You are on page 1of 1

CNG HA X HI CH NGHA VIT NAM c lp T do Hnh phc BIN BN HP XT NGH CP HC BNG ADM CHO SINH VIN NM HC 2010- 2011

011 (LP Y4B) Thi gian, a im: 15h 00 ngy 13/01/2011, ti ging ng 3.05 trng H Y Dc Hu Thnh phn tham d: 93 sinh vin ca tp th lp Y4B Tng s sinh vin lp: 93 Ni dung cuc hp: +i din Ban cn s lp c thng bo ca Nh trng v vic cp hc bng ADM cho sinh vin nm hc 2010- 2011 +Da trn nhng tiu ch xt chn c ra, cc sinh vin c hon cnh ph hp c n xin cp hc bng trc lp. +Tp th lp biu quyt bng hnh thc gi tay. Kt lun: da vo thng bo ca Nh trng, sau khi hp lp, tho lun v bnh xt, tp th lp Y4B nht tr lp danh sch cc sinh vin c tn di y (xp theo th t u tin) ngh Nh trng cp hc bng. Stt H v tn Ngy sinh im im RL Bo lu/xt Tm tt hon cnh TBCHT (s im) mi gia nh 01 Nguyn Hng 15/11/1989 8,07 84 Xt mi Gia nh c chng Dng nhn h ngho, m ngh hu,hay au m, b l b i thng xuyn cng tc xa Ty Nguyn,sc khe gim, nh c 2 anh em ang i hc 02 Phm Th Thu Hnh 28/10/1989 8,02 84 Bo lu Gia nh c s h ngho, b m ln tui, ngh nng, nh c 3 ch em ang i hc 03 Trn Qunh Ngn 08/3/1989 8,34 83 Bo lu Gia nh lm nng, b m ln tui, nh c 3 con ang i hc. Tp th lp nht tr cao v knh ngh Nh trng xt cp hc bng ADM cho cc sinh vin c tn trong danh sch trn. nh km n xin cp hc bng v s h ngho ca sinh vin. Hu, ngy 13 thng 01 nm 2011 Xc nhn ca GVCN BCH chi on BCH chi Hi BCS lp