 . 45

.
. . 73
,
,
.

, 1990 . . 3 .
132, ,
2/3 .
. 1 2 . 142 ,
, ,
, , ,
.
, ,
,
.

( . 3 . 74 1992 .).
. 74

. , ,
, .
, .
? ,
. , ,
,
, .
, .
9.
,
,
.
, -, ,
, ,
. , ,

, , .
, , , : ,
, ,
, ?
,
. ,
, , ,
, , ,
.
-,
, , .
, ,
, ,

, , , ,
, . , ,
,
, . , , , ,
,
.
.
, , , ,
, .
:
?*
* . , ,

. ,
, , , ,
,
.

1953 ,
. 18 :
.
, , . .:
Jovii . Op. cit., s. 29. ,
.

.
.
,
,
.
, , ,
.
, , , ,
,
.
, , ,
,
.

1. - , ,
?
2. ?
?

3. , -, ?
?
4. ? .
5. ?
6. ?
7. ?
.
8. ?
() ?
9. ?
? ? .
10. ?
11. ?
12.
. , -,
,
?
13. .
(.: , 1991) 6
. 183184. ,
.
14. ?
15. ?
?
16., , ?
?
17. ?

. : IFES,
1995.
? .: , 1985.
.. : . .: , 1984.
.. : . .:
, 1995.
., . .
. .: , 1958.
.. :
8090- . .: , 1994.
.. . .:
, 1992.
.. . .: ,
1997.
. .; : ,
1997.

. .: , 1980.
: . .:
, 1995.
.. . .:
. , 1998.
VIII. :
,
, ,
. ,

(,
). ,
, , .
, ,
.
.
1. ,

1.
Parliament,
parler *. ,
(parlement) ,
.
* ,
, . ,
, , .
, , XIII
(, . . ),
() ( )*.
-
, , , .
.
* ,
,
, .

, . .
, ..

,
. ,

.
,

.
,
.

. , . 2 . 66 1978 ,
,
, ,
. ,
, ,
,
.
, . 2 5 . II.
-
..
, . 1871
, . ,
, ,
,
,
. ,

, (
, . ),
.
, ,

,
,
, , .

, -, . . ,
,
. ,
,

. 1936
, 1988 .

, .
. 57 1982

.

(
) .

,
.
, , ,
,
, .
, ,
. ,
, , .
.
2.
,
(), ,

. ,
.
() , XVIII
XIX , :
1) () ;
2) ()
(
, , , );
3) () ,
..;
4) , , ,
, .
,
*. ,

.
* . . ., 1908. . 416.
,
, (. .
) . .
:

. .
,
1789 .., , ,
... ,
, ,

. , ,
*.
* . . .: , 1957. . 436.
, , , (),
() ,
( , , , , ,
). ().
, , , ,
XVIII .. ,
, . , *,
.
* .: . . 61.
.

; ,
. , . 24
1958
, ,
,
. -
,
.
, ,
, ,

. .
, , ,
., *.

, ,
, ,
. , ,
.
. , .
* . . 1. .: , 1994. . 51.

.
,

. ,
, , ,
,
, ,
.
, ,
. , . 7
- 1972
, ,
,
.
. 69 1976 1992
.
.

.
, .
,
(, .),
.
,
,
.
, ,

, -
,
. ,
(),
, .
3.
,
, ,
. 8 1 . V, .
, ,
.

. , ,
, .
, :
1) (, ,
, ,
- );
2) ;

3) ;
4) ;
5) *.
* .: . . . .: , 1950. . 70.

,
..., *.
1946 , . 41,
,
,
. . 59 64
, , .
* . . .: , 1978. . 199.
..
. , 1918 . 49
:

, -... ( 17 ).
, , . 50 :


, . ,
? ,

,
.
, , ,
,
,

,
.
. 62
,
(),
. 15,
,
. 14
,
; ,
;
;
, ;

;
,
; .
, ,
.
,
. 34, 35, 49 ,
.
, . ,
. 34 ,
,
.
, . 34
, .
37 ,
, , ,
.

. (, .),
,
.
,
.

,
.
, 1787
, ,
,
. ,
,
(., , . 8 . I)
(., , . 10 . I).
, . 149,
, ,
. 3: ,
,
. ,
, ,
,
.
. , . 3 . 150
, , ,
,
, ,

.
. ,
, : , , ; -,
,
; -, ,
.
. 2 . 149 , ,
,
,

. ,
.
. 70 ,
,
. . 75 25
, , :
w) , .
,
. . ,
. b . 75 , ,
, , , ,

.
1991
, , . 135 ,
, . 136 :
:
1) ,
;
2)
;
3) ;
4) , ,
, , ,

;
5) ;
6) , ,
.
, .
4.
,

. ,
, , ,
. , . 1 . 26
1975
. ,
*, , ,
,
. , ,
. 1949 . 79 :
, ,
**. ,
, , .
, ,
.
* ,
, .

.
* (House of the People) .

,
. - House of
the People, a People's House. .
. .. ,
,
.
: . . 1901 :
, ,

, ...
, ,
, *.
** . . . . 201.

. , . 70
1947
(. .). . 76 :
,

. ,
. , . 34,
, . 38

:


, .

. ,
, ,
, .
, ,
, , .
, , ,
, .

,
,
(. . 80
1949 .).
. ,
, ,
,
.
.
,

,
, ,
, , .
, , ,
, (
, ), , ,

. . ,
,
, -
; , ,
(. . 90 . r . 75).
-
( ),
. 91
1992
, ,

(. 93).
. . 67
, ,

,
,
, .
, , ,
(
, 1918 .,
1977-1978 . 1988-1989 .).

, :
,
.
.
. 14 .
5.

, . ,
, ,
, ,
(. . 6 5 ),
. ,
, :
XIII ,
XV-, XIV XVIII .
,
.
,
. , , ,

, , ,

.
,
, , , ,
,
.
, ( , ,
).
, ,
, ,
,
, . , ,
, -
. , 2000
1,5 . , .

, , ,
; ,
,
.

. , , . 90


,
. -
, .
. 2 8 .
1997 . 226,
5 (
)
. ,
, 90
.
.
. , . 2 . 60
1991 , ,
, ,
, (.
. 3 . 84 ). ,
,
.

, , , . 87
1982 .
, ,
,
. ,
. 73 1917
:
...VIII. ,
, ,
.
,
; ,
,
, ,
29 ( ,
,
. .).
,

. , . 267
, ( )
,

,
.
6.
,
. ,
, .

.
,
.

. .
(.
25) 1920 1929
(. 1 . 9), -
.
. 16 1992 ,
,
,
. . 55
,
, ,
,
. , ,

, , , . ,
, ,
, .

, ,
.

.

, (
)
.
,
, ,
().

, ,
2/3
( . 2 . II).
. I II . 49
1988 ,
()
, ,
,
, ,

, ,
. ,
,
.
. 80 :
,
,
, ,
; . 87
. . 68
1991 , ()
; ,
.
.
, ,
, .
. , . 2 . 96
,
94 (
,
).
7.
, ,
, ,
(
),
.
, . 80 . 87
1990 ( ) *
(
. 98 ).
* ,
. ,
.

, ,
.
. u . 75
, . q . 90

. ,
, . g . 2 . 63
1990 ,
.
, , ,
.
8. ,


.
,
. ,
:
) (,
.
2 . 54 1992 );
)
(,
. 1 . 145
1992 );
) (,

. 2 . 148 );
) (,
,
. 10 . 73
1990 );
)
(,
,
- . 8 . 76 . 9 . 87 );
) (, 9
. 2 . 140
1991 );
) ,
(, ,
, . 3 . 54 );
)

(,
,
. 3 . 99 ).
,
, ,
,
() ,
,
. ( )
:

()
.
:
.

.

. ,
,
. ,
(. 1 . 30, . 1, 35 . 32 ).
- ,
,
, ,
,

(. 54, 55 ).

. , XII XX
,

, -,
.

(, )
(, , ..),
,

.
,
.
,
(. 4 . 62 ), ,
( . 65 ).

,
() . . 13
1982 ,
,
: ,
,
.
()
-,
() ,
(. 3, 4 . 76, . 91, 101, . 102 ). ,
() , ,
;
(. 5 . 76, . 86 ).

. .
, . 2 . II
, , (
, ,
. I . 84
).

.
.
,
10
( . 94 ).
. 49 ,

. , ,

( ).

(
),
,
(. 63, . 1 . 64 ).
:
-, , -
( . 6,
. 7, . 67, . 68 ).
. 5 . 62

,
, , ,

, , .
, ,

(. 9 . 67 ).
,
- , ,
, , .

.
,

(. 6 . 76, . 7 . 103 ).

. , . 2 . II
.


,
(. 67 682
).
, , ,
,

( . 1 . 94 . 2 . 95 ).
. k . 3 19
1949 1990
, .

,
,
, ,
(. 7 8 . 62, . 11 . 67 ).


,
(. 7 . 84, . 8 . 103 ).
1/3
(. 1 . 147 ).

. ,

, , ,
(. 1 3 . 112
). ,
(

. 2 . II ).
, ,
- . ,
. 6 . 62
.
. 1 . 53-, 1968 ,
(Gemeinsamer
Ausschuss , ),
,
.
9. ,


,
. ,
, , , , . ,
. 1 . 169 1999
()
, .
. 62 ,
.
,
(, . 44 ),
,

.
,
,
, , .
,
(
), , ,
,
: -
, , ,
.

,
() ,
.
(
) ,

.


.
10.

, .
( ,
) .
. ,

.
. , ,
, , ,
,
( ,

), .

.

,
.
, . 14 . 62,
; ,
(.
i . 75); . 78
; . 35
: (
, , , , );
(. 8 . I);
. g . 3 19
.
, ,
, ,
, .
, (, )
, , ,
,
(, ,
) , , (. 115- ).
,
.
.
, . 115-

(: )
.
,
,
. 8
. ,
.
h . 3 19
g,
( )
. , . i
, ,
,
,
,
, (
). . j . 3 ,

. ,
.
,
.
: . 2 . 274
1976
,
,
.
. 185 .
11.
,
,
. , ,

. ,
, .
,

.
,
. , . 82 ,
, ,
, :
,
( ). ,


. ,
,
, ,

.

.

( , ).

. ,
. 1 . 61


. () 3/4


() ( 47
-- 1919 .).
, (.
impeachment )

, , ,
,
. ,
,
, , ,
.. , , , 200
. :
. 2 . I
, . 3 ,
. ,
: 200 .
,
,
. , . 67 , ,
, ,

. .
1959 ,
24 12 . 1993
12 ,
, ,
, ( .

68-2 ).

,
( *).
, ,
. . -
. , ,
1200 , , .
1844 ,
-, 11 10 ,
.
,
; ,
**.
* (peer) ,
, , , .

. . 3 . 1 5 . I.
** .: .. // . .:
, 1991. . 117-122.
. ,
, , .
, ,
, ,

, .

.

,
. 3 1 .
. , . 93
,
, .
12.
, ,
, ,
5 ..
, ,
.
Act,
, , . ,
: , , ,

.. , ,
, .
, ,
,
.
.
, ,
.
, .
, ,
, .
, , ,
. II. , , ,
,
. , ,
,
, , . 1 . 144
2/3 , ,
.
, ,
,
,
. . I. ,
, , , ,
. 19891990
,
,
. ,
, , .

, 1966 .
, ,
, , ..,
.
, , ,
,
() ,

, (
-, ). , . 75

,
; ;
; ,
; ,

; ;
.

, .
, ,
,
( . . 15 ).
13.
, 46,
,
,

, .
.
.
, , ,
.
. .
82
, , ,
.
,
, ,
.
.
, .
, .
, .
,
, .
,
, ,
,
, .
,
.
. 83
, .
84
, .

. ,

.
85


.
. . 114 ,
,
, .
, .


. .
,
, ,
.
.
, , ,
, , ,
, , , , ,
.
. , . 79

. ,
,
, , ,
. ,
,
.
14.


