You are on page 1of 11

JAWATAN AKADEMIK BIL.

1 2 3 4 PROFESOR PROFESOR MADYA PENSYARAH UNIVERSITI GURU BAHASA * NAMA JAWATAN GRED KHAS C / VK7 DS53 DS45 / DS51 DG41

BIDANG PENGKHUSUSAN YANG DIPERLUKAN BAGI JAWATAN AKADEMIK

[a].

FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK

Control & Instrumentation, Robotics, Signal & Image Processing, Industrial Electronics, Power System, Alternative Energy, Power Electronics & Drive [b]. FAKULTI KEJURUTERAAN MEKANIKAL

Sound & Vibration, Advance Material & Structure, Advanced Computational Engineering, Industrial Human Engineering & Biomechanics, Mechanical Engineering, Industrial Engineering, Automotive Engineering, Biomechanical Engineering, Marine Engineering [c]. FAKULTI KEJURUTERAAN KIMIA & SUMBER ASLI

Chemical Engineering, Polymer / Materials Engineering, Gas Engineering, Bioprocess/ Biotechnology Engineering, Reaction Engineering, Process Control & Instrumentation Engineering, Pharmaceutical Manufacturing [d]. FAKULTI SISTEM KOMPUTER & KEJURUTERAAN PERISIAN

Computer Systems & Network, Software Engineering, Graphic & Multimedia Technology, Computer Science [e]. FAKULTI SAINS DAN TEKNOLOGI INDUSTRI

Statistics, Applied Mathematics, Numerical, Pure Mathematics, Analytical Chemistry, Physical Chemistry, Inorganic Chemistry, Bionanotechnology, Biomaterials, Bioinformatics, Bioprocess, Biosensor, Food Technology, Food Analysis, Material Physics [f]. FAKULTI KEJURUTERAAN PEMBUATAN & PENGURUSAN TEKNOLOGI

JABATAN PENGURUSAN TEKNOLOGI Project Management Integration, Scope, Time, Cost, Quality, Human Resource, Communication, Risk, and Procurement. Technology Operations & Production, Production Planning & Control, Optimization Methods, CAD / CAM, Statistic Process Control, Manufacturing Technology & Design.
1

Occupational Safety & Health Occupational Health, Industrial Toxicology, Ergonomics, Industrial Hygiene, Chemical Process Safety, OSH Management System, Behavior Based Safety, OSH Legislations, Applied Mechanics, Human Factor Engineering, Industrial Safety, Construction & Building Safety, Marine & Offshore Safety Engineering, Environmental Science & Engineering

JABATAN KEJURUTERAAN PEMBUATAN Manufacturing & Mechatronics Engineering, Robotics, Mechanics, Mechanical, Electrical & Electronics, Programming, Automation, Process, Design, Thermofluids, Systems, Tools, Dies & Mould.

[g].

PUSAT BAHASA MODEN & SAINS KEMANUSIAAN

Humanities Historical & Civilazation Studies, Islamic Studies & Halal Sciences, Human Development & Performance. Social Sciences Education ( Curriculum Development, E-learning, Educational Technology & Media ), Psychology ( Cognitive Psychology, Counselling & Psychoteraphy, Islamic Psychology ) * Linguistics & Literature ( English Language Studies, TESL, TESOL, Translation, Language Arts, English & Communication, English Literary Studies ) * Foreign Languages ( Malay, Mandarin, Germany, Japanese )

SYARAT LANTIKAN Calon-calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut : Syarat Lantikan Wajib ( terpakai bagi semua jawatan ) :

i. Warganegara Malaysia; dan ii. Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan.

JAWATAN JADUAL GAJI KELAYAKAN : :

PROFESOR M1 RM 6595.99 M5 9480.90

GRED KHAS C / VK 7

(a) Ijazah Sarjana dalam bidang berkaitan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; atau (b) Ijazah Doktor Falsafah [Ph.D] dalam bidang berkaitan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang setaraf dengannya; (c) membuktikan tahap kecemerlangan akademik yang terkemuka mutunya;
2

(d) mempunyai pengalaman berkaitan yang luas dalam bidang-bidang berkenaan;dan (d) kepujian Bahasa Malaysia / Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan. Pensyarah Universiti Gred DS53 / DS54 layak dipertimbangkan bagi kenaikan pangkat ke jawatan Profesor Gred Khas C apabila telah :(a) disahkan dalam perkhidmatan

(b) mencapai tahap kecemerlangan akademik yang terkemuka mutunya dan syarat-syarat lain yang munasabah yang ditetapkan oleh Lembaga Pengarah, Universiti Malaysia Pahang; (c) (d) lulus semua penilaian tahap kecekapan yang ditetapkan; DAN diperakukan oleh ketua perkhidmatan.

