Вы находитесь на странице: 1из 32

www.dilmenler.com.

tr

p
i
h
s
r
e
n
t
r
a

....,


,
40
...

.
.
,


DLMENLER.

p z
f
o
r
n
e

a
w
t
r
o
o
p
fl
i
e
th
gl

www.dilmenler.com.tr info@dilmenler.com.tr

:
Saray Kavsagi, Vakiflar Koyu Mevkii,
Corlu/TekirdagTURKEY
. : + 90 282 672 25 07 - 5 Lines
: + 90 282 672 22 62-63

DILMENLER CORP.,

3020 Old Ranch Parkway Suite,


Seal Beach CA 90740
. : + 1 562 / 799-5575
: + 1 562 / 799-5572
E-mail : dms.corp@verizon.net

TEKNK AJANS (0212) 592 59 92

:
Cobancesme, Calislar Sok. No: 5
Yenibosna 34196 stanbulTURKEY
. : + 90 212 551 18 27
+ 90 212 653 75 87
: + 90 212 551 11 62


,
DLMENLER A.S.
. , . , 1982 ., . (3
) . (130 ), 30,000 2
250 .
( ,
), -
, ,
, ,
.

, .
, DLMENLER A.S.
,
, , , , , , , ,
, , .
,
, , ,
. ,
. DLMENLER
.

,
, , - ,
, .
, -
, , .
DLMENLER, ,
, .
, , , .

Niyazi DLMEN

* DLMENLER A.S.

DMS

03

3H T
0
S
M

ON
R
H
YNC

DMS 03HT SYNCHRON

DMS 03 HT SYNCHRON HAVA JETL


KUMAfi BOYAMA MAKNES

DMS 03 HT SYNCHRON AIRJET


FABRIC DYEING MACHINE

Trkiye'de yeni geliflen bir sistem olarak hava jetli kumafl boyama
makinesi, gnmzdeki mevcut hidrolik boyama sistemlerinden
tamamen farkldr. Senkron Boyama Makinesi, sentetik ve
karflm kumafllar rnein polyester, polyamid, lyocell, cupro,
polynosic, microfibre, tencel, linen ve tm sentetik kumafl ve
pamuk ya da viskose ile karflmlar iin son derece uygundur.
Sistemin en byk avantaj abrajsz ve krk olmakszn ok ksa
zamanda boyama yapma imkandr.
Aerodinamik sistemin avantajlar flyle sralanabilir:

Synchron Airjet dyeing machine is a new concept, totally


different to other dyeing machines and systems. This machine
is especially suitable for synthetic and blended fabrics such as
polyester, polyamid, lyocell, cupro, polynosic, microfibre, tencel,
linen etc. and blend of all these synthetic fabrics with cotton
or viscose. The biggest advantage of this system is to have
very good levelness of dyed material and short dyeing process
time, without creasing mark or overlapping of the material.

Hava ve buhar karflm vastasyla yaplan kumafl taflmas.


Kumafl sirklasyonu, sv banyosu olmadan dahi
gereklefltirilebilir.

Fabric transportation is by a mixture of air and steam. Fabric


movement is even ensured without dye bath.

Boyama prosesi, boyar madde, kimyasal ve yardmc


maddelerin direk olarak enjekte edildii gaz ortamnda
gereklefltirilir.
Sv, mkemmel ve dzgn bir flekilde kumafl yzeyine sprey
fleklinde gnderilir.
Svnn emilmesi ve boyar maddenin malzemeye nfuzu iin
gerekli zaman optimum seviyede tutulmufltur.
Kumafl, yklemeden boflaltmaya kadarki tm admlarda, su
doldurma ve blf dahil, devaml hareket halindedir.
Boflaltma suyu temiz ve kk oranlarda atk madde
iermektedir.

Some of the advantages of the Aerodynamic system are;

Dyeing process is carried out in a gas medium, where


dyestuff, chemical and auxiliaries are directly injected in a
air-stream medium.
Bath will be sprayed in very fine and uniformly on the fabric's
surface.
The absorption and penetration of dyestuff thorough material
and exchange time between the bath and the fabric is in
an optimum level.


, ,
. ,
,
, , , lyocell, cupro,
, , tencel, , .,
,
.


, .
:
.
,
.
,
,
.

.

() .
,
,
.


.

The fabric is moving during dyeing process constantly, that


means from loading moment to unloading, draining and
filling process.
The exhaust rate of the bath is very high, so that the waste
water is clear and with a small residual amount of products.

