You are on page 1of 3

UNIVERZITET U SARAJEVU FAKULTET POLITIKIH NAUKA KOLEGIJ POLITIKA EKONOMIJA SARAJEVO Samed Juki Politologija 2374/P

Otaku vie od hobija i samo stepen nie od opsjednutosti


Esejski rad

Mentor: Prof. dr. Faruk Jaarevi Ass. Ehlimana Spahi

Sarajevo,

Jun 2011
ivimo u vremenu prezasienosti svime, I pokuaj biti drugaiji I razliit ili nas baci u visine ili doivimo totalni pad. Takva je stvar i u ekonomiji, odnosno tritu. Ukoliko proizvedete neto novo, inovativno, ili ete biti broj jedan u tome, ili e vas vrijeme progutati. Npr., poetkom 20. vijeka izumljen je toast kruh. Neke su novine pisale o tome izumu na sljedei nain: Izum koji je podjedanko revolucionaran kao i telegraf! Dvadeset godina kasnije, toast se nije ni prodavao. On je bio zaboravljen. U emu je bila greka? Ko ne zna priu o Coca-Coli? Lokalni farmaceut koji je izumio to pie prodavao je na dan samo 8 aa. Za pokrie svih trokova bilo je potrebno oko 10 aa. Uskoro je bankrotirao i prodao izum. Danas Coca-Cola prodaje sa svim ostalim robnim markama oko 1 milijardu boca dnevno! Danas je Coca-cola najpoznatija rije na svijetu poslije rijei O.K.! U emu je bila greka? Svi znamo prie o iznimnim proizvodima i iznimnim ljudima. Uspjeh se vee uz viziju i snagu. No, dio uspjeha ne dolazi samo od superiornosti proizvoda. Spomenuti proizvodi su bili osobiti to dananji uspjeh i potvruje. Od 1000 proizvodnih inovacija njih samo 1 doivi komercijalnu upotrebu. Ako imate sjajan proizvod s malim proraunom jer ste start-up poduzee, potrebna vam je samo jedna stvar. Obratite se ljudima koji imaju otaku. Otaku je japanska rije za ljude koji su opsjednuti pojednim podrujima i interesima. To su tzv. geekovi, nepoznati guru-i struke. To su ljudi koji prvi primjete i prihvate osobite proizvode/usluge. Takvi ljudi piu blogove, komentiraju blogove. Novinari, pa i prodavai esto znaju pitati takve ljude za savjete. S. Godin ljude s otakom naziva kihaima. Proces irenja ideje kojim vladaju pojedinci s otakom je jednostavan. irenje ideje moemo opisati kroz krivulju. Na poetku krivulje su ljudi s otakom. Pravi ljudi na pravome mjestu su anonimci i marginalci koji su najkompetentiji guru-i koji vladaju odreenim podrujima. Kihai/ljudi s otakom su prvi preuzimai novih inovacija. Ako je Va proizvod/usluga osobita ideja o tome e se proiriti kao pandemija. Dolazimo do ranih preuzimaa koji takoer prihvaaju va proizvod/uslugu. Ukoliko stignete do ove faze uspjeh je zagarantiran. Rani preuzimai su lifestyle ljudi koji ele biti drugaiji. Lifestyle ljudi su pripadnici sub-kulture. Oni ele biti drugiji od mase. Tako je oko 1995. poela i pria s old fashion cipelama Hush Puppies. Do 1996. prodaja je skoila s 30.000 para na godinu, na nevjerojatnih 2 miliona para na godinu. Cipele su iz provincije stigle do najeksluzivnijih polica raznih butika. Zato? Osobiti lifestyle pojednici su uoili osobite cipele te ih prihvatile kao dio svoje subkulture. Dolazimo do rane veine. To su ljudi koji oponaaju trendove. Oni ekaju osobite pojedince, lifestyle ljude. U ovoj fazi va proizvod/usluga je hit. Na kraju procesa nalazi se veina, odnosno konzervativci. Proizvod/usluga postaje megatrend. Cijeli proces moemo saeti na transformaciju osobite ideje do megatrenda. Nadam se da ste shvatili zato toliko malo inovacija doivi komercjalizaciju. Zato malo proizvoda doivi status kultnog megatrenda. Obraate se

krivim ljudima. Smatram da je najbolje u cijelome procesu injenica da on iziskuje mala ulaganja. Hush Pupies, iPod, Starbucks, Google, Tesla roadster, Nintendo Wii su brandovi koji su megatrendovi. Oni su uspjeli bez agresivnih promidbenih kampanji. Oni su osobiti. Oni vladaju procesom irenja ideje. Kao savren primjer procesa irenja ideje mogu istaknuti internet. To je mediji putem kojeg se taj proces najbolje moe uoiti. Internet je savren primjer principa kihaa. BING je aktulni lo primjer. Microsoftov napad na Google. Opet. Zamislite u Microsoftu se toliko boje Google-a da su ak i u novoj trailici spominje. Naime, BING je kratica od But Its Not Google. Strategija Micosofta je jasna oni ele biti novi Google. BING ima zakupljen reklamni prostor od oko 100 miljuna $. BING je osuen na propast. Realno, razmislite molim vas kada je neki internetski servis postao div preko oglaavanja? Zaista sam o tome razmiljao i istraivao neko vrijeme. Na internetu vladaju kihai i moderni insideri koji kreiraju to je hit, a to flop. Na internetu se ne moe proizvod stvoriti kampanjom od 100 miljuna $ ve sjajnom idejom i najbitnije od svega pravim networkingom. Pravim procesom irenja ideje. Pravi ljudi moraju biti oarani vaom idejom, a onda se ideja iri poput virusa. irenje ideje je klju. Ako ne zaintrgirate kljune ljude i potroae, ljude se otakom osueni ste na prosjenost ili propast. Ujedno ne moete teiti da postanete sljedei Google, Nike, Mercedes, Sony. Morate teiti da pronaete ljude koji su spremni da vas sluaju i ako imate sree oni e vau ideju proiriti. Stvorite pandemiju vae ideje putem kihaa i ljudi koji imaju osaku. Kopije prve propadaju jer one su prolazne. Nokia, finski proizvoa mobitela oaran uspjehom iTMS-a i App store-a pokree ISTI servis. Zamislite u Noki-i su svoj sevis inovativno nazvali Ovi Store (za razliku od iTunes Store-a). to se tie dizajna stranica je identina Appleovom dizajnu. Dakle, osueno na propast. Nema inovativnosti. Niko ne eli sluati o stvarima koje postoje i koje neko kopira. Nema diferencijacije, ali ima loe diverzifikacije. Sigurno shvaate moju poentu. Otaku je u srcu fenomena Plave krave. Naa firma ne moe da napreduje ograniavajui se iskljuivo na puko zadovoljavanje osnovnih potreba. Moramo ne neki nain da stupimo u vezu sa strastvenim prvim preuzimaima i da ih navedemo da krivuljom irenja ideje prenesu glas o naem proizvodu. Tu u igru ulazi otaku. Potroai sa otakuom su kijavci koje traimo. Budite novi. Ne sljedei. Razlika je ogromna!!!