, .
, ,

, .. ,
.

,
. -

, , ,
,
.., .
,
, . 75 , 25 (26-
). . , f g . 90
,

(. f) ,
, .
-,
,
.

(), . 85 86
, ,
.
.
,
, ,
, , (?)
, ,
,
, (!) .
,
, ,
: ,
. , ,
, ...
,
, -
. , . 101
, ,


;
,
.
. 3 4 . 185
() , ,
,

. ,
4 . ,
,
. ,

(. 1 . 182),
,

,
(. d . 173).
,

,
, . 53- 2/3
, 1/3 .

.
, ;
. ,
, .
,
.
. 115- 2/3 , ,
, ,
.

.
,
.

.
() ,
.
: .
, . 78
21 ,
() .
.
,
,
, ,
, .
.

.
. 78 ,
29 , 15
, 14 .
.
. . 79 , ,
,
,
,
, ,
,
,
,

.
15.
- , ,
. , ,
,
,
,
()
. ,
, ,
,
. ,
.
,
.
, ,
, . , .
64 ,
. , ,
.
(, , ),
(, , , ).
() 1974 ,
,
, ,
.
,
,
- .
,
,
, , ,
, . ,
. ,
,
: . 70

.

, .
.

1982 207 196 .
, ,

. ,
. , ,
, , ,
1946 ( . 2 3
).
1982 ,
124 , (25 )
1982 .
.
,
.
,
46 .
2.
1.
, ,
, :
,
1963 1968 ,
; - ,
1984 , ,
,
() .
()
(). XIII
,
. (),
,
:
. XIV ,
,
. .
XVII
,
,
.
-
, , ,
,
, , , ,
.
XVIII ,
, ,
.

, .
, .
1795 ,
, . 1787
.
, ,
,
, , . . ,
, :
,
(. .)...*. . : , ,
, , ,
,
, , **.
,

***.
* . . .: , 1953. . 298.
** . .. .468.
*** . . . I. .: 1889. . 120.

,
.
.
,

1974 ,
, ,
- .
, , , ,

.
, -
.

. , ,
, , , , ,
- .
, , ,
,
.
,
(, , , ,
.).

-
(, , , , .).
(, , , ,
.).
(-, .),
( ,
, , ).
, (,
.), .

(, , ), (,
, ) . , :

, .

* (, , ),
(, , ), (,
, , ), (, , , ).
, , , ,
,
- ,
, . , ,
( ) (
), (-, :
Stnderat , Stand,
, ), .
, ,
(
).
* :
, , .
,
, -
. .
, , ,
. ,
, , (
), (
); ()
, .
2.

. .


, , ,
, , ,
.
: , , ,
-
. (*, )
45 .
(,
2 ).
* (, .)

, .
,
. ,
, .
(),
;
, (,
- );
,
(, ,

). 1988 785 ,
, 24 , 379 , 21 ,
, 1211 .
, . ,
,
( ),
; .
, , , , ,
, , , . , , , ,
.
69 43 .
,
,
( ).
, .
.

, , .
, ,
.
( ), ( -

), (
). 315 (
, 7 ), ,
5 ,
, , ,
,
.
.
, . .
, ,
, *.
,
, . , ,
.
* . . . . 506.
, (
1982 . , ).
,
( ),

( ) , ,
, . , ,
, - .

( ), , ,
( )
,
.
.
,
, , .

.
.
, , , .


(, , , , , )
,
(, , , ). , (, ,
) , ,

.

.
(165 ) 41
, .
, 63 ,
21 ,
42 .
,
. ,
, (, , ),
.
, , , ,
6 , .
* ,
9 1/3 .
* , . L.O. 121 ,

, . ,
, ,
.
3. ()
, . VI, ,


,
. , ,
. , . 88
, ,
, . 12
-
(. . . .)
. ,
, . 89
, ,
,
.
. 57 . . 1
, , :
,
(, , : .
.) . . 2
, :
, (90)
.

, ,
. ,
:
. 4 . 63 , 21
,
. 68 21 ,

, ,
.

, 12
(megvonja a bizalmat)

- 40 ,
(. 3 28 ). , , ,

. ,
.
. 1 . 35
:
1. ,
a) ,

,
b)
, ,
c) ,
,
d)
,
.

, .
. 2 ,
. ,
, . ,

( . 88 ). ,
, ,
( . 12 ),
(
. 16 ).
. . 2
28
. 28-

.
, .
,
,
, . . 3 6 .
98
.
4.

.
,
, .
. ,
() ,
, (. 1 . 1 1911 ., . 1
1949 . 1911 .).

,
(. 3 . 121 ).
,
. , . 7 . I
, ,
. . 70
: .
. , . 45 46

(, , ),
,
( ,
, ).
, . 81
, ,
, ;
. 4 5 .
, :
, .
, , , . ,
. ,
, , , ,
, .
, ,
.
,
: ,


, ; ,
,
.
, ,
, : , . ,
, .
, ,
.

, ,
.
,
. , , ,
,
, .
.
.
, (. 165, ),
, (. 161,
). (
) 25 , . 150.
, 7 (. 173) 5 (.
178). , ,
.
. . 90
,
, ,
.
,
(. 93).
, ,
,
. ,
.
. .

. ,
, .
5.
.
, .
,
, , . 141

: -
.
, ,
() ,
(. 1 . 114 ).
, , (: ,
, - ).

, , , .
,
,
( ). . 152

. :
. 62
,

( , )
.
;
,
.
. 51 :
1.
(
, . .)
.
.
, .
2. ,
.

,
.
3. ,
.
4. , ,
,
, .
, . 4:
,
, .
,
. ,
.

, ,
, ,
, .
( ,
) , .
,
. . , ,
, ,
.
.
.
. .
, ,
,
.
*.
, .
* .: . .: , 1967. . 143144.
1952
, ,
, .
, . , ,
,
.
,
. , 1982
.
, -
. .
,
; ,
, ;
;
;
; (la Junta de Portavoces)
,
;
, , ,
.
,
, ,
, , .
,
.

, ,
.
.
, 6 , 12 ;
, ,
8 .
. , ,
,
,
. . 2 . 61
. . 147 ,
, ,
4- .
( )
, ex officio ( ). , .
3 . I -
, , , .
, ... pro tempore (.
.) -
. -
.
-
, - , ,
. ,
, ,
( ).

, ,
,
(. 1 2 . 36 ).
,
,
. .
, , , . ,
,
,
, ,
.
.

, .
, ,
, ,
,
, (!) ,

.
,
. ,
1959 , , ,
,
.
. ,

.
6. ()
(),
.

.
,
, ,
. , , ,
bizottsg, , : , .
() .
(), ,
- ,
.
() ,
.
().
() - ,
,
().
,
, , . .
.
() -,
, .
(), :
-, . .

*. :
1) ,
2) ,
3) ,
4) ,
5) ,
6) ,
7) ,

8) , ,
9) ,
10) ,
11) ,
12) ,
13) ,
14) ,
15) ,
16) .
* .: .., .. // . . 563566.
, :
.
, . ,

, ,
, , , , ,
, .
(), , ,
, ( -
).
, ,
,
, . ,
:
, .
, .

,
, .

.
()
(),
. ,
: , ,
*.
() ,
.
* .: .. // . . 320.
() ,
,
.

(), ,
() .
.
()
: ,
, ,
..
() ,
. :
, , ,

, .
, ,
. ()
;
, .
.
, (, , ,
)
. , . 72 :
,
, ,
.
,
, ,

.
.


,
, .
. 68, 70, 71
,
, .

, 2/5
. .
. 1 . 72 ,
.
, , ,
, ,
(. 14).

3.
1.
,
. ,
. , (MP's
Members of Parliament) .
,
. .
, ,
, .
( ) .
,
( ). ,

zastupnik. .
, , , , ,
.
- .
,
(,
. 1 XX 3 ,
). ,
,
. , . 5 . I
,
..., . 66
.
, . 2 . 70 ,

, ;
.

.
, ,
,
, , ,
.
,
.

. ?
?
.
. . ,

: , ().
.. : , ,
; *.
, , , ,
. ,
, ,

,
.
* .. . .: , 1969. . 222.
, , , 1871 ,
, ,
. , . 77
,
.
. 85,

, . , , ,
, ,

. , ,
1936 , 1959
.
,
.
. 8,
,
, , , , . 4
1948 .
. 103 1977 ,
,
, .
. 107
, , . 103
( ,
),
: , ,
,
. . 97 ,
,
:
.
, .

,
.
, ,
,
: .
,
, ,
,
:
,
.
,
, .


. ,
,
.
.
1795 . 52 :
,
,
. . :
1) (.. ,
); 2) , (
, -
, ,
); 3) ; 4)
(
)*.
* .: . . . . 437439.
, ,
. , . 67

. .
27 : .
, , ,
, .

. , . 62
:

.
.

, (, ,
1987 .), ,
; , , .
. 133 :
(
. .)
, .

, .
.
, ,
( . ),
, , ,
. , , ,

...*, , ,
. ,
,
.
* Hesse . Grundzuge des Verfassungsrechts der Bundesrepublik Deutschland. 18., erg.
Aufl. Heidelberg: Mller, Jur. Verl., 1991, S. 241 (. : .
. .: , 1981. . 286).
:
, ,
.
. , 1985 52-
,
, (
. 2 . 102 . 2 . 191 ,
10, ). ,

,
(. b . 2 ).
. ,
, . ,

. ,
.
, 100 , 60 , 40
. .
32 , 28 .
10 , 30.
, .

, , 58 100
,
.

, .
, .
,
, , ,

. , ,
, , ,
,
( . 4 7 . VI).
2.

.
, (),
. ,
. , ,
,
,
. 3 . V
, ,
, ,
:
.

. ( . lobby
), ,
. , , ,
, .,

() .
, ,
, -
,
.
, 1946 .
,
,
- ,
, - ,

, :

, ,
, , ,
.
,
,
.
( ).
,
.
. ,
, ,
. ,
;
2 . , .
1987 23 . .
3.

, , .
, ,
,
, ,
, ,
,
.
,
. ,
, , , ,
, 5% .
.
. , .
,
,
.
, ,
.
,
.

,
.
, , .

.


,
. , . 76

, ,
;
,
,
. ,
. ,
-
-?
? , ,
, .
, ,
,
1993 . , ,
,
,
, , ,

(. 2).
,
, ,
(. 3)
(. 12).
: , ,
,
(. 15). , , ,

. , .
,
: 1) ; 2)
,
; 3) ,
; 4)
( 15 ,
30 ),
.
,

,
.
,
, . ,

.
1975 ,
, ,
; , ,
,
, ,
.
( ) 1977


. (, .)
30 ,
, 150 (
1992 .). , , ,
.
. . 3 . 63
,
, 1/30
.
4 . 101 ,
60
, . , 60
,
.
: . 2 . 183
,
, ,
.

,
.
. .
4.
, ,
.

.
( ), ,
, .

. .
. 46 :
...2.
,

.
3. , ,

18 (

. .).
4. 18
,
.
,
. ,
.

,
. . 25 . 57

,
.
. ,

1/3 , ,
,
. ,
. ,
8 ,
,
; .

,
, ,
.
. 6 . I , (..
) , ,
,
.
, .

. , ,
,
.

. . 50 , ,
(
*),
; , ,


. : ,
, .
* .: .., .. . . . 576.

.
, ,
, ,
. , ,
.
5.
.

: , (), ,
,
, , , ..
.
51 :
, .
. 1 . 71 :

(.. ),
1982 : ,
,
.

.
, ,
.
,
. . 1 . 46
,
,
.
.
, , ,
.
, ,
.
,
,
, .
. , . 79 :
,

, , .

. 47 , ,
-
, .
.

, .
, .

,
.
,
,
. , ,
, ,
.
, .
,
, .
: ,
, , .
. 6 . I,
,
. 1848 ,
1911 .
.
, , ,
, :
,
(.. ), , ,
. , .
82 :
,
.


