Вы находитесь на странице: 1из 99

Trke-Rusa Ticari

Terimler Szl-

- -
,

. :
.
,

aytapap@live.ru.
!
P@p@ty@
08.12.2010

Trke-Rusa Ticari Terimler Szl

p@p@ty@

- -

... adna hareket etmek -


...'dan sorumlu olmak - -.
...-dndan - ,
...(y)a atfta bulunarak -
...gz nnde tutarak - ...
...'un ihlali anlamna gelmek - ....
kullanmnn arl -
AB - ,
abonman sigortas -
ABS Menkul Kymetler ve Borsa Komisyonu - (
1934 .
, 1929 ., ;
)
acente vekili - (,
,
)
aa ek ekmek - ( ),
aa sat - "" , "" ,
,

ak artrma - , , (,
)
ak artrma ile satmak -
ak bono - (, ,
(., );

; ,
, )
ak ek -
ak ciro - [] ,
, ( ( ,
. .), ,
;
)

| 2

Trke-Rusa Ticari Terimler Szl

p@p@ty@

- -

ak hesap -
ak ipotek - [] ( ,
)
ak kap brakmak - ;
ak kap siyaseti
ak polie - ,
ak pozisyon - (,
, , ,
, )
ak rekabet - ( ,
)
aklamalar - ,
aklk getirmek -
aktan al - ( ""
); , ,
, ( ,
( )

)
acil durum planlamas - ,

acil durum plan -
acil durum yardm -
acil durum yedei - (
[], )
al gn -
al kayd - , ; ;

al nutku - ,
aciz hali - ,
adalet divan - ,
adanma - , -, -; -
; -
ademi icra - ()

| 3

Trke-Rusa Ticari Terimler Szl

p@p@ty@

- -

ademi ifa - , ()
ademi kabul - , ( . .)
ademi kabul protestosu - -
adi irket -
adn sakl tutmak -
adli ceza ile sonulanmak -
afet poliesi - ""
a analizi - 1) ; 2)
arlkl ortalama fiyat -
arlkl ortalama kupon - (
,


)
aile yardm - ( )
kit taraflar -
akreditif - , [] (,
-
(), ,
, , ,
)
aksi ifade edilmemi ise -
aktarma beyan -
aktif deer/varlk/mal - (); ; ; ;
aktif devir hz - ,
aktif halk - ,
aktif krll - ()
aktifletirme
aktivite sresi - /
aktivite tanm - 1) 2)
akter, sigorta|banka tasarruf hesaplarnda ihtisas olan kimse - (
)
alacan baka birine havale etmek -

| 4

Trke-Rusa Ticari Terimler Szl

p@p@ty@

- -

alacak dekontu - -,
alacak senedi - ( ,
, ,
. .; )
alacaklar, tahsil olunacak hesaplar - , ,

alacakl - ,
alc opsiyonu - (
)
alc younlamas - [] ( ,

;

)
alm satm ileri - ;
alnd fiyat -
al maliyeti -
alt komite - ,
alt snr - ,
alt szleme, taeronluk

amatr riskinde - ,
ambalaj listesi - () ( ,
;
, (, , ))
ambalajlama giderleri - , (,
(); ,
(), , . .)
ambara teslim - -
Amerikan tevdi makbuzu (ATM) -
,
amortisman gideri - ,
amortisman, amortizasyon
amortizasyon sresi - (,
)

| 5

Trke-Rusa Ticari Terimler Szl

p@p@ty@

- -

ana firma - , -
ana program -
ana sermaye - , ;
;
analitik dnme -
anapara - , ,
anlaan taraf -
anonim irket, sermayesi paylara blnm irket

- ,

antitrst hukuku -
antrepo - (
)
antrepo makbuzu - ,
ara bilano -
ara mallar - , ,
araba kredisi - ,
arac
arac kurulu -
arac kurum - ;
aracl ile (eliyle) - (-; )
araclk - ;
araclk yklenimi - , ,
, (
)
aratrmac - ,
aratrma-gelitirme - -
arbitraj
armatr ykmllkleri -
artan oranl fiyatlar ve maliyetler - (
)
art hz - , ,
aa revizyon -

| 6

Trke-Rusa Ticari Terimler Szl

p@p@ty@

- -

asgari emekli ayl -


asgari tutar -
asgari cret - ,
ar deerlenmi - ,
ar kapasite - [] ,
(
)
atl kapasite - [, ] ; ,

ATR dolam belgesi - ATR


avans oran - , ( ,
,
, ., )
avans teminat mektubu - ;

avans, peinat, pein tediye, pein deme, nceden deme, avans olarak deme, avans
demesi, ndelik, n deme -
avarya beyannamesi, avarya teblii, dispe - (
, )
avarya dahil -
Avrupa Birlii - ( ,
2004 25 ; 1994 -
, )
Avrupa Blgesel Kalknma Fonu - (
1975 . -
)
Avrupa Ekonomik Alan - ( 12
, , , , )
Avrupa Ekonomik birlii Tekilat -
,
Avrupa Ekonomik Topluluu -
Avrupa Ekonomik Topluluunu Kuran Antlama (Roma Antlamas) -
(
, ,

)
| 7

Trke-Rusa Ticari Terimler Szl

p@p@ty@

- -

Avrupa i Sendikalar Konfederasyonu - ,


( 1973 .;
)
Avrupa Kalknma Fonu -
Avrupa Komisyonu - (
, ,
,
; ;

)
Avrupa Kmr ve elik Topluluu - ,
Avrupa Konseyi -
Avrupa Merkez Bankas - ,
Avrupa Para Sistemi -
Avrupa para ylan - () (
, 1972 . ;
-
2,25%; , ,
, " " "
", , ""
, " "; 1979 .
)
Avrupa Parasal birlii Fonu -
Avrupa Parlamentosu -
Avrupa Patent Ofisi -
Avrupa Risk Sermayesi Birlii -
( , )
Avrupa Serbest Ticaret Birlii -
Avrupa Sosyal Fonu - ( ,
1960 . ,
;
,
, ,
. .)
Avrupa standartlar -
Avrupa Tarmsal Ynlendirme ve Garanti Fonu -
,
(, 1962 .
| 8

Trke-Rusa Ticari Terimler Szl

p@p@ty@

- -


)
Avrupa Tek Senedi - (
)
Avrupa Telekomnikasyon Standartlar

Komitesi

Avrupa Test ve Belgelendirme rgt -

,
)
Avrupa Topluluu -
Avrupa Topluluklar Entegre Gmrk Tarifesi -
( ,
, ;
; ;

;
, ,
. .)
Avrupa Uzay Ajans -
Avrupa Uzay Aratrma rgt -
,
Avrupa Yatrm Bankas -
ay piyasas - , "" ,
,
aypl mallar - ; [, ] (,

; -
)
aylak aktivite - ( ); (
)
aylk - ;
aylk balama - ,
aylk balama oran - (,
)
ayn eya - (,
| 9

Trke-Rusa Ticari Terimler Szl

p@p@ty@

- -

; , ,
, ,
;
)
ayrmclk -
ayrmclk yapmama - (.
)
bamsz alan - ,
bata bulunan - ,
balayc gc -
balayc tarife bilgisi -
bal kredi - ""
bal ortaklk, yan kuruluu -
ballk - , ;
bakaya - , ,
bakm maliyeti/masraf - ,
(,
(., , . .)
)
bakm onarm hizmeti -
bakiye - ,
bakiyeyi yklenim - [] (
,


)
balon kredisi - [] (,

; ,
,
)
banka bonolar - (,
)
banka cirosu -
banka czdan/defteri -

| 10

Trke-Rusa Ticari Terimler Szl

p@p@ty@

- -

banka denetisi -
banka denetimi -
banka ekstresi, ekstre - [ , ,
] ( ,
,

banka faiz oran - ,
banka gielerine akn - "" (
, .
, )
banka guvernrler kurulu - (
, , . .)
banka havalesi -
banka hesab -
banka hesab amak
banka hesabn kapamak
banka hesap czdan -
banka kart, bankamatik kart - ,
banka keidesi - ,
banka provizyonunu ama - ; ;

banka ubesi -
banka(clk) ilemleri -
bankaclk sistemi -
bankadan kredi almak
bankalararas mevzuat -
bankamatik
bankamatik kart (nakit para ekmeye yarayan kart) - " " (
)
bankann iflas - ,
bankaya yatrmak - 1) 2) ,
barem derecesi - [, ] ,
( ,

| 11

Trke-Rusa Ticari Terimler Szl

p@p@ty@

- -

, . .)
bar anlamas -
bar konumas -
basn blteni - -
Basn Konseyi -
basit ounluk -
basit usulde defter tutma - ;

basitletirilmi usul - /
balang maliyetleri - , (,
(., ,
))
balang sermayesi -
balang teminat - ( (),
)
bal teebbs - ( , )
bavuru formu - ;
bavuru sahibi - , ; , , ,
;
bavuruda bulunmak -
batan firma savunmas - (

)
Bat Avrupa Birlii - ,
batk maliyet - [] [] (
, , )
bayi - 1) , , , ,
, , , 2)

bayilik -
baz oran - ()
baz puan - ( ,
, , . .;
0,01%; ., 11,67% 12,57%, ,

| 12

Trke-Rusa Ticari Terimler Szl

p@p@ty@

- -

90 )
baz/ekirdek fiyat - []
bedelli hisse ihrac -

beklenen parasal deer -
bekleyen bavuru - ,
belge ak
belgesiz polie - , ( ,
-. ;
,
)
bent - ;
beyan edilen kymet - ()
beyaz kitap - " " ( -.
; )
beyin g - ( )
bilano -
bilano analizi - ; ;

bilano d risk maruziyetleri -


bilano dzenlemek -
bilano eitlii - ;
bilano gn - ,
bilano hesab - ;
bilano kalemi - ;
bilano muhasebesi - ,
bilano, bilano cetveli - () , [],
( ,
; ,
, -
;
)
bileik faiz -
bilgi dalm - ,

| 13

Trke-Rusa Ticari Terimler Szl

p@p@ty@

- -

bilgi hizmetleri - ;
bilgi koruma politikas -
bilgi muhafazas -
bilgi talebi, bilgi talebinde bulunma -
bilgi teknolojileri - ,
bilgilendirme sistemi -
bilginin kullanm -
bilgisayar destekli veritaban -
bilgisayar ile ilemleri yrtmek - / /

bilgisayar sistemi - ;
biliim sistemleri danmanl -
bir belgede tahrifat yapmak - (finans kaytlarnda tahrifat
yapmak - )
bir grevi yerine getirmek -
bir hesab zimmetine kaydetmek -
bir
lkenin
milli
hukuk
kurallarnn
lke
dnda
uygulanmas

