Вы находитесь на странице: 1из 5

гр.

Лясковец
www.prity-bg.com ул. М.Райкович 33
тел. 0619/22130, 22023, факс 0619/23171
e-mail: prity95@yahoo.com
за заявки - sales@prity95.com

ЦЕНОВА ЛИСТА
Цените са с ДДС и са валидни от 15.07.2008, натоварено в склад Лясковец

І. Камини, печки, камери за вграждане, котлета


размери Мощност /KW/
№ по цена на Тегло
Модел axbxh max
ред дребно /лв./ вр+кам.=обща /кг/
/cm/
1 камина Прити Мини 204 39/47/62 5 48
2 камина Прити К1 222 45/40/76 9 67
3 камина Прити К1 ЧП 266 46/44/76 9 74
4 камина Прити К1 Р 258 45/39/75 9 68
5 камина Прити К1 М 205x280р 279 38/42/76 7 60
6 камина Прити К2 258 49/45/81 10 79
7 камина Прити К2 ЧП 323 51/50/81 10 90
8 камина Прити К22 272 49/45/81 10 80
9 камина Прити К22 ЧП 337 51/50/81 10 91
10 камина Прити С1 272 49/46/83 10 81
11 камина Прити С2 286 49/46/83 10 83
12 камина Прити СК 280х330 p /СКБ/ 448 47/53/90 10 95
13 камина Прити СБ 424 47/53/84 10 89
14 камина Прити АМ * 429 72/55/82 12 93
15 камина Прити ФМ 342 49/46/93 12 97
16 камина Прити ФГ 407 57/53/93 14 120
17 камина Прити 456 65/55/116 15 135
18 камина Прити БК 401 65/55/78 15 119
19 камина Прити БК ретро 405 65/55/73 15 110
20 готв печка Прити 2М 420 93/58/80 14 107
21 готв печка Прити 2М с врати 442 93/58/80 14 112
22 камера Прити A** 628 65/65/74 14 116
23 камера Прити М** 515 70/58/76 13 110
24 камера Прити Ч** 713 66/57/72 15 114
25 камера Прити 2Ч**-з 1004 66/70/69 16 130
26 камера Прити 3Ч** 1224 80/73/72 16 165
27 камера Прити АЧ**-з 700 66/55/79 14 92
28 камера Прити АТЧ** 990 109/70/68 14 141
29 камера Прити ТЧ** 1028 109/60/68 16 156
30 камера Прити Г**-з 589 85/61/75 16 133
31 камера Прити О дясна/лява 561 70/37/63 10 75
32 камера Прити ЧВВ/въздуховод ** 1145 66/61/116 10+8=18 150
33 камера Прити 2ЧВВ/въздуховод ** з 1469 73/73/113 10+8=18 188
34 камера Прити ТЧВВ/въздуховод ** з 1469 108/60/106 10+8=18 185
35 камина Прити К1 В8 321 45/40/76 8+4=12 67
36 камина Прити К1 ЧП В8 359 46/44/76 8+4=12 74
37 камина Прити К2 ЧП В10 429 51/50/81 10+4=14 94
38 камина Прити К22 ЧП В10 443 51/50/81 10+4=14 95

