You are on page 1of 1

Jos Germn Prieto Deza Presidente AAVV S.

Cristbal
Ra Areal 7, entresolo.

Portonovo, 01/09/2011

36970 PORTONOVO

Asunto: Axuda documentacin para clasificacin monte comunal Baltar-Vicao Sr. Alcalde Pola precariedade e urxencia que sofre a asociacin vecial, veo a EXPOERLLE Que, de acordo a unha da lias da Xunta Directiva actual, estamos traballando por recuper-los montes comunais que poida haber na Parroquia de Santa Maria a Dina de Portonovo Que xa, a anterior directiva, fixera xestins ante o Xurado Provincial de Montes para iniciar a recuperacin comunal dos mesmo Que con rexistro de saida n 317, na data de 23 outubro 2002, o Xurado Provincial de Montes requrenos documentacin acreditativa dos montes que queremos recuperar, que, neste intre, tan s se trata do Monte de Vicao-Baltar, dndonos o prazo de un mes para entregar un estudio topogrfico orixinal do mesmo firmado por tcnico competente. Que dita documentacin ten un custo duns 2000 euros, cantidade excesiva para os fondos que dispn esta asociacin porque, a maiora deles, decir, mis de 4000 euros, foron gastados no arreglo do que iba a ser a Taller de Msica S. Cristbal de Portonovo, ubicado nun local do Club de Ftbol Portonovo Que ese gasto, producto do esforzo dos vecios de Portonovo, non pudo materializarse no taller porque, fai uns das, esta asociacin, non puxo ningn obstculo, para que dito local, fixese posible que, na futura Piscina Municipal, actualmente en fase acelerada de contruccin, houbese un ximnasio de rehabilitacin da xente maior, que consideramos moi necesario para todo o concello de Sanxenxo. Polo dito e urxencia do asunto

SOLICITAMOS A) COLABORACIN TCNICA PARA ELABORAR A DOCUMENTACIN PEDIDA POLO XURADO PROVINC IAL DE MONTES B) UNHA SUBVENCIN DE 1.500 EUROS PARA PARA AXUDAR A PAGAR OS TCNICOS REALIZADORES DA MESMA Atentamente, Xermn Prieto SR. ALCALDE-PRESIDENTE DO ILMO CONCELLO DE SANXENXO.