You are on page 1of 2

Artikel Menarik Apakah itu NKRA?

Ditulis oleh Administrator Khamis, 28 Januari 2010 12:19 Artikel Index Apakah itu NKRA? 2 3 4 Semua Muka JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Pointers 6 Bidang Keberhasilan Utama Negara (NKRA)


Soalan Dan Jawapan 1. Bilakan Perdana Menteri Dato Seri Najib Tun Razak mengumumkan 6 National Key Result Area (NKRA)? Pada Isnin (27 Julai 2009), Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak telah mengumumkan Indeks Prestasi Utama (KPI) enam teras Bidang Keberhasilan Utama Negara (NKRA), termasuk membabitkan bidang usaha bagi mengurangkan kadar jenayah, dan memerangi rasuah. Bidang-bidang lain termasuk meluaskan akses kepada pendidikan berkualiti dan berkemampuan; meningkatkan taraf hidup rakyat berpendapatan rendah; memperkasa prasarana luar bandar dan pedalaman; dan menambah baik pengangkutan awam dalam jangka masa sederhana. 2. Siapakah berkenaan? Menteri-menteri yang bertanggungjawab menerajui 6 NKRA

Bagi setiap NKRA, seorang menteri akan dilantik sebagai 'lead minister' atau menteri pimpinan bagi menerajui NKRA yang ditetapkan. Menteri-menteri yang dilantik ialah: I. Bagi NKRA untuk meluaskan akses pendidikan berkualiti dan berkemampuan, menterinya ialah Tan Sri Muhyiddin Yassin (Timbalan Perdana Menteri, Menteri Pelajaran) II. Bagi NKRA mengurangkan kadar jenayah, Datuk Seri Hishammuddin Tun Hussein (Menteri Dalam Negeri) III. Bagi NKRA memerangi rasuah, Datuk Seri Mohamed Nazri Aziz (Menteri di Jabatan Perdana Menteri).

IV. Bagi NKRA tingkatkan taraf hidup rakyat berpendapatan rendah pula

me e i i D e i Ke uarga an asyarakat)

iz

J i

e e i

embangunan Wani a,

V. agi KRA memperkasa prasarana uar bandar dan pedalaman ialah Datuk eri hafie Apdal enteri Kemajuan Luar andar dan Wilayah)

VI. agi KRA menambah baik pengangkutan awam, menterinya ialah Datuk eri Ong ee Keat enteri engangkutan). 3. agaimanakah KRA dilaksanakan? erdana enteri akan bertanggungjawab secara keseluruhan terhadap matlamat KRA dan pencapaian K I tersebut jurusan KRA. etiap KRA, akan dikenal K I akan diletakkan kepada setiap pasti pula K I K I nya dengan sasaran khusus agar dapat diukur. erpan dukan dengan K I ini, segala prosedur akan diperkemas, segala sumber dan tenaga dalam organisasi akan digembleng dan segala usaha akan ditumpu untuk mencapai sasaran yang di pateri dalam satu tempoh masa munasabah yang dijanjikan etiap minggu akan berjumpa dengan setiap lead minister' ini bagi menilai akan pencapaian K I yang ditentukan. aknanya dalam setiap enam minggu, dapat menyelesaikan satu pusingan penilaian pencapaian bagi enam lapangan KRA seperti yang direncanakan. ukan itu sahaja, anggota Jemaah enteri lain yang tidak termasuk dalam KRA juga tidak terkecuali daripada mempunyai K I kerana mereka tetap dipertanggungjawabkan untuk mencapai K I kementerian masing -masing, yang akan dinilai oleh erdana enteri sendiri setiap enam bulan. ebagai bukti tahap kebersungguhan untuk menjayakan rencana ini, 3 bengkel khusus telah diadakan di peringkat Jemaah enteri. engkel -bengkel tersebut adalah bagi merangka, memperincikan dan mencari penyelesaian terhadap isu -isu yang berbangkit. esungguhnya, kita komited melakukan proses transformasi melalui pengurusan berteraskan pencapaian dengan menggunakan kaedah penetapan KRA dan pengukuran K I. Ini semua dilakukan bagi memastikan pada analisa akhir rakyatlah yang akan memperoleh faedahnya.

Sbl

- Seterusnya >>