Вы находитесь на странице: 1из 10

,

01.02.1962 N (62)2
(ETS N 051)
(., .)
30.11.1964 N 051
,
22.01.1965 N (65)1

09.04.1965 N (65)11
,
30.04.1966 N (66)26

04.03.1967 N (67)5
,
20.09.1968 N (68)24
(., .)
26.11.1968


26.01.1970 N (70)1

19.01.1973 N (73)5
, ,
19.01.1973 N (75)11

13.04.1973 N (73)17

18.09.1975 N (75)25

18.09.1975 N (75)24
,
17.02.1976 N (76)2
,
09.03.1976 N (76)10
,
28.09.1977 N (77)29


02.03.1978 N 78(8)

14.06.1979 N R(79)14

27.06.1980 N R(80)11

24.09.1982 N R(82)16

24.09.1982 N R(82)17
-
21.06.1984 N R(84)12

28.06.1985 N R(85)11

22.09.1988 N R(88)13

13.02.1991 N R(91)1

19.10.1992 N R(92)18

08.01.1993 N R(93)1
,
,
18.10.1993 N R(93)6
- -
- 17.02.1996 N 7-6
- -
17.02.1996
- .
02.11.1996
,
10.09.1997 N R(97)12
" - "
- 06.12.1997 N 10-12
- .

06.12.1997
,
30.09.1999 N (99)22


19.01.2000 N R(2000)2

07.12.2000
07.12.2000
,

18.12.2002
(Smirnova) (.)
24.07.2003
,

07.06.2004
,

23.03.2005
(Saipudi Salmanov) ( N 3522/04)
19.01.2006
(Sergey Yuryevich Popov) ( N
1606/02)
02.03.2006
" (Kutsenko) " ( N 12049/02)
01.06.2006
" (Bednov) " ( N 21153/02)
01.06.2006
" (Yuriy Zenevich) " ( N 4567/02)
06.07.2006
" (Smirnov) " ( N 14085/04)
06.07.2006
" " ( N 58079/00)
27.07.2006
" (Anna Dmitriyevna Raguzina) " ( N 909/03)
07.09.2006
" (Uglanova) " ( N 3852/02)
21.09.2006

" (Andandonskiy) " ( N 24015/02)


28.09.2006
" (Volovich) " ( N 10374/02)
05.10.2006
" (Shelomkov) " ( N 36219/02)
05.10.2006
" (Mokrushina) " ( N 23377/02)
05.10.2006
" (Lazarev) " ( N 9800/02)
05.10.2006
" (Stetsenko and Stetsenko) " ( N 878/03)
05.10.2006
" (Elena Leonidovna Velskaya) " ( N 21769/03)
05.10.2006
" (Aldoshkina) " ( N 66041/01)
12.10.2006
" (Stanislav Zhukov) " ( N 54632/00)
12.10.2006
" (Irina Fedotova) " ( N 1752/02)
19.10.2006
" (Khudobin) " ( N 59696/00)
26.10.2006
" (Nelyubin) " ( N 14502/04)
02.11.2006
" (Klimentyev) " ( N 46503/99)
16.11.2006
" (Kondrashova) " ( N 75473/01)
16.11.2006
" (Zaytsev) " ( N 22644/02)
16.11.2006
(Yevgeniy Dmitryevich Blokhin)
04.01.2007
" (Antonina Yuryevna Shvetsova) " ( N 18967/04)
08.02.2007
" (Gorbachev) " ( N 3354/02)

15.02.2007
" (Krasulya) " ( N 12365/03)
22.02.2007
" (Belevitskiy) " ( N 72967/01)
01.03.2007
" (Sidorenko) " ( N 4459/03)
08.03.2007
" (Batraz Aleksandrovich Adeyev) " ( N 30162/04)
10.04.2007
" " ( N 5953/02)
26.04.2007
" (Prokopenko) " ( N 8630/03)
03.05.2007
" (Sobelin and Others) ( NN 30672/03, 30673/03, 30678/03,
30682/03, 30692/03, 30707/03, 30713/03, 30734/03, 30736/03, 30779/03, 32080/03 34952/03)
03.05.2007
" (Plotnikov) " ( N 9664/02)
03.05.2007
" (Nadezhda Alekseyevna Derkach) "
03.05.2007
" " ( N 106/02)
10.05.2007
" (Sergey Petrov) " ( N 1861/05)
10.05.2007
" (Kovalev) " ( N 78145/01)
10.05.2007
" (Akhmadova and Sadulayeva) " ( N 40464/02)
10.05.2007
" (Gorodnitchev) " ( N 52058/99)
24.05.2007
" (Ignatov) " ( N 27193/02)
24.05.2007
" (Radchikov) " ( N 65582/01)
24.05.2007
" (Konovalov Viktor) "
24.05.2007

