You are on page 1of 489

Nr.

Crt

Mirel v ureaz mult baft la exameul de LICENTA!


DREPT FISCAL SI FINANCIAR

Indicati categoriile de impozite si taxe n cazul clasificrii n functie de forma n care se obtin de ctre stat:

a. impozite n natur b. impozite personale c. impozite sau taxe pe consumatie


Care dintre tipurile de impozitare a veniturilor persoanelor fizice este mai avantajos pentru contribuabili ?

a. b. c. d.

sistemul impunerii separate a veniturilor sistemul impunerii globale sistemul mixt (dual) de impunere sistemul impunerii moderne

n raport de obiectul impunerii, avem urmtoarele categorii de impozite :

a. impozite pecuniare b. impozite sau taxe pe cheltuieli c. impozite si taxe pe consumatie


Impozitul pe venit este datorat de urmtoarele persoane :

a. persoanele fizice nerezidente, pentru orice categorie de venit b. persoanele fizice nerezidente care desfsoar activitti dependente n Romnia c. persoane fizice nerezidente pentru alte venituri dect cele obtinute dintr-o activitate independent
fr existenta unui sediu permanent n Romnia

Rspuns

Rspuns corect

Fals

Fals Fals Fals

Indicati categoria de venituri pentru care se datoreaz impozitul pe veniturile obtinute din Romnia de nerezidenti :

a. venituri din salarii primite pentru activitti efectuate n strintate b. venituri din cedarea folosintei bunurilor situate n strintate c. redevente de la un rezident
Veniturile reprezentnd redevente provenind dintr-un stat contractant si pltite unui rezident al celuilalt stat contractant din conventiile fiscale ncheiate de Romnia sunt impuse :

a. numai n statul de surs b. numai n statul de rezident c. n ambele state contractante, n anumite limite
Care dintre metodele de evitare a dublei impuneri internationale este cel mai frecvent utilizat n conventiile bilaterale ncheiate de Romnia ?

a. metoda scutirii progresive b. metoda creditrii ordinare c. metoda creditrii totale


Indicati deosebirea dintre impozite si taxe: a. sursa din care se face plata b. termenele de plat c. caracterul rambursabil

Fals Fals Fals Fals

10

11

La ce efect conduce in final fiscalitatea excesiva?

1. 2. 3. 4.
a. b. c. d.

la restructurarea economiei romnesti la realizarea obiectivelor politice si sociale la decapitalizarea agentilor economici la saracirea populatiei 1+2+3 2+4 3+4 1+2+4

Ce greutati creeaza frecventele modificari si completari ale legislatiei fiscale?

a. in cunoasterea corecta si aplicarea unitara a legislatiei fiscale b. numai nesiguranta pentru agentii economici c. numai stare de neincredere pentru investitorii interni
Care sunt principii ale fiscalitatii (dreptului fiscal) expres prevazute de Codul Fiscal

1. principiul anualitatii 2. certitudinea impunerii 3. echitatea fiscala 4. caracterul de ordine publica al legislatiei fiscale a. b. c. d.
1+2+3 1 2+3+4 2+3

Fals

Fals

Fals

12

13

14

Indicati persoanele juridice cu activitate economica reprezentnd subiecti ai impunerii:

1. organizatii cooperatiste 2. organizatii sociale 3. regii autonome a. b. c. d.


1+2+3 1+2 2+3 1+3

Care sunt impozite pe avere in sistemele fiscale nationale europene?

1. 2. 3. 4. a. b. c. d.

impozitele asupra productiei impozite pe transferul capitalului impozite pe bunuri imobile impozite pe vnzari 1+4 2+3 1+3 3+4

Un santier de constructii al unui nerezident constituie sediu permanent in Romnia numai daca santierul dureaza mai mult de:

a. 10 luni b. 6 luni c. 12 luni

Fals

Fals

Fals

15

16

17

Care sunt elemente pentru stabilirea valorii in lei a venitului in natura in vederea impunerii?

a. numai pretul de piata al bunurilor in cauza b. numai cantitatea (volumul) c. att pretul de piata, ct si cantitatea (volumul) bunului
Indicati metode folosite la stabilirea (estimarea) pretului de piata al tranzactiilor intre persoane afiliate in vederea impunerii :

1. 2. 3. 4. a. b. c. d.

metoda impartirii profitului metoda cost-plus metoda de estimare clasica metoda de estimare moderna 2+4 1+4 2+3 1+2

Care dintre urmatoarele impozite sunt impozite directe? 1. 2. 3. 4. a. b. c. d. impozitul pe venit taxa pe valoarea adaugata impozitul pe profit accizele 1+3 2+3 3+4 1+2

Fals

Fals

Fals

18

19

20

21

Care dintre urmatoarele impozite sunt impozite indirecte? 1. 2. 3. 4. a. b. c. d. impozitul pe profit taxa pe valoarea adaugata accizele impozitul pe cladiri 1+2+3 1+2+3+4 2+3 1+4

Cum se determina suprafata construita desfasurata a unei cladiri in cazul impozitului pe cladiri ?

a. prin insumarea anumitor sectiuni ale nivelurilor cladirii b. prin insumarea unor sectiuni ale nivelurilor cladirii, inclusiv suprafetele podurilor c. prin insumarea suprafetelor tuturor nivelurilor cladirii, inclusiv ale balcoanelor, logiilor sau ale celor situate la subsol
In ce cazuri nu intra sub incidenta majorarii impozitului, persoanele fizice care detin in proprietate mai multe cladiri utilizate ca locuinta ?

a. cand sunt detinute in coproprietate b. cand suprafata construita depaseste 120 mp c. in caz ca sunt cladiri dobandite prin succesiune legala
O persoana juridica straina care are o reprezentanta autorizata in Romnia are obligatia de a plati un impozit anual:

a. egal cu echivalentul in lei a 16% din venitul realizat exprimat in EUR b. egal cu echivalentul in lei 1000 EUR c. egal cu echivalentul in lei 4000 EUR d. egal cu echivalentul in lei a 25% din venitul realizat exprimat in EUR

Fals

Fals Fals

Fals

22

23

24

Plata impozitului pe reprezentantele persoanelor juridice straine se face :

a. b. c. d.

trimestrial, pna la data de 25 a lunii urmatoare in doua transe egale, pna la 25 iunie si 25 decembrie anual, pna la 15 februarie a anului urmator in 4 transe egale, pna la data de 15 a ultimei luni din trimestru

Orice persoana straina care datoreaza impozitul pe reprezentanta din Romnia:

1. 2. 3. 4. a. b. c. d.

este obligata sa depuna o declaratie fiscala anuala la autoritatea fiscala competenta este obligata sa depuna o declaratie fiscala in termen de 30 de zile de la data la care reprezentanta a fost infiintata sau desfiintata este obligata sa depuna o declaratie fiscala trimestriala la autoritatea fiscala competenta nu este obligata sa depuna o declaratie fiscala 1+2 2+3 3+4 1+4

Ce procedeu de impunere si ce categorie de cota de impozit se aplica in cazul impunerii veniturilor obtinute de nerezidenti in Romnia?

a. incasarea sau plata directa a impozitului si cota progresiva b. retinerea la sursa (stopaj la sursa) si cota proportionala c. impunerea si debitarea de catre organele fiscale si cota fixa

Fals

Fals

Fals

25

26

27

Impozitul pe veniturile nerezidentilor obtinute din Romnia se aplica asupra:

a. b. c. d.

veniturilor brute venitului net, dupa deducerea tuturor cheltuielilor efectuate pentru obtinerea venitului venitului net, dupa scaderea anumitor cheltuieli venitului net, dupa deducerea unor cheltuieli forfetare de 25%

Care este cota de impozit datorat de nerezidenti pentru veniturile provenind din comisioane de la un rezident realizate din Romnia?

a. b. c. d.

cota de 10% asupra venitului realizat cota de 15% asupra venitului realizat cota de 16% asupra venitului realizat cota de 20% asupra venitului realizat

Impozitul pe venit se aplica contribuabililor pentru urmatoarele surse si natura de venituri:

1. persoanele fizice nerezidente care desfasoara o activitate dependenta in Romnia, datoreaza impozit pe salariul net din aceasta sursa de
venit

2. persoanele fizice rezidente romne, cu domiciliul in Romnia, datoreaza impozitul pe veniturile obtinute din orice sursa, att din tara
noastra, ct si din afara Romniei

3. persoanele fizice rezidente romne, cu domiciliul in Romnia, datoreaza impozitul numai pe veniturile obtinute din orice sursa in Romnia a. 1+2 b. 1+2+3 c. 1+3

Fals

Fals

Fals

28

29

30

Sunt considerate venituri neimpozabile pentru impozitul pe venit:

a. b. c. d.

toate veniturile din agricultura si silvicultura toate premiile obtinute de sportivii medaliati drepturile in bani si in natura primite de militarii cu termen redus toate categoriile de pensii

Exceptii de la aplicarea cotei de 16% la impozitul pe venit sunt: 1. 2. 3. 4. veniturile din dobnzi venituri din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal unele venituri din investitii unele venituri din jocurile de noroc 1+2+3 2+3 2+3+4 3+4

a. b. c. d.

Care sunt categorii de venituri din activitati independente asupra carora se aplica impozitul pe venit?

1. 2. 3. 4. a. b. c. d.

venituri din drepturi de proprietate intelectuala venituri din profesii libere venituri din inchirieri de bunuri venituri din operatiuni de vnzare-cumparare de valuta 1+2 1+2+3 1+2+3+4 2+3+4

Fals

Fals

Fals

31

32

33

Sunt considerate venituri comerciale asupra carora se aplica impozitul pe veniturile din activitati independente:

1. 2. 3. 4. a. b. c. d.

veniturile din practicarea unei meserii venituri din fapte de comert ale contribuabililor venituri din drepturi conexe de autor venituri din cesionarea brevetului de catre titularul inventiei 2+3 1+3 1+2 3+4

Sunt cheltuieli deductibile limitat pentru stabilirea venitului net din activitati independente pe baza datelor din contabilitatea in partida simpla:

a. cotizatiile platite la asociatiile profesionale in limita a 5% din baza de calcul b. cheltuielile sociale, in limita de 4% din fondul de salarii realizat anual c. cheltuielile de protocol, in limita de 2% din baza de calcul
Care sunt venituri din activitati independente pentru care se aplica retinerea la sursa sub forma platilor anticipate?

1. 2. 3. 4. a. b. c. d.

venituri din activitatea de expertiza extrajudiciara venituri din activitati desfasurate pe baza de contract de mandat comercial venituri din donatii de orice fel sume sau bunuri utilizate pentru uzul familiei contribuabilului 1+2 1+2+3 1+2+3+4 2+3+4

Fals

Fals

Fals

34

35

Obligatiile platitorilor de venituri cu retinere la sursa sunt :

1. 2. 3. 4.
a. b. c. d.

sa calculeze impozitul aferent veniturilor impozabile numai sa depuna declaratie fiscala privind veniturile platite sa vireze impozitul retinut la organele fiscale sa informeze pe contribuabil despre obligatiile ce-i revin privind plata impozitului la organele fiscale 1+2 2+3 1+3 1+4

n scopul aplicarii impozitului pe venit sunt asimilate salariilor:. 1. 2. 3. 4. a. b. c. d. indemnizatia administratorilor sumele primite de membrii fondatori ai societatilor comerciale constituite prin subscriptie publica nu sunt asimilate drepturile de solda militara imprumuturi nerambursabile 1+2+3 1+2 2+3+4 1+2+3+4

Fals

Fals

36

37

38

Venitul net din salarii pentru impozitare se determina prin deducerea din venitul brut din salarii la locul unde se afla functia de baza a contributiilor obligatorii, aferente unei luni, si urmatoarele:

1. 2. 3. 4. a. b. c. d.

deducerea personala acordata pentru luna respectiva cotizatia sindicala platita in luna respectiva contributia la fondurile de pensii facultative, fara limitare primele de asigurare 1+2 1+3 2+3 2+4

Nu sunt incluse in veniturile salariale si nu sunt impozabile, in intelesul impozitului pe venit, urmatoarele sume:

a. b. c. d.

sumele primite pentru acoperirea cheltuielilor de mutare in interesul serviciului costul abonamentelor telefonice, indiferent de suma orice sume reprezentnd plati compensatorii cheltuieli de deplasare, la orice nivel

Venitul net din cedarea folosintei bunurilor pentru stabilirea impozitului pe venit se determina:

a. prin deducerea din venitul brut a cheltuielilor determinate prin aplicarea cotei de 65% asupra venitului brut b. prin deducerea din venitul brut a cheltuielilor determinate prin aplicarea cotei de 25% asupra venitului brut c. nu s-a renuntat la cote diferentiate pentru constructii si alte bunuri

Fals

Fals

Fals

39

40

41

Care dintre urmatoarele venituri sunt venituri din investitii impozabile cu impozitul pe venit?

1. 2. 3. 4. a. b. c. d.

venituri din dividende venituri din transferurile titlurilor de valoare veniturile din dobnzi la casele de ajutor reciproc veniturile din dobnzi aferente titlurilor de stat 1+2+3 1+2 2+3+4 1+4

Care sunt conditiile de acordare a creditului fiscal extern n cazul impozitului pe venit?

1. impozitul datorat pentru venitul obtinut in strainatate a fost efectiv platit 2. plata impozitului datorat se dovedeste printr-un document justificativ a. 1 b. 2 c. 1+2
Creditul fiscal extern in cazul impozitului pe venit:

1. este nelimitat 2. este limitat la nivelul impozitului platit in strainatate 3. nu poate fi mai mare dect partea de impozit pe venit datorat in Romnia aferenta venitului impozabil din strainatate a. 1+2 b. 2+3 c. 1+3

Fals

Fals

Fals

42

43

44

n situatia in care un contribuabil obtine venituri din strainatate din mai multe state, creditul fiscal extern pentru impozitul pe venit se determina astfel:

a. cumulat pe toate statele din care obtine venituri b. cumulat pentru toate veniturile obtinute intr-un stat c. separat pentru fiecare tara si pe fiecare natura si sursa de venit
Venitul net anual impozabil privind impozitul pe venit se stabileste pe fiecare sursa din urmatoarele categorii de venituri:

1. 2. 3. 4. a. b. c. d.

venituri din activitati independente venituri din unele venituri agricole venituri din salarii venituri din pensii 1+2 1+2+3 1+3 1+4

Diferentele de impozit pe venit ramase de achitat conform deciziei de impunere anuala se platesc in termen de:

a. 30 de zile de la data comunicarii deciziei b. 45 de zile de la data comunicarii deciziei c. 60 de zile de la data comunicarii deciziei

Fals

Fals

Fals

45

46

47

Existenta suveranitatii fiscale depinde de doua conditii cumulative; care sunt acestea?

1. exclusivitatea de aplicare a sistemului fiscal 2. eliminarea altui sistem fiscal concurent 3. autonomia tehnica a sistemului fiscal instituit a. 1+3 b. 2+3 c. 1+2+3
Suveranitatea fiscala se eexercita prin:

1. autoritatea legiuitoare 2. organele administrative 3. societatile comerciale a. 1+2+3 b. 1+2 c. 2+3


Care sunt categoriile de dependenta in raporturile ce se nasc intre stat si individ ?

1. dependenta politica 2. dependenta administrativa 3. dependenta economica a. 1+3 b. 2+3 c. 1+2+3

Fals

Fals

Fals

48

49

50

Care sunt izvoare ale dreptului fiscal international?

1. conventii internationale 2. jurisprudenta 3. doctrina fiscala a. 1+3 b. 2+3 c. 1+2+3


Care dintre urmatoarele categorii de persoane sunt contribuabili pentru impozitul pe profit?

a. b. c. d.

persoane juridice straine, fara sediu permanent in Romania; persoane juridice romane; asociatiile de familie; persoanele fizice rezidente asociate cu persoane juridice straine

Categorii neexceptate de la plata impozitului pe profit sunt:

a. b. c. d.

Banca Nationala a Romaniei; asociatiile de locatari recunoscute ca asociatii de proprietari; trezoreria statului; asociatiile fara personalitate juridica, altele decat cele prevazute de art. 28 C. fiscal

Fals

Fals Fals

51

52

53

Cum se determina impozitul pe profit?

a. ca diferenta intre veniturile si cheltuielile efectuate pentru realizarea acestora, dintr-un an fiscal din care se scad veniturile neimpozabile; b. ca diferenta intre veniturile si cheltuielile efectuate pentru realizarea acestora, la care se adauga cheltuielile nedeductibile; c. ca diferenta intre veniturile realizate din orice sursa si cheltuielile efectuate in scopul realizarii de venituri dintr-un an fiscal, din care se scad
veniturile neimpozabile si la care se adauga cheltuielile nedeductibile;

d. ca diferenta intre venituri si cheltuelile efectuate pentru realizarea acestora

In categoria cheltuielilor efectuate pentru realizarea de venituri impozabile in scopul impozitului pe profit se incadreaza:

a. b. c. d.

cheltuielile cu contributiile platite peste limitele stabilite cheltuielile de protocol, indiferent de suma; orice cheltuieli cu dobanda; cheltuielile pentru formarea si perfectionarea profesionala a personalului angajat

Este mijloc fix amortizabil in cazul impozitului pe profit orice imobilizare corporala care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:

a.

are o durata normala de utilizare mai mare de 6 luni si o valoare mai mare de un million lei;

b. este detinut si utilizat in productia, livrarea de bunuri sau prestarea de servicii; pentru a fi inchiriat tertilor sau in scopuri administrative; are o
valoare de intrare mai mare decat limita stabilita prin hotarare de Guvern; si are o durata normala de utilizare mai mare de un an;

c. are o valoare de intrare egala cu cea stabilita de Guvern si o durata normala de utilizare mai mare de un an d. este detinut si utilizat in productia de bunuri si are o durata normala de utilizare mai mare de un an.

Fals

Fals

Fals

54

55

56

57

O societate comerciala, pe langa activitatea de comerciant, desfasoara si activitatea de bar de noapte. Cu ce cota se impoziteaza profitul realizat din activitatea de bar de noapte?

a. cu cota de 40%; b. cu cota de 16%, cu conditia ca suma impozitului datorat pentru aceasta activitate sa nu fie mai mica de 5% din venitul realizat din activitatea
de bar de noapte; c. cu cota de 25%; d. cu cota de 16%. Organizatiile nonprofit au obligatia de a declara si plati impozitul pe profit :

a. b. c. d.

anual; trimestrial; semestrial; lunar.

Impozitul pe dividende se calculeaza de catre persoana juridica romana platitoare catre o persoana juridica romana:

a. prin aplicarea unei sume fixe de impozit, stabilita de lege; b. prin deducerea unei sume fixe din dividendul brut;
c. prin aplicarea unei cote impozit, stabilita prin lege, asupra dividendului brut. Plata impozitului pe dividende retinut de persoana juridica romana din suma datorata unei persoane juridice romane se face:

a. b. c. d.

semestrial; anual; trimestrial; pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care se plateste dividendul.

Fals

Fals Fals

Fals

58

59

60

61

62

63

In cazul in care dividendele distribuite nu sunt platite pana la sfarsitul anului in care s-au aprobat situatiile financiare anuale, impozitul pe dividende:

a. b. c. d.

nu se plateste; se plateste pana la data de 30 iunie a anului respectiv; se plateste pana la data de 30 septembrie a anului respectiv; se plateste pana la data de 25 ianuarie a anului urmator

Baza impozabila pentru impozitul pe cladiri in cazul persoanelor fizice este :

a. valoarea impozabila a cladirii; b. valoarea de inventar a cladirii; c. valoarea de piata a cladirii


Cota de impozitare a cladirilor in cazul persoanelor fizice: a. este aceasi indiferent de locul unde sunt situate cladirile; b. difera pentru cladirile situate in mediul urban fata de cladirile situate in mediul rural. Cine are obligatia de a depune o declaratie de impunere pentru impozitul pe cladiri?

a. numai persoana care demoleaza o cladire; b. numai persoana care extinde sau modifica o cladire; c. orice persoana care dobandeste sau construieste extinde sau modifica, ori demoleaza o cladire.
Valoarea impozabila a cladirii in cazul persoanelor fizice contribuabil este influentata de:

a. valoarea de piata a cladirii; b. suprafata construita si vechimea cladirii, precum si de rangul localitatii unde aceasta este amplasata; c. numai de suprafata construita a cladirii.
Care este cota de impozitare pentru cladirile persoanelor juridice?

a. 0,5% si 1% asupra valorii de inventar a cladirii b. 1% si 1,50% asupra valorii de inventar a cladirii; c. 0,25% si 1,50% asupra valorii de inventar a cladirii.

Fals

Fals Fals Fals Fals Fals

64

65

66

67

68

Cum se procedeaza la calcularea impozitului datorat de persoanele juridice pentru cladiri a caror valoare a fost recuperata integral pe calea amortizarii?

a. nu se mai datoreaza impozit; b. se aplica impozit pe valoarea impozabila redusa cu 15%; c. se aplica impozit pe valoarea impozabila redusa cu 50%.
Impozitul pe terenurile cu constructii situate in intravilan se stabileste:

a. in raport de categoria de folosinta a terenului; b. in functie de destinatia cladirilor aflate pe teren; c. in functie de suprafata exprimata in hectare a terenului, rangul localitatilor si zona din cadrul localitatii.
Impozitul pe terenurile situate in extravilan se stabileste:

a. numai in functie de categoria de folosinta a terenului; b. in raport de amplasamentul terenului, a suprafetei in hectare si a categoriei de folosinta a acestuia. c. numai in raport de amplasamentul terenului
Taxa asupra mijloacelor de transport se datoreaza pentru: a. b. c. d. mijloace de transport cu tractiune mecanica; mijloace de transport ale institutiilor publice; mijloace de transport public de pasageri; mijloace de transport apartinand numai strainilor.

Taxa asupra mijloacelor de transport se plateste:

a. b. c. d.

trimestrial; lunar; semestrial; anual, in doua rate (pana la 31 martie, respectiv 30 septembrie).

Fals Fals Fals Fals Fals

69

70

71

72

73

Locul prestarii de servicii catre o persoana impozabila in cazul T.V.A. este:

a. b. c. d.

locul unde s-a contractat prestarea de servicii; locul in care persoana impozabila primeste serviciile si are stabilit sediul activitatii sale economice locul unde prestatorul are domiciliul sau resedinta sa obisnuita si unde sunt efectuate serviciile; tara in care prestatorul incaseaza contravaloarea serviciilor prestate.

Cotele de impozitare a T.V.A. in Romania sunt:

a. b. c. d.

cota standard de 25% si cota redusa de 9%; cota standard de 19% si cota redusa de 9%; cota standard de 19% si cota redusa de 7%; cota standard de 25% si cota redusa de 5%.

Pentru a putea fi cuprinsa in sfera de aplicare a T.V.A., o livrare de bunuri sau prestare de servicii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

a. b. c. d.

operatia sa aiba drept scop exportul; operatia sa aiba drept scop importul; operatia sa fie realizata de o persoana care desfasoara activitati economice; operatia sa fie efectuata fara plata .

Locul achizitiei intracomunitare de bunuri se considera a fi:

a. locul unde se gasesc bunurile in momentul in care se incheie expedierea sau transportul bunurilor; b. locul unde se gasesc bunurile in momentul in care incepe expedierea bunurilor; c. locul unde se gasesc bunurile in momentul in care incepe transportul.
Faptul generator al T.V.A. ia nastere, de regula: a. b. c. d. la data livrarii bunurilor sau la data prestarii serviciilor, fara nici o exceptie; la data livrarii bunurilor sau la data prestarii serviciilor, cu unele exceptii; numai la data livrarii bunurilor; numai la data prestarii serviciilor.

Fals

Fals

Fals Fals Fals

74

75

76

77

Baza de impozitare a T.V.A. pentru livrarile de bunuri si prestari de servicii efectuate in interiorul tarii este constituita din :

a. contravaloarea totala primita sau care va fi primita, in considerarea livrarii de bunuri sau prestarii de servicii inclusiv T.V.A.; b. toate sumele, valorile, bunurile sau serviciile, inclusiv T.VA. c. cu unele exceptii, din tot ceea ce constituie contrapartida obtinuta sau care urmeaza a fi primita de furnizor sau prestator din partea
cumparatorului, beneficiarului sau a unui tert, inclusiv subventiile direct legate de pretul acestor operatiuni.

Sunt considerate ca formand un grup fiscal unic, persoanele impozabile TVA stabilite in Romania care indeplinesc urmatoarele trasaturi:

a. sunt considerate independente din punct de vedere economic si actioneaza in nume propriu; b. au o activitate permanenta si un sediu permanent. c. sunt independente din punct de vedere juridic si sunt in relatii stranse una cu alta din punct de vedere financiar, economic si organizatoric
Elementele ce nu se cuprind in baza de impozitare a T.V.A. sunt:

a. valoarea ambalajelor care circula intre furnizorii de marfa si clienti, fara schimb si fara facturare; b. sumele incasate de o persoana impozabila in numele si in contul unei alte persoane; c. dobanzile percepute dupa data livrarii sau prestarii, pentru platile fara intarziere
Baza de impunere pentru livrarile si serviciile de import cuprinde valoarea in vama determinata potrivit legii, la care se adauga;

a. taxele vamale, comisionul vamal, inclusiv T.V.A.; b. accizele si alte taxe, inclusiv T.V.A.; c. orice taxe, impozite, comisioane si alte taxe datorate in afara Romaniei precum si cele datorate in Romania ca urmare a importului, exclusiv
T.V.A. ce urmeaza a fi perceputa.

Fals

Fals Fals Fals

78

79

80

81

82

Cine trebuie sa solicite in Romania, inregistrarea ca platitor de T.V.A.?

a. toate persoanele juridice; b. toate persoanele impozabile care realizeaza sau intentioneaza sa realizeze operatiuni taxabile sau scutite de T.V.A. cu drept de deducere; c. toate persoanele fizice.
Care sunt categorii de produse supuse accizelor armonizate:

a. b. c. d.

produse energetice si electricitate; numai vinurile; numai bauturile fermentate, altele decat vinurile; numai tutunul fermentat si cafelele.

In notiunea de tutun prelucrat accizat armonizat intra urmatoarele produse sau categorii de produse:

a. numai tigaretele si tigari de foi; b. numai tutun de fumat; c. tigarete, tigari si tigari de foi, tututn de fumat.
Care este momentul exigibilitatii accizelor?

a. momentul cand produsul accizabil intra in antrepozitul fiscal; b. momentul cand produsul accizabil este eliberat pentru consum si in statul membru in care se face eliberarea pentru consum; c. data intocmirii documentului administrativ de insotire.
Ce implica asezarea impunerii?

a. determinarea obiectului venitului public i a bazei impozabile, a cotei legale de impunere, a nlesnirilor legale i cnd este vorba de
impozite, constituirea titlului de crean fiscal; b. verificri ulterioare constatrii; c. ntiinarea contribuabilului.

Fals Fals Fals Fals

Fals

83

84

85

86

87

Care sunt elementele raportului juridic fiscal?

a. obiectul, subiectul si continutul raportului juridic fiscal: b. forma si continutul raportului juridic fiscal c. evaluarea directa si cota de impunere
Indicati care sunt elemente care trebuie sa le cuprinda in mod obligatoriu decizia de solutionare a contestatiei impotriva actelor administrative fiscale:

a. b. c.

organul de control fiscal care a efectuat inspecia fiscal; preambulul, considerentele i dispozitivul; termenul de soluionare a contestaiei.

Inroducerea altor persoane in procedura de solutionare a contestatiei impotriva actelor administrative fiscale se poate face:

a. numai din oficiu, de organul de soluionare; b. numai la cerere; c. att din oficiu ct i la cerere.
Formele de introducere in cauza privind solutionarea contestatiilor impotriva actelor administrative fiscale sunt:

a. intervenia din oficiu; b. intervenia la cerere; c. intervenia voluntar sau forat.


Care sunt fazele procedurii unitare a ailor de atac pentru solutionarea contestatiilor formulate impotriva actelor administrative fiscale?

a. recursul la tribunal i la curtea de apel; b. faza administrativ jurisdicional i faza judiciar; c. faza ierarhic i plngerea la curtea de apel.

Fals Fals Fals

Fals Fals

88

89

90

91

92

Cine este indreptatit a introduce contestatie in procedura de solutionare a contestatiilor formulate impotriva actelor administrative fiscale

a. intervenienii, n cazul interveniei forate; b. intervenienii, n cazul interveniei voluntare; c. cel care consider c a fost lezat n drepturile sale, fie printr-un act administrativ fiscal, fie prin lipsa acestuia.
Care sunt efectele ncheierii exerciiului bugetar anual ?

a. veniturile nencasate pn la 31 decembrie se vor ncasa n contul anului trecut; b.


cheltuielile neefectuate pn la 31 decembrie nu pot fi pltite n contul bugetului expirat;

c. att veniturile nencasate, ct i cheltuielile neefectuate pn la 31 decembrie vor fi considerate ncasate, respectiv efectuate n contul
anului trecut; Operaiuni ce se deruleaz prin trezoreria statului sunt :

a. finanarea definitiv a deficitelor din anii precedeni ale bugetelor locale; b. emiterea certificatelor de trezorerie pentru populaie precum i ncasrile i plile pentru bugetul de stat; c. veniturile societilor comerciale;
Care sunt poziiile subiecilor raporturilor juridice financiare ?

a. egali n drepturi; b. egali n obligaii; c. nu sunt egali n drepturi i nici n obligaii;


Care metod de evaluare a volumului veniturilor i cheltuielilor bugetului de stat se utilizeaz n Romnia ?

a. metoda majorrii sau diminurii; b. metoda autonom sau a penultimei; c. metoda evalurii directe, aplicndu-se bugetul pe programe;

Fals

Fals

Fals Fals Fals

93

94

95

96

97

98

n ce scopuri se contracteaz mprumuturile de stat?

a. susinerea balanei de pli i a rezervei valutare; b. stimularea sectoarelor productive din economie; c. sprijinirea unor ageni economici;
Indicai sursele de plat pentru serviciul datoriei publice guvernamentale:

a. sumele prevzute n bugetele beneficiarilor finali; b. fondul de rulment; c. fondurile de asigurare obligatorie;
Indicai excepiile de la principiul universalitii bugetului de stat:

a. reconstituirea creditelor bugetare i donaiile, cu destinaie special; b. subveniile bugetare; c. comisioanele percepute la unele servicii publice;
Funcia de repartiie a finanelor publice cuprinde dou faze, i anume:

a. constituirea i distribuirea fondurilor bneti; b. transferul i constituirea fondurilor bneti; c. numai transferul fondurilor bnesti.
Distribuirea, cea de-a doua faz a funciei de repartiie a finanelor publice, este dat n competena autoritilor publice i se face n raport cu:

a. oferta de resurse financiare; b. oferta i cererea de resurse financiare; c. cererea de resurse financiare;
Aprobarea clasificaiilor bugetare precum i a modificrilor acestora se face de ctre:

a. Guvern; b. Ministerul Finanelor Publice; c. Banca Naional a Romniei;

Fals Fals Fals Fals Fals Fals

99

100

Nr. Crt

Bugetul asigurrilor sociale de stat se adopt:

a. prin lege separat de legea bugetului de stat; b. prin aceeai lege cu cea a bugetului de stat; c. prin hotrre de guvern;
Organizarea monitorizrii programului de achiziii publice i a programului de lucrri de investiii publice reprezint obligaia:

a. Guvernului; b. ordonatorilor de credite; c. Ministerului Finanelor Publice;

DREPT CONSTITUTIONAL

Ce exprima din punct de vedere formal regimul constitutional?

a. exprim exteriorizarea sau obiectivarea ansamblului de reguli care reglementeaz organizarea si conducerea unui stat ntr-un document
politico-juridic;

b. exprim ansamblul de reguli care reglementeaz organizarea si conducerea unui stat ntr-o anumit etap de dezvoltare a sa; c. exprim un ansamblu de reguli cuprinse ntr-un document poltico-juridic, avnd mai multe sau mai putine articole si care este adoptat direct
de popor sau de reprezentantii acestuia, potrivit unei proceduri speciale si solemne.