, )
birbirine bal ynetim - [] (,

;

;
19 - 20 .;
1914 . , ,
)
bireysel bankaclk - , ,
;

birikmi amortisman -
birikmi temett - (,
- ,
,
)

| 14

Trke-Rusa Ticari Terimler Szl

p@p@ty@

- -

birim fiyat - ,
birincil standart - ,
birincil/n piyasa/pazar -
birinin irket

sorumluluklar

()

birleme - ( )
biti tarihi - ,
blok sat - (
)
bloke hesap - ,
boa piyasas - , ; "" ,
""
blge mdr -
blgesel pazarlar (kot d pazar) - ( ,
)
blgesel standardizasyon -
bono -
bono faizi -
bor alacak - /, /
bor evirme kapasite oran - []
( -.
( EBIT) , ;
)
bor dekontu - , - (,

-. ,
, .,
)
bor kapatmak -
bor deme gc - ,
bor senedi - , [ ],
) (
,
, , ,
. .)

| 15

Trke-Rusa Ticari Terimler Szl

p@p@ty@

- -

bor senedi defteri -


bor verme oran -
bor ynetimi -
bor yk - , (, )
bor zimmet - ) ( ; ( , ,
, . .), ( , );
)
borlanma hakk ve haddi -
borlanma maaliyeti - ,
borlu - [], -. ; , ;

borcun zamannda denmemesi - , ,


bordada - ()
bordro vergisi - ,
borsa (Menkul Kymetler Borsas) -
borsa emiri -
bo gemiye denge arttrmak iin alnan safra -
boaltma (tahliye) -
boaltma liman - ;
boaltma masraflar gemiye ait olmakszn - " "
boykot -
brt arlk -
brt gelir - , -
bugnk lammadde fiyatlar - [] (,
)
bunlarla ilgili - , ;
bte a - ,
bte fazlas - ,
bte tahmini -
byk avaryadan ykn hissesine den -

| 16

Trke-Rusa Ticari Terimler Szl

p@p@ty@

- -

,
ar merkezi - -
;

alan bilgileri -
alann iine son vermek -
alanlar deerlendirmek -
can ve mal sigortas -
canl kredi , ,

;

apraz ilem -
apraz kur - -
apraz lisanslama - ,
apraz sat -
- , . .
cari , (cari ay - , cari sene - )
cari aktifler - , [] , ,
[, ] ( ,
, , .,
, , , , ,
, .)
cari bte - (, )
cari fiyat - () (, )
cari gelir -
cari getiri/hasla - (

)
cari gider/cari harcama - ( :
,
, )
cari hesap defteri - , , ,
( ,

; ,
, , ,
, )

| 17

Trke-Rusa Ticari Terimler Szl

p@p@ty@

- -

cari ilem a - , () ()

cari ilemler - /
cari ilemler dengesi - , (
)
cari ilemler hesab -
cari ilemlerdeki bakiye -
cari kur -
cari maliyet - [, ] (
,
(., , ,
, , , ,
. .);
)
cari maliyet muhasebesi - ;

cari masraf - ( :
,
,

),

cari demeler -
cari oran - [] , ()
() (
)
cari pazar deeri - , [, ]
, (
; .,
15 ., 30 . ,
() 450 . .)
cari vergiler -
cari/vadesiz hesap -
cebri altrma -
cebri icra -
cebri sat - () ( (., ,
) (
), )
ek bozdurmak - ; ;
| 18

Trke-Rusa Ticari Terimler Szl

p@p@ty@

- -


ek karnesi -
ekirdek/balang sermayesi - []
cenaze denei - , (

)
centilmenlik anlamas
cetvel haline koymak - ;
evre denetimi -
evresel etki deerlendirmesi - 1) 2)

evrim ii bir ara -
ceza art -
cezai takibat -
Chicago Ekol - " "
ifte vergilendirme -
kar atmalar -
kar atmalarnn belirlenmesi -
kar gruplar - 1) , ; ,
2) ,
karlm sermaye - () ( ,
, , ,
- (
); )
ciro - ,
ciro edilmi, ciro -
ciro etmek - , ,
ciro ve devredilebilir - () , (
, )
cirolama - , ,
ok Elyafllar Anlamas - ,

ok

yanl

| 19

antlama,

cok

tarafl

antlama

Trke-Rusa Ticari Terimler Szl

p@p@ty@

- -


ubuk grafik -
CUSIP Numaras - CUSIP, "", ()

(
,

, 1970 .;
(4, 5 6
, ); - ,
,
;
- )
czdan pay -
dank yerleim - ;
daha fazla bilgi -
dahilde ileme rejimi -
dahili derecelendirme -
daima yzer halde - (
,
)
(dviz kurunda) dalgalanma - , (, )
dalgal dviz kuru sistemi -
dalgal kur - ()
damga vergisi - ( ,
, (.
- , . .) )
danarak, istiare ederek -
dayankl tketim mallar - ()
defter deeri - -,
defter tutma - ;
defterikebir (defter-i kebir) - , () ,
( ;
,
, ;
: , ,
)
deer art - ()

| 20

Trke-Rusa Ticari Terimler Szl

p@p@ty@

- -

deer bime -
deer dkl -
deer kayb, ypramna pay - 1) , 2)
deer tespiti -
deere kyasen kredi oran (DKK) - "-"
.
80-95

deeri yksek konvertibl para - ; ;

deerlendirme usulleri - ( )
deiim kontrol kurulu - (
)
deiken maliyet - [] (,
(.
))
deiken oranl ipotek teminatl (DOT) kredi - [,
] (,

)
deiken unsur -
deiken-faizli senetler - []
( ,
;
;
)
deitirme hakk -
[]

[],

demirba - [, , ]
, , (
,
)
deneme siparii -
deneti
denetim
denetim raporu, inceleme raporu, ekspertiz raporu, gzlem raporu -

| 21

Trke-Rusa Ticari Terimler Szl

p@p@ty@

- -

dengeleyici kar g - ,
deniz sigortas poliesi -
denizar lkeler -
depo sertifikas - ; ,

depoda teslim - -, , (
-, ,
)
depolama masraflar - ;
dereglasyon, serbestleme - ,

derin cep - ,
destek , geim - , ( -
)
devir alan -
devir, temlik - 1) ; ; ; ;
2) ; 3)
devlet harcamalar - ;
devlet kurumlar -
devlet mdahalesi - 1) 2) 3)

devlet tahvili - ,
devlet tekelleri -
devlet yardm -
devralma - , (
), (
)
devre krclar - ( ,
: ,
,
)
devreden - , (, ) ;
devreden bakiye - ,
;

devredilebilir akreditif - ; ; ,
| 22

Trke-Rusa Ticari Terimler Szl

p@p@ty@

- -


dikey birleme - ( -
(.,
))
dikey btnleme - [] ( ,
,
;
, ,
, )
d bor -
d deneti -
d denge - ,
d finansman -
d fon -
d ilem -
d kaynak kullanm - ,
d piyasalar - ( ,
)
d talep -
d ticaret finansman - , (
, , )
d ticaret politikas - ;

darda yerleik kii - 1) ,


2) ( )
disiplin nlemleri -
dlayc anlamalar - , (
,
-. -.
-. -. )
dsal oklar - ()
doal afet -
doal afet sigortas -
doal tekel - ( ,
; ,

| 23

Trke-Rusa Ticari Terimler Szl

p@p@ty@

- -

,
,
(., , , -
))
doru i ynetimi -
dorudan borlandrma

/,

dorudan etki - ;
dkme mal (ambalajsz mal) - (, )
( , . . , ,
; , (., , , ))
dokmantasyonla desteklenmek -
dolam zgrl/serbestisi -
dolayl (vastal) vergi - (, )
dolayl zarar -
dolaysz vergi -
dnen varlk - []
dner deer -
dner sermaye - , , () ;
(, ,
(. [] ))
dntrme maliyeti - ; ;

dviz evirici -
dviz kuru oran -
Dnya Gmrk rgt -
dnya ortalamas -
Dnya Ticaret rgt - ,
,
. - .
1.01.1995. 104 .
duopol - ( ,
)
duran varlk - [, , ]

| 24

Trke-Rusa Ticari Terimler Szl

p@p@ty@

- -

durgunluk - , ( ),
( )
drst hatalar -
dk faizli kredi -
dk fiyatl hisse senetleri -
dzeltici faaliyetler/eylemler - ,

dzenleyici kurumlar -
edinilen varlklar -
ek bilgi salamak -
ek kart -
ek komisyon -
ek deme -
ek prim -
ek snrlamalar -
ek cret - ; ,
eklenti dosyalar -
ekler -
ekli belge - ,
Ekonomi birlii ve Kalknma
,

