You are on page 1of 31

Abdul rahim Ahmad afnan Fathi

Terbahagi 2 fasa: 1. Sebelum zaman Kolonialisme British (1400-1786) 2. Semasa Zaman Kolonialisme (1786 -1956) a. Sebelum Perang Dunia Kedua (1786-1941) b. Selepas Perang Dunia Kedua (1946-1956)

Fasa1:SebelumZaman Kolonialisme British (1400-1786) PendidikanIslam (Tempat) 1.Peringkat Pertama Rumah-rumah guru 2. Peringkat Kedua Masjid, surau dan madrasah 3. Peringkat Ketiga Institusi agama (pondok)

Fasa2:SemasaZaman Kolonialisme British (1786-1956) 1.Peringkat Pertama (sebelum Perang Dunia Kedua-1786-1941) -Sistem pendidikan Di Tanah Melayu a -Menengah dan Rendah b Latihan Perguruan c-Vokasional & Teknik d-PendidikanTinggi 2.Peringkat Kedua(Selepas Perang Dunia Kedua-1946-1956) Laporan Pendidikan/Tahap Pendidikan)

Murid-murid belajar mengaji al Quran dan Fardhu Ain dpd guruPeringkat guru yg dikenali sebagai ulamak di rumah mereka Pertama Untuk menampung bil murid yg kian bertambah. Murid duduk dlm bulatan bersama ulamak dimasjid, surau danmadrasah. Peringkat Para ulamak disanjung tinggi masyarakt tempatan dan kadang Kedua dijemput ke istana utk mengajar kerabat diraja. Sek lah agama tradis nal utama. Tiada sukatan yg piawai Kandungan dan cara pengajaran berdasarkan kurikulum masjid Al Haram di Makkah Peringkat Tauhid, Al Quran, Fiqh, Hadith, Nahu, Sufi, Tasawwuf dan Akhlak Ketiga Murid-murid tinggal diP nd k dan belajar di Madrasah Tamat-melanjutkan pel. KeTimurTengah( Mesir, Kaherah, Pakistan dan India

1511-Portugis

ta an Melaka Pendidikan berasaskan Kristian mazhab katolik. kemasukan Belandamazhab Protestant

1786-Inggeris

memerintah, sistem pendidikan Inggeris


SISTEM

Diikuti

PENDIDIKAN PADA ERA KOLONIALISME BRITIS (FASA 2)-1786-1956

1. Peringkat Pertama:Sebelum Perang Dunia Kedua(1786-1941) * Jepun memerintah T. Melayu(1942 -1945) 2. Peringkat Kedua: Selepas Perang Dunia Kedua(1946-1956)

P1 :SEBELUM PERANG DUNIA KEDUA (1786-1941) Pendidikan Men & Ren Perkembangan Sekolah Vernakular 1854-Laporan status pendidikan ketika itu diberikan perhatian serius oleh Gabenor Negerinegeri Selat Diba ah British, Etnik Melayu, Cina dan India diasingkan dari segi pendidikan-Sekolah Vernakular 4 jenis persekolahan, Melayu, Cina, Tamil, Inggeris Sekolah Melayu bertujuan memberi anak-anak Melayu pendidikan asas selama 6 tahun(sehingga djh5 shj) dengan BM sebagai bahasapengantar.

Sek Vernakular Melayu: 1826, di P. Pinang:

1. Sek Melayu Gelugur 2. Sek Melayu Bayan Lepas 3. Sek Melayu Ayer itam

1856, di Singapura:

1. Sek di Teluk Belanga, 2. Sek di Kg. Gelam

Sehingga 1892, 190 buah sekolah Melayu, namun segelintir shj yg mendaftar , justeru British mewajibkan ibu bapa mendaftarkan anak 1875-Sek Melayu pertama di Selangor (Daerah Klang) 1878-Sekolah Melayu Sayong(Perak) 1889-Sek. Perempuan Melayu pertama di Telok Belanga dan di P. Pinang. Sehingga 1940, Sek Melayu bertambah , namun British tidak mewujudkan Sek Menengah aliran Melayu-bimbang wujud penentangan terhadap kerajaan British

Sekolah

Melayu di Selangor dan di Perak dikhaskan utk laki laki disebabkan prasangka yg wujud dlm kalangan ibubapa terhadap persekolahan bagi anak-anakperempuan* Dasar kerajaan British yg tidak mendirikan sekmen aliran Melayu adalah selaras dgn matlamat asal agar mendidi kanak-anak Melayu menjadi nelayan dan petani kerana pendidikan tinggi dlm kalangan org Melayu akan men etus perasaan anti-kerajaan

Sek

Cina ditubuh, dibiaya dan dipertanggungjawabkan kpd masyarakat Cina sendiri, termasuk guru-guru dari negara Cina, dan sistem pendidikan yg berteraskan sistem pendidikan negara Cina Perkembangan sek Cina agak pesat bukan shj dari segi bil sek yg ditubuhkan malahan; 1920,dialek spt akka, kantonis dan hokkien dimansuhkan dan Bahasa Mandarin sbg bahasa pengantar-1945, BI danBM diperkenalkan di sek Cina

