You are on page 1of 28

NOTA RINGKAS & PADAT SPA 305 : SAINS GUNAAN 2

Disediakan oleh : Nik Suliati binti Nik Awang

Copyright@ 2008 KKKT/Modul SPA305/Nik Suliati

Kandungan Modul

Kadar dan Rintangan Tenaga Kuasa Pengubah Tenaga Cahaya dan Sistem Optik

Copyright@ 2008 KKKT/Modul SPA305/Nik Suliati

Unit 1 Kadar dan Rintangan

Copyright@ 2008 KKKT/Modul SPA305/Nik Suliati

Kadar dan Rintangan

Kadar dan Rintangan dalam Sistem Mekanik

Kadar dan Rintangan dalam Sistem Elektrik

Copyright@ 2008 KKKT/Modul SPA305/Nik Suliati

Kadar dan Rintangan Dalam Sistem Mekanik

Gerakan Linear

Gerakan Putaran

Gerakan pada satu garis lurus

Gerakan lurus pada garisan melengkung yang melibatkan perubahan sesaran sudut

Halaju = Sesaran / masa v = s (meter)/ t (saat) Unit S.I (m/s)

Halaju Sudut = Sesaran Sudut / masa = (radian)/ t (saat) Unit S.I (rad/s)

Copyright@ 2008 KKKT/Modul SPA305/Nik Suliati

Rintangan dalam Litar Bersiri dan Litar Selari

Kadar dan Rintangan Dalam Sistem Elektrik


Frekuensi () bilangan kitaran lengkap dalam masa 1 saat =n/t =1/T Tempoh (T) masa yang diambil bagi 1 kitaran lengkap Voltan Puncak (Vp) nilai voltan maksima

Rintangan Elektrik

R=V/I

Copyright@ 2008 KKKT/Modul SPA305/Nik Suliati

Perbezaan Litar Bersiri dan Litar Selari


Litar Bersiri

Litar Selari

Komponen dipasang hujung ke hujung Terdapat hanya satu lintasan arus Litar ini menjadi tidak lengkap, jika satu komponen rosak

Komponen dipasang sebelah-menyebelah Terdapat lebih daripada satu lintasan arus Apabila salah satu komponen rosak, bahagian lain masih lengkap

Copyright@ 2008 KKKT/Modul SPA305/Nik Suliati

Unit 2 Tenaga

Copyright@ 2008 KKKT/Modul SPA305/Nik Suliati

Tenaga dalam Sistem Terma

Unit S.I Joule (J)

Tenaga

Keupayaan untuk melakukan kerja

Tenaga dalam Sistem Mekanik

Tenaga dalam Sistem Elektrik

Copyright@ 2008 KKKT/Modul SPA305/Nik Suliati

Apabila objek diregang atau dimampatkan

E = 1/2 x Daya x Regangan@Mampatan E = x F (N) x X(m) Unit S.I (Joule)

Elastik Tenaga Keupayaa n Graviti Daya graviti menyebabkan objek jatuh ke bawah

Tenaga Dalam Sistem Mekanik


Linear Objek bergerak secara garis lurus
E = x Jisim x Halaju x Halaju E = x m (kg)x v2 (m/s) Unit S.I (Joule)

Tenaga Kinetik

Putaran Objek bergerak secara berputar

E = x Inersia x Halaju Sudut x Halaju Sudut E = Jisim x Pecutan Graviti x Tinggi 2) x h (m) E = x I (kgm2)x 2 (rad/s) E = m (kg)x g (m/s g = 10 m/s2 dan Unit S.I (Joule) Copyright@ 2008 KKKT/Modul Unit S.I (Joule) SPA305/Nik
Suliati

Kapasitor

Tenaga Dalam Sistem Elektrik

Induktor

Copyright@ 2008 KKKT/Modul SPA305/Nik Suliati

Perbezaan Kapasitor dan Induktor


Ciri-ciri Simbol Kapasitor Induktor

Fungsi
Kaedah Penyimpanan Tenaga Unit

Meratakan arus yang berubah-ubah Cas positif dan cas negatif


Kemuatan / Farad (F)
Copyright@ 2008 KKKT/Modul SPA305/Nik Suliati

Menyeimbangkan perubahan arus Aruhan diri / medan magnet


Kearuhan / Henry (H)

Q = Jisim x Muatan Haba Tentu x Perubahan Suhu Q = m (kg)x c (J/kgC) x (C) Unit S.I (Joule)

Haba

Tenaga yang menyebabkan suatu jasad menjadi panas Unit Joule (J)

Suhu
Darjah kepanasan sesuatu jasad Unit Darjah Celcius (C)

3 faktor pemindahan haba : i)Jisim ii)Jenis bahan iii)Suhu


i) ii) iii) Tiada pemindahan haba dari jasad ke jasad Mempunyai suhu yang sama Boleh dicapai tanpa mengira bentuk, sifat permukaan atau saiz jasad

Tenaga Dalam Sistem Terma

Keseimbangan Terma
Copyright@ 2008 KKKT/Modul SPA305/Nik Suliati

Unit 3 Kuasa

Copyright@ 2008 KKKT/Modul SPA305/Nik Suliati

Kadar melakukan kerja

Kuasa

Unit S.I Watt (W)