** Keperluan / Kriteria Tambahan FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK Control & Instrumentation, Robotics, Signal & Image Processing, Industrial Electronics, Power System, Alternative Energy, Power Electronics & Drive Keutamaan akan diberikan kepada calon-calon yang memiliki Ijazah Kedoktoran ( Ph.D ). FAKULTI KEJURUTERAAN MEKANIKAL Sound & Vibration, Advance Material & Structure, Advanced Computational Engineering, Industrial Human Engineering & Biomechanics Mempunyai pengalaman dan rekod yang baik dalam penyelidikan & penerbitan Berkepimpinan dalam kumpulan fokus di fakulti FAKULTI KEJURUTERAAN KIMIA & SUMBER ASLI Chemical Engineering, Polymer / Materials Engineering, Gas Engineering, Bioprocess/ Biotechnology Engineering, Reaction Engineering, Process Control & Instrumentation Engineering, Pharmaceutical Manufacturing Keutamaan akan diberikan kepada calon-calon yang memiliki Ijazah Kedoktoran ( Ph.D ). Mempunyai pengalaman di mana-mana industri yang berkaitan adalah diutamakan. Mempunyai kemahiran berkomunikasi yang baik terutamanya dalam Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris. FAKULTI SISTEM KOMPUTER & KEJURUTERAAN PERISIAN Computer Systems & Network, Software Engineering, Graphic & Multimedia Technology, Computer Science

FAKULTI SAINS DAN TEKNOLOGI INDUSTRI Analytical Chemistry, Physical Chemistry, Inorganic Chemistry, Bionanotechnology, Biomaterials, Bioinformatics, Bioprocess, Biosensor, Food Technology, Food Analysis, Material Physics, Applied Mathematics, Statistics. Keutamaan akan diberikan kepada calon-calon yang memiliki Ijazah Kedoktoran ( Ph.D ).

FAKULTI KEJURUTERAAN PEMBUATAN & PENGURUSAN TEKNOLOGI JABATAN PENGURUSAN TEKNOLOGI Project Management Integration, Scope, Time, Cost, Quality, Human Resource, Communication, Risk, and Procurement. Technology Operations & Production, Production Planning & Control, Optimization Methods, CAD / CAM, Statistic Process Control, Manufacturing Technology & Design. Occupational Safety & Health Occupational Health, Industrial Toxicology, Ergonomics, Industrial Hygiene, Chemical Process Safety, OSH Management System, Behavior Based Safety, OSH Legislations, Applied Mechanics, Human Factor Engineering, Industrial Safety, Construction & Building Safety, Marine & Offshore Safety Engineering, Environmental Science & Engineering

** Keperluan/Kriteria Tambahan 1. Keutamaan akan diberikan kepada calon-calon yang memiliki Ijazah Kedoktoran ( Ph.D ). 2. Calon hendaklah mencapai CPA 3.00 dan ke atas pada peringkat Ijazah Sarjana Muda. 3. Keutamaan akan diberikan kepada calon-calon yang kepujian Bahasa Inggeris pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia. JABATAN KEJURUTERAAN PEMBUATAN Manufacturing & Mechatronics Engineering, Robotics, Mechanics, Mechanical, Electrical & Electronics, Programming, Automation, Process, Design, Thermofluids, Systems, Tools, Dies & Mould.

JAWATAN JADUAL GAJI :

PROFESOR MADYA P1T1 RM4842.03 P1T10 RM6797.08 P2T1 RM5057.71 P2T10 RM7117.13 P3T1 RM5281.74 P3T10 RM7448.31

GRED DS53

KELAYAKAN

(a) Ijazah Sarjana atau Ijazah Doktor Falsafah (Ph.D) dalam bidang berkaitan yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; (b) membuktikan tahap kecemerlangan akademik yang istimewa mutunya dan syarat-syarat lain yang munasabah yang ditetapkan oleh Lembaga Pengarah, Universiti Malaysia Pahang; (c) mempunyai pengalaman berkaitan yang luas dalam bidang-bidang berkenaan; DAN

(d) kepujian Bahasa Malaysia / Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.

