You are on page 1of 4

FIZICA MOLECULARA SI CALDURA

Examen partial 1
Curs.1
1. Calculati masa molara a apei si numarul de moli din 32 grame de apa.
2. Completati caracteristicile sistemelor : izolat, inchis, deschis, adiabatic si a sistemului rigid.
3. Definiti sistemul monocomponent si sistemul multicomponent.Dati exemple.
4. Definiti sistemul monofazic si sistemul multifazic.Dati exemple.
5. Definiti parametrii externi si interni ai sistemului termodinamic. Dati exemple.
6. Definiti parametrii intensivi si extensivi ai sistemului termodinamic. Dati exemple.
7. Definiti coordonatele de stare si coordonatele de actiune ale sistemului termodinamic. Dati exemple.

Curs.2.
8. Enuntati postulatele termodinamicii.
9. Descrieti o metoda de masurare a temperaturii ( un tip de termometru).
10. Definiti scara Celsius si scara Kelvin pentru masurarea temperaturii.
11. Definiti si scrieti expresiile pentru coeficientul de dilatare termica o, coeficientul termic al presiunii |
si coeficientul de compresibilitate k.Care sunt unitatile lor de masura?
12. Definiti procesele reversibile si procesele ireversibile.Dati exemple.
13. Ce sunt ecuatiile termice de stare? Dar ecuatia calorica de stare ? Scrieti aceste ecuatii in cazul
gazului ideal.
14. Deduceti ecuatia de stare a gazului perfect ca o consecinta a legilor gazului perfect.
15. Definiti functiile de stare si cele de proces.Dati exemple.

Curs.3.

16. Definiti energia interna a sistemului termodinamic.Care este deosebirea intre energia interna a
gazului perfect si a gazului ideal.
17. Care sunt proprietatile energiei interne?
18. Definiti caldura si aratati principalele ei caracteristici.
19. Definiti si scrieti expresiile pentru caldura sensibila si caldura latenta.
20. Definiti lucrul mecanic in termodinamica si aratati principalele lui caracteristici.
21. Completati tabelul de mai jos:
Forta generalizata -A
k
Parametrul externi-
a
k
Lucrul mecanic
elementar oW= A
k
da
k

Presiunea-p
Intensitatea campului electric EIntensitatea campului magnetic HForta de tensiune superficiala o

22. Gasiti expresia lucrului mecanic de modificare a volumului sistemului.
23. Semnificatia geometrica a lucrului mecanic in coordonate (p,V).
Caculati lucrul mecanic in transformarile izoterma, izobara si izocora a gazului perfect
Curs.4.
24. Care este formularea de baza a principiului I al termodinamicii?
25. Enuntati principiul I in cazul interactiei termice.
26. Enuntati principiul I sub forma generala.
27. Ce este un perpeetum mobile de speta I-a? Se poate realiza acest dispozitiv?
28. Scrieti expresia matematica a principiului I sub forma diferentiala si sub forma
integrala.
29. Ce este un perpeetum mobile de speta a II-a?
30. Definiti si deduceti expresiile pentru capacitatea calorica, caldura specifica ,caldura
molara si caldura latenta stiind ca : . ;
,
k l da
a
Q
dT
T
Q
Q
k
a T
k k a
l
k
=
|
|
.
|

\
|
c
c
+ |
.
|

\
|
c
c
=

o
31. Definiti si deduceti expresiile pentru capacitatea calorica, caldura specifica ,caldura
molara la presiune constanta si la volum constant pentru sistemul simplu stind ca
dV T V p T V Q V T dU = ) , ( ) , ( ) , ( o .
32. Deduceti expresia dT C dV dU
V T
+ = t . Ce semnificatie are coeficientul t
T
si care este
valoarea lui pentru gazul perfect.
33. Definiti entalpia H a sistemului termodinamic si scrieti forma diferentiala a
principiului I pentru sistemul largit.
34. Reprezentati grafic dependentele de temperatura a entalpiei H si a energiei energiei
intene U pentru un gaz ideal.
35. Stiind ca V
T
U
T
U
T p
V p
t o = |
.
|

\
|
c
c
|
.
|

\
|
c
c
, sa se gaseasca expresia
V p C C
T p V p
) ( t o + = .Care sete semnificatia termenilor din aceasta relatie.
36. Definiti procesul politrop si scrieti expresia indicelui n al politropei.
37. Deduceti ecuatia politropei pentru gazul ideal pelcand de la ecuatia diferentiala a
politropei: 0 = |
.
|