Jenis Sekolah Sekolah rendah


Sek

Tempoh pengajian 6 tahun


3tahun 3

Men Rendah (Junior Middle Three) Sekolah Men Atas (Senior MiddleThree)

tahun

Sekolah Tamil didirikan oleh pemilik-pemilik ladang bagi mendidik anak-anak pekerja,namun menghadapi masalah spt sambutan dingin org India, kekurangan kemudahan dsb 1816-Sek Tamil di Pinang 1850-Sek Anglo Tamil di Melaka 1859-Sek St. Xavier Malabar di Singapura Tahap persekolahan yg disediakan di sekTamil hanya sehingga persekolahan rendah sahaja-bekerja sbg buruh di ladg. Sehingga1930-Penubuhan Nazir SekTamil dan latihan utk guru-guru krn kekurangan guru terlatih, serta thn itu juga diperkenalkan sukatan pelajaran berorientasikan T Melayu melalui B Tamil, Malayalam dan Telegu

Sek Vernakular (Melayu,Cina dan Tamil) hanya mampu membekalkan murid-murid dgn pendidikan asas melalui Bahasa Kebangsaan,atau dialek Cina(kemudian ditukar kpd Bahasa Mandarin,atauTamil

Sekolah Inggeris ditubuhkan dan dikelolakan oleh mubaligh Kristian spt Angli an,Roman Katholik dan Methodist Ciri- iri Sek Inggeris; -Terletak dibandar yg kurang org Melayu -wajibkan org bukan Islam utk pelajari agama kristian -Perluaskan penggunaan Bi sbg bahasa pengantar -Bantuan kewangan dan sokongan British

Sekolah

Inggeris bertujuan menghasilkan paralulusan yg boleh bertutur dlm BI bg mengisi jawatan dlm sektor kerajaan dan perdagangan; dan memberi mereka peluang utk melanjutkan pelajaran Latihan Perguruan*Kerjaya perguruan ketika itu kurang diminati oleh golongan muda khususnya perempuan, gaji rendah dan sbg, ini wujud lanjutan dari amalan British mengambil guru dari England.

Hasil

kajian Jawatankuasa Wooley(1870) menyedarkan Kerajaan British tentang keperluan latihan profesional bagi guru guru yg terlatih Pendidikan Vokasional dan Teknik* Bermula-1900, iaitu kegiatan kemahiran kraftangan Melayu, sterusnya berkembang sehingga penawaran pelbagai kursus berkaitan dengan bidang pertanian di Sekolah pertanian (kemudian dinaiktaraf kpd Kolej Pertanian) pd thn1946.

PendidikanTinggi IPT pertama Sek perubatan King Edward VII di Singapura(1905) yg kemudiannya mengalami perkembangan sehingga pertubuhan U.Malaya di Singapura(1941) Sistem Pendidikan di Sabah & Sarawak Golongan mubaligh Kristian berperanan pnting permulaan dan seterusnya perkembangan sistem pendidikan di Sabah Pendidikan di Sarawak dikelolakan oleh3 golongan, iaitu mubaligh kristian, Kerajaan Brooke dan masyarakatCina

Sistem

pendidikan masih lagi merangkumi Peringkat Rendah dan Menengah,Latihan Perguruan,dan PendidikanTinggi Penstrukturan semula sistem pendidikan dilakukan melalui Ran angan Cheeseman(1946)

1949

Pemansuhan Malayan Union mengakibatkan Ran angan Cheeseman lupus kerana tidak berfokuskan integrasi sosial dalam pelbagai kaum. 1951 laporan Barnes men adangkan hapus sekolah Vernakular dan digantikan sek Dwibahasa,disamping beberapa adangan lain *1952-LaporanFenn-Wu adangkan supaya BM,BC,dan BI dijadikan bahasa pengantar di Sekolah Vernakular

tidak berminat utk membangunkan rakyat T.Melayu melalui pendidikan. British membiarkan sekolah-sekolah (agama,Melayu,Cina,Tamil dan Inggeris) lokasi terpisah,kurikulum pelbagai jenis dan bahasa pengantar yg berlainan. Mereka tidak berusaha utk mewujudkan satu sistem pendidikan tunggal yg boleh memupuk perpaduan kaum
British

Penyata

Rahman Talib (1960) Akta Pelajaran (1961) Laporan J/kuasa Kabinet Mengkaji Semula Pelaksanaan Dasar Pelajaran Keb. 1979 (Penyata Mahathir)Penyata /Laporan Pendidikan Selepas Merdeka Laporan Hussein Onn(1971)

dari Penyata Razak(1956),Jun1960 J/kuasa Penyemak Dasar Pelajaran Keb. yg dipengerusikan oleh Abd RahmanTalib,men adangkanmenghapuskan semua sekolah rendah yg menggunakan bahasa ibunda dan digantikan dgn sek kebangsaan dan jenis keb.,bertujuan men apai perpaduan nasional. Mempunyai beberapa dgn lain,antara yg terpenting ialah BM dijadikan bahasa pengantar.