Tekilat

ekonomi sicili -
ekonomik dzelme -
ekonomik katma deer - ,

ekonomik yeterlilik

eksik istihdam - 1) ( ) 2) 3)
,
ekspertiz raporu - , , (,
)
ekspertiz creti - ,

| 25

Trke-Rusa Ticari Terimler Szl

p@p@ty@

- -

el yazs ile doldurmak -


elektronik bankaclk -
elektronik fon transferi - 1) 2)

elektronik veri deiimi - (

)
emekli ayl demeleri - ,
emekli sand -
emekli(lik) maa - ,
emeklilik plan - ()
emeklilik sosyal yardm plan - ,
emir blme - [] ( )
emre yazl konimento - (,
, ; ,
" ",
" "; , .
. )
emre yazl senet - ,
emrine - , , -
emsal tarama - ( , , )
en ok kayrlan ulus - ; ,

en iyi uygulamalar - ,
en ziyade msaadeye mazhar millet tarifesi (en cok kayrlan lke tarifesi) -
,
endstrideki younlamann azalmas - ;
endstriyel mallar - , ,

endstriyel standartlar -
endstriyel tasarm - ,
( , ,
, ,
, )

| 26

Trke-Rusa Ticari Terimler Szl

p@p@ty@

- -

enerji verimlilii -
enflasyon riski - ; ,
entegrasyon -
envanter - - , -
envanter defteri - , [] ()
( , ,
. ., )
ergonomi - ( ,
)
erken balama tarihi - ,
erken biti tarihi - ;
erken deme riski - [ ] (,
, ,
, ,
)
ertelenmi bor - ;

ertelenmi vergi - []
esas gsterge -
esas metin - , ()
eik deer - ,
eik fiyat -
eit frsatlar - ( -.
)
eyann gmre sunulmas -
eyann ihracat - ;
eyann imhas - ( ,
,
, ,
,
)
eyann ithalat -
eyann yeniden ihrac -
e-ticaret,

elektronik

| 27

ticaret

Trke-Rusa Ticari Terimler Szl

p@p@ty@

- -

( , )
etik standartlar -
Etik ve Uygunluk Ofisi -
Euro Bankalararas Faiz Oran (EURIBOR) -
( ,
, )
eurotahvil - , ( , ,
, ., ,
)
evet oyu, kabul oyu - ""; ""
eylem program/plan - [] ( ,
-. -.
, . )
faaliyet gideri - () ,
faaliyet kr - ,
faaliyet seviyesi, i hacmi -
faaliyet ve rakamlar -
fabrikada teslim - -,
faiz geliri - ,
faiz harcamalar -
faiz hari - ,
faiz oran riski - , ( ,
(. )
)
faiz oran swap - (
, ,
(., ;
,
);
)
faiz tavan - [] ,
faizsiz mevduat -
fark giderici vergi -
fark kapatmak -
farkllatrlm rnler - [] (,
| 28

Trke-Rusa Ticari Terimler Szl

p@p@ty@

- -

(, )
, ; ,
, , (.,
))
farkllatrma, eitlendirme - ,
(
)
fason retim anlamas -
fatura bedeli - -, ( : ,
-,
; : ,

)
fatura defteri -
fatura dzenlemek -
fatura fiyat - 1) 2)
fayda-maliyet analizi - "-",
fazlalk stoklar -
feragatler -
fesih - , (, , ..)
fikri mlkiyet haklar - ( ,
)
finansal aralar -
finansal basn blteni - -
finansal bor -
finansal danmanlk -
finansal hizmetler -
finansal kiralama - ,
finansal teminat -
finansman bonusu - (" ")
2 270 .

;

finansman plan - (

| 29

Trke-Rusa Ticari Terimler Szl

p@p@ty@

- -

), ;
finansman planlamas - (,


)
firma alm ilemleri -
firma kuruluu -
firma profili -
firma ynetimince belirlenmi fiyat - , ,
, ( ()
)
frsat maliyeti - ,
, " [] "

[]

fiyat adm - ( )
fiyat anlamas - , (
, ,

;
,
(., ))
fiyat ayrmcl - ( ;


)
fiyat d rekabet -
fiyat d ykc rekabet - (,
; ,
, , ,
(.,
, ;

))
fiyat dzenlemesi -
fiyat dzeyi -
fiyat endeksi -
fiyat farklar - ,
fiyat katl - [, ] (
,
| 30

Trke-Rusa Ticari Terimler Szl

p@p@ty@

- -

;

)
fiyat kotasyonu vermek - [] (
-. , -.
. .)
fiyat liderlii - ; (, ),

fiyat marj, fiyat aral - [, ] (
,
;
)
fiyat rekabeti - ; , (
,
, )
fiyat teklifi - , , ,
fiyat tespiti - [] ()
fiyat tespiti anlamas - (.
)
fiyatlama davran - ,
fiyatlama politikas - , ,
( ,
)
fiyatlandrma - 1) 2) 3)
fizibilite almalar - - () (

,
)
fizibilite raporu - -
fiziki muayene - ;
fiziksel hrszlk -
fon borsas (borsa) -
fon maliyeti - ,
fon tahsisat, fonlarn tahsisi -
forward ilemler - , (,
)

| 31

Trke-Rusa Ticari Terimler Szl

p@p@ty@

- -

franchise anlamas - , (
,

,
)
fuar katlmcs - ,
futures piyasalar - , ;

garanti komisyonlar -
gayri kabili gcu akreditif -
gayri safi - , ,
gayri saf fiyat - , -
gayri safi haslat - ,
gayri safi katma deer -
gayri saf milli hsla -
gayri safi yurtii hsla - , (
, ( );
)
gayrimaddi aktif -
gayrimenkul - ,
gayrimenkul deer tespiti -
gayrimenkul yatrm ortakl - ,
[ ] (
, ()
/ )
geerli devlet yasalar ve mevzuat -
geici anlama - [] ,
[] (
)
geici bilano, muvakkat bilano - - ;
( );
;
geici ithalat rejimi -
geici kabul -
geici tedbir karar, geici nlem - 1) 2)

| 32

Trke-Rusa Ticari Terimler Szl

p@p@ty@

- -

geici teminat mektubu -


gecikme faizi - ,
geim paras -
gemeyecek -
gelen belgeler -
gelir hesab - ( ) (
)
gelir tablosu - ,
gelir uurumu -
gelir ve harcamalarn kaydn geciktirmek -

gelir ve harcamalarn kaydn hzlandrmak -gelir vergisi -
gelimekte olan lkeler -
gelimi lkeler -
gelitirme projesi - - ,
gemi bordasnda teslim - -, ( ; ,
, ,
)
gemi kira kontrat - , -,
gemi mlkiyetini devreden vesika - (,
)
geminin bordasnda teslim -
geminin dorultusunda teslim - ,
geminin tam boyu -
geminin toplam ton arl - ,
genel avarya katlm, mterek avarya itiraki - ,
,
genel avarya, mterek avarya, ortak avarya, byk avarya -
genel gider - [] [] ,
[] ,
genel hkmler -

| 33

Trke-Rusa Ticari Terimler Szl

p@p@ty@

- -

genel kota - (
)
genel kurmay -
Genel Kurulu -
Genelletirilmi Tercihler Sistemi - [, , ]

gensoru, gvensizlik nergesi -
geometrik ortalama - ( ,
n- n )
gerek kii -
gerek nitelii bozmak - ( ..)
gerek ya da muhtemel hukuk davalar -

gerekleen iin btelenen maliyeti -
gerekletirilen isin maliyeti - ()
gerekte -
gerekeli karar - /
gerektii ekilde kullanmak - ,

geri gelen eya -


geri kazanmsz - 1) ( ) 2) (
)
geri deme plan - ( )
geri deme sistemi -
geri demesiz -
getiri erisi -
giri maliyetleri - , ( (.
, ))
giriimcilik - (,
, ,
)
giriimde bulunmak - (-. c)
gizli isizlik - []

| 34

Trke-Rusa Ticari Terimler Szl

p@p@ty@

- -

gizli mteri -
gizlilii korumak -
gizlilii salamak -
gizlilik szlemesi -
gladora - ,
gmen ii - [] ;
)

(,

grev raporu - [, ], (
- , )
grev sresi - [ ] ( ,
,
())
grevli, nezareti olarak -
grldnde denecek polie - ,
; ,
grldkten sonra -
gr mektubu - , - (
,
;
"", , ,
, )
gtr bedel - ,
gtr
usulde
vergileme

;
;

gz ard edilebilirlik - , ,
gzlemler -
grafik deerlendirme ve gzden geirme teknii -
()
grafik tasarm -
grup ortalamas -
gmrk beyan formu -
gmrk birlii -
gmrk blgesi -
gmrk d tarifesi -

| 35

Trke-Rusa Ticari Terimler Szl

p@p@ty@

- -

gmrk eyas - ,
gmrk ilemleri -
gmrk kanunu -
gmrk kymeti - (
, ,
. . )
gmrk makbuzu -
gmrk memuru - ; ;
gmrk mevzuat -
gmrk maviri - ;

gmrk rejimi - ,
gmrk resmi iadesi, reddi rsum - ,
gmrk stats -
Gmrk Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlamas -
( )
gmrk tarifesi -
gmrk vergileri - ;
gmrk vergilerinden muafiyet -

gmrk yetkilisi -
gmrkleme - , (
,
;
,
)
gnde 24 saat -
gndmdeki baka konular - ( )
gnlk kur -
gvenli rn - [] (,
)
gvenlik nlemleri -
haftann yedi gn -

| 36

Trke-Rusa Ticari Terimler Szl

p@p@ty@

- -

hak kayb -
hak talep formlar -
hakedi - ( )
hkim durum -
hakl sebep - (,

, ,
)
haksz rekabet - ,
, (, [dumping],
[trademark] ..).

.
haksz rekabet uygulamalar -
halefiyet - ,
halen tahsili veya verilmesi lzm gelen bor - [] ,
(
)
halka ak anonim ortaklk - [] ,

halka ak oturum -
halka ak irket - / ; /
, ,
halka arz - , .