** Keperluan / Kriteria Tambahan FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK Control & Instrumentation, Robotics, Signal & Image Processing, Industrial Electronics, Power System, Alternative Energy, Power Electronics & Drive Keutamaan akan diberikan kepada calon-calon yang memiliki Ijazah Kedoktoran ( Ph.D ). FAKULTI KEJURUTERAAN MEKANIKAL Mechanical Engineering, Industrial Engineering, Automotive Engineering, Biomechanical Engineering, Marine Engineering Keutamaan akan diberikan kepada calon-calon yang mempunyai minat dalam penyelidikan yang ada di fakulti; Sound & Vibration, Advance Material & Structured, Advance Computational Engineering, Industrial Human Engineering & Biomechanics, Manufacturing Process, Future Engine & Fuel, Sustainable Energy. FAKULTI KEJURUTERAAN KIMIA & SUMBER ASLI Chemical Engineering, Polymer / Materials Engineering, Gas Engineering, Bioprocess/ Biotechnology Engineering, Reaction Engineering, Process Control & Instrumentation Engineering, Pharmaceutical Manufacturing Keutamaan akan diberikan kepada calon-calon yang memiliki Ijazah Kedoktoran ( Ph.D ). Mempunyai pengalaman di mana-mana industri yang berkaitan adalah diutamakan. Mempunyai kemahiran berkomunikasi yang baik terutamanya dalam Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris. FAKULTI SISTEM KOMPUTER & KEJURUTERAAN PERISIAN Computer Systems & Network, Software Engineering, Graphic & Multimedia Technology, Computer Science

FAKULTI SAINS DAN TEKNOLOGI INDUSTRI Analytical Chemistry, Physical Chemistry, Inorganic Chemistry, Bionanotechnology, Biomaterials, Bioinformatics, Bioprocess, Biosensor, Food Technology, Food Analysis, Material Physics, Applied Mathematics, Statistics. Keutamaan akan diberikan kepada calon-calon yang memiliki Ijazah Kedoktoran ( Ph.D ).

FAKULTI KEJURUTERAAN PEMBUATAN & PENGURUSAN TEKNOLOGI JABATAN PENGURUSAN TEKNOLOGI Project Management Integration, Scope, Time, Cost, Quality, Human Resource, Communication, Risk, and Procurement. Technology Operations & Production, Production Planning & Control, Optimization Methods, CAD / CAM, Statistic Process Control, Manufacturing Technology & Design. Occupational Safety & Health Occupational Health, Industrial Toxicology, Ergonomics, Industrial Hygiene, Chemical Process Safety, OSH Management System, Behavior Based Safety, OSH Legislations, Applied Mechanics, Human Factor Engineering, Industrial Safety, Construction & Building Safety, Marine & Offshore Safety Engineering, Environmental Science & Engineering
5

** Keperluan/Kriteria Tambahan 1. Keutamaan akan diberikan kepada calon-calon yang memiliki Ijazah Kedoktoran ( Ph.D ). 2. Calon hendaklah mencapai CPA 3.00 dan ke atas pada peringkat Ijazah Sarjana Muda. 3. Keutamaan akan diberikan kepada calon-calon yang kepujian Bahasa Inggeris pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia. JABATAN KEJURUTERAAN PEMBUATAN Manufacturing & Mechatronics Engineering, Robotics, Mechanics, Mechanical, Electrical & Electronics, Programming, Automation, Process, Design, Thermofluids, Systems, Tools, Dies & Mould.

JAWATAN JADUAL GAJI GRED DS51 :

PENSYARAH UNIVERSITI P1T1 RM4573.47 P1T10 RM6439.44 P2T1 RM4789.15 P2T10 RM6730.27 P3T1 RM5013.18 P3T10 RM7029.45

GRED DS51

SYARAT LANTIKAN ASAS : ijazah sarjana dalam bidang berkaitan yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; atau ijazah Doktor Falsafah (Ph.D) dalam bidang berkaitan yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; membuktikan tahap kecemerlangan akademik yang istimewa mutunya dan lain-lain syarat yang munasabah yang ditetapkan oleh Lembaga Pengarah, Universiti Malaysia Pahang. mempunyai pengalaman yang luas dalam bidang-bidang berkenaan yang berkaitan;dan kepujian Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan. ** Keperluan / Kriteria Tambahan FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK Control & Instrumentation, Robotics, Signal & Image Processing, Industrial Electronics, Power System, Alternative Energy, Power Electronics & Drive Keutamaan akan diberikan kepada calon-calon yang memiliki Ijazah Kedoktoran ( Ph.D ). FAKULTI KEJURUTERAAN MEKANIKAL Mechanical Engineering, Industrial Engineering, Automotive Engineering, Biomechanical Engineering, Marine Engineering Keutamaan akan diberikan kepada calon-calon yang mempunyai minat dalam penyelidikan yang ada di fakulti; Sound & Vibration, Advance Material & Structured, Advance Computational Engineering, Industrial Human Engineering & Biomechanics, Manufacturing Process, Future Engine & Fuel, Sustainable Energy.