Kuasa dalam Sistem Mekanik

Kuasa dalam Sistem Elektrik

Copyright@ 2008 KKKT/Modul SPA305/Nik Suliati

Kuasa dalam Sistem Mekanik Kuasa yang wujud pada objek yang melakukan kerja secara mekanik putaran

Linear

Putaran

Kuasa yang wujud pada objek yang melakukan kerja secara mekanik linear

Kuasa = Kerja / Masa P (W) = W (J) / t (s) @ P = (F x s) / t


Kuasa = Tenaga / Masa P (W) = E (J) / t (s)

Kuasa = Kerja / Masa P (W) = W (J) / t (s) @ P = (1/2 I2) / t

Copyright@ 2008 KKKT/Modul SPA305/Nik Suliati

Kuasa dalam Sistem Elektrik

Kuasa Masukkan (Pin)

Kecekapan

Kecekapan = (Pout / Pin) x 100%


Kuasa = Voltan x Arus P (W) = V (Volt) x I (Ampere)

Copyright@ 2008 KKKT/Modul SPA305/Nik Suliati

Unit 4 Pengubah Tenaga

Copyright@ 2008 KKKT/Modul SPA305/Nik Suliati

Pengubah Tenaga dalam Sistem Mekanik

Pengubah Tenaga dalam Sistem Elektrik

Pengubah Tenaga

Alat yang bertindak mengubah satu bentuk tenaga ke bentuk tenaga yang lain

Pengubah Tenaga dalam Sistem Bendalir

Pengubah Tenaga dalam Sistem Terma

Copyright@ 2008 KKKT/Modul SPA305/Nik Suliati

Alatan Tenaga Mekanik Tenaga .................. Tenaga

+ ..................

Contoh

Pengubah Tenaga dalam Sistem Mekanik

Alatan Alternator Kereta Kincir Angin dan Penjana Kuasa

Perubahan Tenaga
Tenaga Mekanik Tenaga Kinetik Tenaga Elektrik Tenaga Mekanik Tenaga Elektrik

Copyright@ 2008 KKKT/Modul SPA305/Nik Suliati

Alatan Tenaga Elektrik Tenaga .................. Tenaga

+ ..................

Contoh

Pengubah Tenaga dalam Sistem Elektrik

Alatan Pengisar Makanan Lampu Seterika

Perubahan Tenaga
Tenaga Elektrik
Tenaga Elektrik Tenaga Elektrik

Tenaga Mekanik
Tenaga Cahaya Tenaga Haba

+ Tenaga Bunyi

+ Tenaga Haba

Copyright@ 2008 KKKT/Modul SPA305/Nik Suliati

Alatan Tenaga Bendalir Tenaga .................. Tenaga

+ ..................

Contoh

Pengubah Tenaga dalam Sistem Bendalir

Alatan Jek Hidraulik Brek Hidraulik Turbin (Stesen Janakuasa)

Perubahan Tenaga
Tenaga Bendalir Tenaga Bendalir Tenaga Bendalir Tenaga Mekanik Tenaga Mekanik Tenaga Mekanik Tenaga Elektrik

Copyright@ 2008 KKKT/Modul SPA305/Nik Suliati

Alatan Tenaga Terma Tenaga .................. Tenaga

+ ..................

Pengubah Tenaga dalam Sistem Terma Contoh

Alatan Termostat Enjin Empat Lejang

Perubahan Tenaga
Tenaga Terma
Tenaga Kimia

Tenaga Mekanik
Tenaga Terma Tenaga Mekanik

Copyright@ 2008 KKKT/Modul SPA305/Nik Suliati

Unit 5 Laser

Copyright@ 2008 KKKT/Modul SPA305/Nik Suliati

Cahaya dan Sistem Optik

LASER

Copyright@ 2008 KKKT/Modul SPA305/Nik Suliati

Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation


Sumber cahaya yang diperkuat hasil daripada rangsangan atau stimulasi pancaran radiasi

LASER

Ciri-ciri cahaya Laser: i. Monokromatik ii. Koheren iii. Keamatan tinggi

Sumber tenaga

Rongga Optik Cermin pantulan Medium Aktif Cermin Separa Telap

Jenis-jenis Laser: i. Laser Pepejal ii. Laser Cecair iii. Laser Gas iv. Laser Semikonduktor

Copyright@ 2008 KKKT/Modul SPA305/Nik Suliati

Laser dalam perubatan: i. Pembedahan mata ii. Kosmetik / Kecantikan iii. Rawatan kanser / Radioterapi iv. Kulit / Hilangkan parut @ tatu

Laser dalam kejuruteraan: i. Kimpalan ii.Pengimbas struktur bangunan iii.Alat pelaras jarak jauh

Kegunaan Laser

Laser dalam industri dan komunikasi: i. Pencetak laser ii. Pengimas kod bar iii. Cakera padat iv. Penggunaan gentian fiber
Copyright@ 2008 KKKT/Modul SPA305/Nik Suliati

Laser dalam ketenteraan & keselamatan: i.Senjata api /pistol ii.Peluru berpandu iii.Alat penggera iv.Pengimbas senjata v.Perangkap had laju

Sekian....Terima Kasih

Copyright@ 2008 KKKT/Modul SPA305/Nik Suliati