Fals Fals

Rspuns

Rspuns corect

Fals

Modul de adoptare a unei Constitutii este specific fiecarei tari si este determinat de stadiul de dezvoltare economica, sociala si politica, de ideologia dominanta in momentul adoptarii acesteia. Identificati trasaturile Constitutiei plebiscitare:

a. constitutia plebiscitara reprezinta o varianta mai dezvoltata a constitutiei acordate, initiata de seful statului (monarhul) si ratificata prin
plebiscit;

b. constitutia plebiscitara reprezinta un contract intre rege si popor; c. d.


constitutia plebiscitara este adoptata de catre monarh ca stapan absolut care-si exercita puterea; constitutia plebiscitara este rezultatul unei adunari special desemnate, adunare ce exprima conventia intervenita intre toti membrii societatii, situata deasupra parlamentului avand dreptul de a stabili puterile delegate in stat precum si competenta adunarii constituante.

Suprematia constitutiei reprezinta o realitate incontestabila, ea implica o serie de consecinte juridice dar se bucura in acelasi timp de garantii. Identificati care dintre urmatoarele afirmatii reprezinta garantiile juridice ale suprematiei Constitutiei:

A) B) C) D) E) a. b. c. d.

conformitatea intregului drept cu constitutia; deosebirea dintre constitutie si legi precum si consecintele privind adoptarea; controlul general al aplicarii constitutiei; indatorirea fundamentala de a respecta constitutia; controlul constitutionalitatii legilor. A+B+C A C+D+E A+B

Fals

Fals

Ce este controlul constitutionalitatii legilor?

a. este rezultatul faptului ca intreaga activitate de organizare statala este stabilita prin constitutie; b. este o garantie a suprematiei constitutiei, fiind activitatea organizata de verificare a conformitatii legii cu constitutia, iar ca institutie a
dreptului constitutional, cuprinde regulile privitoare la organele competente de a face aceasta verificare, procedura de urmat, precum si masurile ce pot fi luate dupa realizarea acestei proceduri;

c. este o consecinta juridica a suprematiei constitutiei, fiind activitatea organizata de verificare a conformitatii legii cu constitutia, iar ca
institutie a dreptului constitutional, cuprinde regulile privitoare la organele competente de a face aceasta verificare, procedura de urmat, precum si masurile ce pot fi luate dupa realizarea acestei proceduri;

d. este o garantie a suprematiei constitutiei si presupune ca prevederile din constitutie sa fie aplicate si respectate de toti cetatenii- izvorul
acestei obligatii fundamentale trebuie cautat in chiar continutul si pozitia constitutiei, in faptul ca aducerea la indeplinire a prevederilor constitutionale inseamna tocmai realizarea masurilor pe care statul le ia in vederea dezvoltarii materiale si culturale a societatii.

Care sunt atributiile Curtii Constitutionale potrivit dispozitiilor constitutionale?

a. se pronunta fara a fi sesizata asupra constitutionalitatii legilor, inainte de promulgarea acestora, precum si asupra initiativelor de revizuire a
Constitutiei; b. se pronunta asupra constitutionalitatii tratatelor sau altor acorduri internationale, la sesizarea unuia dintre presedintii celor doua Camere, a unui numar de cel putin 50 de senatori si 25 de deputati; c. hotaraste asupra exceptiilor de neconstitutionalitate privind legile si ordonantele, ridicate in fata instantelor judecatoresti sau de arbitraj comercial; exceptia de neconstitutionalitate poate fi ridicata si direct de Avocatul Poporului; d. da aviz consultativ asupra contestatiilor care au ca obiect constitutionalitatea unui partid politic.

Camera Deputatilor si Senatul se intrunesc si in sesiuni extraordinare la cererea:

a. b. c. d.

Presedintelui Romaniei si a cel putin doua treimi din numarul deputatilor si senatorilor, ori a biroului permanent al fiecarei camere; a cel putin o treime din numarul deputatilor sau al senatorilor; presedintilor celor doua camere; Primului ministru la propunerea Guvernului, cu decizia prealabila a Avocatului Poporului si avizul consultativ al Curtii Constitutionale.

Fals

Fals

Fals

Potrivit dispozitiilor constitutionale, revizuirea Constitutiei poate fi initiata:

a. de Camera Deputatilor si de Senat, cu o majoritate de cel putin doua treimi din numarul membrilor prezenti ai fiecarei Camere b. de Presedintele Romaniei la propunerea Guvernului,de cel putin o patrime din numarul deputatilor sau al senatorilor, precum si de cel putin
500.000 de cetateni cu drept de vot; c. de cel putin 250 000 de cetateni cu drept de vot, cetateni ce trebuie sa provina din cel putin jumatate din judetele tarii, iar in fiecare din aceste judete sau in municipiul Bucuresti trebuie sa fie inregistrate cel putin 20.000 de semnaturi d. de cel putin jumatate din numarul deputatilor sau al senatorilor prezenti in sala;

Presedintele Romaniei, in virtutea prerogativelor sale, indeplineste urmatoarele atributii:

a. poate declara, fara aprobarea prealabila a Parlamentului, mobilizarea partiala sau totala a fortelor armate, poate cere poporului sa-si
exprime, prin referendum, vointa cu privire la problemele de interes national, fara consultarea Parlamentului; b. confera decoratii si titluri de onoare, acorda gradele de maresal, general si de amiral; c. poate cere poprului sa-si exprime, prin referendum, vointa cu privire la problemele de interes national, fara consultarea prealabila a Parlamentului; d. poate declara, fara aprobarea prealabila a Parlamentului, mobilizarea partiala sau totala a fortelor armate. Un partid politic isi inceteaza activitate prin:

A) B) C) D) a. b. c. d.

dizolvare, prin hotarare pronuntata de Curtea Constitutionala, pentru incalcarea prevederilor constitutionale; dizolvare, prin hotarare pronuntata de Tribunalul Bucuresti; autodizolvare, hotarata de organele competente prevazute in statut; reorganizare A+B B+C A+B+C+D D

Fals

Fals

OK

10

11

12

Identificati caror entitati le este recunoscut dreptul la initiativa legislativa, potrivit normelor constitutionale?

a. Guvernului, deputatilor, senatorilor sau unui numar de cel putin 100.000 de cetateni cu drept de vot; ce trebuie sa provina din cel putin un
sfert din judetele tarii, iar in fiecare din aceste judete, respectiv in municipiul Bucuresti, trebuie sa fie inregistrate cel putin 5000 de semnaturi; b. Presedintelui Romaniei la propunerea Guvernului; c. o patrime din numarul deputatilor sau senatorilor; d. tuturor cetatenilor cu drept de vot care se regasesc inscrisi pe listele electorale circumscriptiei de care apartin;

Sub aspectul continutului, legile organice sunt:

a. Legile care intervin in domeniile rezervate in Constitutie si procedural se adopta cu votul majoritatii membrilor fiecarei Camere; b. Legile care contin reglementari ale relatiilor sociale fundamentale si care sunt esentiale pentru instaurarea, mentinerea si exercitarea
statala a puterii si procedural sunt adoptate cu votul a cel putin doua treimi din numarul membrilor fiecarei Camere; c. Legile care reglementeaza relatii sociale de mai mica importanta si procedural sunt adoptate cu votul majoritatii membrilor prezenti in fiecare Camera;

d. Legile prin care se revizuieste Constitutia, fiind definitive numai dupa aprobarea lor prin referendum.

Cand se poate produce revizuirea sau modificarea implicita a constitutiei?

a. printr-o modificare legala a constitutiei, a regimului politic consacrat in textul initial al acesteia, fara a se schimba in mod corespunzator si
cadrul constitutional;

b. ori de cate ori puterea constituanta originara si puterea constituanta derivata hotarasc acest lucru; c. in situatia in care Parlamentul ar adopta o lege ordinara care deroga in mod vadit de la litera constitutiei, forul legislativ considerand insa ca
legea respectiva pastreaza nealterat spiritul constituantului;

d. numai in situatia in care cetatenii isi exprima acordul prin referendum asupra modificarilor legitime ale normelor constitutionale

Fals

Fals

Fals

13

14

Care dintre conditiile enumerate mai jos trebuie indeplinite de persoana care solicita la cerere acordarea cetateniei romane?

A) Cunoaste limba romana si poseda cunostinte elementare de cultura si civilizatie


romaneasca in masura suficienta pentru a se integra in societatea romaneasca; B) S-a nascut si domiciliaza la data cererii pe teritoriul Romaniei ori desi nu s-a nascut pe acest teritoriu domiciliaza in conditiile legii, continuu si statornic de cel putin 10 ani sau de cel putin 5 ani, in cazul in care este casatorit si convietuieste cu un cetatean roman; C) Termenele prevazute la litera b, pot fi reduse la jumatate daca solicitantul este o persoana recunoscuta pe plan international; D) este cunoscut cu o buna comportare si nu a fost condamnat in tara sau in strainatate pentru o infractiune care il face nedemn de a fi cetatean roman

a. b. c. d.

A+B A+B+C+D B A+D

Identificati care dintre urmatoarele afirmatii este corecta?

a. motiunea de cenzura poate fi initiata de cel putin o patrime din numarul total al deputatilor si senatorilor si se comunica Guvernului la gata
depunerii; b. motiunea de cenzura poate fi initiata de cel putin o patrime din numarul deputatilor si senatorilor prezenti in sala si se comunica Guvernului la gata depunerii; c. Camera deputatilor si Senatul, in sedinta comuna, pot retrage increderea acordata Guvernului prin adoptarea unei motiuni de cenzura, cu votul majoritatii deputatilor si senatorilor prezenti; d. motiunea de cenzura se dezbate la o data specificata ulterior, Constitutia nu stabileste un termen fix in ceea ce priveste dezbaterea

Fals

Fals

15

16

Parlamentul este organul reprezentativ suprem si unica autoritate legiuitoare a tarii, Constitutia prevede insa institutia delegarii legislative. Ce este delegarea legislativa?

a. b. c. d.

delegarea legislativa ii confera dreptul Guvernului de a emite ordonante in toate domeniile; delegarea legislativa ii confera dreptul Guvernului de a emite ordonante in domenii care nu fac obiectul legilor organice delegarea legislativa presupune dreptul Senatului de a emite ordonante de ugenta ce se dezbat in sedinta comuna; delegariea legislativa nu exista.

Identificati care dintre urmatoarele afirmatii este corecta?

A) motiunea de cenzura poate fi initiata de o treime din numarul total al deputatilor si senatorilor si se comunica Guvernului la data depunerii; B) daca motiunea de cenzura a fost respinsa, deputatii si senatorii care au semnat-o nu mai pot initia, in aceeasi sesiune, o noua motiune de
cenzura, cu exceptia cazului in care Guvernul isi angajeaza raspunderea potrivit art. 114 din Constitutie; C) motiunea de cenzura se dezbate dupa 3 zile de la data cnd a fost prezentata in sedinta comuna a celor doua Camere; D) Camera deputatilor si Senatul, in sedinta comuna, pot retrage increderea acordata Guvernului prin adoptarea unei motiuni de cenzura, cu votul majoritatii deputatilor si senatorilor prezenti;

a. b. c. d.

C A+B C+B B+C+D

Fals

Fals

17

18

Care dintre conditiile enumerate mai jos trebuie indeplinite de persoana care solicita la cerere acordarea cetateniei romane?

A) dovedeste, prin comportament, actiuni si atitudine, loialitate fata de statul roman, nu intreprinde sau sprijina actiuni impotriva ordinii de
drept sau a securitatii nationale si declara ca nici in trecut nu a intreprins asemenea actiuni; B) s-a nascut si domiciliaza, la data cererii, pe teritoriul Romaniei sau, desi nu s-a nascut pe acest teritoriu, domiciliaza in conditiile legii pe teritoriul statului roman de cel putin 7 ani sau, in cazul in care este casatorit si convietuieste cu un cetatean roman, de cel putin 4 ani de la data casatoriei; C) nu are asigurate in Romania mijloace legale pentru o existenta decenta, in conditiile stabilite de legislatia privind regimul strainilor; D) cunoaste limba romana si poseda notiuni elementare de cultura si civilizatie romaneasca in masura suficienta pentru a se integra in viata sociala

a. b. c. d.

A+B+C B C+D A+D

Care dintre urmatoarele entitati pot initia revizuirea Constitutiei, potrivit prevederilor constitutionale?

A) B) C) D)

de presedintele Romniei la propunerea Guvernului; de o patrime din numarul deputatilor si senatorilor in sedinta comuna; de cel putin 500.000 de cetateni cu drept de vot; de cel putin o patrime din numarul deputatilor sau senatorilor;

a. A+B+C b. A+B c. A+C+D

Fals

Fals

19

20

21

O forma grava a revizuirii este falsa revizuire sau frauda constitutionala. In ce consta frauda constitutionala?

a. in schimbarea, printr-o modificare legala a constitutiei, a regimului politic consacrat in textul initial al constitutiei, fara a se schimba in mod
corespunzator si cadrul constitutional; b. in adoptarea unei norme juridice al carei continut deroga de la prevederile constitutionale; c. in situatia in care Parlamentul ar adopta o lege ordinara care deroga in mod vadit de la litera Constitutiei, forul legislativ considerand insa ca legea respectiva pastreaza nealterat spiritul constituantului

Identificati varianta adevarata:

a. nicio revizuire nu poate fi facuta daca are ca rezultat suprimarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale cetatenilor sau a garantiilor
acestora; b. Constitutia poate fi revizuita atat pe durata starii de asediu ori a starii de urgenta precum si in timp de razboi; c. revizuirea poate fi definitiva numai dupa ce Parlamentul o adopta in sedinta comuna cu o majoritate de cel putin doua treimi din numarul fiecarei Camere; d. proiectul sau propunerea de revizuire trebuie adoptata de Camera Deputatilor si Senat, cu o majoritate de cel putin o treime din numarul membrilor prezenti ai fiecarei Camere.

Potrivit legii revizuirea este definitiva:

a. daca proiectul sau propunerea de revizuire este adoptata de Camera Deputatilor si Senat, cu o majoritate de cel putin doua treimi din
numarul membrilor fiecareiCamere; b. dupa aprobarea ei prin referendum, organizat in cel mult 30 de zile de la data adoptarii proiectului sau propunerii de revizuire; c. daca prin procedura de mediere nu se ajunge la niciun rezultat, Camera Deputatilor si Senatul, in sedinta comuna hotarasc cu votul a cel putin trei patrimi din numarul deputatilor si senatorilor;

Fals

Fals

Fals

22

23

Suprematia Constitutiei este o realitate incontestabila, implicnd o serie de consecinte juridice dar si garantii. Identificati garantiile suprematiei Constitutiei:

A) B) C) D) a. b. c. d.

controlul general al aplicarii Constitutiei initiativa adoptarii Constitutiei; organul competent sa adopte Constitutia (constituantul sau puterea constituanta); controlul constitutionalitatii legilor A+B+C A+D B+C+D C+D

Sub aspectul continutului, legile organice sunt:

a. Legile care reglementeaza relatii sociale de mai mica importanta si procedural sunt adoptate cu votul majoritatii membrilor prezenti in
fiecare Camera; b. Legile care contin reglementari ale relatiilor sociale fundamentale si care sunt esentiale pentru instaurarea, mentinerea si exercitarea statala a puterii si procedural sunt adoptate cu votul a cel putin doua treimi din numarul membrilor fiecarei Camere; c. Legile care intervin in domeniile rezervate in Constitutie si procedural se adopta cu votul majoritatii membrilor fiecarei Camere. d. Legile ce se adopta cu votul majoritatii membrilor prezenti din fiecare Camera

Fals

Fals

24

25

26

Una din cele mai controversate probleme referitoare la cetatenie este natura juridica a acesteia. Identificati particularitatile teoriei contractuale:

a. potrivit acestei teorii, fundamentul juridic al cetateniei s-ar afla in contractul intervenit intre stat si persoana fizica, prin care se manifesta
vointa persoanei de a deveni cetatean si a statului de a fi de acord cu aceasta; b. potrivit acestei teorii se apreciaza ca statul este acela care acorda cetatenia, fiind vorba astfel de un act unilateral de vointa a statului; c. potrivit acestei teorii, cetatenia este un raport juridic intervenit intre stat si o persoana fizica, un raport juridic de drept constitutional, al carui continut cuprinde drepturile si obligatiile reciproce dintre stat si persoana fizica; d. potrivit acestei teorii, cetatenia este o parte a capacitatii juridice a unei persoane fizice, prin care aceasta dobandeste posibilitatea de a fi titularul tuturor drepturilor si obligatiilor prevazute de constitutie si legi.

Decretele prezinta urmatoarele trasaturi distincte:

a. b. c. d.

toate decretele Presedintelui se contrasemneaza de primul-ministru; Decretele Presedintelui Romaniei nu se publica in Monitorul Oficial; nu reprezinta manifestari unilaterale de vointa in vederea producerii de efecte juridice apar ca urmare a exercitarii atributiilor reglementate in Constitutie si legi

Decretele prezinta urmatoarele trasaturi distincte:

A) B) C) D) a. b. c. d.

apar ca urmare a exercitarii atributiilor reglementate in Constitutie si legi; nu reprezinta manifestari unilaterale de vointa in vederea producerii de efecte juridice se publica obligatoriu in Monitorul Oficial; unele dintre ele se contrasemneaza de primul- ministru; A+B B+C A+C+D B+C+D

Fals

Fals

Fals

27

28

29

Care sunt elementele componente ce pot fi subsumate conceptului de drept constitutional?

a. proclama drepturile si libertatile fundamentale; b. este ramura a dreptului unitar roman, format din normele juridice care reglementeaza relatiile sociale fundamentale ce apar in procesul
instaurarii, mentinerii si exercitarii statale a puterii; c. stabileste unele institutii politice sau alte structuri constitutionale; Care sunt categoriile de relatii sociale care formeaza obiectul de reglementare al dreptului constitutional?

A) B) C) D)

relatii sociale care contribuie la delimitarea ramurilor de drept; relatii specifice altor ramuri de drept; relatii specifice de drept constitutional relatii cu dubla natura juridica;

a. A+B b. C+D c. A+B+C


Identificati elementele componente ce pot face parte din continutul conceptului de Constitutie:

a. Constitutia cuprinde norme juridice referitoare numai la caracteristicile statului si la putere statala; b. Constitutia reglementeaza acele relatii sociale fundamentale care sunt esentiale pentru instaurarea, mentinerea si exercitarea puterii
statale; c. Constitutia reglementeaza relatiile sociale fundamentale din toate domeniile;

Fals

Fals

OK

30

31

Care din urmatoarele entitatii sunt subiecte ale dreptului constitutional roman?

A) B) C) D) a. b. c. d.

numai cetatenii statului roman au aceasta calitate; Avocatul Poporului si refugiatii; societatile comerciale; poporul, statul, autoritatile publice, partidele politice, strainii si apatrizii A A+B+C A+B D

Una din cele mai controversate probleme referitoare la cetatenie este natura juridica a acesteia. Identificati particularitatile teoriei raportului juridic:

a. potrivit acestei teorii, fundamentul juridic al cetateniei s-ar afla in contractul intervenit intre stat si persoana fizica, prin care se manifesta
vointa persoanei de a deveni cetatean si a statului de a fi de acord cu aceasta; b. potrivit acestei teorii se apreciaza ca statul este acela care acorda cetatenia, fiind vorba astfel de un act unilateral de vointa a statului; c. potrivit acestei teorii, cetatenia este un raport juridic intervenit intre stat si o persoana fizica, un raport juridic de drept constitutional, al carui continut cuprinde drepturile si obligatiile reciproce dintre stat si persoana fizica; d. potrivit acestei teorii, cetatenia este o parte a capacitatii juridice a unei persoane fizice, prin care aceasta dobandeste posibilitatea de a fi titularul tuturor drepturilor si obligatiilor prevazute de constitutie si legi.

Fals

Fals

32

33

Precizati care dintre statele enumerate mai jos au astazi o constitutie nescrisa (cutumiara) sub forma mai multor acte constitutionale redactate in forma scrisa, fie intr-un sistem de norme scrise si cutumiare care in totalitatea lor formeaza Constitutia statului:

A) B) C) D) a. b. c. d.

Bulgaria, Franta, Italia, Spania; Marea Britanie, Israelul, Noua Zeelanda; Germania, Olanda, Grecia; Norvegia, Elvetia, Suedia; A+B A+C B A+C+D

Trebuie sa fie contrasemnate, de primul -ministru, decretele in legatura cu:

A) B) C) D) a. b. c. d.

mobilizarea partiala sau generala a fortelor armate; infiintarea, desfiintarea, sau schimbarea rangului misiunilor diplomatice ale Romaniei; acreditarea si rerechemarea reprezentantilor diplomatici ai Romaniei; decretele sunt manifestari unilaterale de vointa si implicit nu trebuie contrasemnate de primulministru. A+B A+B+C C+D B+C+D

Fals

Fals

34

35

Domiciliul si resedinta sunt inviolabileNimeni nu poate patrunde sau ramane in domiciliul ori in resedinta unei pesoane fara invoirea acesteia. Identificati exceptiile prevazute de lege:

A) B) C) D) a. b. c. d.

executarea unui mandat de arestare sau a unei hotarari judecatoresti; inlaturarea unei primejdii privind viata, integritatea sau bunurile unei persoane; apararea securitatii nationale sau a ordinii publice prevenirea raspandirii unei epidemii A A+B+C A+B+C+D D

Ce este Consiliul Legislativ?

A) este organul consultativ al Parlamentului, care avizeaza proiectele de acte normative si le adopta,
respectand cvorumul legal de sedinta; B) este organul consultativ de specialitate al Parlamentului si Guvernului in domeniile de specialitate stabilite prin legea sa organica de organizare si functionare C) este garantul suprematiei Constitutiei D) este organul consultativ de specialitate al Parlamentului, care avizeaza proiectele de acte normative in vederea sistematizarii, unificarii si coordonarii intregii legislatii.

a. A+C b. D c. B+C

Fals

Fals

36

37

38

In exercitarea competentei sale, Curtea Constitutionala are urmatoarele atributii:

A) B) C) D) a. b. c. d.

se pronunta asupra constitutionalitatii legilor inainte de promulgarea acestora; se pronunta asupra constitutionalitatii tratatelor dau a altor acorduri internationale; se pronunta asupra constitutionalitatii regulamentelor Parlamentului; hotaraste asupra exceptiilor de neconstitutionalitate privind legile si ordonantele; C+D A+B A+B+C+D B+C

Identificati varianta adevarata:

a. Curtea Constitutionala se pronunta aspra constitutionalitatii legilor din oficiu; b. Curtea Constitutionala se pronunta asupra regulamentelor Parlamentului, la sesizarea unuia dintre presedintii celor doua Camere, a unui
grup parlamentar sau a unui numar de 25 de deputati si 50 de senatori; c. Curtea Constitutionala hotaraste asupra exceptiilor de neconstitutionalitate privind legile si ordonantele, ridicate in fata instantelor judecatoresti sau de arbitraj comercial, exceptia de neconstitutionalitate poate fi ridicata si direct de Avocatul Poporului.

Restrangerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertati se poate realiza conform prevederilor Constitutiei, prin:

a. b. c. d.

Hotararea Parlamentului Romaniei; Hotarare de Guvern; Decret prezidential; Numai prin lege si numai daca se impune, dupa caz;

Fals

Fals

Fals

39

40

41

Organizarea si functionarea Avocatului poporului se stabileste prin:

a. b. c. d.

Hotarare de Guvern; Ordonanta de Urgenta a Guvernului; Lege ordinara; Lege organica;

Fac parte din drepturile exclusiv politice, urmatoarele drepturi:

A. B. C. D. a. b. c. d.

Dreptul de a alege; Dreptul de a fi ales; Dreptul de a alege si a fi ales in Parlamentul european; Dreptul la informatie. A+D B+D A+B+C+D A+B+C

Sunt considerate, potrivit prevederilor Constitutiei, cat si a doctrinei de specialitate drepturi si libertati economice sociale si culturale, urmatoarele:

A) B) C) D) a. b. c. d.

dreptul copiilor si tinerilor la protectie si asistenta; drepturile persoanelor cu handicap la protectia sociala; dreptul la informatie; dreptul la exprimare. A+B C+D A+B+C+D B+D

Fals

Fals

Fals

42

43

44

45

In virtutea prerogativelor sale, Guvernul adopta:

a. b. c. d.

recomandari; decrete; avize consultative; hotarari si ordonante.

Indicati varianta adevarata:

a. ordonantele se emit pentru organizarea executarii legilor; b. ordonantele se emit in temeiul unei legi speciale de abilitare, in limitele si in conditiile prevazute de aceasta; c. hotararile se emit pentru adoptarea legilor in situatia in care procedura medierii a esuat
Formele si mijloacele prin care se exercita controlul parlamentar pot fi:

A) B) C) D) a. b. c. d.

controlul parlamentar exercitat prin mesaje, rapoarte si programe; controlul parlamentar exercitat prin comisiile parlamentare; controlul parlamentar exercitat prin intrebari si interpelari; dreptul deputatilor si senatorilor de a cere si obtine informatiile necesare; A+B+C A+B A+B+C+D C+D

Care sunt persoanele abilitate sa adreseze cereri Avocatului Poporului?

a. cererile pot fi adresate de orice persoana fizica, fara nici un fel de discriminare de cetatenie, varsta, sex, apartenenta politica sau
convingere religioasa; b. cererile pot fi adresate doar de catre persoanele cu drept de vot; c. cererile nu pot fi adresate de catre persoanele care fac parte din partide politice;

Fals Fals

Fals

Fals

46

47

48

49

Care dintre urmatoarele este o incompatibilitate privind functia de membru al Guvernului?

a. exercitarea altei functii publice de autoritate, inclusiv cea de deputat sau senator; b. exercitarea unei functii de reprezentare profesionala salarizata in cadrul organizatiilor cu scop comercial; c. nu exista incompatibilitati cu aceasta functie;
De catre cine este asigurat interimatul functiei de Presedinte al Romaniei, in caz de deces, demisie, demitere din functie sau de imposibilitate definitiva a exercitarii atributiilor, precum si in cazul suspendarii din functie sau a imposibilitatii temporare de exercitare a atributiilor?

a. Presedintele Senatului, Presedintele Camerei Deputatilor b. Presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie, Presedintele Curtii Constitutionale; c. Primul Ministru, Presedintele Senatului;
Care dintre urmatoarele este o prevedere specifica si un drept atasat cetateniei Uniunii Europene?

a. libertatea de circulatie si de sedere in tot spatiul Uniunii Europene; b. subordonarea dreptului comunitar fata de dreptul intern; c. influenta dreptului comunitar asupra drepturilor politice interne.
Potrivit regulamentului Sedintelor comune adoptat cu votul majoritatii deputatilor si senatorilor, camerele isi desfasoara lucrarile in sedinte comune pentru:

A) B) C) D) a. b. c. d.

primirea mesajului Presedintelui Romaniei; aprobare bugetului de stat si a bugetului asigurarilor sociale de stat; aprobarea strategiei nationale de aparare a tarii; numirea Avocatului Poporului; A+B+C+D A+B+C A+D B+C

Fals

Fals

Fals

Fals

50

51

52

Care dintre sintagmele de mai jos semnifica sanctiuni aplicabile deputatilor si Senatorilor, potrivit prevederilor regulamentelor Camerelor:

A) B) C) D) a. b. c. d.

mustrarea; mustrarea cu avertisment; avertismentul; chemarea la ordine; A+B C+D A+C B+C

Parlamentul Romaniei adopta urmatoarele categorii de legi:

A) B) C) D) a. b. c. d.

temporare constitutionale organice ordinare A+B+C+D B+C+D A+D B+D

Sindicatele, patronatele si asociatiile profesionale se constituie si isi desfasoara activitatea potrivit statutelor lor in conditiile legii:

a. b. c. d.

constitutionale; organice; ordinare; extraordinare;

Fals

Fals

Fals

53

54

55

56

57

Inactivitatea unui partid politic se poate constata in urmatoarele situatii:

a. cand partidul urmareste alt scop decat cel care rezulta din statutul si programul politic al acestuia; b. cand se constata incalcarea prevederilor constitutionale, de catre Curtea Constitutionala; c. nu a tinut nicio adunare generala timp de 5 ani;
Un partid politic se dizolva pe cale judecatoreasca in urmatoarele conditii:

a. cand scopul sau activitatea partidului politic a devenit licit; b. cand realizarea scopului partidului politic este urmarit prin mijloace licite c. ca urmare a inactivitatii constatate de Tribunalul Bucuresti;
Folosind criteriul cailor pentru rezolvarea marilor probleme ale societatii organizate statal, partidele politice pot fi grupate in urmatoarele categorii:

a. partide democratice, partide liberale si partide etnice; b. partide nationale si partide de clasa; c. partide democratice, partide liberale si partidele conservatoare;
Folosind criteriul apartenentei si orientarii membrilor ce le compun si a platformelor acestora, partidele politice pot fi grupate in mai multe categorii:

a. partidul de masa si partidul de cadre; b. partide confesionale, partide de clasa si partide etnice;
c. partide suple si partide rigide; Legile constitutionale sunt cele prin care se revizuieste Constitutia. Sub aspect procedural ele se adopta:

a. cu votul majoritatii membrilor prezenti din fiecare Camera; b. cu votul majoritatii fiecarei Camere; c. proiectul sau propunerea de revizuire trebuie adoptata, cu o majoritate de cel putin doua treimi din numarul membrilor fiecarei Camere;

Fals Fals Fals Fals

Fals

58

59

Statutul unui partid politic cuprinde in mod obligatoriu:

A) B) C) D) a. b. c. d.

procedura de alegere a organelor executive si competentele acestora; competenta adunarii generale a membrilor sau a delegatilor acestora; sanctiunile disciplinare si procedurile prin care acestea pot fi aplicate membrilor; drepturile si indatoririle membrilor. A+B B+C A A+B+C+D

Promulgarea reprezinta ultima etapa a procedurii legislative si se caracterizeaza prin urmatoarele:

a. promulgarea legii se face imediat dupa ce a fost primita; b. dupa promulgare, in virtutea prerogativelor sale, Presedintele poate cere o singura data Parlamentului reexaminarea legii; c. daca Presedintele a cerut reexaminarea legii ori daca s-a cerut verificarea constitutionalitatii ei, promulgarea legii se face in cel mult 10 zile
de la primirea legii adoptate dupa reexaminare sau de la primirea deciziei Curtii Constitutionale, prin care i s-a confirmat constitutionalitatea;

Fals

Fals

60

61

Imunitatea parlamentara, ca institutie traditionala a dreptului parlamentar, este o pavaza a deputatilor si senatorilor ca vor fi la adapost fata de incercarile puterii executive de a intimida si sanctiona modul in care isi exercita mandatul. Care dintre urmatoarele enunturi considerati ca fac parte din categoria imunitate parlamentara?