FAKULTI KEJURUTERAAN KIMIA & SUMBER ASLI Chemical Engineering, Polymer / Materials Engineering, Gas Engineering, Bioprocess/ Biotechnology Engineering, Reaction Engineering, Process Control & Instrumentation Engineering, Pharmaceutical Manufacturing Keutamaan akan diberikan kepada calon-calon yang memiliki Ijazah Kedoktoran ( Ph.D ). Mempunyai pengalaman di mana-mana industri yang berkaitan adalah diutamakan. Mempunyai kemahiran berkomunikasi yang baik terutamanya dalam Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris. FAKULTI SISTEM KOMPUTER & KEJURUTERAAN PERISIAN Computer Systems & Network, Software Engineering, Graphic & Multimedia Technology, Computer Science

FAKULTI SAINS DAN TEKNOLOGI INDUSTRI Statistics, Applied Mathematics, Numerical, Pure Mathematics, Analytical Chemistry, Physical Chemistry, Inorganic Chemistry, Bionanotechnology, Biomaterials, Bioinformatics, Bioprocess, Biosensor, Food Technology, Food Analysis, Material Physics Keutamaan akan diberikan kepada calon-calon yang memiliki Ijazah Kedoktoran ( Ph.D ). FAKULTI KEJURUTERAAN PEMBUATAN & PENGURUSAN TEKNOLOGI JABATAN PENGURUSAN TEKNOLOGI Project Management Integration, Scope, Time, Cost, Quality, Human Resource, Communication, Risk, and Procurement. Technology Operations & Production, Production Planning & Control, Optimization Methods, CAD / CAM, Statistic Process Control, Manufacturing Technology & Design. Occupational Safety & Health Occupational Health, Industrial Toxicology, Ergonomics, Industrial Hygiene, Chemical Process Safety, OSH Management System, Behavior Based Safety, OSH Legislations, Applied Mechanics, Human Factor Engineering, Industrial Safety, Construction & Building Safety, Marine & Offshore Safety Engineering, Environmental Science & Engineering ** Keperluan/Kriteria Tambahan 1. Keutamaan akan diberikan kepada calon-calon yang memiliki Ijazah Kedoktoran ( Ph.D ). 2. Calon hendaklah mencapai CPA 3.00 dan ke atas pada peringkat Ijazah Sarjana Muda. 3. Keutamaan akan diberikan kepada calon-calon yang kepujian Bahasa Inggeris pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia. JABATAN KEJURUTERAAN PEMBUATAN Manufacturing & Mechatronics Engineering, Robotics, Mechanics, Mechanical, Electrical & Electronics, Programming, Automation, Process, Design, Thermofluids, Systems, Tools, Dies & Mould.

PUSAT BAHASA MODEN & SAINS KEMANUSIAAN Humanities Historical & Civilazation Studies, Islamic Studies & Halal Sciences, Human Development & Performance.
7

Social Sciences Education ( Curriculum Development, E-learning, Educational Technology & Media ), Psychology ( Cognitive Psychology, Counselling & Psychoteraphy, Islamic Psychology ) ** Keperluan/Kriteria Tambahan 1. Calon hendaklah mencapai CPA 3.00 dan ke atas pada peringkat Ijazah Sarjana Muda. 2. Keutamaan akan diberikan kepada calon-calon yang memiliki Ijazah Kedoktoran ( Ph.D ) dalam bidang berkaitan dan kompeten dari segi penguasaan bahasa-bahasa utama ( Bahasa Melayu / Inggeris / Arab / Mandarin / dll ). 3. Calon hendaklah mempunyai kemahiran komunikasi interpersonal dan pembentangan serta minat yang mendalam terhadap pengajaran, penyelidikan dan penerbitan. 4. Calon berkemahiran dengan penggunaan perisian teknologi dalam pengajaran dan penyelidikan. 5. Keutamaan akan diberikan kepada calon yang mempunyai kelayakan tambahan yang diiktiraf seperti CELTA, CIDDT, ToT dan penterjemahan. 6. Keutamaan akan diberikan kepada calon-calon yang memilik pengalaman dalam pentadbiran, mengendalikan latihan, membina modul pembangunan dan berminat dalam penyelidikan jangka pendek / panjang.