.

,

.
, ,

.

,
, ,
.
, ,
, ,
.. ,
, .

. , 1/4
, .
. 40

.

. 1993 10 750
, 2660
, 2 . .
, , (1994, 23),
.
, . , ,
.
,
, ,
. ,
. ,
3,7 ( 1,3).
, , ,
.
1 . .

, , , 49 %
69 % . ,
,
,
, ,
. ,

, .
, , , (
45 65 )
( 8 10 ), ,
.
6.

. (),
(), (),
().
, ()
.
, ,
() ,
, . .

, .
, , ,
.
,

, . ,

20 ,
, 10 .
, , .
, ,
, , , .
. . :
,
...*. .

,
. 1937
()
. ,
, ;

.
* . . . . 144.
:
,
.

. , ,
,
. .
.
,
. ,
, ,

, , .
, ..
, , ,
,
(whips),
, .
, , ,
, ,
,
.
, ,
.
.
: -
, ,
,
*.
* .: .. . . . 80.
,
, .
,
(, , , -,
, 4 % ,
- ),
,
, . .
.
, ,
.
.
, ,
,
.
.

. II . II
.
10
,
. 6 ,
. , ,
, ,
. ,
. ,

.

, .


, , ,
(.. ), . ,

( ),
.
,
. ,
, ,
, . ,
.
, ( )
,
.
, ,

,
.
. ,
.
,
, ,
,
.

, ,
.
, ,
.
(
) , ,
, .
,
: ) ; ) ; ) ,
; )
, .
,
: , ,
(. 1 . 69 ).

, ,

, .
4. :

1.
,
.
:
?
- , . ,
,
, -
,
.
- , ,

(, ..),
. , ,
,
.
, ,
, .
, ,
,
: , ,
, .
, ,
, .
- .

- . ,
, ,
, ,
.

. :
.
, . ,
, , , .
.
, 1974 ,
, 5 . 3,
,
. 1974
.

, ,

. .
. 15 . VI:
,
, , ,

, ,
( ).
,
(. 7 ). .
52 .
, , ,
, ( , ,
, , 30 ).
.
, . 1 . 73 ,
(: .
.): . . b .
62 ,
. 1 . 64 .
. 28 ,
. 2 2
, ,
, 80, 90 ,
.
,
. , 1995 ,
: ,
9 .
120 .
, , ,

. ,
30 .
, ,
().
,
. .
(.. )
, ( .
15 . VI ).

, 1/4
(. 53 ).

,
. 54
, , ,
10
.

,
;
,
(. 74 ).

- ,
.
,
, , 12
.
- (. 29, 30 ).
,
, . ,
, , .
16 .
,
. 66
,
. . 1 . 82 :
, . 3
,
;
, .

1/5 (. 4 ).
, , :
, , ,
.
(),
. , . 3 . 107
, ,
.
2.
,
, .
. 3 . 67 ,
, , ,

. -
.
( )
, , ,
, .
, : ,
,
,
. ,
.

.
. 6 . 68 (25 )
,
.
,
.
,
,
, , ,
, , . ,
.
,
.
, .
, . 15

. ,

.

,
, , ,
, ,
.
, .

. ,

.
.
,
, , , .
: , ,
, , ,

,
,

.
-
, .
,
.
, ,
.
,
( .
56). , 651 ,
40, , 1200 ,
... .

(. 2 . 16 . VI ; . 77
). , ,
, , .
, , ,
. ,
. 42 ;
1/10
,
2/3 .
(
), .
.
. ,

.
.

.
,
, ,
, 23 ,
.
.
, - ,
.
,
.
.
, , ,

, 1520 ,
4060 . ,
. ,
.
,
( . flibustier ,
): ,
,
,
, , ..
,
. :
( ),

(
), ,
(,
, , ,
?), ,
, , .
,
, . ,
() .
.
,
, ,
. : , ,
. ,
,
.
: , , (
,
*), ,
, ,
, , ,
.
* , 1963
- .
- ,
. .
,
, ,
; , , , ,
, .

,
.
, . , , , , ,
., : ,
, , , ;
,
- .
; .
, , , ,
. ,
, , .
,
, .
,
, ;

. , . 57 :
( . .)
.
. (, )
()
, (, )
,
, (, )
,
, .
, ,
, , ,
. .
,
.
. ,
,
: ) , ) , )
, ) , ) , )
, ) .

.
,

. 1958 58-1066,
,
( 1962 .), ,
(, ,
, .).


, , ,
8 .
.
.

(. 3 . 51 ):
, .

, .
,
, .
,
, , ,
(, ).
, ,
; ,
,
. ,
, ,
, .
- ,
, ,
(, ), ,
(, , , ).

(por asentimiento)
, , , .
.
,
,
. , , . 37


.
,
, ,
. , . 141
,
,
, -,
, ,
- .

.


, . ,
(. 152 ),
. 7 5 .
1 . 23 . VI
;
2/3 .
. 114 ,

, , .
: (. 130),

(. 4 . 2 . 131), (. 140, . 8 .
3 . 144),
(. 145).
, . 1 . 145 :
. , . 131 145,
.
3. ()
()
( , , ),
. ,
, ,
..
() .
,
,
.
, - ,
30 -
. ,
. , .

(, ). ,
.
.
,
.
,
; 48

, .
48 ( ,

) .

. .
,
.
.
,
(Journal Officiel
de la Republique Franaise ),
- .
, -
.

, ,
.
,
1/3 .

. , ,
. 1/3
. ,

.
.
1/10 ,
.
,

. ;
, .
,
.
;
-,
,
.
,
, .
:
.
.
,

. ,
,

, .
5.
1.

.
. , ,
: 1) ( ) 2)
.

.
, ,
, ,
.
,
( , . .).
,
1989 ,
*. , , ,
: , , , ,
,
.
,
, , .
, ,
, .
* .: . .: , 1989. .
290.

( ,
).
, 5 . VII.
.
: 1) (
); 2)
(); 3) ; 4) ,
. : ) ()
) .
,
,
.
2.

.
, ,
:
(, , , .
.), , , .
. ,
, ,
, .
,

. , ,
, .

.
(
). (
, ).

, ,
( ),
, ,
( ).
(
):

(. 87 );
, ,
(. 1 . 87 );
,
(. 1 . 76 );
, , ,
(. 2 .
41 );
,
, , 250 . (
. 1 . 73 );
,
, (. 71 );
, (
), ,
,
,
,
, 10 . (.
88 ).

,
-
.


, .
() ;
, , (
) ( . 7
. I ). (. 1 . 76
). ,
. , . 154
, ,
.
,
.
,
, .
, , ,
, , , ,
5% ( 30 , 2002
. ),
.
, ( ,
), 30 ,
,
, , , ,
, 10 ;
, , ,
, , . ,
, . ,
, ,
.
,

. -,
,
- . -, ,
,
.
, ,
, ,
,
- .
,

.
,

- .

, . ,
. 40 ,
, ,
.
,
(
, ),
,
.
, (
) . , . 4 . 73
, , ,
,
, .

, .
,

. ,

( ). , ,
: -
( . 39 ); -
...
(. 72 ).

. , . 2 . 39

.
,
, ,
. , ,
, .
. 2 . 76,
(
), 6 ,
, 9 .
, , ,
6 ,
, ,

.
9- ,
.
, , ,
, 6
.
9 ,
6 3 .
9- ,
.
,
.
. -
,
( ).
, , ,
, . ,
, . 3 . II ,
,
, ,
. .. .. ,

, (,
. .)*.
* .., .. . - .
.: , 1985. . 99.
. 61 , , ,
. , ,

. , ,
, (1).
,
. , . 2 . 73
,
, . 3 . 87
, ,
, ,
.
,
. . 155
, 5 %
, , 30 %
( ) .
,

,
.
, ,
, ,
. . 1 . 73
: , ,
,

10 000 . 2 . 61
:
,
,
, .
, ,
, ,
. , ,
. ( . 71),
50 . , ,
. , . 2 . 139

, ;
, , ,
, (. 4 ).
3,
, 1984 .
. 3 . 87
(,
, ).
,
, ,

, , ,
.
.
,
.
15 ,
.
.
,
, .
, .

. 6
.

.
, .
(
), ,
.
,
. .
,
,
,
.
15
,
, .
,
,
. ,
.

.
,
,
. 30 ,
.

.
- ,
. , ,
,

.
(, .)

.
. 71

. 3 . 99
. 121
.
3.
,
, ().
.
.

, ,
.
,
, . , ,
. .
, .
, ,
. ,
, ,
,
( ) - ,
. , ,
, :
, . , ,
,
.
, ,
.
()
(). , ()
.

.
, .
(), .
, -
,
, , .

(, , . 2
). ,
.
,
, ,
, ,
. ,
, ,
8 .

.
, , 5 .
,
.

. , . 48


, .
. 41
,
, ;

8- .
,
( . 44).
.
,
, , ,
. , ,
. , ,
, .
(), ,
.
, () .
,
. ,
. ,
(, , ,
). ,

. , (
)
.
, :
(), (). (, ,
) ,
, , .
(. 1 . 88),
,
.
,
.
( ) ,
, () . .
, , ,
,
, , , . , . 2 . 75
:
.
(. .) , , ,
,

, . . 3 ,
, ,
, .
: ,
.
,
, .
, ()
, ,
.

().

, .
, .
() .
. ,
(),
.
(),
. ,
()
.
. , , .
.
, .
,
.
, .
100 . .

. 2/3 .
,
. , . 160

8 : .
, , ,
. , , ,
. .
,
, . ,
, , .
, ,
.
, , .

, . 163
.
30 .

. ,
,
.
,
,
.
4.
, ,
.
, .
.
*; (,
) .
, .
.
* .
1964 ,
1965 .

,
, .
,
. , .

,
. ,
,
.

. ,
.
,
: 1)
, ; 2) ,
; 3) ,
; 4) .
,
.
, ,


.
, (. 74-).
,
,
,
.
, ,
2/3 ,
2/3 , ,
.
.
81
, ,
.
,

(
Gesetzgebungsnotstand

).
, ,
, ,
, ,
. ,
. , , .
6 ,
, , .

, .

: ,
, . ,
. 45 :


,
, -
.
, ,
.
.

,
,
.

,
, ,
, .
,
, .

. , 1911 1949
(
),
,
, , ,
,
(. 1 . 2). . 2 3 . 121,
30 , ,
. , ,

, . ,
30- .
. 108 ,
6
, ,
.

.
, .
,
, , ,
, ,
, ,
.
5. ,
(, , )
, ,

, . , ,
, , ,
, ,
.
, ,
. 79,
.

, .

.
, , ,
,
, .
, :
.
,
(
1707 .), , , .
:
/ .
, . 91 :
, ,
.
. , ,
. . 1 . 82
* ,
,
(Bundesgesetzblatt ).
. . 2 . 87 ,
, ( ) ,
.
, .
*
ausfertigen.
, . .: Hesselberger D. unter Mitarbeit von
Nrenberg H. Das Grundgesetz. Kommentar fr die politische Bildung. Bonn: Bundeszentrale
fr politische Bildung, 1990. S. 259.

,
. ,
.
, . 7 . I ,
, ,
, ,
, .
2/3
, . 10
( ), , ,
, .
, ,
.
.
, , ,

. 10
, , ,
.
.
,
.
,
. . 111 ,

,
.
, ,

( ),

(. 3 4 . 87 ).
,
, , ,
.
, , -
. , ,
.
. 157 167
, , ,
(, ,
),
,
. , ,
, 6
.
, .
, ,
, , ,
, ,
. , . 168,
, ,
, :

,
(.. ).
, .
( . promulgatio ,
) , .
-
( ),

*. ,
.
, .
, , ,
, ,

**. ,
, , ,
.
, ..,
.
* . 2- . . .: , 1987. . 389.
** Mala encyklopedia prawa. W.: PWN, 1980, s. 557.

,
.
: ,
( ).
,
,
. ,
. ,
, , ,
, .
- :
, 15 , 20 .
. ,
,
.
6.