A) deputatii si senatorii pot fi urmariti si trimisi in judecata penala pentru fapte care nu au legatura cu voturile sau opiniile politice exprimate; B) in caz de infractiune flagranta, deputatii si senatorii nu pot fi retinuti si supusi perchezitiei; C) deputatii si senatorii pot fi urmariti si trimisi in judecata penala pentru fapte care au legatura cu voturile si opiniile exprimate in exercitarea
mandatului; D) nu pot fi perchezitionati, retinuti, sau arestati fara incuviintarea Camerei din care fac parte, dupa ascultarea lor;

a. b. c. d.

A+D A+B+C+D C+D A+B+C

Delegarea legislativa presupune:

A) B) C) D) a. b. c. d.

posibilitatea Guvernului de a emite hotarari; posibilitatea Guvernului de a emite ordonante in domenii care nu fac obiectul legilor organice; dreptul Parlamentului de a legifera si posibilitatea ministerelor de a emite ordonante de urgenta; posibilitatea Guvernului de a emite ordonante ce intra in vigoare numai dupa depunerea lor spre dezbatere in procedura de urgenta la Camera competenta sa fie sesizata si dupa publicarea lor in Monitorul Oficial al Romaniei; A+D B+D A+B+D A+C

Fals

Fals

62

63

64

65

66

Cvorumul legal reprezinta: a. b. c. d. 2/3 din nr. deputatilor si senatorilor prezenti; jumatate plus unul din nrumarul deputatilor si senatorilor prezenti; cvorumul de sedinta nu trebuie respectat; adoptarea legilor in prezenta majoritatii membrilor;

Camera Deputatilor si Senatul , in sedinta comuna, pot retrage increderea acordata Guvernului prin adoptarea unei motiuni de cenzura, aceasta putnd fi initiate de:

a. b. c. d.

jumatate plus unul din numarul senatorilor; cel putin o patrime din numarul total al deputatilor si senatorilor; cel putin o patrime din numarul deputatilor prezenti si se comunica Guvernului la data depunerii; jumatate plus unul din numarul senatorilor la propunerea Presedintelui Romaniei si a Guvernului;

Exceptia de neconstitutionalitate este:

a. un procedeu eficient de aparare a drepturilor si libertatilor publice; b. un procedeu de verificarea si conformare al regulamentelor Camerelor cu intregul sistem de drept; c. un control legislativ, anterior al unei legi sau ordonante ori a unei dispozitii dintr-o lege de care nu depinde solutionarea cauzei;
Pe durata exercitarii mandatului, Avocatul Poporului:

a. poate fi retinut fara incuviintarea presedintilor celor doua Camere; b. nu poate fi arestat fara incuviintarea presedintilor celor doua Camere si nu raspunde juridic pentru opiniile exprimate sau pentru actele pe
care le indeplineste; c. poate fi membru vreunui partid politic; d. poate indeplini orice functie publica sau privata; Actele Curtii Constitutionale poarta denumirea de:

a. b. c. d.

Ordonante si decizii; Decizii si directive; Decizii Ordonante de urgenta si directive

Fals

Fals

Fals

Fals

Fals

67

68

Care dintre expresiile de mai jos reprezinta indatoriri fundamentale ale cetatenilor romani ?

A) B) C) D) a. b. c. d.

fidelitatea fata de tara; apararea tarii; contributii financiare; exercitarea cu buna credinta a drepturilor si libertatilor; A+B+C+D A+B B+C A+C

Fac parte din drepturile garantii potrivit doctrinei constitutionale urmatoarele drepturi:

A) B) C) D) a. b. c. d.

dreptul de asociere; secretul corespondentei; dreptul de petitionare; dreptul persoanei vatamate de o autoritate publica; A+B A+B+C A+B+C+D C+D

Fals

Fals

69

70

Fac parte din categoria drepturilor si libertatilor economice sociale si culturale, urmatoarele drepturi:

A) B) C) D) a. b. c. d.

dreptul la munca si la protectia muncii; dreptul la greva; dreptul de a alege; dreptul de a fi ales; A+B C+D A+C B+D

Identificati subiectele raporturilor de drept constitutional dintre urmatoarele entitati:

A) partidele politice, aliantele politice, aliantele electorale constituite in scopul participarii la alegeri; B) circumscriptiile electorale; C) cetatenii ca persoane fizice pentru realizarea drepturilor si asumarea obligatiilor lor, dar si organizatii si circumscriptii electorale in alegerile
generale si locale; D) cetatenii straini si apatrizii in raporturile referitoare la cetatenie si la dreptul de azil;

a. b. c. d.

A+B+C+D A+B B+C+D B+C

Fals

Fals

71

72

73

74

Impotriva controluluiconstitutionalitatii legilor exercitat printr-un organ politic se aduc cateva argumente principale, identificati-le:

a. principiul separatiei puterilor nu ar admite, in afara celor trei autoritati guvernante, crearea unei a patra, situata deasupra Parlamentului si
Guvernului si investita cu dreptul de a le cenzura activitatea legislativa si, respectiv, puterea regulamentara; b. principiul separatiei puterilor inseamna o independenta absoluta a puterilor, iar acordarea dreptului judecatorilor de a controla actele puterii legiuitoare ar fi o eludare de la principiul separatiei puterilor; c. controlul judecatoresc al constitutionalitatii legilor este, de regula, un control represiv, care intervine intervine inainte de promulgarea legilor.

Potrivit prevederilor Constitutiei Romaniei si a Legii electorale in vigoare, Legea 35/2008, senatorii pot fi:

a. b. c. d.

Senatori de drept; Senatori numiti; Senatori alesi prin vot uninominal; Senatori alesi pe baza scrutinului de lista;

Particularitatile motiunii de cenzura sunt:

a. se dezbate dupa 3 zile de la data cand a fost prezentata in sedinta comuna a celor doua Camere si poate fi initiata de cel putin o patrime
din numarul deputatilor si senatorilor; b. este adoptata cu votul majoritatii membrilor prezenti ai Camerelor; c. adoptarea ei nu implica retragerea increderii acordate Guvernului; Pe durata exercitarii mandatului, Avocatul poporului:

a. nu raspunde juridic pentru opiniile exprimate sau pentru actele pe care le indeplineste si nu poate fi arestat fara incuviintarea presedintilor
celor doua Camere; b. poate fi retinut fara incuviintare presedintilor celor doua Camere; c. poate fi membru vreunui partid politic si poate indeplini orice functie publica sau privata;

Fals

Fals

Fals Fals

75

76

77

Exercitiul unor drepturi sau al unor libertati poate fi restrans numai prin lege si numai daca se impune, dupa caz, pentru:

a. apararea securitatii nationale, prevenirea unui dezastru ori ale unui sinistru deosebit de grav precum si prevenirea consecintelor unei
calamitati naturale; b. nu exista modalitati de a restrange exercitarea dreptului si a libertatilor cetatenilor; c. coerenta actului de guvernare si functionarea, colaborarea si interferenta principalelor structuri de guvernare; Identificati care dintre urmatoarele drepturi fac parte din categoria inviolabilitati ?

a. b. c. d.

dreptul de petitionare, dreptul unei persoane vatamate de o autoritate publica; liberatea constiintei, libertatea de exprimare; dreptul de a alege precum si dreptul de a fi ales; dreptul la aparare, dreptul la viata, dreptul la integritate fizica si psihica;

Conform Constitutiei domiciliul si resedinta sunt inviolabile. De la prevederile al. 1 se poate deroga prin lege pentru urmatoarele situatii:

A) B) C) D) a. b. c. d.

executarea unui mandat de arestare sau a unei hotarari judecatoresti; prevenirea raspandirii unei epidemii; apararea securitatii sociale sau ordinii publice; inlaturarea unei primejdii privind viata, integritatea fizica sau bunurile unei persoane; A+C A+C+D B+D A+B+C+D

Fals

Fals

Fals

78

79

80

81

Exceptia de neconstitutionalitate (controlul posterior al constitutionalitatii legilor) poate fi ridicata de catre:

a. Guvern b. una din partile din proces sau instanta invoca neconstitutionalitatea unei prevederi dintr-o lege de care depinde judecarea cauzei iar
efectele deciziei se rasfrang exclusiv asupra partilor in proces;

c. una din partile din proces sau instanta invoca neconstitutionalitatea unei prevederi dintr-o lege de care depinde judecarea cauzei iar
decizia de anulare are autoritate absoluta de lucru judecat;

d. organismul insarcinat sa desfasoare o asemenea activitate este Consiliul Legislativ


infiintat in 1925; Identificati care dintre urmatoarele afirmatii reprezinta caracteristicile statului unitar?

a. exista o singura ordine juridica intemeiata pe o constitutie unica, populatia avand o singura cetatenie; b. teritoriul sau nu poate fi impartit in unitati administrativ-teritoriale; c. statele componente nu se bucura de personalitate juridica in relatiile internationale.
Institutia Avocatul poporului are drept scop apararea drepturilor si libertatilor cetatenilor in raporturile acestora cu autoritatile publice. In exercitarea atributiilor sale, Avocatul poporului:

a. se substituie autoritatilor publice b. nu poate fi supus nici unui mandat imperativ sau reprezentativ c. nu este autoritate publica autonoma si independenta fata de orice alta autoritate publica, in conditiile legii
Constitutia acordata are urmatoarele trasaturi:

a. este cea mai rudimentara si adoptata de monarh ca stapan absolut b. este ratificata prin plebiscit, fiind opera unei adunari; c. este un contract intre rege si popor

Fals

Fals Fals Fals

82

83

84

Propunerea de punere sub acuzare a Presedintelui Romaniei poate fi initiata de:

a. Majoritatea deputatilor si senatorilor; b. Cel putin doua treimi din nr. deputatilor si senatorilor si se aduce neintarziat, la cunostinta Presedintelui Romaniei pentru a da explicatii cu
privire la faptele ce i se imputa; c. Jumatate plus unul din nr. senatorilor si deputatilor prezenti; d. Camera Deputatilor si Senatul in sedinta comuna;

Consiliul legislativ este:

A) Un organ consultativ de specialitate al Parlamentului, care avizeaza proiectele de acte normative in vederea unificarii, sistematizarii si
coordonarii intregii legislatii; B) Un organ legislativ; C) Un organ de promulgare al legilor si subordonat Senatului; D) Rolul acestuia este de a tine evidenta oficiala a legislatiei Romaniei;

a. b. c. d.

A+B A+D A+B+D A+C

Pentru motive temeinice se poate aproba renuntarea la cetatenia romana persoanei care a implinit varsta de 18 ani si care:

a. aflata in strainatate, savarseste fapte deosebit de grave prin care vatama interesele statului roman sau lezeaza prestigiul Romaniei;
b. a obtinut cetatenia prin mijloace frauduloase; c. nu este urmarita cu debite catre stat, persoane fizice si juridice din tara sau, avand astfel de debite, le achita ori prezinta garantii corespunzatoare pentru achitarea lor.

Fals

Fals

Fals

85

86

87

88

Cetatenia romana se poate retrage persoanei care:

a. a dobandit cetatenia romana prin nastere; b. aflata in strainatate, savarseste fapte deosebit de grave prin care vatama interesele statului roman sau lezeaza prestigiul Romaniei; c. retragerea cetateniei produce efecte asupra cetateniei sotului sau copiilor persoanei careia i s-a retras cetatenia

In cazul savarsirii unor fapte grave prin care se incalca prevederile Constitutiei, Presedintele Romaniei poate fi suspendat din functie?

a. nu, in timpul mandatului Presedintelenu poate fi suspendat de nicio autoritate; b. Presedintele Romaniei poate fi suspendat din functie de Camera Deputatilor si Senat, in sedinta comuna, cu votul majoritatii deputatilor si
senatorilor prezenti; c. Presedintele Romaniei poate fi suspendat din functie de Camera Deputatilor si Senat, in sedinta comuna, cu votul majoritatii deputatilor si senatorilor dupa consultarea Curtii Constitutionale Identificati varianta adevarata:

a. Camera Deputatilor si Senatul, in sedinta comuna, cu votul a cel putin doua treimi din numarul deputatilor si senatorilor, pot hotari punerea
sub acuzare a Presedintelui Romaniei pentru inalta tradare; b. propunerea de punere sub acuzare este initiata de grupurile parlamentare constituite conform legii, precum si de Avocatul Poporului si se aduce neantarziat la cunostinta Presedintelui Romaniei pentru a putea da explicatii cu privire; c. de la data punerii sub acuzare si pana la data demiterii Presedintele nu este suspendat Care dintre urmatoarele enunturi considerati ca sunt trasaturile caracteristice statului federativ?

a. exista o singura ordine juridica intemeiata pe o Constitutie unica b. Exista un ansamblu unic de organisme constitutionale prin care se exercita puterea politica; c. statul federativ este format din doua sau mai multe state membre, prin unirea carora apare un stat nou-federatia, se caracterizeaza prin
existenta a doua randuri de organe centrale de stat- organele federatiei si organele statelor membre.

Fals

Fals

Fals

Fals

89

90

Drepturile fundamentale ale cetatenilor au fost proclamate, enumerate prin declaratii de drepturi, si mai ales prin constitutii, fara a se face insa o clasificare a lor. In literatura de specialitate, din categoria drepturilor garantii fac parte urmatoarele categorii de drepturi:

A) B) C) D) a. b. c. d.

dreptul persoanei vatamate de o autoritate publica; dreptul la viata si dreptul si dreptul la integritate fizica si psihica; dreptul de proprietate si mostenire; dreptul de petitionare; A+B A+D B+C+D A+B+C+D

Din categoria de drepturi inviolabilitati - asa cum se regasesc consacrate in reglementarile legii fundamentale, fac parte urmatoarele categorii de drepturi:

A) B) C) D) a. b. c. d.

dreptul la ocrotirea vietii intime, familiale si private; drepturi referitoare la viata sociala si materiala a persoanelor, in stransa legatura cu drepturile privind educatia; dreptul copiilor si tinerilor la protectie si asistenta, precum si dreptul la protectie speciala al persoanelor cu handicap; libertatea individuala; A+D B+C A+B A+B+D

Fals

Fals

91

92

Ce presupunea potrivit normelor Constitutiei din 1866 censul de avere?

a. votul carea impunea domicilierea cetateanului o anumita perioada de timp in localitatea respectiva pentru a putea vota; b. censul de avere a fost cel mai raspandit cens electoral-cetateanul trebuia sa aiba o anumita avere pentru a avea drept de vot; c. censul de avere a facut imposibil votul femeilor, care au capatat drept de vot mult mai tarziu decat barbatii.
Sistemul electoral al Romaniei, asa cum este reglementat de Constitutie si legile electorale, are la baza urmatoarele principii:

A) participarea cetatenilor la conducerea societatii;


B) egalitatea de drepturi a cetatenilor, fara deosebire de sex, rasa, nationalitate, grad de cultura, religie, profesie etc. C) pluralismul politic, dreptul de a prezenta candidati din partea mai multor partide si aliante politice; D) exprimarea libera a optiunilor electorale.

a. b. c. d.

A+B B+C A+B+C+D C+D

Fals

Fals

93

94

95

96

Conceput ca un drept cu un continut complex, dreptul la munca include:

A) B) C) D) a. b. c. d.

libertatea alegerii profesiei si a locului de munca; retribuirea corespunzatoare a muncii prestate, fara discriminare pe criterii rasiale, natinale, de sex: la munca egala retributie egala; asigurarea igienei si securitatii muncii; masuri specifice de ocrotire a muncii femeilor si tinerilor. A+B+C+D A B+C+D B+C

Potrivit dispozitiilor constitutionale, nu pot forma obiectul revizuirii:

a. caracterul national, integritatea teritoriului, forma republicana de guvernamant si pluralismul politic; b. numai caracterul independent, unitar si indivizibil; c. limba oficiala si democratia;
Care dintre elementele componente ale conceptului de acces liber la justitie au fost modificate si completate prin revizuirea constitutionala din anul 2003?

a. Orice persoana se poate adresa justitiei pentru apararea drepturilor, a libertatilor si a intereselor sale legitime; b. Partile au dreptul la un proces echitabil si la solutionarea cauzelor intr-un termen rezonabil; c. Nici o lege nu poate ingradi exercitarea acestui drept
Potrivit principiului separatiei puterilor, nici una dintre cele trei puteri nu prevaleaza asupra celeilalte; astfel, un avantaj al separatiei puterilor consta in faptul ca indica in mod exact:

a. mecanismul de interferenta al acestora si modul lor de functionare; b. modul lor de colaborare abstract si rigid; c. inexistenta unei legaturi sau colaborari intre autoritatile publice in raporturile care privesc instaurarea, mentinerea si exercitarea puterii.

Fals

Fals Fals

Fals

97

98

99

Existenta indatoririlor fundamentale este o cerinta fireasca intr-o societate democratica. Sunt considerate indatoriri fundamentale ale cetatenilor romani:

A) B) C) D) a. b. c. d.

fidelitatea sacra fata de tara; cetatenii romani au numai dreptul, nu si obligatia de a apara Romania; cetatenii romani pot opta pentru plata taxelor si a impozitelor, la cheltuielile publice; cetatenii romani trebuie sa-si exercite drepturile si libertatile constitutionale cu bunacredinta, fara sa incalce drepturile si libertatile celorlalti; A+D A+B+D B+D C+D

Care dintre afirmatiile de mai jos considerati ca reprezinta motivele de retragere a cetateniei potrivit legii cetateniei?

a. a dobandit ori a solicitat si are asigurarea ca va dobandi o alta cetatenie; b. este urmarita pentru debite catre stat, persoane fizice sau juridice din tara sau, avand astfel de debite, le achita ori prezinta garantii
corespunzatoare pentru achitarea lor; c. aflata in strainatate, se inroleaza in fortele armate ale unui stat cu care Romania a rupt relatiile diplomatice sau cu care este in stare de razboi;

Exceptia de neconstitutionalitate (controlul posterior al constitutionalitatii legilor) poate fi ridicata de catre:

a. Guvern b. una din partile din proces sau instanta invoca neconstitutionalitatea unei prevederi dintr-o lege de care depinde judecarea cauzei iar
efectele deciziei se rasfrang exclusiv asupra partilor in proces; c. una din partile din proces sau instanta invoca neconstitutionalitatea unei prevederi dintr-o lege de care depinde judecarea cauzei iar decizia de anulare are autoritate absoluta de lucru judecat; d. organismul insarcinat sa desfasoare o asemenea activitate este Consiliul Legislativ infiintat in 1925;

Fals

Fals

Fals

100

Nr. Crt

Fac parte din drepturile garantii potrivit doctrinei constitutionale urmatoarele drepturi:

A) B) C) D) a. b. c. d.

dreptul de asociere; secretul corespondentei; dreptul de petitionare; dreptul persoanei vatamate de o autoritate publica; A+B A+B+C A+B+C+D C+D

DREPT ADMINISTRATIV Sunt principii ale administratiei publice:

a. principiul legalitatii contractelor negociate cu beneficiarii serviciilor publice; b. principiul ierarhiei autoritatilor si actelor administrativ-fiscale; c. principiul transparentei decizionale
Relatia dintre mediul politic si sistemul administratiei publice se caracterizeaza prin urmatoarele:

a. intre sistemul administratiei publice si partidele politice nu exista relatii speciale;


b. in statele cu sistem de guvernamant bazate pe existenta unui singur partid politic, sistemul administratiei publice este subordonat structural si functional partidului politic respectiv; c. in statele democratice, bazate pe regimuri politice cu mai multe partide, mediul politic are relatii directe cu sistemul administratiei publice.

Fals

Rspuns

Rspuns corect

Fals Fals

Relatia dintre stiinta administratiei si stiinta dreptului administrativ se caracterizeaza prin urmatoarele aspecte:

a. dreptul administrativ nu are un obiect de cercetare distinct fata de stiinta administratiei; b. stiinta administratiei se preocupa la modul general si de dreptul aplicabil administratiei publice, folosind rezultatele obtinute de stiintele
juridice; c. intre dreptul administrativ si stiinta administratiei exista o relatie similara celei existente intre dreptul public si dreptul privat, intre administratia publica si administratia privata. Dreptul administrativ roman face parte din:

a. ramura dreptului privat roman b. ramura dreptului public roman c. este de sine statator
Dup criteriul functional sistemul organelor administratiei publice se structureaza in:

a. organe centrale si organe locale b. organe cu competenta generala si organe de specialitate ale administratiei publice c. organe centrale cu competenta generala, organe locale cu competenta locala si organe de specialitate ale administratiei publice
Raporturile de drept administrativ sunt:

a. acele relatii sociale, supuse reglementarilor normelor dreptului administrativ, care se formeaza in legatura cu organizarea executarii si
executarea in concret a legii si se stabilesc numai in activitatea organelor administratiei publice; b. acele relatii sociale, supuse reglementarilor normelor dreptului administrativ, care se formeaza in legatura cu organizarea executarii si executarea in concret a legii; c. acele relatii sociale, supuse reglementarilor normelor dreptului, in general, si a dreptului administrativ, in special, care se formeaza in legatura cu organizarea executarii si executarea in concret a legii.

Fals

Fals Fals

Fals

10

Raporturile de drept administrativ se stabilesc:

a. numai in activitatea organelor administratiei publice; b. in activitatea organelor administratiei publice si in domeniul de activitate al altor autoritati publice, cum sunt organele puterii legislative,
organele autoritatii judecatoresti ori in domeniul de activitate al unor institutii publice sau de interes public. c. numai in domeniul de activitate al institutii publice sau de interes public. Sub aspect administrativ teritoriul Romaniei este organizat in:

a. regiuni, provincii, municipii b. arondismente, cantoane, municipii c. judete, orase, comune


Printre atributiile Presedintelui Romaniei ca sef al Executivului se numara si:

a. sa efectueze anchete proprii necesare solutionarii unei cereri sis a ceara in scris unui organ al administratiei publice care a incalcat
drepturile unei persoane sa revoce actul administrativ si sa repare pagubele produse b. sa urmareasca proiectarea si realizarea investitiilor din sistemul ministerelor c. sa participle la sedintele Guvernului in care se dezbat probleme de interes national privind politica externa, apararea tarii si asigurarea ordinii publice

Competenta organelor administratiei publice este:

a. acel element definitoriu, care le da dreptul de a actiona in regim de autoritate suprema in domeniul specific de activitate; b. acel element definitoriu, care le da dreptul de a actiona in regim de drept administrativ, pe baza si in executarea legii; c. acel element definitoriu, care le da dreptul de a actiona in regim de drept public, raportat exclusiv la necesitatea satisfacerii depline a
interesului public general.

Fals Fals

Fals

Fals

11

12

13

14

15

Competenta organelor administratiei publice este:

a. ansamblul atributiilor publice conferite acestora de lege pentru a actiona pe baza si in executarea legii, efectuand acte administrative,
operatii administrative si/sau simple operatii materiale; b. ansamblul atributiilor publice conferite acestora de lege pentru a actiona pe baza si in executarea legii, efectuand operatii administrative cu caracter normativ sau individual, constand in acte administrative si/sau simple operatii materiale; c. ansamblul atributiilor publice si private conferite acestora de lege pentru a actiona pe baza si in executarea legii. Dintre atributiile legate de sarcina Guvernului de elaborare a cadrului normativ si institutional necesar realizarii obiectivelor strategice face parte si:

a. coordonarea si controlarea activitatii organelor din sistemul administratiei ministeriale b. adoptarea ordonantelor n conditiile art. 115 din Constitutia din 1991, republicata c. administrarea proprietatii publice si private a statului
In conformitate cu art. 4 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului Romaniei si a ministerelor, functia de membru al Guvernului este compatibila cu urmatoarele functii:

a. aceea de parlamentar b. aceea de judecator c. aceea de cenzor la societatile comerciale


Este element component obligatoriu al organelor administratiei publice:

a. capacitatea juridica de drept civil; b. personalitatea juridica; c. competenta.


Potrivit criteriului teritorial, organele administratiei publice se impart in:

a. Parlament, Guvern, ministere, institutii publice si servicii publice; b. organe centrale si organe locale; c. Parlament, Guvern, ministere si autoritati ale administratie publice.

Fals

Fals

Fals Fals Fals

16

17

18

19

Functia de membru al Guvernului este incompatibila cu:

a. exercitarea functiei de deputat sau senator; b. exercitarea unei functii de reprezentare profesionala salarizata in cadrul organizatiilor cu scop comercial; c. exercitarea unei functii publice in serviciul unei organizatii straine prevazute in acordurile si conventiile la care Romania este parte.
n conformitate cu art. 122 alin (2) din Constitutia revizuita serviciile publice deconcentrate ale ministerelor si ale celorlalte organe ale administratiei publice centrale din unitatile administrative teritoriale sunt conduse de catre:

a. Prefect b. Primar c. Consilieri locali


Actele administrative de autoritate cu caracter normativ emise de catre ministri, pentru organizarea executarii legilor, a ordonantelor sau a hotararilor cu caracter normativ ale guvernului se numesc:

a. ordine b. instructiuni c. norme metodologice

Constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare, fapta savarsita de vreunul din membrii Guvernului in exercitiul functiei constand in:

a. prezentarea cu rea-credinta, de date inexate Parlamentului sau Presedintelui Romaniei cu privire la activitatea Guvernului sau a unui
minister, pentru a ascunde savarsirea unor fapte de natura sa aduca atingere intereselor statului b. nesolutionarea in termenul legal a unei cereri formulata de un cetatean pentru anularea unui act administrativ si repararea pagubei c. formularea unei declaratii de politica generala care poate avea drept efect demiterea Guvernului

Fals

Fals

Fals

Fals

20

21

22

23

24

Institutia prefectului este:

a. un organ al administratiei publice locale; b. un organ unipersonal al administratiei ministeriale, avand competenta teritoriala limitata la unitatea administrativ-teritoriala in care isi
desfasoara activitatea; c. o institutie administrativa autonoma, avand competenta teritoriala limitata la unitatea administrativ-teritoriala in care isi desfasoara activitatea. Prefectul si subprefectul fac parte din categoria:

a. inaltilor functionari publici; b. persoanelor care ocupa functii de demnitate publica; c. personalului autoritatilor administratiei publice locale.
Sunt atributii ale prefectului:

a. verificarea legalitatii actelor administrative de gestiune si a celorlalte acte adoptate sau emise de autoritatile administratiei publice locale si
judetene; b. stabilirea, cu avizul autoritatilor administratiei publice locale si judetene, a prioritatilor de dezvoltare teritoriala; c. exercitarea controlului de tutela administrativa. Care din urmtoarele afirmatii cu privire la conditiile legale pe care trebuie sa le indeplineasca o persoan pentru a ocupa functia de prefect, sunt adevarate:

a. sa aiba varsta de cel putin 27 de ani b. sa aiba studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta si o vechime in specialitatea absolvita de 5 ani c. sa aibe studii medii dar sa fi exercitat cel putin doua mandate de parlamentar
Cum se numesc actele administrative pe care prefectul are competenta legala de a le emite :

a. instructiuni b. ordine c. recomandari

Fals Fals Fals

Fals Fals

25

26

27

28

29

Prin descentralizare in dreptul administrativ intelegem::

a. transferul de competenta administrative si financiara de la nivelul administratiei publice centrale la nivelul administratiei publice locale b. transferul de competenta financiara de la nivelul administratiei publice centrale la nivelul sectorului privat c. transferul de competenta legislative, executive, judecatoreasca si financiara de la nivelul administratiei publice centrale la nivelul
administratiei publice locale Redistribuirea de competente administrative si financiare de la ministere si celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale catre propriile structuri de specialitate din teritoriu se numeste:

a. descentralizare b. deconcentrare c. desistare


Printre atributiile consiliului local se numara si:

a. atributii privind administrarea domeniului public si privat al comunei, orasului sau municipiului (dupa caz) b. atributii privind numirea prefectului c. atributii privind aplicarea politicilor nationale hotarate de guvern
In consiliul local proiectele de hotarari pot fi propuse de :

a. prefect b. cetateni c. Guvern


Consiliul local se dizolva de drept in urmatoarele situatii:

a. in cazul in care acesta nu se intruneste timp de 3 luni consecutive b. in cazul in care nu a adoptat in 3 sedinte ordinare consecutive nici o hotarare c. in cazul in care nu a adoptat n 2 sedinte ordinare consecutive nici o hotarare

Fals

Fals

Fals Fals Fals

30

31

32

33

34

In exercitarea atributiilor privind gestionarea patrimoniului judetului, consiliul judetean:

a. hotaraste darea in administrare, concesionarea sau inchirierea bunurilor proprietate publica a judetului b. asigura cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice privind ordinea publica c. aproba, la propunerea presedintelui comnsiliului judetean, bugetul propriu al judetului
Printre atributiile primarului privind serviciile publice asigurate cetatenilor, se numara si:

a. elaboreaza proiectele de strategii privind starea economico-sociala si de mediu a unitatii administrativ-teritoriale si le supune aprobarii
consiliului local b. exercita functia de ordonator principal de credite c. ia masuri pentru prevenirea si, dupa caz, gestionarea situatiilor de urgenta Functiile de primar si viceprimar sunt incompatibile cu :

a. functia de profesor b. calitatea de comerciant persoana fizica c. membru in cadrul unei fundatii cu scop umanitar
Care din urmatoarele afirmatii privind institutia Avocatului Poporului este corecta:

a. in exercitarea atributiilor sale, Avocatul Poporului emite recomandari, care nu sunt supuse controlului parlamentar sau judecatoresc b. revocarea din functie a Avocatului Poporului se face la propunerea Primului-ministru in urma recomandarilor Consiliului Superior al
Magistraturii c. Avocatul Poporului este numit pe o perioada de 3 ani de catre Senat la propunerea Primului-ministru Conditia privind varsta minima, ceruta unei persoane, de art. 54 din Legea nr. 188/1999 republicata, pentru ocuparea unei functii publice, este de:

a. 18 ani b. 27 de ani c. 35 de ani

Fals Fals Fals Fals

Fals

35

36

37

38

In conformitate cu prevederile art. 94 din Legea nr. 161/2003, calitatea de functionar public este compatibila cu:

a. calitatea de membru al unui grup de interes economic b. calitatea de persoana fizica autorizata c. calitatea de reprezentant al autoritatii publice in cadrul unor organisme de conducere constituite in temeiul actelor normative in vigoare
Printre principiile care stau la baza organizarii si dezvoltarii carierei in functia publica, se enumera si:

a. principiul egalitatii de sanse b. principiul continuitatii c. principiul revocabilitatii


Actul de numire a unei persoane intr-o functie publica reprezinta:

a. un act de drept administrativ cu caracter unilateral si individual b. un act de dreptul muncii c. un act de drept administrativ normativ
Inaltii functionari publici au dreptul:

a. la asociere sindicala b. la prestarea de activitati in calitate de persoan fizica autorizata c. la protectia legii in exercitarea atributiilor de serviciu

Fals

Fals Fals Fals

39

40

41

42

Delegarea intr-o functie publica reprezinta:

a. masura unilaterala dispusa de conducere pe timp limitat, prin care functionarul public subordonat are obligatia de a indeplini functia publica
in interesul unei alte autoritati sau institutii publice, de regula intr-o alta localitate b. masura temporara si unilaterala dispusa de conducerea autoritatii sau institutiei publice si prin care functionarul subordonat are indatorirea de indeplinire a unor activitati in interesul, dar in afara, organului din care face parte c. promovarea temporara a unui functionar public care indeplineste conditiile specifice pentru ocuparea unei functii de conducere vacante Conform art. 94 alin (1) din legea nr. 188/1999, republicat, raportul de serviciu al unui functionar public, se suspend de drept cnd:

a. se afl n concediu de maternitate, n conditiile legii b. se afl n concediu de odihn n strintate c. se afl n concediu de boal pentru o perioad de 15 zile
Conform art. 77 alin. (2) din Legea nr. 188/1999, republicata, este considerata abatere disciplinara urmatoarea fapta savarsita de un functionar public:

a. darea sau luarea de mita b. nerestituirea in termenul legal al sumelor ce i s-au acordat necuvenit c. intarzierea sistematica in efectuarea lucrarilor
Ce denumire are organul de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, infiintat in subordinea Ministerului de Interne, pentru crearea si dezvoltarea unui corp de functionari publici profesionist, stabil si impartial :

a. Consiliul Superior al Magistraturii b. Agentia National a Functionarilor Publici c. Consiliul Functionarilor Publici si al Reformei Administrative

Fals

Fals Fals

Fals

43

44

45

46

47

Care dintre urmtoarele fapte svrsite de functionarul public n timpul sau n legtur cu serviciul este considerat infractiune:

a. neglijenta n serviciu b. ntrzierile repetate de la serviciu c. refuzul nejustificat de a ndeplini atributiile de serviciu
Printre sanctiunile disciplinare care se pot aplica functionarilor publici se enumer si:

a. amenda penal b. mustrare scris c. suspendarea din functia public pentru o perioad de cel mult 5 ani
Rspunderea disciplinar, ca form a rspunderii juridice a functionarilor publici, este guvernat de urmtoarele pincipii de drept:

a. principiul contradictorialittii procedurii de cercetare prealabil b. principiul transparentei decizionale c. principiul tergiversrii
Consiliul judetean este:

a. autoritate a administratiei publice care asigura conducerea activitatii consiliilor locale comunale si orasenesti, in vederea realizarii serviciilor
publice de interes judetean; b. autoritate a administratiei publice cu competenta generala in limitele unitatii administrativ-teritoriale; c. autoritate deconcentrata a administratiei publice locale. Mandatul de consilier in consiliul local sau judetean poate inceta inainte de termen:

a. prin revocare; b. prin pierderea drepturilor electorale; c. pentru lipsa nemotivata la mai mult de 5 sedinte ordinare consecutive ale consiliului.