DMS

11

1H
DM S 1

DS
R
(
BO
JUM

DMS 11 HT JUMBO KISA PROSES


KUMAfi BOYAMA MAKNES (RDS)

DMS 11 HT JUMBO FABRIC DYEING


MACHINE (RDS)

HT Jumbo, en son teknoloji gz nnde tutularak, her trl


doal, sentetik ve karflm kumafllar en iyi flekilde ak en
boyamak iin dizayn edilmifl ve retilmifltir. Bu kumafllara rnek
olarak; ak en rg, pamuk ve pamuk likra karflmlar viskon
ve viskon likra karflmlar ile birlikte her trl havlu ve paspas
tipi kumafllar saylabilir.
DMS 11 JUMBO (RDS), rekabet edilebilir maliyetlerle hem
rme hem de dokuma kumafllar yksek kalitede boyamak iin
en son teknolojik geliflmeler ile donatlmfltr.
DMS 11 HT JUMBO 70 gr/m ile 2300 gr/m arasndaki eflitli
arlklardaki kumafllar farkl dze seimleri ile boyamak iin
son derecede uygundur. Hem dflk hem de yksek scaklklar
iin 25 Kg'dan bafllayp 2000 Kg'a kadar deiflik kapasitelerde
imal edilebilir.
Makine gvdesi ve sv banyosu ile temas halindeki tm paralar,
paslanmaya karfl yksek direnci olan AISI 316L kalite paslanmaz
elikten Amerikan ASME ve Avrupa CE Normlarna gre imal
edilmektedir.

HT Jumbo is designed and manufactured with the latest high


technology for dyeing any kind of open width fabric made of
natural, synthetic and their blends such as open width knitted
cotton and cotton lycra, viscouse and viscouse lycra and all kind
of towell fabric and bathmad etc.
DMS 11 JUMBO (RDS) presents the latest technieal achievement
on dyeing both knitted and woven fabrics to produce high quality
level materials at a compatible cost.
DMS 11 HT JUMBO is able to process fabrics in the range from
70 g/m up to 2300 g/m in weight by choosing the right nozzle
say.
Machine is available in various capacities starting from 25 Kg up
to 2000 Kg on both high and low temperature design.
Machine's body and all wetted parts made of highly corrosion
resisted stainless steel AISI 316 L, in accordance with American
ASME and European (CE) norms.


11 HT JUMBO (RDS)

DMS

HT Jumbo

, ,
, ,
, ,
, ..
DMS 11 HT JUMBO (RDS)
, ,

.DMS 11 HT JUMBO
70 / 2300 /, .
25 2000
.
,
, AISI
316L,

ASME
CE.

DMS

04

4 HT
0
S
M
D


04 HT

DMS 04 HT PLK BOYAMA MAKNES

DMS 04 HT YARN DYEING MACHINE

HT iplik Boyama Makinesi, sv akfl, sv sirklasyonu ve


maksimum verimlilik asndan en son teknik ve teknolojik
geliflmelere gre dizayn edilmifltir. Uygun portmantiyerle sentetik
ve doal elyaf, bobin ve ile boyamak mmkndr.

HT Yarn Dyeing Machine is designed base on the latest technical


and technological improvements regard to; liquor flow, liquor
circulation and maximum efficiency. Machine can be used for
the processing of many different kinds of materials with using
different suitable carrier such as bobbins packages, muffs,
beams, loose material, tops etc.

TEKNK AVANTAJLAR
Max 2 kg arlndaki bobinlerde i-dfl fark yapmakszn
mkemmel boyama imkan
Turbo pompa sayesinde, motor ynn deifltirmeden klape
vastasyla iten/dfla veya dfltan/ie ift ynl akfl
Etkili s eflanjr sayesinde abuk ve etkili stma
Hava yast ile min. % 50, max. % 100 kapasitede boyama
yapma imkan
Fark basn transmiteri araclyla her basnta dzgn
boyama imkan
Otomasyon sistemi ile boyamada tekrarlanabilirlilik yetenei
Full rezerve kab sayesinde ksaltlmfl boyama zaman
1:5 - 1:8 arasnda deiflen flote oran
Tek veya ift katl portmantiyer
Gvdenin alt ksmnda veya sirklasyon hattnda s eflanjr
abuk alr-kapanr kilitleme sistemi
Mekanik salmastra ile szdrmazlk salanan santrifj pompa
HT Bobin Boyama Makinesi 25 Kg' dan bafllayp 1000 Kg' a
kadar deiflik kapasitelerde imal edilebilir.
Makine gvdesi, makine alt flasesi, pompa sirklasyon hatt,
flanfl balantlar vb. gibi sv banyosu ile temas halindeki tm
paralar, paslanmaya karfl yksek direnci olan AISI 316/316L
kalite paslanmaz elikten imal edilmektedir.

