You are on page 1of 18
Disediakan oleh : Norazlina bt Jamil Grace Gayathri a/p Ramakarsinin 5 PISMP RBT Untuk Perhatian :

Disediakan oleh :

Norazlina bt Jamil

Grace Gayathri a/p Ramakarsinin 5 PISMP RBT

Untuk Perhatian :

En Suleiman b. Yunos Jabatan Kemahiran Hidup

TREND TREND & SAIZ & PASARAN SAIZ PASARAN

TREND

TREND & SAIZ

&

PASARAN

SAIZ

PASARAN

TREND PASARAN

TREND

PASARAN

 Definisi trend : „KECENDERUNGAN‟  Definisi Trend Pasaran : “ Merujuk kepada arah aliran penggunaan
 • Definisi trend :

„KECENDERUNGAN‟

 • Definisi Trend Pasaran :

Merujuk kepada arah aliran penggunaan masa kini. Ia melibatkan kecenderungan pengguna menggunakan sesuatu barang yang dapat memenuhi citarasa, gaya hidup, dan keselesaan mereka.”

PSIKOLOGI INDIVI DU BUDAYA KUMPULAN SOSIAL
PSIKOLOGI
INDIVI
DU
BUDAYA
KUMPULAN
SOSIAL
PSIKOLOGI INDIVI DU BUDAYA KUMPULAN SOSIAL TREND PEMASARAN

TREND PEMASARAN

 Merupakan faktor yang paling penting yang mempengaruhi gelagat pengguna.  Meliputi budaya pengguna, subbudaya pengguna
 • Merupakan faktor yang paling penting yang mempengaruhi gelagat pengguna.

 • Meliputi budaya pengguna, subbudaya pengguna dan kumpulan sosial (social class).

 Merupakan faktor yang paling penting yang mempengaruhi gelagat pengguna.  Meliputi budaya pengguna, subbudaya pengguna
 Setiap masyarakat mempunyai budaya tersendiri dan mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pemasaran produk yang mengambil
 • Setiap masyarakat mempunyai budaya tersendiri dan mempunyai pengaruh

yang kuat terhadap pemasaran produk yang mengambil kira perubahan dan

cita rasa tersendiri.

 Setiap masyarakat mempunyai budaya tersendiri dan mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pemasaran produk yang mengambil
 • Memerlukan pendekatan pemasaran

yang berlainan berdasarkan bangsa,

agama dan budaya.

Berdasarkan beberapa faktor seperti :  Tahap pendidikan  Tahap pendapatan  Jenis pekerjaan  Tahap

Berdasarkan beberapa faktor seperti :

 • Tahap pendidikan

 • Tahap pendapatan

 • Jenis pekerjaan

 • Tahap kekayaan

 • Jenis keturunan

Berdasarkan beberapa faktor seperti :  Tahap pendidikan  Tahap pendapatan  Jenis pekerjaan  Tahap

Setiap kumpulan sosial mempunyai pilihan tersendiri terhadap jenis dan jenama produk. Contohnya, pakaian, kenderaan, aktiviti rekreasi, perabot dan kediaman.

 Kesemua faktor tersebut dapat membantu untuk mengenal pasti sasaran produk yang dikeluarkan oleh syarikat 
 • Kesemua faktor tersebut dapat membantu untuk mengenal pasti sasaran produk yang

dikeluarkan oleh syarikat

 • Antara faktor-faktor individu adalah seperti

berikut :

KEDUDUKAN

EKONOMI

PERSONALITI

CARA

HIDUP

PUSINGAN

JANGKA

HAYAT

UMUR

PEKERJAAN

 Motivasi – faktor yang mendorong seseorang untuk memuaskan suatu kehendak individu dan seterusnya memotivasi pembeli
 • Motivasi faktor yang mendorong seseorang untuk memuaskan suatu kehendak individu dan seterusnya memotivasi pembeli untuk membeli. (Contoh : Mercedes)

 • Persepsi kemampuan untuk menginterpretasikan sesuatu situasi atau fenomena. (Contoh : Pengiklanan berbentuk drama)

 Pembelajaran – merujuk kepada proses proses perjalanan kehidupan pengguna yang akan menimba pelbagai pengalaman untuk
 • Pembelajaran merujuk kepada proses proses perjalanan kehidupan pengguna yang akan menimba pelbagai pengalaman untuk mewujudkan kepercayaan kepada produk.

 • Kepercayaan dan pandangan pegangan individu pengguna itu sendiri .

SAIZ PASARAN

SAIZ PASARAN

 Definisi saiz pasaran : “ Ruang pasaran yang paling luas boleh dicapai.”  Tujuan :
 • Definisi saiz pasaran :

“ Ruang pasaran yang paling luas boleh

dicapai.”

 • Tujuan :

 Definisi saiz pasaran : “ Ruang pasaran yang paling luas boleh dicapai.”  Tujuan :

Menentukan sasaran pasaran dan potensi pertumbuhan nya dalam jangka masa pendek, sederhana, dan panjang.

 Saiz pasaran mencakupi ruang sama ada di sekitar kawasan perniagaan itu dijalankan, daerah, wilayah, negara,
 • Saiz pasaran mencakupi ruang sama ada di sekitar kawasan perniagaan itu dijalankan, daerah, wilayah, negara, mahupun antarabangsa.

 • Bergantung kepada sejauh mana perniagaan itu beroperasi, promosi yang dijalankan, saiz

sasaran pasarannya, dan tingkat penggunaan

teknologi yang digunakan.

 Pasaran yang bersaiz besar akan berkembang membuatkan syarikat untung banyak.  Namun ia tidak selalunya
 • Pasaran yang bersaiz besar akan berkembang membuatkan syarikat untung banyak.

  • Namun ia tidak selalunya menjadi pilihan

syarikat kerana terdapat sesetengah syarikat

tidak mempunyai sumber yang cukup untuk bersaing dengan pesaing dalam pasaran tersebut

KLINIK PERGIGIAN Lokasi : Pekan kecil
KLINIK PERGIGIAN
Lokasi : Pekan kecil

Saiz Pasaran : kawasan pekan dan sekitarnya.

 • Contoh :

PRODUK KOSMETIK

Media saluran : internet

• • Saiz Pasaran : bersifat global

KLINIK PERGIGIAN Lokasi : Pekan kecil • • Saiz Pasaran : kawasan pekan dan sekitarnya. 
Norita Deraman et al. 2007. Keusahawanan . Mc Graw Hill Education, Shah Alam. Faridah Mariani, 2006.http://www.furnitureandfurnishing.com/images/july09/milouket01.gif " id="pdf-obj-16-2" src="pdf-obj-16-2.jpg">

Norita Deraman et al. 2007. Keusahawanan . Mc Graw Hill Education, Shah Alam.

Faridah Mariani, 2006. Keusahawanan. Johor Bahru.