You are on page 1of 1

- (e)n arren

- Nahiz (eta)… -(e)n


ADITZ
- Ba-…ere
JOKATUZ
- -(e)la ere
- -(e)larik ere
PARTIZIPIOAREKIN INFINITIBOAREKIN EZEZKO ESALDIETAN
- Arren
ADITZ - Nahiz eta
JOKATU - -(e)z gero ere - T(z)ekotz ere - Ezik ere
GABEAZ - -ta ere - T(z)ekotan ere - Ezean ere
- -z gero
- -agatik (ere)