You are on page 1of 9

LIHAT DAN FIKIRKAN.

GAMBAR 3 GAMBAR 1

GAMBAR 2

Konsep Tabungan, Pinjaman dan Pelaburan

Sejumlah

atau sebahagian daripada pendapatan yang tidak digunakan

Menangguhkan

perbelanjaan sekarang untuk kegunaan masa depan. Tabungan untuk pelbagai tujuan

kecemasan Membeli barang tahan lama Pelaburan Jaminan masa depan Mendapat faedah atau dividen
Waktu

Sejumlah

wang yang diterima daripada punca kewangan tertentu dan perlu dibayar semula pokok(prinsipal) berserta dengan faedahnya

Pinjaman

merupakan aktiviti sebalik aktiviti tabungan.Pinjaman ialah aktiviti menggunakan lebih banyak barang kini dan menangguhkan pada masa depan

kecemasan Meikmati barang masa kini Memulakan perniagaan Menambah modal Melanjutkan pelajaran
Perbelanjaan

Sejumlah wang yang digunakan untuk membeli barang dan perkhidmatan untuk menghasilkan lebih banyak barang dan perkhidmatan Pembelian barang tahan lama untuk memperoleh keuntungan pada masa akan datang Pembelian saham atau unit amanah tidak dikira sebagai pelaburan lebih berbentuk tabungan

keuntungan Mengganti barang modal Menjana ekonomi


Mendapatkan

dan inventori Mesin dan jentera Bangunan Pembinaan


Stok