Fals Fals Fals Fals Fals

48

49

50

51

52

Sedintele consiliului local:

a. sunt legal constituite daca este prezenta majoritatea calificata a consilierilor in functie, prezenta acestora la sedinta fiind obligatorie; b. sunt publice; c. sunt conduse de cel mai varstnic dintre consilieri.
Consiliul local poate fi dizolvat in situatia in care:

a. 3 hotarari, adoptate intr-un interval de cel mult 9 luni, au fost anulate in mod irevocabil de instanta de contencios administrativ; b. nu se intruneste timp de 3 luni in cursul unui an; c. nu a adoptat nici o hotarare in 3 sedinte ordinare consecutive.
Delegarea functionarului public se realizeaza:

a. in interesul autoritatii sau institutiei publice care deleaga si al functionarului public delegat; b. in interesul autoritatii sau institutiei publice care deleaga; c. in interesul functionarului public delegat.
Transferul functionarului public se poate face:

a. in interesul serviciului, in mod unilateral de catre autoritatea sau institutia publica din care face parte functionarul si numai in interesul
autoritatii sau institutiei publice la care se face transferul; b. in urma aprobarii cererii de transfer de catre conducatorul autoritatii sau institutiei publice de la care se transfera functionarul public; c. in interesul serviciului, numai cu acordul scris al functionarului public. Actul administrativ:

a. este forma juridic principal de activitate a administratiei publice; b. reprezinta o manifestare de vointa expresa, bilaterala si supusa unui regim de putere publica; c. nu produce efecte juridice, adica nu da nastere, modifica sau stinge raporturi juridice de
drept administrativ.

Fals Fals Fals Fals

Fals

53

54

55

56

57

Sunt caracteristici ale actului administrativ:

a. actul administrativ este, in principiu, irevocabil; b. actul administrativ este adoptat/emis de catre o autoritate publica in vederea organizarii
executarii legii si executarii in concret a acesteia c. actul administrativ trebuie investit cu formula executorie.

Principiul legalitatii actului administrativ presupune urmatoarele:

a. actul administrativ sa respecte doar conditiile de oportunitate existente in momentul emiterii/adoptarii acestuia; b. actul administrativ sa fie emis/adoptat in limitele competentei legale a autoritatii publice ierarhic superioare; c. calitatea actului administrativ de a corespunde Constitutiei si legii in baza si in executarea careia a fost emis.
Comunicarea, ca forma procedurala ulterioara emiterii actului:

a. vizeaza actele administrative cu caracter individual b. vizeaza actele administrative cu caracter normativ c. vizeaza atat actele cu caracter normative cat si cele cu caracter individual

Avizele conforme:

a. sunt acele avize care se caracterizeaza prin trasatura lor obligatorie atat din punct de vedere al cererii, cat si din punct de vedere al
respectarii lor b. sunt acele avize pentru care legea prevede obligativitatea obtinerii lor si facultatea de a le respecta sau nu c. organul emitent nu este obligat nici sa solicite avizul, nici sa-l respecte in cazul in care l-a solicitat si obtinut Controlul de tutela administrativa se exercita de Guvern prin:

a. Prefect ; b. Autoritatea Tutelara; c. Agentia Nationala de Administrare Fiscala

Fals

Fals

Fals

Fals

Fals

58

59

60

61

62

Precizati care este obiectul contractelor administrative, din punct de vedere al regimului juridic conform legii 554/2004 legea contenciosului administrativ.

a. punerea in valoare a bunurilor proprietate publica, executarea lucrarilor de interes public,


prestarea serviciilor publice b. numai executarea lucrarilor de interes public c. numai prestarea serviciilor publice Precizati care sunt caracterele juridice ale contractelor administrative:

a. sunt contracte cu titlu gratuit b. sunt contracte nenumite c. sunt contracte cu executare succesiva in timp

Intre cine se incheie contractul de concesiune reglementat prin Legea 219/1998 privind regimul concesiunilor :

a. un concedent - persoana fizica si un concesionar persoana juridica b. un concedent autoritate publica si un concesionar persoana fizica sau persoana juridica de drept privat romana sau straina c. orice fel de persoane fizice si juridice, indiferent ce calitate au ei, de concesionar si concedent
n cadrul unui contract de concesiune, autoritatea publica poate detine calitatea de concedent ;

a. in numele unei persoane fizice de drept privat cu sediul n Romnia b. in numele statului (ministere) c. autoritatea nu poate detine calitatea de concedent in cadrul unui contract de concesiune
Care din urmatoarele legi reglementeaz regulile domeniale privind folosirea terenurilor care formeaz fondul funciar al Romniei si amplasarea constructiilor pe aceste terenuri?

a. Legea nr. 213/1998 b. Legea nr. 18/1991 c. Legea nr. 182/2000

Fals Fals Fals Fals Fals

63

64

65

66

67

n cadrul unui contract de achizitie publica, autoritate contractanta dobandeste, cu titlu definitiv sau temporar ;

a. produse, lucrari sau servicii b. imobile proprietate publica c. valori mobiliare apartinand unor persoane fizice
Precizati care sunt principiile pe baza carora se realizeaza atribuirea contractului de achizitie publica.

a. principiul prioritatii in atribuirea contractului de achizitie publica si principiul legalitatii b. principiul liberei circulatii si principiul eficientei utilizari a fondurilor publice c. principiul transparentei procesului de atribuire a contractului si principiul liberei circulatii.
Contractul de inchiriere, a bunurilor proprietate publica a statului si a unitatilor administrativ teritoriale, se incheie intre ;

a. o persoana de drept public denumita locator si o persoana de drept privat denumita locatar b. numai persoane fizice cu domiciliul in Romania c. numai persoane juridice cu sediul comercial in Romania
Care tip de contract administrativ are ca obiect executia uneia sau mai multor lucrari de constructii in schimbul unui pret?

a. contract de lucrari publice b. contract pentru concesiunea de lucrari c. contract de asociere in participatiune
Contractul de parteneriat public-privat poate avea ca obiect ;

a. proiectarea, finantarea, constructia si exploatarea, intretinerea si transferul oricarui bun public b. instrainarea bunului public dupa finalizarea lucrarilor impuse prin contract c. numai finantarea si transferul oricarui bun public

Fals Fals Fals Fals Fals

68

69

Cum este definit contractul de concesiune?

a. contractul prin care o autoritate publica, numita concedent, transmite pentru o perioada de cel mult 49 de ani unei alte persoane, numita
concesionar, dreptul si obligatia de exploatare a unui bun, a unei activitati sau a unui serviciu public, in schimbul unei redevente

b. contractul incheiat intre Fondul Roman de Dezvoltare Sociala si reprezentanti ai grupurilor din comunitatile rurale sarace etc. prin care
Fondul, pe baza unui proiect intocmit de beneficiari, transmite acestora, cu titlu gratuit, sume de bani

c.

contractul incheiat in forma scrisa prin care o persoana juridica, denumita autoritate contractanta, dobandeste un titlu definitiv sau temporar produse, lucrari sau servicii prin atribuirea unui contract de achizitie publica unui ofertant in urma aplicarii uneia dintre procedurile prevazute

Cum este definit contractul de achizitie publica?

a. este acel contract administrativ incheiat intre o autoritate publica si o persoana de drept privat, numita executant, si care are ca obiect
executia uneia sau mai multor lucrari de constructii, in schimbul unui pret

b.

este contractul incheiat in forma scrisa prin care o persoana juridica, denumita autoritate contractanta, dobandeste un titlu definitiv sau temporar produse, lucrari sau servicii prin atribuirea unui contract de achizitie publica unui ofertant in urma aplicarii uneia dintre procedurile prevazute

c. contractul incheiat intre Fondul Roman de Dezvoltare Sociala si reprezentanti ai grupurilor din comunitatile rurale sarace etc. prin care
Fondul, pe baza unui proiect intocmit de beneficiari, transmite acestora, cu titlu gratuit, sume de bani

Fals

Fals

70

71

Cum este definit contractul de lucrari publice?

a. este contractul incheiat in forma scrisa prin care o persoana juridica, denumita autoritate contractanta, dobandeste un titlu definitiv sau
temporar produse, lucrari sau servicii prin atribuirea unui contract de achizitie publica unui ofertant in urma aplicarii uneia dintre procedurile prevzute

b. contractul prin care o autoritate publica, numita concedent, transmite pentru o perioada de cel mult 49 de ani unei alte persoane, numita
concesionar, dreptul si obligatia de exploatare a unui bun, a unei activitati sau a unui serviciu public, in schimbul unei redevente

c.

este acel contract administrativ incheiat intre o autoritate publica si o persoana de drept privat, numita executant, si care are ca obiect executia uneia sau mai multor lucrari de constructii, in schimbul unui pret

Cum este definit contractul pentru concesiunea de lucrari?

a. este acel contract administrativ incheiat intre o autoritate publica si o persoana de drept privat, numita executant, si care are ca obiect
executia uneia sau mai multor lucrari de constructii, in schimbul unui pret

b. este acel tip de contract de achizitie publica, asemanator contractului de lucrari, cu deosebirea ca autoritatea publica, in contrapartida
lucrarilor executate, acorda executantului-concesionar dreptul de a expolata sau de a administra rezultatul lucrarilor pentru o perioada de timp

c. este contractul incheiat in forma scrisa prin care o persoana juridica, denumita autoritate contractanta, dobandeste un titlu definitiv sau
temporar produse, lucrari sau servicii prin atribuirea unui contract de achizitie publica unui ofertant in urma aplicarii uneia dintre procedurile prevazute

Fals

Fals

72

73

74

75

76

Cum este definit contractul de grant?

a. este acel contract administrativ incheiat intre o autoritate publica si o persoana de drept privat, numita executant, si care are ca obiect
executia uneia sau mai multor lucrari de constructii, in schimbul unui pret

b. este acel tip de contract de achizitie publica, asemanator contractului de lucrari, cu deosebirea ca autoritatea publica, in contrapartida
lucrarilor executate, acorda executantului-concesionar dreptul de a expolata sau de a administra rezultatul lucrarilor pentru o perioada de timp c. este contractul incheiat intre Fondul Roman de Dezvoltare Sociala si reprezentanti ai grupurilor din comunitatile rurale sarace etc. prin care Fondul, pe baza unui proiect intocmit de beneficiari, transmite acestora, cu titlu gratuit, sume de bani Precizati care este obiectul contractului de parteneriat public privat?

a. proiectarea si finantarea oricarui bun public b. intretinerea si transferul oricarui bun public c. dupa caz, proiectarea, finantarea, constructia, exploatarea, intretinerea si transferul oricarui bun public
Contractul de asociere in participatiune poate avea ca obiect ;

a. realizarea unui interes public b. proiectarea si finantarea oricarui bun public c. nerealizarea unui interes public
Cine are competenta sa verifice utilizarea grantului, potrivit proiectului aprobat:

a. Fondul Roman de Dezvoltare Sociala b. Statul c. Parlamentul


Precizati care este natura juridica a contractelor administrative ;

a. nu sunt asimilate actelor administrative b. sunt asimilate faptelor administrative c. sunt asimilate actelor administrative

Fals

Fals Fals Fals Fals

77

78

79

80

81

Prin caracterul sinalagmatic al contractelor administrative se intelege ca:

a. numai autoritatea administrativa are obligatii in executarea contractului b. numai persoana de drept privat are obligatii in executarea contractului c. atat autoritatea administrativa, cat si persoana de drept privat au obligatii in executarea contractului
Precizati ce fel de caracter au contractele administrative:

a. ele au caracter oneros b. ele au caracter gratuit c. ele nu au un anumit caracter juridic
Precizati cum sunt stabilite clauzele contractelor administrative.

a. clauzele sunt negociabile de catre ambele parti b. clauzele sunt stabilite in mod unilateral de catre autoritatea administrativa c. clauzele sunt stabilite in mod bilateral de catre autoritatea administrativa si persoana de drept privat
Precizati daca activitatile de prestare a serviciilor publice pot face obiectul contractelor administrative:

a. acestea pot face obiectul contractelor administrative b. acestea nu pot face obiectul contractelor administrative c. acestea pot face numai obiectul contractelor civile si comerciale
Care sunt principiile ce stau la baza atribuirii contractului de achizitie publica:

a. principiul liberei circulatii si principiul neconfidentialitatii b. principiul eficientei utilizari a fondurilor publice si principiul tratamentului egal c. principiul transparentei decizionale a procedurii de atribuire a contractului si principiul confidentialitatii.

Fals Fals Fals Fals Fals

82

83

84

85

Intre cine se incheie contractul de lucrari publice :

a. acest contract se incheie intre doua autoritati publice si se acorda, de regula, prin negociere directa b. acest contract se incheie intre o autoritate publica si o persoana de drept privat si se acorda, de regula, prin concurs de oferte c. acest contract se incheie intre o autoritate publica si o persoana de drept privat si se acorda, de regula, prin licitatie organizata de
autoritatea publica.

Ce poate constitui obiect al contractului de comodat incheiat de organele administratiei publice :

a. un bun aflat in proprietatea statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale, inchiriat pe o perioada determinata b. un bun aflat in proprietatea unei unitati administrativ-teritoriale, dat in folosinta gratuita pe o perioada determinata c. un bun aflat in proprietatea publica sau privata a statului, dat in folosinta gratuita pe o perioada nelimitata de timp.
Care sunt partile contractului de parteneriat public-privat :

a. o autoritate publica centrala sau locala si una sau mai multe persoane de drept privat b. o autoritate publica centrala sau locala si, ca beneficiar, o persoana de drept privat c. orice personae fizice si juridice de drept public si privat, romane si straine.
Precizati ce are ca obiect contractul de grant, incheiat intre Fondul Roman de Dezvoltare Sociala si reprezentanti ai grupurilor din comunittile rurale sarace :

a. transmiterea de sume de bani, cu titlu gratuit, pe baza unui proiect intocmit de beneficiari b. transmiterea de sume de bani, cu titlu gratuit, pe baza unui proiect intocmit de Fond c. transmiterea de sume de bani, cu titlu oneros, pe baza unui proiect intocmit de Fond si de beneficiari.

Fals

Fals

Fals Fals

86

87

88

89

90

Explicati de ce contractele administrative sunt contracte de adeziune :

a. deoarece clauzele sunt stabilite in mod unilateral de catre autoritatea administrativa prin caietul de sarcini, in baza prevederilor legale b. deoarece clauzele sunt stabilite in mod bilateral, atat de catre autoritatea administrativa, cat si de catre cealalta parte a contractului c. contractele administrative nu sunt considerate ca fiind contracte de adeziune, ci doar simple contracte civile.
Marea teritoriala a Romaniei cuprinde fasia de mare adiacenta tarmului ori, dapa caz, apelor maritime interioare, avand latimea masurata de la liniile de baza de:

a. 12 mile marine b. 20 de mile marine c. 24 mile marine

Instrainarea monumentelor istorice aflate in proprietatea persoanelor fizice sau juridice de drept privat:

a. este total interzisa de Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural national b. este permisa cu conditia respectarii conditiilor de fond si de forma din dreptul civil c. se poate face numai in conditiile exercitarii dreptului de preemtiune al statului roman prin Ministerul Culturii si Cultelor
Contraventia reprezinta:

a. specie a infractiunii, reglementata de legi speciale fara caracter penal b. fapta ilicita de natura civila c. forma a ilicitului administrativ
Executarea sanctiunilor contraventionale se poate face:

a. exclusiv prin executare silita b. exclusiv n mod voluntar de catre contravenient c. att n mod voluntar ct si prin executare silita daca contravenientul refuza

Fals

Fals

Fals Fals Fals

91

92

93

94

95

In cazul savarsirii unei contraventii, confiscarea bunurilor se poate face:

a. de agentul constatator sau de organul competent sa aplice sanctiunea b. intotdeauna de ctre agentul constatator c. de organul desemnat
Confiscarea bunurilor reprezinta o sanctiune:

a. principala b. complementara c. accesorie


Raspunderea in dreptul administrativ:

a. intervine si in absenta comiterii unei fapte ilicite b. intervine in prezenta ilicitului administrativ c. intervine ca urmare a comiterii unor infractiuni
Actul administrativ jurisdictional reprezinta:

a. actul administrativ emis de ctre o autoritate administrativa cu atributii jurisdictionale; b. actul administrativ emis dup o procedura bazata pe respectarea dreptului la aparare si pe contradictorialitate; c. actul administrativ care este emis de o autoritate administrative investitat, prin lege organica, cu atributii de jurisdictie administrativa
speciala; Controlul ierarhic este exercitat de catre organe supraordonate autoritatii controlate si poate avea un caracter:

a. general, cuprinzand toate aspectele activitatii autoritatii controlate; b. personal, vizand persoanele vinovate de emiterea unui act administrativ nelegal c. specializat, fiind exercitat de organe speciale

Fals Fals Fals Fals

Fals

96

97

98

99

Controlul exercitat prin jurisdictiile administrative este o forma de control care vizeaza legalitatea unor categorii de acte administrative, fiind exercitat de:

a. organele jurisdictionale din cadrul sistemului Curtii de Conturi; b. autoritatile investite cu atributii de jurisdictie administrativa speciala aflate in cadrul sistemului administratiei publice; c. instantele jurisdictionale din sistemul autoritatii judecatoresti
Controlul exercitat de Avocatul Poporului vizeaza:

a. activitatea Camerei Deputatilor si Senatului, Presedintelui Romaniei, Guvernului, Curtii de Conturi si Consiliului Legislativ; b. activitatea deputatilor, senatorilor, judecatorilor Inaltei Curti de Casatie si Justitie si ai Curtii Constitutionale care, prin actele lor au vatamat
drepturile si interesele cetatenilor;

c.

activitatea organelor administratiei publice, institutiilor si serviciilor publice, a institutiilor de interes public care, prin actele lor au adus atingere drepturilor si libertatilor cetatenilor Avocatul Poporului n exercitarea atributiilor legale emite:

a. decizii b. instructiuni c. recomandri


Sunt caracteristici generale ale controlului judecatoresc:

a. controlul judecatoresc se exercita asupra tuturor autoritatilor administrative, in ceea ce priveste legalitatea actelor administrative adoptate
sau emise; b. controlul judecatoresc vizeaza legalitatea, oportunitatea, precum si eficienta si eficacitatea actelor administrative; c. controlul judecatoresc este exercitat din oficiu de catre instantele de contencios administrativ

Fals

Fals

Fals Fals

100

101

102

Sunt subiecte de sesizare a instantei de contencios administrativ, in cadrul litigiului de contencios administrativ:

a.

Avocatul Poporului, cand apreciaza ca poate interveni in favoarea persoanei vatamate;

b. Prefectul care, in urma controlului de autoritate tutelara, poate ataca in fata instantei de contencios administrativ actele nelegale ale
autoritatilor administratiei publice locale;

c. Agentia Nationala a Functionarilor Publici poate ataca actele administrative ale autoritatilor administratiei publice centrale si locale prin care
se incalca legislatia privind functia publica si functionarii publici

Contenciosul obiectiv se refera la:

a. posibilitatea judecatorului investit sa cerceteze conformitatea actului administrativ cu dreptul obiectiv, cu legea ; b. posiblitatea judecatorului investit cu cererea de a stabili daca reclamantul a suferit sau nu o vatamare a drepturilor sale subiective; c. posibilitatea judecatorului de a dispune anularea sau modificarea actului administrativ.

Contenciosul subiectiv se refera la:

a. posibilitatea judecatorului investit sa cerceteze conformitatea actului administrativ cu dreptul obiectiv, cu legea ; b. posibilitatea judecatorului investit si competent sa constate existenta si intinderea unor drepturi subiective al caror titular este reclamantul; c. posibilitatea judecatorului investit si competent sa solutioneze cauza de a dispune anularea sau modificarea actului administrativ;

Fals

Fals

Fals

103

104

105

106

Contenciosul administrativ de anulare este:

a. este contenciosul in cadrul caruia judecatorul investit va trebui sa cerceteze conformitatea actului administrativ cu dreptul obiectiv, cu legea; b. este contenciosul in cadrul caruia judecatorului investit si competent va trebui sa constate existenta si intinderea unor drepturi subiective al
caror titular este reclamantul; c. este contenciosul in cadrul caruia judecatorul este competent sa pronunte anularea sau modificarea actului administrativ constatat a fi nelegal.

Contenciosul n cadrul cruia judectorul este investit si competent s constate existenta si ntinderea unor drepturi subiective, al cror titular este reclamantul, vtmate de ctre administratie, se numeste::

a. Contencios obiectiv; b. Contencios subiectiv; c. Contencios administrative de anulare


Competenta teritoriala in materia contenciosului administrativ este:

a. exclusiva; b. alternativa; c. obligatorie


Criteriile de stabilire a competentei materiale a instantei de contencios administrativ sunt:

a. criteriul naturii juridice a actului administrativ atacat, b. criteriul valoric in cazul actelor administrative care au ca obiect taxe si impozite, contributii, datorii vamale si accesorii ale acestora, c. criteriul modului de adoptare/emitere a actului administrativ;

Fals

Fals

Fals Fals

107

108

109

110

111

Actiunea in contencios administrativ va fi introdusa:

a. obligatoriu la domiciliul paratului; b. obligatoriu la domiciliul reclamantului; c. la domiciliul paratului sau la domiciliul reclamantului
Natura juridica a termenului de 6 luni de la emiterea actului, prevazut de art. 7 alin. 7 din Legea contenciosului administrativ este:

a. de decadere; b. de prescriptie; c. de recomandare;


Refuzul nejustificat de a solutiona o cerere reprezinta:

a. exprimarea explicita, cu exces de putere a vointei de a nu rezolva cererea; b. refuzul exprimat verbal de un functionar in privinta rezolvarii unei cereri ; c. ori refuzul nejustificat de a primi cererea in vederea solutionarii
Persoana vatamata poate solicita instantei de contencios administrativ:

a. anularea in tot sau in parte a actului administrativ; b. revocarea actului administrativ; c. reducerea pagubei cauzate prin actul administrativ vatamator;
Plangerea prealabila are caracter:

a. facultativ; b. obligatoriu; c. de sesizare a instantei de contencios administrativ

Fals Fals Fals Fals Fals

112

113

114

115

116

Termenul de formulare a plangerii prealabile este, potrivit dispozitiilor legii contenciosului administrativ:

a. 30 de zile de la emiterea actului administrativ individual; b. oricand pentru actul administrativ unilateral; c. 30 de zile de la comunicarea actului administrativ individual
Plangerea prealabila va fi formulata, potrivit art. 7 din Legea contenciosului administrativ, de:

a. persoana vatamata intr-un drept sau interes legitim printr-un act administrativ unilateral; b. persoana vatamata care a optat pentru procedura administrativ-jurisdictionala prevazuta prin lege speciala; c. persoana care se considera vatamata printr-un act administrativ normativ adresat altui subiect de drept
Cand persoana vatamata a cerut anularea actului administrativ, fara a cere in acelasi timp si despagubiri, termenul de prescriptie pentru cererea de despagubire curge:

a. de la data emiterii actului administrativ ; b. de la data cand aceasta a cunoscut sau trebuia sa cunoasca intinderea pagubei; c. de la data cand hotararea judecatoreasca de anulare a actului administrativ a devenit irevocabila
Nu pot fi atacate in contenciosul administrativ:

a. actele administrative care privesc raporturile dintre instantele judecatoresti si Parlament; b. ordinul prefectului de numire in functii publice; c. actele de comandament cu caracter militar
Sunt exceptate de la controlul judecatoresc al instantei de contencios:

a. actele administrative care fac obiectul unei jurisdictii administrative speciale; b. actele administrative pentru modificarea sau desfiintarea carora se prevede, prin lege organica, o alta procedura judiciara; c. actele administrative emise, cu exces de putere, pentru aplicarea starii de asediu

Fals

Fals Fals Fals Fals

117

118

119

120

121

Instanta de contencios administrativ poate pronunta urmatoarele solutii:

a. sa anuleze in tot sau in parte actul administrativ individual sau normativ; b. sa oblige autoritatea publica sa isi revoce actul administrativ vatamator; c. sa amendeze persoana fizica sau juridica, destinatara a actului administrativ
n cazul contractelor administrative, plangerea prealabila semnifica:

a. incetarea efectelor contractului; b. incercarea unei concilieri, potrivit dispozitiilor Codului de procedura civila referitoare la litigiile comerciale; c. ori desfiintarea de drept a contractului administrativ
Principiul dupa care se solutioneaz litigiile avand ca obiect contractul administrativ este:

a. principiul securitatii raporturilor juridice; b. regula subordonarii principiului libertatii contractuale fata de principiul prioritatii interesului public. c. principiul libertatii contractuale;
In cazul litigiilor avand ca obiect contracte administrative, instanta poate pronunta urmatoarele solutii:

a. obliga autoritatea publica sa desfiinteze contractul; b. suplineste consimtamantul unei parti cand interesul public o cere; c. stabileste un termen de incetare a contractului
In urma judecarii cauzei, instanta de contencios administrativ poate da una dintre urmatoarele solutii:

a. sa anuleze, in tot sau in parte, actul administrativ; b. sa pronunte o hotarare care sa tina loc de act administrativ; c. sa oblige autoritatea parata la rectificarea actului contestat.

Fals Fals Fals Fals

Fals

122

123

124

125

126

Caracteristicile procedurii de solutionare a exceptiei de nelegalitate sunt:

a. competenta de solutionare apartine instantei investita cu judecarea fondului litigiului; b. exceptia de nelegalitate se judeca de urgenta, cu citarea partilor si a emitentului actului administrativ; c. recursul impotriva solutiei primei instante se declara in termenul de 15 zile prevazut de Codul de procedura civila
Exceptia de nelegalitate se poate invoca:

a. in fata oricarei instante; b. numai in fata instantei de drept comun ; c. numai in caile extraordinare de atac.
Solutia instantei competente sa judece exceptia de nelegalitate poate fi atacat:

a. cu recurs in termen de 5 zile de la comunicare; b. este definitiv si irevocabila; c. cu recurs, in termen de 15 zile de la comunicare.
Conditiile de exercitare a actiunii in contencios administrativ de catre persoana vatamata prin ordonante sau dispozitii din ordonante sunt:

a. invocarea pe cale principala a exceptiei de neconstitutionalitate; b. introducerea unei actiuni principale, insotita de exceptia de neconstitutionalitate; c. obiectul principal al actiunii sa fie constatarea neconstitutionalitatii ordonantei sau a dispozitiei din ordonanta;
Suspendarea de drept a executarii actului administrativ intervine:

a. cand se emite un nou act administrativ in conformitate cu dispozitiile legale; b. cand s-a admis de instanta de fond actiunea in anularea actului administrativ; c. cand se ataca de catre Prefect un act emis de autoritatile administratiei publice locale;

Fals Fals Fals Fals

Fals

127

128

129

130

131

Actele administrative ale autoritatilor publice care privesc raporturile acestora cu Parlamentul pot fi atacate:

a. la instanta de contencios administrativ, dar numai pentru exces de putere; b. nu pot fi atacate la o instanta de contencios administrativ; c. la instanta de drept comun, pe calea exceptiei de nelegalitate
Obligatia publicarii in Monitorul oficial al Romaniei exista pentru urmatoarele hotarari judecatoresti pronuntate in materia contenciosului administrativ:

a. hotararile prin care se anuleaza un act administrativ unilateral; b. hotararile de lamurire a dispozitivului unei sentinte judecatoresti; c. hotararile judecatoresti definitive si irevocabile prin care s-a anulat in tot sau in parte un act administrativ cu caracter normativ
Hotararea judecatoreasca irevocabila privind admiterea unei actiuni in contenciosul administrativ trebuie executata:

a. la cerere; b. in termenul de 6 luni prevazut la art. 11 din Legea contenciosului administrativ; c. in 30 de zile de la data ramanerii irevocabile a hotararii.
Neexecutarea hotararii judecatoresti irevocabile de catre autoritatea publica poate atrage:

a. sanctionarea conducatorului autoritatii publice sau a persoanei obligate cu amenda; b. obligarea autoritatii publice la plata dobanzii de referinta B.N.R.; c. raspunderea contraventionala a celui obligat prin hotarare judecatoreasca.