TECHNICAL ADVANTAGES
Perfect dyeing results without having unlevelled dyeing
effect for max. 2 kg bobbins in weight.
Inside/outside and outside/inside two way flow without
changing the direction of the turbo pump motor.
Short and fast heating times by efficient heat exchanger
Dyeing capacity of min 50% and max. 100% with air pad
system
Perfect dyeing possibility on every pressure with differential
pressure transmitter
Repeatability by automation system
Short dyeing times with the help of 100 % reserve tank
Liquor ratio in between 1:5 -1:8
Single or double material carrier
Heat exchanger in the circulation pipe line
Rapid lid opening, closing, locking system
Heavy duty stainless steel centrifugal pump with mechanical seal
HT Bobbin dyeing Machine is available in various capacities
starting from 25 Kg up to 1000 Kg.
Machine body and all wetted parts made of (AISI 316/316L)
highly corrosion resistant stainless steel.

DMS

HT
,
,
.

, ,
, , , , ..


2 , .


.
.
50% 100%
.
-


100%
1:5 - 1:8


,


HT
25 1000 .
, ,
,
,

,

(AISI
316/316L).

DMS

14

HT
DMS 14

DMS 14 HT BASINLI BOBN KURUTMA


MAKNES
DMS 14 Bobin Kurutma makinesi, gnmz flartlarna gre her trl bobini,
boya makinesinden sonra ayn taflyclar kullanarak, ek bir santrafj makinesine
ihtiya duymadan ve bobin n skma ifllemi ile bobinlerin formunu bozmadan
i ve dfl nem fark olmakszn skmak ve kurutmak iin dizayn edilmifl bir
makinedir.
Kurutulacak materyale gre kurutma sresi 1-2 saattir. Makine kapasitesi
dflk kapasiteli kurutmal ifllemlerde, birim zaman ksaltarak kg baflna
dflen kurutma maliyeti ayndr. Makinede kurutma ifllemi dflk scaklklarda,
yksek basnlarda yapld iin kurutulacak malzemede renk deiflimi yoktur.
Ayn makine iine deiflik taflyclar konarak elyaf, tops ve dier materyallerin
n skma ve kurutulmas mmkndr. Makine radyo frekansl kurutuculara
gre iflilik, sabit bakm giderleri ve kaplad alan bakmndan olduka
ekonomiktir. Makine temel olarak 3 farkl proses ile donatlmfltr:
Skma
Kurutma
Eflitleme
alflma Scakl: 130 C
alflma Basnc: 5 bar


DMS 14 HT

DMS 14 HT RAPID DRYING MACHINE


The pressure dryer is a drying apparatus for various blends,
material and structures. The dryer has been constructed
according to the most recent technical knowledge and
guarantees an optimal treatment of yarn with a minimum
consumption of energy.
Depending on the textile goods processed, drying time is
around 1-2 hours. Temperatures up to 130 C can be reached
on the rapid dryer. The excess pressure which is produced by
adding air pressure, amounts to 5 bar. Heating and cooling
heat exchangers are attached to the machine. Machine is
included with 3 stage of running process.
Squeezing
Drying
Levelling
Working Temperature: 130 C
Working Pressure: 5 bar

, .


,
,
,
,
.

.
1-2 ,
.
130 . ,

, 5 .
.
,

1 . ,

, , ,
- .

,
. , ,
,
,
. 3
:: 130
: 5

DMS

23

10

HT
DMS 23

DMS 23 HT LEVENT BOYAMA


MAKNES

DMS 23 HT BEAM DYEING


MACHINE

HT Levent Boyama makinesi ak en kumafllarn slak

HT BEAM DYEING MACHINE is having the best suitable,


economical and accepted way of doing wet processing
by the whole world. Machine is available with different
sizes and a very wide range of applications in the textile
industry.
Dye bath pressure and quantity can be adjusted according
to the respective fabric processed by the regulation unit.
Pump builds the static pressure, which can be adjusted
and controlled continuously and that pressure remains
constant throughout the dyeing at all temperature.
Dyestuff and auxiliaries can be injected into the machine
anytime required by the high pressure-dosing pump.
Different dye beam apparatus with different diameter
and beam heads are available according to the fabric
type and width. Beam carrier is also included in the
standard production.

prosesinde ekonomik ve dnyaca kabul grmfl bir boyama


makinesidir. Deiflik ebatlarda ve ok genifl uygulama
alanlaryla tekstil sektrnn kullanmna sunulmufltur.
Reglasyon nitesi ile, boya banyosunun basn ve miktar,
proses halindeki kumafla gre ayarlanabilir. Pompa,
devaml olarak ayarlanabilen ve kontrol edilebilen statik
basnc oluflturur ve bu basn scaklktan bamsz olarak
tm proses boyunca sabit kalr. Yksek basnl dozaj
pompas vastasyla boyar madde ve yardmc maddeler
istendii zaman makineye gnderilebilir. Kumafl eflidine
gre farkl aplarda levent aparatlar mevcuttur. Ayrca
kumafl enine gre ayarlanabilen levent bafllklar da
mevcuttur. Levent Taflma arabas da makine standart
retimine dahildir.