Lanjutan

Menjad isyarat lulus bagi alon- alon sek menengah dan latihan perguruan Pemberian insentif di adgkan utk guru-guru sbg ganjaran berusaha bersungguh-sungguh memperoleh kelulusan yg baik dlm BM. AntaracadanganPenyataRahmanTalib:Pend. Per uma di sek rendah Sistem kenaikan darjah secara automatik sehingga keting3. Pep.Penilaian drjh5 diwujudkan Pend.moral dititikberatkan Pend.teknikal dan vokasional dipertingkatkan Pel.agama Islam diajar jika terdpt sekurangnya 15murid Kawalan mutu pel.ditingkat di sek rendh oleh Jemaah nazir Program latihan perguruan diberi penekanan.

Lanjutan

dari Penyata RahmanTalib, yg diringkaskan spt: Dasar pendidikanPersekutuan bertujuan utk menubuhkan sistem pendidikan Keb yg akan memperkembangkan kebudayaan,ekonomi dan politik negara ini, disamping menjdikan BM sbg bahasa keb

Aspek Tahap pendidikan

Pendidikan rendah

Huraian Pend. Tahap rendah Pend.tahap menengah dan rendah Pend.tahap men atas Pend. Di Inst. Pend. , kolej, maktab perguruan Wajib bagi semua kanakkanak yg mencapai umur persekolahan Diberi secara percuma Ditawarkan di sek. Keb., dan jenis kebangsaan

Aspek Pendidikan Menengah Ditawarkan di sek:

Huraian Men rendah biasa men atas biasa men aatas trade men atas teknik men atas vokasional men atas yg diluluskan oleh Menteri Pelajaran

Pendidikan Islam

Ditawarkan jika terdapat 15 org atau lebih yg beragama Islam Diajar oleh guru agama yg terlatih Diadakan sekurang-kurangnya 2 waktu seminggu pd waktu persekolahan

Diketuai Hussein Onn sbg menteri pelajaran: Walaupun BM sbg bahasa pengantar, namun BI sbg bahasa antarabangsa tetap diiktiraf dan dijadikan sbg bahasa kedua,oleh itu dicadgkan,masa mengajar BI ditambah dan guru-guru di beri latihan utk memperoleh hasil(pencapaian) yg baik. Mulai1968,BM telah menggantikan BI secara berperingkat sbg bahasa pengantar di sek aliran Inggeris.

Untuk mengkaji semula matlamat-matlamat dan keberkesanan sistem pendidikan yg diamalkan sekarang, dgn tujuan memastikan keperluan tenaga manusia negara dipenuhi dlm j/pendek dan j/pjg disamping utk memastikan sistem pendidikan ini memnuhi matlamat negara utk melahirkan masyarakat yg bersatu, berdisiplin dan terlatih.

Tujuan Laporan adalah utk menyatupadukan rakyat melalui penekanan kepentingan BM sbg bahasa ilmu dan bahasa komunikasi. Antara cadangan: * Tumpuan kpd 3M * Kedudukan BI sbg bahasa kedua * Fokus kpd pend. kerohanian, disiplin yg kukuh * Pend men atas terbahagi2 jurusan iaitu akademik dan vokasional * Tambahan tempoh lanjutkan pelajar dr 9 ke 11thn * Kurikulum ala Malaysia ditegaskan * Semakan semula keatas kursus dlm perkhidmatan bg BM bagi tujuan memantapkan sistem pendidikan dr pelbg aspek.

Tahun Laporan/Akta/DasarPend. HuraianRingkas 1960 Laporan RahmanTalib BM sebg bahasa pengantar utama Persekolahan sek men percuma Peningkatan scra automatik ke ting.3 Penubuhan sek teknik dan vokasional Penekanan pend. agama dan moral 1961 Aktapelajaran LaporanRahmanTalib diwartakansbgAktaPel.1961

1963,

Akta Bahasa Kebangsaan(National Language Act) Pengisytiharan BM sbg bahasa rasmi dan bahasa pengantar disemua peringkat persekolahan 1963-1974, Rukunegara Dan Dasar Ekonomi Baru(DEB) Agihan peluang pendidikan yg sama bagi bandar dan luar bandar. 1976, Akta pelajaran 1961Berkuatkuasa bagi negeri Sabah dan Sarawak

1979,

Laporan J/kuasa Kabinet Mengkaji Semula Pelaksanaan Dasar Pelajaran Kebangsaan. Penekanan kpd perpaduan negara. Tumpuan kpd sumber yg berkemahiran demi kemajuan dan pembangunan negara. Pendemokrasian pendidikan. Pembentukan masyarakat Malaysia yg bermoraldan berdisiplin.