In cazul in care autoritatea emitenta a actului constata ca acesta este nelegal are urmatoarele posibilitati:

a. sa solicite organului ierarhic superior revocarea actului; b. sa revoce el insusi actul administrativ, dupa ce acesta a intrat in circuitul civil; c. sa solicite instantei de contencios administrativ anularea propriului act, daca acesta a produs efecte juridice

Fals

Fals

Fals Fals

Fals

132

133

134

135

136

Prin sintagma paguba iminenta se intelege, potrivit art. 2 alin. (1) lit. n) din Legea contenciosului administrativ:

a. prejudiciul material viitor si previzibil; b. perturbarea grava, existenta la momentul emiterii actului administrativ, a funcionarii unei
autoritati publice; c. prejudiciul nascut, cert si actual Recursul in contencios administrativ se introduce in termen de:

a. 15 zile de la comunicare ; b. 30 de zile de la pronuntare sau comunicare ; c. 10 zile de la pronuntare sau comunicare
Recursul ierarhic se exercita la:

a. aceeasi autoritate care a emis actul administrativ supus recursului ; b. organul superior organului care a emis actul ce a produs vatamarea ; c. organul de control administrativ de specialitate.
Instanta de executare in materia contenciosului administrativ este:

a. b. c.

judecatoria, ca instanta de drept comun; instanta care a solutionat fondul litigiului de contencios administrativ; sectia de contencios administrativ a tribunalului

Executarea hotararii la care se refera art. 22 din Legea contenciosului administrativ, se face n termenul;

a. prevazut de lege; b. dupa investirea cu formula executorie, potrivit dreptului comun; c. in cel mult 30de zile de la data ramanerii definitive a hotararii daca nu se prevede alt termen.

Fals Fals Fals Fals Fals

137

138

139

140

Actele administrative cu caracter normativ pot fi atacate la instanta de contencios administrativ n termenul :

a. de 6 luni, prevazut de lege ; b. oricand; c. de un an, prevazut de lege


Neexecutarea, in termen, a unei hotarari irevocabile a instantei de contencios administrativ atrage:

a. aplicarea unei amenzi de 20% din salariul minim brut pe economie pentru fiecare zi de intarziere conducatorului autoritatii careia i se opune
hotararea;

b.

aplicarea unei amenzi de 10% din salariul minim brut pe economie pentru fiecare zi de intarziere conducatorului autoritatii careia i se opune hotararea;

c. aplicarea unei amenzi de 15% din salariul minim brut pe economie pentru fiecare zi de intarziere conducatorului autoritatii careia i se opune
hotararea Potrivit Legii contenciosului administrativ, fapta de a nu executa o hotarare definitiva si irevocabila a unei instante de contencios administrativ:

a. poate constitui infractiune ; b. constituie contraventie; c. constituie abatere disciplinara


Hotararile adoptate de instanta de contencios administrativ se redacteaza si se motiveaza in termen de cel mult:

a. 10 zile b. 15 zile c. 30 de zile

Fals

Fals

Fals

Fals

141

142

143

144

145

Instanta de executare n materia contenciosului administrativ este:

a. judectoria, ca instant de drept comun; b. instanta care a solutionat fondul litigiului de contencios administrativ; c. sectia de contencios administrativ a tribunalului.
Executarea hotrrii la care se refera art.22 din Legea contenciosului administrativ, se face n termenul;

a. prevzut de lege; b. dupa investirea cu formula executorie, potrivit dreptului comun; c. n cel mult 30de zile de la data rmnerii definitive a hotrrii dac nu se prevede alt termen.

Ordonantele de urgenta ale guvernului, precum si cele adoptate in baza unei legi de abilitare pot fi atacate:

a. la instanta de contencios administrativ, printr-o actiune insotita de exceptia de neconstitutionalitate, in masura in care obiectul principal nu
este constatarea neconstitutionalitatii ordonantei sau a dispozitiei din ordonanta; b. nu pot fi atacate la instanta de contencios administrativ; c. pot fi atacate numai la Curtea Constitutionala. Actele administrative cu caracter normativ pot fi atacate la instanta de contencios administrativ n termenul :

a. de 6 luni prevazut de lege ; b. oricand; c. de un an prevazut de lege.


Actiunea in contencios administrativ va fi introdusa la:

a. obligatoriu la domiciliul paratului; b. obligatoriu la domiciliul reclamantului; c. la domiciliul paratului sau la domiciliul reclamantului.

Fals Fals

Fals

Fals Fals

146

147

148

149

Potrivit Legii contenciosului administrativ, fapta de a nu executa o hotarare definitiva si irevocabila a unei instante de contencios administrativ:

a. poate constitui infractiune ; b. constituie contraventie; c. constituie abatere disciplinara ;


Solutia instantei competente sa judece exceptia de nelegalitate poate fi atacat:

a. cu recurs in termen de 5 zile de la comunicare; b. este definitiv si irevocabila; c. cu recurs, in termen de 15 zile de la comunicare.
Notiunea de plangere prealabila desemneaza:

a. cererea formulata in fata instantei de contencios administrativ; b. cererea prin care persoana vatamata intr-un drept al sau solicita acordarea de despagubiri; c. cererea prin care se solicita autoritatii publice emitente sau celei ierarhic superioare, dupa caz, reexaminarea unui act administrativ cu
caracter individual sau normativ, in sensul revocarii sau modificarii acestuia Daca reclamantul a optat pentru instanta de la domiciliul paratului se poate invoca exceptia necompetentei teritoriale:

a. numai pana la primul termen de judecata; b. nu se poate invoca exceptia necompetentei teritoriale; c. pana la terminarea dezbaterilor.

Fals Fals

Fals

Fals

150

Sunt subiecte de sesizare a instantei de contencios administrativ, n cadrul litigiului de contencios administrativ:

a. b.

Avocatul Poporului, cnd apreciaz c poate interveni n favoarea persoanei vtmate;

Prefectul care, n urma controlului de autoritate tutelar, poate ataca n fata instantei de contencios administrativ actele nelegale ale autorittilor administratei publice locale;

c. Agentia National a Functionarilor Publici poate ataca actele administrative ale autorittilor
administratiei publice centrale si locale prin care se ncalc legislatia privind functa public si functionarii publici.

Fals

Nr. Crt

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65
66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125
126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

LICENTA 2010 - S.J.A. BRASOV - 350 Intrebri amestecat Principiul dupa care se solutioneaz litigiile avand ca obiect contractul administrativ este:

a. principiul securitatii raporturilor juridice; b. regula subordonarii principiului libertatii contractuale fata de principiul prioritatii interesului public. c. principiul libertatii contractuale;
Particularitatile motiunii de cenzura sunt: din numarul deputatilor si senatorilor; b. este adoptata cu votul majoritatii membrilor prezenti ai Camerelor; c. adoptarea ei nu implica retragerea increderii acordate Guvernului; Nu pot fi atacate in contenciosul administrativ:

a. se dezbate dupa 3 zile de la data cand a fost prezentata in sedinta comuna a celor doua Camere s

a. actele administrative care privesc raporturile dintre instantele judecatoresti si Parlament; b. ordinul prefectului de numire in functii publice; c. actele de comandament cu caracter militar

Pentru a putea fi cuprinsa in sfera de aplicare a T.V.A., o livrare de bunuri sau prestare de servic urmatoarele conditii:

a. b. c. d.

operatia sa aiba drept scop exportul; operatia sa aiba drept scop importul; operatia sa fie realizata de o persoana care desfasoara activitati economice; operatia sa fie efectuata fara plata .

In exercitarea competentei sale, Curtea Constitutionala are urmatoarele atributii:

A) B) C) D) a. b. c. d.

se pronunta asupra constitutionalitatii legilor inainte de promulgarea acestora; se pronunta asupra constitutionalitatii tratatelor dau a altor acorduri internationale; se pronunta asupra constitutionalitatii regulamentelor Parlamentului; hotaraste asupra exceptiilor de neconstitutionalitate privind legile si ordonantele; C+D A+B A+B+C+D B+C

Raspunderea in dreptul administrativ:

a. intervine si in absenta comiterii unei fapte ilicite b. intervine in prezenta ilicitului administrativ c. intervine ca urmare a comiterii unor infractiuni
Cine trebuie sa solicite in Romania, inregistrarea ca platitor de T.V.A.?

a. toate persoanele juridice; b. toate persoanele impozabile care realizeaza sau intentioneaza sa realizeze operatiuni taxabile sau c. toate persoanele fizice.

Care dintre urmatoarele entitati pot initia revizuirea Constitutiei, potrivit prevederilor constitutio

A) B) C) D)

de presedintele Romniei la propunerea Guvernului; de o patrime din numarul deputatilor si senatorilor in sedinta comuna; de cel putin 500.000 de cetateni cu drept de vot; de cel putin o patrime din numarul deputatilor sau senatorilor;

a. A+B+C b. A+B c. A+C+D

Principiul legalitatii actului administrativ presupune urmatoarele:

a. actul administrativ sa respecte doar conditiile de oportunitate existente in momentul emiterii/adopta b. actul administrativ sa fie emis/adoptat in limitele competentei legale a autoritatii publice ierarhic su c. calitatea actului administrativ de a corespunde Constitutiei si legii in baza si in executarea careia a

Indicati categoriile de impozite si taxe n cazul clasificrii n functie de forma n care se obtin de

a. impozite n natur b. impozite personale c. impozite sau taxe pe consumatie

Sub aspectul continutului, legile organice sunt:

a. Legile care reglementeaza relatii sociale de mai mica importanta si procedural sunt adoptate cu vo

fiecare Camera; b. Legile care contin reglementari ale relatiilor sociale fundamentale si care sunt esentiale pentru inst a puterii si procedural sunt adoptate cu votul a cel putin doua treimi din numarul membrilor fiecarei Cam c. Legile care intervin in domeniile rezervate in Constitutie si procedural se adopta cu votul majoritatii d. Legile ce se adopta cu votul majoritatii membrilor prezenti din fiecare Camera

Printre atributiile consiliului local se numara si:

a. atributii privind administrarea domeniului public si privat al comunei, orasului sau municipiului (dupa b. atributii privind numirea prefectului c. atributii privind aplicarea politicilor nationale hotarate de guvern

Indicati metode folosite la stabilirea (estimarea) pretului de piata al tranzactiilor intre persoane a

1. 2. 3. 4. a. b. c. d.

metoda impartirii profitului metoda cost-plus metoda de estimare clasica metoda de estimare moderna 2+4 1+4 2+3 1+2

Identificati varianta adevarata:

a. nicio revizuire nu poate fi facuta daca are ca rezultat suprimarea drepturilor si libertatilor fundamen

acestora; b. Constitutia poate fi revizuita atat pe durata starii de asediu ori a starii de urgenta precum si in timp c. revizuirea poate fi definitiva numai dupa ce Parlamentul o adopta in sedinta comuna cu o majoritate fiecarei Camere; d. proiectul sau propunerea de revizuire trebuie adoptata de Camera Deputatilor si Senat, cu o major membrilor prezenti ai fiecarei Camere.

Care din urmtoarele afirmatii cu privire la conditiile legale pe care trebuie sa le indeplineasca o prefect, sunt adevarate:

a. sa aiba varsta de cel putin 27 de ani b. sa aiba studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta si o vechime in specialita c. sa aibe studii medii dar sa fi exercitat cel putin doua mandate de parlamentar
Impozitul pe venit este datorat de urmtoarele persoane :

a. persoanele fizice nerezidente, pentru orice categorie de venit b. persoanele fizice nerezidente care desfsoar activitti dependente n Romnia c. persoane fizice nerezidente pentru alte venituri dect cele obtinute dintr-o activitate independent
fr existenta unui sediu permanent n Romnia Comunicarea, ca forma procedurala ulterioara emiterii actului:

a. vizeaza actele administrative cu caracter individual b. vizeaza actele administrative cu caracter normativ c. vizeaza atat actele cu caracter normative cat si cele cu caracter individual
Locul prestarii de servicii catre o persoana impozabila in cazul T.V.A. este:

a. b. c. d.

locul unde s-a contractat prestarea de servicii; locul in care persoana impozabila primeste serviciile si are stabilit sediul activitatii sale economice locul unde prestatorul are domiciliul sau resedinta sa obisnuita si unde sunt efectuate serviciile; tara in care prestatorul incaseaza contravaloarea serviciilor prestate.

Sunt considerate, potrivit prevederilor Constitutiei, cat si a doctrinei de specialitate drepturi si li urmatoarele:

A) B) C) D) a. b. c. d.

dreptul copiilor si tinerilor la protectie si asistenta; drepturile persoanelor cu handicap la protectia sociala; dreptul la informatie; dreptul la exprimare. A+B C+D A+B+C+D B+D

Avocatul Poporului n exercitarea atributiilor legale emite:

a. decizii b. instructiuni c. recomandri

Este mijloc fix amortizabil in cazul impozitului pe profit orice imobilizare corporala care indeplin

a.

are o durata normala de utilizare mai mare de 6 luni si o valoare mai mare de un million lei;

b. este detinut si utilizat in productia, livrarea de bunuri sau prestarea de servicii; pentru a fi inchiriat t

valoare de intrare mai mare decat limita stabilita prin hotarare de Guvern; si are o durata normala de ut

c. are o valoare de intrare egala cu cea stabilita de Guvern si o durata normala de utilizare mai mare d

d. este detinut si utilizat in productia de bunuri si are o durata normala de utilizare mai mare de un an

Parlamentul Romaniei adopta urmatoarele categorii de legi:

A) B) C) D) a. b. c. d.

temporare constitutionale organice ordinare A+B+C+D B+C+D A+D B+D

Conform art. 94 alin (1) din legea nr. 188/1999, republicat, raportul de serviciu al unui functiona

a. se afl n concediu de maternitate, n conditiile legii b. se afl n concediu de odihn n strintate c. se afl n concediu de boal pentru o perioad de 15 zile
Ce greutati creeaza frecventele modificari si completari ale legislatiei fiscale?

a. in cunoasterea corecta si aplicarea unitara a legislatiei fiscale b. numai nesiguranta pentru agentii economici c. numai stare de neincredere pentru investitorii interni

Potrivit regulamentului Sedintelor comune adoptat cu votul majoritatii deputatilor si senatorilor, sedinte comune pentru:

A) B) C) D) a. b. c. d.

primirea mesajului Presedintelui Romaniei; aprobare bugetului de stat si a bugetului asigurarilor sociale de stat; aprobarea strategiei nationale de aparare a tarii; numirea Avocatului Poporului; A+B+C+D A+B+C A+D B+C

Redistribuirea de competente administrative si financiare de la ministere si celelalte organe de s centrale catre propriile structuri de specialitate din teritoriu se numeste:

a. descentralizare b. deconcentrare c. desistare

Pentru motive temeinice se poate aproba renuntarea la cetatenia romana persoanei care a impli

a. aflata in strainatate, savarseste fapte deosebit de grave prin care vatama interesele statului roman

b. a obtinut cetatenia prin mijloace frauduloase; c. nu este urmarita cu debite catre stat, persoane fizice si juridice din tara sau, avand astfel de debite corespunzatoare pentru achitarea lor.

Precizati care sunt caracterele juridice ale contractelor administrative:

a. sunt contracte cu titlu gratuit b. sunt contracte nenumite c. sunt contracte cu executare succesiva in timp

Cum se procedeaza la calcularea impozitului datorat de persoanele juridice pentru cladiri a caro calea amortizarii?

a. nu se mai datoreaza impozit; b. se aplica impozit pe valoarea impozabila redusa cu 15%; c. se aplica impozit pe valoarea impozabila redusa cu 50%.

Imunitatea parlamentara, ca institutie traditionala a dreptului parlamentar, este o pavaza a deput fata de incercarile puterii executive de a intimida si sanctiona modul in care isi exercita mandatu considerati ca fac parte din categoria imunitate parlamentara?

A) deputatii si senatorii pot fi urmariti si trimisi in judecata penala pentru fapte care nu au legatura cu B) in caz de infractiune flagranta, deputatii si senatorii nu pot fi retinuti si supusi perchezitiei; C) deputatii si senatorii pot fi urmariti si trimisi in judecata penala pentru fapte care au legatura cu vot

mandatului; D) nu pot fi perchezitionati, retinuti, sau arestati fara incuviintarea Camerei din care fac parte, dupa as

a. b. c. d.

A+D A+B+C+D C+D A+B+C

Actul de numire a unei persoane intr-o functie publica reprezinta:

a. un act de drept administrativ cu caracter unilateral si individual b. un act de dreptul muncii c. un act de drept administrativ normativ

Care dintre urmatoarele enunturi considerati ca sunt trasaturile caracteristice statului federativ?

a. exista o singura ordine juridica intemeiata pe o Constitutie unica b. Exista un ansamblu unic de organisme constitutionale prin care se exercita puterea politica; c. statul federativ este format din doua sau mai multe state membre, prin unirea carora apare un stat
existenta a doua randuri de organe centrale de stat- organele federatiei si organele statelor membre.

Dup criteriul functional sistemul organelor administratiei publice se structureaza in:

a. organe centrale si organe locale b. organe cu competenta generala si organe de specialitate ale administratiei publice c. organe centrale cu competenta generala, organe locale cu competenta locala si organe de special
Actele Curtii Constitutionale poarta denumirea de:

a. b. c. d.

Ordonante si decizii; Decizii si directive; Decizii Ordonante de urgenta si directive

Ce implica asezarea impunerii?

a. determinarea obiectului venitului public i a bazei impozabile, a cotei legale de impunere, a nlesni
impozite, constituirea titlului de crean fiscal; b. verificri ulterioare constatrii; c. ntiinarea contribuabilului.

Neexecutarea hotararii judecatoresti irevocabile de catre autoritatea publica poate atrage:

a. sanctionarea conducatorului autoritatii publice sau a persoanei obligate cu amenda; b. obligarea autoritatii publice la plata dobanzii de referinta B.N.R.; c. raspunderea contraventionala a celui obligat prin hotarare judecatoreasca.
Actul administrativ jurisdictional reprezinta:

a. actul administrativ emis de ctre o autoritate administrativa cu atributii jurisdictionale; b. actul administrativ emis dup o procedura bazata pe respectarea dreptului la aparare si pe contrad c. actul administrativ care este emis de o autoritate administrative investitat, prin lege organica, cu atr
speciala; Impotriva controluluiconstitutionalitatii legilor exercitat printr-un organ politic se aduc cateva argumente principale, identificati-le:

a. principiul separatiei puterilor nu ar admite, in afara celor trei autoritati guvernante, crearea unei a p

Guvernului si investita cu dreptul de a le cenzura activitatea legislativa si, respectiv, puterea regulamen b. principiul separatiei puterilor inseamna o independenta absoluta a puterilor, iar acordarea dreptulu legiuitoare ar fi o eludare de la principiul separatiei puterilor; c. controlul judecatoresc al constitutionalitatii legilor este, de regula, un control represiv, care intervine

Care dintre urmtoarele fapte svrsite de functionarul public n timpul sau n legtur cu servic

a. neglijenta n serviciu b. ntrzierile repetate de la serviciu c. refuzul nejustificat de a ndeplini atributiile de serviciu
Taxa asupra mijloacelor de transport se plateste:

a. b. c. d.

trimestrial; lunar; semestrial; anual, in doua rate (pana la 31 martie, respectiv 30 septembrie).

Contractul de inchiriere, a bunurilor proprietate publica a statului si a unitatilor administrativ ter

a. o persoana de drept public denumita locator si o persoana de drept privat denumita locatar b. numai persoane fizice cu domiciliul in Romania c. numai persoane juridice cu sediul comercial in Romania

O forma grava a revizuirii este falsa revizuire sau frauda constitutionala. In ce consta frauda con

a. in schimbarea, printr-o modificare legala a constitutiei, a regimului politic consacrat in textul initial a

corespunzator si cadrul constitutional; b. in adoptarea unei norme juridice al carei continut deroga de la prevederile constitutionale; c. in situatia in care Parlamentul ar adopta o lege ordinara care deroga in mod vadit de la litera Const legea respectiva pastreaza nealterat spiritul constituantului

Cum este definit contractul de lucrari publice?

a. este contractul incheiat in forma scrisa prin care o persoana juridica, denumita autoritate contracta

temporar produse, lucrari sau servicii prin atribuirea unui contract de achizitie publica unui ofertant in ur prevzute concesionar, dreptul si obligatia de exploatare a unui bun, a unei activitati sau a unui serviciu public, in

b. contractul prin care o autoritate publica, numita concedent, transmite pentru o perioada de cel mul c.

este acel contract administrativ incheiat intre o autoritate publica si o persoana de drept privat, nu executia uneia sau mai multor lucrari de constructii, in schimbul unui pret

Organizarea monitorizrii programului de achiziii publice i a programului de lucrri de investii

a. Guvernului; b. ordonatorilor de credite; c. Ministerului Finanelor Publice;

Modul de adoptare a unei Constitutii este specific fiecarei tari si este determinat de stadiul de de politica, de ideologia dominanta in momentul adoptarii acesteia. Identificati trasaturile Constitut

a. constitutia plebiscitara reprezinta o varianta mai dezvoltata a constitutiei acordate, initiata de seful
plebiscit;

b. constitutia plebiscitara reprezinta un contract intre rege si popor; c. d.


constitutia plebiscitara este adoptata de catre monarh ca stapan absolut care-si exercita puterea; constitutia plebiscitara este rezultatul unei adunari special desemnate, adunare ce exprima conventia intervenita intre toti membrii societatii, situata deasupra parlamentului avand dreptul de a stabili puterile delegate in stat precum si competenta adunarii constituante.

Conditia privind varsta minima, ceruta unei persoane, de art. 54 din Legea nr. 188/1999 republica publice, este de:

a. 18 ani b. 27 de ani c. 35 de ani


Care sunt partile contractului de parteneriat public-privat :

a. o autoritate publica centrala sau locala si una sau mai multe persoane de drept privat b. o autoritate publica centrala sau locala si, ca beneficiar, o persoana de drept privat c. orice personae fizice si juridice de drept public si privat, romane si straine.

Camera Deputatilor si Senatul , in sedinta comuna, pot retrage increderea acordata Guvernului p cenzura, aceasta putnd fi initiate de:

a. b. c. d.

jumatate plus unul din numarul senatorilor; cel putin o patrime din numarul total al deputatilor si senatorilor; cel putin o patrime din numarul deputatilor prezenti si se comunica Guvernului la data depunerii; jumatate plus unul din numarul senatorilor la propunerea Presedintelui Romaniei si a Guvernului;

Care este momentul exigibilitatii accizelor?

a. momentul cand produsul accizabil intra in antrepozitul fiscal; b. momentul cand produsul accizabil este eliberat pentru consum si in statul membru in care se face c. data intocmirii documentului administrativ de insotire.

Contenciosul administrativ de anulare este:

a. este contenciosul in cadrul caruia judecatorul investit va trebui sa cerceteze conformitatea actului a b. este contenciosul in cadrul caruia judecatorului investit si competent va trebui sa constate existent

caror titular este reclamantul; c. este contenciosul in cadrul caruia judecatorul este competent sa pronunte anularea sau modificare nelegal.

In cazul savarsirii unor fapte grave prin care se incalca prevederile Constitutiei, Presedintele Ro

a. nu, in timpul mandatului Presedintelenu poate fi suspendat de nicio autoritate; b. Presedintele Romaniei poate fi suspendat din functie de Camera Deputatilor si Senat, in sedinta co

senatorilor prezenti; c. Presedintele Romaniei poate fi suspendat din functie de Camera Deputatilor si Senat, in sedinta co senatorilor dupa consultarea Curtii Constitutionale Care sunt categorii de produse supuse accizelor armonizate:

a. b. c. d.

produse energetice si electricitate; numai vinurile; numai bauturile fermentate, altele decat vinurile; numai tutunul fermentat si cafelele.

Constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare, fapta savarsita de vreunul din membrii Gu constand in:

a. prezentarea cu rea-credinta, de date inexate Parlamentului sau Presedintelui Romaniei cu privire l

minister, pentru a ascunde savarsirea unor fapte de natura sa aduca atingere intereselor statului b. nesolutionarea in termenul legal a unei cereri formulata de un cetatean pentru anularea unui act ad c. formularea unei declaratii de politica generala care poate avea drept efect demiterea Guvernului

Promulgarea reprezinta ultima etapa a procedurii legislative si se caracterizeaza prin urmatoare

a. promulgarea legii se face imediat dupa ce a fost primita; b. dupa promulgare, in virtutea prerogativelor sale, Presedintele poate cere o singura data Parlamen c. daca Presedintele a cerut reexaminarea legii ori daca s-a cerut verificarea constitutionalitatii ei, pro

de la primirea legii adoptate dupa reexaminare sau de la primirea deciziei Curtii Constitutionale, prin ca

Mandatul de consilier in consiliul local sau judetean poate inceta inainte de termen:

a. prin revocare; b. prin pierderea drepturilor electorale; c. pentru lipsa nemotivata la mai mult de 5 sedinte ordinare consecutive ale consiliului.

Fac parte din categoria drepturilor si libertatilor economice sociale si culturale, urmatoarele dre

A) B) C) D) a. b. c. d.

dreptul la munca si la protectia muncii; dreptul la greva; dreptul de a alege; dreptul de a fi ales; A+B C+D A+C B+D

Sunt subiecte de sesizare a instantei de contencios administrativ, in cadrul litigiului de contenci

a.

Avocatul Poporului, cand apreciaza ca poate interveni in favoarea persoanei vatamate;

b. Prefectul care, in urma controlului de autoritate tutelara, poate ataca in fata instantei de contencios
autoritatilor administratiei publice locale; se incalca legislatia privind functia publica si functionarii publici Faptul generator al T.V.A. ia nastere, de regula: a. b. c. d. la data livrarii bunurilor sau la data prestarii serviciilor, fara nici o exceptie; la data livrarii bunurilor sau la data prestarii serviciilor, cu unele exceptii; numai la data livrarii bunurilor; numai la data prestarii serviciilor.

c. Agentia Nationala a Functionarilor Publici poate ataca actele administrative ale autoritatilor admini

Identificati care dintre urmatoarele afirmatii este corecta?

A) motiunea de cenzura poate fi initiata de o treime din numarul total al deputatilor si senatorilor si se B) daca motiunea de cenzura a fost respinsa, deputatii si senatorii care au semnat-o nu mai pot initia

cenzura, cu exceptia cazului in care Guvernul isi angajeaza raspunderea potrivit art. 114 din Constitutie C) motiunea de cenzura se dezbate dupa 3 zile de la data cnd a fost prezentata in sedinta comuna a D) Camera deputatilor si Senatul, in sedinta comuna, pot retrage increderea acordata Guvernului prin votul majoritatii deputatilor si senatorilor prezenti;

a. b. c. d.

C A+B C+B B+C+D

Delegarea intr-o functie publica reprezinta:

a. masura unilaterala dispusa de conducere pe timp limitat, prin care functionarul public subordonat a

in interesul unei alte autoritati sau institutii publice, de regula intr-o alta localitate b. masura temporara si unilaterala dispusa de conducerea autoritatii sau institutiei publice si prin care de indeplinire a unor activitati in interesul, dar in afara, organului din care face parte c. promovarea temporara a unui functionar public care indeplineste conditiile specifice pentru ocupar

Cum se determina impozitul pe profit?

a. ca diferenta intre veniturile si cheltuielile efectuate pentru realizarea acestora, dintr-un an fiscal din

b. ca diferenta intre veniturile si cheltuielile efectuate pentru realizarea acestora, la care se adauga c
veniturile neimpozabile si la care se adauga cheltuielile nedeductibile;

c. ca diferenta intre veniturile realizate din orice sursa si cheltuielile efectuate in scopul realizarii de v d. ca diferenta intre venituri si cheltuelile efectuate pentru realizarea acestora

In urma judecarii cauzei, instanta de contencios administrativ poate da una dintre urmatoarele s

a. sa anuleze, in tot sau in parte, actul administrativ; b. sa pronunte o hotarare care sa tina loc de act administrativ; c. sa oblige autoritatea parata la rectificarea actului contestat.
Care dintre expresiile de mai jos reprezinta indatoriri fundamentale ale cetatenilor romani ?

A) B) C) D) a. b. c. d.

fidelitatea fata de tara; apararea tarii; contributii financiare; exercitarea cu buna credinta a drepturilor si libertatilor; A+B+C+D A+B B+C A+C

Care dintre metodele de evitare a dublei impuneri internationale este cel mai frecvent utilizat n conventiile bilaterale ncheiate de Romnia ?

a. metoda scutirii progresive Institutia prefectului este: b. metoda creditrii ordinare c. metoda creditrii totale publice locale; a. un organ al administratiei b. un organ unipersonal al administratiei ministeriale, avand competenta teritoriala limitata la unitatea

desfasoara activitatea; c. o institutie administrativa autonoma, avand competenta teritoriala limitata la unitatea administrativactivitatea. Valoarea impozabila a cladirii in cazul persoanelor fizice contribuabil este influentata de:

a. valoarea de piata a cladirii; b. suprafata construita si vechimea cladirii, precum si de rangul localitatii unde aceasta este amplasa c. numai de suprafata construita a cladirii.

Care din urmatoarele entitatii sunt subiecte ale dreptului constitutional roman?

A) B) C) D) a. b. c. d.

numai cetatenii statului roman au aceasta calitate; Avocatul Poporului si refugiatii; societatile comerciale; poporul, statul, autoritatile publice, partidele politice, strainii si apatrizii A A+B+C A+B D

Precizati ce fel de caracter au contractele administrative:

a. ele au caracter oneros b. ele au caracter gratuit c. ele nu au un anumit caracter juridic

Exceptia de neconstitutionalitate (controlul posterior al constitutionalitatii legilor) poate fi ridica

a. Guvern b. una din partile din proces sau instanta invoca neconstitutionalitatea unei prevederi dintr-o lege de
efectele deciziei se rasfrang exclusiv asupra partilor in proces; decizia de anulare are autoritate absoluta de lucru judecat;

c. una din partile din proces sau instanta invoca neconstitutionalitatea unei prevederi dintr-o lege de c d. organismul insarcinat sa desfasoare o asemenea activitate este Consiliul Legislativ
infiintat in 1925;

Indicati care sunt elemente care trebuie sa le cuprinda in mod obligatoriu decizia de solutionare administrative fiscale:

a. b. c.

organul de control fiscal care a efectuat inspecia fiscal; preambulul, considerentele i dispozitivul; termenul de soluionare a contestaiei.

Actul administrativ:

a. este forma juridic principal de activitate a administratiei publice; b. reprezinta o manifestare de vointa expresa, bilaterala si supusa unui regim de putere publica; c. nu produce efecte juridice, adica nu da nastere, modifica sau stinge raporturi juridice de
drept administrativ.

Impozitul pe terenurile cu constructii situate in intravilan se stabileste:

a. in raport de categoria de folosinta a terenului; b. in functie de destinatia cladirilor aflate pe teren; c. in functie de suprafata exprimata in hectare a terenului, rangul localitatilor si zona din cadrul localita
Sunt subiecte de sesizare a instantei de contencios administrativ, n cadrul litigiului de contencios administrativ:

a. b.

Avocatul Poporului, cnd apreciaz c poate interveni n favoarea persoanei vtmate;

Prefectul care, n urma controlului de autoritate tutelar, poate ataca n fata instantei de contencios administrativ actele nelegale ale autorittilor administratei publice locale;

c. Agentia National a Functionarilor Publici poate ataca actele administrative ale autorittilor

administratiei publice centrale si locale prin care se ncalc legislatia privind functa public si functionar publici.