. ,

. .
.
.
, , (money
bill : ) ,
, , .
.
, , , ,
. , ,
, :

26 ,
40 , 15 .

(),
,
; .

. ,
,
.
. ,
, , ,
, ,
,
, ,
.
,
.
, .

,
.
. , ,
.

:
1) .
, . 47 ,
40 ,
, ,
15 ,
. 70 ,

. ,

;
2) ,
, , . 3 . 51
. 3 . 219 ( . 4

);
3) . ,
. 111 ,
,
, :

,
;
; ,
,
.
, 1/4
.
- ()
(,
, ,
). , ( . 7 . I)
, ,

: , , ,
, (bills of local application),
,
(. 24 . VI). ,
,
(Government).

, - ,
.

,
- .
.
, ,
(,
.)
.
,
, .

,
(. 25
. VI).
. 110,
, .
, , .

.
.
, .

, 6

(
). ,
, .
,
, .

, ,
( ), ,
. ,
, ,
.
.

6 ,
,
.
,
.
, . ,
.
,


.
.
,
,
.
,
,
.
. 113 ,
,
, ,
. ,
,
6- .
, 4-
.
6 , .
, .
7.

, ,

. : )
(
) , . 4 3 . II
, , , ,
.
, ,
, . 7 1 . I; )
,
, ,
..
,
.

( )
. ,
, ,
. .
, (. 61 )
, ,
,
, , ,
.
1/3 ,

(.. ) ,
.
(. . 8 1 . XI),
. ,
, ,
, , .
, ,
(. 60 ).
,
, , 250 .
1/4 (. 1 . 73 ),

, 1/4 500
. , ,
20 . (. 146 ).
. 1 . 166
,
. .

. 2 .
60 ,

(:
).
.
. 2 . 79
2/3 2/3 .
2 . 60
3/5 .

.
. 167 ,
3/5 .
,
.
, ,
2/3 . 15

1/10 , .
, ,
, , .
168 2/3 ,
.
, , 2/3
, .
. 147 2/3
, ,
3/4 .
.
, ,
,
, . ,
, , ,
, ,
.
, , , ,
, ,
,
.
. 138
,
. ,
: . 116, ,
, . 137,
,
.


.

,
.
- .
1/5
, 500 . , ,
,
. ,
2/3 .

. 46 .

, , 15 .
, ,


. ,
.
,
, .

- , ,
,
.
,
, . 2 . 81 .
,

.
. 69
.
() . 151
,
, ,
, ,
.
,

. , . 152
, , ,
( )
. 153 , ,

.
(.. )
,
.
8.
,
.
, , ,
, .
,
:
.
. :

, ,
(. 1 . 128).
,
. -
,
,

.
164

.
,
,
. ,

, ,
, (. 93 ).
,
( ).
,
.
, -,
.
(. 2 3 . 23 1992 .) ,
.

,

, .

,
. 30
,

.
6.
1.
.
,

. , ,
.

( )
(-, , . .). ,
, ,
.
,
.

, , .
.
, ,
. ,

, '0.

, , ,
, .
(.. ) ,
, ,
,
. .

.
,
,
. , (..
) .
, ,
.

, .
;

. .

, .
, .

.
,
, ,
,
.
,

.
,
, .
,
,
.
,
30 ,
. .
,
, .
, ,
,
, ,
, , (. 3 . 26).
, ,
.
,
,
.
,
.


.
.

,
. 3 2 .
, ,
,
, . , ,
. ,

,
, (),

, ...

(. 13). , ,
?
?
,
;

(
, ).
,
, ()
(, , ), , ,
.
2. :

.
.
, , , ,
( ),
.
,
,
: , , , , .
, ,
,
. , . 92
,
.
,
, , .
,
, . . 72 ...
...
. 109,
,
. . 110
, , ,
,
,

.

(, , ),
. , ,
10
,
, .
, ,
,
.
()
, ,
.
3.
,
,

.
, ,
,
,

.
,
. ,

.

- (
, )
, 30
-,
(Boletin Oficial del Estado
).
-
.
- , , -
, - .
, .
-
, .
-,
.
- .

,
-

- ,
,
.
, ,
.
4. :
, ,
,
- ,
.
.
, ,
, .
.

.
. ( .
interpellatio ).
, .
, ,
- , .
- .
- , ,

, . ,
. ,
. 48 :

. , 5 ,
: , , ,
5- .
,
( , 10 ,
); .
, , ,
. , ,

.
-
.
. 111

,
,
.
, .

.

.
, ,
, , ,
.
,
, . ,

. .
.
24 ,
.
, ,
. ,

,
. ,
.
.
,
.
,
, ,
, .
.
.
3 .
, ,
7 .
( ),
10 5 .
20
. .
,

.
,
.
, .

,
.

, ,
.
.
,
.
,
.
, ,
.
.
,
. 15 .
5 .
, ,
. ,
.
5.
.
(
), .
(),
,
().
, .

. . 44 :
1. , ,
,
. .
2.
. ,
.
3.
.
4. .
,
.
, . 2 . 45- ,

1/4 .
, ,

: , , .
,
,
*.
* .: Badura P. Staatsrecht. Systematische Erluterung des Grundgesetzes fr die
Bundesrepublik Deutschland. Mnchen: C.H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung, 1986. S.317.

. ,
,

. ,
,
, .
, ,
,
.
,
,
.
,
,
.
.

30 . ,

- ,
.

. ,
,
, .
,

,
. ,
, .

, - ,
.
. ,
, .
6 ,
,

, . ,

.

,
.

, ,
,
12 .
.
6.
, ,
.

*.
, .
* ., : . .:
, 1988. . 364; . . .:
. ., 1999. . 254.
,
, .
,
. , , , ,
() :

( . 66 );

(. 108 ).

:
( . 95
);
,

( . 1 . 114 . 1 . 116 ).
, ,
, , , , ,
. ,
.
: ,
.

, .
.

:
. .
.

, ,
,
(, )
.
, ,
:
, ,
. . 1 . 67. .
, , ,
, .
,
- , .
, ,

(). ,

,

.

.
. . 71
.
. 72 ,
,
50 (.. 1/4
),
.
, . 2 . 73
, . 3
. , . 75 ,
, .
, ,
: , . b . 1 . 35

,
, ,

, .
, , ,
: , -
, .
. . 112

,
1/4 .
.
,
, ,
.
. 113 .
. 1 : 1.

, .
, ,
.

, . ,
,
, , ,
. ,

, , ,
(,
), . ,
.
, .
.
, 60
-
(,
) -.
, 6 ,
, .
7.
,
, ,
. ,
. ,

, ,
,
:
, .

( ),
.
, ( )
,
, .

. ,
;
. ,
,
,
, ,
, .
,
,
, ,
.
. .
, ,
,
.
, ,
, -, ,
, , .
( . 2 . I ) .

, , ,
(high Crimes and Misdemeanors).
(Haus Judiciary
Committee), .
, ,
, ( . 3 . I).
,
. ,
(-, ,
). ,
,
2/3 .
,
.

. ,
.

, ,
.
,
;
,
.
,
,
,
.
. , (.
. 67, 68, 681, 682 ).
(
),
, ,
,
, .
, -,
, -,
*.
* .: .. . .
.: , 1980. . 125128.
, . 1 . 61
,

. 1/4
, 2/3 2/3
.
. . 2
, ,
,
, (
, ).

. . 95

(
, ) .
1/3 ,
,
.

30 .
,
, .
,
.
,
. ,

. , ,
, .
8.
, ,
,
.
- .
. 45- ,
, . 17,
.

, ,
. , ,

.

.
, ,
.
,
.
- ,
.

. ,
.
.
.
5 % .
.

.
,
,
. ,
, , .

.
,
.
,
, .
,
, ,
. .
. ,
.

, .
. 8
, ,
;
.
,
.
, ,
, .
,
, , ,
.
. .

.
7.
1.

, ,
, , () .

, ,
.
-
.
. .
(. 60),
.
,
, ,
( ). ,
,
,

,
.
.
30
,
, .
, ,
, ( ) .
,

.
, , ,
. ,
,
,
.
, -
.

.
,
,
. , -

.
,
, ,
, ,
,
, .. ,
, ( ) ,
,
, (),
. .
,
, .
, ( , , ,
, ..).
, , ,
, , , .

, , , .

, .

,
.

,
, , , ,
, , .
.
,
, .
,
(, , , .),
.
-
- ,
, ,
, ,
, .
,
()
.
,
;
.
.
, , , 80-
( ) 30
, ,
40, .
,
.
,

, ,
, . .
.

,
.

. ,
..

.

, , .
, , ,
(
),
,
.

: , ,
, .
, .
:
, - ,
(), , ,
. -,
.
,
, .
,
, ,
. .
,
,
.
:
. ,
.
.
2.
,

,
.
:
1) , ,
();
2) () .
,
, ,

. ,
.
,
.

,
, .
,
, , .

, ,
,
..

. .
. 535
, 20 . , 3/4
- 1/4 . 3
. ,
. 1982
72 , 51 *.
, : - ,
. (
12).
* : Smith S.S., Deering C.J. Committies in Congress. Wash.: Congress
Quarterly Inc. 1984, p. 209; How Congress Works. 2nd ed. Wash.: Congress Quarterly Inc.
1991, p. 106. . : . 1994. 23.
- ,
, , ., .
.
.
.
,
, .
, .
, , , (
), , , .
.
, .
3.

. ,
, ,
, (), , ,
.
. , ,
.

, .
,

*.
* Cooper J. Congress and its Committies: A Historical Approach to the Role of the
Committies in the Legislative Process. N.Y.: Garland Publishing Inc. 1988, p. 266.
, ,
1970
, 1/3
,
,
, 1/3 .

, , .

, ,
.,
.
, , ,
. 1 . ( 850
, 900 ).
4.
, .
(, , , )
, (,
), .
, , ,
, ,
.
,
, .
.
, ,
. ,
(Public Relations); ,
-, -.
,
,
, , .
, ,
, .
: ?
,

*.
* .: Smith H. The Power Game: How Washington Works. N.Y.:
Random House 1988, p. 284-285, 294-297.
, ,
.
,
,
, .
, .

.
-
.
5.
, , , , ,
,
. ,
, ,
.
, , ,
, ,

.
,
() ,
.
. , , ,
, . ,
, ,
.
8. ,

1.
, ,
, ()
,
. , -

, ,
,
,
, ,

.
, ,
, .
,
. ,
. ,
. ,
.
, , ,
. , ,
,
(),
.
2.

, ,
. :
, (
, )
,
, (Contralora General de
la Repblica) , . ,
,
:
, . . 2 . 114
,
.
; , (. 127 ).
() ,
. , . 136

, .

.
, ,
, (
), ,
.
. . 136 ,

.
,
, , , .


.
;
,
,
(. 1 . 122).
. ,
1982
3/5 6 ,
. 9
. .
3 .
. 1 D . IX,

, 35 , 10
(Bar)
10- ,
.
.
7
, . 18 . VI ( 12)
(
). , ,
.
.
-

. - ,
4
.

.
, ,
(. 4 5 . 122, . 1 . 125, . 126
).
,
. , ,
, ,
.
(
, , 1952 ,
).
,
, ,
, . -

, . ,

( . 86 ). ,
, .
3. ()
, ,
, , .
XIII , 700
* - (,
).
:
, ()
()

, , ,
,
, ,
, .
* ,
. , ,
, .

, , , ,
,

, .
.
, , :
1973
6 ( ,
; ,
, , ,
);
,

.
.
6 . 12 ,
,
.
10 . 8 , :
,
.

.
.
.
,
, .
, ,
.
. ,

. ,
. .
.
. 10 (. 8994).
. ,
,
,
.
, , ,
.
.
65 ,
70 .

, ,
, ,
(
),
,
, .
,
, , , ,

,
.
,
, ,
.
,
, , ..,
,
, , ,
(Prosecutor-General),
,
, , ,
,

(Attorney-General).