JAWATAN JADUAL GAJI GRED DS45 :

PENSYARAH UNIVERSITI P1T1 RM2546.05 P1T21 RM5484.96 P2T1 RM2642.06 P2T21 RM5788.25 P3T1 RM2742.25 P3T21 RM6113.85

GRED DS45

SYARAT LANTIKAN ASAS : Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan ijazah sarjana dalam bidang berkaitan yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; atau ijazah Doktor Falsafah (Ph.D) dalam bidang berkaitan yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; dan kepujian Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.

** Keperluan / Kriteria Tambahan

FAKULTI KEJURUTERAAN MEKANIKAL Mechanical Engineering, Industrial Engineering, Automotive Engineering, Biomechanical Engineering, Marine Engineering Keutamaan akan diberikan kepada calon-calon yang mempunyai minat dalam penyelidikan yang ada di fakulti; Sound & Vibration, Advance Material & Structured, Advance Computational Engineering, Industrial Human Engineering & Biomechanics, Manufacturing Process, Future Engine & Fuel, Sustainable Energy.

FAKULTI KEJURUTERAAN KIMIA & SUMBER ASLI Chemical Engineering, Polymer / Materials Engineering, Gas Engineering, Bioprocess/ Biotechnology Engineering, Reaction Engineering, Process Control & Instrumentation Engineering, Pharmaceutical Manufacturing Keutamaan akan diberikan kepada calon-calon yang memiliki Ijazah Kedoktoran ( Ph.D ). Mempunyai pengalaman di mana-mana industri yang berkaitan adalah diutamakan. Mempunyai kemahiran berkomunikasi yang baik terutamanya dalam Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris. FAKULTI SISTEM KOMPUTER & KEJURUTERAAN PERISIAN Computer Systems & Network, Software Engineering, Graphic & Multimedia Technology, Computer Science FAKULTI SAINS DAN TEKNOLOGI INDUSTRI Statistics, Applied Mathematics, Numerical, Pure Mathematics FAKULTI KEJURUTERAAN PEMBUATAN & PENGURUSAN TEKNOLOGI JABATAN PENGURUSAN TEKNOLOGI Project Management Integration, Scope, Time, Cost, Quality, Human Resource, Communication, Risk, and Procurement. Technology Operations & Production, Production Planning & Control, Optimization Methods, CAD / CAM, Statistic Process Control, Manufacturing Technology & Design. Occupational Safety & Health Occupational Health, Industrial Toxicology, Ergonomics, Industrial Hygiene, Chemical Process Safety, OSH Management System, Behavior Based Safety, OSH Legislations, Applied Mechanics, Human Factor Engineering, Industrial Safety, Construction & Building Safety, Marine & Offshore Safety Engineering, Environmental Science & Engineering

** Keperluan/Kriteria Tambahan 1. Keutamaan akan diberikan kepada calon-calon yang memiliki Ijazah Kedoktoran ( Ph.D ). 2. Calon hendaklah mencapai CPA 3.00 dan ke atas pada peringkat Ijazah Sarjana Muda. 3. Keutamaan akan diberikan kepada calon-calon yang kepujian Bahasa Inggeris pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia. JABATAN KEJURUTERAAN PEMBUATAN Manufacturing & Mechatronics Engineering, Robotics, Mechanics, Mechanical, Electrical & Electronics, Programming, Automation, Process, Design, Thermofluids, Systems, Tools, Dies & Mould.

PUSAT BAHASA MODEN & SAINS KEMANUSIAAN Humanities Historical & Civilazation Studies, Islamic Studies & Halal Sciences, Human Development & Performance.

Social Sciences Education ( Curriculum Development, E-learning, Educational Technology & Media ), Psychology ( Cognitive Psychology, Counselling & Psychoteraphy, Islamic Psychology ) ** Keperluan/Kriteria Tambahan 1. Calon hendaklah mencapai CPA 3.00 dan ke atas pada peringkat Ijazah Sarjana Muda. 2. Calon hendaklah mempunyai kemahiran komunikasi interpersonal dan pembentangan serta minat yang mendalam terhadap pengajaran, penyelidikan dan penerbitan. 3. Calon berkemahiran dengan penggunaan perisian teknologi dalam pengajaran dan penyelidikan. 4. Keutamaan akan diberikan kepada calon yang mempunyai kelayakan tambahan yang diiktiraf seperti CELTA, CIDDT, ToT dan penterjemahan. 5. Keutamaan akan diberikan kepada calon-calon yang memilik pengalaman dalam pentadbiran, mengendalikan latihan, membina modul pembangunan dan berminat dalam penyelidikan jangka pendek / panjang.