DMS 23 HT

HT
,

.
.


, .

;
, .


.
,
.
.

11

DMS

10

12


DMS 10

DMS 10 AIK EN FULARLI KUMAfi


KESME, SIKMA VE AMA
MAKNASI

DMS 10 OPEN WIDTH PADDING FABRIC


CUTTING, SQUEEZING AND SLITTING
MACHINE

alsma eni:1600mm-3200mm
Sallama genislii:850mm
Kesme ve acma hz:10-80m/dk

Is for the pre-squeezing off fabrics in the form of tube wet and dry,
to bring to open width and homogen squeezing and stacking of the
padding mangle later.
Is suitable to widen fabrics in the form of rope wet or dry with the
assistance of a scrambler, homogenic squeezing and stacking.
Fabric that will be processed needs to go through 7 steps stated
below:
1- ) To intercept tube proceeding with automatic photocell
Rope opened at the detwister is cut to open width with tower cylinder
after squeezed by the low pressured pre-load cylinder is delivered to the
tube cutting unit. Detwister working in synchronize with the rotary table
provides the rope form to open. Rope opened at the detwister is cut
to open width with the photocell. It is possible to adjust the tube size
between 30 and 80 cm according to the type of the fabric. Cutting
process of the tube is done manually and automatically.
2- ) To extend fabric and average
Fabrics cut at the tube cutting unit are opened by fabric extender cylinder
and centering process is performed. All centering process is equated
automatically according to all sizes of fabrics. Fabric ascending the
centering unit enters padding mangle tub passing through fabric opening
cylinder. Enzyme cleaning takes place once enzyme fabric on padding
mangle tub is washed back and forth with 20 pieces of nozzles. The
work is complete by stowing after being homogeneously in the padding
mangle tub going through the willow cylinder.
Machine 2 or 4 is manufactured in two different versions as squeezing
roller.
Operation Width: 1600mm-3200mm
Swinging Width: 850mm
Cutting and opening speed: 10-80m/min.

Tp halindeki kumaslarn slak ve kuru formda n


sklmas,kesilerek ack en haline getirilip fularda homojen
sklmas ve istiflenmesi iin
Ak en halat halindeki kumafllarn ise slak ve kuru olarak
rpc yardm ile aclmas,homojen sklmas ve istiflenmesine
uygundur.
Makinada islem grecek kumas asadaki 2 ana aflamadan
gecmektedir
1-tp kesme:
Dner tablodan ekici silindir vastas ile alnan kumafl,
dflk basnl n skma silindirleri ile sklp, detwister
vastas ile aclarak tp kesme nitesine sevk edilir.
dner tabla ile senkron alflan detwister halat formunun
aclmasn saglar.
Detwisterda halat almfl kumafl fotosel vastas ile kesilerek
ack en haline getirilir. Kumafl tipine gre tp bykln
30 ile 80 cm arasnda ayarlamak mmkndr. Tup kesme
islemi manual ve otomatik olarak yaplabilir.
2:ack en skma:
Tp kesme nitesinden kesilmifl kumafl ac silindirler
vastas ile alarak merkezlemesi yaplr. merkezleme ifllemi
tm kumafl enlerine gre otomatik olarak gerceklesir.
bu niteden kan kumafl ac silindirlerden geerek fular
teknesine girer. Tekne kflnda kumafl arkal nl 20 adet
nozul ile ykanarak enzim temizleme ifllemi yaplr. tekrar
acc silindirlerden geerek fular skma silindirlerinde homojen
olarak sklp, istifleme yaplarak ifllemi tamamlanr.
Makine 2 veya 4 skma silindirli olarak iki farkl versiyon
halinde uretilir.


, , ,

.

.
, , 2 :
1)
,
,
,
. ,
,
.
,
,
. 30
80 , .
.
2)
, ,

.
. ,
,
.
20
,
.
,
.
2 4
.
: 1600 - 3200
() : 850
: 10-80 /

13

DMS

18

14

T
PAC
M
O
LC
D
8
1
DMS

DMS 18 DILCOMPACT AIK EN


EKMEZLK MAKNES

DMS 18 DILCOMPACT OPEN WIDTH


SHRINKING MACHINE

Dilcompact ekmezlik makinesi, son dokunuflun ok nemli


olduu gnmz tekstil dnyasna en kaliteli ve uygun
maliyetlerle rn yapabilecek bir makine olarak tasarlanmfl
keeli ekmezlik makinesidir.