Suprematia Constitutiei este o realitate incontestabila, implicnd o serie de consecinte juridice d suprematiei Constitutiei:

A) B) C) D) a. b. c. d.

controlul general al aplicarii Constitutiei initiativa adoptarii Constitutiei; organul competent sa adopte Constitutia (constituantul sau puterea constituanta); controlul constitutionalitatii legilor A+B+C A+D B+C+D C+D

Printre sanctiunile disciplinare care se pot aplica functionarilor publici se enumer si:

a. amenda penal b. mustrare scris c. suspendarea din functia public pentru o perioad de cel mult 5 ani
Identificati varianta adevarata:

a. Curtea Constitutionala se pronunta aspra constitutionalitatii legilor din oficiu; b. Curtea Constitutionala se pronunta asupra regulamentelor Parlamentului, la sesizarea unuia dintre

grup parlamentar sau a unui numar de 25 de deputati si 50 de senatori; c. Curtea Constitutionala hotaraste asupra exceptiilor de neconstitutionalitate privind legile si ordonan judecatoresti sau de arbitraj comercial, exceptia de neconstitutionalitate poate fi ridicata si direct de Avo

Elementele ce nu se cuprind in baza de impozitare a T.V.A. sunt:

a. valoarea ambalajelor care circula intre furnizorii de marfa si clienti, fara schimb si fara facturare; b. sumele incasate de o persoana impozabila in numele si in contul unei alte persoane; c. dobanzile percepute dupa data livrarii sau prestarii, pentru platile fara intarziere
Persoana vatamata poate solicita instantei de contencios administrativ:

a. anularea in tot sau in parte a actului administrativ; b. revocarea actului administrativ; c. reducerea pagubei cauzate prin actul administrativ vatamator;
Decretele prezinta urmatoarele trasaturi distincte:

a. b. c. d.

toate decretele Presedintelui se contrasemneaza de primul-ministru; Decretele Presedintelui Romaniei nu se publica in Monitorul Oficial; nu reprezinta manifestari unilaterale de vointa in vederea producerii de efecte juridice apar ca urmare a exercitarii atributiilor reglementate in Constitutie si legi

Precizati care este natura juridica a contractelor administrative ;

a. nu sunt asimilate actelor administrative b. sunt asimilate faptelor administrative c. sunt asimilate actelor administrative

Diferentele de impozit pe venit ramase de achitat conform deciziei de impunere anuala se plates

a. 30 de zile de la data comunicarii deciziei b. 45 de zile de la data comunicarii deciziei c. 60 de zile de la data comunicarii deciziei

Presedintele Romaniei, in virtutea prerogativelor sale, indeplineste urmatoarele atributii:

a. poate declara, fara aprobarea prealabila a Parlamentului, mobilizarea partiala sau totala a fortelor a

exprime, prin referendum, vointa cu privire la problemele de interes national, fara consultarea Parlamen b. confera decoratii si titluri de onoare, acorda gradele de maresal, general si de amiral; c. poate cere poprului sa-si exprime, prin referendum, vointa cu privire la problemele de interes nation Parlamentului; d. poate declara, fara aprobarea prealabila a Parlamentului, mobilizarea partiala sau totala a fortelor

Care din urmatoarele afirmatii privind institutia Avocatului Poporului este corecta:

a. in exercitarea atributiilor sale, Avocatul Poporului emite recomandari, care nu sunt supuse controlu b. revocarea din functie a Avocatului Poporului se face la propunerea Primului-ministru in urma recom

Magistraturii c. Avocatul Poporului este numit pe o perioada de 3 ani de catre Senat la propunerea Primului-minist Domiciliul si resedinta sunt inviolabileNimeni nu poate patrunde sau ramane in domiciliul ori in resedinta unei pesoane fara invoirea acesteia. Identificati exceptiile prevazute de lege:

A) B) C) D) a. b. c. d.

executarea unui mandat de arestare sau a unei hotarari judecatoresti; inlaturarea unei primejdii privind viata, integritatea sau bunurile unei persoane; apararea securitatii nationale sau a ordinii publice prevenirea raspandirii unei epidemii A A+B+C A+B+C+D D

Caracteristicile procedurii de solutionare a exceptiei de nelegalitate sunt:

a. competenta de solutionare apartine instantei investita cu judecarea fondului litigiului; b. exceptia de nelegalitate se judeca de urgenta, cu citarea partilor si a emitentului actului administra c. recursul impotriva solutiei primei instante se declara in termenul de 15 zile prevazut de Codul de pr
Care sunt conditiile de acordare a creditului fiscal extern n cazul impozitului pe venit?

1. impozitul datorat pentru venitul obtinut in strainatate a fost efectiv platit 2. plata impozitului datorat se dovedeste printr-un document justificativ a. 1 b. 2 c. 1+2
Sunt caracteristici ale actului administrativ:

a. actul administrativ este, in principiu, irevocabil; b. actul administrativ este adoptat/emis de catre o autoritate publica in vederea organizarii
executarii legii si executarii in concret a acesteia c. actul administrativ trebuie investit cu formula executorie.

Drepturile fundamentale ale cetatenilor au fost proclamate, enumerate prin declaratii de drepturi face insa o clasificare a lor. In literatura de specialitate, din categoria drepturilor garantii fac par

A) B) C) D) a. b. c. d.

dreptul persoanei vatamate de o autoritate publica; dreptul la viata si dreptul si dreptul la integritate fizica si psihica; dreptul de proprietate si mostenire; dreptul de petitionare; A+B A+D B+C+D A+B+C+D

Plangerea prealabila va fi formulata, potrivit art. 7 din Legea contenciosului administrativ, de:

a. persoana vatamata intr-un drept sau interes legitim printr-un act administrativ unilateral; b. persoana vatamata care a optat pentru procedura administrativ-jurisdictionala prevazuta prin lege s c. persoana care se considera vatamata printr-un act administrativ normativ adresat altui subiect de d
Care sunt categoriile de dependenta in raporturile ce se nasc intre stat si individ ?

1. dependenta politica 2. dependenta administrativa 3. dependenta economica a. 1+3 b. 2+3 c. 1+2+3


Care sunt persoanele abilitate sa adreseze cereri Avocatului Poporului? convingere religioasa; b. cererile pot fi adresate doar de catre persoanele cu drept de vot; c. cererile nu pot fi adresate de catre persoanele care fac parte din partide politice;

a. cererile pot fi adresate de orice persoana fizica, fara nici un fel de discriminare de cetatenie, varsta

Marea teritoriala a Romaniei cuprinde fasia de mare adiacenta tarmului ori, dapa caz, apelor mar masurata de la liniile de baza de:

a. 12 mile marine b. 20 de mile marine c. 24 mile marine

Delegarea legislativa presupune:

A) B) C) D) a. b. c. d.

posibilitatea Guvernului de a emite hotarari; posibilitatea Guvernului de a emite ordonante in domenii care nu fac obiectul legilor organice; dreptul Parlamentului de a legifera si posibilitatea ministerelor de a emite ordonante de urgenta; posibilitatea Guvernului de a emite ordonante ce intra in vigoare numai dupa depunerea lor spre d Camera competenta sa fie sesizata si dupa publicarea lor in Monitorul Oficial al Romaniei; A+D B+D A+B+D A+C

In exercitarea atributiilor privind gestionarea patrimoniului judetului, consiliul judetean:

a. hotaraste darea in administrare, concesionarea sau inchirierea bunurilor proprietate publica a judet b. asigura cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice privind ordinea publica c. aproba, la propunerea presedintelui comnsiliului judetean, bugetul propriu al judetului

Sunt considerate venituri comerciale asupra carora se aplica impozitul pe veniturile din activitat

1. 2. 3. 4. a. b. c. d.

veniturile din practicarea unei meserii venituri din fapte de comert ale contribuabililor venituri din drepturi conexe de autor venituri din cesionarea brevetului de catre titularul inventiei 2+3 1+3 1+2 3+4

Care dintre sintagmele de mai jos semnifica sanctiuni aplicabile deputatilor si Senatorilor, potriv Camerelor:

A) B) C) D) a. b. c. d.

mustrarea; mustrarea cu avertisment; avertismentul; chemarea la ordine; A+B C+D A+C B+C

Functia de membru al Guvernului este incompatibila cu:

a. exercitarea functiei de deputat sau senator; b. exercitarea unei functii de reprezentare profesionala salarizata in cadrul organizatiilor cu scop com c. exercitarea unei functii publice in serviciul unei organizatii straine prevazute in acordurile si conven

Formele de introducere in cauza privind solutionarea contestatiilor impotriva actelor administra

a. intervenia din oficiu; b. intervenia la cerere; c. intervenia voluntar sau forat.


Cetatenia romana se poate retrage persoanei care:

a. a dobandit cetatenia romana prin nastere; b. aflata in strainatate, savarseste fapte deosebit de grave prin care vatama interesele statului roman c. retragerea cetateniei produce efecte asupra cetateniei sotului sau copiilor persoanei careia i s-a re
Prefectul si subprefectul fac parte din categoria:

a. inaltilor functionari publici; b. persoanelor care ocupa functii de demnitate publica; c. personalului autoritatilor administratiei publice locale.
Pe durata exercitarii mandatului, Avocatul poporului:

a. nu raspunde juridic pentru opiniile exprimate sau pentru actele pe care le indeplineste si nu poate
celor doua Camere; b. poate fi retinut fara incuviintare presedintilor celor doua Camere; c. poate fi membru vreunui partid politic si poate indeplini orice functie publica sau privata;

Baza de impunere pentru livrarile si serviciile de import cuprinde valoarea in vama determinata p

a. taxele vamale, comisionul vamal, inclusiv T.V.A.; b. accizele si alte taxe, inclusiv T.V.A.; c. orice taxe, impozite, comisioane si alte taxe datorate in afara Romaniei precum si cele datorate in
T.V.A. ce urmeaza a fi perceputa.

Sunt caracteristici generale ale controlului judecatoresc:

a. controlul judecatoresc se exercita asupra tuturor autoritatilor administrative, in ceea ce priveste leg
sau emise; b. controlul judecatoresc vizeaza legalitatea, oportunitatea, precum si eficienta si eficacitatea actelor c. controlul judecatoresc este exercitat din oficiu de catre instantele de contencios administrativ Fac parte din drepturile exclusiv politice, urmatoarele drepturi:

A. B. C. D. a. b. c. d.

Dreptul de a alege; Dreptul de a fi ales; Dreptul de a alege si a fi ales in Parlamentul european; Dreptul la informatie. A+D B+D A+B+C+D A+B+C

Inroducerea altor persoane in procedura de solutionare a contestatiei impotriva actelor adminis

a. numai din oficiu, de organul de soluionare; b. numai la cerere; c. att din oficiu ct i la cerere.
Suspendarea de drept a executarii actului administrativ intervine:

a. cand se emite un nou act administrativ in conformitate cu dispozitiile legale; b. cand s-a admis de instanta de fond actiunea in anularea actului administrativ; c. cand se ataca de catre Prefect un act emis de autoritatile administratiei publice locale;
Consiliul legislativ este: coordonarii intregii legislatii; B) Un organ legislativ; C) Un organ de promulgare al legilor si subordonat Senatului; D) Rolul acestuia este de a tine evidenta oficiala a legislatiei Romaniei;

A) Un organ consultativ de specialitate al Parlamentului, care avizeaza proiectele de acte normative i

a. b. c. d.

A+B A+D A+B+D A+C

Criteriile de stabilire a competentei materiale a instantei de contencios administrativ sunt:

a. criteriul naturii juridice a actului administrativ atacat, b. criteriul valoric in cazul actelor administrative care au ca obiect taxe si impozite, contributii, datorii c. criteriul modului de adoptare/emitere a actului administrativ;

Suprematia constitutiei reprezinta o realitate incontestabila, ea implica o serie de consecinte jur garantii. Identificati care dintre urmatoarele afirmatii reprezinta garantiile juridice ale suprematie

A) B) C) D) E) a. b. c. d.

conformitatea intregului drept cu constitutia; deosebirea dintre constitutie si legi precum si consecintele privind adoptarea; controlul general al aplicarii constitutiei; indatorirea fundamentala de a respecta constitutia; controlul constitutionalitatii legilor. A+B+C A C+D+E A+B

Cum se determina suprafata construita desfasurata a unei cladiri in cazul impozitului pe cladiri ?

a. prin insumarea anumitor sectiuni ale nivelurilor cladirii b. prin insumarea unor sectiuni ale nivelurilor cladirii, inclusiv suprafetele podurilor c. prin insumarea suprafetelor tuturor nivelurilor cladirii, inclusiv ale balcoanelor, logiilor sau ale celor
Cum se numesc actele administrative pe care prefectul are competenta legala de a le emite :

a. instructiuni b. ordine c. recomandari

Cand se poate produce revizuirea sau modificarea implicita a constitutiei?

a. printr-o modificare legala a constitutiei, a regimului politic consacrat in textul initial al acesteia, fara
cadrul constitutional;

b. ori de cate ori puterea constituanta originara si puterea constituanta derivata hotarasc acest lucru; c. in situatia in care Parlamentul ar adopta o lege ordinara care deroga in mod vadit de la litera const
legea respectiva pastreaza nealterat spiritul constituantului;

d. numai in situatia in care cetatenii isi exprima acordul prin referendum asupra modificarilor legitime
Care dintre urmatoarele impozite sunt impozite directe? 1. 2. 3. 4. a. b. c. d. impozitul pe venit taxa pe valoarea adaugata impozitul pe profit accizele 1+3 2+3 3+4 1+2

Este element component obligatoriu al organelor administratiei publice:

a. capacitatea juridica de drept civil; b. personalitatea juridica; c. competenta.

Conform Constitutiei domiciliul si resedinta sunt inviolabile. De la prevederile al. 1 se poate de situatii:

A) B) C) D) a. b. c. d.

executarea unui mandat de arestare sau a unei hotarari judecatoresti; prevenirea raspandirii unei epidemii; apararea securitatii sociale sau ordinii publice; inlaturarea unei primejdii privind viata, integritatea fizica sau bunurile unei persoane; A+C A+C+D B+D A+B+C+D

Baza de impozitare a T.V.A. pentru livrarile de bunuri si prestari de servicii efectuate in interioru

a. contravaloarea totala primita sau care va fi primita, in considerarea livrarii de bunuri sau prestarii d b. toate sumele, valorile, bunurile sau serviciile, inclusiv T.VA.

c. cu unele exceptii, din tot ceea ce constituie contrapartida obtinuta sau care urmeaza a fi primita de

cumparatorului, beneficiarului sau a unui tert, inclusiv subventiile direct legate de pretul acestor operati

Controlul de tutela administrativa se exercita de Guvern prin:

a. Prefect ; b. Autoritatea Tutelara; c. Agentia Nationala de Administrare Fiscala


Un partid politic se dizolva pe cale judecatoreasca in urmatoarele conditii:

a. cand scopul sau activitatea partidului politic a devenit licit; b. cand realizarea scopului partidului politic este urmarit prin mijloace licite c. ca urmare a inactivitatii constatate de Tribunalul Bucuresti;
n cadrul unui contract de concesiune, autoritatea publica poate detine calitatea de concedent ;

a. in numele unei persoane fizice de drept privat cu sediul n Romnia b. in numele statului (ministere) c. autoritatea nu poate detine calitatea de concedent in cadrul unui contract de concesiune
Parlamentul este organul reprezentativ suprem si unica autoritate legiuitoare a tarii, Constitutia prevede insa institutia delegarii legislative. Ce este delegarea legislativa?

a. b. c. d.

delegarea legislativa ii confera dreptul Guvernului de a emite ordonante in toate domeniile; delegarea legislativa ii confera dreptul Guvernului de a emite ordonante in domenii care nu fac obi delegarea legislativa presupune dreptul Senatului de a emite ordonante de ugenta ce se dezbat in delegariea legislativa nu exista.

Competenta organelor administratiei publice este:

a. acel element definitoriu, care le da dreptul de a actiona in regim de autoritate suprema in domeniul b. acel element definitoriu, care le da dreptul de a actiona in regim de drept administrativ, pe baza si i c. acel element definitoriu, care le da dreptul de a actiona in regim de drept public, raportat exclusiv la
interesului public general.

Venitul net anual impozabil privind impozitul pe venit se stabileste pe fiecare sursa din urmatoa

1. 2. 3. 4. a. b. c. d.

venituri din activitati independente venituri din unele venituri agricole venituri din salarii venituri din pensii 1+2 1+2+3 1+3 1+4

Care dintre conditiile enumerate mai jos trebuie indeplinite de persoana care solicita la cerere ac

A) Cunoaste limba romana si poseda cunostinte elementare de cultura si civilizatie


romaneasca in masura suficienta pentru a se integra in societatea romaneasca; B) S-a nascut si domiciliaza la data cererii pe teritoriul Romaniei ori desi nu s-a nascut pe acest teritoriu domiciliaza in conditiile legii, continuu si statornic de cel putin 10 ani sau de cel putin 5 ani, in cazul in care este casatorit si convietuieste cu un cetatean roman; C) Termenele prevazute la litera b, pot fi reduse la jumatate daca solicitantul este o persoana recunoscuta pe plan international; D) este cunoscut cu o buna comportare si nu a fost condamnat in tara sau in strainatate pentru o infractiune care il face nedemn de a fi cetatean roman

a. b. c. d.

A+B A+B+C+D B A+D

Exceptia de nelegalitate se poate invoca:

a. in fata oricarei instante; b. numai in fata instantei de drept comun ; c. numai in caile extraordinare de atac.
n raport de obiectul impunerii, avem urmtoarele categorii de impozite :

a. impozite pecuniare b. impozite sau taxe pe cheltuieli c. impozite primar pe viceprimar sunt incompatibile cu : Functiile de si taxe si consumatie a. functia de profesor b. calitatea de comerciant persoana fizica c. membru in cadrul unei fundatii cu scop umanitar

In categoria cheltuielilor efectuate pentru realizarea de venituri impozabile in scopul impozitului

a. b. c. d.

cheltuielile cu contributiile platite peste limitele stabilite cheltuielile de protocol, indiferent de suma; orice cheltuieli cu dobanda; cheltuielile pentru formarea si perfectionarea profesionala a personalului angajat

Care dintre urmatoarele este o prevedere specifica si un drept atasat cetateniei Uniunii Europen

a. libertatea de circulatie si de sedere in tot spatiul Uniunii Europene; b. subordonarea dreptului comunitar fata de dreptul intern; c. influenta dreptului comunitar asupra drepturilor politice interne.
Printre atributiile primarului privind serviciile publice asigurate cetatenilor, se numara si: consiliului local b. exercita functia de ordonator principal de credite c. ia masuri pentru prevenirea si, dupa caz, gestionarea situatiilor de urgenta Fac parte din drepturile garantii potrivit doctrinei constitutionale urmatoarele drepturi:

a. elaboreaza proiectele de strategii privind starea economico-sociala si de mediu a unitatii administra

A) B) C) D) a. b. c. d.

dreptul de asociere; secretul corespondentei; dreptul de petitionare; dreptul persoanei vatamate de o autoritate publica; A+B A+B+C A+B+C+D C+D

Competenta teritoriala in materia contenciosului administrativ este:

a. exclusiva; b. alternativa; c. obligatorie

Care sunt categoriile de relatii sociale care formeaza obiectul de reglementare al dreptului const

A) B) C) D)

relatii sociale care contribuie la delimitarea ramurilor de drept; relatii specifice altor ramuri de drept; relatii specifice de drept constitutional relatii cu dubla natura juridica;

a. A+B b. C+D c. A+B+C

In notiunea de tutun prelucrat accizat armonizat intra urmatoarele produse sau categorii de pr

a. numai tigaretele si tigari de foi; b. numai tutun de fumat; c. tigarete, tigari si tigari de foi, tututn de fumat.

Instrainarea monumentelor istorice aflate in proprietatea persoanelor fizice sau juridice de drept

a. este total interzisa de Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural national b. este permisa cu conditia respectarii conditiilor de fond si de forma din dreptul civil c. se poate face numai in conditiile exercitarii dreptului de preemtiune al statului roman prin Ministeru

Ce denumire are organul de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate jurid de Interne, pentru crearea si dezvoltarea unui corp de functionari publici profesionist, stabil si im

a. Consiliul Superior al Magistraturii b. Agentia National a Functionarilor Publici c. Consiliul Functionarilor Publici si al Reformei Administrative

Potrivit prevederilor Constitutiei Romaniei si a Legii electorale in vigoare, Legea 35/2008, senato

a. b. c. d.

Senatori de drept; Senatori numiti; Senatori alesi prin vot uninominal; Senatori alesi pe baza scrutinului de lista;

Care sunt elementele raportului juridic fiscal?

a. obiectul, subiectul si continutul raportului juridic fiscal: b. forma si continutul raportului juridic fiscal c. evaluarea directa si cota de impunere

Raporturile de drept administrativ sunt:

a. acele relatii sociale, supuse reglementarilor normelor dreptului administrativ, care se formeaza in le

executarea in concret a legii si se stabilesc numai in activitatea organelor administratiei publice; b. acele relatii sociale, supuse reglementarilor normelor dreptului administrativ, care se formeaza in le executarea in concret a legii; c. acele relatii sociale, supuse reglementarilor normelor dreptului, in general, si a dreptului administra legatura cu organizarea executarii si executarea in concret a legii. Identificati subiectele raporturilor de drept constitutional dintre urmatoarele entitati:

A) partidele politice, aliantele politice, aliantele electorale constituite in scopul participarii la alegeri; B) circumscriptiile electorale; C) cetatenii ca persoane fizice pentru realizarea drepturilor si asumarea obligatiilor lor, dar si organiza
generale si locale; D) cetatenii straini si apatrizii in raporturile referitoare la cetatenie si la dreptul de azil;

a. b. c. d.

A+B+C+D A+B B+C+D B+C

Impozitul pe dividende se calculeaza de catre persoana juridica romana platitoare catre o persoa

a. prin aplicarea unei sume fixe de impozit, stabilita de lege; b. prin deducerea unei sume fixe din dividendul brut;
c. prin aplicarea unei cote impozit, stabilita prin lege, asupra dividendului brut. Delegarea functionarului public se realizeaza:

a. in interesul autoritatii sau institutiei publice care deleaga si al functionarului public delegat; b. in interesul autoritatii sau institutiei publice care deleaga; c. in interesul functionarului public delegat.

Potrivit dispozitiilor constitutionale, revizuirea Constitutiei poate fi initiata:

a. de Camera Deputatilor si de Senat, cu o majoritate de cel putin doua treimi din numarul membrilor b. de Presedintele Romaniei la propunerea Guvernului,de cel putin o patrime din numarul deputatilor

500.000 de cetateni cu drept de vot; c. de cel putin 250 000 de cetateni cu drept de vot, cetateni ce trebuie sa provina din cel putin jumata aceste judete sau in municipiul Bucuresti trebuie sa fie inregistrate cel putin 20.000 de semnaturi d. de cel putin jumatate din numarul deputatilor sau al senatorilor prezenti in sala;

In cazul in care dividendele distribuite nu sunt platite pana la sfarsitul anului in care s-au aproba pe dividende:

a. b. c. d.

nu se plateste; se plateste pana la data de 30 iunie a anului respectiv; se plateste pana la data de 30 septembrie a anului respectiv; se plateste pana la data de 25 ianuarie a anului urmator

Consiliul local se dizolva de drept in urmatoarele situatii:

a. in cazul in care acesta nu se intruneste timp de 3 luni consecutive b. in cazul in care nu a adoptat in 3 sedinte ordinare consecutive nici o hotarare c. in cazul in care nu a adoptat n 2 sedinte ordinare consecutive nici o hotarare

Cine este indreptatit a introduce contestatie in procedura de solutionare a contestatiilor formula fiscale

a. intervenienii, n cazul interveniei forate; b. intervenienii, n cazul interveniei voluntare; c. cel care consider c a fost lezat n drepturile sale, fie printr-un act administrativ fiscal, fie prin lipsa
Confiscarea bunurilor reprezinta o sanctiune:

a. principala b. complementara c. accesorie


In virtutea prerogativelor sale, Guvernul adopta:

a. b. c. d.

recomandari; decrete; avize consultative; hotarari si ordonante.

Care sunt principiile ce stau la baza atribuirii contractului de achizitie publica:

a. principiul liberei circulatii si principiul neconfidentialitatii b. principiul eficientei utilizari a fondurilor publice si principiul tratamentului egal c. principiul transparentei decizionale a procedurii de atribuire a contractului si principiul confidentialit
Precizati cum sunt stabilite clauzele contractelor administrative.

a. clauzele sunt negociabile de catre ambele parti b. clauzele sunt stabilite in mod unilateral de catre autoritatea administrativa c. clauzele sunt stabilite in mod bilateral de catre autoritatea administrativa si persoana de drept priva

Impozitul pe venit se aplica contribuabililor pentru urmatoarele surse si natura de venituri:

1. persoanele fizice nerezidente care desfasoara o activitate dependenta in Romnia, datoreaza imp
venit noastra, ct si din afara Romniei

2. persoanele fizice rezidente romne, cu domiciliul in Romnia, datoreaza impozitul pe veniturile ob

3. persoanele fizice rezidente romne, cu domiciliul in Romnia, datoreaza impozitul numai pe venitu a. 1+2 b. 1+2+3 c. 1+3

Potrivit legii revizuirea este definitiva:

a. daca proiectul sau propunerea de revizuire este adoptata de Camera Deputatilor si Senat, cu o ma

numarul membrilor fiecareiCamere; b. dupa aprobarea ei prin referendum, organizat in cel mult 30 de zile de la data adoptarii proiectului c. daca prin procedura de mediere nu se ajunge la niciun rezultat, Camera Deputatilor si Senatul, in s putin trei patrimi din numarul deputatilor si senatorilor;

Cum este definit contractul de concesiune?

a. contractul prin care o autoritate publica, numita concedent, transmite pentru o perioada de cel mul
concesionar, dreptul si obligatia de exploatare a unui bun, a unei activitati sau a unui serviciu public, in Fondul, pe baza unui proiect intocmit de beneficiari, transmite acestora, cu titlu gratuit, sume de bani

b. contractul incheiat intre Fondul Roman de Dezvoltare Sociala si reprezentanti ai grupurilor din com c.

contractul incheiat in forma scrisa prin care o persoana juridica, denumita autoritate contractanta, produse, lucrari sau servicii prin atribuirea unui contract de achizitie publica unui ofertant in urma aplica

Sindicatele, patronatele si asociatiile profesionale se constituie si isi desfasoara activitatea potr

a. b. c. d.

constitutionale; organice; ordinare; extraordinare;

Care sunt izvoare ale dreptului fiscal international?

1. conventii internationale 2. jurisprudenta 3. doctrina fiscala a. 1+3 b. 2+3 c. 1+2+3

Controlul ierarhic este exercitat de catre organe supraordonate autoritatii controlate si poate av

a. general, cuprinzand toate aspectele activitatii autoritatii controlate; b. personal, vizand persoanele vinovate de emiterea unui act administrativ nelegal c. specializat, fiind exercitat de organe speciale
Inactivitatea unui partid politic se poate constata in urmatoarele situatii:

a. cand partidul urmareste alt scop decat cel care rezulta din statutul si programul politic al acestuia; b. cand se constata incalcarea prevederilor constitutionale, de catre Curtea Constitutionala; c. nu a tinut nicio adunare generala timp de 5 ani;

Precizati ce are ca obiect contractul de grant, incheiat intre Fondul Roman de Dezvoltare Sociala comunittile rurale sarace :

a. transmiterea de sume de bani, cu titlu gratuit, pe baza unui proiect intocmit de beneficiari b. transmiterea de sume de bani, cu titlu gratuit, pe baza unui proiect intocmit de Fond c. transmiterea de sume de bani, cu titlu oneros, pe baza unui proiect intocmit de Fond si de beneficia
Care dintre urmatoarele venituri sunt venituri din investitii impozabile cu impozitul pe venit?

1. 2. 3. 4. a. b. c. d.

venituri din dividende venituri din transferurile titlurilor de valoare veniturile din dobnzi la casele de ajutor reciproc veniturile din dobnzi aferente titlurilor de stat 1+2+3 1+2 2+3+4 1+4

Care tip de contract administrativ are ca obiect executia uneia sau mai multor lucrari de constru

a. contract de lucrari publice b. contract pentru concesiunea de lucrari c. contract de asociere in participatiune

Care dintre conditiile enumerate mai jos trebuie indeplinite de persoana care solicita la cerere ac

A) dovedeste, prin comportament, actiuni si atitudine, loialitate fata de statul roman, nu intreprinde sa

drept sau a securitatii nationale si declara ca nici in trecut nu a intreprins asemenea actiuni; B) s-a nascut si domiciliaza, la data cererii, pe teritoriul Romaniei sau, desi nu s-a nascut pe acest ter teritoriul statului roman de cel putin 7 ani sau, in cazul in care este casatorit si convietuieste cu un ceta casatoriei; C) nu are asigurate in Romania mijloace legale pentru o existenta decenta, in conditiile stabilite de leg D) cunoaste limba romana si poseda notiuni elementare de cultura si civilizatie romaneasca in masur sociala

a. b. c. d.

A+B+C B C+D A+D

Termenul de formulare a plangerii prealabile este, potrivit dispozitiilor legii contenciosului admin

a. 30 de zile de la emiterea actului administrativ individual; b. oricand pentru actul administrativ unilateral; c. 30 de zile de la comunicarea actului administrativ individual
Creditul fiscal extern in cazul impozitului pe venit:

1. este nelimitat 2. este limitat la nivelul impozitului platit in strainatate 3. nu poate fi mai mare dect partea de impozit pe venit datorat in Romnia aferenta venitului impoza a. 1+2 b. 2+3 c. 1+3

Actele administrative cu caracter normativ pot fi atacate la instanta de contencios administrativ

a. de 6 luni prevazut de lege ; b. oricand; c. de un an prevazut de lege.

Potrivit dispozitiilor constitutionale, nu pot forma obiectul revizuirii:

a. caracterul national, integritatea teritoriului, forma republicana de guvernamant si pluralismul politic; b. numai caracterul independent, unitar si indivizibil; c. limba oficiala si democratia;
Orice persoana straina care datoreaza impozitul pe reprezentanta din Romnia:

1. 2. 3. 4. a. b. c. d.

este obligata sa depuna o declaratie fiscala anuala la autoritatea fiscala competenta este obligata sa depuna o declaratie fiscala in termen de 30 de zile de la data la care reprezentanta este obligata sa depuna o declaratie fiscala trimestriala la autoritatea fiscala competenta nu este obligata sa depuna o declaratie fiscala 1+2 2+3 3+4 1+4

Prin sintagma paguba iminenta se intelege, potrivit art. 2 alin. (1) lit. n) din Legea contenciosu

a. prejudiciul material viitor si previzibil; b. perturbarea grava, existenta la momentul emiterii actului administrativ, a funcionarii unei
autoritati publice; c. prejudiciul nascut, cert si actual Existenta suveranitatii fiscale depinde de doua conditii cumulative; care sunt acestea?