( )
halkn refah -
harcama raporlar -
harite ileme rejimi -
haslat - ()
hasmane devralma - ( )

hastalk sigortas - , []
( ,
, )

| 37

Trke-Rusa Ticari Terimler Szl

p@p@ty@

- -

hata ve noksanlar hari -


hatalar hari - ;
hava konimento - , , ,

(,


;
, )
havale emri - , (
; ;
)
havale yapmak -
havu ve sopa politikas - (
)
hayat sigortas -
hayr/yardm kurumu -
hazine bonosu - ( ,
)
hazrlk aamasnda - " ", " ", " " ( ,
;
. .)
hedef biti tarihi -
hedef program -
hedefleri karlamak -
her amaca yarayacak biimde hazrlanan bilano -
her iki tarih dahil -
hesaba geirmek -
hesaba gemek - (para hesabnza geti -
)
hesaba para yatrmak - /
hesab kapatmak -
hesab yok - ,
hesabn grmek, hesaplamak - , ;

hesabnz artda -

| 38

Trke-Rusa Ticari Terimler Szl

p@p@ty@

- -

hesap bakiyesi - [] ,
hesap birimi -
hesap czdan - ; ;

hesap dnemi -
hesap kesimi - ,
hesap zeti -
hesap plan - () , ,
, (
, )
hesap uzman - ; ;

hesaplama yntemi -
hesaplar kodu -
hesaptan/bankadan para ekmek -
heterojen rnler - [] [] (, ,

, ;
)
hisse ounluu -
hisse devri - / (
)
(adi) hisse senedi - [] ,

hisse senedi fonlar -


hissedar - , ,
hisseleri elinde tutmak -
hisselerin iktisab - (
)
hzl izleme - ,

hukuk ileri genel mdr -


hukuk maviri -
hukuki ehliyet - ,

| 39

Trke-Rusa Ticari Terimler Szl

p@p@ty@

- -

hukuki ihtilaflar -
hukuki inceleme - 1) , 2)

hkmsz, geersiz - ,
ibrazndan denecek polie - [ ]
( , )
ibrazndan sonraki gnler - ( )
( , ,
)
i finansman -
i pazar - ( ;
,
, )
i su yolu -
i sularda ulam -
i talep -
i tz - ;
ierden renenlerin ticareti - []
iinde bulunulan - (iinde bulun(duu)/muz/ ay - )
icra komitesi -
idareci - , , ,
idari dzenleme - ;
idari kapat -
idari makamlar -
idari tahkikat -
iflas - ,
ihale - ; ( ), ,
;
ihale dokmanlar - ( ,
, .,
,
, ,
, . .)
ihale fiyat - ,

| 40

Trke-Rusa Ticari Terimler Szl

p@p@ty@

- -

ihale iin teklif isteme - ,


ihalelerde dankl hareket - ,

ihbar mektubu - ; ;
ihlal - ( ..)
ihra - , (, . .)
ihra eyas -
ihra lkesi - []
ihracat iadesi - ;
ihracat izin belgesi -
ihracat kstlamalar -
ihracat sbvansiyonu (destei) -
ihracat vergileri - ;
ihracatn teviki - 1) 2)
ihra (kurulu) - (, )
ihtiyari standart - ;
ikame rn, mal - -
iki tarafl (ikili) an(t)lama - ;
iki tarafl tekel -
ikincil ipotek piyasas - ,
[ , ] ( ,
;
)
ikincil piyasa -
ikincil standart - ,
ikramiye - ,
iktisadi iletme -
iktisadi kamu messeseleri - ,
ilave cret -
ileriye hareket - ,
iletiim - , (, , , );

| 41

Trke-Rusa Ticari Terimler Szl

p@p@ty@

- -

iletiim planlama -
ilgili szlemeden doan ykmllklerine gre davranmak -

ilgili rn pazar - , ( - (
- ))
ilikisiz -
ilk bakta, ilk intiba zerine - ; ;

ilk halka arz -


ilke karar -
imalat belgesi - (, ,
)
imalat hatas - ;
mar ve Kalknma Bankas -
imtiyazl hisse senedi - (,
(
) ;
;
,
,
)
inceleme gezisi -
inaat mhendislii - ;
inaat-taahht irketi - -
insan kaynaklar - ; ; [,
]
intifa hakk - ,

intranet sitesi -
ipotee dahal menkul kymetler - , ;
, ( ,
;
, )
ipotek - ,
ipotek alacakls - [ , ] (,

| 42

Trke-Rusa Ticari Terimler Szl

p@p@ty@

- -

-. )
ipotek belgesi - , (
, )
ipotek borlusu - [] [ ,
] (,
)
ipotek mektubu - ( , );
iptale bal ayrtrma - (
, (.,
);
)
i aklamas -
i ayrm yaps -
i dernekleri -
i dnyas -
i gc arz - ;
i gc gereksinimi - , ( ,
)
i gc piyasas - ,
i gvenlii - []
i hacmi - , ;
i hacmi/ciro vergisi -
i iin bavuru mektubu - (, ;
,
, )
i kazas - ;
i mektuplar -
i miktar, toplam sat - , (
, )
i nedeni -
i olanaklar -
i ortaklar -
i paketi - (
;

| 43

Trke-Rusa Ticari Terimler Szl

p@p@ty@

- -

, (. )
)
i planlar -
i saatleri, alma zaman -
i tanm - ,
i rn -
i yeri haklar politikas -
i ynetim etii kodu -
i yk - ; ( , )
ibirlii anlamas -
ibirlii iinde rekabet - (
, )
ii sendikalar
igc - ( , . .); ,

igcne katlm oran - ,
[] ( ( ) ,
, ,
( 14-15 ) -. )
ign -
iskonto edilmi senet -
iskonto etme -
iskonto oran - , ;
ilem birimi - [], (
,
)
ilem maliyetleri -
ilem miktar -
ileme faaliyetleri - ; ; ; ;
ilemeyen - ,
iletme - ,
iletme (iletim) hesaplar, faaliyet hesaplar - ()
iletme birimi/blm - -

| 44

Trke-Rusa Ticari Terimler Szl

p@p@ty@

- -

iletme giderleri - [] [] ( ,

( , ), .,
, ,
;
, ,
, )
iletme hakk -
iletme ruhsat -
iletme ve finans kaytlar -
ilevsel indirimler - [] ( ,
,
. .
(., ,
,
, . .))
ilevsel organizasyon - ,
( ,
(
) )
ilevsel ynetici - (
)
ilevsel ynetici - (

)
isiz -
isizlik -
isizlik denei -
isizlik sigortas - ,
iten atlm, kovulmu - ;
iten ayrlmak - , ( )
itigal konusu -
istihdam - , ,
istihdam danmanl -
istihdam dzeyi -
istikafi grmeler - " ",

| 45

Trke-Rusa Ticari Terimler Szl

p@p@ty@

- -

itirak - ( ,

)
istiari komite, danma komitesi - ;
iveren
iyeri -
iyerinde teslim - -, -, [],
( -,

,
; , ,
)
itfa - , ( )
itfa edilmi (gayri kabuldrc) - ) , (
) ) , ( )
ithal ikamesi - (
,
)
ithalat izin belgesi - ; ;

ithalat vergileri - ; ;
itibar korunmak -
itibar kurmak -
itiraz edilen (tasarruf/ilem) -
iyi uygulama kodu - (,

, . , . .)
izahname - ( );

izinsiz olarak -
izleme -
kabul edilebilir kullanm politikas -
kabul edilmitir, kabul - ,
kabul kredisi - /
kabul lkesi, ev sahibi lke - (.

| 46

Trke-Rusa Ticari Terimler Szl

p@p@ty@

- -

)
kadastro -
kademe indirme -
kalann iptal et (KE) - -,
,
kalite gvence - ,
kalite kontrol -
kalite planlama -
kalite raporlar -
kalitenin maliyeti -
kalknma faaliyetleri - 1) -
-

2)

kambiyo kontrol dzenlemeleri -


kampanyal satlar - (
)
kamu borcu, devlet borcu -
kamu dzeni -
kamu gvenlii

kamu harcamalar

kamu hizmeti - 1) , 2)
3)
kamu idaresi - , ;

kamu ihalesi - ()
kamu iletmesi -
kamu mal -
kamu politikas -
kamu sektr - ,
kamu teebbs -
kamu yarar - ; ;
kamusal menkul kymetler - () ,
| 47

Trke-Rusa Ticari Terimler Szl

p@p@ty@

- -

( ,
, ., ,
. .)
kamuya ak olmayan bilgiler -
kamuya ak oturum -
kamuyu aydnlatma

kanuni faiz - ,
kapan fiyat - ,
kapan kuru -
kapanmam (hesap) - , (., , )
kapasite kullanm - (
,
;
, )
kapsam deiim kontrol -

kapsam deiimi - ;
kapsam dorulama -
kapsam ekonomisi - , (

)
kapsam planlama -
kapsam temeli -
kapsamdaki deiiklik -
kr amac gtmeyen - ,
kr amal irket (firma) - /
kr hissesi olmadan, temmettsz - ,

kr pay -
kr ve zarar - ( )
kr zarar hesab - [ ],
( ,
)

| 48

Trke-Rusa Ticari Terimler Szl

p@p@ty@

- -

kara para aklama - ,


karar aac -
karar alma usul -
kararllk - ,
krn azamiletirilmesi -
krllk - , ,
karma komisyon - 1) 2) , []
(
)
karln demek - ,
karlkl bata bulunan - ,

karlkl tan(n)ma -
karlkl yarar -
karlkl yardm(lama) -
karlkllk anlamas - ,
karlksz - ,
karlksz ek -
kart sahibi -
kasa hesab - ( [ ],
, . . ,
, , )
kasa iskontosu - , (
,
/
)
kasa senedi - ; ;
;
kastl olarak - ()
kasiyer, veznedar - ( , ., , , ,
)
kat' teklif, balayc teklif - 1) , 2)
(
, )

| 49

Trke-Rusa Ticari Terimler Szl

p@p@ty@

- -

katlm pay -
katlmc mhendislik - ,
katk pay - ,
katma deer -
katma protokol -
kaypta olmak -
kayt tutma ve raporlama -
kaytl sermaye - () (
, , . . ,
;
)
kaynak salayan - (- )
kaynak seimi -
kaynak seviyelendirme - ;
kaynak snrl program - -
kazan elde eden - ; ,
kazan getirici faaliyet - 1) , 2)
kazanlan deer - ()
kazanlm deer analizi -
kazanlm hak - , ,
kentsel nfus - ,
kesenek - ; ; ,
keide eden - , (,
(. . ) ())
keideciye mracaat -
keif creti - [] , []
[] ( ( ,
) -. (. -. ))
kdem tazminat - (, ,
( ,
. .))
kdemli olan - , ,
, (.