,
.

.
,
,
, ,

, .

.
.
,
.
,
.
4. ,

. ,
. , ,
, .
, , ,
, ,
.
. , ,
. ,
.
(. 94)
,
.
,
- ,
. ,
, .
, . . 104
, ,
.

(), . 99
.
,

.
.
1957 ,
1958 . ,
.

(Ministerio Pblico) . 120
,
. , . 340
,
, . 6 (. 371373)
. , ,
.
, . 32-d
,
.
6
.
,
(. 112, 113)
(. 114), (. 125),
(. 128) (. 129),
. (. 122, 123), (. 119, 120),
(. 116, 117).
,
. 1 . 79
,
.
. , . 118
,
, .
. ,
18 . 8 ,
,
,
.


(. IX),
(. 5 14 . XI), (. 17, 18 . XIII;
, , ),
(. 9 . XII),
(. 20 . XII).


1. ? ?
2.
-
?
3. ?
4.
?
5. ? ?
6.
?
7. ?
8. ?
9. ?
? ?
10. ?
?
11. ?
12. ?
?
13. ?
14. ,
?
15. , ?
, ,
.
?
16.
?
17. ?
18.
?
19. ()?
20.
?
?
21. (, )

?
22. ?
?
?
23. ?
, ?
24. ,
? ?

?
25. ,
?
26. ?
27.
?
28. ?
29.
()? ?
?
30. ()
- .
31. ?
32. ?
?
?
33. ?
34. ?
35. ( )?
?
?
36.
?
37. - ,
. ?
38. ? ?
39. ()
? , ,
?
40.
?
41. ?
42. ? ?
43. ?
44.
? ?
, ?
45. ?
46. ()?
47. ( )
?
48.
?
49. ?
50. , ?

? .
?
51.
( .: . . .:
, 1989) ( .: .
. .: , 1988).
52. , ,
,
.
53. ?

.. . . .: -
, 1996.
. .: , 1995.
.. : . .: ,
1998.
. . . .: ,
1990.
.. . .: , 1998.
. .: , 1989.
.. . .: , 1988.
.. . .:
,1994.
.. : . .: ,1975.
. .: -, 1991.
:
. .: -, 1994.
. :
, 1995.
.. : . .: , 1989.
. . .:
, 1995.
IX. :

1.
1.
,
.
, , , ,
, .
. 1 . 55
1949 ,

,
. 1949 ,
. 1 . 53 ,
, ,
, . 79 ,
, ,
. ,
. 1 . II
1787 :
.
(
, , ,
1991 , ),
,
. .
, ,
.
. ,
,
. ,
, , (
)
: -
,
.
, . , .
, , , , .

() .. ,


*, , , ,
. ,
-
, .
,
,
. .

.
,
, , , .
* . .: , 1989. . 240.


. ,
.
, .
( )
.
.
,
, ( ).
,

, -
, - ,
- ,
.
.
.
, . 5 1958 :
.
,
.
, ,
.
. 1 . 56 1978
:
1. , ,

,
, ,
, ,
.
, , ,
(, ).
,
,
.
, ,
,
, ,
. , ,
,
, .
(junta),
,
consejo; ,


. .
,
. , (1976
1979 .), ,
.
2.
.
. ,
, ().
.
, , , :
1) , (,
, , , , , );
2) , (,
);
3) ,
(, ,
);
4) , ,
(, , , , , );
5) , ;
,
, , ,
, (, )*;
6) ,
(, );
7) - ,
,
(, , , , );
8) ,
, .
* Presidente ,
. ,
,
,
. , ,
.
, , ,
(,
, predsednik , predsjednik ,
, elnk ). , ,
, .

3.
,
.
, ,
.

,
.
( ) ,
() .
, , (
) , ,
, ,

.
, , ,
.
.
, ,
.

. ,
.
,
, , ,
.
,
.
,
(
, . 6 1 ).

,
,
.
,


.
,
. (
) ,
, ,
.
, ,

.
,
.
,

, , 70-
,
(, . .).
.
.

1992 ,
, . 1 . 54 .
. 6264
,
,

. ,

.

, , ,
, ( ).
,
. -
( ),
.
,
, ,
,
, ,
, , .
,
(
),
,
.

, .
,
.
.
, ,
, , ,
,

.
, , ,
. ,
.
,
,
. ,
1975 ,
, , , ,
,
. ( )
, , ,
( . charisma )

,
.
.
, ,
1953 .
. 3
( ),
. II, ,
, . , ,

(. 12). , ,
, (. 13).
- ,
.
, ,
c (. 14).
( ) ,
(. 16). ,
;
.
, - (. 17, 18).
. 1 . 19 ,
,
, ,
.
, ,
. ,

,
(. 2 . 19).
.

30 ,
. ,
, ,

, (. 2123).
24 ,

. ,
,
, 5 1849 , ,
(. 25).

(. 26).
. 27
.
, , .
,
.
, ,
. ,
70 ,
-,

.
,
(, , ) -
, , ,
, , .
,
,

. , . 1 . VII 1987
.
. 16 ,
,
, , ,
,
, ,
. ,

.
.
,
,
.

. 17
, ,
.
. 18
, ,
, .
, ,
60 ,
(martial law)
48
.

, .
, ,
.
, ,

30
.
,
,
,
,
. ( . 4 2 ;
, .)
,
. ,
, ,
.
19 ,
, ,
,
.
.
. 20

.

,
, ,
.
2/3
(. 21).
30
,

,
(. 22).
,
(. 23). . 27 . VI
,
2/3 .

, . ,
, , ,
, , , ,
, .
, *.
* .: .. . .
.: , 1980. . 35.
, ,
,
,
. , (
),
,
.
, , 1991 .
. 80, , ,
,
,
,
,
. .
5 .
, , .
. 85 -
, .

-.
(. 86) ,
,
, , , ;
, (. 87).
, . 3 . 60
20 , . 2 . 63
. . 88
.
20

(. 77).
. 89
, 60
, ,
() -.
,
, (. 90).
(. 91) ,
, 60-
.
,
.
.
(. 92) ,
.

,
. ,
,
.
, 24 .
93

. ,
48
.
. 94
: ,
, ,
, .
. 2 . 140
,
(. 1 . 124, . 1 . 133).
. 99 , ,
, ,
,
-.
,
: .
,
.

,
.
1976

, . 72
.
,
, , , . 89
.
, . 90 ,
20 ,
:
(. );
(. b);
,
(. );
, ,
(. f);
,
(. g);

(. j);
(. k);
(. ll);
(. m);
( )
(. n).
,

( -,
, ,

, ).
, ,
, . 93 , :
(. );

, (. b);
(. e);

(
) (. f);

(. g).

, (
,
.).
,

,
.
,
,
,
.
,

, , ,
( ).
.
4. :

, .
, , .

. ..
*:
: (,
, );
: ,
(, , );
: .
* .: . . 243.
,
.

1810 1979 ,
. 1
XIV

XVI .

. 4
,
1593 .
, .
5 ,
;
.

.
(, ).


,
. , ,
.
,
, , (,
),
,
,
.
. ,
1974 ( 36 . 5) ,

,
. ,
. , ,
.

,
,
-. 6
,
, ,
.

.
.
.
, 7 . 5
,
.
, ,
.. ( ) , ,
. ,
. . 89
1831 1994
.
, (,
), . ,
- ,
. . , . 2
. 57

, .
, ,

. .
,
,
. -
, 1931
,
.
,
(Commonwealth), ,
.
, , 1950
,
, ,
. 49
17, ,
, , . 17

-,
.
, -.

. , . 87

,
2/3
2/3 .

*. ( ) 5
. 9 -,
, 4 -.
.
:
. ()
7 ,
.
- .

(, 1982
150 70 ).
* .: .
. .: , 1992. . 187188.
,
, ,

. ,
, , ,
. ,
:
(, , )
.
5. : , ,
(
)
.
. VII ,
.

() , ,
, , .
, ,
,
.
(,
, , )
(, , , ). , . 2 3 . 101
1992
3/5 .
. 1 3 . 54 ,
,
.
( ,
), (
,
), .

,
( ,
). ,
, . 102
1992
. ,

,
.
:
- ,
.
, 1990 . b . 2 .

28, ,
- .
, , , ,
, ( XII ),
, ,
,
.

.
35 40 ( 45,
50),
,
(, ). , , .
, ,
, ,
, (
, , ) ,
. .
, ,
, , , , , , ,
, , , ,
. ,

,
(, , ,
, ). ,
, 10 15.

. ,
, , ,
,
. , , , . 96
1990 :
, .
1991 ,
,
,
. , ,
,
(
. 196).
,
( . inaugurare ),
.
,

: , , ,
., ,
( ).
,
.
45 , 6-
() 7- (, ) .
( ),
, .
, -

.
(, ),
:
, , , , ,
.
,
. , ,
,
(. 11 1 . 7 6) ,
.
. VII (. 6 1)
.
. 106 ,
, ,
,
,
; ,
3/5 .
. 107,
;
, . ,
. 106 , . 107
.
.
65 ,
.

.
. ,
, .
, . 3
. I ,
.

.
(, ) -,
, ,
. -
(
. 1 . II, XX XXV ),
, ;
, , , (. 97
).
, -,
, .
, .
(, ) - ,


, .
, ,
,
;
( . 7 ). 29-
1949 1990
, , ,
,
, ,
.
,
.
- .
. 176 1999

(
). -
, . -
.
,
1979
1989 .

,
.
, ,
(. 113114 ).
,

, ,
, , ,

(. 115).
,
(. 117). ,
()
(. 122).
. 124 ,

.
, ,
, (. 123), (
) (. 125),
,
(. 126), (. 128),
(. 129), ,
(. 133),
(. 134), (. 136).
,
. 107 ,
. 109 ,
, (
-), ,
, , ,
. . 110 ,
:
;
;
;
;
;
, ,
, ,
,
, ;

;
, ,
;
, ,

;

.

, , (
)
1979 ,
. , , ,
,
.
, ,


. , .
6.

,
, .
, .
.
1857
.
( ), ,
, , .
1901 .
1939 (),
1,5 . 9 :
( ), -
, , ,
.
,
: ,
..
, , ,
.

500 .
,

. ,
( ),
.
, ,
.
.
, ,
. .

, , ,
, .

,
.
,
,
, ,
. ,

.
,
, .
- ,

.
.
, . 4 . III (. 9394)

(),

.
, , ,
.
, ,
,
, , ,
.
. , . 1 . 92
, ,
.
. 112 ,
.

( )
, .
. 39,
,
, , , ,
. ,
, -, ,
-,

.

2.
1.
,
(. .
) .
,
.
, ,
.
, .
, , ,
. , ,
, , .

. ,
. ,
( ). ,
,
(, ).
:
, , , ,
() , ,
, , ,
. .
,
, .., - ,
. ,
, ,
-;
. ,
,
,
- .
,
Government, ,
, ,
,
, . ,
,
.
,
.

,

.
. , ,
,
.

(, ,
-, ).

,
( ) ,
. ,

. , ,
,
, , .
, . (,
)
, ,
.
,
.
, , ,
( ) .
. ,
.
, ,
,
( ) . ,
. ,
,
. ,
,
. , ,
;
.
,
,
. ,
.
, , ,
.

(). ,


, ,
.
2.
,
. ,
, ,
,
.
, .

,
. ,

, ,
(
, ),
.
, ,
(, ,
, ),
.
, ,
(, )
() .
,
- .

, ,
-
.
,
, (. 108)
-
,
, . . 119
:
a) ,
b) ,
c) ,
d)
,
e)
(.. . .),

f) ,
g) ,
h)
,
i) ,
j) ,
k)
,
l) , .
,
.
. , . 121
(, ,
).
,
,


.
,
, . 1
. 67 . 78
.
,

.
.
. 40 ,
, , -.
:
) ,
,

(parastatal)
,


;
) ;
)
, ;
) ,
;
) ;
) ,
;
)
,

;
) ,
,
;
) , ;
) ,
, , ,
.
,
,
.
, ,
,
. 20 :
.
.
, , ,
,

.
:
, . 15 .
. 20 .
,
. 13 1

.
,
, .
, ,
. ,
,
, .
, ,
,
, .
(
).
,
, ,
, .