1. exclusivitatea de aplicare a sistemului fiscal 2. eliminarea altui sistem fiscal concurent 3. autonomia tehnica a sistemului fiscal instituit a. 1+3 b. 2+3 c. 1+2+3
Cine are competenta sa verifice utilizarea grantului, potrivit proiectului aprobat:

a. Fondul Roman de Dezvoltare Sociala b. Statul c. Parlamentul

Propunerea de punere sub acuzare a Presedintelui Romaniei poate fi initiata de:

a. Majoritatea deputatilor si senatorilor; b. Cel putin doua treimi din nr. deputatilor si senatorilor si se aduce neintarziat, la cunostinta Presedin
privire la faptele ce i se imputa; c. Jumatate plus unul din nr. senatorilor si deputatilor prezenti; d. Camera Deputatilor si Senatul in sedinta comuna;

n cazul contractelor administrative, plangerea prealabila semnifica:

a. incetarea efectelor contractului; b. incercarea unei concilieri, potrivit dispozitiilor Codului de procedura civila referitoare la litigiile come c. ori desfiintarea de drept a contractului administrativ
Care sunt venituri din activitati independente pentru care se aplica retinerea la sursa sub forma

1. 2. 3. 4. a. b. c. d.

venituri din activitatea de expertiza extrajudiciara venituri din activitati desfasurate pe baza de contract de mandat comercial venituri din donatii de orice fel sume sau bunuri utilizate pentru uzul familiei contribuabilului 1+2 1+2+3 1+2+3+4 2+3+4

Explicati de ce contractele administrative sunt contracte de adeziune :

a. deoarece clauzele sunt stabilite in mod unilateral de catre autoritatea administrativa prin caietul de b. deoarece clauzele sunt stabilite in mod bilateral, atat de catre autoritatea administrativa, cat si de c c. contractele administrative nu sunt considerate ca fiind contracte de adeziune, ci doar simple contra
Indicai sursele de plat pentru serviciul datoriei publice guvernamentale:

a. sumele prevzute n bugetele beneficiarilor finali; b. fondul de rulment; c. fondurile de asigurare obligatorie;

Daca reclamantul a optat pentru instanta de la domiciliul paratului se poate invoca exceptia nec

a. numai pana la primul termen de judecata; b. nu se poate invoca exceptia necompetentei teritoriale; c. pana la terminarea dezbaterilor.

Camera Deputatilor si Senatul se intrunesc si in sesiuni extraordinare la cererea:

a. b. c. d. a. b. c. d.

Presedintelui Romaniei si a cel putin doua treimi din numarul deputatilor si senatorilor, ori a biroulu a cel putin o treime din numarul deputatilor sau al senatorilor; presedintilor celor doua camere; Primului ministru la propunerea Guvernului, cu decizia prealabila a Avocatului Poporului si avizul c

Cotele de impozitare a T.V.A. in Romania sunt: cota standard de 25% si cota redusa de 9%; cota standard de 19% si cota redusa de 9%; cota standard de 19% si cota redusa de 7%; cota standard de 25% si cota redusa de 5%.

In cazul litigiilor avand ca obiect contracte administrative, instanta poate pronunta urmatoarele

a. obliga autoritatea publica sa desfiinteze contractul; b. suplineste consimtamantul unei parti cand interesul public o cere; c. stabileste un termen de incetare a contractului

Legile constitutionale sunt cele prin care se revizuieste Constitutia. Sub aspect procedural ele s

a. cu votul majoritatii membrilor prezenti din fiecare Camera; b. cu votul majoritatii fiecarei Camere; c. proiectul sau propunerea de revizuire trebuie adoptata, cu o majoritate de cel putin doua treimi din

Cand persoana vatamata a cerut anularea actului administrativ, fara a cere in acelasi timp si des pentru cererea de despagubire curge:

a. de la data emiterii actului administrativ ; b. de la data cand aceasta a cunoscut sau trebuia sa cunoasca intinderea pagubei; c. de la data cand hotararea judecatoreasca de anulare a actului administrativ a devenit irevocabila

Funcia de repartiie a finanelor publice cuprinde dou faze, i anume:

a. constituirea i distribuirea fondurilor bneti; b. transferul i constituirea fondurilor bneti; c. numai transferul fondurilor bnesti.
Inaltii functionari publici au dreptul:

a. la asociere sindicala b. la prestarea de activitati in calitate de persoan fizica autorizata c. la protectia legii in exercitarea atributiilor de serviciu

Restrangerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertati se poate realiza conform prevederilo

a. b. c. d.

Hotararea Parlamentului Romaniei; Hotarare de Guvern; Decret prezidential; Numai prin lege si numai daca se impune, dupa caz;

Avizele conforme:

a. sunt acele avize care se caracterizeaza prin trasatura lor obligatorie atat din punct de vedere al cer

respectarii lor b. sunt acele avize pentru care legea prevede obligativitatea obtinerii lor si facultatea de a le respecta c. organul emitent nu este obligat nici sa solicite avizul, nici sa-l respecte in cazul in care l-a solicitat Locul achizitiei intracomunitare de bunuri se considera a fi:

a. locul unde se gasesc bunurile in momentul in care se incheie expedierea sau transportul bunurilor; b. locul unde se gasesc bunurile in momentul in care incepe expedierea bunurilor; c. locul unde se gasesc bunurile in momentul in care incepe transportul.

Exceptia de neconstitutionalitate (controlul posterior al constitutionalitatii legilor) poate fi ridica

a. Guvern b. una din partile din proces sau instanta invoca neconstitutionalitatea unei prevederi dintr-o lege de c

efectele deciziei se rasfrang exclusiv asupra partilor in proces; c. una din partile din proces sau instanta invoca neconstitutionalitatea unei prevederi dintr-o lege de c decizia de anulare are autoritate absoluta de lucru judecat; d. organismul insarcinat sa desfasoare o asemenea activitate este Consiliul Legislativ infiintat in 1925

Precizati care sunt principiile pe baza carora se realizeaza atribuirea contractului de achizitie pu

a. principiul prioritatii in atribuirea contractului de achizitie publica si principiul legalitatii b. principiul liberei circulatii si principiul eficientei utilizari a fondurilor publice c. principiul transparentei procesului de atribuire a contractului si principiul liberei circulatii.
Care sunt impozite pe avere in sistemele fiscale nationale europene?

1. 2. 3. 4. a. b. c. d.

impozitele asupra productiei impozite pe transferul capitalului impozite pe bunuri imobile impozite pe vnzari 1+4 2+3 1+3 3+4

Cum este definit contractul de grant? executia uneia sau mai multor lucrari de constructii, in schimbul unui pret

a. este acel contract administrativ incheiat intre o autoritate publica si o persoana de drept privat, num b. este acel tip de contract de achizitie publica, asemanator contractului de lucrari, cu deosebirea ca

lucrarilor executate, acorda executantului-concesionar dreptul de a expolata sau de a administra rezult c. este contractul incheiat intre Fondul Roman de Dezvoltare Sociala si reprezentanti ai grupurilor din Fondul, pe baza unui proiect intocmit de beneficiari, transmite acestora, cu titlu gratuit, sume de bani Constitutia acordata are urmatoarele trasaturi:

a. este cea mai rudimentara si adoptata de monarh ca stapan absolut b. este ratificata prin plebiscit, fiind opera unei adunari; c. este un contract intre rege si popor
Solutia instantei competente sa judece exceptia de nelegalitate poate fi atacat:

a. cu recurs in termen de 5 zile de la comunicare; b. este definitiv si irevocabila; c. cu recurs, in termen de 15 zile de la comunicare.

n situatia in care un contribuabil obtine venituri din strainatate din mai multe state, creditul fisc determina astfel:

a. cumulat pe toate statele din care obtine venituri b. cumulat pentru toate veniturile obtinute intr-un stat c. separat pentru fiecare tara si pe fiecare natura si sursa de venit

Indicati varianta adevarata:

a. ordonantele se emit pentru organizarea executarii legilor; b. ordonantele se emit in temeiul unei legi speciale de abilitare, in limitele si in conditiile prevazute de c. hotararile se emit pentru adoptarea legilor in situatia in care procedura medierii a esuat

Cum este definit contractul de achizitie publica? executia uneia sau mai multor lucrari de constructii, in schimbul unui pret

a. este acel contract administrativ incheiat intre o autoritate publica si o persoana de drept privat, num

b.

este contractul incheiat in forma scrisa prin care o persoana juridica, denumita autoritate contracta temporar produse, lucrari sau servicii prin atribuirea unui contract de achizitie publica unui ofertant in ur prevazute Fondul, pe baza unui proiect intocmit de beneficiari, transmite acestora, cu titlu gratuit, sume de bani

c. contractul incheiat intre Fondul Roman de Dezvoltare Sociala si reprezentanti ai grupurilor din com

Indicati categoria de venituri pentru care se datoreaz impozitul pe veniturile obtinute din Rom de nerezidenti :

a. venituri din salarii primite pentru activitti efectuate n strintate b. venituri din cedarea folosintei bunurilor situate n strintate c. redevente de la un rezident

Care dintre afirmatiile de mai jos considerati ca reprezinta motivele de retragere a cetateniei pot

a. a dobandit ori a solicitat si are asigurarea ca va dobandi o alta cetatenie; b. este urmarita pentru debite catre stat, persoane fizice sau juridice din tara sau, avand astfel de deb

corespunzatoare pentru achitarea lor; c. aflata in strainatate, se inroleaza in fortele armate ale unui stat cu care Romania a rupt relatiile dipl razboi;

Hotararile adoptate de instanta de contencios administrativ se redacteaza si se motiveaza in ter

a. 10 zile b. 15 zile c. 30 de zile

La ce efect conduce in final fiscalitatea excesiva?

1. 2. 3. 4.
a. b. c. d.

la restructurarea economiei romnesti la realizarea obiectivelor politice si sociale la decapitalizarea agentilor economici la saracirea populatiei 1+2+3 2+4 3+4 1+2+4

Instanta de executare in materia contenciosului administrativ este:

a. b. c.

judecatoria, ca instanta de drept comun; instanta care a solutionat fondul litigiului de contencios administrativ; sectia de contencios administrativ a tribunalului

Exercitiul unor drepturi sau al unor libertati poate fi restrans numai prin lege si numai daca se im

a. apararea securitatii nationale, prevenirea unui dezastru ori ale unui sinistru deosebit de grav precu

calamitati naturale; b. nu exista modalitati de a restrange exercitarea dreptului si a libertatilor cetatenilor; c. coerenta actului de guvernare si functionarea, colaborarea si interferenta principalelor structuri de g

Ordonantele de urgenta ale guvernului, precum si cele adoptate in baza unei legi de abilitare pot

a. la instanta de contencios administrativ, printr-o actiune insotita de exceptia de neconstitutionalitate


este constatarea neconstitutionalitatii ordonantei sau a dispozitiei din ordonanta; b. nu pot fi atacate la instanta de contencios administrativ; c. pot fi atacate numai la Curtea Constitutionala. Categorii neexceptate de la plata impozitului pe profit sunt:

a. b. c. d.

Banca Nationala a Romaniei; asociatiile de locatari recunoscute ca asociatii de proprietari; trezoreria statului; asociatiile fara personalitate juridica, altele decat cele prevazute de art. 28 C. fiscal

Prin descentralizare in dreptul administrativ intelegem::

a. transferul de competenta administrative si financiara de la nivelul administratiei publice centrale la b. transferul de competenta financiara de la nivelul administratiei publice centrale la nivelul sectorului c. transferul de competenta legislative, executive, judecatoreasca si financiara de la nivelul administra
administratiei publice locale Formele si mijloacele prin care se exercita controlul parlamentar pot fi:

A) B) C) D) a. b. c. d.

controlul parlamentar exercitat prin mesaje, rapoarte si programe; controlul parlamentar exercitat prin comisiile parlamentare; controlul parlamentar exercitat prin intrebari si interpelari; dreptul deputatilor si senatorilor de a cere si obtine informatiile necesare; A+B+C A+B A+B+C+D C+D

Sunt considerate ca formand un grup fiscal unic, persoanele impozabile TVA stabilite in Roman trasaturi:

a. sunt considerate independente din punct de vedere economic si actioneaza in nume propriu; b. au o activitate permanenta si un sediu permanent. c. sunt independente din punct de vedere juridic si sunt in relatii stranse una cu alta din punct de ved
Actiunea in contencios administrativ va fi introdusa la:

a. obligatoriu la domiciliul paratului; b. obligatoriu la domiciliul reclamantului; c. la domiciliul paratului sau la domiciliul reclamantului.
Impozitul pe terenurile situate in extravilan se stabileste:

a. numai in functie de categoria de folosinta a terenului; b. in raport de amplasamentul terenului, a suprafetei in hectare si a categoriei de folosinta a acestuia c. numai in raport de amplasamentul terenului

Actele administrative ale autoritatilor publice care privesc raporturile acestora cu Parlamentul p

a. la instanta de contencios administrativ, dar numai pentru exces de putere; b. nu pot fi atacate la o instanta de contencios administrativ; c. la instanta de drept comun, pe calea exceptiei de nelegalitate

n conformitate cu art. 122 alin (2) din Constitutia revizuita serviciile publice deconcentrate ale m administratiei publice centrale din unitatile administrative teritoriale sunt conduse de catre:

a. Prefect b. Primar c. Consilieri locali

Una din cele mai controversate probleme referitoare la cetatenie este natura juridica a acesteia. Identificati particularitatile teoriei contractuale:

a. potrivit acestei teorii, fundamentul juridic al cetateniei s-ar afla in contractul intervenit intre stat si pe

vointa persoanei de a deveni cetatean si a statului de a fi de acord cu aceasta; b. potrivit acestei teorii se apreciaza ca statul este acela care acorda cetatenia, fiind vorba astfel de u c. potrivit acestei teorii, cetatenia este un raport juridic intervenit intre stat si o persoana fizica, un rap continut cuprinde drepturile si obligatiile reciproce dintre stat si persoana fizica; d. potrivit acestei teorii, cetatenia este o parte a capacitatii juridice a unei persoane fizice, prin care ac titularul tuturor drepturilor si obligatiilor prevazute de constitutie si legi.

Consiliul judetean este:

a. autoritate a administratiei publice care asigura conducerea activitatii consiliilor locale comunale si o

publice de interes judetean; b. autoritate a administratiei publice cu competenta generala in limitele unitatii administrativ-teritoriale c. autoritate deconcentrata a administratiei publice locale. Indicati persoanele juridice cu activitate economica reprezentnd subiecti ai impunerii:

1. organizatii cooperatiste 2. organizatii sociale 3. regii autonome a. b. c. d.


1+2+3 1+2 2+3 1+3

Hotararea judecatoreasca irevocabila privind admiterea unei actiuni in contenciosul administrat

a. la cerere; b. in termenul de 6 luni prevazut la art. 11 din Legea contenciosului administrativ; c. in 30 de zile de la data ramanerii irevocabile a hotararii.

Identificati care dintre urmatoarele drepturi fac parte din categoria inviolabilitati ?

a. b. c. d.

dreptul de petitionare, dreptul unei persoane vatamate de o autoritate publica; liberatea constiintei, libertatea de exprimare; dreptul de a alege precum si dreptul de a fi ales; dreptul la aparare, dreptul la viata, dreptul la integritate fizica si psihica;

Executarea hotrrii la care se refera art.22 din Legea contenciosului administrativ, se face n te

a. prevzut de lege; b. dupa investirea cu formula executorie, potrivit dreptului comun; c. n cel mult 30de zile de la data rmnerii definitive a hotrrii dac nu se prevede alt termen.
Indicati deosebirea dintre impozite si taxe: a. sursa din care se face plata b. termenele de plat c. caracterul rambursabil Solutia instantei competente sa judece exceptia de nelegalitate poate fi atacat:

a. cu recurs in termen de 5 zile de la comunicare; b. este definitiv si irevocabila; c. cu recurs, in termen de 15 zile de la comunicare.
Exceptia de neconstitutionalitate este:

a. un procedeu eficient de aparare a drepturilor si libertatilor publice; b. un procedeu de verificarea si conformare al regulamentelor Camerelor cu intregul sistem de drept; c. un control legislativ, anterior al unei legi sau ordonante ori a unei dispozitii dintr-o lege de care nu d

Plata impozitului pe dividende retinut de persoana juridica romana din suma datorata unei perso

a. b. c. d.

semestrial; anual; trimestrial; pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care se plateste dividendul.

Potrivit Legii contenciosului administrativ, fapta de a nu executa o hotarare definitiva si irevocab administrativ:

a. poate constitui infractiune ; b. constituie contraventie; c. constituie abatere disciplinara ;

Sub aspectul continutului, legile organice sunt:

a. Legile care intervin in domeniile rezervate in Constitutie si procedural se adopta cu votul majoritati b. Legile care contin reglementari ale relatiilor sociale fundamentale si care sunt esentiale pentru inst

statala a puterii si procedural sunt adoptate cu votul a cel putin doua treimi din numarul membrilor fieca c. Legile care reglementeaza relatii sociale de mai mica importanta si procedural sunt adoptate cu vo fiecare Camera;

d. Legile prin care se revizuieste Constitutia, fiind definitive numai dupa aprobarea lor prin referendum

Dintre atributiile legate de sarcina Guvernului de elaborare a cadrului normativ si institutional ne face parte si:

a. coordonarea si controlarea activitatii organelor din sistemul administratiei ministeriale b. adoptarea ordonantelor n conditiile art. 115 din Constitutia din 1991, republicata c. administrarea proprietatii publice si private a statului
Care sunt principii ale fiscalitatii (dreptului fiscal) expres prevazute de Codul Fiscal

1. principiul anualitatii 2. certitudinea impunerii 3. echitatea fiscala 4. caracterul de ordine publica al legislatiei fiscale a. b. c. d.
1+2+3 1 2+3+4 2+3

Ce poate constitui obiect al contractului de comodat incheiat de organele administratiei publice

a. un bun aflat in proprietatea statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale, inchiriat pe o perioada d b. un bun aflat in proprietatea unei unitati administrativ-teritoriale, dat in folosinta gratuita pe o perioad c. un bun aflat in proprietatea publica sau privata a statului, dat in folosinta gratuita pe o perioada neli

Identificati varianta adevarata:

a. Camera Deputatilor si Senatul, in sedinta comuna, cu votul a cel putin doua treimi din numarul dep

sub acuzare a Presedintelui Romaniei pentru inalta tradare; b. propunerea de punere sub acuzare este initiata de grupurile parlamentare constituite conform legii aduce neantarziat la cunostinta Presedintelui Romaniei pentru a putea da explicatii cu privire; c. de la data punerii sub acuzare si pana la data demiterii Presedintele nu este suspendat

Notiunea de plangere prealabila desemneaza:

a. cererea formulata in fata instantei de contencios administrativ; b. cererea prin care persoana vatamata intr-un drept al sau solicita acordarea de despagubiri; c. cererea prin care se solicita autoritatii publice emitente sau celei ierarhic superioare, dupa caz, ree
caracter individual sau normativ, in sensul revocarii sau modificarii acestuia

Identificati caror entitati le este recunoscut dreptul la initiativa legislativa, potrivit normelor cons

a. Guvernului, deputatilor, senatorilor sau unui numar de cel putin 100.000 de cetateni cu drept de vo

sfert din judetele tarii, iar in fiecare din aceste judete, respectiv in municipiul Bucuresti, trebuie sa fie inr b. Presedintelui Romaniei la propunerea Guvernului; c. o patrime din numarul deputatilor sau senatorilor; d. tuturor cetatenilor cu drept de vot care se regasesc inscrisi pe listele electorale circumscriptiei de c

Care este cota de impozitare pentru cladirile persoanelor juridice?

a. 0,5% si 1% asupra valorii de inventar a cladirii b. 1% si 1,50% asupra valorii de inventar a cladirii; c. 0,25% si 1,50% asupra valorii de inventar a cladirii.
Actiunea in contencios administrativ va fi introdusa:

a. obligatoriu la domiciliul paratului; b. obligatoriu la domiciliul reclamantului; c. la domiciliul paratului sau la domiciliul reclamantului
Raporturile de drept administrativ se stabilesc:

a. numai in activitatea organelor administratiei publice; b. in activitatea organelor administratiei publice si in domeniul de activitate al altor autoritati publice, c

organele autoritatii judecatoresti ori in domeniul de activitate al unor institutii publice sau de interes pub c. numai in domeniul de activitate al institutii publice sau de interes public.

Care sunt efectele ncheierii exerciiului bugetar anual ?

a. veniturile nencasate pn la 31 decembrie se vor ncasa n contul anului trecut; b.


cheltuielile neefectuate pn la 31 decembrie nu pot fi pltite n contul bugetului expirat;

c. att veniturile nencasate, ct i cheltuielile neefectuate pn la 31 decembrie vor fi considerate n


anului trecut; Decretele prezinta urmatoarele trasaturi distincte:

A) B) C) D) a. b. c. d.

apar ca urmare a exercitarii atributiilor reglementate in Constitutie si legi; nu reprezinta manifestari unilaterale de vointa in vederea producerii de efecte juridice se publica obligatoriu in Monitorul Oficial; unele dintre ele se contrasemneaza de primul- ministru; A+B B+C A+C+D B+C+D

In cazul in care autoritatea emitenta a actului constata ca acesta este nelegal are urmatoarele po

a. sa solicite organului ierarhic superior revocarea actului; b. sa revoce el insusi actul administrativ, dupa ce acesta a intrat in circuitul civil; c. sa solicite instantei de contencios administrativ anularea propriului act, daca acesta a produs efect
Taxa asupra mijloacelor de transport se datoreaza pentru: a. b. c. d. mijloace de transport cu tractiune mecanica; mijloace de transport ale institutiilor publice; mijloace de transport public de pasageri; mijloace de transport apartinand numai strainilor.

Precizati care este obiectul contractului de parteneriat public privat?

a. proiectarea si finantarea oricarui bun public b. intretinerea si transferul oricarui bun public c. dupa caz, proiectarea, finantarea, constructia, exploatarea, intretinerea si transferul oricarui bun pu
Cvorumul legal reprezinta: a. b. c. d. 2/3 din nr. deputatilor si senatorilor prezenti; jumatate plus unul din nrumarul deputatilor si senatorilor prezenti; cvorumul de sedinta nu trebuie respectat; adoptarea legilor in prezenta majoritatii membrilor;

Refuzul nejustificat de a solutiona o cerere reprezinta:

a. exprimarea explicita, cu exces de putere a vointei de a nu rezolva cererea; b. refuzul exprimat verbal de un functionar in privinta rezolvarii unei cereri ; c. ori refuzul nejustificat de a primi cererea in vederea solutionarii
Care dintre urmatoarele este o incompatibilitate privind functia de membru al Guvernului?

a. exercitarea altei functii publice de autoritate, inclusiv cea de deputat sau senator; b. exercitarea unei functii de reprezentare profesionala salarizata in cadrul organizatiilor cu scop com c. nu exista incompatibilitati cu aceasta functie;
Instanta de executare n materia contenciosului administrativ este:

a. judectoria, ca instant de drept comun; b. instanta care a solutionat fondul litigiului de contencios administrativ; c. sectia de contencios administrativ a tribunalului.

Ce este controlul constitutionalitatii legilor?

a. este rezultatul faptului ca intreaga activitate de organizare statala este stabilita prin constitutie; b. este o garantie a suprematiei constitutiei, fiind activitatea organizata de verificare a conformitatii le

dreptului constitutional, cuprinde regulile privitoare la organele competente de a face aceasta verificare ce pot fi luate dupa realizarea acestei proceduri;

c. este o consecinta juridica a suprematiei constitutiei, fiind activitatea organizata de verificare a conf

institutie a dreptului constitutional, cuprinde regulile privitoare la organele competente de a face aceast si masurile ce pot fi luate dupa realizarea acestei proceduri;

d. este o garantie a suprematiei constitutiei si presupune ca prevederile din constitutie sa fie aplicate

acestei obligatii fundamentale trebuie cautat in chiar continutul si pozitia constitutiei, in faptul ca aducer constitutionale inseamna tocmai realizarea masurilor pe care statul le ia in vederea dezvoltarii materiale

O societate comerciala, pe langa activitatea de comerciant, desfasoara si activitatea de bar de n profitul realizat din activitatea de bar de noapte?

a. cu cota de 40%; b. cu cota de 16%, cu conditia ca suma impozitului datorat pentru aceasta activitate sa nu fie mai mic
de bar de noapte; c. cu cota de 25%; d. cu cota de 16%.

Neexecutarea, in termen, a unei hotarari irevocabile a instantei de contencios administrativ atrag hotararea;

a. aplicarea unei amenzi de 20% din salariul minim brut pe economie pentru fiecare zi de intarziere co b.

aplicarea unei amenzi de 10% din salariul minim brut pe economie pentru fiecare zi de intarziere c opune hotararea; hotararea Pe durata exercitarii mandatului, Avocatul Poporului:

c. aplicarea unei amenzi de 15% din salariul minim brut pe economie pentru fiecare zi de intarziere c

a. poate fi retinut fara incuviintarea presedintilor celor doua Camere; b. nu poate fi arestat fara incuviintarea presedintilor celor doua Camere si nu raspunde juridic pentru
care le indeplineste; c. poate fi membru vreunui partid politic; d. poate indeplini orice functie publica sau privata;

O persoana juridica straina care are o reprezentanta autorizata in Romnia are obligatia de a pla

a. egal cu echivalentul in lei a 16% din venitul realizat exprimat in EUR b. egal cu echivalentul in lei 1000 EUR c. egal cu echivalentul in lei 4000 EUR d. egal cu echivalentul in lei a 25% din venitul realizat exprimat in EUR

Executarea hotararii la care se refera art. 22 din Legea contenciosului administrativ, se face n te

a. prevazut de lege; b. dupa investirea cu formula executorie, potrivit dreptului comun; c. in cel mult 30de zile de la data ramanerii definitive a hotararii daca nu se prevede alt termen.
Care dintre urmatoarele impozite sunt impozite indirecte? 1. 2. 3. 4. a. b. c. d. impozitul pe profit taxa pe valoarea adaugata accizele impozitul pe cladiri 1+2+3 1+2+3+4 2+3 1+4

Contraventia reprezinta:

a. specie a infractiunii, reglementata de legi speciale fara caracter penal b. fapta ilicita de natura civila c. forma a ilicitului administrativ

Folosind criteriul cailor pentru rezolvarea marilor probleme ale societatii organizate statal, partid urmatoarele categorii:

a. partide democratice, partide liberale si partide etnice; b. partide nationale si partide de clasa; c. partide democratice, partide liberale si partidele conservatoare;
Recursul in contencios administrativ se introduce in termen de:

a. 15 zile de la comunicare ; b. 30 de zile de la pronuntare sau comunicare ; c. 10 zile de la pronuntare sau comunicare

Distribuirea, cea de-a doua faz a funciei de repartiie a finanelor publice, este dat n compete raport cu:

a. oferta de resurse financiare; b. oferta i cererea de resurse financiare; c. cererea de resurse financiare;

Potrivit Legii contenciosului administrativ, fapta de a nu executa o hotarare definitiva si irevocab administrativ:

a. poate constitui infractiune ; b. constituie contraventie; c. constituie abatere disciplinara

Din categoria de drepturi inviolabilitati - asa cum se regasesc consacrate in reglementarile leg categorii de drepturi:

A) B) C) D) a. b. c. d.

dreptul la ocrotirea vietii intime, familiale si private; drepturi referitoare la viata sociala si materiala a persoanelor, in stransa legatura cu drepturile priv dreptul copiilor si tinerilor la protectie si asistenta, precum si dreptul la protectie speciala al persoa libertatea individuala; A+D B+C A+B A+B+D

Natura juridica a termenului de 6 luni de la emiterea actului, prevazut de art. 7 alin. 7 din Legea c

a. de decadere; b. de prescriptie; c. de recomandare;


Baza impozabila pentru impozitul pe cladiri in cazul persoanelor fizice este :

a. valoarea impozabila a cladirii; b. valoarea de inventar a cladirii; c. valoarea de piata a cladirii

De catre cine este asigurat interimatul functiei de Presedinte al Romaniei, in caz de deces, demi imposibilitate definitiva a exercitarii atributiilor, precum si in cazul suspendarii din functie sau a a atributiilor?

a. Presedintele Senatului, Presedintele Camerei Deputatilor b. Presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie, Presedintele Curtii Constitutionale; c. Primul Ministru, Presedintele Senatului;
Dreptul administrativ roman face parte din:

a. ramura dreptului privat roman b. ramura dreptului public roman c. este de sine statator
Identificati care dintre urmatoarele afirmatii reprezinta caracteristicile statului unitar?

a. exista o singura ordine juridica intemeiata pe o constitutie unica, populatia avand o singura cetaten b. teritoriul sau nu poate fi impartit in unitati administrativ-teritoriale; c. statele componente nu se bucura de personalitate juridica in relatiile internationale.

Care sunt fazele procedurii unitare a ailor de atac pentru solutionarea contestatiilor formulate im

a. recursul la tribunal i la curtea de apel; b. faza administrativ jurisdicional i faza judiciar; c. faza ierarhic i plngerea la curtea de apel.

Contenciosul subiectiv se refera la:

a. posibilitatea judecatorului investit sa cerceteze conformitatea actului administrativ cu dreptul obiect b. posibilitatea judecatorului investit si competent sa constate existenta si intinderea unor drepturi sub c. posibilitatea judecatorului investit si competent sa solutioneze cauza de a dispune anularea sau m

Existenta indatoririlor fundamentale este o cerinta fireasca intr-o societate democratica. Sunt considerate indatoriri fundamentale ale cetatenilor romani:

A) B) C) D) a. b. c. d.

fidelitatea sacra fata de tara; cetatenii romani au numai dreptul, nu si obligatia de a apara Romania; cetatenii romani pot opta pentru plata taxelor si a impozitelor, la cheltuielile publice; cetatenii romani trebuie sa-si exercite drepturile si libertatile constitutionale cu bunacredinta, fara sa A+D A+B+D B+D C+D

Care metod de evaluare a volumului veniturilor i cheltuielilor bugetului de stat se utilizeaz n

a. metoda majorrii sau diminurii; b. metoda autonom sau a penultimei; c. metoda evalurii directe, aplicndu-se bugetul pe programe;
Sub aspect administrativ teritoriul Romaniei este organizat in:

a. regiuni, provincii, municipii b. arondismente, cantoane, municipii c. judete, orase, comune

Veniturile reprezentnd redevente provenind dintr-un stat contractant si pltite unui rezident al c conventiile fiscale ncheiate de Romnia sunt impuse :

a. numai n statul de surs b. numai n statul de rezident c. n ambele state contractante, n anumite limite
Ce este Consiliul Legislativ?

A) este organul consultativ al Parlamentului, care avizeaza proiectele de acte normative si le adopta,

respectand cvorumul legal de sedinta; B) este organul consultativ de specialitate al Parlamentului si Guvernului in domeniile de specialitate stabilite prin legea sa organica de organizare si functionare C) este garantul suprematiei Constitutiei D) este organul consultativ de specialitate al Parlamentului, care avizeaza proiectele de acte normativ in vederea sistematizarii, unificarii si coordonarii intregii legislatii.

a. A+C b. D c. B+C

Sunt atributii ale prefectului:

a. verificarea legalitatii actelor administrative de gestiune si a celorlalte acte adoptate sau emise de a

judetene; b. stabilirea, cu avizul autoritatilor administratiei publice locale si judetene, a prioritatilor de dezvoltare c. exercitarea controlului de tutela administrativa.

Folosind criteriul apartenentei si orientarii membrilor ce le compun si a platformelor acestora, p multe categorii:

a. partidul de masa si partidul de cadre; b. partide confesionale, partide de clasa si partide etnice;
c. partide suple si partide rigide;

Sunt exceptate de la controlul judecatoresc al instantei de contencios:

a. actele administrative care fac obiectul unei jurisdictii administrative speciale; b. actele administrative pentru modificarea sau desfiintarea carora se prevede, prin lege organica, o a c. actele administrative emise, cu exces de putere, pentru aplicarea starii de asediu
Organizatiile nonprofit au obligatia de a declara si plati impozitul pe profit :

a. b. c. d.

anual; trimestrial; semestrial; lunar.