\
|
c
c
+
|
|
.
|

\
|
c
c
dV
V
T
n dp
p
T
p
V
.
38. Definiti procesul adiabatic si scrieti expresia ecuatiei adiabatei in coordonate (p,V).
39. Calculati lucrul mecanic, variatia energiei interne si a entalpiei in transformarea
adiabatica.
Curs.5.
40. Care sunt neajunsurile principiului I al termodinamicii?
41. Ce precizari face principiul II al termodinamicii?
42. Enuntati postulatele lui Clausius si Thomson ( lord Kelvin).Care dintre aceste
postulate se numeste formularea ae baza a principiului II?
43. Enuntati formularea primara a principiului II.
44. Definiti transformarea biterma si scrieti expresia randamentului acesteia.
45. Enuntati si scrieti teorema lui Carnot.
46. Enuntati si scrieti egalitatea lui Clausius pentru transformarea biterma reversibila.
47. Scrieti inegalitatea lui Clausius si aratati unde este valabila.
48. Ce proprietati are randamentul masinii care ar functiona dupa ciclul Carnot?
49. Definiti entropia sistemului termodinamic si scrieti expresia variatiei sale si a formei
diferentiale pentru procesele reversibile.
50. Scrieti expresia variatiei entropiei pentru procesele reversibile.
51. Enuntul general al principiului II sau principiul cresterii entropiei.
52. Aratati ca entropie creste la transferul caldurii dQ de la sursa calda la cea rece.
53. Calculati variatia entropiei in transformarile:izobara, izocora, izoterma si
adiabatica.
54. Definiti probabilitatea termodinamica si aratati ce legatura are ea cu procesele
spontane.
55. Care este legatura intre probabilitatea termodinamica si entropie? Cum se
interpreteaza entropia din punct de vedere statistic?
56. Calculati variatia entropiei la tranzitia de faza.
57. Scrieti ecuatia fundamentala a termodinamicii pentru procese cvasistatice.
58. Calculati variatia entropiei gazului perfect.

1. Functii caracteristice pentru sistemul inchis(U,F,H si G):definitie, proprietati,
parametrii de care depind, ecuatia caracteristica, expresia parametrilor conjugati si
relatiile lui Maxwell.
2. Functiile termodinamice pentru sistemul deschis: parametrii de care depind, ecuatia
caracteristica, expresia parametrilor conjugati. Potentialul chimic: definitie, expresie,
proprietati.
3. Proprietati extensive si proprietati intensive. Ecuatia Gibbs-Duhem
4. Principiul III al termodinamicii: necesitatea acestui principiu, enuntul principiului
III (Nernst si Planck). Consecintele principiului III.
5. Efecte termice de magnetizare.Ecuatii de stare,magnetizarea izoterma si
demagnetizarea adiabatica.
6. Cum trebuie transformat ciclul Carnot pentru a fi utilizat la motoarele cu ardere
interna? De ce?
7. Motorul cu benzina sau m. Otto ( ciclul teoretic si randamentul ciclului fictiv )
8. Motorul cu motorina sau m. Diesel (ciclul teoretic si randamentul ciclului fictiv ).
9. Modelul cinetico-molecular al gazului perfect, deducerea formulei fundamentale a
teoriei cinetico-moleculare ( a presiunii gazului).
10. Legea lui Dalton..Interpretarea cinetico-moleculara a temperaturii.
11. Deduceti ecuatiile termica si calorica de stare a gazului ideal.
12. Caldurile molare ale gazului monoatomic.Legea echipartitiei energiei pe grade de
libertate.Caldurile molare ale gazelor biatomice si poliatomice.
13. Caldura specifica a solidelor. Legea Doulong-Petit.
14. Gazul ideal in camp de forte conservativ.Formula barometrica..Legea de distributie a
moleculelor dupa pozitie( L.Boltzmann).
15. Legea de distributie a moleculelor dupa componentele vitezelor
16. Legea de distributie a moleculelor dupa marimea vitezelor.Calculul vitezei celei mai
probabile, a vitezei medii si a vitezei patratice medii.
17. Ce sunt temperaturtile absolute negative? Dati exemple.
18.Drumul liber mediu in cazul gazului ideal.
19.Difuzia si transportul de masa.Legea lui Fick si expresia coeficientului de difuzie.
20.Transportul de caldura.Legea Fourier.Expresia conductibilitatii termice.
21.Transportul de impuls si vascozitatea. Legea lui Newton, coeficientul de vascozitate.
22.Fenomene in gaze rarefiate :Vidul si efectul Knudsen.
23.Descrieti o pompa de vid si un dispozitiv de masurare a presiunilor reziduale.
24.Gazul real. Izotermele lui Andrews.
25.Ecuatia termica de stare a gazului van der Waals:modelul van der Waals, corectiile
de volum si presiune.
26.Experienta Joule-Thomson. Explicarea moleculara a efectului Joule Thomson.
27.Ecuatia calorica de stare a gazului van der Waals.
28.Starea critica.Ecuatia redusa van der Waals.
29.Metode de lichefiere a gazelor.
30.Forte moleculare in lichide.Ordinea la scurta distanta.Caracteristici ale starii
lichide.Structura lichidelor.
31.Timpul mediu de localizare.Energia de activare.Difuzia in lichide.
32.Presiunea interna in lichide.Stratul superficial si fortele intermoleculare.
33.Tensiunea superficiala si fortele de tensiune superficiala.
34.Fenomene la contactul a dou lichide. Tensiunea interfaciala.
35.Fenomene la contactul dintre un lichid i un solid.
36.Ecuatiile de stare ale stratului superficial.
37.Presiunea sub o suprafa curb de lichid. Ecuatia lui Laplace.
38.Fenomene capilare.
39.Tranzitia de faza: definitie, potentialul Gibbs pentru sistemul bifazic aflat in
echilibru termic si mecanic cu mediul exterior, conditia de echilibru a fazelor, diagrama
de faza (p-T) , temperatura de tranzitie si diagrama -T pentru fazele gazoasa, lichida si
solida a sistemului.
49. Regula fazelor a lui Gibbs.Aplicatii.
41. Tranzitii de faza de tipul I. Ecuatia lui Clapeyron.
42.Vaporizarea si condensarea.Legea vaporilor saturati.
43.Evaporarea si umiditatea.Fierberea.
44. Topirea si solidificarea
45.Tranzitii de faza de tipul II. Ecuatiile lui Ehrenfest