, ,
, .
.

3.


: .

(
).
. ,
, ,

. ,

(, , ).
(, )
, , ,
.
,
, .
,
.

,
, ,
.

. 37 .
, -
( ,
). -
, .
, ,


.
,
, ,
, .
,
- ,
, ,
. .
-
-.
, (. 1 . 81).


(. 3 . 81),
,
(.7 .84).
(, , )

. , .
99 ,
. . 3 . 175

.

,
.
, ,
( ),
, ,
.

. . 1 . 189
,

.
, (.
207).

. ,
. 2 . II
.
. 16 . VII
.
,

(
)
.
,
; ,
,
,
. . ,
- , . Staatssekretr .
.

.
,

( , ). (,
, ) .
.
.
, ,
( ).
, ,
,
.
, (,
. .).
,
, .
, , ,
:
( ), - ( ,
), ,
, (
-).
.
(, )
,
, . ,
, (, ,
).
4.

, , ,
: ,
.
,
-, (. premier ).

.
(,
) (, , ).
(, ) , -.
, , ,
.
(

), ,
, .
, ,
; ,
. , ,
(,
, , , ,
3 . 7 ):
.
,
.
.

.
.
, , ,
, (
1, 4, 6 . 6 ).
7 . 6
.
;
,
, ,
( 8 . 7 ).

, .
,
,
. ,
.
,
, , .
.
, . -
,
- ,
.


(,
,
,
,
.), ,
, .

1983
, ,
,
,
, ,
.

,
, .
5.

,
,
.
. ,
, ,
.
, ,
.
, , , ,
.

.
,
,
. ,

, , . .
()
(), .
.
,
,
.

(,
)

. ,

.
( )
,
.
, ,
, ,
, .

.
,
,

,

..
,
(, , , , ..),
,
( ).
,

.
,

. ,
, ,
, .
( . minister
, ), , ,
.
, ,
(
, , ).
, , , ,
. 100 1992 .
( )
,
.
.
, ,

(, , ),

(, , , ).

, ( , ,
25- ), ,
,
(. 24 . 81).
. 23
,
,
. -

: ,
. . 5 . 75
, , 6 -
, .
6.

. , , ,
.
,
(
) .

,
,
.
.
,
, .
, :

.
. ,
:
, -
- .
; , .

,
.
. 111
, . 98

- .
, ,
,
,
.
, , . 76 . 1 2 (. b) . 142
1920 1929

.
.
, ,
,. . 4 . 142
,
.
,
, (. 143).


. . 682,
1993 , ,
, ,
,

.
.

1. ?
, - ,
?
2.
?
3. ?
4.
?
5. ,
?
6. ?
7.
.
8. ?
?
9. ? ?
10. ?
11. ?
12. ?
13. ?
14. ? ?
15. ?
?
16.
, ?
17.
.


. .: , 1996.
. . .: , 1996.
. --: , .: , 1997.
. : . .: , 1994.
..
( ). . .: , 1990.
. . .: , 1988.
: - . .: ,1995.
? .: , 1985.
.. . .: , 1980.
.. . .: , 1980.
.. . .: , 1981.
.. . .:
, 1984.
.. : . .: ,
1975.
. . .: , 1997.
.. - ( ). .:
, 1988.
, . .: , 1994.
:
. .: -, 1994.
.. . .: , 1994.
. . .: -, 1990.
.. : . .: , 1995.
., ., .
. Heidelberg: R. v. Decker's Verlag, 1996.
X.
1.
1.

- ( /
, / ),
.
. ,
, ,
. ,
.
,
,
. .
( ) ( . justitia

).
,
(. jurisdictio ; ).
, ,
,
, ,
.
,
.
,

.
,
,
, ,
,
, , - ..
,
, ,
. ,

.
. I II ,
, , .
.
, 1835 :
,
: , ,
, .
,
, . , ,
: ,
,
, .
,
-. ,
,
.
,
*.
* . . .: , 1992. . 120.
, ,
,
.

, , .
, ,
. ,
. ,
.
,
, . , .
, (
, , , ,
), :
, ( ) ,
. III.
,
, ,

(
,

.) ,
, ( ,
). ,
, ,
.

. .
( ,
, )
,
,
,
( ),
, .
, . : Fiat justitia,
pereat mundus! ( , !),
I (15561564). ,
, .
,
,
.
, - ?
, , . ,
(
),
, , .
. , :
;

*.

* White G.E. The American Judicial Tradition. N.Y.: 1976, p. 371.


. , , . ,
, .
, .
, , ,
,
.
.

, ,
,
.
,
. ,
. ,

, .
: ,
, ,
.

. ,
,
. ,
.
,
, . , ,
. , ,
. , ;
, .
, ;
(, ,
)
, , ,
, .

, . .
,
( ), ,
.
.
,
, ,
,

( , , .). , 80-
1,5 .
, 54 . .
250 , 20-
75 ,
50 *.
* .: . .: , 1991. . 12.
, , ,
.
, , . III ,
: , .
. ,
, ,

.
,
, . ,
,
.
: , ,
. ,

.
,
, .
, .
, ,
.
,
,
, ,
..
.
.
,
.
,
, ,
, , .., , ,
.
, . 66 1958
. . 123
1976
:

) ;
b) , ,
;
c) ,
, ;
ch) ,
;
d) , , , , ,
;
e) ,
, ,
, ;
f) ,
,

,
.
, ,
.
,
: ,
( ).
. ,
, ,
, . ,
,
:
, .
1992 .
2.
.
,
. ,
, *.
,
.
1949
, (.
9294) : ,
, ,
,
(. 1 3 . 95).
* .: . .: , 1991. . 1718.


(..
) ,
,
(, ),
().
(, ).
, . 2 .
236 1997
, 2002 ,
, , ,
*.
(., , . 84
1920 . 1929 .), , ,
.
, ,
: , ( ),
, , () .
* .: Garlicki L. Polskie prawo konstitucyjne. Zarys wykadu. Wyd. 2. Warszawa: LIBER,
1998, s.300.
, ,
( ),
, ,
(, ).
. . II,
,
, . , ,
(, , ),
()
.

(
,
).

(., , . 103
1947 .).

(, ).
,
. , . 1 .
101 : .
.

.


, ,

. ,
, .
, ,
, . ,
,
(., , . 109 ).
3. , ,
,
,
,
( , ),
( , .),
, .
, . , ,
, , ,
, ,

.
,
, ,
. ,
, ,
. , ,
,
(Untersuchungsrichter); ,
.
, , ,
. , ,
.
, ,
, , ,
.
. ...
. ... ,
, ,
. ,
*. ,
, , (
. 2 . II 1787 .).
* . . .: -, 1992. . 57.

. 79 194610 ; ,
.
, ,

.
:
,
.
. ,
,
, - ,
, .
( ) ,
(
..),
. , .
,
. 1 3 .
, ,
:
, ,
. ,
. ,
(during good Behaviour), ,
.
. ,
, , . ,
, ,
.
, ,
*. ,
, ,
,
**.
* . . 58-59.
** .: (. . .).
. . . 2. .:
, 1991. . 16.

,

.
, ,
( ) , ()
, . , . 1 .
127 1978 , ,
, ,
;
(, , 6
1985 .).
. 1 . III,
,
.
. 79 .

, ,
.
,
, ,
( ) .
. , . 134135
- 1972

, (
)
.
.
,

. , ,

,
.
.
1992
. . 145
.
.

. , , , ,
, .
?
?
-

1941 (

).
. 104
. . 106 107 ,
(. .
) , .


15- , .
.

.
,
.

: ) ; )
; )
, ; ) ; )
, .
. , ,
, .
, , ,
.
.
,

. ,
.
,


. , , ,

,
.
, .
! , , .
,
,
( ,
) 8 ( , ,
, , ,
,
, , ).
12 20,
6 10 91 ( ).

21 30 ,
(,
).
,
,
. , , .

.
, ,
.
.
4.

, . , ,
,
, (Judicatura),
(Krajowa Rada Sdownictwa),
..
,
(, , ).
, . 130 1991
() 25 . ,

.
, 15
. ,

. , ,
, . , ,
, ,
,
,
( ),
(. 1 2 . 129,.131).
()
. . 2 3 . 122
. ,
, 20 , . 12

,
,
3/5
15 .
, (Vocales), 12

, ,
( ). ,
, .
. ()
,
. ,
.
, -, ,
, .
(miembros
de la Carrera Judicial) , 15
, 3/5 ,
. ,
,
. -
.
, , , :
; ,

,
,

;

; ,
;
;
; 3/5 ,
;
.
2. -

1.
, ,
, , ,
.
, ,
, ,
: , ,
.
, .

.
,
. ,
,
, ,

. , ,
,
(
),
. ,
, ,
, ,
. .
,
, .
, .
, .
, ,
6, 9 12 . ,
, , .
, ,
, , , ,
, .
.

, .

,
, , , ,
.
,
, .
, ,
. , ,
.
- , :
. 90 %
*.
* .: . . 24.
, ,
.
, ,
, ,
, ,
( )
. , . 2 . III ,

, ,
.

. 111
, ,
.

( );
( ).
,
: .

,
.
, ,
.
,
, .

,
. .
,
.
, ,
, ,
.

.
(
, , ).
.
, , .
2.
,
.
-
( , , ..),

. . III (. 9 1) ,
- :
, ,
( , ,
, .).

(, ).
. 3 . III, a VI , . 82
, . 1 . 120 .


, . , . 148
1831 1993 :
,
; .

.
. 101 ,
, . 111
. . 3 . 120
, . 2 .
120 , ,
, . 121 ,
,
.

( . 101 , . 1 . 97
.). ,
, , ,
, ,
, , , .
.
, .. ..
, .
;
;
, (. 20 );
, ,
; ;
, ,
.
,
, *. ,
, .
* . . 37-38.
3.
.
(.. , , , ),
.
, , ,
,
, , ,
.

, , .

: () - ( ).
:
,
;

,
;
;
,
;
;

;
.
,
.
, ,
(,
, 800 ).
:
,
;
;

;
;

; ( )
( );
( , . .);

.
.

,

,
,
,
.
:
: , , . .;

: , . .;
: , . .;
: , , . .
,
.
, ,
- .
, ,
, , -
. ,
, , .

.
,
:
(Juzgados de Paz);
(Juzgados de Primera Instancia Instruccin)
, , ,
(..
);
(Audiencias Provinciales);
(Tribunales Superiores de Justicia)
, ;
(Audiencia Nacional);
(Tribunal Supremo).
3 . 9 5 . III
.
,
,
,
. ,
, .
. ,
,
,
( ). ,
1979
: 1) , 2)
, 3) .
,
.
, , ;
, ,
,

; , ,
.
4.

, , ,
(
, ,
, , , ,
).
,
, ,
.


,
. ,

, . ,

.


. , ,
, , , . ,
, , , ,
, , .
,
,
, , ,
,
.

, XX

.
, ,
, (, ,
, ), , ,
.
. , , .

*.
* .: . . 5559.


, . ,
(writ of mandamus) ,
, ; (writ of
injunction) ,
.

, .
. 7 . 4 1977 ,
,
,
, , ,
( . .).
: , ,
,

.
,
, *.
* .: . . 150153.
1960
-
- , .
, ,
,
, .

, , ,
.
, .
: 1)
; 2)
; 3) .
.
,
, -
, .
, , ,
,
, .
, .

3.
1. ()
()
,
. ,
, , ,
( ,
, ) ,
.
. 4 5 . II,
, , ,
.
,
,

.
,
. ,
, .
. ,
. ,
.
, ,
, . ,
, .

. , , ,
.