JAWATAN

GURU BAHASA

GRED DG41

PUSAT BAHASA MODEN & SAINS KEMANUSIAAN SAHAJA

JADUAL GAJI

P1T1 RM1695.85 P1T27 RM4645.85 P2T1 RM1790.47 P2T27 RM4924.12 P3T1 RM1889.27 P3T27 RM5226.19

KELAYAKAN

(a) Ijazah Sarjana Muda (kepujian) dalam bidang berkaitan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan yang diiktiraf oleh kerajaan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; (CGPA 3.0 dan ke atas) DAN (b) kepujian Bahasa Malaysia / Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat SPM atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan. * Linguistics & Literature ( English Language Studies, TESL, TESOL, Translation, Language Arts, English & Communication, English Literary Studies ) * Foreign Languages ( Malay, Mandarin, Germany, Japanese ) ** Keperluan/Kriteria Tambahan 1. Calon hendaklah mencapai CPA 3.00 dan ke atas pada peringkat Ijazah Sarjana Muda. 2. Calon hendaklah mempunyai kemahiran komunikasi interpersonal dan pembentangan serta minat yang mendalam terhadap pengajaran, penyelidikan dan penerbitan. 3. Calon berkemahiran dengan penggunaan perisian teknologi dalam pengajaran dan penyelidikan. 4. Keutamaan akan diberikan kepada calon-calon yang memiliki Ijazah Sarjana Muda Bahasa & Linguistik dan kompeten dari segi penguasaan bahasa-bahasa utama ( Bahasa Melayu / Inggeris / Jepun / Jerman & Mandarin )

UMUR PADA TARIKH TUTUP IKLAN Berumur tidak kurang dari 18 tahun dan tidak melebihi 54 tahun pada tarikh lantikan. KELAYAKAN-KELAYAKAN Syarat-syarat kelayakan permohonan dan gaji yang ditawarkan bagi setiap jawatan boleh didapati menerusi Laman Web Universiti Malaysia Pahang di http://www.ump.edu.my
10

CALON-CALON YANG MEROKOK TIDAK DIGALAKKAN MEMOHON TARAF JAWATAN 1. Bagi Warganegara Malaysia taraf jawatan adalah tetap, kontrak atau sementara bagi mana-mana jawatan yang di atas. Jawatan secara kontrak bagi bukan warganegara Malaysia.

2.

CARA PERMOHONAN Permohonan hendaklah dibuat secara ON LINE dengan mengisi maklumat pemohon di laman web rasmi UMP iaitu http://www.ump.edu.my. Calon diwajibkan untuk memuat naik resume dan sijil-sijil serta mencetak Surat Pengesahan Permohonan On-Line (Selepas tamat mengisi butiran permohonan melalui web rasmi UMP) dan hantar permohonan beserta dengan salinan sijil akademik dan lain-lain dokumen yang telah disahkan ke alamat yang tertera di bawah. PENDAFTAR, UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG LEBUHRAYA TUN RAZAK, 26300 GAMBANG, KUANTAN, PAHANG DARUL MAKMUR. (U/P : UNIT PERJAWATAN & CUTI BELAJAR) Permohonan yang tidak dibuat secara ON LINE melalui Laman Web Rasmi UMP tidak akan dilayan.

TARIKH TUTUP Semua permohonan hendaklah sampai pada atau sebelum 10 Jun 2011. Penjawat Awam yang berminat dikehendaki menghantar permohonan mereka lengkap dengan rekod perkhidmatan dan laporan sulit terkini menerusi Ketua Jabatan masing-masing. Sebarang pertanyaan sila hubungi : CATATAN AM a) Hanya permohonan yang layak selepas tapisan sahaja akan dipanggil untuk temuduga. b) Pemohon yang tidak menerima sebarang jawapan selepas 6 bulan daripada tarikh tutup iklan hendaklah menganggap permohonan mereka tidak berjaya. c) Pemohon yang pernah membuat permohonan pada iklan-iklan yang lalu dinasihatkan mengemukakan semula permohonan jika masih berminat dan layak. talian 09-549 2522 / 2523 / 2521 (Jawatan akademik)

11