| 50

Trke-Rusa Ticari Terimler Szl

p@p@ty@

- -

)
kdemsiz olan - , (., ,
)
klavuz dokman - ; (,
-. )
klavuz ilke - ,
kilometreta program -
kiraya veren -
krsal nfus - ,
ksa pozisyon - (,
, , ,
, )
kii ad belirtmeden -
kiisel bilgilerin idaresi -
kiisel kar - /
kiisel korunma ekipman -
( ,
)
kiisel sorumluluk -
kiisel telefon grmesi yapmak - ,

ksmi sreli hizmet -
ksmi yenileme -
ksmi zarar -
kyasya rekabet -
kyaslama - ( ,
)
kymet (deer) orijinal poliedeki gibi -
kymet esasl tarife (ad valorem) - " " ( )
kymet zerinden - ,
kymetli ticar' vesika, ksa vadeli ticar senet, emre yazl senet, polie - 1) ,

2) ,

| 51

Trke-Rusa Ticari Terimler Szl

p@p@ty@

- -

kobi (kk ve orta boy iletme) - ( ) ; ;


kolektif irket -
komisyon yesi (komiser) - () , ,

konglomera birleme - (
, )
konimento - ,
konsinye -
konsolide sat -
konsolosluk onay -
konsolusluk sertifikas -
konsorsiyum - ( -.
;
,
)
kontrol grafikleri -
kontroll amortizasyon -
konuyu gizlilik ierisinde aratrmak -

kooperatif ortaklk - ;
korunma nlemi - ,
koruyucu nlemler - , , (
) ;
koullu bor - ,
koullu kira - ( ,
,
, (., , , ,
);
)
koullu varlk - (,
,
(., ,
); )
kotasyon - ) ( ,
), ) (
, ) ) (
| 52

Trke-Rusa Ticari Terimler Szl

p@p@ty@

- -

)
kredi amak -
kredi bakiyesi - ,
kredi daralmas - / ,
kredi deerlendirmesi - (

; /
)
kredi deerlilii -
kredi dekontu -
kredi derecesinin artrlmas - [] (
, .,
,
, . .)
kredi dilimi - ( )
kredi gemii - ,
kredi kart - ,
kredi kooperatifi - , ,
kredi limiti - ,
kredi limitini ama -
kredi notu - ,
kredi puan - (,
;
)
kredi riski - , [] (
, .,
)
kredi tahsisi -
kredi temerrt swap - ,
(,
,
,
() ;
)
kredi trevleri - ( ,

| 53

Trke-Rusa Ticari Terimler Szl

p@p@ty@

- -

( );
,
( )

, ( )
( );
, ,
)
kredili menkul kymet ilemleri - (
)
kredili mevduat hesab - ,
kritik aktivite - 1) 2)
kritik yol - (
, . . ,
)
kritik yol metodu -
kullanc bana den ortalama gelir - -

kullanlabilir bakiye - ( -.
,
. . ,
)
kullanm fiyat - , , - (,
,
)
kltrler aras - ;
kupr - (, , . .)
kur riski - () (
)
kur sabitleme - ;
kreselleme
kursiyer
kurtaj, komisyon creti - , , ,
( )
kurtarma masraflar -
kurucu hisse senetleri -

| 54

Trke-Rusa Ticari Terimler Szl

p@p@ty@

- -

kurucu ortaklar
kurumlar vergisi - , ;
; ;
kurumsal bankaclk -
kurumsal basn blteni - -
kurumsal yatrmclar - , ;
ksurat emir - (
)
lehdar, faydalanan, yararlanan - , (,
, , , , )
Lerner Endeksi - ( ,
, ;

)
lider ynetici - (,

)
likidite
likidite riski - ()
likit fon - () ,
liman teaml, usul - ,
limanda teslim - -
limit
fiyatlamas

[,
]
( ,
,

; . )
limited irket - , ,
limitli emir - [] , ,
( , , . .
, , ,
, )
logo -
lojistik - ; , -
, -

| 55

Trke-Rusa Ticari Terimler Szl

p@p@ty@

- -

Londra Bankalararas Teklif Edilen Oran (LIBOR) -


(,
; : ,


: 1, 2, 6 12 ;

; :
;
;
)
lot alt emir - (
)
maa bordrosu - 1) 2)
maddi aktif -
maddi kar sahibi olmak -
mahkeme ve devlet organlarnda temsilcilik -

mahre - (,
; - ,
, ;
,
)
makbuz - , ; (
;
, ;
,
, ., , . .)
mal bedeli ve navlun -
mal bedeli, sigorta ve navlun - , ,
mal bedeli, sigorta, navlun, komisyon ve faiz - ,

mal mukabili deme -
mal ve hizmetleri salamak -
mal/eya tanm - ( ,
,
)
mali araclk -

| 56

Trke-Rusa Ticari Terimler Szl

p@p@ty@

- -

mal bildirim -
mali alkant - ; ;
;
mali canlandrma - -
mali danman -
mal danmanlk -
mali daralma - ()
mal ilem - 1) 2)
mali iler genel mdr -
mal istikrar -
mali konsolidasyon - , -
mali kriz - -
mal piyasa - (, ,
, . . ,
;
, )
mali politika - , -
mali srdrlebilirlik - -
mal tablo, mali muhasebe kaytlar -
mal tahmin
mal tzk -
mali veriler -
mal yl, bte yl - ,
maliyet art sabit

cret

maliyet art tevik creti -


maliyet bteleme - (
, ()

)
maliyet fiyat - (" "); ; ;
;
maliyet kontrol - , ( ,

| 57

Trke-Rusa Ticari Terimler Szl

p@p@ty@

- -

)
maliyet muhasebesi - / [],
[]
maliyet performans endeksi - (

maliyet sapmas - , (
)
maliyet tahminleme - ( ,
-. -. )
maliyetleme - (, , )
malullk ayl - [] (, ,
, -
;
)
malvarlnn devri - (), (
)
mamul -
mamul mallar - ,
(, , , , ,
)
mamul sorumluluu - (
)
mantksal iliki -
marjinal gelir - , ( ,
)
marjnal maliyeti - ( ,
)
marka ad - ( ),
marka rekabeti - ( ,
,
)
masraf kaydetme - ,
masraf oran - [] []
matbu evrak -
matematiksel analiz -

| 58

Trke-Rusa Ticari Terimler Szl

p@p@ty@

- -

matlup bakiyesi - , ( ,
, ;
,
, , . ., -
)
matlup maddesi - [ ], (
; ,
, , -
)
matlup ve zimmet, alacak ve verecek - , ,

matris organizasyonu -
mefruat - , , (
)
memur, kamu alan - ) , ) . (., )
menkul deerler/kymetler - ,
menkul kymet borsalar - ,
mene ahadetnamesi - () ,
() (, ,
, ;
)
mene lke - (,
; , , ;
,

)
merkez (bro) - , (, )
Merkez Bankas -
merkez, tescil edilmi iyeri - ;

merkezi hkmet -
meslek standartlar -
meslek yaam, kariyer
mesleki eitim - -
mesleki hareketlilik - (
| 59

Trke-Rusa Ticari Terimler Szl

p@p@ty@

- -

;
: - - ;
-
)
mesleki rehabilitasyon - (.
)
mevduat - , ( )
mevduat hesab, vadeli hesap - , ,
mevsimlendirme - (
,
)
mevzuatn uyumlatrlmas - /
miktar indirimleri - , ,
, , (
)
Milletler Cemiyeti - ( , 1919
)
Milli Eitim Bakanl -
milli gvenlik - , ;

minimum etkin lek - ( (


), ;
,

, )
misilleme
mizan - - , []
monopson (tek alc) - , ( ,
,
, )
muaccel bor - (, )
muaf olmak - (gelir vergisinden muaf olmak )
muafiyet - ( . .)
mcbir sebep - , -; ,
( )
| 60

Trke-Rusa Ticari Terimler Szl

p@p@ty@

- -

muhabir banka - -
muhasebe -
muhasebe departman - ,
muhasebe destek -
muhasebe dnemi -
muhasebe geliri - []
muhasebe hizmeti -
muhasebe raporlarnn zorunlu
()

denetimi

muhtelif alacakllar - ( ,
,
,
, . . ,
, )
muhtelif borlular - ( ,
,
,
)
muhtemel hatal davranma durumu -
muhtra - 1) ; 2)
mkellef -
mmkn olan en ksa srede, mmkn olan sratle - ,
,
mnhasr bayilik - [] (
, ( )
)
mnhasr blge - ,
(,
;

