You are on page 1of 1

INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA KAMPUS PENDIDIKAN ISLAM SELANGOR

KEMAHIRAN BERFIKIR

NAMA NO. K.P KUMPULAN/ UNIT

: MUHAMAD AZRI BIN MARSOHA : 911230-05-5515 : PPISMP 2.12

KOD DAN MATA PELAJARAN : KEMAHIRAN BERFIKIR (BF2311D1) PENSYARAH TARIKH SERAHAN : EN ABDUL RAZAK BIN NAWI : 12 APRIL 2010