You are on page 1of 4

MENYEBUT SUKU KATA V DAN KV

Disediakan oleh : Mohd Waiz bin Abd. Karim Muhammad Iqbal bin Kamaruddin Mohd Afwan Hanif bin Mohd Shukri

AKTIVITI 1
Murid diperkenalkan dengan abjad vokal dan konsonan Guru akan membunyikan abjad-abjad yang ditayangkan dan diikuti oleh murid. Murid membezakan dan meletakkan abjad vokal dan konsonan dalam kotak yang betul. Contoh: vokal : a e i o u konsonan : k, b, t , s , d

Aktiviti 2
Murid ditunjukkan dengan suku kata vokal dan konsonan vokal dihadapan kelas. Guru membunyikan suku kata v + kv dan diikuti oleh murid berdasarkan gambar Contoh: a + bu e + la e + ra

Aktiviti 3
Murid akan memadankan suku kata v dan kv pada papan putih menjadi perkataan yang betul. Contoh : a go e li i bu