17.07.2008 пълна ценова листа на дребно Лист 1/5


39 камина Прити С1 В10 401 49/46/83 10+4=14 85
40 камина Прити С2 В10 415 49/46/83 10+4=14 86
41 камина Прити СК В10 280х330 р /СКБ В10/ 561 47/53/90 10+4=14 98
42 камина Прити СБ В10 537 47/53/84 10+4=14 92
43 камина Прити С3 В13 479 49/46/93 13+4=17 93
44 камина Прити С3 В17 534 57/53/93 17+5=22 118
45 камина Прити С3 В21 тс 617 57/53/93 21+5=26 134
46 камина Прити АМ В 12* 563 72/55/82 12+6t=18 113
47 камина Прити ФГ В10 540 57/53/93 10+5t=15 133
48 камина Прити ФГ В15 558 57/53/93 15+5=20 136
49 камина Прити БК Ф В16 тс П1о-з 670 65/55/93 16+6=22 150
50 камина Прити БК Ф В20 тс,1о-з 945 65/55/115 20+6=26 187
51 камина Прити В17 597 65/55/116 17+6t=23 133
52 камина Прити БК В16 548 65/55/78 15+5=20 119
53 камина Прити БК В24 тсП1о 682 65/55/93 23+6=29 153
54 камина Прити БК В30 тс,1о-з 930 65/55/115 29+8=37 183
55 готв печка Прити В10 471 93/59/80 10+4=14 110
56 готв печка Прити В12 487 93/59/80 12+4=16 110
57 готв печка Прити В10 с врати 493 93/59/80 10+4=14 116
58 готв печка Прити В12 с врати 510 93/59/80 12+4=16 116
59 камера Прити AB 16** 784 69/69/73 16+5=21 125
60 камера Прити AB 20** 887 109/75/79 20+5=25 175
61 камера Прити МВ 18** 675 70/58/71 18+4=22 125
62 камера Прити МВ 22** з 810 70/52/85 22+4=26 146
63 камера Прити ЧВ18** 874 66/57/72 18+5=23 144
64 камера Прити ЧВ 28** 1015 66/57/88 28+4=32 161
65 камера Прити 2ЧВ28** 1350 66/70/84 28+5=33 185
66 камера Прити 3ЧВ28** 1671 80/73/92 28+6=34 220
67 камера Прити АЧВ 20** 990 66/63/88 20+4=24 133
68 камера Прити АТЧ В20** 1324 109/81/81 20+5=25 194
69 камера Прити ТЧ В28** 1376 109/58/83 28+5=33 206
70 камера Прити ГВ 21** з 739 85/57/65 21+5=26 138
71 камера Прити ГВ 28** з 874 85/58/87 28+5=33 186
72 котле Прити МА18 674 57/51/89 18+1=19 136
73 котле Прити ГА 26 812 57/51/107 26+2=28 163
74 котле Прити ГА 38* 942 57/51/117 38+2=40 182
75 котле Прити LB 1350 57/107/115 40+4=44 291
76 Разширителен съд - грундиран 12 13х17х32 7л. 4

Забележки:
Посочените мощности в ценоразписа са максимално постигнатите в лабораторни условия при
поддържане тягата на комина от 12 до 15 Ра. Обявените мощности в етикетите са според
нормативните ограничения.
Всички горивни камери са оборудвани с термошокова стъклокерамика.
Окомплектовка,опаковка и боядисване по избор на клиента, различно от серийното производство се
заплаща допълнително.
Означения:
ЧП - чугунен капак
В - модел с водна риза
Ф - камина с фурна
БК - без купол за модела
А -ъглов модел
Ч - камера с чугунена врата
Т - камера с чугунена врата и чугунени прозорци
* - диаметър на комина ф150 мм
** - диаметър на комина ф200 мм
t
- за изпълнение с термостат

17.07.2008 пълна ценова листа на дребно Лист 2/5


тс - тръскаща скара
П1о - чугунена плоча с 1 око
з - модели, които не са в редовно производство

ІІ. Аксесоари за камини


№ по Цена на
Модел
ред дребно /лв./
1 Ръжени - 4х4 34
2 Ръжени - 4 ред 39
3 Ръжени 6 на кобра 52
4 Ръжени 4 на два реда 51
5 Ръжени 3 стойка амфора 47
6 Кош за дърва малък 36
7 Кош за дърва голям 50
8 Ръжени 3М 31

ІІІ. Облицовки за камера за вграждане


№ по Цена на
Модел
ред дребно /лв./
Облицовка за правоъгълна камера Ч,
1 ЧВ18, ЧВ28 /бял варовик/ 696
Облицовка за правоъгълна камера Ч,
ЧВ18, ЧВ28 /бял варовик и плотове
2 от гранит/ 986
Облицовка за ъглова камера А,
3 АВ16/бял варовик/ 731

