You are on page 1of 1

-e. _ __ . ~ .

, oi -,

T~~t~e~~t~~tW5~m~n;{fif~;~Otm
Der er mange alternativer til et testcenter i 0sterild - f.eks. ogs til havs. Men ikke mindst miljministeren, VindmlleJANE KRUSE byrdsmedlem Thisted Kommune (SF) medlem af udvalget for teknik og milj

Kan Naturstyrelsens ansatte vilkrligt jonglere med begrebet fredskov, s det passer til, hvad ministeren foretrkker?

det et par opsynsmnd. Hvorfor skulle det g anderledes i sterild? Tilmed udflager Vindmlleindustriens ledende virksomheder. Det vil testcenteret i 0sterild ikke ndre p.

Ganske uanset hvad mit parti (SF)

har stemt for i byrd og i folketing, finder jeg, at beslutningen om at placere et testcenter for havvindmller i en fredskov i 0sterild er forkert og en stor misforstelse. Denne skov har tilmed status af naturkanon. S hjt klassificeret natur skal tages alvorligt. Jeg deltager sledes ikke i den aktuelle populistiske holdning, at fordi DTU (Danmarks Tekniske Universitet) og Vindmlleindustrien foretrkker at lave deres effektmlinger i 0sterild, nedgres stedets naturvrdier pludselig til at vre nul og niks. Jeg accepterer heller ikke redegrelsen fra den lokale statsskovrider, Ditte Svendsen, sidste r til Folketingets miljudvalg med den konklusion, at skoven i 0sterild bare er en plantet skov uden srlig vrdi. Derfor sprger jeg: Hvis sterild var bevaringsvrdig fredskov i gr, og i dag er uden vrdi, hvad kan s betragtes som fredskov? Kan Naturstyrelsens ansatte vilkrligt jonglere med begrebet fredskov, s det passer til, hvad ministeren foretrkker? Planmyndighederne afviser ofte bygge ansgninger med henvisning til fredskov. Hvordan vil man i fremtiden forklare befolkningen, at fredskov skal beskyttes

Tester ogs p havet Vindmlleindustrien afprver ogs sine mller andre steder. Vestas' kommende 7 MW-vin<k., mlle skal testes til havs i Belgien, en anden havvindmlle ved Thyog respekteres, nr staten selv fl- born Havn. 19 europiske institutter samarbejder om et havmlder fredskov? For der er alternatiletestcenter i Biscayen. Her kan ver til 0sterild. I en kronik pegeogs danske vindmlleproducende jeg sammen med Aalborg Universitet p et meget velegnet areal ter teste fremtidens havvindml10 km vest for 0sterild. Det afviler og under realistiske forhold. S hvor saglig er DTU's begrunste DTU prompte. delse for et testcenter i en fredOpdigtede argumenter skov i 0sterild, nr 19 ledende institutter foretrkker at teste havMiljministerens gentagne pvindmllerne til havs? stande om, at testcenteret i sterild er ndvendigt for omstillinEfter 30 rs arbejde for vedvarende energi glder det mig, at gen til vedvarende energi, er opmin kommune er 100 pct. selvdigtet til lejligheden. Dersom den politiske vilje var til stede til omforsynende med vedvarende energi til el fra talrige mindre anstilling til vedvarende energi, er .lg. Det er sket med befolkninder ingen teknologiske begrnsgens accept og inddragelse af og ninger, nr det glder energien til gavn for den lokale konomi. fra solen, vinden og biomassen. Staten og DTU's brutale fremfrd Den tidligere miljminister loi 0sterild fremmer derimod ikke vede guld og grnne skove, da de flles klima- og miljintereshan i september 2009 fristede ser. Thisted Kommune med testcenNr man gr godkendelsesprotret i 0sterild. Men hverken staten, DTU eller Vindmlleindustricessen til et paradenummer og rydder fredskov for at lave et testen har afsat en krone til nye arcenter, vil vindmller ikke af bebejdspladser i Thisted Kommune. folkningen i fremtiden blive opUdkantsomrder m betale selv. fattet som miljbeskyttelse, men Offentlige investeringer foregr som miljvandalisme. Det ger andre steder, s et industrielt opsving i Thisted Kommune er urea- modstanden imod vindmller. listisk. Testcenteret i Hvsre Dem fr vi flest af, nr de har medvind i befolkningen. med 165 m vindmller har bety-