You are on page 1of 1

POLITIKEN

I FREDAG 12.AUGUST 2011

Politiken modtog i
gar
o

Testcenter er et brud med relang naturpolitik


KMPEVINDMllER
EGON BENNETSEN SKOVEJER OG VILDTBIOLOG

c?d-~

!z.a--0d/jl'

I DANMARK der i rtier blandt de politiske parhar tier vret konsensus om at friholde det bne landskab for alt byggeri, der ikke har tilknytning til land- og skovbrug. En srdeles fornuftig beslutning i et lille ttbefolket land. Hndhvelsen af dette princip sker gennem en srdeles restriktiv planlov. Og mange er de mennesker, der i tidens lb har mttet acceptere afgrelser grnsende til det pedantiske. Vi har alle i de senere r gennem elregningen mttet betale for at f kabellagt hjspndingsledninger, der som skmmende ar snderdelte harmoniske landskaber. En god sags tjeneste, som de fleste sikkert har haft forstelse for og nsket at bidrage til. Siden 1805 har vi her i landet haft en fredskovsforordning, som til evig tid skal sikre, at skov uanset beskaffenhed - forbliver skov.

ATDENNElov nrmest er absolut, kan man nemt erfare ved at gennemlse relevante afgrelser p Natur- og MiljkJagenvnets hjemmeside. Bl.a. refereres en sag, hvor en sommerhusejer har fet afslag p at overViharaUeide dkke f kvadratmeter ve" randa. Ikke med hjemmel i senere r genen eller anden byggevednem elregnintgt, men med henvisning gen mttet til, at sommerhuset er bebetale for at f liggende i fredskov. kabeUagt hjIkke mindst i lyset af ovenstende er det ufattespndingsligt, at et stort folketingsledninger, der flertal - ved srJov - har somskmvedtaget, at et monstrst mendear industrianlg - 5 km i snderdelte lngden,l km i bredden og harmoniske 250 m i hjden - bestende af syv kmpevindmlJer landskaber med lige s mange mlemaster og i tilgift to lysmaster, f~sthold~ af et virvar af barduner, skal rejses i sterild og Hjardeml Klitplantager. At disse mller skal rejses i et omrde, som i det tidligere Viborg Amts regionplan var udlagt som et mrkeog stilJeomrde, naturmssigt hjt rnlsat, bl.a. med forbud mod opstilling af vindmlJer, er jo helt grotesk VindmlJeindustriens direktr, Jan Hylleberg, som har orkestreret processen fra frste frd, hvder, at det er det eneste sted, de eksisterende prvestandarder kan opfyldes. Det krver en bestemt mngde turbulens. Eller som han - videnskabeligt stringent - ynder at sige: Mllerne skal have nogle tsk, LEDEREN AFNordisk Folkecenter for Vedvarende Energi, Preben Maegaard, har ved flere lejligheder gjort sig til talsmand for, at mllerne afprves p havet, og hvder, at turbulensen meget prcist kan reguleres ved opstning af mindre produktionsmller foran testmlIerne. Politikerne br erkende det barokke i den selvmodsigende pstand, at enorme havvindmlIer ikke kan testes p havet, og plgge vindmlleindustrien og DTUat fastlgge standarder, der gr dette muligt. . Derved kan et enestende sammenhngende storskalalandskab bevares for eftertiden.