You are on page 1of 1

WEB AKTIVITI

TUNJANG KOMUNIKASI
ENGLISH -(BI 3.1.3) Recognize small letters of the alphabet (q,r,s.t) -(BI 4.2.3) write recognizable letters -(BI 1.2.9) Listen to words said aloud and respond accordingly. -(BI 1.6.3) Sing songs with the correct pronunciation and intonation BAHASA MALAYSIA -(BM 1.1.7) Mendengar arahan dan memberi respons -(BM 1.1.11) Membezakan jenis suara di persekitaraan -(BM 3.1.6) Mengenal pasti bentuk huruf besar -(BM 4.2.5) Menulis huruf besar dengan cara yang betul.

-(BT 1.3.4) . (BT 1.3.5) . (BT 3.2.2) . (BT 1.1.5) .

TUNJANG FIZIKAL DAN ESTETIKAKREATIVITI Fizikal dan Penjagaan Kesihatan (PFK) -(PFK 1.1.10) Menggunakan jari untuk memintal. -(PFK 2.1.11) berjalan dengan pundi kacang di atas kepala. -(PFK 2.1.16) Berjengket beberapa langlak ke arah tertentu.

JIRAN SAYA
TUNJANG KETERAMPILAN - (PSE1.2.3) Meluahkandan menyatakan perasaan sendiri kepada orang lain mengenai sesuatu perkara yang telah berlaku -(PSE 1.3.4) Menerangkan perbezaan emosi antara individu - PSE 2.2.2 Menunjukkan semangat dan sifat positif seperti berdikari,keyakinan, perpaduan. TUNJANG KEROHANIAN, SIKAP DAN NILAI (P.MORAL) -(PM 7.1.6) Menyata dan menunjukkan sifat kasih sayang kepada diri, keluarga, dan orang di sekeliling. -(PM 7.1.7) Mengenali keistimewaan diri dan menunjukkan bakat. -(PM 7.1.4) Menyatakan sebab perlunya menyayangi keluarga

Kreativiti (seni)

- (KTI 1.2.7) Menghasilkan karya mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti menggambar

(Muzik)
SAINS & TEKNOLOGI -(ST 2.1.10) Memerhati dan menyatakan kesamaan dan perbezaan antara objekobjek yang diperhatikan. -(ST 2.2.2) Membandingkan berat objek -(ST 7.1.8) Menulis nombor 1-10 mengikut cara yang betul. -(KT 2.4.5) Membuat pergerakan bebas mengikut muzik.

TUNJANG KEMANUSIAAN ((KM 5.2.2) Menyatukan kaum di malaysia