.
,
.
. ,
() ( 8) (. 1 . 94
), .
(. k
. 3 19 1949 . 1990 .).

( . 122 1990 .).
10 ,
10- (. 1 . 224
1976 .).
,
. 1951

1985 ,
12 ,
. , ,
8 . ,
2/3 . ,
,
. ,
, ;
.
()
,
, .
, . 56
,
( ,
).
,
, , (
)
(. 1 . 135 ; . 1 . 147
).
(
) , ,
- -
.
, ,
, ,
,
.
, . 2 . 84 1992
. ,

, ,
, , ,
(. 2
. 239 1991 .).
,
(. 2 . 134 ). . 2 . 147

, ,

, ;


,

.
.
. , , ,
, ,
,
.
() :
7 , , , , , 9 (
), , 10, , ,
11, , , , 12, , 13,
14 ( ), , 15, 16 .
,
, ().

() ,
()
. ()
( ),
(). ,
( ), , 6 , 7,
, 8 (
), , , , , , , ,
, , 9 (
), 12 . (,
, , ) .
,
(), .
, , ,
, ,
.
, 58-1067,
, 1958 ,
, , ,
;
, (
). . 1 2 . 134
, , 10 ,
, 20 , ; ,
.
, . 122 ,
,

... , , ,
.

,
.
,
(
40 68 ,
45 70 ),
(, 18 , 10, 15,
20 ) ..
,
() ,
- ( ),
- , - ..
.
, , .
.
, ()
,
( ,
).
.
,
, ,
, -
, -
. 70 .
.

(, . 5 . 147
),
, , (, . 4 . 159
).
()
() ( , ,
).
, (), .
,
- ,
, -, .
(
. 56 ).
. , . 56
, ,
. , , , , ,
, , , .
,

(- ).
, .
( )
, , , ,
, , .
, ,
() . ,
(), ,
,
, , . ,
2 1979
,
( -
). , . 135
, , ,
,
, .

(),
,
, ,
, .
, ,
() , .

(, ..), .
, .
,
,
(
, , ).
. .
.

,
. ,
.
,
-.
: ,
.
, .

.
, , ,

. ,
,
, ;
,
.
()
, .
2.
.
,

. (
, )


, , :
,
. ,
, , ,
.

,
, ,
-, ,
, ,
, ,
, .
,
,
, ,
. ,
.
,
, .
(, . . 3
5 . II)
, (60
, 50 , 1/5 1/10 ,
, ),
. , ,
( ) , ,
.
, ,
.

(. 1 . 140)
( , ):
, , ,
, ,
( ,
, :
);
( ), (
);
1/3 ( ), 1/3
( ), ;
,
,
.
. 1 . 162
:
;
;
50 ;
50 ;

(
, ).
,

.
,
.


;
,
, . ,
,
,
, ,
15 .
10 ,
30 .

.
,
. , ,
,
.


,
.
,
, ,
.

.
,
.

.

, ,
- .
,
.
,
.
,
, - . 28
, . ,

.
,
.
,
. ,
.
, ,
.
,
- ,
, .
,
, - ,
.
,
.
,
. , ,
-
.
.

( )
,
, .
,
, . ,
,
.
. , ,
, ,
,
.
, ,
.
,
.
- , , ,
.
, ,
.

; ,
, ,
.

, ,
.

, ,
.
,
.
,
.
,
(. 97 ). ,
, ,
(.
96). 3/4 (.
98).
4. ,
1.
, ,
, ,

. ,

:
.
-
.
,
:
, ;
, ()
;
, ;
, .
, , , , , . ,
( - )
. (),

,
.
.
.
58-1270,
, 1958 ,
;
.
, .
, ,
(, ,
),
:
.
, , , . ,
50,
(Ministerio Fiscal), 1981 , ,

,
.
,


(imparcialidad,
).
. ,

.
.
.


,
(
), , ,
. 1936 ,

,
.
, ,

.
.
.
, (. 143146),
, (
), (), .
:
1)
, , - ;
2)
, , , ,
, ;
3)
, - ,
, ( ,

).
,
.
. 8 . 76
.
,
,
. , ,
, , . ,
(
)
, ,
.
1982
, .
129 . . 101


;


.
(.. )
, (. 133 ).
-
. , ,
,
, ,
.
, .
,
.
,
*.
* .: .. ,
. .: , 1972. . 23.
2.
,
, .
,
*. .
. 134 , . 1
, .
( . 2
).
* . : , . 115118;
. (.
..). . . . 3. .:
, 1991. . 24-49,
56-61.
, ,
, , ,
.
,
.
,
. ,
, 1974 .
,
.
. ,


.
, .

.
. , , ;
, ,
.

1971 .
,
,
. , ,
.
1959 .

, .
-
.
,

.
(
, , ).
3.
,
.
, . 129 ,
; . 137
, ; . 128
,
.

.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.


?
?
?
? ?
?
?
?
?
,

.
9. , ,
?
10. ?
11.
?
12. ?
13. ? ,
.

.. . , , .
.: , 1996.
.. ( ). .: , 1994.
.. ? .: , 1994.
.. . .: , 1994.
.. . .: , 1993.
.. : . : ,1994.
. .: -, 1992.
..
. .: , 1995.
., ., . :
. []: , ..
.. : . .: 1985.
. .: , 1993.
..
. .: , 1990.
. . .: -,
1993.
.. .
.: , 1988.
.. .
. .:
, 1999.
. . .
. -: -, 1992.
.. . . .: , 1993.
. .: , 1991.
. . .: -, 1993.
.., . .
. .: , 1995.
. . :
,1994.

XI.
1.
1.
,
. , , ,
, ( )
. , ,
,
, ,
*. ,
,
, .
. I 1987 ,
:
*

. ., : .. :
. .: . , 1998. . 190192;
. . .: . , 1999, . 125. ,
,
.
,
.
1936 ,
II, .
1977
, ,
.

,
,
, , , ,
. ,
, ,
.
1976 1992 . 11 :
:
a) , ,
,
, , ,
;
b) ;
c) , , , ,

, ,
.
,
,
.
,
,
.
()

.
,
, ,
.
, ,
-
,
(,
.). ,
,
( ).
, .
, ,
..
-
: , ,
, , ,
, .
,
,
.
, , , , ,
(,
, ).


(,
),
. , ,
, , , ,

. -
-,

2.

/ *.
,
,
, .
* .
,
. ,
, ,
,
. .
.
: ()
().

, ,
, , . .,

. ,
, , .
,
( )
, (, ,
, ..).

, , , ,
, ,
-
.
, ,
,
, .
, ,
, ,
, (
, :
, ,
). ,
. 2/3
.
, 1985
, .

,

. ,
.
,
.
.

.
, 1707
, () ,
(
).
.
, ,
, ,
, . ,

:

, .

. , ,
.
, , .
3. -
- :
. .
.
,
-
,

. ,
(, ,
.) , , , (. . Staat,
. state, . tat, . Estado).

,
,
, ,
. ,
.
,
, , ,
, , ,

, ,
. ,
,
()
,
.
.
,
, ,
.
. ,
*, ,
, , ,
.
, , ,
, , ,
,
,
,
() , ,
. ,
.
, ,
-.
*
Eidgenossenschaft, .
, .

, , .
, 16 -
, .

, . , 50
,
(- .), ,
,
. ,
:
.
,
,
- ( ).

(,

1949 ., .
43 1917 .)
- ( 58
1814 .
; . 5 1831 .
1993 . ,
).
. , . 286
1991
, , (indigenas) , .
285
,
.
,
, . ,
. 5
1978 1982 ,
100 (
).
,
. ,
, - ,

. ,
.
, , , ,
.
:
(. regione), (. region), ,
.
(. commune), (. commune). , ,
() , (
),
(, ,
).
4. ()
( / ,
).
, , ,
, .
- - ,
: , ,
,

, .

-.
-
(, , ),
, ,
( , . .).
-
, :
, . ,
, .
-

,
, , , , , .
, *,
,

.
, , .
* 1989 ,
. .: ..
// . .:
, 1993. . 26.

, , ,
;
. ,
() ,
, .
. ,
() 1989
. VII III (. 41 51).
, ,
, ,
. :
,
,
;
- .
(, , .
. 7 1 . I) (regio metropolitana)

, .

300 . . ,

( ,
.) . ,
(.. )


.
. 289 ,
, ,


, , (comunitario) ,
.

, ,
. 329 330

(resguardos)

. ,
, (
),
.
,
.
,
.

.

.


. .
, . 117 1947
, ,

18 (
, , ,
, .), ,
.
.
, ,
,
.

, , . 117,
.
, ,
, ,
,
. ,
, , (. 118).
(. 119),
,
(. 120).
. 123 (),
,
,
,
.
. ,
, ,
(. 116). , ,
, .
, , . . 128
129 ,
,
.
(..

).
.
, . 169,

.
. . 170
:
;
, - (Vereadores);
, ,
,
( ).
,

, .
, . 1 . 2 1991 :
.
. ,

.

(
) . 1 . 136
- (?) ,
( ).
, . 142 143 -
,

,
.
,
( !),
, .
, ,
,
.
.
- . ,
, .
, ,


, , ,
.
,

- ,
, .
, ,
.
, . 88 (
) 1992
.
,
, .
.
.

. . 87

, .
- ,
(. 85).

.

5. ()

(
,
, ).
,

,

,

. .
.
, 13 ,
.

( , , , ),
(, ).
(, , ),
, ,
, ;
(, ),

(,
, ).
*,
, .
Bundesrepublik Deutschland
,
(Bundesprsident),
(Bundeskanzler) .. ,
, .
* , ,
. ,
.

, , ,
. . ,
, ,
, -
. ,
,
-,
. , , , ,

.
,
, ,
. , ,
, , , , ,
.
,
, .

. , ,

1787 ,
,
. , , ,
.
,
,
. ,
.
*
, ,
, .
.
* ,
,
-
.
,
, .
, ( 1847 .)
,
( ), .

18611865 . , 60- ,
.
. , ,
, , .
, , 1965 .
, , 1971
, .

.
,
. , , ,

, 1991
, ,

, (
). 15
, ,
,
.
, .
. 10 . I , , ,
, ,
(.. ,
) ,
, ,
,
,
, ,
. . 1 . IV
, ,
, . 2
. ,
, .
. 4
,
, ,
. . VI
, , ,
,
,
, .
1 XIV , ,
, ,
;
, ,
. ,
, ,
.
, , ,
1874 . 1
. 7, -
.
1995 :
. 48
, , , ,
.

.
, ,
.

(, , , , ,
.).
(, , ) . ,
9 , () ; ,
. 1
, , (. 2)
(. 3): ( ),
( ) (, ),
. 4
, , ; 1956

, ;
, ,
23 , , , -
. , -
, ,
,
, .
,
.
*.
* .: .
. .: , 1992. . 32.
- ,
,
, , , ,
, .
(, )
,
, , . , ,
, ,
1992 .
,
: (
) ,
. . ..
, , ,
, , , ,
, ,

. , , ,
. ...
, ,
, *.
* . //
. 1994. 6 .
:
2, 6 (
), 7,
9, 10, 16, 23, 25,
50. , ,
,
, . ,
(570 833 . )
- (1055 . ), (23 668
. .) 60 (402 . .)*.
, ,
.
* .: .. :
. .: , 1993. . 139140.

. ,
,
(, , .) ,
.
,
: , , , , , ,
; ; , ;
; ; -
..,
. .

. ,
. 3 . IV
,


, . 2 . 18
1988
,
, , 3
, ,
( ),


, .
. 29
,
, .
,
, ,
(Raumordnung)
(Landesplanung).
, .
, :
, ,
? ,
,
.
, , ,
2/3, , ,
2/3 .
,
, .
, ,
(). 1994

;
.
,
, ,
, .
1992 , . 2,
-, ,
-. . 3
-
. ,
-, , . ,
, , , .
6.
,
( ),
( ), , ,
(, ),
, , , .
, ,
(), ()
.