" (Pshevecherskiy) " ( N 28957/02)


24.05.2007
" (Vladimir Solovyev) " ( N 2708/02)
24.05.2007
" (Mishketkul and Others) " ( N 36911/02)
24.05.2007
" (Kuznetsova) " ( N 9839/03)
24.05.2007
" (Lyudmila Lopatina) " ( N 34035/02)
05.06.2007
" " ( N 14939/03)
07.06.2007
" " ( N 71362/01)
07.06.2007
" " ( N 30138/02)
07.06.2007
" " ( N 66941/01)
07.06.2007
" " ( N 34000/02)
07.06.2007
" (Garabayev) " ( N 38411/02)
07.06.2007
" " ( N 52697/99)
07.06.2007
" " ( N 44543/04)
14.06.2007
" " [Shukhardin v.Russia] ( N 65734/01)
28.06.2007
" (Trepashkin) " ( N 36898/03)
19.07.2007
" (Zementova) " ( N 942/02)
27.09.2007
" (Galkin) " ( N 33459/04)
04.10.2007
" (Stadukhin) " ( N 6857/02)
18.10.2007

" (Babushkin) " ( N 67253/01)


18.10.2007
" (Korshunov) ( N 38971/06)
25.10.2007
" " [Maslova and Nalbandov v. Russia] ( N 839/02)
24.01.2008
" (Dorokhov) " ( N 66802/01)
14.02.2008
" () (Sidorova (Adukevich) " ( N 4537/04)
14.02.2008
" (Matskus) " ( N 18123/04)
21.02.2008
" (Trunov) " ( N 9769/04)
06.03.2008
" " [SHTUKATUROV V. RUSSIA] ( N 44009/05)
27.03.2008
N 37041/03,

01.04.2008
" (Dmitriyeva) " ( N 27101/04)
03.04.2008
" " [Rolgezer and others v. Russia] ( N 9941/03)
29.04.2008
" (Ponomarev) " ( N 7672/03)
15.05.2008
" (Bulgakova) " ( N 69524/01)
10.06.2008
" (Nadezhkin) " ( N 42940/02)
12.06.2008
" (Sitnitskiye) " ( N 17701/03)
12.06.2008
" (Aleksey Makarov) " ( N 3223/07))
12.06.2008
" (Shchebet) " ( N 16074/07)
12.06.2008

" (Shulepov) " ( N 15435/03)


26.06.2008
" (Seleznev) " ( N 15591/03)
26.06.2008
" (Sudarkov) " ( N 3130/03)
10.07.2008
" (Vladimir Romanov) " ( N 41461/02)
24.07.2008
" " ( N 13151/04)
31.07.2008
" (Nadrosov) " ( N 9297/02)
31.07.2008
" " [Seliverstov V.Russia] ( N 19692/02)
25.09.2008
" " ( N 30997/02)
25.09.2008
" " [Belousov V. Russia] ( N 1748/02)
02.10.2008
" (Ismayilov) " ( N 30352/03)
06.11.2008
" " [Sergey Zolotukhin v. Russia] ( N 14939/03)
10.02.2009
" (Bykov) " ( N 4378/02)
10.03.2009
N 15010/04,
10.09.2009 N 15010/04

(76) 2

,

________________
, 10.2.
,
.


17 1976
254-

,
, ,
, ,
;
, , ,
;
, , ,

;
,
,
, ;
(73)5
,
I. -:
1) ,
, ;
2)
;
3) ,
;
4)
;
5)
;

6)
;
7) , ,
;
8) - ,
;
9)
;
10)
,
;
;
11) , , ,
;
12) , , 9,
, , 8-14
;
13)
, ,
, ,
;
14) , , , ,
,
;
15)
, , , ,
, .
II. -
, .

:
.
- .:
" ",
2004

Оценить