You are on page 1of 2

ADITZ TRINKOAK (ORAINALDIA)

EGON nago hago dago gaude zaude zaudete daude noa hoa doa goaz zoaz zoazte doaz

JOAN nator hator dator gatoz zatoz

ETORRI nabil habil dabil gabiltza zabiltza zabiltzate dabiltza

IBILI

zatozte datoz

ADITZ TRINKOAK (IRAGANA)

EGON
NENGOEN HENGOEN ZEGOEN GEUNDEN ZEUNDEN ZEUNDETEN ZEUDEN

JOAN
NINDOAN HINDOAN ZIHOAN GINDOAZEN ZINDOAZEN ZINDOAZTEN ZIHOAZEN

ETORRI
NENTORREN HENTORREN ZETORREN GENTOZEN ZENTOZEN ZENTOZTEN ZETOZEN

IBILI
NENBILEN HENBILEN ZEBILEN GENBILTZAN ZENBILTZAN ZENBILTZATEN ZEBILTZAN