Dilcompact Open Width Shrinking Machine is a felt type


machine, which is very important and suitable for the last
touch of the fabric with optimum cost and best dimensional
stability.

Makine, afladaki 5 nemli blmden oluflmaktadr:


Girifl ortalayc blm
Platform ve ineleme blm
Zincir en ayar ksm ve buharlama blm
ekmezlik ve kalender blm
kfl J box ve sallama blm

Machine consist of 5 different units mentioned below;


Fabric entry centering device and segmented guide roller
Operator platform and pinning unit
Egalizing chain with width adjustment and steaming section
Shrinking and calendaring section
Exit J box and plaiting device

Ayr srclere sahip, sa ve sol zincirler ve giriflteki manuel atk-zg


dzeltme sistemi ile kumafl zerindeki atk-zg hatalarna bir dereceye
kadar cevap verebilen Standard sistemler ile donatlmfltr.

Machine is designed and equipped with standard systems like


right and left individual driven chain, manual weft straightening
device which could handle some of the faults in wefts.

Ayrca makineye, istek zerine, kenar kolalama, kurutma ve


kesme sistemleri de dahil edilebilir.

Machine can also be equipped with gumming, edge drying


and trimming systems upon request.


DLCOMPACT

DMS 18

Dilcompact
,


().
5 :
o

o
o
o
o J-
,

, ,

.
,

.

15

DMS

05A

16

UMBO
J

5
0
S
DM

DMS 05A JUMBO HAVA YASTIKLI


KURUTMA
Hava yastkl kurutma makinesi ana dflncesi, tp fleklindeki
ya da ak en kumafllarda germe yapmakszn mkemmel
ekmezlik deerleri ile renk fark oluflturmakszn kaliteli kurutmay
salamaktr.
Kurutma kabinindeki kumafl ok beslemeli hava yastkl flartlarda
kurutulur. Bu da mkemmel boyutsal denge, yumuflak ve hofl
dokunufl ve son rnde ilave deer artfl salar.
Kurutma makinesi asl jet dze sistemine sahiptir. Her kabinde
bir adet hava sirklasyon trbini bulunur ve maksimum
verimlilikte alfltrlmak zere dizayn edilmifltir.
kfl ksm, hassas kumafllarn statik yklerini yok etmek iin
zel taflyc konveyr sistemine sahiptir.
TEKNK ZELLKLER
alflma genifllii
Kabin boyu
Su uurma kapasitesi
Makine hz
Kumafl besleme hz
Istma sistemi

: 2200-3200 mm
: 2000 mm
: 125-200 Kg su/saat/kabin
: 40 m/dak
: % 0-50 admsz ayarlanabilir
: Buhar, Doalgaz, LPG, Kzgn ya

DMS 05A JUMBO AIR RELAX DRYER


Main idea in relax drying is to form better quality drying and
excellent shrinkage values without tension and uneven drying
effect in tubular or open width form.
Fabric overfed in the drying chamber is in a fully relaxed
condition to ensure excellent dimensional stability, soft and
pleasant handle, increasing additional value on the final product.
Relax Dryer has suspension jet nozzle system. Circulating air
turbines are provided in each chamber and are designed
especially to operate with maximum efficiency.
Exit section has special conveyor system in order to avoid static
loads of delicate fabrics.
TECHNICAL DETAILS
Working Width
Chamber Length
Evaporation Capacity
Machine Speed
Overfeed Speed
Heating System

: 2200-3200 mm
: 2000 mm
: 125-200 Kg wat/h/chamber
: 40 m/min
: 0-50 % with frequency inverter
: Steam, Natural Gas, LPG, Thermic oil

DMS 05 JUMBO
, . ,
,
(),
,
.
- .
,

.

.: 2200-3200

: 2000

: 125-200 //

: 40 /

: 0-50%

: ,

,
,

17

DMS

05B

18

DMS 05

DMS 05B EGALZE KURUTMA

DMS 05B EGALIZING AIR RELAX DRYER

Tp ve ak endeki rg ve dokuma kumafllarn gerilimsiz


flekilde ekmezliin salanmasnda kullanlan hava yastkl
kurutma modelidir. Makinedeki temel ama, ak ende kumafl
enini sabitleyerek yksek ekmezlik deeri elde etmektir.
Makine, ortalayc, fular, zincir ksm, kurutma kabinleri,
nemlendirme ara kabini ve kfl ksm olmak zere 6 ana
blmden oluflur.