)
mnhasr datm - , ,
(

)
mnhasr ekonomik blge - (200-
,
| 61

Trke-Rusa Ticari Terimler Szl

p@p@ty@

- -

, ( 12- )
)
mnhasr hak - ,
muntazam borlar -
munzam teminat - ,
mterek avarya teminat, avarya bonosu, avarya kefalet senedi, avarya uzlamas , ,
mterek hesap - ;
mterek yatrm fonlar -
mteri karmas - , ,

mteri memnuniyeti - ;
/
mteriyi elde tutma - (
;
, )
mutabakat - ,
mtekabiliyet -
mutlak atf -
muvazene yapmak -
mzakerelere balamak -
mzakereleri yrtmek -
nakde evirmek - , [] (
)
nakdi haslat - ;
nakdi kredi -
nakdi deme - [],
nakdi temett - ,
nakdi yardm - , ,
nakil , ara
nakil arac - ;
nakil halinde - (,
)

| 62

Trke-Rusa Ticari Terimler Szl

p@p@ty@

- -

nakit ak tablosu - , ,

nakit ak -
nakit k - [] ( ,
)
nakit girii - [] ( ,
)
nakit para -
nakit para ynetimi - ,
nakit piyasalar - , (,
, ,
; ,
; , ,
)
nakli yekn - / , , /,
//; (
)
nakliye masraflar - , ,
( , , - . .)
nakliye creti - ( )
nama yazl hisse senetleri - (,
-)
navlun - ) ( ) )
( , , ) )

navlun pein denmi - ( ),
( , ,
)
navlun senedi faturas - ,
navlun tahsil edilecek - (
) ( , ,
)
navlun vadile - ( ),
( , ,
)
negatif amortisman - (
,

| 63

Trke-Rusa Ticari Terimler Szl

p@p@ty@

- -

( ))
negatif kontrol - (
/ )
net -
net aktif deeri - ( :
, ; ,
; ,
)
net haslat/gelirler - , , (,
, ,
. . ,
)
net kr - , -
net kazan -
net satlar - ,
net zarar - ,
niceliksel testler - ;
nihai kullanc - /
nihai kullanm - (, );
(; )
nihai mallar -
nisap/karar yeter says
nitelikli ounluk - , []
( ,
, ,
50 % (., 60 % 75%);
2/3 )
nitelikli seim - , ) (
:
) ) ( , . . ,
(.,

))
niyet bildirisi - ;
nominal (itibari) deer - [] , (,
, , ;
)
| 64

Trke-Rusa Ticari Terimler Szl

p@p@ty@

- -

nominal faiz oran -


normal usul - ; ;
normatif (hkm ifade eden) dokman -
noter
noter onay -
nfus czdan - ,
deme acentas - ( - ,

)
deme emri -
deme iin onay verme -
deme yolu - , ,
demede gecikme - , ,
demeler dengesi -
demesiz dnem -
denecek senetler - ( ,
, ;
)
denen para - ,
denmemi bor - [] ,
( )
denmi sermaye - ,
ofis malzemeleri -
okla diyagram metodu -
olabildiince erken -
olaanst kazan vergisi -
olaanst oturum -
olas kod ihlallerinin aratrlmas -
olaslk plan -
olay riski - , , ,
-
lek ekonomisi - , ,

| 65

Trke-Rusa Ticari Terimler Szl

p@p@ty@

- -


oligopson - ( ,

)
l navlun, pimanlk navlunu - ( ,
)
lm yardm - , (

)
n bro -
n karar -
n demeler -
n onay -
n yaz -
onayl nsha -
nceden denen masraflar -
nceden yazl onay almak -
ncl diyagram metodu - -;
ncllk ilikisi -
nemli ynetim deiiklikleri -
opsiyon pirimi - () , , (,

;
)
opsiyon szlemesi - , (,
( )
-.
)
organizasyonel ayrm yaps - ,

organizasyonel planlama - ,
orta nitelik, orta kalite -
ortak
ortak eylem -

| 66

Trke-Rusa Ticari Terimler Szl

p@p@ty@

- -

ortak
finansman

(,
)
ortak giriim - , (
, ,
,
;
;
;

)
ortak gmrk tarifesi - []
ortak maliyet - [] [] ,
[] ,
ortak pazar - (
)
ortak rzayla, ortak mutabakatla -
ortak ye -
ortaklk - 1) 2)
ortaklk anlamalar -
ortalama aylk kazan - (

;
. .)
ortalama fiyat - ( , ,
)
ortalama maliyetler - (
, )
ortalama nem -
ortalama mr/yaam beklentisi, ortalama hayat sresi -

ortalama vade - ( ),
, ,

ortalamann zerinde, ortalamann stnde, vasatn stnde -
otomobil kredisi, kasko -

| 67

Trke-Rusa Ticari Terimler Szl

p@p@ty@

- -

otomobil kurumu -
oy hakk - ; ( :
-. (.,
, ,
. .))
oy pusulas -
oybirlii - , ,
oyun teorisi - ,

zel amal irket (A) - ,
( ,
-.
; .
)
zel denetleme - ( ,
)
zel hesap -
zel hkmler -
zel kii -
zel mlkiyet -
zel teebbs -
zel ve ayrcalkl muamele -
,
zel vekaletname -
zelletirme - ,
zet beyan - ;
zgemi -
zgemi n yaz -
zkaynak verimlilii - () ,
()
zsermaye - []
zrl - ,
paket sat - ( )
para arz - ( )

| 68

Trke-Rusa Ticari Terimler Szl

p@p@ty@

- -

para birimi kanunlar -


para olarak verilen kredi -
para talebi - ,
para toplama - , , ,

para transferi, para havalesi -


para yatrmak - ;
paralel ithalat - , ,

parasal ilem - ;
pareto diyagram -
pasif bilano - ; ( )
payda -
pazar fiyat -
pazar gc - (
, ;

)
pazar pay - ( )
pazarlama - , , ;
pazarlama alan -
pazarlama kampanyas, tketici promosyonu -
pazarlama mdr -
pazarlama planlar -
perakende -
performans denetimi - (
; ,
, )
performans gstergesi - ,
performans izleme -
personel alm -
pein avans navlun -
pein para - ( ,
| 69

Trke-Rusa Ticari Terimler Szl

p@p@ty@

- -

)
pein para ile sipari - ( ,
)
pilot proje - [, , , ]
,
piyasa baarszl aksakl -
piyasa deeri -
piyasa emri - [] (
)
piyasa fiyat - , [], (
, )
piyasa yapc - -, ( ,

; , -
)
piyasaya gre deerleme - [] , ,
(
( ,
. .) ,
; , )
piyasaya yeni rnleri srmek -
polie sahibi -
police, kambiyo senedi - ( (,
) (, )
; ,
, ;
, )
polie/ciro ile devrolunan kymetli evrak -
politik faaliyetler -
portfy - () (
(.
);
, , ,
)
portfy yneticilii - (
, ,
)
portfy yneticisi - 1) (, ..) 2)
| 70

Trke-Rusa Ticari Terimler Szl

p@p@ty@

- -

, 3) ,

potansiyel rekabet -
pozisyon yenileme - ( ,
)
pozitif kontrol )

(,

prim - , ; , ; ,
prim geliri - ( ,

( ))
prim oranlar - 1) , 2)

proforma fatura (n fatura) - ;


program analizi -
program btesi - (
, )
program deerlendirme ve gzden geirme (inceleme) teknii -
,
program gelitirme -
program kontrol - ( )

program performans endeksi -
program raporu -
program sapmas - ,
program sktrma -
programlanan iin btelenen maliyeti -
, () (

,
() )
proje aamas - ,
proje iletiim ynetimi -
proje kalite ynetimi -

| 71

Trke-Rusa Ticari Terimler Szl

p@p@ty@

- -

proje planlama -
proje program - ,
proje takm yeleri -
proje yaam evrimi -
proje yneticisi - ,
proje ynetimi bilgi ktg -
proje ynetimi takm -
proje ynetimi yazlm - ( )
proje ynetimi -
project plan -
rakip - ; ,
rakipler hakknda bilgi edinme -
rakiplerle ilikiler -
rapor sunmak - ()
rasyo - , ,
referans (gsterge) fiyat -
referans mektubu -
referans standart - ,
rehber fiyat -
rehin alacakls -
rehin alma -
rehin senedi -
rehinli - 1) ; 2)
rehni paraya evirmek -
rehnin paraya evrilmesi - []
rekabet edebilirlik, rekabet gc -
rekabet hukuku -
rekabet kurallar -
rekabet politikas - ,
( ,

| 72

Trke-Rusa Ticari Terimler Szl

p@p@ty@

- -

)
rekabet yasa veya rekabet etmeme ykmll -
, ,
,
rekabeti fiyat - ,
rekabete dayankl -
rekabeti kstlayan uygulamalar - ,

rekabetin bozulmas -
reklam ajans - , []
repo - [] , (,

)
resmi gazetesi -
resmi makam -
resmi tasdik - , (), , ,

ret oyu - ""
rezerv hesap -
rhtmda teslim - , , -, - (
, ,
)
risk arlklandrmas -
risk belirleme - []
risk geistirme - /, [, ]
risk karl -
risk olay -
risk lm -
risk sermayesi - (, ,
,
)
risk ynetimi - ,
riske kar kontrol -

| 73

Trke-Rusa Ticari Terimler Szl

p@p@ty@

- -

riske maruz deer - [] , []


riskten kanma - , ,

Roma Antlamas -
rhan hakk -
ruhsatn kapsam -
rvet kartl -
Rusya Denetim Odas -
s erisi - , S-
sabit faiz geliri - -
sabit fiyatl szleme - ,
; " "
sabit fiyatl tevik cretli szleme -
;

sabit gelir -
sabit getirili menkul kymetler - / ,

sabit masraf -
sabit sermaye - ,
saduyulu yenilik -
salayc -
salk sertifikas - ,
salk sigortas -
ahs irketi (adi irket) -
sahte mallar, taklit mallar - [] (,