Actele administrative cu caracter normativ pot fi atacate la instanta de contencios administrativ

a. de 6 luni, prevazut de lege ; b. oricand; c. de un an, prevazut de lege

Ce exprima din punct de vedere formal regimul constitutional?

a. exprim exteriorizarea sau obiectivarea ansamblului de reguli care reglementeaz organizarea si c


politico-juridic;

b. exprim ansamblul de reguli care reglementeaz organizarea si conducerea unui stat ntr-o anum c. exprim un ansamblu de reguli cuprinse ntr-un document poltico-juridic, avnd mai multe sau mai
de popor sau de reprezentantii acestuia, potrivit unei proceduri speciale si solemne.

Conditiile de exercitare a actiunii in contencios administrativ de catre persoana vatamata prin or sunt:

a. invocarea pe cale principala a exceptiei de neconstitutionalitate; b. introducerea unei actiuni principale, insotita de exceptia de neconstitutionalitate; c. obiectul principal al actiunii sa fie constatarea neconstitutionalitatii ordonantei sau a dispozitiei din
Fac parte din drepturile garantii potrivit doctrinei constitutionale urmatoarele drepturi:

A) B) C) D) a. b. c. d.

dreptul de asociere; secretul corespondentei; dreptul de petitionare; dreptul persoanei vatamate de o autoritate publica; A+B A+B+C A+B+C+D C+D

Suveranitatea fiscala se eexercita prin:

1. autoritatea legiuitoare 2. organele administrative 3. societatile comerciale a. 1+2+3 b. 1+2 c. 2+3

Actele administrative de autoritate cu caracter normativ emise de catre ministri, pentru organiza sau a hotararilor cu caracter normativ ale guvernului se numesc:

a. ordine b. instructiuni c. norme metodologice

Identificati care dintre urmatoarele afirmatii este corecta?

a. motiunea de cenzura poate fi initiata de cel putin o patrime din numarul total al deputatilor si senato

depunerii; b. motiunea de cenzura poate fi initiata de cel putin o patrime din numarul deputatilor si senatorilor pr la gata depunerii; c. Camera deputatilor si Senatul, in sedinta comuna, pot retrage increderea acordata Guvernului prin votul majoritatii deputatilor si senatorilor prezenti; d. motiunea de cenzura se dezbate la o data specificata ulterior, Constitutia nu stabileste un termen f

Relatia dintre stiinta administratiei si stiinta dreptului administrativ se caracterizeaza prin urmat

a. dreptul administrativ nu are un obiect de cercetare distinct fata de stiinta administratiei; b. stiinta administratiei se preocupa la modul general si de dreptul aplicabil administratiei publice, folo

juridice; c. intre dreptul administrativ si stiinta administratiei exista o relatie similara celei existente intre dreptu administratia publica si administratia privata. Operaiuni ce se deruleaz prin trezoreria statului sunt :

a. finanarea definitiv a deficitelor din anii precedeni ale bugetelor locale; b. emiterea certificatelor de trezorerie pentru populaie precum i ncasrile i plile pentru bugetul d c. veniturile societilor comerciale;

Controlul exercitat prin jurisdictiile administrative este o forma de control care vizeaza legalitate administrative, fiind exercitat de:

a. organele jurisdictionale din cadrul sistemului Curtii de Conturi; b. autoritatile investite cu atributii de jurisdictie administrativa speciala aflate in cadrul sistemului adm c. instantele jurisdictionale din sistemul autoritatii judecatoresti

Precizati care dintre statele enumerate mai jos au astazi o constitutie nescrisa (cutumiara) sub f redactate in forma scrisa, fie intr-un sistem de norme scrise si cutumiare care in totalitatea lor fo

A) B) C) D) a. b. c. d.

Bulgaria, Franta, Italia, Spania; Marea Britanie, Israelul, Noua Zeelanda; Germania, Olanda, Grecia; Norvegia, Elvetia, Suedia; A+B A+C B A+C+D

Rspunderea disciplinar, ca form a rspunderii juridice a functionarilor publici, este guvernat

a. principiul contradictorialittii procedurii de cercetare prealabil b. principiul transparentei decizionale c. principiul tergiversrii
Care dintre urmatoarele categorii de persoane sunt contribuabili pentru impozitul pe profit?

a. b. c. d.

persoane juridice straine, fara sediu permanent in Romania; persoane juridice romane; asociatiile de familie; persoanele fizice rezidente asociate cu persoane juridice straine

Prin caracterul sinalagmatic al contractelor administrative se intelege ca:

a. numai autoritatea administrativa are obligatii in executarea contractului b. numai persoana de drept privat are obligatii in executarea contractului c. atat autoritatea administrativa, cat si persoana de drept privat au obligatii in executarea contractulu

Una din cele mai controversate probleme referitoare la cetatenie este natura juridica a acesteia. Identificati particularitatile teoriei raportului juridic:

a. potrivit acestei teorii, fundamentul juridic al cetateniei s-ar afla in contractul intervenit intre stat si pe

vointa persoanei de a deveni cetatean si a statului de a fi de acord cu aceasta; b. potrivit acestei teorii se apreciaza ca statul este acela care acorda cetatenia, fiind vorba astfel de u c. potrivit acestei teorii, cetatenia este un raport juridic intervenit intre stat si o persoana fizica, un rap continut cuprinde drepturile si obligatiile reciproce dintre stat si persoana fizica; d. potrivit acestei teorii, cetatenia este o parte a capacitatii juridice a unei persoane fizice, prin care ac titularul tuturor drepturilor si obligatiilor prevazute de constitutie si legi.

Contenciosul obiectiv se refera la:

a. posibilitatea judecatorului investit sa cerceteze conformitatea actului administrativ cu dreptul obiect b. posiblitatea judecatorului investit cu cererea de a stabili daca reclamantul a suferit sau nu o vatam c. posibilitatea judecatorului de a dispune anularea sau modificarea actului administrativ.
Care sunt elementele componente ce pot fi subsumate conceptului de drept constitutional?

a. proclama drepturile si libertatile fundamentale; b. este ramura a dreptului unitar roman, format din normele juridice care reglementeaza relatiile socia
instaurarii, mentinerii si exercitarii statale a puterii; c. stabileste unele institutii politice sau alte structuri constitutionale;

Obligatiile platitorilor de venituri cu retinere la sursa sunt :

1. 2. 3. 4.
a. b. c. d.

sa calculeze impozitul aferent veniturilor impozabile numai sa depuna declaratie fiscala privind veniturile platite sa vireze impozitul retinut la organele fiscale sa informeze pe contribuabil despre obligatiile ce-i revin privind plata impozitului la organele fiscale 1+2 2+3 1+3 1+4

Conform art. 77 alin. (2) din Legea nr. 188/1999, republicata, este considerata abatere disciplinar functionar public:

a. darea sau luarea de mita b. nerestituirea in termenul legal al sumelor ce i s-au acordat necuvenit c. intarzierea sistematica in efectuarea lucrarilor
Sistemul electoral al Romaniei, asa cum este reglementat de Constitutie si legile electorale, are baza urmatoarele principii:

A) participarea cetatenilor la conducerea societatii;

B) egalitatea de drepturi a cetatenilor, fara deosebire de sex, rasa, nationalitate, grad de cultura, religie profesie etc. C) pluralismul politic, dreptul de a prezenta candidati din partea mai multor partide si aliante politice; D) exprimarea libera a optiunilor electorale.

a. b. c. d.

A+B B+C A+B+C+D C+D

Indicai excepiile de la principiul universalitii bugetului de stat:

a. reconstituirea creditelor bugetare i donaiile, cu destinaie special; b. subveniile bugetare; c. comisioanele percepute la unele servicii publice;
Executarea sanctiunilor contraventionale se poate face:

a. exclusiv prin executare silita b. exclusiv n mod voluntar de catre contravenient c. att n mod voluntar ct si prin executare silita daca contravenientul refuza

Care este cota de impozit datorat de nerezidenti pentru veniturile provenind din comisioane de l

a. b. c. d.

cota de 10% asupra venitului realizat cota de 15% asupra venitului realizat cota de 16% asupra venitului realizat cota de 20% asupra venitului realizat

Intre cine se incheie contractul de concesiune reglementat prin Legea 219/1998 privind regimu

a. un concedent - persoana fizica si un concesionar persoana juridica b. un concedent autoritate publica si un concesionar persoana fizica sau persoana juridica de drept c. orice fel de persoane fizice si juridice, indiferent ce calitate au ei, de concesionar si concedent
Care sunt atributiile Curtii Constitutionale potrivit dispozitiilor constitutionale?

a. se pronunta fara a fi sesizata asupra constitutionalitatii legilor, inainte de promulgarea acestora, pre

Constitutiei; b. se pronunta asupra constitutionalitatii tratatelor sau altor acorduri internationale, la sesizarea unuia unui numar de cel putin 50 de senatori si 25 de deputati; c. hotaraste asupra exceptiilor de neconstitutionalitate privind legile si ordonantele, ridicate in fata ins comercial; exceptia de neconstitutionalitate poate fi ridicata si direct de Avocatul Poporului; d. da aviz consultativ asupra contestatiilor care au ca obiect constitutionalitatea unui partid politic. Contractul de asociere in participatiune poate avea ca obiect ;

a. realizarea unui interes public b. proiectarea si finantarea oricarui bun public c. nerealizarea unui interes public
Plata impozitului pe reprezentantele persoanelor juridice straine se face :

a. b. c. d.

trimestrial, pna la data de 25 a lunii urmatoare in doua transe egale, pna la 25 iunie si 25 decembrie anual, pna la 15 februarie a anului urmator in 4 transe egale, pna la data de 15 a ultimei luni din trimestru

n cadrul unui contract de achizitie publica, autoritate contractanta dobandeste, cu titlu definitiv

a. produse, lucrari sau servicii b. imobile proprietate publica c. valori mobiliare apartinand unor persoane fizice

Identificati elementele componente ce pot face parte din continutul conceptului de Constitutie:

a. Constitutia cuprinde norme juridice referitoare numai la caracteristicile statului si la putere statala; b. Constitutia reglementeaza acele relatii sociale fundamentale care sunt esentiale pentru instaurarea
statale; c. Constitutia reglementeaza relatiile sociale fundamentale din toate domeniile; Recursul ierarhic se exercita la:

a. aceeasi autoritate care a emis actul administrativ supus recursului ; b. organul superior organului care a emis actul ce a produs vatamarea ; c. organul de control administrativ de specialitate.
Un santier de constructii al unui nerezident constituie sediu permanent in Romnia numai daca

a. 10 luni b. 6 luni c. 12 luni


Organizarea si functionarea Avocatului poporului se stabileste prin:

a. b. c. d.

Hotarare de Guvern; Ordonanta de Urgenta a Guvernului; Lege ordinara; Lege organica;

In conformitate cu prevederile art. 94 din Legea nr. 161/2003, calitatea de functionar public este

a. calitatea de membru al unui grup de interes economic b. calitatea de persoana fizica autorizata c. calitatea de reprezentant al autoritatii publice in cadrul unor organisme de conducere constituite in

Care dintre elementele componente ale conceptului de acces liber la justitie au fost modificate s constitutionala din anul 2003?

a. Orice persoana se poate adresa justitiei pentru apararea drepturilor, a libertatilor si a intereselor sa b. Partile au dreptul la un proces echitabil si la solutionarea cauzelor intr-un termen rezonabil; c. Nici o lege nu poate ingradi exercitarea acestui drept

Relatia dintre mediul politic si sistemul administratiei publice se caracterizeaza prin urmatoarele

a. intre sistemul administratiei publice si partidele politice nu exista relatii speciale;

b. in statele cu sistem de guvernamant bazate pe existenta unui singur partid politic, sistemul adminis si functional partidului politic respectiv; c. in statele democratice, bazate pe regimuri politice cu mai multe partide, mediul politic are relatii dire n scopul aplicarii impozitului pe venit sunt asimilate salariilor:. 1. 2. 3. 4. a. b. c. d. indemnizatia administratorilor sumele primite de membrii fondatori ai societatilor comerciale constituite prin subscriptie publica nu sunt asimilate drepturile de solda militara imprumuturi nerambursabile 1+2+3 1+2 2+3+4 1+2+3+4

Institutia Avocatul poporului are drept scop apararea drepturilor si libertatilor cetatenilor in raporturile acestora cu autoritatile publice. In exercitarea atributiilor sale, Avocatul poporului:

a. se substituie autoritatilor publice b. nu poate fi supus nici unui mandat imperativ sau reprezentativ c. nu este autoritate publica autonoma si independenta fata de orice alta autoritate publica, in conditii
Impozitul pe veniturile nerezidentilor obtinute din Romnia se aplica asupra:

a. b. c. d.

veniturilor brute venitului net, dupa deducerea tuturor cheltuielilor efectuate pentru obtinerea venitului venitului net, dupa scaderea anumitor cheltuieli venitului net, dupa deducerea unor cheltuieli forfetare de 25%

Competenta organelor administratiei publice este:

a. ansamblul atributiilor publice conferite acestora de lege pentru a actiona pe baza si in executarea l

operatii administrative si/sau simple operatii materiale; b. ansamblul atributiilor publice conferite acestora de lege pentru a actiona pe baza si in executarea l caracter normativ sau individual, constand in acte administrative si/sau simple operatii materiale; c. ansamblul atributiilor publice si private conferite acestora de lege pentru a actiona pe baza si in exe

Instanta de contencios administrativ poate pronunta urmatoarele solutii:

a. sa anuleze in tot sau in parte actul administrativ individual sau normativ; b. sa oblige autoritatea publica sa isi revoce actul administrativ vatamator; c. sa amendeze persoana fizica sau juridica, destinatara a actului administrativ

Ce presupunea potrivit normelor Constitutiei din 1866 censul de avere?

a. votul carea impunea domicilierea cetateanului o anumita perioada de timp in localitatea respectiva b. censul de avere a fost cel mai raspandit cens electoral-cetateanul trebuia sa aiba o anumita avere c. censul de avere a facut imposibil votul femeilor, care au capatat drept de vot mult mai tarziu decat
Cota de impozitare a cladirilor in cazul persoanelor fizice: a. este aceasi indiferent de locul unde sunt situate cladirile; b. difera pentru cladirile situate in mediul urban fata de cladirile situate in mediul rural.

Obligatia publicarii in Monitorul oficial al Romaniei exista pentru urmatoarele hotarari judecatore contenciosului administrativ:

a. hotararile prin care se anuleaza un act administrativ unilateral; b. hotararile de lamurire a dispozitivului unei sentinte judecatoresti; c. hotararile judecatoresti definitive si irevocabile prin care s-a anulat in tot sau in parte un act adminis
n ce scopuri se contracteaz mprumuturile de stat?

a. susinerea balanei de pli i a rezervei valutare; b. stimularea sectoarelor productive din economie; c. sprijinirea unor ageni economici;
Contractul de parteneriat public-privat poate avea ca obiect ;

a. proiectarea, finantarea, constructia si exploatarea, intretinerea si transferul oricarui bun public b. instrainarea bunului public dupa finalizarea lucrarilor impuse prin contract c. numai finantarea si transferul oricarui bun public
Aprobarea clasificaiilor bugetare precum i a modificrilor acestora se face de ctre:

a. Guvern; b. Ministerul Finanelor Publice; c. Banca Naional a Romniei;

Conceput ca un drept cu un continut complex, dreptul la munca include:

A) B) C) D) a. b. c. d.

libertatea alegerii profesiei si a locului de munca; retribuirea corespunzatoare a muncii prestate, fara discriminare pe criterii rasiale, natinale, de sex asigurarea igienei si securitatii muncii; masuri specifice de ocrotire a muncii femeilor si tinerilor. A+B+C+D A B+C+D B+C

Intre cine se incheie contractul de lucrari publice :

a. acest contract se incheie intre doua autoritati publice si se acorda, de regula, prin negociere directa b. acest contract se incheie intre o autoritate publica si o persoana de drept privat si se acorda, de re c. acest contract se incheie intre o autoritate publica si o persoana de drept privat si se acorda, de reg
autoritatea publica.

Venitul net din salarii pentru impozitare se determina prin deducerea din venitul brut din salarii l contributiilor obligatorii, aferente unei luni, si urmatoarele:

1. 2. 3. 4. a. b. c. d.

deducerea personala acordata pentru luna respectiva cotizatia sindicala platita in luna respectiva contributia la fondurile de pensii facultative, fara limitare primele de asigurare 1+2 1+3 2+3 2+4

Cum este definit contractul pentru concesiunea de lucrari?

a. este acel contract administrativ incheiat intre o autoritate publica si o persoana de drept privat, num
executia uneia sau mai multor lucrari de constructii, in schimbul unui pret

b. este acel tip de contract de achizitie publica, asemanator contractului de lucrari, cu deosebirea ca

lucrarilor executate, acorda executantului-concesionar dreptul de a expolata sau de a administra rezult

c. este contractul incheiat in forma scrisa prin care o persoana juridica, denumita autoritate contracta

temporar produse, lucrari sau servicii prin atribuirea unui contract de achizitie publica unui ofertant in ur prevazute

Bugetul asigurrilor sociale de stat se adopt:

a. prin lege separat de legea bugetului de stat; b. prin aceeai lege cu cea a bugetului de stat; c. prin hotrre de guvern;
Printre atributiile Presedintelui Romaniei ca sef al Executivului se numara si: drepturile unei persoane sa revoce actul administrativ si sa repare pagubele produse b. sa urmareasca proiectarea si realizarea investitiilor din sistemul ministerelor c. sa participle la sedintele Guvernului in care se dezbat probleme de interes national privind politica ordinii publice

a. sa efectueze anchete proprii necesare solutionarii unei cereri sis a ceara in scris unui organ al adm

Ce procedeu de impunere si ce categorie de cota de impozit se aplica in cazul impunerii venituri Romnia?

a. incasarea sau plata directa a impozitului si cota progresiva b. retinerea la sursa (stopaj la sursa) si cota proportionala c. impunerea si debitarea de catre organele fiscale si cota fixa

In conformitate cu art. 4 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului Ro membru al Guvernului este compatibila cu urmatoarele functii:

a. aceea de parlamentar b. aceea de judecator c. aceea de cenzor la societatile comerciale

Nu sunt incluse in veniturile salariale si nu sunt impozabile, in intelesul impozitului pe venit, urm

a. b. c. d.

sumele primite pentru acoperirea cheltuielilor de mutare in interesul serviciului costul abonamentelor telefonice, indiferent de suma orice sume reprezentnd plati compensatorii cheltuieli de deplasare, la orice nivel

Controlul exercitat de Avocatul Poporului vizeaza:

a. activitatea Camerei Deputatilor si Senatului, Presedintelui Romaniei, Guvernului, Curtii de Conturi


drepturile si interesele cetatenilor;

b. activitatea deputatilor, senatorilor, judecatorilor Inaltei Curti de Casatie si Justitie si ai Curtii Consti c.

activitatea organelor administratiei publice, institutiilor si serviciilor publice, a institutiilor de interes atingere drepturilor si libertatilor cetatenilor

Sedintele consiliului local:

a. sunt legal constituite daca este prezenta majoritatea calificata a consilierilor in functie, prezenta ace b. sunt publice; c. sunt conduse de cel mai varstnic dintre consilieri.

In ce cazuri nu intra sub incidenta majorarii impozitului, persoanele fizice care detin in proprieta locuinta ?

a. cand sunt detinute in coproprietate b. cand suprafata construita depaseste 120 mp c. in caz ca sunt cladiri dobandite prin succesiune legala
Precizati care este obiectul contractelor administrative, din punct de vedere al regimului juridic contenciosului administrativ.

a. punerea in valoare a bunurilor proprietate publica, executarea lucrarilor de interes public,


prestarea serviciilor publice b. numai executarea lucrarilor de interes public c. numai prestarea serviciilor publice In consiliul local proiectele de hotarari pot fi propuse de :

a. prefect b. cetateni c. Guvern

Care sunt categorii de venituri din activitati independente asupra carora se aplica impozitul pe v

1. 2. 3. 4. a. b. c. d.

venituri din drepturi de proprietate intelectuala venituri din profesii libere venituri din inchirieri de bunuri venituri din operatiuni de vnzare-cumparare de valuta 1+2 1+2+3 1+2+3+4 2+3+4

Precizati daca activitatile de prestare a serviciilor publice pot face obiectul contractelor adminis

a. acestea pot face obiectul contractelor administrative b. acestea nu pot face obiectul contractelor administrative c. acestea pot face numai obiectul contractelor civile si comerciale

Care sunt elemente pentru stabilirea valorii in lei a venitului in natura in vederea impunerii?

a. numai pretul de piata al bunurilor in cauza b. numai cantitatea (volumul) c. att pretul de piata, ct si cantitatea (volumul) bunului

Printre principiile care stau la baza organizarii si dezvoltarii carierei in functia publica, se enume

a. principiul egalitatii de sanse b. principiul continuitatii c. principiul revocabilitatii


Exceptii de la aplicarea cotei de 16% la impozitul pe venit sunt: 1. 2. 3. 4. veniturile din dobnzi venituri din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal unele venituri din investitii unele venituri din jocurile de noroc 1+2+3 2+3 2+3+4 3+4

a. b. c. d.

Potrivit criteriului teritorial, organele administratiei publice se impart in:

a. Parlament, Guvern, ministere, institutii publice si servicii publice; b. organe centrale si organe locale; c. Parlament, Guvern, ministere si autoritati ale administratie publice.
Venitul net din cedarea folosintei bunurilor pentru stabilirea impozitului pe venit se determina:

a. prin deducerea din venitul brut a cheltuielilor determinate prin aplicarea cotei de 65% asupra venitu b. prin deducerea din venitul brut a cheltuielilor determinate prin aplicarea cotei de 25% asupra venitu c. nu s-a renuntat la cote diferentiate pentru constructii si alte bunuri

Potrivit principiului separatiei puterilor, nici una dintre cele trei puteri nu prevaleaza asupra cele puterilor consta in faptul ca indica in mod exact:

a. mecanismul de interferenta al acestora si modul lor de functionare; b. modul lor de colaborare abstract si rigid; c. inexistenta unei legaturi sau colaborari intre autoritatile publice in raporturile care privesc instaurare

Care din urmatoarele legi reglementeaz regulile domeniale privind folosirea terenurilor care for amplasarea constructiilor pe aceste terenuri?

a. Legea nr. 213/1998 b. Legea nr. 18/1991 c. Legea nr. 182/2000


Care dintre tipurile de impozitare a veniturilor persoanelor fizice este mai avantajos pentru contribuabili ?

a. b. c. d.

sistemul impunerii separate a veniturilor sistemul impunerii globale sistemul mixt (dual) de impunere sistemul impunerii moderne

Contenciosul n cadrul cruia judectorul este investit si competent s constate existenta si nti cror titular este reclamantul, vtmate de ctre administratie, se numeste::

a. Contencios obiectiv; b. Contencios subiectiv; c. Contencios administrative de anulare


Cine are obligatia de a depune o declaratie de impunere pentru impozitul pe cladiri?

a. numai persoana care demoleaza o cladire; b. numai persoana care extinde sau modifica o cladire; c. orice persoana care dobandeste sau construieste extinde sau modifica, ori demoleaza o cladire.
Trebuie sa fie contrasemnate, de primul -ministru, decretele in legatura cu:

A) B) C) D) a. b. c. d.

mobilizarea partiala sau generala a fortelor armate; infiintarea, desfiintarea, sau schimbarea rangului misiunilor diplomatice ale Romaniei; acreditarea si rerechemarea reprezentantilor diplomatici ai Romaniei; decretele sunt manifestari unilaterale de vointa si implicit nu trebuie contrasemnate de primulminis A+B A+B+C C+D B+C+D

In cazul savarsirii unei contraventii, confiscarea bunurilor se poate face:

a. de agentul constatator sau de organul competent sa aplice sanctiunea b. intotdeauna de ctre agentul constatator c. de organul desemnat

Sunt considerate venituri neimpozabile pentru impozitul pe venit:

a. b. c. d.

toate veniturile din agricultura si silvicultura toate premiile obtinute de sportivii medaliati drepturile in bani si in natura primite de militarii cu termen redus toate categoriile de pensii

Plangerea prealabila are caracter:

a. facultativ; b. obligatoriu; c. de sesizare a instantei de contencios administrativ


Un partid politic isi inceteaza activitate prin:

A) B) C) D) a. b. c. d.

dizolvare, prin hotarare pronuntata de Curtea Constitutionala, pentru incalcarea prevederilor const dizolvare, prin hotarare pronuntata de Tribunalul Bucuresti; autodizolvare, hotarata de organele competente prevazute in statut; reorganizare A+B B+C A+B+C+D D

Sunt cheltuieli deductibile limitat pentru stabilirea venitului net din activitati independente pe ba simpla:

a. cotizatiile platite la asociatiile profesionale in limita a 5% din baza de calcul b. cheltuielile sociale, in limita de 4% din fondul de salarii realizat anual c. cheltuielile de protocol, in limita de 2% din baza de calcul
Sunt principii ale administratiei publice:

a. principiul legalitatii contractelor negociate cu beneficiarii serviciilor publice; b. principiul ierarhiei autoritatilor si actelor administrativ-fiscale; c. principiul transparentei decizionale

Statutul unui partid politic cuprinde in mod obligatoriu:

A) B) C) D) a. b. c. d.

procedura de alegere a organelor executive si competentele acestora; competenta adunarii generale a membrilor sau a delegatilor acestora; sanctiunile disciplinare si procedurile prin care acestea pot fi aplicate membrilor; drepturile si indatoririle membrilor. A+B B+C A A+B+C+D

Transferul functionarului public se poate face:

a. in interesul serviciului, in mod unilateral de catre autoritatea sau institutia publica din care face par

autoritatii sau institutiei publice la care se face transferul; b. in urma aprobarii cererii de transfer de catre conducatorul autoritatii sau institutiei publice de la ca c. in interesul serviciului, numai cu acordul scris al functionarului public. Care sunt poziiile subiecilor raporturilor juridice financiare ?

a. egali n drepturi; b. egali n obligaii; c. nu sunt egali n drepturi i nici n obligaii;


Consiliul local poate fi dizolvat in situatia in care:

a. 3 hotarari, adoptate intr-un interval de cel mult 9 luni, au fost anulate in mod irevocabil de instanta b. nu se intruneste timp de 3 luni in cursul unui an; c. nu a adoptat nici o hotarare in 3 sedinte ordinare consecutive.

Rspuns corect

Fals 119 Fals


73

Fals 115 Fals

71

Fals

36

Fals Fals

93

78

Fals

18

Fals

54

Fals

Fals

23

Fals

27

Fals

16

Fals

20

Fals

23

Fals Fals Fals

55

69

Fals

41

Fals

98

Fals

53

Fals

51

Fals Fals

40

10

Fals

49

Fals

26

Fals

84

Fals Fals

59

64

Fals

60

Fals Fals

37

88

Fals Fals

66

Fals

82

Fals 130

Fals

94

Fals

71

Fals Fals

43

68

Fals

65

Fals

19

Fals

70

Fals 100

Fals

Fals Fals Fals

34

84

63

Fals

81

Fals 103

Fals

86

Fals

79

Fals

19

Fals

59

Fals

47

Fals

69

Fals 100

Fals

73

Fals

16

Fals

39

Fals

51

Fals 121

Fals

67

Fals Fals Fals

20

62

Fals

30

Fals

78

Fals

78

Fals Fals

84

52

Fals

65

Fals 150

Fals

22

Fals

44

Fals

37

Fals

76

Fals 110 Fals Fals Fals

25

76

44

Fals

Fals

33

Fals

34

Fals 122

Fals

40

Fals

53

Fals

89

Fals 113

Fals

47

Fals Fals

45

87

Fals

61

Fals

30

Fals

31

Fals

50

Fals

16

Fals

86

Fals Fals Fals

85

21

74

Fals

77

Fals

99

Fals

40

Fals

85

Fals 126

Fals

83

Fals 106

Fals

Fals Fals

19

24

Fals

12

Fals

17

Fals

14

Fals

77

Fals

74

Fals Fals Fals

57

54

61

Fals

15

Fals

10

Fals

43

Fals

13

Fals 123 Fals Fals


3

32

Fals

52

Fals Fals

48

31

Fals

68

Fals 105

Fals

28

Fals

80

Fals

88

Fals

42

Fals Fals

72

83

Fals

Fals

70

Fals Fals

56

50

Fals

Fals

58

Fals

29

Fals

88

Fals Fals Fals Fals

92

42

81

79

Fals

27

Fals

21

Fals

68

Fals

52

Fals

48

Fals Fals Fals

95

53

85

Fals

39

Fals

66

Fals

17

Fals 112

Fals

41

Fals 144

Fals

94

Fals

23

Fals 132

Fals

45

Fals

75

Fals

82

Fals 118

Fals

33

Fals

86

Fals

94

Fals 149

Fals

Fals

70

Fals 120

Fals

57

Fals 114

Fals Fals

96

38

Fals

38

Fals

56

Fals

72

Fals

99

Fals

64

Fals

13

Fals

72

Fals

81

Fals 147 Fals

42

Fals

43

Fals

69

Fals

Fals

98

Fals 140

Fals

Fals 135

Fals

75

Fals 143

Fals

50

Fals

25

Fals

44

Fals

75

Fals 145 Fals


66

Fals 127

Fals

17

Fals

24

Fals

46

Fals

12

Fals 129

Fals

76

Fals 142 Fals


8

Fals 124 Fals


64

Fals

57

Fals 146

Fals

11

Fals

12

Fals

11

Fals

83

Fals

87

Fals 148

Fals

10

Fals

63

Fals 107

Fals

Fals

89

Fals

26

Fals 131

Fals Fals Fals

67

73

62

Fals 109 Fals


46

Fals 141

Fals

Fals

54

Fals 138

Fals

65

Fals

21

Fals 136

Fals

18

Fals Fals

89

55

Fals 133 Fals

97

Fals 139

Fals

90

Fals 108 Fals Fals Fals Fals Fals

59

47

79

87

Fals 102

Fals

97

Fals Fals Fals

92

Fals

35

Fals

22

Fals

56

Fals 116

Fals

55

Fals 137

Fals

Fals 125

Fals 100

Fals

46

Fals

18

Fals

14

Fals

Fals

90

Fals

96

Fals

32

Fals Fals Fals

45

49

77

Fals

31

Fals 101

Fals

27

Fals

34

Fals

41

Fals

92

Fals Fals

95

90

Fals

26

Fals

60

Fals

Fals Fals

74

22

Fals

63

Fals

29

Fals 134 Fals Fals

14

39

Fals

35

Fals

95

Fals

Fals

35

Fals

80

Fals

25

Fals

11

Fals 117

Fals Fals

91

60

Fals 128

Fals Fals Fals

93

67

98

Fals

93

Fals

82

Fals

36

Fals

71

Fals

99

Fals

Fals

24

Fals

13

Fals

37

Fals

97

Fals Fals

48

20

Fals Fals

58

28

Fals

30

Fals

80

Fals Fals

15

36

Fals

29

Fals Fals

15

38

Fals

96

Fals

62

Fals

Fals 104

Fals

61

Fals

33

Fals

91

Fals

28

Fals 111

Fals

Fals Fals

32

Fals

58

Fals Fals Fals

51

91

49