Drying on the egalizing air relax dryer is today a very important


process for the quality of fabric. The results of such treatment
are better quality, good touch and excellent shrinkage values
with width control on the knitted and woven fabrics in the
entrance of dryer. Machine can be used as normal Relax dryer
for tubular fabric and Egalizing dryer for open width.

Kurutma makinesi asl jet dze sistemine sahiptir. Her kabinde


bir adet hava sirklasyon trbini bulunur ve maksimum
verimlilikte alfltrlmak zere dizayn edilmifltir.
TEKNK ZELLKLER
alflma genifllii
Kabin boyu
Su uurma kapasitesi
Makine hz
Kumafl besleme hz
Istma sistemi
Fular Silindirleri

: 2200-3200 mm
: 2000 mm
: 125-200 Kg su/saat/kabin
: 40 m/dak
: % 0-50 admsz ayarlanabilir
: Buhar, Doalgaz, LPG, Kzgn ya
: Rollin tip kauuk silindir

The machine consists of 6 different units such as; centralising


unit, foulard, chain system, drying chambers, steaming unit and
exit. Drying chambers are equipped with suspension jet nozzle
system and are built in single rows of nozzle. Circulating air
turbines provides big drying capacity with maximum efficiency.
TECHNICAL DETAILS
Working Width
Chamber Length
Evaporation Capacity
Machine Speed
Overfeed Speed
Heating System
Foulard Roller Type

: 2200-3200 mm
: 2000 mm
: 125-200 Kg wat/h/chamber
: 40 m/min
: 0-50 % with frequency inverter
: Steam, Natural Gas, LPG, Thermic oil
: Rollin type textractor

DMS 05.


. 6 ,
, , ,
, .
-
.
,
.: 2200-3200

: 2000

: 125-200 //

: 40 /

: 0-50%


: , ,
,
: Rollin

19

DMS

22

20

ILTEX
DMS 22 D

DMS 22 DLTEX KUMAfi KURUTMA


ve EN FKSE MAKNES
Diltex Ram Makinesi, fonksiyonel ve ergonomik dizayn sayesinde
teknolojinin geldii en son noktada en ekonomik olarak kurutma
ve fikse yapabilen bir makinedir.
MULTI-AIR oklu hava datm sistemi sayesinde, ram
makinesinde uygulanan tm srelerde ciddi bir esneklik
salanmaktadr. Uygulanan tm kumafllarda alttan ve stten
gnderilen havann kontrol ile hem havay en efektif flekilde
kumafla vurdurmak ve hem de her fana taklan invertrler
vastasyla bunu en uygun maliyetle yapmak mmkn
olabilmektedir.

DMS 22 DILTEX FABRIC DRYING AND


HEAT SETTING MACHINE
Diltex stentering machine is designed and developed for drying
and heat setting purpose. This machine, with its functional
and ergonomic design with use of the latest technology is able
to save energy and economically operate.
Because of its MULTI-AIR distribution system, the machine is
very flexible in executing all processes applied in the stentering.
Due to inverter driven motors on each air fan, it is possible to
control, as well as apply the air onto the fabric from top and
bottom to achieve the best effciency and the minimum
operation's cost.

Makinede hem uzun mrl yalama zelliine sahip yatay


hem de yalamasz, bakm gerektirmeyen dikey zincir seenei
mevcut olup hem rme hem de dokuma kumafllar iin gerekli
farkl proseslerde kullanlan zel ekipmanlar makineye ilave
edilebilmektedir. Her iki zincir sisteminde de sa ve sol zincirler,
ayr rediktrler ve invertrler ile srlr ve elektronik olarak da
aradaki hz farkllklar kontrol altndadr.

The machine can be equipped with horizontal chain system


with long-life-lubricated chain or a vertical chain system with
lubrication and maintenance free chain. By this way, either
woven and/or knitted fabric could be processed. Right and left
chains are driven individually by means of separate motor/gear
box and inverter. The speed variation is under control electronically
in both horizontal and vertical chain system.

En son teknoloji ile retilmifl, birinci snf elektriksel ve elektronik


ekipmanlar ile elektrik sarfiyatlar durufllarda dahi en aza
indirilmifl ve bitmifl kumafl kalitesi en st seviyeye karlmfltr.
Ayrca makinede rme ve dokuma kumafllar, teknik tekstil ve
kaplama sistemleri iin deiflik kombinasyonlu girifl, kfl
sistemleri ve alternatif sreler mevcuttur.