)
saklama kuruluu - 1) ( ,
) 2) (
)
salt ounluk - ,
sanayi kuruluu -

| 74

Trke-Rusa Ticari Terimler Szl

p@p@ty@

- -

sanayi, endstri tesisi -


sapma raporu - ; (
);

artl sat - ) (, ,
,
-. , ,
) ) (
)
satarya gnlerinde tatiller dahil saylan gnler - , ,

satm - , , ;
satn alma fiyat -
satnalma planlamas -
sat bedeli yntemi - ( )
sat defteri - ( , ,
)
sat faturas -
sat fiyat - ; ;
sat hesab - "", []
sat kanallar -
sat mdr -
sat sonras hizmet, bakm - (,
, ,
(, ), ,
, . .)
sayman - ( )
Schengen Anlamas -
ef, yetkili memur - , , , ,
sekritizasyon (Menkul Kymetletirme) - (
;
)
sendika -
sendikasyon kredisi - [] (,

| 75

Trke-Rusa Ticari Terimler Szl

p@p@ty@

- -

)
senet - ,
senet tahsili, tahsil etme - , (
)
senetlere balanm bor - , ,

sentetik menkul kymetler -
serbest (ak) polie -
serbest antrepo - ;
serbest blge - -; ;
serbest bolluk -
serbest alan kiralk i gc - ,
serbest dolam -
serbest dolama giri rejimi -
serbest liman - -; -; ;
serbest meslek - (
)
serbest meslek kazanc - [ ]
( )
serbest meslek sahibi - , ;
; ,

serbest meslek, profesyonel ra - ;


serbest meslekler - (
/
, : . , , ,
, . .)
serbest piyasa ekonomisi -
serbest ticaret alan -
serbest ticaret anlamas -
serbest ticaret blgesi -
erefiye - , (
)
sermaye artrm - (
( )
| 76

Trke-Rusa Ticari Terimler Szl

p@p@ty@

- -

( ))
sermaye devri - (
;

( ))
sermaye harcamas - (),
sermaye hesab - ) (,
, (.,
)) ) (,
()
()) ) (, ,
(. ,
, . .))
sermaye kazanc - ()
sermaye maliyeti - []
sermaye piyasas -
sermaye piyasas dorusu - ,
sermaye yedekleri -
sermaye yeterlilii -
sermayenin korunmas -
sertifikal denetici -
sevkiyat - ; ()
sevkiyat bildirimi - [] (
,
)
sevkiyat bildirisi -
sfatyla - (mdr sfatyla hizmet verme -
)
snlacak liman - , -
sigorta komisyoncusu - |
sigorta primi - , (,
()
)
sigorta szlemesi, sigorta akdi - , []
sigortac - , ,

| 77

Trke-Rusa Ticari Terimler Szl

p@p@ty@

- -

sigortal - |
sna mlkiyet - (, ,
, , ,
,
)
snr aan -
snr kaps - 1) 2)
snrlamalar getirmek -
snrl denetleme - [] ( (.,
,
. .))
sra No. -
irket adna -
irket ana szlemesi, ana szleme - //

irket aralar -
irket borcu -
irket alanlar -
irket d yatrmlar -
irket dnda alma -
irket dnda konumalar ve sunumlar -
irket itibar -
irket kaytlar -
irket markalar -
irket operasyonlar -
irket zel bilgileri -
irket sermayesinin yllk sat hacmine oran -

irket varlklar - / , / ,

irket zaman ierisinde -
irket'in gvenilirlii - ,
irketin imaj - /

| 78

Trke-Rusa Ticari Terimler Szl

p@p@ty@

- -

irketin kayt saklama politikalar -


irketin kurulu yeri -
irketin ticari markasn tayan rnler -

irketler hukuku - []
ieleme yatrmlar -
sivil istihdam - (
[]

);
[]

sivil savunma (afetlere kar) -


sivil toplum kuruluu (STK) -
siyasal (genel) oy hakk -
size borcum var - " " ( )
son (bavuru, teslim vb.) tarihi, sre bitimi - , ,
-. , ,
sonradan deme - /
sorumluk matrisi - , ,
[] ( ;
, ()
(, , )
)
sorumluluk atama matrisi - ,
(,
, ,

;
,
; , ,
, ,
, ;

)
sorumluluk diyagram - , ,
[] (
; ,
() (, , )
)
sosyal gvenlik -
| 79

Trke-Rusa Ticari Terimler Szl

p@p@ty@

- -

sosyal gvenlik kanunu -


sosyal hizmet uzman -
sosyal politika -
sosyal sigortalar -
sosyal yardm - ,
szleme d sorumluluk -
szleme temelinde verilen lisans -
szlesme ynetimi -
, .)

szlemeden doan haklar - ,


szlemenin kapatlmas -
szlemeye ait lisanslar, akitten doan lisanslar -
statik denge -
stok kaytlar - ;
stopaj - ,
stopaj vergisi - , ,
..
stratejik gvenlik -
stratejik planlar -
stres testi - , -
su tekil etmesi olas bir durum -

sunum - , ( , )
pheli alacak - , ,
srdrme teminat - , [] )
( ,
50% ) ) (
)
srdrlebilir kalknma -
srekli denetleme - ( ,
;
)
srekli mteri -

| 80

Trke-Rusa Ticari Terimler Szl

p@p@ty@

- -

swap - (

,
)
taahhtname - -;

taban fiyat - 1) 2) ,

taban oran - (,
;
)
taciz -
tahakkuk - , ,
tahakkuk etmek - ,
tahakkuk etmi faiz - [, , ]
(,
)
tahakkuk etmi masraf - [] []
(, ,
; )
tahakkuklar -
tahkikat -
tahkikata katlmak -
tahkim hkm, tahkim art, tahkim klozu - (
)
tahkim kurulu -
tahminler -
tahsil ncelii kstlanm tali kredi - [] ,
( ,

)
tahsile verilen senetler -
tahsis etkinlii -
tahsisli sat - , (

)

| 81

Trke-Rusa Ticari Terimler Szl

p@p@ty@

- -

tahvil - , ,
, ,

tahvil karmak -
takas dairesi - []
takas ve saklama merkezi - (
,
,
),
takm gelitirme - []
taklidi mal - ;
taksim - 1) , 2) ,

taksitle -
taksitlendirilmi (ertelenmi) deme -
takvim birimi -
takyidat - ( ) ,
( , .,
, ) ;

talep esneklii - (
)
talep halinde - 1) 2)
talepte bulunmak - ,
(zorlayc) talimatlar - ( ) []
talimatlara uygun davranmak -
tam kapsaml ... hizmetleri -
tam rekabet - ( ,
, ;

;
)
tam ve adil bir tahkikat yrtmek -

tam yetkili temsilci -

| 82

Trke-Rusa Ticari Terimler Szl

p@p@ty@

- -

tamamlama iin tahmini maliyet - ,


,
tamamlama tarihi - ()
tamamlandnda Tahmini maliyet - ;

tamamlanma btesi -
tannm olan hesap bakiyesi - ,
tanzim oran -
tapu senedi - ; ,

taraf devlet -
tarife d engeller - ( (, ..))
tarife engelleri - (
)
tarife kotas -
tarife pozisyonu -
tarife tavanlar - ;
tarfe tavizleri -
tarih konmam - ,
tarmsal piyasalar - ,

tartl ortalama -
Tasarruf Bankas
tasarruf hesaplar - , ;
tasdk ederim -
tasdikli fatura -
tasfiye deeri, likiditasyon deeri - [] (
()
)
tasfiye, tasfiye edilmi - ,
tashih, revizyon - ,
tama senedi - ( ,

| 83

Trke-Rusa Ticari Terimler Szl

p@p@ty@

- -

); ;
tama creti denmi - ,
tamaclk - ,
tanabilir mal - ,
tanamaz mal - ,
taycnn ykleme ve boaltma giderleriyle ilgisi yoktur -
,

taslak karar -
taslak standart -
tassaruf czdan -
tavan fiyat - 1) 2)
tavan limitli deiken faiz oranl senet -
( ,
, ;
,
; )
tazmin etmek -
tazminat - ,
tazminat demeleri -
tazminat talebi - (
: , ; ,
, ,
; : ,
(, ), (
) )
tebli tarihi -
tebligat - , ;
tedarik szlemesi - (, )
tedarik zinciri - , ,
tedariki
tediye olunacak hesaplar - , [ ],

TEFE -

| 84

Trke-Rusa Ticari Terimler Szl

p@p@ty@

- -

tek durakl alveri - (


, )
tek idari belge -
tek demeli kredi - , "-" (,
)
tekel -
tekelleme -
teklif belgesi - ,
teklif ars - , ;
,
teklif deerlendirme fiyatlar - ,

teklif fiyat - ;
teknik analiz - (

(); ;
,
)
teknik artnameler -
teknoloji transferi anlamalar szlemeleri -
telf edici nlemler -
telf edici tutar -
telefonla danmanlk -
telif hakk - ; ;
temayl - , , ,
temel balang tarihi - , ,
temel biti tarihi - , ,
temel fiyat - []
temel gerekler -
temel hak -
temel ilkesi -
temel oran riski - , (

| 85

Trke-Rusa Ticari Terimler Szl

p@p@ty@

- -

)
temel standart - [] , []
temellk - , (
)
temerrde dlen borlar - (
, (.,
, , . .);
)
temerrt - , (
)
temett geliri - ,
temett, kr pay -
teminat - , ,
(, )
teminat belgesi - , ,

teminat kredisi - [] [], ,

teminat makbuzu - (
,

teminat sertifikas -
teminat tamamlama ars - ,
(
,
(., );
(),
)
teminatlandrlm bor - ( ,
(
,
))
teminatl bor -
teminatl bor senedi - ,
( ,
, , ., ,
. .)
teminatl ipotek senedi - , [ ,
| 86

Trke-Rusa Ticari Terimler Szl

p@p@ty@

- -

] (, ;
,
)
teminatl kredi senedi - , ( ,
, , ,
,
)
teminatl tahvil - , (,
; , ,
,
, )
teminatsz bor senedi - ,
( ,
, )
temiz, eklentisiz konimento - , ,

temlik - ,
tercihli ticaret -
ters bir istihdam eylemi -
ters ipotek teminatl kredi - (
)
ters repo - "" (
: ,
)
tescil - (,
1933 1934 .,
)
teekkr mektubu -
teslim -
teslim emri - ;
; ; ;

teslim koullar - (, , ,
. , )
teslim tarihi -
teslimat annda deme - ,
teslimden nce deme -
| 87