Облицовка за ъглова камера А, АВ16


4 /бял варовик и плотове от гранит/ 1027
Облицовка за правоъгълна камера с
трапецовидна врата ТЧ, ТЧВ28 /бял
5 варовик/ 1140
Облицовка за правоъгълна камера с
трапецовидна врата ТЧ, ТЧВ28 /бял
6 варовик и плотове от гранит/ 1430
Облицовка за ъглова камера с
трапецовидна чугунена врата АТЧ,
7 АТЧВ20 /бял варовик/ 731
Облицовка за ъглова камера с
трапецовидна чугунена врата АТЧ,
АТЧВ20 /бял варовик и плотове от
8 гранит/ 1027
Облицовка за камера ЧВВ /бял
9 варовик/ 754
Облицовка за камера ЧВВ /бял
10 варовик и плотове от гранит/ 1044
11 Гранитни плочи за СБ 302
12 Комплект вермикулит за СБ 75
13 Бетонен комплект за СБ 120
Надстройказа правоъгълна камера Ч,
14 ЧВ18, ЧВ28 194

15 Надстройка за ъглова камера А, АВ16 125


Надстройка за правоъгълна камера с
16 трапецовидна врата ТЧ, ТЧВ28 223

ІV. Въздуховоди /кюнци/ за камери Ø200 мм,Ø150мм, δ=0.5 мм.

17.07.2008 пълна ценова листа на дребно Лист 3/5


№ по Цена на
Вид
ред дребно /лв./
1 прав ф200 мм - 1 метър 7.00
2 прав ф200 мм - 0.5 метър 5.00
3 прав ф150 мм - 1 метър 6.00
4 прав ф150 мм - 0.5 метър 4.00
5 коляно ф200 и ф150 6.00
6 розетка ф200 и ф150 5.00

V. Стъклокерамика.
№ по Цена на
Размер /мм/
ред дребно /лв./
1 135 х 160 /мини/ 8.00
2 180 х 300 /К, С, ФМ/ 20.00
3 180 х 300 /закалено/ - ФМ,ГП 3.00
4 225 x 330 /закалено/ -ФГ 4.00
5 277 х 265 R 416 /СМК/ 80.00
6 285 х 388 R 472 /СГК/ 111.00
7 225 х 330 /Пр и ФГ/ 26.00
8 250 х 280 /К1Р/ 25.00
9 525 х 300 /Кам.Ч/ 54.00
10 430 х 280 /АМ,Кам.М/ 42.00
11 500 х 280 /Кам.А,Кам.Г/ 48.00
12 205 x 280 R 305 /К1М/ 58.00
13 280 х 330 R416 / СК,СБ/ 94.00

VІ. Помпи,резервно захранване


№ по Цена на
Модел
ред дребно /лв./
1 Помпа Wilo RS 25/4-1"с холендри 139
2 Помпа Wilo RS 25/6-1"с холендри 153
3 Помпа Wilo RSB 25/4-1"с холендри 115
4 Рез.захр.за помпа 14 A/h 150

VІІ.Скари и дръжки за камини, спрей


№ по Цена на
Модел
ред дребно /лв./
1 Скара малка 6
2 Скара лодка 10
3 Скара лодка 2 10
4 Горивно дъно мини 13
5 Плоча 1 око 17
6 Плоча 2 очи 14
7 Капаче за плоча 3
8 Скара триъгълна 13
9 Гребен голям 10
10 Гребен малък 4
11 Чугунен капак за мини 25
12 Чугунен капак за К1 46
13 Чугунен капак за К2/К22 58
14 Скари компл.за котле 34
15 Скари компл.за камери 64
16 Компл.дръжка за чуг.вр. 5
17 Дръжка кука 2003 5
18 Дръжка гъбка 3
19 Дръжка гъбка са готв.печка 3
20 Дръжка гъбка за кам. Ч 3
21 К-кт емблема "Прити" 2
22 Шнур изолационен ф14 мм - 1 л.м. 5
23 Спрей термоуст.-чер 9

17.07.2008 пълна ценова листа на дребно Лист 4/5


VІІІ. РАДИАТОРИ - КОРАДО- ЗАВОДСКИ ЦЕНИ

17.07.2008 пълна ценова листа на дребно Лист 5/5

Оценить