Machine is equipped with latest modern electrical and electronic


components to minimize the energy consumption even in
standby mode and to ensure the highest quality in fabric
finishing. Customized solutions are also available for the
treatment of woven and/or knitted fabrics, coating processes
and technical textiles.

DMS 22 DILTEX

Diltex
.

,
,
.
MULT_-A_R
,
.
,
,

.

,
.

,
.

/ .
,
.

,
,
.
,

/ ,

.

21

DMS

24

22

DMS 25

DMS 24. ,
, ,
.

, ,

, ,
,
.
.: 2000 - 3200

: 50 /

:

:

: , ,

DMS 24 AIK EN KONTN


KUMAfi YIKAMA MAKNES
Zamann gereksinimleri, tekstil sektr reticilerini minimum hata pay
ve maksimum hzda retime zorlamaktadr. Bu durumda reticiler iin
dflk maliyet, hzl ve tekrarlanabilir retim imkanlarn bir arada sunan
kontin sistemler uygulanmaktadr.
Ak En Kontin Kumafl Ykama Makinesinde; Bask ncesi ve sonras ak
en ykama prosesleri, Pad Batch boyama ncesi ve sonras ak en ykama
prosesleri, iplii boyal kumafllarn ak en ykama prosesleri gibi daha bir
ok ak en ykama prosesi, dier metotlara gre daha hzl ve daha dflk
maliyetler ile yaplabilmektedir.
Makine mflterinin zel isteine gre dizayn edilebilir.
TEKNK ZELLKLER
alflma Eni :
Makine Hz :
Istma Sistemi :
Skma Silindiri :
Kabin Trleri :

2000 mm - 3200 mm
50 m/dk
Buhar
Kauuk kapl silindir
Tek Tamburlu, ift Tamburlu, Bekletme

DMS 24 OPEN WIDTH CONTINUE WASHING MACHINE


Requirement of time enforce textile producers
to produce with minimum margin of error
and maximum speed of production. In such
cases continue system is applied to produce
with low cost, fast, and repeatability for
customers.
In open width fabric washing machine; open
width washing processes before and after

printing, open width washing processes


before and after Pad Batch dyeing and open
width washing processes of yarn dyed fabrics
can be done fast and with low cost in
comparison to any other methods.
Machine can be designed according to the
customer request.

TECHNICAL PROPERTIES
Operation width :
Machine speed
:
Heating system
:
Squeezing Cylinder :
Cabin types
:

2000 mm-3200 mm
50 m/min.
Steam
Rubber Coated Cylinder
Single Drum, Double Drum, Holding

23

DMS

25

DMS 25

Spraywash

24

DMS 25 AIK EN KUMAfi YIKAMA MAKNASI


Gergisiz ak en kumafl ykama
makinasnn amac sadece ykama
yaplacak kumafllarn ifllemlerinin ak
en olarak yaplmasdr.
Makinada kumafl gecerken kumafl
gerginliinin en aza indirilebilmesi
iin kumafltaki gerginlii alglayp
azaltan yk sensrleri kullanlmfltr.
Kumafl ykama sonras skma fular
ile sklarak bir sonraki ifllem iin
hazrlanr.
Bu makina ramla senkronize
alfltrlarak iplii boyal kumafllarn,

krk tamiri olacak kumafllarn veya


slak fikse olacak kumafllarn
boyahaneye sokulmadan ykama ve
ram olarak mflteriye sevk edilmesini
salar.
TEKNK ZELLKLER
alflma genifllii : 18003200 mm
Kabin boyu
: 2000 mm
Makina hz
: 60 m/dk
Istma sistemi
: Buhar
Tambur says
: 2 tambur/kabin
Skma performans : % 80

DMS 25 OPEN WIDTH WASHING MACHINE


The purpose of open width fabric washing
machine is only to make the washing process
of the fabrics in open width form.

fabrics or wet heat setted fabrics to the


customer without having them entered into
the dye house.

Load cells have been used to detect and


decrease the tension of fabric. After the
washing, the fabric is squeezed by the
squeezing cylinders and prepared for the next
process.

TECHNICAL PROPERTIES

By operating this machine in synchronization


with stenter; it enables to deliver the yarn dyed

Operation width
The length of chamber
Machine speed
Heating system
The number of drums
Squeezing performance

: 1800-3200 rpm.
: 2000 mm.
: 60 m/min.
: Steam.
: 2 drums/cabin.
: 80 %

DMS 25.
,

.

.