Trke-Rusa Ticari Terimler Szl

teslime hazr
/

p@p@ty@

- -

/;

tespit edilen vade - (,


,
; )
tevik paketi - ;

tesviye edilmemi hesap - 1) 2)


tezgah st piyasalar -
ticaret a -
ticaret erbab -
ticaret hukuku - [] ( ,
,
,
;
,
;
; ,
, )
ticaret kanunu - ;
ticaret mektubu - ; ; ,
ticaret politikas nlemleri -
ticaret snrlamalar -
ticari defter - ;
ticari ipotek - (,
, )
ticari ilem - ()
ticari kazan - ,
ticari kredi - ,
ticari mahiyete olmayan eya -
ticari mahiyetteki eya - ;
ticari mal - ; ,
ticari marka - () ; , ,

ticar mlkiyet - [] (
| 88

Trke-Rusa Ticari Terimler Szl

p@p@ty@

- -

, ,
., , , , , . .)
ticar reklm, iln -
ticari sergi - , (
), []
( ,
)
ticar teaml - , (
)
tiraci finansman -
toplam aktifler - () , ,

toplam bolluk - ,
toplam kalite ynetimi - ;

toplant -
toplu i szlemesi, toplu szleme - () ,
()
toplu konut idaresi -
topluluk sigortas - ,
toplumsal refah -
toptan -
toptan deme - (
)
toptan satlar pazar - (
, )
toptanc - ,
tran - , (, ), ,
transit rejimi -
TFE - 1) 2)
tketici bilinci - , (
, , .)
tketici fnansman -
tketici fiyat endeksi -

| 89

Trke-Rusa Ticari Terimler Szl

p@p@ty@

- -

tketici konseyi -
tketici kredisi - ,
tketici refah - (
,
)
tketici servisi - [],
[] ( ,
,
, )
tketici tercihleri - ) (
) ) (
)
tketici rnleri - ()
tketim mal -
(zel) tketim vergisi - ( ,
)
tm komisyon veya indirimler navluna - ,

tm masraflar dahil - (
)
tm rn eitlerini almaya zorlama - (
,
;
,
)
tmleik maliyet -
tmyle denmi -
trev - , () ,

tutku - ()
tzel kii -
cret dzeyi - ( ,
, . .)
creti pein denmi - ,
cretli izinler -

| 90

Trke-Rusa Ticari Terimler Szl

p@p@ty@

- -

cretli servis -
nc kii -
uranlacak liman -
lke borcu - , ;
,
ulusal makam - 1) 2)
uluslar st - ,
Uluslararas Adalet Divan (Lahey Divan) - ()
Uluslararas Akreditasyon Forumu - (
,
)
uluslararas karayolu tamacl (TIR) -
uluslararas kurulu - ,
uluslararas marka -
uluslararas tahkim -
uluslararas ticaret -
Uluslararas Uzlamalar Bankas - ,
( ,
,
,
; 1930 .)
retim faktrleri -
rn borsas -
rn dorulamas - ( )
rn gvenlii - 1. 2.
rn maliyetleri -
rn pazar - , ( - (
- ))
rn sorumluluu - (
)
st dzey finans personeli -
st dzey yneticiler -
usulsz kaydetmek - ( ..)

| 91

Trke-Rusa Ticari Terimler Szl

p@p@ty@

- -

uyarlar kartmak -
ye devlet - -
uygulama alan -
uygulama tz -
-.
uygulanma - (Kod'un uygulanmas - )
uygun maliyetli - , ,
uygun olarak, uyarnca - (-.), (-.)
uygun ticari kalite - [] (
,
)
uygunluk denetimi - [ ] (
,
)
uyumlu eylem - ,
uzaklatrma -
uzlama - (
)
uzlama fiyat - , (
)
uzmanlam kurum -
uzun pozisyon - ( ,

,
)
uzun vadeli senet - [] ( ,
3 )
uzun vadeli taahht/ykmllk -
vade - (, )
vade sonu getirisi - [ ]
vade tarihi - [] []
vade uyumsuzluu -
vadeden nce denebilme - c [ ,
], , ,
[, ] ( ,
| 92

Trke-Rusa Ticari Terimler Szl

p@p@ty@

- -

)
vadeli ilem szlemeleri - , (
-
; ,

)
vadeli mevduat - ;
vadeli polie - , (
, ; ,
, ,
)
vadesi gemi deme -
vadesinden sonra - , (
,
)
vadesiz -
vadesiz mevduat - ,
vagonda teslim - -, -, -
( , ,
)
valr -
varil - ( , , )
var lkesi -
varla dayal menkul kymetler - , (

. .;
,
)
varla dayal senet - ,
varlk snflar - ()
varlk tahsisi - ()
varlk ynetimi -
varlklar - (); ; ; ;
varlklarn nakli - ,
vekleten, vekaleten imzaya yetkili -

| 93

Trke-Rusa Ticari Terimler Szl

p@p@ty@

- -

vekil/dava vekili - ; ;
veresiye - ;
vergi dairesi -
vergi dilimi - ,

; ;

vergi gideri -
vergi iadesi - () ,
vergi iin deer bime - , (
)
vergi matrah - () ,
vergi muafiyeti - , ,
, (
-. -.
)
vergi mkellefi -
vergi deme gc, vergi deme iktidar -
vergi demesi - ,
vergi teviki - /
vergi yk -
vergi/rsum gemi kiralayana ait -
vergiden karmak -
vergilendirme - ; ;
vergisiz -
veri alverii - ,
veri ileme - /
veri ileme teknii -
veri transferi - []
verimlilik oran - ,
veritaban -
vesaik mukabili kabul -

vesaik mukabili deme - ()

| 94

Trke-Rusa Ticari Terimler Szl

p@p@ty@

- -

veznedar -
volatilite, oynaklk - ) (, -.

)
)
(
()

,
)
X etkinsizlii - X- (
; . )
yabanc hisse senedi - [ ]
yaknlama -
yalan sulama -
yanna almak, bnyesine almak (eklemek) -
yanl kullanm -
yapsal finans - [] (
,

)
yararlanma, istifade etme hakk -
yasad -
yasal i amalar -
yasal riskler -
yasal tekel - ,
yaam evrimi maliyeti - [
]
yallk ayl -
yallk sigortas - ( ,
,
)
yatrm belgesi -
yatrm danmanl hizmeti -
yatrm derecesi - ( ,
,
; ., " ",
BBB,
"" - Baa)

| 95

Trke-Rusa Ticari Terimler Szl

p@p@ty@

- -

yatrm fonu - () ,
( ,
;
,
)
yatrm hesaplar - (
)
yatrm indirimi - () [] (
,
)
yatrm mallar, sermaye mallar - [] ,
( ; .,
, , ,
. .)
yatrm ortaklklar - ,
(, ,
(), ,
; ( )

)
yatrma dntrlm sermaye - (,
, , .
.; )
yatrmc -
yaylma (tama) etkisi - 1) ; 2)
( ;
, ,

)
yazarlk haklar -
yazl onay -
yediemin, kayyum - ; ,
yeminli mal mavir -
yeminli yazl ifade - ( )
yeniden deer bime -
yeniden deerleme - (
)
yeniden sat fiyatnn belirlenmesi - [] ,
| 96

Trke-Rusa Ticari Terimler Szl

p@p@ty@

- -

( ,
;
,
;
)
yeniden yaplandrmak - ; ;
yeniden yatrm riski - , (
, , ,
,
, ., ,

, )
yenileme - , (
, , .
.
)
yerel ynetim - ,
yeil kitap - " " ( ,
;
)
yetersiz karlk, fon - , ,
( ,
; ,
)
yetkilerin ktye kullanlmas, yetki saptrmas -
yetkili organ, birim; yetkili kurulu -
yetkili sevkiyat -
yevmiye defteri - () ,
(
(., , ) )
ykc fiyat uygulamas -
ykc fiyatlama - (


( ))
yllk dzenli gelir - ,
yllk faaliyet raporu -
yllk genel kurul toplants -
| 97

Trke-Rusa Ticari Terimler Szl

p@p@ty@

- -

yllk (senelik) izin -


yllk sat -
yllk sigortal - , (..
)
younlama oran - ,
( ,
n , )
ynetim - ; , ,
ynetim kurulu - ( ) ,
ynetim kurulu bakan -
ynetim yedei - ,
ynetmelik -
-.
yukar revizyon - (. )
ykleme ordinosu - ( "
", 1979 ., ,

;
" ",
1889 . " ", 1979 .,
)
ykleme ve boaltma kurullar - (
)
yklenici - , (), (,
;
;
,
)
yksek kit taraflar -
ykselen piyasa -
yk (dkme) boaltma - ( )
yurt ii tasarruflar -
yrrle koymak, uygulamaya koymak -
yrrlkteki yasalara gre davranmak -
yrrlkten kaldrmak - , (, , . .)

| 98

Trke-Rusa Ticari Terimler Szl

p@p@ty@

- -

yrtme komitesi -
yrtme/icra yetkisi -
yzer halde - , ; " "
zaman kaytlar -
zaman lekli a diyagram -
zaman snrlamas - , , ( -.
)
zamannda
zamanla snrl gemi kiralama szlemesi - -,

zarar gidermek -
zararn anlamayla giderilmesi -
zararn tazmini - ,
zimmet bakiyesi - , [] (
,
; )
zmni anlama - ,
zirve toplantlar - ,
zorlayc nlemler, cebri tedbirler -
zorunlu karlk -
zorunlu lisans - (
), (
)
zorunlu sigorta -

| 99

Вам также может понравиться