.
, , .
,
- . ,
, . 3 . 175 ,

().
,
. ,
. 1 . 28
,
. ,

,
, , ,
.
, ,
, . 2528 .
. 51
,
.
, ,
.
, ,
. , . 3
( . 3 1874 .)
, ;
, . ,
, . , ,
, , .
, ,
.
, ,
, .
,
.

. 1920
1929 . 15- ,
;
.

.
, , , ,
(.. ),
*.

* .: . . 52.


1892
, , ,
*.
* .: . .: , 1993. . 16.
,
. ,
, . , .
3 . 32

. . 56 ,
,
. ,
.
,
. ,
40- *. 7
:
* .: . . 13.
-
,
.
-
,
-.

( , ), ,
,
. ,

.
7.
, ,
, .

- *.
:

* ,
,
, . ., , .. .:
, . 1718.
, ,
( , , ,
).
.

;
;
;
,
.

,
. :
,
,
;
,
, ,
;
,
.
(,
,
, ,
), ,
, .
:
,
.
;
, ;
.
,
.
1) , ,

( ) .
.
,

. , . 8 . I

17 , (
,
, ,
.),
, 18- ,
,
,
(.. ),
.
.
,
,
.
(.. , ,
).
. , ,
, , , .
. 8 . I , 18-
, (implied
powers), ,
, .
, ,
.
.
3 , ,
.
.
,
,
, .
. ,
. 1 . 74
,
. 3 ,
, .
2) . . 30
:
,
.
. 31 :
(: ). ,
,
;
.
, ,


.
. 1 . 70
: ,
. . 73 74

( 12 28 ),
. ,
.

: ,
(. 71).
(. 72), ,
, ,
. ,
,

.
, ,
, .
, . 75
,
.
.
.

,
. . 83
,
. , ,
(. 84).
.
. 86, 87, 87- 87-, 88 90

- (,
, ).
. 91-
, ,
. .
,
.
. 1 . 115-
, . 2 . 1 . 115-f
,
.

3) . VII
1949 ,
, .
2/3 , .

.
246

, ,
(..
). ,
, ( ),
, (. 4 . 246), 2/3
(
) (.
249). ,
(. 253).
. 248,
,
, .
,
, ,
.
,
. , . 256 :
, , ,
,
,
. . 1 . 257 ,
.
,
. 352354 358360 .
4) , .
: -

,
(. 1 . 15).

.
, ,
. ,
. 118 . 1 . 10
, , ,
, , , .
,
. , . 17 . 1 . 11
,
, ,

.
,
,
. , ,
, , . (. 16 .
1 . 12).
: ,
.
, ,
, .
. b . 4 . 14,
.

.
, ,
, ,
.
,
. , , .
,


. , ,
.
, , ,
.
. ,
,
,
:
. , , ,
-
,
.
8.

,

. , . 1 3 . 15-


. ,
,
, .

- .
,
.
. 91-b
. . 23
,
, , ,
.
,
,
-
.
, . 37 :
1. ,
,
,
.
2.
.
* ,
, , , ,
,
. ( )
. ,
, , . 2
. 37 ,
.


( ),
,
(
). **.
* .: Hesselberger D. unter Mitarbeit von Nrenberg H. Das Grundgesetz. Kommentar fr
die politische Bildung. Bonn: Bundeszentrale fr politische Bildung, 1990. S. 206.
** .: Gnindgesetz. Kommentar. Bd. II. Art. 12a37. Mnchen: C.H. Beck'sche
Verlagsbuchhandlung, 1990. S. 37-17-20.

. 356 357 (
, , ). , ,
,
,
,

, , ,
(
,
).
, ,
6 6
. , ,
, .
, 15 1947 .,
70 . ,
, ,
.
.
. 34
:
;
;
;
;
:
) ,
;
)
, ;
, ;
:
) , ;
) ;
) ;
) .
. 36 ,
. , , ,
(),
24
; ,
24 . ,

,
,
.
,
.
, .
, ,
.

9.
,
.
; , .
.

(, , .) ,
.
: ,
-
. . ,
9 , , ,
.
,

; 1994
, 1990
. ,
, .
. 43 48 , ,
,
, .
, , .
. 44, ,
,
( ).
.
. 32 .
, 2/3
10 .
, ,
.
, ,
-
.
, ,
, . 1961 XXIII
,
.
,
, ,
. , . 33
, ,

, .

, .
, 100 . , ,
, (Ministerio Pblico),
, .
10.
, 1960 .
, ,
,
. . ,

,
.
,
,
. ,
- , ,

, .


.
.

-.
,
. . 72 1958
, ,
.
. 73 .
, , ,
, - .
, .
1982
.
. 74
, .
, , ,

, ,
.

.

, .
(, .). ,
, . -
. ,
, ,
,
, ,
. .
.
(, , ) .
, , .
, .
1983 . 9
,
(Dependencias Federales).
( ),
, ,
, ,
( . 14).
2.
-
1.
-
, . , ,

(, , ), , ,
,
( ) (, ).

. ,
. , ,
, .
,
.

,
. , ,
, .
. ,
(), , (), , ,
, , ,
,

( 2 . VIII
).
. .
, ,
;
, .
2.

-
24 . 4060
, . ,
(General Court) - ()
400 . . 1 . 170 ,
( )
500 60 ,
.
-
( ,
), , ,
, . ,

, .
, , , . ,
50 20 40
. 19 40
( 67 ).
,
. , . 2 . 4 1879
( ) , 40 ,
; .
(
, ,
)*.
* .: The Constitution of the United States of America and the Constitution of the State of
California. California: Legislative Assembly, 1993, p. 102.
,
- ,
.
-
. , ,
( ),
(
), (

),
( , , ),
( ).

(. 3958).
.
,

.
.
. , 120 ,
- .
.
, 2/3 ;
60 .
.
1/4
. ,
2/3 , 12
. , ,
.
, , ,
, , 1/5
,
. -,
, (. 60).
: -
(.69).

, .
.
. 7076 .
.
, 40 . .
450 . 15 % .
.
,
(. Landsgemeinde
, ), (,
) .
,
(, ),
. ,
.

. , 17 ( 510 %)
, 21
, 18 *.
* .: .. : ... . 119.
, (. 112 . 2),
(
, ,
) , .
,
5 % ,
8 % ,
.

, .
3.
, ,
, .
, , ,
, .
( . 153
). , 35 . ,
,
, (
. 1 . 164).
, , ,
,
, (. 163).
, ,
, ,
, . , ,

,
(. 201). ,
.
( ) -
.
.
, , ,
, . , . 1 . 103 1946

; . 1 . 109 -
.

-, ,
:
(, 12
, ).
, ,

, .
, 1991
, * ( 1940 .
23 ), ;
80- ( 1950 .
13). :
.
-; 8 ,
, ,
.
* .: . . 147-148.

.
,
. , 1991 ,

. 35 8
. ,
11 , 10, , ,
9 *.
, , ,
. , ,
(. 1319 . 2).
* .: State Elective Officials and the Legislatures 1991/92. Lexington (Kentucky): The
Council of State Governments, 1991, p. 1156.
, ,
,
... :
?, :
, *. .
( , ),
. ,

.

. , 1990

. 11 . 5 ,

,
.
* Lorch R.S. State and Local Politics. The Great Entanglement. N.Y.: Englewood Cliffs,
1992, p. 119.
6
, . ( 1994 .)
.
-.

;
(, , , ,
).
,
, . 47 () 1989 .
:
,
(
);

;
, ,
;
;
,
, ;
;
(autarquias)
, ;
,
;

;

, ,
;
,
;
,
, ,
, ;
;

;
, ,
,
,
,
, , ;
,
;
,
, , ,
;

.
,
, ,
, .
4.
,
(, ), ,
, ( -).
, ,
.
, , , ,
, ( ,
,
- )*.
. 14
,
(
1946 .).
(1025 %).
, ,
.
* .: .. : ... . 149151.
, ,
, , ,
, . , ,
,
. ,
, ,
*. . 217
,
, ,

62 .
* .: .. . .: ,
1986. . 437-445.
3.
1.
, 1 , ,
,
. .
,
, ,
.

,
.
, ,
. , (
19821988 . ),
.
, , , ,
, ,
, *.
( )
.
( ),
.
* .: Zawadzka . Wojewdztwo i region. Wnioski z dowiadcze francuskich. Warszawa:
Agencja Scholar, 1993, s. 86.

, .
, , ,
( , ).
:
, , ,

.
.

()
. , ,
. , , ,
.

, ,
.
,
,
( )
,
(, ..). , ,
.
, ,
. ,
. 72 (
), :
, ,
.
.

, .

, .

(, ), ,
, , , . ,

.
,
,
.
-
, () , , .
,

. , , -
, - (, , , ).
.
- ( , ,

,
- . .

. .

.
. ,

,
,
(, , ..).
, .
,
.
,
.
, ,
, .
, .

, ,
(.
, ). ,

, ,
.

,
( ..)
,
, ,
.
,
,
.
,
, , , .
, ,
.
, ,
.
,
,
,
.
, . 6 1992
,
,
.

(.. : , , ,
. .).

.
, ,
,
:

.
,
.

:
, ..

,
, .

, :
, ;
,
;
,
, ;
.
,
, , .
, ,
.
, , , ,
.
,
.

()
(, , , , .)
.
(37 ),
.
,
-
, (,
).
2.
. , ,
, . ,
.


, ( . .)
.
(, , . .),
,
(, , ,
). , ,
,
, ,
( ),
.
,
(,
).
,
.
1) , , ,
.
, .
. 30 , ,
,
(, ).
:
,
;
,

;
,
;

, ;

,
;

, ;
-
.
,
, ,
.
, -.
, -
.

10 2/3
, ,
.
, , (
).
,
,
.
.
2) .
,
.
1990 .
.
, .
, (
) .
, . , ,

.
, *.
* .: .. //
. .: , 1993. . 44-47.
, ,
(
,
. 129 ).
3) 1997 (. 1 . 164)
1990
().
(
300 . , ).

( ), ..
(). .
,
. ,

.
.

,
,
. ,

, .


.
,
.
,
.
4)
,
.
, ,
- .
( )
, .
( , ..)
, .

, , .
,
.
, ,
.

1. - ? ?
?
2. - ?
3. ?
4. ?
?
5. ?
6. ?
7. ,
?
8. ?
9. ?
10. ?
.
11. ?
?
?
12. ? ?

13. ?
14. ?
?
15.
.
16. ?
17. ,
, ?
18. ,
, ? , , ?
19.
?
20. ,
, ?
21.
? , ?
22.
- .
?

.. . .: , 1993.
.., .. . .: /-, 1997.
: .
.: ,
, 1996.
: - . .: , 1995.
: . .: , 1995.
. .: , 1985.
.., .., .., ..
(1949 1994 .). .: , 1996.
. . .: , 1993.
. .: , 1993.
.. . : -
-, 1998.
. : , 1994.
( ). .: , 1995.
.. . .: - , 1981.
.. -
. .: , 1984.
: . -
. .: , 1996.
. .: , 1993.
.. :

. : . , 1995.
.. : .
: . , 1995.

,
, ,
- .
,
- ,
,
.
,
, , ,
,
. ,
, ,
. ,
.

.
, ( ),

. ( ,
, ..)
. ,

.
, . ,
,
,
, ..
,

.
,
, .
,
, , , .
,
- .

" "

129085, . , . , . 101, 516


(: (095) 287-8488 : (095) 230-6598
E-Mail: office@beck-vostok.de Website: www.beck-vostok.de
:
-


pricelist@beck-vostok.de
location@beck-vostok.de
beckdata@beck-vostok.de


vostok.de

(095) 230-6066

Chief.Editor@beck-


()

12
040537 21 1997 .
29.10.99 . 60 90/16.
Times ET. . . . . 49,0. .-. .
50,1.
30000 . (2- 500110000 .). 3750
. 129085, , . , 101, . 516

,


,
.
113054, , , 28

Оценить