-


: 1800-3200
: 2000
: 60 /
:
: 2 /
: 80%

25

DMS

08

MS 08
D

DMS 08 TOP AMA


MAKNASI
Ham olarak top halinde dokunmufl kumafllarn boyama
makinalarna hazrlamak iin tasarlanmfl bir makinedr.
Bu da boyama ncesi kumafl yklemesinde byk bir
zaman kazanc salar.
Ham kumafl dndren alt silindirler ekici st silindirler
ve istifleme sistemi tamam kayfl kasnak mekanizmas
ile donatlmfltr. Bu da sessiz alflmay mmkn klar.
Makine iindeki top ama blmnde ayn anda
birden fazla kumafl amak iin ayrclar vardr. Kk
bir deifliklikle makine hem kumafl ama hem de
kumafl kontrol makinas olarak kullanlabilir. Makina
invertr vastas ile admsz ayarlanabilir ve istenen
hzda alflma imkan vardr.

DMS 08
DMS 08 FABRIC PREPARATION
MACHINE
Fabric Prepation Machine has been designed for
preparation of rolls for the dyeing machine. This results
time saving and proper preparation of the fabric prior
to dyeing.
The lower cylinders to rotate the roll have been fully
equipped with belt pulley system. This enables very
silent operation.
In the roll opening section; there are separators for
opening more than one roll at the same time. The
machine can be used for both fabric opening and
inspection machine with a little change.
The machine can be adjusted by means of an inverter
at desired speed.

26.
.
,

,
.

.

,
.
.

DMS

09

DMS 09

DMS 09 TERS EVRME MAKNASI


Ters evirme makinas, paslanmaz tp ile kumafllarn ters
evrilmesi iin son derece uygundur. Top halinde alan kumafllar
ykleme nitesi vastasyla paslanmaz tp zerine yklenir ve
borunun iinden geerken ekme silindirleri vastasyla taflma
bantna gnderilir. Buradan sallamaya gelen kumafl, arabann
iine dzgn bir flekilde istiflenerek bir sonraki ifllem iin hazr
hale getirilir.

DMS 09 FABRIC REVERSING MACHINE


Fabric Reversing Machine is very suitable for reversing of the
fabrics by stainless steel tube. The fabrics opened as rolls are
loaded over the stainless steel tube by the loading unit and
it is reversed while passing through the pipe. Fabric is sent to
the conveyor belt by the pulling rollers. After that, fabric is
plaited into the trolley to be prepared for the next step.


DMS 09. , ,


.

,
.

27

DMS

29

ELYAF SIKMA PRES DMS 29


Elyaf Skma Presi, kek halinde boyamaya uygun elyafn
boya makinesna hazrlanmasnskstrlarak
younluunun artrlmas ve kek formuna getirilerek
Makine aflada belirtilmifl ekipmanlarla donatlmfltr:
1. Makine ana gvdesi kaynak konstrksiyonlu olup
ST 37 elikten imal edilmifltir. Korozif ortamlara
dayankl zel statik toz boya ile 200 de piflirilerek
boyanmaktadr.
2. Dner alt tablada elyaf ve suyun temas ettii tm
noktalar 304 paslanmaz sactan imal edilmifltir.
3. Rediktr vastas ile hidrolik basma kafas saa ve
sola hareket ettirilebilir.
4. Hidrolik presleme pistonu ile yaklaflk 30 kg/cm2
civarnda bir kuvvetle elyaf kekleri preslenebilir.
5. Kumanda panosu elyaf tipine gre istenen
presleme basnc ve presleme boyu ayarlanabilecek
flekilde donatlmfltr.
kg/cm2

28

Pnmatik piston hava basnc = 6


Maksimum presleme gc = 30 kg/cm2
kek ap
= kapasiteye gre degiflmektedir.

FIBRE SQUEEZING PRESS DMS 29

Fibre squeezing press - preparation of the paint machine


suitable for painting in the form of cheese is being pressed
to increase density and brought to the form of cheese.
The machine is equipped with fittings below:
1. The main frame of the machine is of welded assembly
and manufactured from ST 37 steel. It is painted by boiling
in 200 by special static paint resistant to corrosive medium.
2. All spots in contact with fibre or water in sub-turntable
is manufactured from 304 stainless plate.
3. ydrolic HHHydraulic print head can be motioned left and
right by means of the reducer.
4. Fibre cheese can be pressed strongly around 30 kg/cm2
with the hydraulic pressing piston.
5. Control board is equipped to be adjusted by means of
pressing pressure and pressing length according to the type
of the fibre.
Pneumatic piston air pressure = 6 kg/cm2
Maximum pressing power = 30 kg/cm2
Cheese diameter
= changes depending on
the capacity.

DMS 29.
:
1.
ST 37
200_.
2. ,
,
304.
3.
.
4.

30 /2.
5.

.
= 6 /2
= 30 /2
= .